Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 a gps công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Hiển thị vị trí trên bản đồ bằng Google Maps Cho phép bật/tắt tracking bằng location service API Lưu lịch sử các vị trí vào database Thêm tính năng chia sẻ vị trí hiện tại qua SMS, email.

  $153 (Avg Bid)
  $153 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Viết xử lý server gps Đã kết thúc left

  Mình có tài liệu về đặc tả giao thức kết nối như file dưới. Mk cần xử lý dữ liệu trả về như dưới

  $140 (Avg Bid)
  $140 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Mình cần người làm app Qt build ch...App sẽ kết nối với bo mạch của mình qua cổng USB hoặc Com (RS232) và làm các việc sau. - Nhúng Google , chọn tọa độ trên bản đồ rồi bấn send sẽ gửi tọa độ đó cho mạch biết. - Hiển maker tọa độ do mạch gửi cho PC - Mạch liên tục gửi tọa độ 1s/lần cho PC, app sẽ vẽ đường chạy của tạo độ đó trên Google maps. Giống như bộ GPS tracking. - Một vài chức năng phụ khác như bấm icon A sẽ gửi ký tự 'A' cho mạch, Icon B sẽ gửi kí tự 'B' cho mạch lưu. Mạch gửi lên chữ 'A' sẽ chọn icon A hiển thị... Ưu tiên Developer làm việc tại khu vực Hà Nội hoặc Hồ Chí Mi...

  $1033 (Avg Bid)
  $1033 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Cần 1 ứng dụng tìm chính xác địa chỉ người gọi thông qua số điện thoại gọi đi hoặc gọi đến

  $500 (Avg Bid)
  $500 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  lập trình cho msp sao cho truyền dữ liệu từ gps qua uart đến msp rồi truyền tiếp cho module sim900a để gửi cho điện thoại dưới dạng tin nhắn text

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  chúng tôi là 1 đơn vị du lịch lâu năm...- bước chân đông dương - footsteps indochina, để cập nhật xu hướng mới, hiện đại hoá, chúng tôi cần tạo ra 1 ứng dụng giúp quản lý tour du lịch, khách hàng và nâng tầm công ty hơn. yêu cầu của chúng tôi ngoài những thiết kế và tính năng phổ biến là : - tích tem, điểm để nâng cấp khách hàng thành viên. - đối tác đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra thông tin về tour du lịch, hoa hồng mỗi tour - gps và location của khách hàng để hỗ trợ khi cần thiết chúng tôi có đội ngũ media và designer ...

  $4194 (Avg Bid)
  $4194 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  plataforma gps Đã kết thúc left

  plataforma gps dirigida al transporte publico

  $904 (Avg Bid)
  $904 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Write an Android application Đã kết thúc left

  ...theo nội dung, kế hoạch và chất lượng đề ra - Chịu trách nhiệm kiểm thử lần 1 (unit testing) và hỗ trợ kiểm thử người dùng đầu cuối (UAT) Yêu cầu: • Biết giao tiếp bằng tiếng Anh • Thành thạo các ngôn ngữ và công cụ phát triển ứng dụng cho Android • Hiểu rõ và dễ dàng lập trình tương tác với server, lấy dữ liệu, lưu vào database, xử lý thông tin, hiển thị hình ảnh, hiển thị bản đồ, định vị GPS. • Nhanh nhẹn, sáng tạo, đam mê công việc và có quyết tâm cao để đạt được mục tiêu • Có tính kỷ luật cao, dễ dàng làm việc một mình hoặc theo nh...

  $1184 (Avg Bid)
  $1184 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Finde the product (research) Đã kết thúc left

  I need someon whoo Will make a research or find a product on the market for me. I need a micro gps trucker, which can be attached to a pigeon leg so small waigt max 15grams, for my studies of pigeons, the battery must resist for 3 day. so i need a micrko gps trucker who Will show me on the app on the real time the exsact location where the bird is. IF THIS ALREDY EXSIST ON THE MARKET i need a price and a supllyer for big qutities of micro truckers or if isnt jet on the market. I need a research who should built this mikro trucker for me and for how much, so find me a suplier to who Will produce it. TIME TO do until 4.4.2015- that you have time to contact the suplier. Money for the reserch 15 usd(exact result i ...

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Development of clocking system 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are looking for a skilled developer or team of developers to create "WTH," a comprehensive clocking system for employers and employees. The system will help employers track worked hours, manage shifts, process payroll, and ensure compliance with labor regulations. It will include web and mobile applications (iOS and Android) and support up to 1 million users. Key Features: User Authentication: Secure login with credentials and Multi-Factor Authentication (MFA). Future integration with Active Directory. Staff Management: Create and edit staff profiles with various details. Bulk import via CSV. Roles and Permissions: Create and customize roles and permissions. Define user access to stamp codes and overtime rules. Work Types and Timekeeping Schemes: Define and ...

  $5000 - $10000
  Niêm phong NDA
  $5000 - $10000
  19 lượt đặt giá

  ...developer who can create a sleek, modern and minimalistic taxi app for iOS and Android. The app should incorporate a variety of features including: - GPS tracking: This is crucial to monitor the movements of taxis and determine the best routes for drivers. - Payment Integration: I prefer a developer versed in integrating secure payment systems that protect user information and streamline the payment process. - Fare Estimation: The app must include an accurate fare estimation tool to give customers a clear understanding of their potential charges before booking. Ideally, the freelancer should have previous experience in developing taxi apps, exceptional knowledge in iOS and Android development and a strong understanding of modern and minimalist...

  $421 (Avg Bid)
  $421 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I'm urgently seeking a seasoned app developer to craft a comprehensive and engaging multi-platform application for my food delivery and restaurant. This app will serve as both a food delivery platform and a dine-in queue management system. Key Features: - **Food Ordering**: The app should allow customers to easily browse our menu, place orders, and make payments. - **Loyalty Program**: Implement a loyalty system that rewards clients for their patronage. This will help us retain customers and encourage repeat business. - **Dine-in Queue Management**: The queue management system should allow customers to reserve tables, track their wait time, and receive notifications when their table is ready. - **CRM**: The app should integrate a Customer Rel...

  $1916 (Avg Bid)
  $1916 Giá đặt trung bình
  203 lượt đặt giá

  la idea es diferenciarme del resto, alarma para autos con instalacion profesional y garantia del servicio. materiales de buena calidad. lo mismo para el localizador gps para auto. tienen que ser 2 videos. uno alarmas para auto y la otro localizador gps.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled mobile application developer to create a taxi booking application that caters to both iOS and Android users. Key Features: - User authentication: The application should have a robust and secure sign-up/login system. - Real-Time GPS Tracking: To locate drivers and users in real time, enhancing efficiency and reliability. - Payment Integration: Seamless in-app payment method for user convenience. Additional Functionalities: - In-app messaging: Important for seamless communication between the driver and the passenger. - Multiple language support: A feature crucial for a diverse user base. - Rating and reviews: An integral component for circumspectly maintaining service quality. Ideal candidates should have proven ex...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  We are looking for experienced app developers to create a fully operational pickup service app for both iOS and Android platforms. The app should be designed with the following essential features: 1. User Registration and Login 2. GPS tracking 3. Payment integration The app should allow users to register and create personal profiles. The GPS tracking feature will assist users in tracking their pickup services in real time. The payment integration module should be robust, supporting payments via Credit/Debit card methods and also have in-app wallets for seamless transactions. Ideal developers for this project should have previous experience in these areas as well as a strong understanding of user interface design and security for the protection of user data...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  136 lượt đặt giá
  Quick GPS Platform Development in C# MVC 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Looking for a developer to quickly create a GPS platform leveraging C# MVC. Key Functionalities: -Since the specific functionalities weren't indicated, I'm assuming a basic GPS system incorporating standard features will suffice. Any additional requirements can be added later per your discretion. Skills and Experience: - Proficiency in C# MVC. - Prior experience building GPS platforms or related projects. Application Requirements: - Provide evidence of past work and relevant experience. - A detailed proposal outlining your methodology, timelines and any pertinent information. Can't wait to kick this project off, so need someone who can start and finish ASAP.

  $1524 (Avg Bid)
  $1524 Giá đặt trung bình
  100 lượt đặt giá

  We are looking to develop a comprehensive CRM / Guard Tour Dashboard consisting of two main portals: an Admin Dashboard and a Staff Portal. The Admin Dashboard will serve as a centralized management tool accessible via web browsers for managers within the company. On the other hand, the Staff Portal will be optimized for mobile devices, accessible via mobile web browsers, providing staff members with seamless access to necessary functionalities while on the go. Admin Dashboard: Secure login and role-based access control (RBAC) for different managerial levels. Real-time monitoring and management of guard tours and staff activities. Reporting and analytics tools for performance evaluation and decision-making. Integration capabilities with existing CRM systems for seaml...

  $371 (Avg Bid)
  $371 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  I am in need of a professional who can convert surveyor's x, y coordinates into GPS coordinates. Key requirements: - Convert x,y coordinates from surveying equipment to decimal degree GPS coordinates. - The original coordinates are based on the WGS84 datum. Ideal skills: - Proficiency in GPS coordinate systems. - Experience with surveys and GIS software. - Knowledge of WGS84 datum and coordinate conversion techniques. This project would suit a geospatial expert or a GIS specialist with a background in surveying.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I need an experienced iOS developer who can integrate a GPS location feature into a webview on my app developed in Xcode. Key Requirements: - Latitude and longitude should be part as parameters of the url (webview) - Fix the footer color Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Xcode and iOS development - Experience working with webviews and integrating location-based services - Knowledge of handling camera and photos within an iOS app - Understanding of working with GPS coordinates Please provide examples of similar projects you've completed in the past. Your proposal should demonstrate your understanding of the requirements and how you plan to implement the solution.

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I'm on the lookout for an experienced mobile app developer, preferably with a solid background in handling Android platform. My project focuses on a security application loaded with additional functionalities. I need 5 tab Features: 1 tab (security) - App lock - Virus scan - App clear catch automatically system - Device info - Battery health care - Storage info - User Profile Management - In-app Purchases Moreover, potential additional features such as GPS tracking, motion detection or remote access may also be desired, depending on initial discussions about the exact project requirements. Ideal Skills: - Android Development - Web Development - GPS Integration - In-App Purchase Integration - Ads integration - Security Knowledge - UI/UX Design Your ...

  $1471 (Avg Bid)
  $1471 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  I'm seeking a professional who can assist me in monitoring a target iOS device without physical access. The primary aim is to enhance my personal security. My requirements include: - Reading texts/SMS - Access to photos - Social media monitoring - GPS location tracking Given the sensitivity of this project, I'm looking for someone with a proven track record in discreet and secure data retrieval. Proficiency in iOS security and handling is a must. It would be great if you can provide a detailed proposal on how you plan to carry out the monitoring and data retrieval process. Please note, I've previously explored other solutions but found them lacking - I need a professional who is confident in their ability to deliver result...

  $520 (Avg Bid)
  $520 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Kids Safety App Development 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking to develop a kids safety app for both iOS and Android platforms. Requirements: Device-Grouping with two tier device group Group tier one (parent) managing devices on tier two (Child) (per device) in: Games & apps time limits Daily screen time limit Games and apps blocking Internet access blocking Web filtering GPS based Location monitoring Custom routines Custom alerts Calls & messages monitoring • App should have safety features tailored for children. • Developers should be experienced in developing apps for both platforms. • App should have a user-friendly interface for easy navigation by children. Application: If you're interested, kindly provide a detailed proposal, outlining your previous simila...

  $1804 (Avg Bid)
  NDA
  $1804 Giá đặt trung bình
  72 lượt đặt giá

  ...the app should be a combination of Ola and BlaBla. Key Features: - Ride Booking: The app should allow users to book rides with ease. This feature should include options for different types of vehicles. - GPS Tracking: It's important that the app provides real-time GPS tracking for both users and drivers. - Payment Integration: The app needs to be able to process payments securely within the application. Platform: - Development for both iOS and Android platforms is essential. User Registration: - The app will necessitate a user registration/login system. This will help in enhancing the user experience and in building a community. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in developing similar applications, particularly ride-hailing apps. - S...

  $789 (Avg Bid)
  $789 Giá đặt trung bình
  67 lượt đặt giá
  Comprehensive CRM for Gas Delivery Service 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a developer to create a CRM system that can streamline my cooking gas deliveries. The CRM should be accessible from a variety of platforms: phone, a custom app, and website. Key features include GPS-based task prioritization, real-time tracking, private driver rating (by management and customers), gamification aspects, email notifications, and end-to-end payment processing. Ideal applicants should possess strong background in: - CRM development - Mobile app development - Web development - Payment processing integration - Data privacy and security Freelancers interested should provide comprehensive project proposals demonstrating their understanding of the project and how they plan to execute it. If you have successfully developed simi...

  $614 (Avg Bid)
  $614 Giá đặt trung bình
  89 lượt đặt giá
  PCB Design 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...like its auto generated or a canned response will be discarded. Please provide a rough cost estimate. I know what the end game is, I just dont know how to get there. Also anyone replying with 0 feedback or any feedback not related to this job will not be eligible. Functional Requirements Microcontroller/System-on-Chip (SoC): Select a suitable microcontroller or SoC that supports Bluetooth, Wi-Fi, and LVDS output for the LCD display. Ensure it can read voltage inputs to detect blinker status (L/R), high beams, and fuel level (resistance). Security: Implement a piracy protection mechanism to ensure the firmware only runs on the designated PCB. CAN Bus: Include CAN transceiver circuitry for reading and parsing CAN bus data. Power Supply: Suppor...

  $331 (Avg Bid)
  $331 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I want to create an online classmate directory where users can view information but only edit their own after a specific log-in procedure. - User Accounts & Permissions: - Access to the directory or view user information does not need any log-in permission - Each user should have a unique account to access their editing/updating profile. - Users should be UNABLE to modify their full Name, Member Number, Membership Date, Main Email, and Main Telephone Number. - Users can ONLY edit/update their personal information (i.e.: other telephones, additional emails, website, address, city, GPS map location, etc.) after a Multi-Factor Authentication (MFA) log-in. - User Information: - Users should see Name, Photo, and Contact Information (e.g.: per...

  $413 (Avg Bid)
  $413 Giá đặt trung bình
  93 lượt đặt giá
  AI Drone Software Development 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...create AI-powered software tailored for photography with drones. The primary goal of the software will be to autonomously flying to a gps signal based on predefined GPS coordinates. Key Requirements: - Capabilities: The software should be able to control a drone independently, ensuring it can fly to a preset gps coordinate based - Integration: It should be compatible with various drone models. - AI: Implementing AI algorithms for image processing and enhancement is a plus. Experience: - Proficiency in drone software development, particularly for photography purposes - Strong background in AI and image processing - Experience with integrating software with GPS systems Timeframe: I am flexible with the project's timeline, an...

  $203 (Avg Bid)
  $203 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  Android Device Surveillance -- 2 22 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am currently in need of a freelancer who can meticulously gather evidence related to my spouse's activities. Specifically, this will involve: - Acquiring phone call and text message records. Facebook Messagner - Conducting GPS location tracking. Given the sensitive nature of the project, a detailed proposal, demonstrating a deep understanding of privacy laws and ethical guidelines, is needed along with your application. The ideal candidate would have experience working with Android devices, and a solid understanding of the technology involved. Confidentiality and professionalism are critical for this project, and applicants should demonstrate their commitment to these principles.

  $471 (Avg Bid)
  $471 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  Hola. Se necesita desarrollar una plataforma para la gestión de contratos, cobros, mantenimiento, instalaciones y órdenes de trabajo para una empresa que dá servicios de rastreo sa...registrar, seguir y administrar contratos con clientes, incluyendo renovaciones y términos. Gestión de Cobros: Implementar un sistema automatizado para la facturación y cobro, con notificaciones y seguimiento de pagos. Mantenimiento: Desarrollar herramientas para programar, realizar y registrar mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos GPS. Instalaciones: Diseñar un sistema para coordinar y registrar instalaciones y reubicaciones de dispositivos GPS. Órdenes de Trabajo: Crear un módulo para generar, asignar y gestionar &oa...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I urgently need two critical appraisal reports done within the next 5 hours. The first one is on a Randomized Controlled Study comparing Eoxaban to Warfarin in patients with Atrial Fibrillation (AF). The main objective is to evaluate the effectiveness of Eoxaban compared to Warfarin. For the second report, I need a qualitative study appraisal using the CASP checklist. The primary focus is on pain management in acute otitis media, specifically exploring GPs' views and expectations. Please note that I have a strict deadline for this project and require a professional who is well-versed in critical appraisal and experienced in synthesizing data from both quantitative and qualitative studies.

  $58 (Avg Bid)
  $58 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I'm seeking expertise to develop two distinct delivery service applications for my Nouakchott-based project, one for the customer and the other for the delivery ...Delivery Driver App must contain the following capabilities: - Reception of assigned orders. - Delivery status updates. - Record of completed deliveries. The target platforms are Android and iOS. The ideal freelancer will have a firm understanding of mobile application development for these platforms, past experience in creating app suites, particularly in the delivery service sector, and a good grasp of user interface (UI) and user experience (UX) design principles for both customer and driver sides. Familiarity with GPS and maps integration for real-time tracking would be a plus. Fluency in ...

  $421 (Avg Bid)
  $421 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled coder to track the past activity of a person who has an iphone. The ideal candidate would have experience with GPS location tracking and activity monitoring. Key Requirements: - GPS Tracking: Pinpoint the specific location of an individual, displaying their observed locations within the past 2 hours of july 3rd - Activity Tracking: Distance traveled by the individual. I need to know where a person was on july 3rd from 4.30pm to 7pm. Where this person stopped, where did he go.

  $213 (Avg Bid)
  $213 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I'm looking for someone who can tell me where a person has been on July 3rd from 4.30pm to 7pm. This person has an iPhone and google maps. I need a report of places where this person has been, for how long. This person travelled with a motorcycle.

  $159 (Avg Bid)
  $159 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I'm looking for an experienced app developer to build a functionality-rich taxi booking mobile app for both iOS and Android platforms. • Core Features: The app should allow user profile creation, in-app purchases, and live-chat support. • Specific Functionality: In addition to the above, the primary purpose of this app will be for ride booking, driver tracking, and payment integration. • Skills and Experience: An ideal candidate will have significant experience in mobile app development, with a keen understanding of GPS technology for driver tracking, integration of payment gateways for seamless transactions and the ability to implement a live-chat support system. Familiarity with building apps for the taxi service industry will be cons...

  $4543 (Avg Bid)
  $4543 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  Comprehensive Program for Split System Servicing Company Overview You need a robust software solution for your Split System Servicing company that integrates various business processes, enhances customer interactions, and streamlines operations. The system should manage customer inquiries, service scheduling, invoicing, and post-service follow-ups, providing a seamless experience for both customers and technicians. Key Features Social Media Integration Multi-Platform Connectivity: Integrate with all major social media platforms (e.g., Facebook, Instagram, Twitter) to manage inquiries. AI-Powered Automated Responses: Use AI to provide instant responses to customer inquiries, gather relevant client details, and understand their service needs. Natural Language Process...

  $923 (Avg Bid)
  $923 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  We need redesign our existing gps tracking app in Figma Total screens maybe 25. App demo

  $272 (Avg Bid)
  $272 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  Search and modify Open source Đã kết thúc left

  ...and modify Open source for gps based delivery android and ios app I'm seeking a skilled developer who is fluent in Java. You will be tasked with searching for available free or paid source code and then making modifications to an open source code base as per my requirements. Key Responsibilities: - Modify user interface elements: I'm looking to enhance the visual aspects of the application. This could involve restyling components, improving layout or adding new UI elements. - Integrate new app features: I have specific requirements that you will need to implement within the application. This will involve understanding the existing codebase and ensuring that the new features integrate seamlessly. This project is ideal for someone with: - Proficiency in Java: ...

  $506 (Avg Bid)
  $506 Giá đặt trung bình
  87 lượt đặt giá

  I'm looking for a professional with experience in mobile data monitoring to develop a robust system capable of targeting specific data types. My intention is to utilize this system for personal monitoring purposes. The key data I am eager to monitor include: - Call logs - Text messages - GPS location - Social media applications (Whatsapp, Instagram, Facebook) The ideal candidate possesses a strong understanding of mobile data networks and experience developing privacy-respecting, legal functions in their previous works. Knowledge in ethical hacking is also a plus. I am looking to have a fully functional system delivered within a month. Please place your bid considering this timeframe, specifying your past experiences that make you a...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I have a React-based web app that I urgently need to convert into an Android app. The app should have push notifications, GPS/location services, and the ability to function offline. Key Requirements: - Conversion of a React-based web app to a Cordova-based Android mobile app - Integration of push notification functionality - Integration of GPS/location services - Implementation of offline access capability The project is time-sensitive and needs to be completed as soon as possible. The ideal developer for this job should have: - Proven experience with Cordova and React - Strong understanding of mobile app development - Expertise in integrating push notifications and GPS/location services - Previous experience with offline functionality in mobile...

  $139 (Avg Bid)
  $139 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  If anyone having system present only contact us. We don't want to develop from scratch. We want to see demo. Only BID if you have working system or READY DEMO. I need a GPS based auto attendance system developed for Android, iOS and web, with ERPNext backend integration. The system should include the following features: - Real-time GPS tracking: The system should be able to track the location of employees in real-time, ensuring accurate attendance records. - Attendance management: The system should be able to record and manage attendance automatically by using GPS data. - Employee reporting: The system should generate reports based on the employee's location data and attendance records. In terms of backend integration with ERPNext, I envision the f...

  $277 (Avg Bid)
  $277 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I need a skilled Android developer to fix a few bugs in my live app and enhance its functionality. The main issues are: - The app frequently crashes, which is a critical problem affecting its reliability. - The GPS data is not updating consistently when App in background, which results in location inaccuracies and affects the overall user experience. - New code to be done for broadcasting duties to eligible drivers mobiles on real time for their acceptance App uses APIs to interacts with our backend systems Ideal candidates for this project should have experience in Android native app development and bug fixing, especially with GPS-related issues. You should be familiar with debugging tools and techniques to identify and resolve the root cause o...

  $309 (Avg Bid)
  Địa phương
  $309 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  App de iOS Đã kết thúc left

  Portar una aplicación en Android a iOS app. Tiene gestión de usuarios, usa la cámara fotografía, vídeo, GPS y tras una proceso de sellado información (basados en API externas) distribuye la información entre servidores. Carga algunos datos de BBBDD externa y escribe en esas BBDD. Todo está desarrollado en Android, el trabajo consiste en migrar tanto interfaz gráfico como backend a una aplicación iPhone

  $4397 (Avg Bid)
  $4397 Giá đặt trung bình
  64 lượt đặt giá
  Shawarma Locator and Review App Đã kết thúc left

  I need an app to be developed for both Android and iOS that taps into a phone's GPS to find nearby shawarma sandwich shops. This app will not just locate the shops but also allow registered users to give these spots ratings and leave comments. Key functionalities will include: - GPS tracking to locate shawarma shops - User registration process - User rating system for each shop - A platform for user comments User registration is mandatory to provide ratings and comments. Registration necessitates that users provide their Email IDs. The ideal freelancer for this project would have experience in app development for both iOS and Android, GPS and geo-location services, crafting user-friendly interfaces, creating user registration systems, and impleme...

  $193 (Avg Bid)
  $193 Giá đặt trung bình
  95 lượt đặt giá
  Android Pet Care App Developer Đã kết thúc left

  I'm in need of an experienced Android app developer to create a comprehensive pet care application. The app's main functionality will be centered around pet care and management with a variety of specific features. Key Features: - Pet Adoption Portal: Integration of a feature that allows users to browse and adopt pets - Vet Appointment Booking: Users should be able to schedule and manage appointments with veterinarians - Pet Tracking: Track your pet's activities and health status - Grooming At Home: Feature to book grooming services at home - Pet Care Centre: Information on nearby pet care centers - Emergency Doctor Visit: Direct access to emergency veterinary services - Home Vaccination: Schedule and keep track of your pet's vaccination appointmen...

  $1526 (Avg Bid)
  $1526 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  ...to design a user-friendly mobile application focusing on package delivery between cities. Key Application Features Include: - Real-Time Package Tracking: The app should allow users to track their package location in real time. - Estimated Delivery Time: This feature should provide users with an estimated delivery time frame for their packages. - Customer Reviews and Ratings: An area for customers to leave comments and rate their user experience will be required. Ideal Candidate: The successful candidate should have previous experience in mobile application development, particularly those with GPS tracking capabilities and a rating system, who can commit to a non-time bound completion of the project. They should also have an understanding of user-centered ...

  $1202 (Avg Bid)
  $1202 Giá đặt trung bình
  190 lượt đặt giá

  I need a very simple application on the Android side (IOS will be a second task) to do the following: 1. Allow a Bluetooth Classic connection from an esp32 to the Android app 2. Android app sends speed (either MPH or KMH depending on user preferences) 3. tracks odometer and sends it to the esp32. The user is able to set the odometer to a value they choose. Then when the esp32 connects it increments this value as the user starts moving. 4. Android app should have a way to "Forget" a bluetooth connection in case a new device needs to connect. 5. You will need to create the android app and also the esp32 app that will recieve the data. All I want it to do is () the data and I will get your code and modify it as needed. ...

  $122 (Avg Bid)
  $122 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  design gps tracking app Đã kết thúc left

  Design UI UX for the new flutter app for gps tracker

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am in need of a skilled professional who can conduct employment history verification for pre-employment vetting. Key Requirements: - Conduct employment history verification - Provide a detailed report of the verification process - Ensure confidentiality of the process and information Ideal Candidate: - Experience in conducting employment verification checks - Excellent attention to detail and accuracy in reporting - Ability to maintain confidentiality of information - Strong communication and reporting skills Please note that the number of years to be verified hasn't been specified. The ideal candidate should have a flexible approach to accommodate varying lengths of employment history. The task will be consider completed once we have the following: 1. Comple...

  $50 (Avg Bid)
  Địa phương
  $50 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  We're looking for a skilled agency to take our existing school app - currently built on a native platform - and redevelop it using React Native. ONE MILESTONE WILL BE CREATED PER MODULE AT A TIME AND RELEASED UPON MODULE COMPLETION. MILESTONE AMOUNT FOR EACH MODULE HAS BEEN PROVIDED IN THE ATTACHED DOCUMENT. Our project will involve a comprehensive set of features and functionalities, which we've listed below. Key Features & Functionalities: (Also available in the attached document) - Attendance Tracking - Homework Assignments - Push Notifications - Project Set up - Home Screen - User Name - Tab Bar - Login - Logout - Password - Profile - Settings Screen - Dark Mode - Role Management - Class Block - Access Request A/T/E Login - Request...

  $4526 (Avg Bid)
  $4526 Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá

  Các bài viết top a gps cộng đồng