Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  29,104 a1 a2 vba công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Công ty mình WHy NOt Build tại Melbourne Australia đang làm về lĩnh vực đầu tư, xây dựng và sửa nhà cần tuyển người có những kĩ năng sau: Biết Tiếng Anh - chỉ cần giỏi về phần đọc hiểu Excel VBA Excel Macros Thân Mến,

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Trích xuất 1 số data từ file excel cho sẵn thành bảng mới Budget: 800k/ 2 file excel

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Mình cần tạo code vba để thực thi công việc: 1 mở website cố định đăng nhập theo user pass tìm kiếm các dữ liệu theo các điều kiện download các dữ liệu tìm kiếm sau đó lưu lại vào thư mục

  $34 (Avg Bid)
  $34 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Tạo 1 macro lầy toàn bộ User Agent trình duyệt. Sau đó thay đổi User Agent của trình duyệt và tự động mở trình duyệt Yêu cầu: Lưu lại thông tin thay đổi User Agent để có thể khôi phục lại khi cần thiết (vì khi đóng trình duyệt thì User Agent sẽ tự động về lại như cũ nên cần phải lưu lại để load nếu cần) Ngôn ngữ là VBA viết trên nền Excel

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Mình cần tìm một bạn giúp mình thiết kế lại ảnh sau để có thể in cho format roll up, A0, A1 và carte visite. Format hiện tại của ảnh là 637pixel:637pixel. Mình chỉ có ảnh cũ theo format hiện tại 637:637 vì ảnh hiện tại do một bạn khác thiết kế.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  1 click report Đã kết thúc left

  Một file VBA excel kết nối với một số form excel để tổng hợp thông tin và trình bày dưới dạng dash board, xuất ra Powerpoint - Sales development - Margin development; - PL, BS and CF; - Cost development; Một số nút chức năng: - kiểm tra tình trạng file link; - refresh link; - report (click button to release report); Security: presentation format cố định, có password để mở, thay đổi

  $166 (Avg Bid)
  $166 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Mình muốn tìm một bạn code VBA trên exel cho dự án : " Hệ thống thông tin cho phòng cung ứng" Chủ yếu tool này có 3 chức năng chính : + Tạo chứng từ ( PR,PO,RFQ) rồi trình phê duyệt bằng outlook tự động xuất ra các trạng thái của chúg như: ( Mới tạo, đã gửi, đã duyệt , hoàn tất) + Tạo phiếu nhập , phiếu xuất , xem lịch sử nhập xuất + Kết xuất báo cáo : Chi phí vật tư , đánh giá nhân viên ( thông qua làm PO) , nhập xuất

  $113 (Avg Bid)
  $113 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Tôi cần thiết kế 01 file excel (VBA) - để quản lý toàn bộ dữ liệu xuất - nhập - tồn , bán hàng & logistics của công ty

  $350 (Avg Bid)
  $350 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Lập Báo cáo Đã kết thúc left

  Tôi muốn thuê viết code VBA để lập các báo cáo, tờ trình, quyết định theo mẫu

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Em cần người vẽ hộ bản vẽ tay A1, có mẫu vẽ như mẫu ạ

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Mình đang quản lý các DA và muốn thuê viết chương trình trên nền Excel để quản lý các công việc và năng suất trên công trường như sau: 1. Tạo CSDL công nhân viên và mã công việc 2. Tạo CSDL năng suất lý thuyết theo từng công việc 2. Nhập chấm công theo công việc và mã nhân viên 3. Tạo bảng chấm công theo thực tế chấm công và năng suất lý thuyết 3. Tính toán và báo cáo năng suất theo các yêu cầu: loại công việc, thời gian, v.v

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Nhập liệu với số lượng lớn , xuất ra theo định dạng có sẵn sử dụng vba excel

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  - Bạn có thể sử dụng VBA để lập trình quá trình sau: Mô tả: - Khi người dùng chọn vào ô đã thiết lập Data Validation trong Excel và nhập bất kỳ ký tự thì hệ thống sẽ tự động hiện ra list xổ xuống gợi ý những kết quả gần đúng có chứa những ký tự đó. (không sử dụng combo box) - Nếu người dùng bấm "Enter" thì ô sẽ hiển thị kết quả đầu tiên trên list - Nếu người dùng chọn một mục trên list thì ô sẽ hiển thị kết quả đã chọn - Thao tác xong sẽ đóng list lại

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá

  Cần một số Form vê VBA Cần một số bạn có khả năng lập trình VBA

  $214 (Avg Bid)
  $214 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Write some Software Đã kết thúc left

  VBA code help

  $79 (Avg Bid)
  $79 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Create a webinar funnel in clickfunnel 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Need someone to create a webinar funnel in clickfunnel for my Excel VBA Webinar

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Build automation excel template using vba

  $63 (Avg Bid)
  $63 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  i need expert in VBA and selenuime for automation i allready create the program just i need to create appropriate loop for one statement

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Good day, I am looking for a VBA macro that automates a relatively complex behavior to expand an Excel list. The problem is that the amount of rows to be copied is absolutely dynamic. For this I can read the number of rows with a formula and maybe give this number to the macro, so that it knows how many new rows the Excel list (table 1) has to be extended downwards. It would be really great if someone can write a macro for this :) I try to show step by step what this macro should do. I call the variable number of rows x. Step 1 Copy Copy the following rows from table 2 to table 1: The macro must always start copying in the last row of table 1 and this downwards around the variable x. A2 to Ax in B B2 to Bx in C C2 to Cx in D D2 to Dx in F At the end set a co...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  Excel VBA Developer Needed Urgently 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are looking to 'Get' information from a few formidable forms on our website into an excel spreadsheet via VBA. The ideal candidate should have experience with both VBA and Formidable Forms API.

  $37 (Avg Bid)
  $37 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  Excel and Vba to fill out forms with client details like name, pan card, address, fees, rates etc in a set agreement.

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  Guten Tag, ich suche ein VBA Makro das mir ein rekativ komplexes Verhalten automatisiert um eine Excel Liste zu erweitern. Das Problemn ist, dass die Menge an Zeilen die kopiert werden soll absolut dynamisch ist. Hierfür kann ich die Anzahl der Zeilen mittels Formel auslesen und so vielleicht dem Makro diese Zahl mitgeben, damit es weiß um wie viele neue Zeilen die Excelliste (Tabelle 1) nach unten erweitert werden muss. Es wäre echt klasse, falls einer dafür ein makro schreiben kann :) Ich versuche mal Schritt für Schritt darzustellen was dieses Makro machen müsste. Die variable Anzahl der Zeilen nenne ich x. Schritt 1 Kopieren Kopiere folgende Zeilen von Tabelle 2 in Tabelle 1: Dabei muss das Makro immer in der letzten Zeile der Tabelle ...

  $31 (Avg Bid)
  $31 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  $16 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Will explain the details in Chat. New freelancer with VBA skills are welcome. Total Budget for the work is $5

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  My customer have "Disable VBA Macro except digitally signed macros" option setup in Macro Settings. I send them a Excel code that is digitally signed. When customer open XLSM file, they see a warning message that the file is downloaded from internet. It mkaes no difference to Excel behaviour if the file is signed or not. As part of this project, I want freelancer to tell me how I can supress the message on the customer side. So that when they open Excel it should not give any warning. I will provide the Excel file to selected candidate only. (Fixed price £10)

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Need The following sheets drafted based on the Floor plan dimensions provided: A1 - Index and Site Plan A2 - Typical Wall Sections & Details A3 - Plumbing Location Plan A4 - Floor Plan Callouts A5 - Roof Plan A6 - Front and Right Elevation A7 - Left and Rear Elevation A9 - Reflected Ceiling Plan A10 - Electrical Plan A11 - Interior elevations A12 - Foundation Plan

  $1805 (Avg Bid)
  $1805 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  Will explain the details in Chat. New freelancer with VBA skills are welcome. Total Budget for the work is $5

  $2 - $2 / hr
  Niêm phong
  $2 - $2 / hr
  19 lượt đặt giá
  Edit pictures. 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have 16 pictures that need to have change the person on them. Football kids. I need some of those on A1, A2, A3 or A4 size PDF too. 0.50 dollars for every picture. 4 styles. Ill atached 3 of them, the last one its under making. I need it tonight.

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá

  I have to input some data into a spreadsheet, I'd like to create a macro or a user form to make this faster. I need to have Columns A - D with some data input from a user form and then have it concatenated into Column E. Column A needs to have a data validation to only allow a single Character like the letter S for instance. Column B needs to have today's year YY - 22 Column C needs to have today's day in numerical format 0-365 Column D needs a text value of sequential numbers. But I need the user form to ask, Column A letter and quantity of Column D So S ***** (Starting from 001) Quantity 30 And the output into column E should be S22181001 S22181002 Etc.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I have two sheets with two different dates for e-commerce sales data. I need to create a third reporting sheet that sheet should automate. I need a button that automatically generates the report. I will share the sheet over chat.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  I have two sheets with two different dates for e-commerce sales data. I need to create a third reporting sheet that sheet should automate. I need a button that automatically generates the report. I will share the sheet over chat.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Expert VBA needed 4 ngày left

  Upgrade or rewrite existing VBA code that is not/partial working. - Upload specific cells to an external CSV (and overwrite if project number already exists) - Check value% and give warning -> adjust/not adjust by user -> save document + email as attachment - Send email with attached each sheet as a different pdf

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  Se necesita piloto de dron para cubrir unos planos de una boda el próximo 9 de julio. Se precisan los siguientes requisitos: - Registrado como operador en AESA - Seguro profesional en vigor para la aeronave - Certificación A1, A3, A2, - Evidencia de coordinación firmada por ENAIRE - EARO Se requiere para grabar los planos aéreos en una boda el próximo 9 de julio en horario de 19:00 a 21:00 en las inmediaciones de Griñón (Madrid). Cualquier duda, pueden contactar conmigo.

  $315 (Avg Bid)
  Địa phương
  $315 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Need a VBA macro 6 ngày left

  VBA macro to copy the files from one workbook to another. Refresh the pivots

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Need a VBA expert 3 ngày left

  Contact me for more I can guide you the work

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  It should become to a long term cooperation with about 1 painting per week. Most of the paintings will be portraits, but there could be landscapes and animals, too.

  $116 (Avg Bid)
  $116 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  Hi i need a vba to excel. I have many data with format column email and column password Every time i change a password i have to go to excel manually and change every password row belonging the específic email. 1- when i update my system pass it gives me formatted email:pass. I need to make it automatically. I upload it on excel and it changes every row (password) for me. 2- i need a buttom to download back all rows to format email:pass in txt.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Need to create a VBA macro in excel to copy the data from other workbooks into single workbook but in different sheets. Then refresh the already present pivots and rename the file. We can see repeatedly tasks in near future similar to this.

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  77 lượt đặt giá

  Editable Powerpoint Automation through vba .

  $87 (Avg Bid)
  $87 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Need a Excel VBA Expert -- 2 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I will need a person for a excel VBA work today for 1 hour

  $1 - $3 / hr
  Niêm phong
  $1 - $3 / hr
  35 lượt đặt giá

  def callback_method(message): df = (message).T ('').sheets['Data'].range('B2').value = df (input_tokens="14226,113470", callback=callback_method, broadcast_host="htt...DataFrame(message).T ('').sheets['Data'].range('B2').value = df (input_tokens="14226,113470", callback=callback_method, broadcast_host="") This code prints data of 14226,113470 tokens alternately into excel at the same B2 row. I need the data write-in to excel in two different rows B2 & B3 matching some conditions if the A2 cell value is 14226 then print this token data into B2 and if the A3 cell value is 113470 print this token data into the B3 row. The output of the codes attached here

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Hello, I'm looking for a VBA developer to write a script or process that takes columns of data in Excel and transforms it to text in a Word document. Copying-and-pasting won't work for our scale and purpose. More details will be shared with shortlisted applicants. Prefer hourly rate vs. fixed project price in case there is any back-and-forth needed, but open to anything. Please let me know if you're interested and your availability. Thank you

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  Hi, I need an excel expert well versed in Formulas and VBA for a small task.

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  Hello, I have a word template with a customized toolbar and I need to copy the entire toolbar from one-word document into another. The customized toolbar is developed using VBA Macros

  $54 (Avg Bid)
  $54 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I need Autometic invoice generator that will generate invoice Save pdf in folder Print invoice Save all data in database Etc

  $110 (Avg Bid)
  $110 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I am preparing a GUI for call log and i need a developer to link the GUI with the Excel data base. The GUI is ready and also the datasheet. I need it by Sunday, June 26. How much would that cost?

  $81 (Avg Bid)
  $81 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I am preparing a GUI for call log and i need a developer to link the GUI with the Excel data base. The GUI is ready and also the datasheet. I need it by Sunday, June 26. How much would that cost?

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I would like to build an excel VBA spreadsheet that is able to trade stock options and stocks on the SAXO trading platform. See the link below: You should use the OpenAPI add in provided by Saxo to develop the VBA code. You can setup a free demo account on your own to also test the code. It should be able to retrieve the live prices of the options, allow the user to buy and sell options direct from the the excel spreadsheet. It should also be able to retrieve all the associated information about the particular stock option, and stocks. For instance, last done price, “option greeks”, days to expiry etc. A proof of concept is necessary before I will award the project. The proof of concept can be tested using a demo trading account which you can

  $1070 (Avg Bid)
  $1070 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá