After effectscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  71,514 after effects công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Chinese style 2D Pixel Art Game Đã kết thúc left

  Project references: ninja school online, Eternal Saga Concept: Ancient Chinese Cultivation Job detail: Character animation, mobs, Skill effects Budget: 1200$

  $1074 (Avg Bid)
  $1074 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Thiết kế 1 video hiệu ứng đơn giản để quảng cáo điều hòa Mitsubishi Heavy. Nội dung và materials sẽ do chúng tôi cung cấp

  $102 (Avg Bid)
  $102 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  Tìm 1 bạn Graphic Design Có kinh nghiệm làm đồ họa t...năng trình bày rõ ràng các quyết định thiết kế một cách hiệu quả; Tự chủ, có khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên và quản lý khối lượng công việc, đa nhiệm vụ và đáp ứng thời hạn của dự án; Video Editor Yêu cầu Có kinh nghiệm sản xuất truyền thông / biên tập video / hoạt họa hoặc vị trí có liên quan; Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa video, chẳng hạn như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects và các phần mềm liên quan đến hoạt hình nhân vật như Moho; Có tư duy vận động, óc thẩm mỹ, phối hợp tốt...

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 lượt đặt giá

  Tìm 1 bạn Graphic Design Có kinh nghiệm làm đồ họa t...năng trình bày rõ ràng các quyết định thiết kế một cách hiệu quả; Tự chủ, có khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên và quản lý khối lượng công việc, đa nhiệm vụ và đáp ứng thời hạn của dự án; Video Editor Yêu cầu Có kinh nghiệm sản xuất truyền thông / biên tập video / hoạt họa hoặc vị trí có liên quan; Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa video, chẳng hạn như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects và các phần mềm liên quan đến hoạt hình nhân vật như Moho; Có tư duy vận động, óc thẩm mỹ, phối hợp tốt...

  $347 (Avg Bid)
  $347 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Tôi có video template như ở link này : Tôi muốn thay thế các hình ảnh trên bằng hình ảnh ứng dụng của tôi. Và có thể chỉnh sửa 1 chút hiệu ứng. Vậy, ai biết sử dụng andobe after effect, vui lòng giúp tôi. I have a video template like as : I want to replace images in that video by shoot screens of my app. May I need to edit a little bit effects. Can anyone help me?.

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Làm mô hình 3D Đã kết thúc left

  dựng các mô hình 3d , video effects

  $130 (Avg Bid)
  $130 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Thiết kế Logo Đã kết thúc left

  Kỹ năng • Kỷ năng : - Thiết kế banner , namecard, tên thương hiệu , logo , catalouge, brochure, folder. - Thiết kế website: html , flash , banner flash, layout web. - Làm video, animation flim, showroom 3Dmax...namecard, tên thương hiệu , logo , catalouge, brochure, folder. - Thiết kế website: html , flash , banner flash, layout web. - Làm video, animation flim, showroom 3Dmax. - Ngoại thất 3D Maya, animation flim hoạt hình, model nhân vật hoạt hình. • Phần mềm học: - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Indeisgn, Premiere Pro. - After Effects, Corel Draw, Flash , Dreamweaver. - 3Dmax, Maya. CÁC PHẦN MỀM PHỤ KHÁC: • Sothink SWF Decompiler, photoshop text effects tutorials, neat ...

  $61 (Avg Bid)
  $61 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Flash Animator Đã kết thúc left

  MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP/ JOB PURPOSES Tạo chuyển động, hiệu ứng, hiệu ứng trình diễn trong game trên hệ thống mạng xã hội. To produce Flash animation, effects, stage effects in social games NHIỆM VỤ CHÍNH/ KEY RESPONSIBILITIES  Tạo chuyển động sử dụng Flash;  Tạo hiệu ứng trong game;  Xây dựng Storyboard cho chuyển động;  Tạo chất liệu sử dụng trong chuyển động Flash;  Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng thành viên nếu có. • Producing Animation using Flash; • Producing Effects; • Producing storyboards for animation; • Producing materials to be used in Flash animation; • Other tasks as required by Member Counc...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Intstagram Reels 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can create engaging and visually appealing Instagram Reels for my brand. The ideal candidate should have experience in creating product showcases for social media platforms. Project Requirements: - The desired length for ...captivating and professional social media content, particularly for product showcases on Instagram. Skills and Experience: - Experience in creating Instagram Reels, with a portfolio showcasing previous work in product showcases. - Proficiency in video editing software, with the ability to create visually appealing and engaging content. - Attention to detail and creativity in creating transitions and effects to make the Instagram Reels stand out. - Knowledge of current social media trends and best practices for creating content ...

  $62 (Avg Bid)
  $62 Giá đặt trung bình
  63 lượt đặt giá
  Trophy icon Video Editing - Walk It Off 13 ngày left

  ...Description: - I am looking for a video editor to create a music video for my song "Walk It Off". - Please replace the background. - The desired length of the final video is 1-3 minutes. - The video will be posted to video and other platforms. - I do not have any specific editing styles or effects in mind and trust the editor's judgement. - The ideal candidate should have experience in video editing and be able to create a visually appealing and engaging video. - Knowledge of different editing techniques and effects is a plus. - The editor should be able to work with the provided footage and enhance it to create a captivating video. - Attention to detail and the ability to work within the given time frame is essential. - Good communication skills are impor...

  $30 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $30
  0 bài tham dự
  Video Editing 6 ngày left

  Project Title: Video Editing Description: I am looking for a skilled video editor with e...video that captures the excitement and energy of the footage. Specific Requirements: - Style: Montage - Footage: I will provide stock footage - Duration: Less than 5 minutes Skills and Experience: - Proficient in video editing software (Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, etc.) - Strong understanding of sports editing techniques - Ability to create seamless transitions and visually appealing effects - Experience with color grading and audio editing - Attention to detail and ability to work with tight deadlines If you have a passion for sports and a creative eye for video editing, this project is perfect for you. Apply now and showcase your skills in creating an engaging and high-quality spo...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to create a parallax panel in the Bootstrap grid. The desired effect for the parallax panel is a scrolling background with f...text per the prototype linked below. I will provide the specific images to be used in the panel. Additionally, I have a specific layout in mind for the parallax panel, per the prototype. Text must be live text, not an image...and the design must be fully responsive. Skills and experience needed for this project: - Strong knowledge of Bootstrap grid system - Experience with creating parallax effects - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Ability to work with provided images and videos - Attention to detail in implementing the specific layout Prototype is here:

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Green screen Video Editing 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled video editor who can help me with green screen ...screen video editing. My desired outcome is to remove the background of the video and replace it with a different image or video. Additionally, I would like to enhance the overall quality of the video and add any necessary visual effects. In terms of the replacement image or video, I am open to suggestions as I do not have a specific one in mind. The final edited video should be approximately 6 minutes in length. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in green screen video editing - Experience in removing and replacing backgrounds - Knowledge of visual effects and enhancing video quality - Creativity in sourcing or creating replacement images/videos - Ability to work with a longer video len...

  $8 - $32
  Niêm phong
  $8 - $32
  28 lượt đặt giá
  Video Edit of 20sec for Homepage background 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Requirements: - Experience in fast-paced and energetic video editing - Proficiency in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Ability to work with existing footage and enhance it to promote a product or service - Creative and artistic approach to video editing Responsibilities: - Edit the existing footage to create a dynamic and engaging 20-second video loop - Incorporate visual effects, transitions, and text overlays to enhance the promotional message - Ensure the video aligns with the brand's tone and style - Collaborate with the client to understand their vision and make necessary revisions Ideal Skills and Experience: - Strong portfolio demonstrating expertise in fast-paced and energetic video editing - Experience in creating promotional video...

  $121 (Avg Bid)
  $121 Giá đặt trung bình
  64 lượt đặt giá
  Book Design 9 ngày left

  Hello there, I can help you NOW to Book Design professionally in 1-14 days according to the details you provide. My previous portfolio of similar work can be seen on my profile : https://www.freelancer.co.id/u/Suryaismanto I am a video editor and graphic de signer with more than 3 years of experience. With my strong attention to detail and deep expertise in using Adobe Premiere Pro, After Effects etc. software, I am confident that I will deliver the results you expect WITHOUT LIMITS OF REVISIONS. I will work

  $350 (Avg Bid)
  $350 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Video Editing 6 ngày left

  Looking for a skilled video ed...video editor to work on my promotional/commercial video project. The video(s) will have an average duration of less than 5 minutes. Requirements: - Proficiency in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Strong understanding of storytelling and visual effects - Ability to meet deadlines and work efficiently - Attention to detail and ability to follow instructions Ideal Skills and Experience: - Previous experience in editing promotional/commercial videos - Knowledge of various video effects and transitions - Creative mindset to suggest and implement enhancements to the video - Portfolio showcasing previous video editing work Please provide samples of your previous work and let me know your estimated turnaround time ...

  $9 (Avg Bid)
  $9 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Music Mix App 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Music Mix App Description: I am looking for a freelancer to develop a Music Mix App with the following requirements: Music Mixing Features: - The app should have a wide range of audio effects and filters to enhance the user's music mixing experience. -An AI mixing feature -A pionneer like mix table Platform Availability: - The app should be available on both iOS and Android platforms, ensuring maximum user reach and accessibility. Design Preferences: - The client desires a colorful and vibrant design for the app, creating an engaging and visually appealing user interface. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing audio mixing applications. - Proficiency in developing apps for both iOS and Android platforms. - Ability to desi...

  $7404 (Avg Bid)
  $7404 Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá

  I need to have a concrete inspection in my condominium unit after relocating a tub drain 2". The overall condition of the concrete is good, but there are some specific areas of concern that need to be addressed. I need this inspection to be completed as soon as possible. I'm looking for a professional and experienced freelancer who can inspect the concrete in my condominium unit and provide an accurate and thorough report with their findings. You should have extensive knowledge and experience in inspecting concrete. I need someone who can work with urgency and complete this inspection within a timely manner. Whether you have performed a concrete inspection as part of a commercial project or within a residential setting, I'd be grateful for your expertise. So if you ...

  $87 (Avg Bid)
  $87 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am seeking a talented audio designer to create ten audio assets for my Little Witch Academia: VR Broom Racing game concept. The ideal candidate will have experience in creating background music, sound effects, and voice recordings. The audio assets should be original and unedited. Each asset should be short in length, ranging from 10 seconds to 1 minute. here is the link of the concept: Skills and Experience: - Proficiency in creating background music, sound effects, and voice recordings - Knowledge of mystery-themed audio design - Ability to create original and unedited sound files in .WAV format - Experience in creating audio assets for escape room games or similar interactive experiences

  $36 (Avg Bid)
  $36 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am seeking a talented audio designer to create ten audio assets for my mystery-themed escape room game concept. The ideal candidate will have experience in creating background music, sound effects, and voice recordings. The audio assets should be original and unedited. Each asset should be short in length, ranging from 10 seconds to 1 minute. Skills and Experience: - Proficiency in creating background music, sound effects, and voice recordings - Knowledge of mystery-themed audio design - Ability to create original and unedited sound files in .WAV format - Experience in creating audio assets for escape room games or similar interactive experiences - Attention to detail and ability to meet deadlines If you are a talented audio designer with experience in creating immersive...

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  video editor 6 ngày left

  I am looking for a skilled video editor to help me with my YouTube videos. I need someone who can provide creative input and bring fresh ideas to t...am looking for a skilled video editor to help me with my YouTube videos. I need someone who can provide creative input and bring fresh ideas to the table. The final edited videos should be less than 1 minutes in length. Ideal skills and experience: - Proficiency in video editing software (e.g., Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, after effects) - Strong understanding of YouTube's video editing guidelines and best practices - Ability to add visually appealing effects, transitions, and graphics to enhance the video - Experience with color correction and audio editing - Attention to detail and ability to deliver high-qu...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  2D Animator/After Effects animator - Simple Text 2D animation job like example Like this example 6 sec 2d animation like this intro on transparent background , psd for my version attached with font no music no background, transparent background Task Animate my psd/ png text (lato font) like example video 2D Animator/After Effects animator - Simple Text 2D animation job like example Like this example 6 sec 2d animation like this intro on transparent background , psd for my version attached with font

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá
  Logo in Motion for a Chef Website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to create a logo in motion for my chef website. The logo should have dynamic movement, with a modern and minimalistic aesthetic. I would like the logo animation to be less than 5 seconds long. Ideal skills and experience for this job include: - Graphic design and anim...motion for my chef website. The logo should have dynamic movement, with a modern and minimalistic aesthetic. I would like the logo animation to be less than 5 seconds long. Ideal skills and experience for this job include: - Graphic design and animation skills - Experience creating logo animations - Knowledge of modern and minimalistic design trends - Ability to create dynamic and engaging motion effects - Attention to detail to ensure the logo animation is visually appealing and pro...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  85 lượt đặt giá

  I am looking for a video editor to produce fast-paced, energetic videos for my Youtube channel. The videos should all be between 5-10 minutes in length, and must include subtitles to help viewers follow the content. I don't have any specific elements or effects that I want to include in the video, but if you have any great ideas that match the fast-paced energy, by all means add them in. I look forward to seeing your work! Language of video is Hindi.

  $45 (Avg Bid)
  $45 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer who can help me find a solution to the issue I am experiencing with the website My main problem is being blocked after refreshing the page three times. Browser: I am specifically using Google Chrome, so the solution should be compatible with this browser. Requirements: There are no specific requirements for the solution, so the developer has the freedom to choose the most suitable approach. I want to still manually do the work myself so do not need to have a bot or script just something like proxies but the ones I tried do not work. Skills and Experience: - Strong proficiency in web development and browser extensions - Experience with resolving website blocking issues - Familiarity with Google Chrome and its extension development

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  Photoshop Action 6 ngày left

  I am looking for a freelancer with intermediate experience in Photoshop to create a new action that can be used to enhance, retouch, and apply special effects to photos and other images. The existing action needs to be able to adapt to a new mock up image. The freelancer should have the creative freedom to develop their own ideas and suggestions for the Photoshop action, as I am open to trying out new techniques and themes. When you apply to the project, please provide samples of your work and experience so I can make sure that they are a good fit for the project. Looking forward to seeing your application!

  $80 (Avg Bid)
  $80 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  ...voiceovers to maintain a human touch and authenticity. - Script should be grammatically correct but also engaging and concise. Ensure that it tells a compelling story about the company, its services, and its expertise. - The quality of images and videos should be good, preferably HD quality to bring a professional look to the video. - Ensure that the audio elements i.e. Background music and sound effects are well-composed and not distracting - Ensure that any stock footage, images, or music used in the video do not have any copyright issues. Timeline of the Video The final version of the video should be completed by 3rd October 2023. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating corporate videos for B2B companies, showcasing products and services. - Proficiency in vide...

  $261 (Avg Bid)
  $261 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  My project is to create an animated story from an audio file with a duration of less than 5 minutes. The animation style I ...thought-provoking concepts. I am looking for a Freelancer with experience in animation that can bring this story to life. An understanding of storytelling and visual development would be invaluable for this project. You should also have experience working with 3D models, composition, rendering, and lighting. Finally, you should be able to bring the story to life through the music, dialogue, and sound effects you choose. I have included the audio file for your reference. Overall, I am looking for someone who is an experienced and creative animator with an eye for detail and quality. If you think you are the right fit for this project, I would love to hear...

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I am looking for a video editor who can provide advanced editing services for a birthday clip. The raw footage is approximately 3-6 minutes long. I do not have any specific requests for the background music, so the freelancer can choose. Skills and experience needed for this project include: - Proficiency in advanced video editing techniques such as color correction and special effects - Ability to create custom animations and graphics if needed - Knowledge of various video editing software - Creative mindset to select appropriate background music - Attention to detail to ensure a polished final product

  $46 (Avg Bid)
  $46 Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled graphic designer who can create and edit videos, as well as creatively edit posters and after effects. Skills and Experience: - Proficiency in video creation and editing software - Strong graphic design skills - Ability to think creatively and bring a bold and graphic style to the designs - Experience in creating and editing posters and after effects - Attention to detail and ability to meet deadlines If you have a clear vision for the project and can bring a bold and graphic style to the designs, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work in your bid.

  $230 (Avg Bid)
  $230 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...prefer a music video style of editing, which includes creative transitions, effects, and synchronization with the music. Duration: - The final video should be more than 3 minutes long, capturing the essence of the song and its narrative. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro. - Experience in editing music videos, with a portfolio showcasing previous work. - Ability to create visually appealing visuals, enhance the storytelling, and capture the emotions of the song. - Strong attention to detail, ensuring seamless transitions and synchronization with the music. - Understanding of music video editing techniques, including color grading, visual effects, and motion graphics. If you have a passion for...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  hallo spider man 6 ngày left

  ...prefer a music video style of editing, which includes creative transitions, effects, and synchronization with the music. Duration: - The final video should be more than 3 minutes long, capturing the essence of the song and its narrative. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro. - Experience in editing music videos, with a portfolio showcasing previous work. - Ability to create visually appealing visuals, enhance the storytelling, and capture the emotions of the song. - Strong attention to detail, ensuring seamless transitions and synchronization with the music. - Understanding of music video editing techniques, including color grading, visual effects, and motion graphics. If you have a passion for...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Podcast editing 6 ngày left

  I am looking for an experienced podcast editor to help me create a 30-60 minute podcast. No specific parts of the podcast need to be highlighted or emphasized, just use your best judgment. You should also use your own resources to add any background music or sound effects, though this is not mandatory. I am looking forward to seeing what an experienced editor can do to make my podcast a huge success.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  Job Description: 1. - Responsible for managing and operating Japanese social media accounts, including content creation, publishing, and social interaction, to increase brand exposure and user participation. 2. Perform social media data analysis, including user behavior, trends, and audience insights, to provide data support for optimizing strategies and improving social media activity effects. 3. Collaborating with cross-functional teams to align social media activities with overall marketing strategies. Requirements: 1. Fluent proficiency in Japanese. 2. Strong understanding of Japanese social media platforms and trends. 3. Excellent communication and writing skills in Japanese. 4. Ability to work independently and meet project deadlines. 5. Previous experience in social media o...

  $950 (Avg Bid)
  $950 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled animator who specializes in 2D animation. The project requires a 60-second animation that will be used for entertainme...clothing, all white clothing, and all red clothing) -Must be able to have a strong understanding of facial expressions and be able to animate facial expressions while the character is eating and smiling. -Must have a strong understanding of “jiggle physics”. -Must be able to send 4K version of the video with a transparent background. -All files used to design must be sent in the order. (Ie after effects, photoshop, and Adobe premiere files) If you have a passion for animation and can bring stories to life through captivating visuals, I would love to work with you on this project. Please provide examples of your previ...

  $57 (Avg Bid)
  $57 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I am looking for help with audio editing for a film clip that is 2 minutes long. I want to take an 'Enter the Dragon' clip and transform Bruce Lee into a robot through the use of sound. I have a library of sounds that I want to be used as well as the clip, This would need to be done in pro tools and I would like to also be s...Dragon' clip and transform Bruce Lee into a robot through the use of sound. I have a library of sounds that I want to be used as well as the clip, This would need to be done in pro tools and I would like to also be sent the pro tools files. (If not possible will just need a screenshot of the pro tools timeline) The track layout would have to be as follows: 4 Dialogue (mono) 4 Mono Effects (mono) 4 Stereo Effects (stereo) 4 Foley (mono) 8...

  $34 (Avg Bid)
  $34 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  VIDEO EDITOR 6 ngày left

  ...editing YouTube videos and should be familiar with the platform's requirements and guidelines. Specific requirements: - I have specific editing styles and effects that I want applied to my videos. The video editor should be able to understand and implement these requirements. - The videos should be more than 10 minutes long. The editor should be able to work with longer videos and ensure that the final result is engaging and keeps the audience's attention throughout. Skills and experience: - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro. - Knowledge of various editing techniques and effects to enhance the quality and visual appeal of the videos. - Ability to work with longer videos and maintain their quality and cohe...

  $71 (Avg Bid)
  Địa phương
  $71 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  audio vst 6 ngày left

  I am looking for a high-quality sampler audio VST plugin which can give a professional sound and help produce creative ideas and exceptional results. I want the plugin to be like purity but with more built in effects. I am open to any ideas for the features or functionalities that the plugin should have, so let your creativity flow! My budget for this project is more than $500, so please provide me with your best offer.

  $1008 (Avg Bid)
  $1008 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am seeking a skilled artist to enhance a photo and create a more artistic version. Also remove the wrinkles on the forehead. The specific requirements for the project are as follows: - Filters and effects: The photo should be edited using various filters and effects to create a surrealistic style. - Composition changes: If necessary, the artist should make any necessary composition changes to enhance the artistic quality of the photo. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in photo editing software, with a strong understanding of filters and effects. - Experience in creating surrealistic artwork. - A keen eye for composition and the ability to make necessary changes to enhance the artistic quality of the photo. The final artwork shou...

  $50 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $50
  104 bài tham dự

  I need a professional logo for a new company named CreaChews. It is a creatine gummies business, but the gummies also have nootropic effects. Please view the photos attached for example. I want a Silver Color for the logo. Use this "Onnit" style logo please add a bit more angle to the italic angle. Meaning leaning even more to the right slightly. All letters capitalized. Please make the letters even thicker than in the "ONNIT" logo. Try putting the words on top of eachother. I will be selecting 3 winners to work with on a continued basis, so please put effort to your entry. If you need further details please let me know.

  $10 (Avg Bid)
  $10
  70 bài tham dự

  I will provide vector text file (DXF) I need you to fill it up with the image and it has to be view from 45degree angle. I need to have glossy effect on it, I can provide sample. I need a raw file with all effects included so I will be able to modify it if necessary.

  $90 (Avg Bid)
  $90 Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá
  Face morph shot 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Face Morph Shot Project - Purpose: Entertainment - Image source: I have the images - Desired output format: Project file - After Effects - Duration: Two shots - each should have less than 1 sec morph transition (so total would be 2sec or less than that) I am looking for a skilled freelancer who can help me create a face morph shot for an entertainment project. The aim is to seamlessly transition between two different faces in a captivating and visually stunning way. Skills and Experience: - Proficiency in After Effects: The ideal candidate should have a strong understanding of After Effects and be able to work with project files in this software. - Face morphing expertise: Experience in creating smooth and realistic face morph transitions is e...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Youtube Video Editor 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled YouTube video editor to assist me with editing and enhancing my videos. This project is for pers...Experience: - The ideal freelancer should have experience in video editing and be familiar with YouTube editing techniques. - They should have a portfolio of past work showcasing their editing skills and creativity. - Knowledge of video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro is required. - Attention to detail and the ability to enhance video quality, add transitions, captions, and effects is essential. - The freelancer should be able to work independently and follow detailed project proposals. If you are a talented video editor and are passionate about creating visually appealing content, please apply with your past work and relevant e...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled de...application using Java, HTML, and CSS. Design: - The client has a specific design in mind for the spinning wheel. Functionality: - The spinning wheel should have advanced functionality, including scoring and user interaction. - Sound effects and animations should be incorporated to enhance the user experience. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Java programming language. - Proficiency in HTML and CSS for designing the spinning wheel. - Experience in creating interactive applications with scoring and user interaction. - Ability to incorporate sound effects and animations. Note: Please provide examples of previous projects that demonstrate your skills in Java, HTML, and CSS, as well as your experience with creating interact...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I am looking for someone who can assist me with the missing pages SEO on my Wix website after changing the URL structure. Current URL Structure: - Static URLs Redirection: - I have already redirected the old URLs to the new URLs. Extent of the Issue: - Only a few pages are affected. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in SEO. - Familiarity with Wix website platform. - Understanding of URL structure and redirection. - Ability to identify and resolve missing pages SEO issues. - Attention to detail and problem-solving skills. If you have the necessary skills and experience, please reach out to me with your proposal. Thank you.

  $73 / hr (Avg Bid)
  $73 / hr Giá đặt trung bình
  80 lượt đặt giá

  Website Project Requirements. *Theme and Plugins will be supplied* A child theme will need to be created in case of future theme updates. - This will need to be built on WP Bakery Page Builder in WordPress. - Top slider will be built in Revolution Slider Plugin - "H" Badge needs to rotate on scroll - Website will need movement and effects. - There is a custom Carousel to display the Menu's favourite meals. - Attention to detail with font sizing and pixel perfect spacing - Able to follow PSD perfectly. If you think you can build this site with all of the above requirements with a quick turn around please message me. Need someone who is experienced. If you prove yourself successfully, plenty more work is available.

  $448 (Avg Bid)
  $448 Giá đặt trung bình
  134 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to combine 2-4 PowerPoints into one cohesive template. The ideal candidate will have experience in incorporating customized video transitions and ensuring that the PowerPoint is timed correctly. It would be most ideal to have someone physically ...PowerPoints into a single template - Incorporate customized video transitions - Ensure proper timing of the PowerPoint - On-site presence on the day of the event to run the PowerPoint, video transitions, etc. Ideal skills and experience: - Proficiency in PowerPoint and video editing software - Experience in creating and designing PowerPoint templates - Knowledge of different video transition effects - Strong attention to detail and ability to meet deadlines - Excellent communication and organizatio...

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  I'm looking for an expert graphic designer to develop eye-catching graphics for social media for my brand and my e-commerce. Ours is a project that falls within streetwear fashion, a pop style, a little retro with 3D effects for posts, advertising collections and also for clothing items. I need help creating social media graphics by I'm looking for an experienced graphic designer to develop eye-catching social media graphics for my fashion business. I prefer streetwear and a bolder and more colorful but at the same time minimalist style for these graphics. I need help creating high-quality social media graphics. My ideal designer has experience in the fashion industry and can work quickly to produce graphics that capture the essence of my brand. If you think you have the n...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  Short videos for YouTube and social media 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...YouTube channel and social media platforms. The videos should be less than 1 minute in length and will primarily be used for entertainment and promotion purposes. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Ability to create visually appealing and engaging content - Experience with adding music, sound effects, and text overlays - Understanding of social media trends and best practices for optimizing video content The target audience for these videos is everyone who wants to make money online and is interested in business opportunities. Therefore, it is important that the videos are appealing and relatable to a wide range of viewers. If you have a passion for creating compelling videos...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer who can create a banner or short video ...brand. - The freelancer should have experience in creating engaging and creative content for social media marketing. - Knowledge of Facebook and Instagram advertising guidelines is preferred to ensure the content meets the platform's requirements. Skills and Experience: - Graphic design and video editing skills. - Proficiency in using design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, or After Effects. - Previous experience in creating social media ads or promotional content. - Familiarity with Facebook and Instagram advertising guidelines and best practices. If you have the creativity and skills to create an eye-catching banner or video that will help me increase brand awareness, please...

  $6 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $6
  5 bài tham dự

  Các bài viết top after effects cộng đồng