Airline reservation database designcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  2,000 airline reservation database design công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Tôi đang xây dựng một app reservation bao gồm cả việc quản lý order của khách hàng.

  $198 (Avg Bid)
  $198 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  - Dã có template, model, css, form sẵn. Chỉ cần giúp mình upfile lên được database

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Mình có application connect với db hosting server Mà để chuỗi connect trong app thì bị lộ Nên 1 bạn giúp

  $235 (Avg Bid)
  $235 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Mình muốn xử lý trang HTML chuyển vào database(kiểu xử lý chuỗi or mảng rồi lưu vào database real time) bạn nào hứng thú liên hệ mình sẽ trao đổi cụ thể.

  $139 (Avg Bid)
  $139 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Get database của 1 website Đã kết thúc left

  Mình muốn load database của 1 website về dạng bảng excel để tiện tra cứu, trang đó có đuôi dạng như này Pages/admin/report/

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Lập trình Database Đã kết thúc left

  Team mình ở Huế cần tuyển: 01 Database Engineer * Yêu cầu: - Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. - Có kiến thức với các hệ thống: Oracle, SQL Server, chủ yếu làm việc với MySQL. - Có kinh nghiệm viết procedures, functions, views. - Biết cách tối ưu SQL & dùng indexes hay partitioning. - Có kinh nghiệm cài đặt, quản lý, nâng cấp, sao lưu hệ thống cơ sở dữ liệu lớn. - Có kinh nghiệm làm việc với Linux và shell scripting. Công việc lâu dài, tính bằng năm, có thể full-time hoặc part-time Rate mong muốn: $5-$7/h

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Xây dựng database cơ bản Đã kết thúc left

  Sử dụng SQlite3, có hình ảnh mô tả

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...giây. Website dùng VPS như sau: CentOS 6.8 + nginx + mysql (mariadb), 1-2 cores CPU, 2-4 GB RAM, ổ cứng SSD Mã nguồn website: Wordpress + tool quét tin WP Content Crawler Qua tìm kiếm trên google mình thấy nhiều nơi khuyên website dữ liệu lớn cần tách database làm 2 phần: đọc và ghi riêng Vậy, theo mình công việc sẽ là tách database thành 2 phần riêng: phần đọc và ghi riêng để tăng tốc độ tải trang Hoặc bạn có thể đề xuất phương án xử lý dữ liệu và mã nguồn kiểu khác để tăng tốc độ tải trang xuống dưới 3 giây, giữ nguyên cấu hình vps do ngân sách của khách...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ BÁN ĐƯỢC -- LƯU Ý: Bất kỳ Chi nhánh ngân hàng nào cũng rất cần Diamond Database này vì 2 mục đích: 1. Tăng số lượng khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng và tăng Lợi nhuận + 2.. Tự bản thân ngân hàng check Credit Scoring cho mỗi khách hàng vay tiền để giảm thiểu TỐI ĐA Rủi ro cho vay để được ĐÁNH GIÁ TỐT VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH CUỐI NĂM VÌ ĐIỀU NÀY ẢNH HƯỞNG ĐẾN THƯỞNG KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CẢ CHI NHÁNH. -- Bạn hãy đề cập tới 2 vấn đề này với người bạn trực tiếp tư vấn với tính thuyết phục cao, và nhớ rằng đây là V...

  $8400 - $18900
  $8400 - $18900
  0 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web Đã kết thúc left

  I want to build an airline ticket booking online. Tôi cần làm 1 web bán vé máy bay trực tuyến.

  $556 (Avg Bid)
  $556 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Phân thích thiết kế website theo ý tưởng đề ra Hỗ trợ viết tài liệu cho dự án

  $151 (Avg Bid)
  $151 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Read an JML file created by Selenium IDE and save it into an Access Database Requirements: 1) The application is a Windows desktop application 2) Development language: C# .NET latest version 3) The application will be called ImportBotJob 4) The application must include all of the components to run on a PC without Office installed.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...to handle a two-part project. Firstly, the MySQL database requires a series of updates, including the addition of new data fields, the modification of existing ones, and the removal of obsolete fields. Moreover, the database as a whole will need updating. The second part of the project involves the development of a front-end interface for this database. The interface must feature a user authentication and login mechanism, as well as an intuitive search and filter system. Key Requirements: - Proficient in PHP and MySQL - Experienced in updating and maintaining MySQL databases - Skilled in crafting user-friendly front-end interfaces - Ability to design with a minimalistic and clean aesthetic Please consider the following points: - The database update...

  $182 (Avg Bid)
  $182 Giá đặt trung bình
  77 lượt đặt giá

  I need help collecting address and service information from business websites and storing the data in a MySQL database. Key requirements: - Data Collection: You will be required to visit select business directories and scrape relevant information, such as addresses and services provided. - Database Creation: Once the data is collected, it needs to be organized and stored in a MySQL database. Ideal Skills: - Web Scraping: Experience in scraping data from websites is crucial for this project. - Database Management: Proficiency in MySQL and structuring the database is essential. - Attention to Detail: Ensuring accuracy and completeness of the collected data is important. - Time Management: Ability to complete the task within the agreed timeline. Pleas...

  $92 (Avg Bid)
  $92 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Wordpress - Database Connection Issue 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  My Wordpress site, hosted on a shared server, is showing 'Error establishing a database connection'. I haven't made any recent changes and it was working fine before. I'm unsure what triggered this issue. Key tasks: - Determine the root cause of the database connection error - Resolve the issue and ensure the website is fully functional - Investigate and identify potential vulnerabilities that may be connected to the issue for future prevention Ideal skills and experience: - Extensive experience with Wordpress troubleshooting, particularly database connection errors - Proficiency in PHP, MySQL, and other relevant technologies - Ability to efficiently diagnose and resolve issues on shared servers - Strong communication skills in order to explain th...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Giá đặt trung bình
  142 lượt đặt giá
  Secure MySQL Database Connection 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I require an experienced SQL and C# professional to help me establish a secure MySQL database connection for my application. The main purpose for this connection is to - restrict processor hacker to track conn string I'm looking for an expert with a proven track record working on similar projects. i am using c# with mysql database, here i want when i make a connection with mysql that time process hacker cannot access to my connection string, for now it is recorded in my process hacker tool.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled Python developer to create a web application designed primarily for web scraping. The main functionalities of this app should be: - Scrape E-comme...main functionalities of this app should be: - Scrape E-commerce Data: The application needs to scrape data from various e-commerce platforms. A specialist with experience in working with different web sources is preferred. - Database Integration: The scraped data will need to be integrated into a database. Therefore, experience with database design and management is crucial. The ideal candidate should have a solid understanding of both web scraping and database management. Practical experience with Python web scraping libraries and familiarity with various database sy...

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I'm in need of an Excel database creation expert to help me establish a system to store and manage customer information. The project is time-sensitive, so I need someone who can get on it ASAP. Key Responsibilities: - Building an Excel database for customer information, possibly by using Chat GPT for data population - Ensuring the database is well-structured and easy to navigate for future reference - Implementing any necessary formulas or functions that can enhance the utility of the database - Ensuring the project is completed in a timely manner, as I need it done ASAP Ideal Skills: - Proficiency in Excel, with experience in database creation and management - Knowledge of using Chat GPT for data entry is a plus - Ability to structure data in a c...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I'm in need of an Excel database creation expert to help me establish a system to store and manage customer information. The project is time-sensitive, so I need someone who can get on it ASAP. Key Responsibilities: - Building an Excel database for customer information, possibly by using Chat GPT for data population - Ensuring the database is well-structured and easy to navigate for future reference - Implementing any necessary formulas or functions that can enhance the utility of the database - Ensuring the project is completed in a timely manner, as I need it done ASAP Ideal Skills: - Proficiency in Excel, with experience in database creation and management - Knowledge of using Chat GPT for data entry is a plus - Ability to structure data in a c...

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I need an SQL database to store customer information for a web application. This database should also support user authentication and permissions with different access levels. Requirements: - SQL Database: You should design a relational database to store customer information. - Web Application Integration: The database should be integrated into a web application, allowing for seamless storage and retrieval of customer data. - User Authentication & Permissions: The database should support different access levels, ensuring that only authorized users can view, edit, or delete customer information. Skills and experience needed: - Strong SQL & Database Design skills: You should be proficient in SQL programming and have ex...

  $326 (Avg Bid)
  $326 Giá đặt trung bình
  79 lượt đặt giá
  ASP.NET Database for Job Management 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of an experienced ASP.NET developer to create a database that will help in organizing and managing jobs for my company. This project has an urgent deadline, so I need someone who can deliver top-notch quality in a short time frame. Key Requirements: - The database should allow for the storage of Job Descriptions and Task Progress Updates. - It should be user-friendly and easy to navigate to ensure all team members can easily access the information they need. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in ASP.NET development. - Proficiency in database management. - Excellent problem-solving and communication skills. - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality results.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  78 lượt đặt giá

  I'm looking for someone who can help me migrate a relatively simple MySQL database to Access 2019. The primary goal of this conversion is to improve data entry and management. Key tasks under this project include: - Understanding the current MySQL database structure - Converting the database to Access in a way that supports better data entry and management - Ensuring all existing relationships are maintained in the new database Ideal skills and experience for this job: - Strong understanding of both MySQL and Access, particularly Access 2019 - Experience with database migration projects The MySQL db is on my VPS Please keep in mind that, due to the simplicity of the current MySQL structure, this is a relatively straightforward task.

  $46 (Avg Bid)
  $46 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Indian L&D Heads Database 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need a specialist who can provide me with a comprehensive database of 1,000 Learning & Development (L&D) heads verified leads specially from Mumbai, Delhi, Bangalore The database should include: - Contact details - Work experience - Email IDs - Company name - Company email id - Linkedin id Perfect for those with experience in: - Research - Database creation - Data mining in the corporate sector - And preferably with a strong existing network Accuracy, up-to-dateness and confidentiality of data is instrumental for this task.

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I'm seeking a knowledgeable freelancer to create a comprehensive database system concentrating on cooperative banks in France, Italy, and Spain. The system needs to be proficient at handling recognizable quarterly balance sheet items such as: • Assets • Liabilities • Equity • Non-Performing Loans (NPL) • Deposits • Loans • Return on Assets (ROA) • Return on Equity (ROE) A successful bid will demonstrate: • Proficiency in database management and financial data • Familiarity with European banking systems, specifically in France, Italy, and Spain • Understanding of balance sheet items • Proven track record of delivering similar projects Your task will be to collect, organize, and structure relevant data in a...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...by the clinic and their prices. - The manager can create, edit and delete a new employee (doctor, receptionist). - The receptionist can create, edit and delete a new patient. - The receptionist can create, edit and delete doctor appointments available for booking. - The receptionist can create, modify and delete a new appointment for the patient. - The receptionist can accept and cancel the reservation and transfer the patient from waiting to the doctor. - The patient can create a new patient account. - The patient can see the available appointments and book an appointment with the doctor. - The patient can see his previous visits to the doctor. - The doctor can enter the diagnosis for the patient and choose the services that were provided to the patient. * Everyone can see a...

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I'm looking for a highly skilled full stack developer who is proficient in creating complex database queries, particularly in SQL. Even though the ideal candidate will mainly work on backend using Java, APIs, and cloud hosting, experience building front-end using technologies such as React, Angular or Vue.js is required. THIS IS BOTH BACKEND AND FRONT END PROJECT. The core responsibilities for this position involves: - Designing, coding, and debugging applications in Java. - Performance tuning, improvement, balancing, usability, automation using cloud hosting. - Being proficient in SQL for advanced database management and queries. For a successful application, please include: - Your past work and projects, especially those related to Java and SQL. - Detailed write-...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá

  ...time to start immediately, and reply my messages right away, please don't bid. Thanks. On this page: I have a simple order form. I want this and the following order details page () to work with Stripe and the database. There are a number of actions that you need to make happen in the script, I have described it in a process document. Key Points: - The integration needs to be seamless, secure and user-friendly. I want the payment process to be smooth for my customers. - Design is already made. - It's important that the you has a good understanding of Stripe's API and has prior experience working with it. I want to ensure that the integration is done according to the best practices of the payment service provider. - It's also important

  $165 (Avg Bid)
  $165 Giá đặt trung bình
  87 lượt đặt giá
  Dev Database Search Interface for ERS 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...for fixed cost based upon your scope of work. Create an web page interface for our website to search our City Directory (reverse street directory) database for a specific address that returns a set of address ranges with details and other information. Operational Basics: Usage of interface is password protected with current Master authorizations. ERS or Client, enters Street #, Street name, city, state, zip code, nearest cross street, adjacent street (street behind subject site) and county name and/or latitude and longitude if available. ERS or Client, hits search. The program searches the inhouse reverse street directory database (approx. .5 million sheets) which is in search PDF format (see sample sheet, sheets are in several different formats). The program re...

  $287 (Avg Bid)
  $287 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Tourism Mentor Mobile App Development 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...application is intended to serve a broad user base, ranging from young adults (20 years) up to middle-aged individuals (60 years). FEATURES: - The app should be able to guide tourists, suggest experiences and provide mentorship on tourism. IDEAL SKILLS: - Experienced in mobile application development - Expertise in developing tourism-related apps would be an advantage - Familiarity with UX/UI design targeting both young and middle-aged individuals - Knowledge of global trends in tourism and mentorship. Request for Proposal (RFP) for Tour Guide Platform Introduction: We are seeking proposals for the development of a mobile application for iOS and Android platforms for a tour guide platform. The platform should offer services similar to the tourism packages available on Airbnb...

  $15749 (Avg Bid)
  $15749 Giá đặt trung bình
  81 lượt đặt giá

  ...individual skilled in Access and SQL Server databases to intensify my current database platform. This job includes: 1. Transferring my Access database to SQL Server for centralized data management, to help improve the organization and accessibility of the data. 2. Maintaining certain aspects of my Access database during the transfer, such as the data structure, user interface, and the queries and reports. You should be proficient in seamlessly integrating these aspects into the SQL server solution. 3. Implementing additional features absent in the Access database. These include automated reporting and customized data analysis. Experience in these features will provide a big advantage. The goal is to augment the current database system without disor...

  $4057 (Avg Bid)
  $4057 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  WordPress reservation system for a car park. I need a form with name/check in and check out/car plate, and phone number. I need a backend where I can see all the reservations, and a calendar with the cars that come in and go out for the current day and also other dates that I can select from a calendar.

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  67 lượt đặt giá
  Barber Reservation App Development 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a skilled app developer to create a comprehensive barber reservation app for both Android and IOS platforms. Key Features: - Online Booking: Users should be able to book appointments with their preferred barbers with ease. - Push Notifications: The app should be able to send push notifications to users to remind them of their upcoming appointments. - Barber Profiles: It's important that the app displays detailed profiles of our barbers, including their skills, experience, and availability. What I'm Looking For: I want freelancers with a significant amount of experience in app development, particularly in creating similar reservation or booking systems. Your prior work should demonstrate your proficiency in developing user-friendly, intuitive ...

  $2801 (Avg Bid)
  $2801 Giá đặt trung bình
  153 lượt đặt giá

  I have a project focused on collecting textual data derived from a relational database. The successful freelancer should ideally: - Be proficient in data collection methodologies. - Have substantial experience with relational databases. - Be familiar with SQL and non-SQL databases. - Have excellent attention to detail for accurate data collection. The task entails extracting specific textual data from the given database, so experience in a similar data collection role would be advantageous. All candidates who believe they possess the experience and skills to perform this task efficiently are encouraged to bid.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  I need a comprehensive hotel management system that will seamlessly integrate with a Keycard system. Key Requirements: - Reservation Management: The system should allow our hotel staff to manage reservations efficiently, ensuring a smooth check-in/check-out process. - Room Inventory Management: The system should help in managing our room inventory, including room status and allocation. Hardware Integration: The software needs to integrate seamlessly with a Keycard system for secure and efficient access management. Primary Users: The primary users of this system will be our hotel staff. An ideal candidate for this project should have experience in developing hotel management software, as well as expertise in hardware integration, especially with Keycard systems. We're look...

  $401 (Avg Bid)
  $401 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I'm looking for a ...skilled freelancer to create an Excel database of physical therapy rehabilitation clinics and centers across Europe. The database should include the following information for each clinic: - Contact information: Email, phone number - Services offered: A general list of services provided - Address: Physical location - Website: URL The goal of this project is to have a detailed but concise database of European physical therapy clinics. Ideal Skills: - Excellent research and data collection abilities - Proficiency in Excel - Attention to detail for accurate data input - Familiarity with physical therapy services is a plus, but not required The successful freelancer will be meticulous, proactive, and able to deliver a high-quality and accurate...

  $129 (Avg Bid)
  $129 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  I'm looking for a freelancer to assist me with data input tasks. The data to be inputted is sourced online, and it must be accurately and efficiently inputted into our system. Following data entry, the data will be used to update our database. Data Type: - Images - Text Requirements: - Min. 200 Full Described Entities per Week - Proficient in data input, especially sourcing from online databases - Skilled in database updating - Attention to detail to ensure data accuracy - Efficient and timely completion of tasks - Previous experience in similar roles would be beneficial

  $98 (Avg Bid)
  $98 Giá đặt trung bình
  126 lượt đặt giá
  Database App Development -- 2 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Application code to implement Roomio as a web application in python. You will use the table definition posted at the end of this document.

  $157 (Avg Bid)
  Nổi bật
  $157 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I'm in search of an experienced developer skilled in Zendesk API integration for a project related to airline claim forms. I will provide you parts of the template and you will add the form, calculations, API integration and ticket creations. The website should be built in Laravel or secure platform. If you know about EC261 claims it makes it way easier to choose you. You will do the following: - Create a form which is predefined through parameters and questions. - Add airline and airport database and organize the data with live search preview. - Calculations based on airport distance and claim form. - Zendesk ticket creation along with correct ticket numer and relevant information. - Multilingual form and site (Swedish and English). Need someone to start ASAP.

  $163 (Avg Bid)
  $163 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I'm uncertain whether my Windows system already has Python installed. I require assistance to get it up on my system, if it isn't already there. Primarily, I am looking for someone to help configure ...already there. Primarily, I am looking for someone to help configure a Python script that will carry out automatic reservations on a specific website. This role will ideally suite someone with: - Proficiency in Python scripting - Strong understanding of automation using Python - Experience in setting up Python on the Windows platform - Knowledge of web interaction through code, in particular, reservation processes. here is the link to the script and its dependencies. I will need to work with you on zoom live to do this. I have node.js on windows

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  AUTO-BIDS WILL BE REMOVED. I'm in search of an experienced developer skilled in Zendesk API integration for a project related to airline claim forms. I will provide you parts of the template and you will add the form, calculations, API integration and ticket creations. The website should be built in Laravel or secure platform. If you know about EC261 claims it makes it way easier to choose you. You will do the following: - Create a form which is predefined through parameters and questions. - Add airline and airport database and organize the data with live search preview. - Calculations based on airport distance and claim form. - Zendesk ticket creation along with correct ticket numer and relevant information. - Multilingual form (Swedish and English). Need som...

  $7894 (Avg Bid)
  $7894 Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá

  I'm in search of an experienced developer skilled in Zendesk API integration for a project related to airline claim forms. I will provide you parts of the template and you will add the form, calculations, API integration and ticket creations. The website should be built in Laravel or secure platform. If you know about EC261 claims it makes it way easier to choose you. You will do the following: - Create a form which is predefined through parameters and questions. - Add airline and airport database and organize the data with live search preview. - Calculations based on airport distance and claim form. - Zendesk ticket creation along with correct ticket numer and relevant information. - Multilingual form (Swedish and English). Need someone to start ASAP.

  $192 (Avg Bid)
  $192 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  I'm looking for a proficient developer who can add a page to my website that interfaces smoothly with my MySQL database. The website already has formatting etc, so I'm not looking for that. The database stores a variety of exercise data, and the webpage needs to display this data in an intuitive and user-friendly manner. Key webpage features include: - Display of exercise data: Each exercise's description and its difficulty level should be displayed. There's also a column in the database containing YouTube URL links, so another important feature the webpage needs is the ability to watch these exercise videos directly from the webpage. It is a simple database with only one table. - Users should be able to select the exercise they want from ...

  $319 (Avg Bid)
  $319 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  Hello, I want to create a Car Rental website with online reservation.

  $172 (Avg Bid)
  $172 Giá đặt trung bình
  148 lượt đặt giá
  Database-Integrated SMTP Mail Parser Needed 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of an experienced backend developer to create a mail parser with the following specifications: - **Email Protocol:** The mail parser should support SMTP, so proficiency in this area is a must. - **Primary Goal:** The primary function of this mail parser should be storing emails in a MySQL database. If you have experience with database integration, this would be a big plus. This project requires expertise in backend development, specifically with an understanding of how SMTP works. You should also be familiar with MySQL and have experience in integrating databases into applications. Please provide examples of similar projects you've worked on in your proposal. Thank you.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I need a VA with Wix store experience, a keen eye for detail, and proficiency in spreadsheet management. You'll be tasked with: - Keyword Optimization: Adjust the product titles on my Wix store to ensure they are optimized for search engines. Experience with SEO would be beneficial for this. - Database Creation: Develop a comprehensive database for all my products. This will include attributes like Product names, Product prices, and Product URLs. - Formatting: The database should contain separate columns for each product attribute. Strong organizational skills and experience with data entry would be ideal. Ultimately, the goal is to streamline the management of my product listings for a smoother business operation. Prior experience with Wix and creating pro...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled individual who has a good understanding of Mechanical Engineering and Data Science to help me set up a database that records the live feed of on-board sensors in a car. Key Responsibilities: - Utilizing an On-Board Diagnostic Tool and an app to record the data - Implementing a database to store the collected sensor data - Analyzing the data primarily for predictive maintenance using statistical analysis Ideal Skills: - Mechanical Engineering background - Proficiency in working with On-Board Diagnostic Tools - Strong experience in statistical analysis - Knowledge of database management systems and data analysis tools - Experience in predictive maintenance is a plus This project requires attention to detail, analytical thinking, and the...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am searching for a Product Analyst who can apply their knowledge towards data analysis, market research, and performance monitoring. Its a small assignment This assignment involves diving into a snowflake database to explore how customers behave. The goal is to find useful information that can help the Product team make decisions to make the business grow. After you uncover insights, you'll suggest changes to the product, like adding new features, making current features better, or even getting rid of features that aren't working well. You need to do the analysis, create graphs to show your findings, share all the code you used, and also come up with a plan for an A/B test to try out one of your suggested changes. Note: Its a short assignment, not spend more than tw...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  ...performing poorly with slow website loading times and database slowdowns, which is unacceptable as I regularly have more than 500 concurrent visitors. The primary focus of this project will be optimizing the server's Plesk settings, Postgres and MariaDB databases, and PHP 8.2 configuration. Key tasks will include, but are not limited to: - Configuring Plesk for optimal performance, including adjusting server pool size - Identifying and implementing improvements to Postgres and MariaDB settings to reduce slowdowns - Tuning PHP 8.2 to enhance website speed and performance Ideal candidates for this project will have: - Proven experience in optimizing dedicated servers, particularly with Plesk and Almalinux - A solid understanding of database optimization, including ...

  $163 (Avg Bid)
  $163 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I am seeking a detail-oriented freelancer who can expertly transfer text data from PDF files into a database. The ideal candidate should possess the following skills and experience: - Proficiency in working with PDF files - Expertise in data entry tasks - Experience in formatting and structuring databases - Excellent attention to detail Suitable candidates need to handle copious amounts of text data, accurately convert the text-containing PDF files into a structured and organized database. This includes careful validation to ensure no data is lost or misrepresented during the data entry process.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  83 lượt đặt giá