Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  70,597 analytics công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Thiết kế website Đã kết thúc left

  ♦ Thiết kế giao diện riêng theo yêu cầu của từng khách hàng. ♦ Lập trình chức năng kết nối nhanh qua Zalo, Điện thoại và Facebook. ♦ Thiết kế ảnh Banner riêng cho từng khách hàng, hỗ trợ đăng 20 bài viết hoặc sản phẩm. ♦ Domain .com / .net + Host 3000Mb băng thông không giới hạn ♦ Tích hợp XML Sitemaps và Google Analytics của Google và Facebook Pixel hỗ trợ SEO ♦ Tích hợp công nghệ mở rộng bộ nhớ 15GB từ đám mây. ♦ Tích hợp Yoast SEO Premium – Phần mềm SEO số 1 thế giới bản quyền ♦ Bàn giao Host và web code cho khách hàng – Hỗ trợ kỹ thuật suốt quá tr&igra...

  $162 (Avg Bid)
  $162 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Viết 8-10 bài chuẩn SEO cho Website cung cấp dịch vụ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Analytics chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong các lĩnh vực thông qua việc cung cấp thông tin về đơn vị xuất-nhập khẩu tại các quốc gia. Yêu cầu viết bài chuẩn SEO giới thiệu lợi thế thông tin đối với các dn XNK trong các ngành nghề khác nhau (gỗ, may mặc, nông sản etc.). Mỗi ngành 1 bài. Cần tốc độ 1-2 ngày/1 bài. Làm việc luôn.

  $74 (Avg Bid)
  $74 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Cung cấp dịch vụ seo Đã kết thúc left

  ...tích website nội bộ và phân tích website đối thủ, lên kế hoạch giải pháp SEO Nghiên cứu, phân tích từ khóa Lên chiến lược về nội dụng website nội bộ Nghiên cứu thói quen, insight khách hàng, xu hướng thị trường, tiến hành viral content Tối ưu kỹ thuật cho website theo bộ từ khóa đã chọn lọc kỹ Cấu trúc nội dung website thân thiện với SEO Tối ưu công cụ theo yêu cầu của Google thông qua analytics và webmastertool Xây dựng hệ thống backlink chất lượng, đẩy từ khóa Thường xuyên đo lường thứ hạng, lượng traffic đổ về, điều chỉnh chiến lược SEO thu về hiệu quả tốt nhất Thông tin khách h&agr...

  $59 (Avg Bid)
  $59 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Giao diện worpress hiển thị sai ( tùy chỉnh màu đỏ nhưng hiển thị màu đen) + google analytics không thống kê

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Write an iPhone application Đã kết thúc left

  - Build iOS app for platform - Research, define and implement new and innovative features - Design, develop, test, deploy and maintain end-to-end mobile software solutions for our analytics products - Work with designers to convert designs into exquisite user interfaces for iOS devices

  $1181 (Avg Bid)
  $1181 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Write an Android application Đã kết thúc left

  Công ty WiGO analytics cần tuyển dụng vị trí Mobile Developer - Senior - Mức Lương Từ 15tr - 30tr Thiết kế và xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android, IOS (điện thoại và máy tính bảng) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được giao. -Phát triển Hybrid App (Phone app) và Native App theo yêu cầu. -Phụ trách việc biên dịch và đưa lên Play Store, Apple Store -Phối hợp với nhóm và người phụ trách kỹ thuật để xây dựng, định nghĩa, thiết kế và hoàn thiện các tính năng theo yêu cầu sản phẩm.

  $1132 (Avg Bid)
  $1132 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Viết ứng dụng quản lý lưu lượng truy cập trên website: - Quản lý theo thành viên trong 1 nhóm. - Phân tích theo liên kết khách viếng thăm đầu vào (có thể tính toán theo tài khoản Google analytics). - Phần mềm hoặc website quản lý thành viên.

  $130 (Avg Bid)
  $130 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Rapid miner and Data mining expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a RapidMiner and data mining expert to assist me with a specific task. The ideal candidate should have experience in data preprocessing, model building and evaluation, and predictive analytics. Specific Requirements: - Expertise in RapidMiner and data mining techniques - Ability to extract determined results from ready data - Proficiency in data preprocessing, including data cleaning, transformation, and reduction - Familiarity with preparing reports from extracted images and data Dataset: - I will provide the specific dataset for the project Expected Outcome: - The data preprocessing task is expected to result in a report prepared from the extracted images and data.

  $131 (Avg Bid)
  $131 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  About the product: We are launching a brand new product in India. The product will target end consumers, its B2C. The product is a personal online (internet) identity tracking service. The product tracks personal identities and personal assets online, a user could be...interactions, this is the goal and the only scalable option. However, we do have a budget for paid adverts but organic growth is the objective. Your High-level Objectives • Create a go to market strategy and lead the strategy. • Create and lead online marketing campaigns. • Create content for marketing campaigns on social media and email. • Optimise website SEO. • Monitoring & Taking Action on analytics and effectiveness of SEO and Marketing campaign. • Brand association, brand ...

  $9505 (Avg Bid)
  $9505 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...showcase their creativity and expertise in creating a unique and captivating user interface. Main Functionality: The app's main functionality revolves around controlling a cat flap, allowing users to easily open and close the flap remotely. Additionally, the app should provide the ability to watch videos related to pet care and cat behavior. The app should also include statistical data and analytics related to the usage of the cat flap. Skills and Experience: - Proficiency in UI/UX design for mobile applications, with experience in designing for both iOS and Android platforms - Strong understanding of user-centered design principles and best practices - Ability to create visually appealing and intuitive user interfaces - Experience in designing applications with va...

  $2114 (Avg Bid)
  $2114 Giá đặt trung bình
  126 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced SEO specialist wh...Goal for SEO: Improve website ranking to the top on SERP Skills and Experience: - Proven track record of successfully improving website rankings - In-depth knowledge of on-page optimization techniques, including keyword research, meta tags, and website structure - Proficiency in off-page optimization strategies, such as link building and social media marketing - Familiarity with SEO tools and analytics platforms to track and analyze website performance - Strong understanding of search engine algorithms and industry best practices - Excellent communication and reporting skills to provide regular updates on progress and results If you have the skills and experience required to help my website get on top in SERP, please submit your...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I am in need of a freelancer who can promote my new website and help me achieve a top 2 or 3 ranking in the search results within my smal...content for local search queries. - Ability to analyze website performance and make data-driven decisions to improve search rankings. - Knowledge of on-page and off-page SEO techniques to drive organic traffic and increase website visibility. - Experience in creating and implementing effective link building strategies to improve website authority and search rankings. - Proficiency in SEO tools and analytics platforms to track and measure the success of SEO efforts. If you have the skills and experience necessary, please provide examples of previous successful SEO projects and strategies that have resulted in improved search rankings within loca...

  $363 (Avg Bid)
  $363 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  Flutter Developer 6 ngày left

  Design and Build sophisticated and highly scalable apps using Flutter. Build custom packages in Flutter using the functionalities and APIs already available in native Android and IOS. Translate and Build the...management, Flutter flavors and app architecture. • Strong communications and consultative skills. Self-initiated and proactive. • Should have managed, stabilized, and scaled an App based product in your experience. • Command on Google Play Console and iOS Console and all skills to use /manage the same. • Experience with offline storage, threading, and performance tuning • Experience of user analytics, apt UX/UI for user engagement. • Nice to haves: Firebase, Azure DevOps, PWA (Progressive Web Apps). • Skills – Dart, Flutter, iOS, Andro...

  $1396 (Avg Bid)
  $1396 Giá đặt trung bình
  64 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me set up an SMTP server to send 25,00,000 mails daily. Preferred Email Delivery Method: SMTP Content for the emails: Yes, it's completely ready. Analytics to track: Both open and click-through rates. Skills and experience required: - Experience in setting up and configuring SMTP servers. - Proficiency in email delivery systems and protocols. - Knowledge of email marketing best practices. - Ability to track and analyze open and click-through rates. - Strong attention to detail and ability to meet daily mail sending targets.

  $91 (Avg Bid)
  $91 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Job For SEO Experience Person 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an experienced SEO professional to help me with my project. Keywords: Yes - I have specific keywords that I want to target and optimize my website for. Main Goal: Increase website traffic - The main goal of this SEO project is to increase the traffic to my ...in keyword research and optimization. - Proven track record in increasing website traffic through SEO strategies. - Familiarity with competitor analysis and outranking strategies. - Excellent understanding of search engine algorithms and ranking factors. - Ability to analyze website metrics and make data-driven decisions for optimization. - Proficient in SEO tools and techniques such as Google Analytics and Google Search Console. - Effective communication and reporting skills to provide regular updates on...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá
  SEO Assistant 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hi There! I'm on the lookout for an SEO Assistant who's passionate about keywords, content updates, reporting, and creating fresh content. If you're ready to dive into the world of SEO and make a real impact, let's talk! Your Role Will Involve: Keyword Research: Uncover the keywords that will drive traffic and engagement. Content Updates: Give existing content a fresh, SEO-friendly twist. Analytics and Reporting: Help decipher the numbers and what they mean for our strategy. Content Creation: Bring new ideas and content to life. I'm Looking for Someone Who: Has a background or keen interest in Marketing or related fields. Enjoys diving into SEO and keyword research. Has a talent for writing and refreshing content. Can interpret SEO data and turn insights...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  ...function as per below: 1. Login: primary and secondary login (based on function and limit) 2. Datatable: extract data from database and pop-out in the website, dual-way update in required where any CRUD operation occurs, it should reflect to CRM and Laravel datatable 3. On the datatable, it require to have date on the next payment update (will provide info later). 4. Analytics: this website meant to internal usage, so analytics to track the worker productivity and any act of CRUD operation can be detected. 5. Proper structure: coming with good impression website with a good function is highly recommended. Looking forward for the master of laravel website technical design to take this project. Project Timeline: 4 - 8 weeks Price: $250 for overall project/nett. Ple...

  $232 (Avg Bid)
  $232 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá

  I am looking for an SEO expert who specializes in off-page optimization. Specific Requirements: - Proficient in implementing off-page optimization strategies such as link building, social media market...local SEO techniques to target a specific geographic area - Fluent in English to effectively communicate with the target audience Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successful SEO campaigns with a focus on off-page optimization - Ability to analyze website traffic and make data-driven decisions to improve organic search rankings - Familiarity with SEO tools such as Google Analytics, SEMrush, and Moz - Strong understanding of search engine algorithms and industry best practices - Excellent written and verbal communication skills to collaborate with clients and te...

  $71 (Avg Bid)
  $71 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá
  E-Commerce Website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hello Experts, We are planning to start a E-Commerce website ...global and shipping abilities both within and outside of Australia. We are in very early phase and would like to get a report of possible combination on different tools with pricing for the following functions. Must have Friendly Website solutions (EFTPOS/ Online) solutions optimization (Facebook / Insta / Mail Merge) Analytics Nice to have: The intended document should show a complete flow on solutions picked for these functional areas with current pricing and plans. The expectation is to have multiple solutions options with pros and cons, so we can decide based on our business plan Please let me know for any more questions

  $160 (Avg Bid)
  $160 Giá đặt trung bình
  130 lượt đặt giá

  ...Systems to ensure fair gameplay. • Regulatory Compliance: Abide by online gaming and financial laws in targeted areas. 7. Support and Maintenance • Integrated Customer Support: In-app support for user assistance. • Regular Updates: Scheduled updates for enhancements and bug fixes. • Scalable Architecture: System readiness for user base growth and increased tournament frequency. 8. Analytics and Reporting • Gameplay Analytics: Monitor user engagement and preferences. • Financial Reporting Tools: Admin tools for financial oversight. 9. Marketing and Engagement • Promotional Features: In-app marketing and unique event capabilities. • Social Media Features: Sharing options for player achievements. • Engagement Notifications: Push n...

  $1621 (Avg Bid)
  $1621 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá
  NestJS, React Tailwind Admin Webapp 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a developer who can create a NestJS and React Tailwind admin webapp for my internal team. The desired functionality of the webapp includes user management, content management, and analytics tracking. I prefer a clean and simple design for the webapp's interface, although I do not have specific design elements in mind. Skills and experience needed for this project include: - Proficiency in NestJS and React - Familiarity with Tailwind CSS - Experience in developing user management and content management systems - Knowledge of analytics tracking and reporting The ideal candidate should have a strong attention to detail, excellent problem-solving skills, and the ability to work collaboratively with a team. Task List - [ ] Remove date column from Rece...

  $589 (Avg Bid)
  $589 Giá đặt trung bình
  133 lượt đặt giá
  Google ads 6 ngày left

  Google Ads Campaign for Lead Generation in the Business-to-Business Market - Advertising Goal: Generate leads - Target Audience: Business-to-business - Budget: $5000 We are looking for a skilled and experienced Google Ads specialist to create and manage a lead generation campaign targeting the business-to-business market. ...Create compelling ad copies that resonate with the business-to-business audience - Set up and configure the campaign, including ad groups, targeting options, and budget allocation - Continuously monitor and optimize the campaign to improve lead generation and conversion rates - Conduct A/B testing to identify the most effective ad variations - Track and analyze campaign performance using Google Analytics and other relevant tools - Provide regular reports and i...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  67 lượt đặt giá

  SEO Premium Large Package Target Keywords: 35 On-Page SEO: Premium On-Page Work Off-Page SEO: 350 Backlinks with 4 Articles Technical SEO (Google Console, Google Analytics For Google Verification) Price: USD 50 for 22 days Store

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  SEO Premium Large Package Target Keywords: 35 On-Page SEO: Premium On-Page Work Off-Page SEO: 350 Backlinks with 4 Articles Technical SEO (Google Console, Google Analytics For Google Verification) Price: USD 50 for 22 days Store

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Sales Data Analytics Dashboard - I am looking for a freelancer who can create a sales data analytics dashboard specifically focusing on analyzing sales volume. - The ideal candidate should have experience in data analytics and visualization, with a strong understanding of sales data. - Proficiency in Tableau, Power BI, or Google Data Studio is preferred, although other platforms may be considered. - The project needs to be completed as soon as possible, so the freelancer should be able to work efficiently and meet tight deadlines.

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  Overview: Join a leading Australian winery and hospitality business as our Part-Time E-Commerce Specialist. This role is key to expandin...recommendations for digital marketing strategies, contributing to overall growth goals. Engage with the broader team to ensure a cohesive approach to online sales and marketing strategies. Qualifications: Strong experience in managing and growing e-commerce platforms, particularly background in digital marketing, including SEO, content marketing, and social media. Proficiency in analytics and data-driven decision-making. Excellent communication skills and ability to work collaboratively with a remote team. Knowledgeable and enthusiastic about the wine industry. Independent worker capable of executing strategies with minimal supervision.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  I want to set up my Click Up account as both a Client Portal & for my own reference. I want the Client Dashboard to include an analytics tracker (I've already created a list of the details that I want). Dashboard also to include a to do list for the client and an overview of the upcoming content calendar. I want it to also include a box for announcements. I have example photos and a done up Notion dashboard. I just want it to be created in Click Up for easy and aesthetic access.

  $109 (Avg Bid)
  $109 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  ...who can assist me with the development of my Smartsheet project. Specific features and functionalities that I require in the Smartsheet include: - Reporting and analytics capabilities - Automation and workflows - Collaboration and file sharing functionality I have existing data that needs to be migrated into Smartsheet, so experience with data migration is necessary. The timeline for this project is 1-2 weeks, so I am seeking someone who can work efficiently and meet deadlines. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Smartsheet development and customization - Experience with reporting and analytics tools - Knowledge of automation and workflow processes - Strong collaboration and file sharing skills If you have the necessary skills and c...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  Digital Marketing 6 ngày left

  ...Management: Develop and execute social media campaigns to enhance brand awareness and engage with the fantasy sports community. Monitor social media trends and implement strategies to stay ahead in the competitive landscape. Email Marketing: Design and implement targeted email campaigns to nurture leads and increase user retention. Analyze email campaign performance and optimize for better results. Analytics and Reporting: Regularly analyze digital marketing performance metrics and provide insights to the team. Prepare detailed reports showcasing the effectiveness of various campaigns and strategies. Partnerships and Collaborations: Identify potential partnerships and collaboration opportunities to expand the fantasy sports user base. Negotiate and manage relationships with i...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  ...single point of contact for our client's customer. Use data to remediate customer concerns/roadblocks prohibiting performance satisfaction. Manage external competitive pressures and handle objections. Work with multiple partners, building relationships with decision-makers at all levels. Manager Payroll activities Negotiate in tough situations, help influence buying/renewal process using business analytics data. Identify risk and barriers to success; develop contingency plans. Identify opportunities for additional product or service sales. Conpetencies 3 years of account management/ consultative-based sales experience managing Enterprise portfolio. Experience with high-volume calling with proven track record of sales or account management in IT industry. Experience with ...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Data Analytics - Power BI 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Data Analytics - Power BI Assistance with data cleansing and graph preparation

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  SalesForce Field Service Enhancements 10 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a SalesForce expert who can enhance our Field Service capabilities. Specifically, I need improvements in the following: Efficient scheduling Improvements to online booking Changes to curr...can be more efficient. The ideal candidate for this project should have experience in SalesForce Field Service and possess the following skills: - Strong understanding of SalesForce Field Service functionality - Ability to automate scheduling processes - Proficiency in tracking technician schedules - Familiarity with work order management in SalesForce - Experience in enhancing reporting and analytics capabilities The expected outcome from these improvements is increased efficiency in task assignment, enabling us to streamline our work order management and improve overall pro...

  $2859 (Avg Bid)
  Nổi bật Gấp NDA
  $2859 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  Social media marketing management - Platform: Instagram - Goal: Lead Generation - Frequency: Once a day I ...and analyze social media metrics to track the success of the lead generation efforts and make data-driven decisions Skills and Experience: - Proven experience in social media marketing, specifically on Instagram - Strong understanding of lead generation strategies and techniques - Proficiency in content creation, copywriting, and graphic design - Knowledge of social media management tools and analytics platforms - Excellent communication and customer service skills If you are a skilled social media marketer who can help me achieve my lead generation goals on Instagram, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and success stories in your...

  $181 (Avg Bid)
  $181 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  ...promotes a product/service on various social media platforms. Key Requirements: - Proficiency in creating compelling social media posts that align with the brand's voice and style - Strong understanding of different social media platforms and their specific requirements for content - Ability to generate creative and eye-catching visuals to accompany the posts - Familiarity with social media analytics and ability to track and analyze the performance of posts - Excellent communication skills and ability to collaborate with the team to develop effective social media strategies Responsibilities: - Create and schedule daily social media posts that promote the client's product/service - Develop engaging and shareable content that resonates with the target audience - Monitor...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Social Scheduler Chrome Extension 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...as posting content at specific times, reposting evergreen content, and engaging with followers. Multi-Account Support: Ensure the extension supports multiple accounts for each platform to cater to users with more than one social media profile. Content Management: Provide the ability to upload and manage media files (images, videos, etc.) directly within the extension. Analytics and Insights: Incorporate basic analytics and insights, allowing users to track the performance of their posts and campaigns across platforms. User-Friendly Interface: Design an intuitive and easy-to-use interface that enhances the user experience. Privacy and Security: Implement robust security measures to protect user data and ensure compliance with the privacy policies of each social media pl...

  $424 (Avg Bid)
  $424 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  ...buyer and seller records. 7. **API Integration:** - API connections to property listing platforms such as Zoopla and Rightmove for easy property listing management. - Integration with Trustpilot for managing and displaying customer reviews. 8. **Automation and AI:** - AI-driven lead scoring and predictive analytics. - Automated follow-ups and nurture sequences for leads. - Chatbot integration for customer support and lead qualification. 9. **Reporting and Analytics:** - Customisable dashboards and reporting tools to track sales performance, lead conversion, and marketing ROI. - Data visualisation for property market trends and insights. 10. **Document Management:** - Centralised storage for property documents, contracts, and legal paperwork. ...

  $1608 (Avg Bid)
  $1608 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá
  Monthly Strong SEO 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Monthly Strong SEO Description: I am looking for an experienced SEO specialist to improve the search engine ranking of my web...of the website. - Content optimization: The ability to optimize website content, including meta tags, headings, and keywords, to improve visibility and organic search rankings. - Link building: Experience in building high-quality backlinks to increase domain authority and improve search engine rankings. - Performance tracking and reporting: The SEO specialist should be proficient in using analytics tools to track the website's performance, identify areas for improvement, and provide regular reports on SEO progress. If you have a proven track record in improving website rankings and driving organic traffic through strong SEO practice...

  $59 (Avg Bid)
  $59 Giá đặt trung bình
  90 lượt đặt giá

  ...Artificial Intelligence influencerthat specializes in crypto currency news and price analysis for YouTube and other social media platforms. The ideal candidate will have experience in developing AI systems with the following features: - Automated content creation: The AI influencer should be able to generate content automatically, saving time and effort for the user. - Real-time analytics: It should provide real-time analytics on the performance of the content, allowing the user to make informed decisions. - Audience engagement: The AI influencer should be able to engage with the audience, responding to comments and messages. The AI influencer should be active on multiple social media platforms, including YouTube and other major platforms. I have a timeline of 1-3 mont...

  $5000 - $10000
  Gấp Niêm phong
  $5000 - $10000
  11 lượt đặt giá
  Customer acquisition through instagram 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can help me with customer acquisition through Instagram. My target audience is young adults. The primary goal of my Instagram campaign is to increase product sales. I am open to the freelancer's expertise and do not have specific conte...increase product sales. I am open to the freelancer's expertise and do not have specific content or promotional strategies in mind. Ideal Skills and Experience: - Experience in social media marketing, specifically Instagram - Knowledge of effective strategies to engage and attract young adults - Ability to create compelling content and visuals that drive sales - Familiarity with Instagram analytics and the ability to track and measure campaign success - Strong communication skills and the ability to col...

  $37719 (Avg Bid)
  $37719 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  ...demographics and ability to tailor content accordingly Key Responsibilities: 1. Develop a comprehensive strategy to revamp and enhance my Instagram presence 2. Create and curate high-quality, visually appealing content that resonates with my target audience 3. Implement strategies to boost community engagement, including increasing likes, comments, and followers 4. Monitor and analyze Instagram analytics to track progress and make data-driven decisions 5. Collaborate with me to understand my specific demographic and create content that appeals to them 6. Stay up to date with the latest social media trends and incorporate them into the strategy If you have a proven track record of successfully growing Instagram accounts and have the skills and experience outlined above, I would ...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  ...trades: The website should allow me to enter and track my trades, including entry and exit points, trade size, and profit/loss. This should be applicable for intraday, swing and options category. - Performance analytics: I need the website to provide me with detailed analytics and reports on my trading performance, including metrics such as win/loss ratio, average profit/loss, daily profit/loss, weekly day wise comparison, monthly analysis by selecting dates to compare my profit and loss and overall performance. - I need the details that can be exported to excel or csv for my further analytics - I need to sign up for journal so that I can maintain data individually for different account and it should show data for Intraday, Swing and options for entering my tradi...

  $475 (Avg Bid)
  $475 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Marketing 5 ngày left

  ...of our SEO campaign is to improve website ranking and increase organic traffic. Key Requirements: - Experience in SEO and a deep understanding of search engine algorithms - Proficiency in keyword research and analysis - Knowledge of on-page and off-page optimization techniques - Ability to conduct competitor analysis and identify opportunities for improvement - Familiarity with SEO tools and analytics platforms - Strong communication skills and ability to provide regular progress reports Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successfully improving website ranking for similar projects - Knowledge of the latest SEO trends and best practices - Experience in optimizing websites across different industries - Ability to optimize both desktop and mobile versions of a ...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  looking ebay seller sale my products Argent 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Title: Looking for eBay seller to sell my electronics products I am in need of an experienced eBay seller who can help me sell my electronics products. The ideal candidate should have a strong background in selling electro...Skills and Experience: - Experience in selling electronics products on eBay - Proven track record of successful sales - Strong understanding of eBay selling policies and practices - Excellent communication and customer service skills - Ability to create compelling product descriptions and attractive listings - Knowledge of effective marketing strategies to increase sales - Familiarity with eBay analytics and reporting tools If you have the necessary skills and experience, and are interested in helping me sell my electronics products on eBay, please submit your...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for an entrepreneur who specializes in digital marketing, specifi...will focus on Facebook as the preferred platform for the social media campaign. The target audience for this campaign is adults. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in social media management, with a focus on Facebook - In-depth knowledge of social media marketing strategies and best practices - Ability to create engaging and relevant content for adult audiences - Familiarity with analytics tools to track and measure the success of the social media campaign - Strong communication and interpersonal skills to effectively engage with the target audience and build a strong online presence - Creativity and ability to think outside the box in order to develop innovative social media marketing s...

  $230 (Avg Bid)
  $230 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am looking for a Google My Business (GMB) API Integration Specialist who has experience in PHP, JavaScript, and HTML. Specific features that need to be integrated with the Google My Business API include: - Business information management - Review management - Insights and analytics Description: We are seeking an experienced and skilled Google My Business (GMB) API specialist with a strong proficiency in PHP for a project that involves integrating GMB API functionalities into our platform. Project Overview: We are looking to enhance our platform by integrating Google My Business API to streamline location management, retrieve business information, and improve overall user experience. The specialist will be responsible for: API Integration: Utilize the GMB API to integrate loc...

  $507 (Avg Bid)
  $507 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  ...followers. Skills and Experience: - Proven track record of successfully growing Instagram pages and increasing followers - Strong understanding of Instagram algorithm and best practices for engagement and growth - Familiarity with content creation and curation specifically for Instagram - Ability to analyze data and optimize strategies based on audience insights - Proficiency in using Instagram analytics tools to track progress and measure success Target Audience: - Entrepreneur people, men or women from 16 up Project Deliverables: - Develop and implement a comprehensive Instagram growth strategy - Increase followers organically through targeted engagement and community building - Regularly analyze and optimize Instagram content and strategies based on audience insights - Pr...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá

  Project Title: Preparing Reports Based on Analysis Skills and Experience: - Proficiency in conducting financial analysis, market research analysis, and data analytics analysis - Strong knowledge of various analysis techniques and methodologies - Ability to gather and interpret data from different sources - Experience in preparing reports for business purposes Project Description: I am looking for a skilled professional who can assist me in preparing reports based on analysis. The reports will focus on [Financial Analysis/Market Research Analysis/Data Analytics Analysis] and will require a deep understanding of the chosen analysis type. Specific Data and Information: The report should include relevant [Sales Data/Customer Demographics/Competitor Analysis] to provide compreh...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...- Less than 1 week I'm looking to hire someone to help me integrate social media into my business. Specifically, I'm looking to have Facebook, Instagram, snapchat and tiktok integrated. I need both the posting and retrieving functions of each platform to be enabled. The ultimate purpose of this integration is to enhance sales and marketing. To that end, features such as content calendars and analytics will need to be included. I'm looking for an experienced professional who can use creative methods to get maximum results from this integration. Requirements: - Proficiency in Dynamic 365 programming language - Ability to complete the project in less than 1 week If you possess the necessary skills and experience, we would love to hear from you. Please submit your p...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer who can help me fix the tracking issues with my Google ads click tracker. The main problem I am facing is with the tracking code. I ha...click tracker. The main problem I am facing is with the tracking code. I have tried some solutions before, but unfortunately, they did not work. Requirements: - Strong knowledge and experience with Google ads click tracking - Expertise in troubleshooting tracking code issues - Familiarity with Google ads and analytics - Ability to identify and resolve tracking issues quickly and efficiently Skills: - Google ads click tracking - Troubleshooting tracking code - Google ads and analytics If you have the necessary skills and experience to fix my tracking issues, please contact me with your portfolio and rel...

  $106 (Avg Bid)
  $106 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Các bài viết top analytics cộng đồng