Apache guacamolecông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 apache guacamole công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Cộng tác viên Data Engineer Đã kết thúc left

  Tìm cộng tác viên Data Engineer Freelancer Thời gian làm việc khoảng 20h/tuần Mức lương 50k – 100k/giờ. Open cho bạn nào muốn làm việc và trả lương theo task Làm việc từ xa, thời gian linh động Công việc chính là HỖ TRỢ TÌM HIỂU về các công nghệ như Apache Airflow, Apache Druid, Apache Kafka, graphQL, flask, postman, MQTT, dashboard/ webapplication, OBC, Moxa, v.v…

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Task 1: Mô tả: Sử dụng DruidOperater (hoặc 1 Operator khác chuyên để kết nối với Apache Druid) trong Apache Airflow để nhập dữ liệu (ingest data) vào Apache Druid Ngân sách: 100k-200k (VND) Task 2: hướng dẫn cách thêm 1 cột dữ liệu trong Apache Druid database Ngân sách: 100k-200k (VND)

  $7 (Avg Bid)
  $7 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...hàng không - Kết nối API với các đối tác doanh nghiệp - Phát triển hệ thống dựa theo nền tảng Lavarel - Ưu tiên người Việt Nam * Yêu cầu - Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm > 2 năm triển khai/ quản trị hệ thống hạ tầng - Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong phát triển các ứng dụng/dịch vụ bằng framework PHP Laravel - Hiểu biết về HTTP, REST API, Protocol, Web server (Apache/Nginx), Linux - Thành thạo Javascript - Thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL/MogoDB - Có hiểu biết về Redis, Mem cache là một lợi thế - Các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế hướng đối tượng, các cấu trúc d...

  $37770 (Avg Bid)
  $37770 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Dữ liệu time series, dạng text. Cần lập trình trên Eclipse,... kết hợp công nghệ Apache Spark để phân tích dữ liệu.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  ...việc với animation, SFX... 4. Lập trình viên Web/Backend • Có kinh nghiệm làm việc với ít nhất 1 ngôn ngữ: JAVA, .NET hoặc PHP... • Có kinh nghiệm HTML, CSS, Javascript, AJAX, jQuery, JSON. • Tùy từng ngôn ngữ, yêu cầu tối thiểu biết 1 framework, CMS - JAVA: Struts, Spring, Hibernate… - PHP: nuke, joomla, CI…. - .NET: EntityFramework, DNN, ... • Có kinh nghiệm với Web server: Tomcat , Apache hoặc IIS • Có kinh nghiệm với database Mysql hoặc MSSQL(hiểu biết về NoSQL sẽ là lợi thế) Yêu cầu công việc - Có kinh nghiệm làm việc - Tiêng Anh: đọc và hiểu tài liệu - Có kiển thức cơ bản về OOAD - ...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  -check login -dùng laravel để lấy dữ liệu từ database đã có sẵn (mongoDB) (web chủ yêu có hai trang: lists và post), -đổ dữ liệu vào giao diện html/css (mobile/pc) -việc phát sinh khi đổ vào giao diện (nếu có) ----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: -...----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: -demo giao diện hoàn thành: pc: mobile: -trang web hiện tại: -collections của database: categories image post session sub_poem môi trường làm việc trên vps: php: 5.4 mongo 2.6.10 apache 2.2.15 lavarel 4.2 Yêu cầu: chuyên nghiệp, sòng phẳng

  $240 (Avg Bid)
  $240 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  -check login -dùng laravel để lấy dữ liệu từ database đã có sẵn (mongoDB) (web chủ yêu có hai trang: lists và post), -đổ dữ liệu vào giao diện html/css (mobile/pc) -việc phát sinh khi đổ vào giao diện (nếu có) ----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: ...----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: -demo giao diện hoàn thành: pc: mobile: -trang web hiện tại: -collections của database: categories image post session sub_poem môi trường làm việc trên vps: php: 5.4 mongo 2.6.10 apache 2.2.15 lavarel 4.2 Yêu cầu: chuyên nghiệp, sòng phẳng

  $366 (Avg Bid)
  $366 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Apache Xampp Perl Server Upload failure 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have a http Apache server with a simple player that controls a LED screen. Upload of clips (pictures) stopped working.

  $47 (Avg Bid)
  $47 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...a GUI in Java Swing with Apache PDFbox. The project is already underway and requires the integration of additional functionalities: 1. Crop Tool with Zoom functionality: Implement a tool to crop a small portion of PDF which represents a location on a larger map. The crop will act as a canvas (so the image must be a high-quality zoomed-in Image of the selected area), where objects will be added to this portion of the PDF. 2. Select Tool: The cropped location will contain abstract objects which represent buildings. The select tool will enable any existing objects to be select and to be moved to a new location on the displayed area. 3. Measure Distances Tool: Create a tool for measuring distances between 2 points on the PDF. Skills Required: - Experience with Apache PDFBo...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I need a tech-savvy professional to set up DNS on my Debian server while also moving my domain. I have a domain name that is currently registered with squarespace. I've build a new wordpress site which is on a VPS running Debian 12 and Apache. I need someone to help me point my domain name and my website. from what I understand I need to setup the nameservers/dns on my Debian server. Once moved over I also need to ensure that SSL is working. Please only bid if you can do this job straight away!!

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Can I ask you also fro Ubuntu-mysql-apache-SNMP-zabbix6.0 combination on WSL2 also?

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Hi, I have read your requirements, I will definitely help you in configurations and setting up...servers, optimizations and troubleshooting them for the best usage and fine tuning the security aspects. I have experience in cloud hosting like AWS, Azure ,Digital ocean Linode and google hosting. I have expertise in migrating website or applications from one server to another with the lowest possible downtime.I have set up and maintained clusters of DNS server, web servers using Apache / Nginx controlled by a load balancer, Database server configurations and migrations of MySQL, PostgreSQL, Mongo DB, etc. I am always interested in new projects and look forward to discussing how we can work together. I can provide industry reference if needed. ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...specified dimensions. 2. Select Tool: Develop a feature allowing users to select specific areas of a PDF document. 3. Measure Distances Tool: Create a tool for measuring distances between elements within the PDF. We utilize Apache PDFBox for PDF processing; therefore, familiarity with this library is preferred. Experience in developing similar functionalities will be highly advantageous. Successful implementation of these features may lead to further opportunities for collaboration on this project. Skills Required: - Proficiency in Java development - Experience with Apache PDFBox or similar PDF manipulation libraries - Strong understanding of PDF file structure and manipulation techniques Interested freelancers are invited to submit their proposals, highlighting releva...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  Strictly bid only if you have worked on Apache Dolphin Scheduler! I'm seeking a proficient developer to setup automation tasks using the Apache Dolphin Scheduler on my Linux platform. The tasks are primarily data processing-based and will require successful integration with API and CSV file formats. - Essential Skills: 1. Expertise in Apache Dolphin Scheduler 2. Familiarity with Linux environments 3. Ability to integrate API and CSV Specifically, your role will involve creating and setting up routine tasks and workflows that streamline my data processing needs, ensuring the Apache Dolphin Scheduler smoothly interacts with the respective data from API and CSV sources. Please only apply if you have substantial experience in the areas outlined ...

  $526 (Avg Bid)
  $526 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  I need an expert to configure SSL on my Amazon...hostings with cpanel. But for this Windows server, i tried some way (auto generate CSR, or generating the CSR from the server and write it to autossl panel, which results by " (Error Reference: "csr cn is invalid"). As a result of this project i want to see 2 domains being able to run as; and Required Expertise: - Solid understanding of AWS and Apache services powered by Xampp. - Experience in setting up ZeroSSL certificates. - Excellent problem-solving, as I don't have access to the domain's administration email. Knowledge of how to handle such cases is critical for this project. Applicants should have relevant experience and provide examples of similar tasks completed. I need it today.

  $152 (Avg Bid)
  $152 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  Could anyone please assist me in configuring beyondcode/laravel-websockets for deployment on a cloud-based server running Apache and Linux? The installation works fine locally, but when deployed to the production environment, which is accessible via a public IP, the WebSocket server is not reachable externally. I need guidance on ensuring that the WebSocket URL is accessible from the internet and allowing external connections.

  $191 (Avg Bid)
  $191 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  I’m seeking someone proficient in Apache Superset to create data-rich, interactive dashboards displaying charts and graphs. The layout design should be grid-based, featuring customizable widgets and interactive filters. While the type of data source to be connected remains undetermined, it’s crucial that you’re equipped to work with various possibilities including relational databases or cloud storage services. Ideal Skills: - Expertise in Apache Superset - Proficient in creating interactive dashboards - Experience with different data source types - Experience with Python, TypeScript - Strong attention to detail, specifically with dashboard design and layout - Only Freelancers are Allowed (No Agencies or No Companies)

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...seeking assistance to develop a Python-based solution utilizing PySpark for efficient data processing using the Chord Protocol. This project demands an intermediate level of expertise in Apache Spark or PySpark, combining distributed computing knowledge with specific focus on Python programming. Key Requirements: - Proficiency in Python programming and PySpark framework. - Solid understanding of the Chord Protocol and its application in data processing. - Capable of implementing robust data processing solutions in a distributed environment. Ideal Skills and Experience: - Intermediate to advanced knowledge in Apache Spark or PySpark. - Experience in implementing distributed file sharing or data processing systems. - Familiarity with network communication optimization tech...

  $545 (Avg Bid)
  $545 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  Project Overview: This project involves setting up an Ubuntu environment on WSL2 within Windows 11 and integrating Docker into this environment. The Docker environment will host images for nginx, Zabbix, PostgreSQL (using TimescaleDB), Docker, and MySQL. The goal is to ensure these services can communicate with each other as required by the ZABBIX service. Ad...using a Docker network. Security Settings: Implement security measures, including encrypted connection setups via pgAdmin. Maintenance Process Establishment: Document maintenance procedures for each service. Expected Deliverables: A guide for setting up the environment described above. Docker images ready to replicate the above setup. For reference, I will provide a manual for setting up mysql, apache, and zabbix without usi...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  Urgent Apache Server Debugging Needed 14 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in urgent need of an Apache Server professional who can proficiently troubleshoot and debug to unearth the root cause of server crashes and slow load times on my system. Critical areas of attention are: - Understanding and interpreting error messages displayed during crashes. - Restoring the functionality of an unresponsive website. Skills and Experience: - Expertise in Apache Server troubleshooting and debugging. - Experience in managing server crashes and optimizing load times. - Ability to interpret error messages and restore unresponsive websites. - Knowledge of Microsoft Azure where the server is hosted - Knowledge of Opencart version 2.3.0.2 which is the version of the e-Commerce platform hosted on the server. Time is critical so I need someone who can deli...

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  Seeking a skilled help install the Java Apache Mail Enterprise Server (James) on the IBM Cloud platform. Ideal candidate skills and experience: - Proficient in IBM Cloud - Familiar with Apache James (mass email services) - Familiar with Google's new spam email guidelines - System security Key responsibilities include: - Manage user access privileges - Manage server resources Initial project bid: - Assist with giving you and another developer access privileges to IBM Cloud system Previous experience in similar projects is required. I look forward to seeing your proposals.

  $471 (Avg Bid)
  $471 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Problema con AutoSSL CWP Đã kết thúc left

  Necesito resolver el problema de que no funciona el autossl para renovar certificados de varios dominios, el problema esta relacionado con redireccion en apache. El trabajo es resolver el problema para que quede funcionando permanentemente.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I'm urgently seeking knowledgeable developers who specialize in the LAMP stack, specifically: Linux, Apache, Python, and MySQL. Expertise in REST API is also a requirement. Key responsibilities: - Develop, test, and debug my project using LAMP stack and REST API. - Ensure the smooth operation of all system components. - Complete the project as soon as possible. While the preferred REST API framework has not been specified, experience with any renown REST API framework will be considered advantageous. To be successful in this role, you should have substantial experience with these technologies. Proven success in similar projects, alongside the ability to work quickly yet efficiently, will be highly valued. I need an expert who can hit the ground running due to the urgent ...

  $514 (Avg Bid)
  $514 Giá đặt trung bình
  75 lượt đặt giá
  Urgent Python Spark ML Project Đã kết thúc left

  I'm urgently in need of assistance with the development of a machine learning model using Python and Spark. Key tasks and responsibilities will involve: - Understanding the project requirements and pre...responsibilities will involve: - Understanding the project requirements and preparing a workflow. - Building efficient machine learning algorithms for model development. The specific type of model isn't determined yet, so it's critical for you to have broad expertise in different ML models – classification, regression, clustering and more. The ideal candidate should possess strong skills in Python and Apache Spark, with a rich experience in machine learning. An ability to deliver high-quality work under tight deadlines is also vital. Please reach out if thi...

  $179 (Avg Bid)
  $179 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  I'm currently facing a critical issue on a project where Chrome users are unable to access the site at all due to a JavaScript setTimeout function causing the page not to load. This has effectively blocked access to my content, and I need a skilled developer to resolve this... Every edit must be in a changelog indicating the points and files edited for correction. Once I define the freelancer, I send the FTP data for online editing of the files and the mapping of the files to be edited. > Environment used for local testing: - windows 11 pro 64 bits + wamp 3.3.0 32 bits in - php 7.2.34, - apache 2.4.54.2 - mysql 5.7.40 ***If possible, I prefer it to work via ftp rather than locally to avoid configuration problems.

  $37 (Avg Bid)
  $37 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  ...streaming, to create a seamless, interactive platform. To bring this vision to life, we seek a skilled Full-stack Developer with a comprehensive skill set and experience as outlined below: **Core Features & Functionality Requirements:** - Implement **Real-time Communication**: Enable instant messaging, notifications, and live updates within the platform. - **Message Queue & Event Streaming**: Utilize Apache Kafka for robust message queuing and event streaming capabilities for scalable, real-time data processing. **Primary Goal:** - To develop a **Collaboration and Project Management** platform tailored for small to medium businesses, promoting efficiency and enhancing teamwork. **Target Audience:** - The platform is designed with small to medium businesses in mind, foc...

  $592 (Avg Bid)
  $592 Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá
  Solr XML Data Loader Đã kết thúc left

  I'm looking for an experienced freelancer to create a custom DataImportHandler for Apache Solr, tailored specifically for one-time data loading from XML files. This tool is crucial for our project, aiming to efficiently parse and ingest our dataset into Solr for future querying and analysis. **Key Requirements:** - **DataImportHandler Creation:** Develop a handler to load data from XML into Apache Solr. - **One-Time Load:** The solution should be optimized for a single, one-time data ingestion. - **Data Integrity:** Ensure the loaded data retains its integrity and structure within Solr. **Ideal Skills and Experience:** - **Apache Solr Proficiency:** Deep understanding of Solr, especially in data indexing and management. - **Experience with XML:** Strong skills ...

  $337 (Avg Bid)
  $337 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  ...supported). Software Installation: Softaculous or other script installers for easy application installations. Support for various programming languages (PHP, Perl, Python). Resource Monitoring: Overview of server resource usage. Bandwidth and disk space monitoring. DNS Management: Simple DNS Zone Editor for managing DNS records. Advanced DNS settings for more control. Advanced Server Configurations: Apache and PHP settings. Server modules and extensions management. Collaboration Tools: Support for collaboration tools like Git. Access to error logs and server-side logs. Customer Support and Documentation: Access to documentation and knowledge base. Support ticket system or live chat integration. Customization and Branding: White-labeling options for hosting companies. Custo...

  $329 (Avg Bid)
  $329 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  In search of an experienced web development team proficient in LAMP stack. Our company is a childcare place...of features and enhancements for our users to the current site. Along with this, we are in search of an entire site rebuild to bring our site to a modern, MVC-based platform and to integrate iOS & Android apps for the booking component of our current site. The design aesthetic should be clean and professional. The perfect team for this project would have a deep understanding of LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), and experience working with clean, professional designs and complex web features. Previous experience in building sites and apps for the childcare industry would be preferred. If you have such experience, please be sure to include this information at the to...

  $7942 (Avg Bid)
  $7942 Giá đặt trung bình
  115 lượt đặt giá
  fix error 502 Đã kết thúc left

  I have error 502 on several pages on a plesk 18.0.58 and ubuntu 22.04 server. 1. Dev Server is getting into error 502 a...getting into error 502 all the time Exactly the same code works on the live server 2. Live server 2 domains are in error 502 System admin experience and devops experience To just make it clear. The site is migrated with PLESK migrator. The tool sets the domain and all the same as it was on the old server. On the old server it works for some reason. Platforms: Ubuntu 22.04 PLESK 18.058 NGINX Apache Errors on: 1. live server: 2 x Magento 2.4.3 p1 2. dev server: 1 x Magento 2.4.3 p1 3. dev server: Jenkins Several other sites are working on the servers above so it is not a global error. I have tried to change to FPM etc on some of them without results ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  94 lượt đặt giá
  macOS phpMyAdmin Setup Expert Đã kết thúc left

  I'm seeking a freelancer with profound experience in setting up phpMyAdmin on a macOS environment on my MAC AIR. My setup already includes a functioning web server (Apache/Nginx), suggesting that a part of the environment is prepared for phpMyAdmin installation and configuration. Getting Forbidden error when trying to run setup on setup **Requirements:** - Strong background in PHP and MySQL - Previous experience setting up phpMyAdmin on macOS - Familiarity with macOS server configuration and security practices - Ability to troubleshoot potential installation and configuration issues

  $38 (Avg Bid)
  $38 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  In search of an experienced web development team proficient in LAMP stack. The project involves maintaining & enhancing the current website currently utilizing the following features: - User authentication and registration - Data storage and retrieval capabilities - Integration with third-party ...need to add a list of features and enhancements to the current site. Along with this, we are in search of an entire site rebuild to bring our site to a modern, MVC-based platform and to integrate iOS & Android apps for the booking component of our current site. The design aesthetic should be clean and professional. The perfect team for this project would have a deep understanding of LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), and experience working with clean, professional designs and com...

  $7726 (Avg Bid)
  $7726 Giá đặt trung bình
  104 lượt đặt giá
  AWS DevOps Đã kết thúc left

  ...uninterrupted service. **Requirements:** - **Experience with AWS Services:** Proficiency in Elastic Beanstalk, EC2, and AWS CodeDeploy is crucial. You should be familiar with the intricacies of these services to navigate and optimize our deployment process efficiently. - **Django Deployment:** Demonstrated experience in deploying Django applications is a must. You should be comfortable working with Apache and Python environments, ensuring our applications run smoothly and securely. - **Automation & Scalability:** I'm focused on automating our current deployment processes to reduce manual effort and errors. Your expertise in automation tools and strategies will be valuable. Additionally, strategies to enhance our application's scalability and performance are so...

  $171 (Avg Bid)
  $171 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Secure Apache VPS Setup Đã kết thúc left

  ...BUDGET ONLY 600 - 700 1. **Web Server Setup:** Installation and configuration of Apache to host my website efficiently. 2. **Database Configuration:** Proper setup of the database to store and manage my website's data seamlessly. 3. **Security Enhancements:** Implementation of robust security measures to protect the server against potential threats. Ideal Skillset: - Extensive experience with Ubuntu Linux. - Proficient in Apache web server installation and configuration. - Knowledgeable in database setup and management, preferably MySQL. - Strong understanding of server security practices. This endeavor aims to ensure my VPS is secure, performance-optimized, and fully prepared to host my website with an Apache web server. Your expertise in these areas will b...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Optimize MySQL, Save CPU! -- 2 Đã kết thúc left

  ...load. This situation has affected the overall performance of my WordPress site hosted on a VPS with Apache. I'm seeking expert assistance to delve into this challenge, identify the underlying cause, and implement optimizations that will alleviate the CPU consumption. **Key Details:** - **MySQL Version:** Currently running MySQL 8.0. - **Website Traffic:** My site draws in a medium range of traffic, about 1,000 to 10,000 visitors daily. - **Content Type:** The primary focus of the site is static content, including blogs and news articles. **What I'm Looking For:** - **Technical Expertise:** Someone with deep knowledge of MySQL 8.0, WordPress, and server management, particularly with Apache. - **Problem-Solving Skills:** Ability to diagnose the cause of high CPU...

  $455 (Avg Bid)
  $455 Giá đặt trung bình
  74 lượt đặt giá
  Linux Dev for App Creation Đã kết thúc left

  We are looking for a Linux developer to join our team. We are all remote workers. We are looking for the following skills, most important at the top: Perl SQL (Mysql/MariaDB) Shell Script PHP / Codeigniter Linux Docker We operate a mixture of web sites (php/apache) and data manipulation scripts (mainly perl).

  $507 (Avg Bid)
  $507 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I'm in urgent need of a Node.js developer with experience in API integrations, specifically Razorpay's API for payment processing. Key Aspects: ihave ubantoserver uneed to setup apache +mysql and nodesjs in server - Implement the Razorpay API in an Ubuntu environment. - Allow for one-time payments through Razorpay. - Integrate the functionality for handling refunds and cancellations in Razorpay. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in Node.js and API integration - Familiarity with Ubuntu environments - Prior knowledge of integrating Razorpay's payment processing features.

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...Refactoring and Update We have an existing web application that needs to undergo significant changes to ensure compatibility with the latest technology stack and improve user experience. This project involves both refactoring the codebase and updating the application's UI and functionality. Objectives: Compatibility Update: Upgrade the application to be compatible with the latest versions of Linux, Apache, MySQL, and PHP (LAMP stack). Ensure that the application runs smoothly on the updated environment without any compatibility issues. Code Refactoring: Restructure the existing codebase to improve readability, maintainability, and performance. Remove any deprecated or redundant code. Optimize database queries and overall code efficiency. UI Enhancement: Redesign the use...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  111 lượt đặt giá

  Web page written in Php via uploading files to an ftp server I need to build a web page necessary to upload a files or more files to an ftp server protected by user/password NOTE: - The apache server is mine and resident within my local LAN, the ftp server is within the star LAN network - The ftp client is installed on the apache server - The page must be responsive NAME: Uploader DEL FRATE SRL (dns ) HOME PAGE: - KEY 1 LABEL "OFFICINA" or link ./officina // upload to ftp 1 - KEY 2 LABEL "CARROZZERIA" or link ./carrozzeria // upload to ftp 2 - KEY 3 LABEL "VENDITA" or link ./vendita // upload to ftp 3 After choosing by pressing which FTP server the file will go to, a field appears where you can enter the ma...

  $162 (Avg Bid)
  $162 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá
  Changing Apache Handler Đã kết thúc left

  Switching Aapche Handler Upgrading PHP Version

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...initiate scanning for form fields and filling the form with data from an Excel file, respectively. 2. **Dynamic Web Scraping and Automation:** Selenium WebDriver is a powerful tool for web automation that can interact dynamically with web pages. The application should use Selenium to identify form fields across different websites, regardless of the specific HTML structure. 3. **Excel Integration:** Apache POI or a similar library will be used for reading from and writing to Excel files. The application must dynamically map form fields to Excel columns, accommodating forms of varying complexities and structures. 4. **Adaptive Field Mapping:** The application should intelligently identify and record the 1. **id:** 2. **name:** 3. **class:** 4. **type:** 5. **value:** 6. **hr...

  $499 (Avg Bid)
  $499 Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá
  Beam Pipeline Expert Needed Đã kết thúc left

  I'm embarking on a project that necessitates the expertise of a freelance professional well-versed in Apache Beam pipeline development using Java. My project's primary objective is to leverage Apache Beam for comprehensive data manipulation and processing tasks. This undertaking involves three critical components: 1. **Writing Code for Data Transformation**: Crafting efficient, innovative code that can transform data seamlessly across various stages of the pipeline. 2. **Setting Up Execution Environment**: Establishing a robust environment conducive to the streamlined execution of Apache Beam pipelines, with a particular focus on leveraging Google Cloud Dataflow as the primary runner. 3. **Debugging and Pipeline Troubleshooting**: Identifying, diagnosing, ...

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I'm looking for an experienced Linux system administrator who specializes in Ubuntu servers. My primary goal is to optimize my server for web hosting, ensuring it runs smoothly and securely. Here's what I need help with: - **Server Setup and Configuration:** Configure the server for optimal performance in hosting web applications, including Apache or Nginx setup, PHP configurations, and any other necessary software installations. - **User Management and Permissions:** Establish a secure and efficient user management system. This includes setting up different users for different tasks, assigning appropriate permissions, and ensuring that only authorized users can access certain files and directories. - **Security and Firewall Management:** Implement robust security measu...

  $46 (Avg Bid)
  $46 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...SSL certificates on two Windows 10 machines. Both machines run Apache as the web server, and I already have a domain name configured for my app. However, I need expertise in both crafting a new SSL certificate and properly setting it up to ensure my webapp opens securely with https. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in Apache server management - Experience with SSL certificates generation and installation - Familiarity with Windows 10 environment - Knowledge in configuring domain settings for secure connections - Ability to troubleshoot and ensure a secure and efficient setup **Requirements:** - Generate new SSL certificates for my domain - Install and configure SSL certificates on two Windows 10 machines running Apache - Verify the webapp opens with h...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  ...install, configure and secure Apache HTTP Server 2.4 on my Windows Server 2022. I have a AWS instance with IIS installed. Remote desktop connection is possible. I want to run php7.6 and php8 on this server so, you need to install php and mysql + phpmyadmin also. I already made some configuration to be able to run a on IIS, so this configuration should not be modified. The AI wrote Apache HTTP Server 2.4 automatically, but i dont know if there is another option or not? You can offer. All i know that i shouldnt use IIS Php module... Key Responsibilities: - Install and configure Apache HTTP Server 2.4 - Provide recommendations on necessary Apache modules - Ensure the server is secure and ready for hosting a website Ideal Skills: - Experience with Apach...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  Necessito freelancer com alto conhecimento em configuração e direcionamento de domínios dentro do Xampp/Apache com Windows Server.

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Optimize Ubuntu Server for Web Đã kết thúc left

  I'm looking for an experienced Linux system administrator who specializes in Ubuntu servers. My primary goal is to optimize my server for web hosting, ensuring it runs smoothly and securely. Here's what I need help with: - **Server Setup and Configuration:** Configure the server for optimal performance in hosting web applications, including Apache or Nginx setup, PHP configurations, and any other necessary software installations. - **User Management and Permissions:** Establish a secure and efficient user management system. This includes setting up different users for different tasks, assigning appropriate permissions, and ensuring that only authorized users can access certain files and directories. - **Security and Firewall Management:** Implement robust security measu...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá

  Hola Matías, El objetivo del proyecto es desplegar una aplicacion django en (apache). La aplicación está ubicada en /home/payconer/domains/ La conexión entre el servidor y apache se hace a través del protocolo wsgi. La app ya carga localmente en el puerto 8000. si rutea al archivo pero la applicación no carga. Cómo instalar Django en Apache:

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...requirements: - Someone who is atleast around for 8 hours during this time zone: 8AM - 1AM EST/ET (GMT-4) - Extensive expereince in CentOS/Ubuntu and all of its subsystems such as apache, mysql, PostgreSQL, cPanel, KVM virtualization, nginx, installing a server manually from IPMI, complex boot issues, load balancing setups with things like CloudFlare, haproxy, sync scripts, etc. 50% of our clients/tickets/clients use ERP Odoo software we host as well. - Well versed in optimizing high traffic systems and setting up advanced configurations and software for better performance (custom nginx, varnish, php-fpm, apache, etc) - Huge plus if you have any experience with Odoo or other ERPs installing, migrating, etc.. - Atleast 6 years of experience. - Be able to be alerted by em...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  63 lượt đặt giá