Apache hadoopcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 apache hadoop công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Cộng tác viên Data Engineer Đã kết thúc left

  Tìm cộng tác viên Data Engineer Freelancer Thời gian làm việc khoảng 20h/tuần Mức lương 50k – 100k/giờ. Open cho bạn nào muốn làm việc và trả lương theo task Làm việc từ xa, thời gian linh động Công việc chính là HỖ TRỢ TÌM HIỂU về các công nghệ như Apache Airflow, Apache Druid, Apache Kafka, graphQL, flask, postman, MQTT, dashboard/ webapplication, OBC, Moxa, v.v…

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Task 1: Mô tả: Sử dụng DruidOperater (hoặc 1 Operator khác chuyên để kết nối với Apache Druid) trong Apache Airflow để nhập dữ liệu (ingest data) vào Apache Druid Ngân sách: 100k-200k (VND) Task 2: hướng dẫn cách thêm 1 cột dữ liệu trong Apache Druid database Ngân sách: 100k-200k (VND)

  $7 (Avg Bid)
  $7 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Ưu tiên các team đã có sẵn giải pháp có thể tái sử dụng lại nhanh

  $10000 - $20000
  $10000 - $20000
  0 lượt đặt giá

  ...hàng không - Kết nối API với các đối tác doanh nghiệp - Phát triển hệ thống dựa theo nền tảng Lavarel - Ưu tiên người Việt Nam * Yêu cầu - Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm > 2 năm triển khai/ quản trị hệ thống hạ tầng - Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong phát triển các ứng dụng/dịch vụ bằng framework PHP Laravel - Hiểu biết về HTTP, REST API, Protocol, Web server (Apache/Nginx), Linux - Thành thạo Javascript - Thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL/MogoDB - Có hiểu biết về Redis, Mem cache là một lợi thế - Các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế hướng đối tượng, các cấu trúc d...

  $37770 (Avg Bid)
  $37770 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Dữ liệu time series, dạng text. Cần lập trình trên Eclipse,... kết hợp công nghệ Apache Spark để phân tích dữ liệu.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  ...việc với animation, SFX... 4. Lập trình viên Web/Backend • Có kinh nghiệm làm việc với ít nhất 1 ngôn ngữ: JAVA, .NET hoặc PHP... • Có kinh nghiệm HTML, CSS, Javascript, AJAX, jQuery, JSON. • Tùy từng ngôn ngữ, yêu cầu tối thiểu biết 1 framework, CMS - JAVA: Struts, Spring, Hibernate… - PHP: nuke, joomla, CI…. - .NET: EntityFramework, DNN, ... • Có kinh nghiệm với Web server: Tomcat , Apache hoặc IIS • Có kinh nghiệm với database Mysql hoặc MSSQL(hiểu biết về NoSQL sẽ là lợi thế) Yêu cầu công việc - Có kinh nghiệm làm việc - Tiêng Anh: đọc và hiểu tài liệu - Có kiển thức cơ bản về OOAD - ...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  -check login -dùng laravel để lấy dữ liệu từ database đã có sẵn (mongoDB) (web chủ yêu có hai trang: lists và post), -đổ dữ liệu vào giao diện html/css (mobile/pc) -việc phát sinh khi đổ vào giao diện (nếu có) ----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: -...----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: -demo giao diện hoàn thành: pc: mobile: -trang web hiện tại: -collections của database: categories image post session sub_poem môi trường làm việc trên vps: php: 5.4 mongo 2.6.10 apache 2.2.15 lavarel 4.2 Yêu cầu: chuyên nghiệp, sòng phẳng

  $240 (Avg Bid)
  $240 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  -check login -dùng laravel để lấy dữ liệu từ database đã có sẵn (mongoDB) (web chủ yêu có hai trang: lists và post), -đổ dữ liệu vào giao diện html/css (mobile/pc) -việc phát sinh khi đổ vào giao diện (nếu có) ----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: ...----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: -demo giao diện hoàn thành: pc: mobile: -trang web hiện tại: -collections của database: categories image post session sub_poem môi trường làm việc trên vps: php: 5.4 mongo 2.6.10 apache 2.2.15 lavarel 4.2 Yêu cầu: chuyên nghiệp, sòng phẳng

  $366 (Avg Bid)
  $366 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I'm seeking a freelancer with experience in Linux, Apache, and Gitea to configure an SSL connection on my server. Key Tasks: - Configuration of Gitea on my Linux server via Apache on a https connection The VPS we are working on is a almalinux system with Directadmin as controlpanel. The hostname is The hostname has a letsencrypt SSL certificate genereated by Directadmin. Access to Directadmin on secure connection is working Access to gitea on non-secure connection is working When I follow the documentation by adding these values to gitea ---- [server] PROTOCOL = https ROOT_URL = HTTP_PORT = 3000 CERT_FILE = //In my install I added the

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  MongoDB Installation & Security on AWS EC2 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...install and secure MongoDB on my Apache server AWS EC2 instance. Here are the specific requirements I have for this project: - Operating System: The EC2 instance runs on a Linux operating system. Proficiency in Linux is essential for this role. - MongoDB Version: I'm interested in installing the latest version of MongoDB. An understanding of the installation process for the latest versions of MongoDB is therefore crucial. - Security Measures: I would like to enable authentication, configure SSL/TLS encryption, and enable access control for my MongoDB installation. Experience in MongoDB security configuration is particularly relevant. The ideal candidate for this job would be a MongoDB professional with a robust understanding of setting up MongoDB on Apache servers i...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  ...commonly used packages specially with GCP. Hands on experience on Data migration and data processing on the Google Cloud stack, specifically: Big Query Cloud Dataflow Cloud DataProc Cloud Storage Cloud DataPrep Cloud PubSub Cloud Composer & Airflow Experience designing and deploying large scale distributed data processing systems with few technologies such as PostgreSQL or equivalent databases, SQL, Hadoop, Spark, Tableau Hands on Experience with Python-Json nested data operation. Exposure or Knowledge of API design, REST including versioning, isolation, and micro-services. Proven ability to define and build architecturally sound solution designs. Demonstrated ability to rapidly build relationships with key stakeholders. Experience of automated unit testing, automated integra...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I'm currently in need of an expert in web server administration, particularly in Apache and AWS who can aid in the creation, installation, and configuration of a free HTTPS SSL certificate on an Apache webserver running on XAMPP on a Windows production server. Key Responsibilities: * Set up an Apache webserver on XAMPP * Configure the webserver for a static IP and redirect on an AWS server * Install a free HTTPS SSL certificate on the aforementioned webserver * Provide comprehensive documentation on the steps taken during the installation and configuration process While it isn't necessary to know the XAMPP version, experience with XAMPP administration is highly desirable. The project needs to be completed as soon as possible, so freelancers who are readil...

  $124 (Avg Bid)
  $124 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Gem5 Performance Analysis on AI Workloads 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm currently seeking an experienced freelancer to conduct a performance analysis using gem5 Full System mode simulation. Key Requirements: - Evaluation of execution time and cache performance measurements. - Special focus on AI workloads such as Apache MXNet and Caffe for the performance analysis. Ideal Candidate's Skills & Experience: - Proficiency in gem5 simulations, performance analysis, and benchmarking. - Extensive knowledge in working with AI workloads notably Apache MXNet and Caffe. - A deep understanding of execution time and cache performance metrics. - Relevant experience in software debugging and system architecture research would be beneficial. The chosen freelancer will be expected to thoroughly analyze and report the results, highlighting an...

  $51 (Avg Bid)
  $51 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I'm in need of expert help with Apache Kafka and Genesys Infomart Co-browse, specifically, to seamless integrate them with SAP Business Intelligence (BI). Key features I want to be embedded on this project are: - Real-time data streaming - Data synchronization - Highly customizable data filters The kind of data that should be extracted from SAP BI and used for analysis on Apache Kafka and Genesys Infomart encompasses: - Customer interactions data - Operational data To be an excellent fit for this job, ideal candidates should possess: - Proficiency in Apache Kafka and Genesys Infomart - Extensive experience in SAP Business Intelligence (BI) - Solid background in data synchronization and creating adjustable data filters - Demonstrated exp...

  $1083 (Avg Bid)
  $1083 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...provide integration support between Apache Kafka and Genesys Infomart Co-browse Reporting Metrics. The primary goal is to make Genesys Engage platform Co-Browse session report data available. A couple of things to note about this job: - Strict Timeline: The project has a specific timeline that must be adhered to. The chosen candidate should be capable of time management and maintaining strict project deadlines. - Skills Required: In-depth knowledge and working experience in using Apache Kafka & Genesys Infomart is crucial for the successful implementation of this project. Applicants must be prepared to demonstrate their expertise in these areas for consideration. - Additional Expertise: There will be a need for additional specific expertise beyond Apache Kafka...

  $750 (Avg Bid)
  $750 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  AWS EC2 Instance Configuration Expert 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I’m seeking an AWS server specialist to set up an EC2 instance primarily for web hosting. The necessary software stack is LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Therefore, the expert for my project needs to have a good understanding of AWS EC2 instances and thorough experience working with the LAMP stack. Here's what I need: - Setting up an EC2 instance from scratch. - Configuring LAMP for my web server requirements. Candidates with experience in similar projects will be prioritized.

  $73 (Avg Bid)
  $73 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá
  Elasticsearch Big Data Cluster Setup 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled professional who can efficiently set up an big data cluster. REQUIREMENTS: • Proficiency in Elasticsearch,Hadoop,Spark,Cassandra • Experience in working with large-scale data storage (10+ terabytes). • Able to structure data effectively. SPECIFIC TASKS INCLUDE: - Setting up the Elasticsearch,Hadoop,Spark,Cassandra big data cluster. - Ensuring the data to be stored is structured. - Prep for the ability to handle more than 10 terabytes of data. The ideal candidate will have substantial experience in large data structures and a deep understanding of the bigdata database technology. I encourage experts in big data management and those well-versed with the best practices of bigdata to bid for this project.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...a GUI in Java Swing with Apache PDFbox. The project is already underway and requires the integration of additional functionalities: 1. Crop Tool with Zoom functionality: Implement a tool to crop a small portion of PDF which represents a location on a larger map. The crop will act as a canvas (so the image must be a high-quality zoomed-in Image of the selected area), where objects will be added to this portion of the PDF. 2. Select Tool: The cropped location will contain abstract objects which represent buildings. The select tool will enable any existing objects to be select and to be moved to a new location on the displayed area. 3. Measure Distances Tool: Create a tool for measuring distances between 2 points on the PDF. Skills Required: - Experience with Apache PDFBo...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I need a tech-savvy professional to set up DNS on my Debian server while also moving my domain. I have a domain name that is currently registered with squarespace. I've build a new wordpress site which is on a VPS running Debian 12 and Apache. I need someone to help me point my domain name and my website. from what I understand I need to setup the nameservers/dns on my Debian server. Once moved over I also need to ensure that SSL is working. Please only bid if you can do this job straight away!!

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Can I ask you also fro Ubuntu-mysql-apache-SNMP-zabbix6.0 combination on WSL2 also?

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Hi, I have read your requirements, I will definitely help you in configurations and setting up...servers, optimizations and troubleshooting them for the best usage and fine tuning the security aspects. I have experience in cloud hosting like AWS, Azure ,Digital ocean Linode and google hosting. I have expertise in migrating website or applications from one server to another with the lowest possible downtime.I have set up and maintained clusters of DNS server, web servers using Apache / Nginx controlled by a load balancer, Database server configurations and migrations of MySQL, PostgreSQL, Mongo DB, etc. I am always interested in new projects and look forward to discussing how we can work together. I can provide industry reference if needed. ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...specified dimensions. 2. Select Tool: Develop a feature allowing users to select specific areas of a PDF document. 3. Measure Distances Tool: Create a tool for measuring distances between elements within the PDF. We utilize Apache PDFBox for PDF processing; therefore, familiarity with this library is preferred. Experience in developing similar functionalities will be highly advantageous. Successful implementation of these features may lead to further opportunities for collaboration on this project. Skills Required: - Proficiency in Java development - Experience with Apache PDFBox or similar PDF manipulation libraries - Strong understanding of PDF file structure and manipulation techniques Interested freelancers are invited to submit their proposals, highlighting releva...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Informatica BDM Developer Đã kết thúc left

  We are looking for an Informatica BDM developer with 7+ yrs of experience, who can support us for 8 hours in a day from Mon - Friday. Title : Informatica BDM Developer Experience : 5 + Yrs 100%Remote Contract : Long term Timings: 10:30 am - 07:30 pm IST Required Skills: Informatica Data Engineering, DIS and MAS • Databricks, Hadoop • Relational SQL and NoSQL databases, including some of the following: Azure Synapse/SQL DW and SQL Database, SQL Server and Oracle • Core cloud services from at least one of the major providers in the market (Azure, AWS, Google) • Agile Methodologies, such as SCRUM • Task tracking tools, such as TFS and JIRA

  $1259 (Avg Bid)
  $1259 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Strictly bid only if you have worked on Apache Dolphin Scheduler! I'm seeking a proficient developer to setup automation tasks using the Apache Dolphin Scheduler on my Linux platform. The tasks are primarily data processing-based and will require successful integration with API and CSV file formats. - Essential Skills: 1. Expertise in Apache Dolphin Scheduler 2. Familiarity with Linux environments 3. Ability to integrate API and CSV Specifically, your role will involve creating and setting up routine tasks and workflows that streamline my data processing needs, ensuring the Apache Dolphin Scheduler smoothly interacts with the respective data from API and CSV sources. Please only apply if you have substantial experience in the areas outlined ...

  $526 (Avg Bid)
  $526 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  I am seeking a skilled professional proficient in managing big data tasks with Hadoop, Hive, and PySpark. The primary aim of this project involves processing and analyzing structured data. Key Tasks: - Implementing Hadoop, Hive, and PySpark for my project to analyze large volumes of structured data. - Use Hive and PySpark for sophisticated data analysis and processing techniques. Ideal Skills: - Proficiency in Hadoop ecosystem - Experience with Hive and PySpark - Strong background in working with structured data - Expertise in big data processing and data analysis - Excellent problem-solving and communication skills Deliverables: - Converting raw data into useful information using Hive and Visualizing the results of queries into the graphical representations. - C...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I need an expert to configure SSL on my Amazon...hostings with cpanel. But for this Windows server, i tried some way (auto generate CSR, or generating the CSR from the server and write it to autossl panel, which results by " (Error Reference: "csr cn is invalid"). As a result of this project i want to see 2 domains being able to run as; and Required Expertise: - Solid understanding of AWS and Apache services powered by Xampp. - Experience in setting up ZeroSSL certificates. - Excellent problem-solving, as I don't have access to the domain's administration email. Knowledge of how to handle such cases is critical for this project. Applicants should have relevant experience and provide examples of similar tasks completed. I need it today.

  $152 (Avg Bid)
  $152 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  Could anyone please assist me in configuring beyondcode/laravel-websockets for deployment on a cloud-based server running Apache and Linux? The installation works fine locally, but when deployed to the production environment, which is accessible via a public IP, the WebSocket server is not reachable externally. I need guidance on ensuring that the WebSocket URL is accessible from the internet and allowing external connections.

  $191 (Avg Bid)
  $191 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  I’m seeking someone proficient in Apache Superset to create data-rich, interactive dashboards displaying charts and graphs. The layout design should be grid-based, featuring customizable widgets and interactive filters. While the type of data source to be connected remains undetermined, it’s crucial that you’re equipped to work with various possibilities including relational databases or cloud storage services. Ideal Skills: - Expertise in Apache Superset - Proficient in creating interactive dashboards - Experience with different data source types - Experience with Python, TypeScript - Strong attention to detail, specifically with dashboard design and layout - Only Freelancers are Allowed (No Agencies or No Companies)

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...seeking assistance to develop a Python-based solution utilizing PySpark for efficient data processing using the Chord Protocol. This project demands an intermediate level of expertise in Apache Spark or PySpark, combining distributed computing knowledge with specific focus on Python programming. Key Requirements: - Proficiency in Python programming and PySpark framework. - Solid understanding of the Chord Protocol and its application in data processing. - Capable of implementing robust data processing solutions in a distributed environment. Ideal Skills and Experience: - Intermediate to advanced knowledge in Apache Spark or PySpark. - Experience in implementing distributed file sharing or data processing systems. - Familiarity with network communication optimization tech...

  $546 (Avg Bid)
  $546 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  Project Overview: This project involves setting up an Ubuntu environment on WSL2 within Windows 11 and integrating Docker into this environment. The Docker environment will host images for nginx, Zabbix, PostgreSQL (using TimescaleDB), Docker, and MySQL. The goal is to ensure these services can communicate with each other as required by the ZABBIX service. Ad...using a Docker network. Security Settings: Implement security measures, including encrypted connection setups via pgAdmin. Maintenance Process Establishment: Document maintenance procedures for each service. Expected Deliverables: A guide for setting up the environment described above. Docker images ready to replicate the above setup. For reference, I will provide a manual for setting up mysql, apache, and zabbix without usi...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I'm in urgent need of an Apache Server professional who can proficiently troubleshoot and debug to unearth the root cause of server crashes and slow load times on my system. Critical areas of attention are: - Understanding and interpreting error messages displayed during crashes. - Restoring the functionality of an unresponsive website. Skills and Experience: - Expertise in Apache Server troubleshooting and debugging. - Experience in managing server crashes and optimizing load times. - Ability to interpret error messages and restore unresponsive websites. - Knowledge of Microsoft Azure where the server is hosted - Knowledge of Opencart version 2.3.0.2 which is the version of the e-Commerce platform hosted on the server. Time is critical so I need someone who can deli...

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  Seeking a skilled help install the Java Apache Mail Enterprise Server (James) on the IBM Cloud platform. Ideal candidate skills and experience: - Proficient in IBM Cloud - Familiar with Apache James (mass email services) - Familiar with Google's new spam email guidelines - System security Key responsibilities include: - Manage user access privileges - Manage server resources Initial project bid: - Assist with giving you and another developer access privileges to IBM Cloud system Previous experience in similar projects is required. I look forward to seeing your proposals.

  $471 (Avg Bid)
  $471 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Problema con AutoSSL CWP Đã kết thúc left

  Necesito resolver el problema de que no funciona el autossl para renovar certificados de varios dominios, el problema esta relacionado con redireccion en apache. El trabajo es resolver el problema para que quede funcionando permanentemente.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I'm urgently seeking knowledgeable developers who specialize in the LAMP stack, specifically: Linux, Apache, Python, and MySQL. Expertise in REST API is also a requirement. Key responsibilities: - Develop, test, and debug my project using LAMP stack and REST API. - Ensure the smooth operation of all system components. - Complete the project as soon as possible. While the preferred REST API framework has not been specified, experience with any renown REST API framework will be considered advantageous. To be successful in this role, you should have substantial experience with these technologies. Proven success in similar projects, alongside the ability to work quickly yet efficiently, will be highly valued. I need an expert who can hit the ground running due to the urgent ...

  $514 (Avg Bid)
  $514 Giá đặt trung bình
  75 lượt đặt giá
  Urgent Python Spark ML Project Đã kết thúc left

  I'm urgently in need of assistance with the development of a machine learning model using Python and Spark. Key tasks and responsibilities will involve: - Understanding the project requirements and pre...responsibilities will involve: - Understanding the project requirements and preparing a workflow. - Building efficient machine learning algorithms for model development. The specific type of model isn't determined yet, so it's critical for you to have broad expertise in different ML models – classification, regression, clustering and more. The ideal candidate should possess strong skills in Python and Apache Spark, with a rich experience in machine learning. An ability to deliver high-quality work under tight deadlines is also vital. Please reach out if thi...

  $179 (Avg Bid)
  $179 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  I'm currently facing a critical issue on a project where Chrome users are unable to access the site at all due to a JavaScript setTimeout function causing the page not to load. This has effectively blocked access to my content, and I need a skilled developer to resolve this... Every edit must be in a changelog indicating the points and files edited for correction. Once I define the freelancer, I send the FTP data for online editing of the files and the mapping of the files to be edited. > Environment used for local testing: - windows 11 pro 64 bits + wamp 3.3.0 32 bits in - php 7.2.34, - apache 2.4.54.2 - mysql 5.7.40 ***If possible, I prefer it to work via ftp rather than locally to avoid configuration problems.

  $37 (Avg Bid)
  $37 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  ...streaming, to create a seamless, interactive platform. To bring this vision to life, we seek a skilled Full-stack Developer with a comprehensive skill set and experience as outlined below: **Core Features & Functionality Requirements:** - Implement **Real-time Communication**: Enable instant messaging, notifications, and live updates within the platform. - **Message Queue & Event Streaming**: Utilize Apache Kafka for robust message queuing and event streaming capabilities for scalable, real-time data processing. **Primary Goal:** - To develop a **Collaboration and Project Management** platform tailored for small to medium businesses, promoting efficiency and enhancing teamwork. **Target Audience:** - The platform is designed with small to medium businesses in mind, foc...

  $592 (Avg Bid)
  $592 Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá
  Solr XML Data Loader Đã kết thúc left

  I'm looking for an experienced freelancer to create a custom DataImportHandler for Apache Solr, tailored specifically for one-time data loading from XML files. This tool is crucial for our project, aiming to efficiently parse and ingest our dataset into Solr for future querying and analysis. **Key Requirements:** - **DataImportHandler Creation:** Develop a handler to load data from XML into Apache Solr. - **One-Time Load:** The solution should be optimized for a single, one-time data ingestion. - **Data Integrity:** Ensure the loaded data retains its integrity and structure within Solr. **Ideal Skills and Experience:** - **Apache Solr Proficiency:** Deep understanding of Solr, especially in data indexing and management. - **Experience with XML:** Strong skills ...

  $337 (Avg Bid)
  $337 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  ...supported). Software Installation: Softaculous or other script installers for easy application installations. Support for various programming languages (PHP, Perl, Python). Resource Monitoring: Overview of server resource usage. Bandwidth and disk space monitoring. DNS Management: Simple DNS Zone Editor for managing DNS records. Advanced DNS settings for more control. Advanced Server Configurations: Apache and PHP settings. Server modules and extensions management. Collaboration Tools: Support for collaboration tools like Git. Access to error logs and server-side logs. Customer Support and Documentation: Access to documentation and knowledge base. Support ticket system or live chat integration. Customization and Branding: White-labeling options for hosting companies. Custo...

  $329 (Avg Bid)
  $329 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  In search of an experienced web development team proficient in LAMP stack. Our company is a childcare place...of features and enhancements for our users to the current site. Along with this, we are in search of an entire site rebuild to bring our site to a modern, MVC-based platform and to integrate iOS & Android apps for the booking component of our current site. The design aesthetic should be clean and professional. The perfect team for this project would have a deep understanding of LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), and experience working with clean, professional designs and complex web features. Previous experience in building sites and apps for the childcare industry would be preferred. If you have such experience, please be sure to include this information at the to...

  $7942 (Avg Bid)
  $7942 Giá đặt trung bình
  115 lượt đặt giá

  ...currently seeking a Hadoop Professional with strong expertise in Pyspark for a multi-faceted project. Your responsibilities will extend to but not limited to: - Data analysis: You'll be working with diverse datasets including customer data, sales data and sensor data. Your role will involve deciphering this data, identifying key patterns and drawing out impactful insights. - Data processing: A major part of this role will be processing the mentioned datasets, and preparing them effectively for analysis. - Performance optimization: The ultimate aim is to enhance our customer targeting, boost sales revenue and identify patterns in sensor data. Utilizing your skills to optimize performance in these sectors will be highly appreciated. The ideal candidate will be skilled in ...

  $463 (Avg Bid)
  $463 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  fix error 502 Đã kết thúc left

  I have error 502 on several pages on a plesk 18.0.58 and ubuntu 22.04 server. 1. Dev Server is getting into error 502 a...getting into error 502 all the time Exactly the same code works on the live server 2. Live server 2 domains are in error 502 System admin experience and devops experience To just make it clear. The site is migrated with PLESK migrator. The tool sets the domain and all the same as it was on the old server. On the old server it works for some reason. Platforms: Ubuntu 22.04 PLESK 18.058 NGINX Apache Errors on: 1. live server: 2 x Magento 2.4.3 p1 2. dev server: 1 x Magento 2.4.3 p1 3. dev server: Jenkins Several other sites are working on the servers above so it is not a global error. I have tried to change to FPM etc on some of them without results ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  93 lượt đặt giá
  macOS phpMyAdmin Setup Expert Đã kết thúc left

  I'm seeking a freelancer with profound experience in setting up phpMyAdmin on a macOS environment on my MAC AIR. My setup already includes a functioning web server (Apache/Nginx), suggesting that a part of the environment is prepared for phpMyAdmin installation and configuration. Getting Forbidden error when trying to run setup on setup **Requirements:** - Strong background in PHP and MySQL - Previous experience setting up phpMyAdmin on macOS - Familiarity with macOS server configuration and security practices - Ability to troubleshoot potential installation and configuration issues

  $38 (Avg Bid)
  $38 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  In search of an experienced web development team proficient in LAMP stack. The project involves maintaining & enhancing the current website currently utilizing the following features: - User authentication and registration - Data storage and retrieval capabilities - Integration with third-party ...need to add a list of features and enhancements to the current site. Along with this, we are in search of an entire site rebuild to bring our site to a modern, MVC-based platform and to integrate iOS & Android apps for the booking component of our current site. The design aesthetic should be clean and professional. The perfect team for this project would have a deep understanding of LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), and experience working with clean, professional designs and com...

  $7726 (Avg Bid)
  $7726 Giá đặt trung bình
  104 lượt đặt giá

  ...R), and other BI essentials, join us for global projects. What We're Looking For: Business Intelligence Experts with Training Skills: Data analysis, visualization, and SQL Programming (Python, R) Business acumen and problem-solving Effective communication and domain expertise Data warehousing and modeling ETL processes and OLAP Statistical analysis and machine learning Big data technologies (Hadoop, Spark) Agile methodologies and data-driven decision-making Cloud technologies (AWS, Azure) and data security NoSQL databases and web scraping Natural Language Processing (NLP) and sentiment analysis API integration and data architecture Why Work With Us: Global Opportunities: Collaborate worldwide across diverse industries. Impactful Work: Empower businesses through data-drive...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  AWS DevOps Đã kết thúc left

  ...uninterrupted service. **Requirements:** - **Experience with AWS Services:** Proficiency in Elastic Beanstalk, EC2, and AWS CodeDeploy is crucial. You should be familiar with the intricacies of these services to navigate and optimize our deployment process efficiently. - **Django Deployment:** Demonstrated experience in deploying Django applications is a must. You should be comfortable working with Apache and Python environments, ensuring our applications run smoothly and securely. - **Automation & Scalability:** I'm focused on automating our current deployment processes to reduce manual effort and errors. Your expertise in automation tools and strategies will be valuable. Additionally, strategies to enhance our application's scalability and performance are so...

  $171 (Avg Bid)
  $171 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Secure Apache VPS Setup Đã kết thúc left

  ...BUDGET ONLY 600 - 700 1. **Web Server Setup:** Installation and configuration of Apache to host my website efficiently. 2. **Database Configuration:** Proper setup of the database to store and manage my website's data seamlessly. 3. **Security Enhancements:** Implementation of robust security measures to protect the server against potential threats. Ideal Skillset: - Extensive experience with Ubuntu Linux. - Proficient in Apache web server installation and configuration. - Knowledgeable in database setup and management, preferably MySQL. - Strong understanding of server security practices. This endeavor aims to ensure my VPS is secure, performance-optimized, and fully prepared to host my website with an Apache web server. Your expertise in these areas will b...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I'm launching an extensive project that needs a proficient expert in Google Cloud Platform (including BigQuery, GCS, Airflow/Composer), Hadoop, Java, Python, and Splunk. The selected candidate should display exemplary skills in these tools, and offer long-term support. Key Responsibilities: - Data analysis and reporting - Application development - Log monitoring and analysis Skills Requirements: - Google Cloud Platform (BigQuery, GCS, Airflow/Composer) - Hadoop - Java - Python - Splunk The data size is unknown at the moment, but proficiency in managing large datasets will be advantageous. Please place your bid taking into account all these factors. Your prior experience handling similar projects will be a plus. I look forward to working with a dedicated and know...

  $488 (Avg Bid)
  $488 Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá
  Optimize MySQL, Save CPU! -- 2 Đã kết thúc left

  ...load. This situation has affected the overall performance of my WordPress site hosted on a VPS with Apache. I'm seeking expert assistance to delve into this challenge, identify the underlying cause, and implement optimizations that will alleviate the CPU consumption. **Key Details:** - **MySQL Version:** Currently running MySQL 8.0. - **Website Traffic:** My site draws in a medium range of traffic, about 1,000 to 10,000 visitors daily. - **Content Type:** The primary focus of the site is static content, including blogs and news articles. **What I'm Looking For:** - **Technical Expertise:** Someone with deep knowledge of MySQL 8.0, WordPress, and server management, particularly with Apache. - **Problem-Solving Skills:** Ability to diagnose the cause of high CPU...

  $455 (Avg Bid)
  $455 Giá đặt trung bình
  74 lượt đặt giá
  Linux Dev for App Creation Đã kết thúc left

  We are looking for a Linux developer to join our team. We are all remote workers. We are looking for the following skills, most important at the top: Perl SQL (Mysql/MariaDB) Shell Script PHP / Codeigniter Linux Docker We operate a mixture of web sites (php/apache) and data manipulation scripts (mainly perl).

  $507 (Avg Bid)
  $507 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Các bài viết top apache hadoop cộng đồng