Appointment settingcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  144,169 appointment setting công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Cần setup website bán hàng và thanh toán quốc tế cho hãng quần áo thời trang nữ

  $506 (Avg Bid)
  $506 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  REKOGNITION check attendance Đã kết thúc left

  ...thông tin gồm: 1 avata đại diện, phone, address, vị trí phòng học (vị trí phòng học được lấy từ yc 1) 3. Chức năng hiển thị danh sách học viên trong lớp: liệt kê danh sách học viên (danh sáchd được hiển thị giống như contact list của app ios). Mỗi học viên sẽ thể hiện trạng thái đã điểm danh rồi hay chưa, số lần điểm danh (một sinh viên có thể điểm danh n lần trong ngày (DK1), n được lấy từ api setting đã có sẵn). Trong trường họp sinh viên đã điểm danh rồi thì sẽ hiển thị lên cảnh báo màu đỏ. Trường hợp nếu người dùng chưa điểm danh (theo điều kiện DK1). 4. Điểm danh: ứng dụng cung cấp chức năng nhận dạng kh...

  $475 (Avg Bid)
  $475 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  đặt lịch hẹn Đã kết thúc left

  Mình cần làm 1 công cụ đặt lịch hẹn trên website của mình, tương tự woocoomerce appointment hoặc amelia Yêu cầu: 1. User phải đăng nhập website để đặt lịch cho 1 hay nhiều loại dịch vụ nhất định, lưu lịch sử đặt lịch của user. 2. 2-way sync Google calendar 3. Làm qua wordpress để mình có thể tự chỉnh sửa về sau. Các bác inbox báo giá. Cám ơn các bác freelancer.

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I. Mô ...com/docs/messenger-platform/webview 2. Tạo chrome extention (hoặc đề xuất cái khác) để gọi API web server <=> Facebook messenger đã tạo ở phần 1 - Tạo các trường để nhân viên điền vào => gọi API theo các trường nhân viên điền - Nút setting để cấu hình cho admin => call API theo cấu hình định admin định sẵn (kèm mật khẩu) - Tạo form để sau mở rộng call các API khác II. Yêu cầu: PHP, API, Chrome extention (JavaScript, CSS, HTML) III. About me Facebook: 035. 966. 9376 Làm theo một vài yêu cầu nhỏ

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Dựng hình bằng 3d max tốt và render bằng Vray, khả năng setting ánh sáng tốt cả ngày lẫn đêm, lột tả vật liệu tốt. Không quản lý giờ giấc làm việc nhưng cần đáp ứng nhanh khi cần chỉnh sửa file, làm việc có trách nhiệm và đúng deadline. Biết cơ bản Autocad và Photoshop

  $82 (Avg Bid)
  $82 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web Đã kết thúc left

  ...hình tối ưu vps và bảo mật cho 01 site tin wordpress . Bạn nào có kinh nghiệm để có thể làm cho mình một buổi xong luôn nhé. Báo giá hữu nghị nhé, có thể hợp tác lâu dài. Yêu cầu cụ thể hơn liên quan tới: 1. 2. 3. 4. Lọc botnet dựa trên cookie, Ví dụ như: <script type="text/javascript"> = function checknow() { var today = new Date(); var expires = 3600000*1*1; var expires_date = new Date(() + (expires)); var ua = (); if ( ( "safari" ) != -1 ) { = 'location.href=1; path=/'; } else { document

  $386 (Avg Bid)
  $386 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Wordpress Assistant 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Looking for an expert in wordpress who can assist as needed. Tasks may include designing, migrating, updating plugins, custom design and some php work. Must be very familiar with Wordpress and consider yourself an expert. Must be able to troubleshoot problems and work in a team setting taking instruction and direction from project managers. A few hours will be needed per week to start, but this may increase if we like your work ethic. If this description fits you please apply and also share any Portfolio works you may have. Must be available from 9AM PST to 4PM PST.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me set up IONIC Cordova Firebase push notifications for both Android and iOS platforms. I already have a Firebase account and I want to send push notifications to specific users. i made a app by mysel...looking for a freelancer who can help me set up IONIC Cordova Firebase push notifications for both Android and iOS platforms. I already have a Firebase account and I want to send push notifications to specific users. i made a app by myself in js but in push notification part i need a expert for do this remotely Skills and experience required: - Proficiency in IONIC Cordova framework - Experience in setting up push notifications using Firebase - Knowledge of both Android and iOS platforms - Familiarity with sending push notifications to spec...

  $39 (Avg Bid)
  $39 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  I need a photoshop designer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need an EXPERT in photoshop. The project involves editing images and perfecting them for use in a professional setting. Experienced professionals with advanced knowledge of image manipulation capabilities and excellent skill in the use of Adobe Photoshop are needed for this task. A remarkable eye for detail and dedication to excellence must also be present in order to ensure delivery of top-quality results. Dedication and only the best results are my top priorities for this project. I'm looking for somebody who can deliver impeccable output within a reasonable timeframe. If you possess skills and knowledge related to AI Photoshop Expertise that you feel can help me get the job done to my satisfaction, please contact me. Knowledge of Tarot cards is a plus. Currently we have...

  $691 (Avg Bid)
  $691 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  Project Description: I am looking for someone to help me ...validators to a running Proof of Authority (PoA) evm based blockchain. Requirements: - Experience with adding PoA validators to a blockchain - Knowledge of blockchain technology and its principles - Familiarity with the infrastructure required to add validators to a running blockchain Skills and Experience: - Proficient in blockchain technology and its various consensus mechanisms - Experience in setting up and configuring validators for PoA blockchains - Understanding of the requirements and infrastructure needed to add validators to a running blockchain If you have the necessary skills and experience in blockchain technology and can assist me in adding more validators to my PoA evm based blockchain, please submit your...

  $7 - $72
  $7 - $72
  0 lượt đặt giá

  I am looking for a Shopify expert to create a store for me to sell my mini powerbanks. My target audience for these powerbanks is travelers. Design and Theme: - I am open to any design or theme for the store. Number of Products: - I plan to sell less than 10 products on the Shopify store. Ideal Skills and Experience: - Experience with Shopify and setting up e-commerce stores - Ability to create an attractive and user-friendly design for the store - Understanding of the target audience and ability to create a store that appeals to travelers - Knowledge of product listing and management on Shopify - SEO optimization skills to improve visibility and attract potential customers - Ability to set up payment gateways and integrate them with Shopify - Excellent communication and colla...

  $279 (Avg Bid)
  $279 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  I need a crm software I have a plumber company and need this for my customerservice and employees So when a customer cal to us we can make a order in the system with only putting the zipcode and the housenumber and the system make automatic the complete adress, Then you can make a appointment with the customer and put it in the system. Then you can choose in the system which employee will go to the customer and you will send it true an application The employee can log in in the system and get his appointments and when he log in in the system his phone automatically leave the location so the customerservice can see his location and give him other appointments to When the employee is done and finished the job at the customer he can put in the system how and how much the customer hav...

  $1259 (Avg Bid)
  $1259 Giá đặt trung bình
  99 lượt đặt giá
  Tender Writer 6 ngày left

  Experienced Tender Writer needed for a government construction project which involved electrical testing and inspection. Questions and specification will be provided on appointment. There are 4 questions to answer as part of this tender. Skills and Experience: - Proven track record in writing successful tenders in the construction industry - Strong understanding of UK government tender processes and requirements - Familiarity with construction terminology and industry standards - Excellent research and analytical skills to gather relevant information for the tender - Attention to detail in following the provided template for the tender - Ability to effectively communicate the client's capabilities and value proposition in a compelling manner - Knowledge of the local market a...

  $164 (Avg Bid)
  $164 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  ...keyword research to identify relevant keywords for the campaign - Create compelling ad copy that highlights the benefits of our cleaning services - Set up targeted campaigns and ad groups to reach our local audience effectively - Monitor and optimize the campaign to ensure maximum ROI - Provide regular reports and analysis on the campaign's performance Skills and Experience: - Proven experience in setting up and managing successful Google Adwords campaigns - Knowledge of the cleaning industry and understanding of the target audience - Strong analytical skills to monitor and optimize campaign performance - Excellent communication skills to collaborate with our team effectively If you are a results-driven professional with a track record of delivering successful Adwords camp...

  $139 (Avg Bid)
  $139 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  amazon discord 6 ngày left

  I am looking for a freelancer to help me create an Amazon Discord server. i want to get a notification on my discord server whenever there is a new product that pop up on amazon flash sale categorie Specific features needed: - Amazon notification system Ideal skills and experience: - Experience in setting up Discord servers - Knowledge of Amazon API and notification systems

  $135 (Avg Bid)
  $135 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Instruction Outdoors to Create Natural Art for Adult Class Skills and Experience: - Experience in teaching art to adults - Knowledge of various art mediums, including painting, sculpture, and photography - Familiarity with creating art using natural materials - Ability to conduct classes in an outdoor setting, preferably in a park - Flexibility to travel to Ocala for the class Project Description: We are seeking an experienced art instructor to conduct a unique and engaging class for adults. The class will focus on creating natural art using materials found in the environment. This class will take place outdoors in a park, allowing participants to connect with nature while unleashing their creativity. Key Details: - Age Group: Adult - Art Medium: Natural materials in a park - Clas...

  $33 / hr (Avg Bid)
  Gấp
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  A WordPress website developer is required. A website with three areas of services and SEO promotion . Perfect skills and experience: - Experience in developing e-commerce websites using WordPress - Experience setting up WordPress plugins and themes - Deep knowledge of HTML, CSS , PHP - The ability to integrate payment gateways and manage product lists - Experience in creating responsive and user-friendly designs - Increased attention to detail and the ability to meet deadlines. Requirements and stages for you: 1 Development and approval of the design layout of pages, wireframes, user interface/UX 2 CMS setup, layout, code, databases, etc. 3 Integration and configuration of web trackers (Adobe CDN, Googletagmanager, Google Analytics, etc.), plugins (Yoast, etc.), telephony, pay...

  $461 (Avg Bid)
  $461 Giá đặt trung bình
  117 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me set up Google Merchant for my Prestashop website. The ideal candidate should have experience with Prestashop and Google Merchant Center. Requirements: - Experience with setting up Google Merchant Center for Prestashop websites - Knowledge of how to optimize product data feeds for Google Merchant - Ability to ensure that all products are correctly categorized and approved by Google - Familiarity with worldwide targeting on Google Merchant auto sync in new product once upload Skills: - Proficiency in Prestashop and Google Merchant Center - Attention to detail in categorizing products and optimizing product data feeds - Strong communication skills to effectively set up and manage Google Merchant for worldwide targeting.

  $54 (Avg Bid)
  $54 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with a small task involving Node.js and MongoDB. Specifically, I need assistance in setting up a MongoDB database. Skills and experience needed: - Proficiency in Node.js and MongoDB - Experience in setting up MongoDB databases - Familiarity with Requirements: - The freelancer should use for this task - Please specify any specific requirements or constraints in the project description.

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  Project Title: Whatsapp Bulk messaging using WhatsApp API I am looking for a freelancer who can help me with my Whatsapp bulk messaging campaign using the WhatsApp API. I already have a registered WhatsApp Business Account, so no assistance is needed in setting one up. Purpose: The purpose of the bulk messaging campaign is to provide customer service to our clients. Frequency: I will need to send bulk messages on a daily basis. Skills and Experience: - Experience in working with the WhatsApp API and integrating it into a messaging system - Proficiency in programming languages such as Python,Django - Knowledge of database management systems for storing and retrieving customer information - Understanding of customer service best practices and effective communication strategies - Abil...

  $275 (Avg Bid)
  $275 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Cold calling 6 ngày left

  Project Title: Cold calling for Healthcare Appointment Setting Hello freelancers, I have a project(6months) in B2C healthcare domain. Looking for freelancers with excellent communication and good call handling ability. Note: 1. Hourly basis payout also available 2. Weekly basis payout also available. If anyone interested let's connect. Preferred location: Pune ,Maharashtra If you have a proven track record in appointment setting and are confident in your cold calling abilities, we would love to hear from you. Please provide examples of previous successful appointment setting campaigns in your proposal. Note: If you have previous experience in cold calling then only try to apply for this opportunity, If not then don't waste your tim...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can add the Polylang language plugin to my WordPress website and enable multi-language functionality for the entire website. Skills and experience required: - Proficiency in WordPress development and experience with language plugins, specifically Polylang - Familiarity with setting up multi-language websites and configuring language plugins - Strong understanding of website localization and translation processes Project requirements: 1. Install and configure the Polylang language plugin to enable multi-language functionality for the entire website. 2. Ensure that the language switcher is prominently displayed on all pages and easy to use. 3. Set up language-specific menus, widgets, and sidebars as per the provided translations. 4. Ensure that all...

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  103 lượt đặt giá

  ...• SSH client • Web browser (if using webmail) • DKIM signing tool (such as opendkim) • SPF record generator (such as spfquery Requirements:- • Setup Mail Exchange Service SMTP • Setup IMAP/POP3 • Setup Spam and Antivirus Guidelines Auto Updatation • SSH configuration for Mail Server access • Configuring DNS Records • If require Webmail, then setting Webmail Configuration option for local access • SSL/TLS Implementation for Security measures • Setting up Domain keys Identified Mail • Implementing Sender Policy Framework as a must security measure • Multiple emails access • Administration email • Server should work with any programming language through requests or APIs • Things provided by ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Free surface Simulation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Free surface Simulation Description: This project requires a freelancer with expertise in fluid flo...research and analyze simulation results - Familiarity with relevant mathematical models and equations - Excellent problem-solving skills and attention to detail Skills and Experience: - SolidWorks - Fluid flow simulations - Research methodology and analysis The main goal of this project is to conduct research through a fluid flow simulation using SolidWorks. The freelancer will be responsible for setting up and running the simulation, analyzing the results, and providing insights and recommendations based on the findings. This project is ideal for freelancers who have a strong background in fluid flow simulations and are interested in contributing to research in t...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...• SSH client • Web browser (if using webmail) • DKIM signing tool (such as opendkim) • SPF record generator (such as spfquery Requirements:- • Setup Mail Exchange Service SMTP • Setup IMAP/POP3 • Setup Spam and Antivirus Guidelines Auto Updatation • SSH configuration for Mail Server access • Configuring DNS Records • If require Webmail, then setting Webmail Configuration option for local access • SSL/TLS Implementation for Security measures • Setting up Domain keys Identified Mail • Implementing Sender Policy Framework as a must security measure • Multiple emails access • Administration email • Server should work with any programming language through requests or APIs • Things provided by ...

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Set up an Amazon business account 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Setting up an Amazon business account - I am looking for someone to help me set up my Amazon business account - I need a Professional Account - I am not sure if I need assistance with product sourcing in the future - My budget for setting up my Amazon business account is less than $100 Skills and Experience: - Experience in setting up Amazon business accounts - Knowledge of the different types of Amazon accounts (Individual and Professional) - Familiarity with product sourcing on Amazon (preferred but not required) - Ability to work within a budget of less than $100

  $137 (Avg Bid)
  $137 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  ...implementing code code that deploys a Graylog server. I'll walk you through what the code does. I have a script that checks a config file that defines several businessType variables. For each businessType, the script deploys a server on Vultr, as well as a "Graylog server" that should retrieve the console logs for each deployed server, so I can connect them to a frontend. When I started setting up the Graylog server by changing files in as well as , I originally used node-fetch but got the "node-fetch module not found" error. Changing to using axios, I got the same error but for axios. I have no idea what the problem is, I'm doing npm install in my yml file as well as the dockerFile I'm using. The axios package is in my package.json. If yo...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Work Management Site - MVEN / MERN Stack 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Read the specifications properly. Quote a realistic price. This is just the first phase. Quote Actual Time frame. There is no frontend except for login and pw and related things. So there won't be a requirement for designers. Here are the details ---------------------------------- Users or jobbers can add their clients. Request for an appointment for an assessment Create a quote, (convert the assessment to a quotation) The client can approve/disapprove or request changes in the quote Jobber can add an advance deposit or payment in the quote. Convert the quote to a job Once the job is completed raise the invoice and get paid. We will give the payment gateway. The entry can be done manually or with the payment options. These are the basics. We can discuss more with the sh...

  $761 (Avg Bid)
  $761 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me deploy a small PHP application on the Azure cloud platform. The application size is less than 100MB. Requirements: - Deploy the PHP application on a VM instance on Azure - Use MySQL database for the application - No specific requirements...than 100MB. Requirements: - Deploy the PHP application on a VM instance on Azure - Use MySQL database for the application - No specific requirements for the VM instance, any OS and hardware specifications will do - No need for additional services like auto-scaling or load balancing Ideal Skills and Experience: - Experience in deploying PHP applications on Azure cloud platform - Proficiency in setting up VM instances and configuring MySQL database - Knowledge of Azure cloud functions for efficient ...

  $95 (Avg Bid)
  $95 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Install / Configure CrushFTP 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Description: Install / Configure CrushFTP Ope...can install and configure CrushFTP on a Linux operating system. You MUST have previous experience with CrushFTP as I require a shared user database setup and account limitations setup specific to CrushFTP User Accounts and Permissions: - I need assistance in setting up user accounts and permissions for CrushFTP. Specific Configuration Settings: - I have specific requirements for the configuration settings of CrushFTP. Skills and Experience: - Experience in installing and configuring CrushFTP on Linux OS. - Knowledge of setting up user accounts and permissions in CrushFTP. - Familiarity with configuring specific requirements for CrushFTP. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal ...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Giá đặt trung bình
  63 lượt đặt giá
  hubspot set up 6 ngày left

  Hubspot Set Up - I am looking for assistance with the CRM setup feature in HubSpot. - I currently have existing data that needs to be imported into HubSpot. - I only need help with the initial setup of HubSpot, not ongoing management. Ideal Skills and Experience: - Experience with HubSpot CRM setup - Knowledge of data importing into HubSpot - Proficiency in setting up HubSpot for initial use

  $640 (Avg Bid)
  $640 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for a cloud solution architect with experience in Amazon Web Services (AWS). We are looking to partner for a long term and for multiple projects. The following are the top-level roles - 1. Working closely with our customers to understand the requirements and help define a solution (secure, performant, and scalable) 2. Working with customers' IT teams in setting up Private clouds and enabling our services to go-live efficiently 3. Migration of customer systems from on-prem servers to complete cloud systems 4. Vet and select cloud providers and third-party services. 5. Work with cloud providers to establish the optimal systems for customers. 6. Lead our organization through cloud adoption and establish best practices in security and scale. 7. Respond to technic...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  data protection 6 ngày left

  I am looking for a freelancer to help me set up employee accounts in an existing system. I need someone who has experience in managing user accounts and can efficiently set up a large number of accounts (11-50). Skills and experience needed: - Proficiency in setting up user accounts in an existing system - Experience in managing employee accounts - Ability to efficiently set up a large number of accounts (11-50)

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Create WIFI URL Link 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Description: I am looking for a freelancer who can create a WIFI URL link that will provide internet access to more than 100 users with standard security measures in place. Purpose of the WIFI URL link: - The primary purpose of the WIFI URL link is to provide internet access to users. Expected user load on the WIFI link: - T...users simultaneously. Security requirements for the WIFI link: - The WIFI link should have standard security measures in place to ensure the safety of the network and user data. Ideal skills and experience for the job: - Experience in creating and configuring WIFI networks - Proficiency in network security protocols - Knowledge of managing high user loads on a WIFI network - Familiarity with setting up and maintaining WIFI URL links for intern...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with Google Ads conversion tracking using GA4 and GTM. Purpose of Conversion Tracking: - The purpose of conversion tracking is event tracking. Existing Setup: - I already have Google Analytics 4 and Google Tag ...GTM. Purpose of Conversion Tracking: - The purpose of conversion tracking is event tracking. Existing Setup: - I already have Google Analytics 4 and Google Tag Manager set up on my website. Specific Events to Track: - I have specific events that I want to track conversions for. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Google Ads conversion tracking. - Proficiency in setting up and configuring Google Analytics 4 and Google Tag Manager. - Ability to identify and track specific events for conversion...

  $43 (Avg Bid)
  $43 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...my new website. I have a category on an existing website that I would like to separate and make a new website for. The website should have a log-in feature for B2B customers to see listing prices on each product. Must be two pages for possibility to have two languages. I already have a domain and hosting. Skills and Experience: - Proficiency in Shopify and website development - Experience in setting up e-commerce functionality - Knowledge of customizing design and user experience - Familiarity with SEO and analytics Requirements: - Set up Shopify store with basic e-commerce functionality - Highlight specific product categories on the website The ideal candidate will have experience in Shopify, website development, and be able to customize the design and user experience. They ...

  $754 (Avg Bid)
  $754 Giá đặt trung bình
  128 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled website developer to create an e-commerce website using Shopify. My budget for this project is less than $500. Requirements: - Experience in Shopify development - Ability to customize the website according to my brand and design preferences - Integration of payment gateways - Setting up product categories and filters - Implementation of a user-friendly interface - Optimization for mobile and desktop devices Key Features: - Product pages with high-quality images - Ability to add product descriptions - Search functionality - Shopping cart and checkout process - Secure payment processing - Order management system Skills and Experience: - Proficiency in Shopify development - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Experience in customizing S...

  $310 (Avg Bid)
  $310 Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá
  Trophy icon Hip hop single cover art 2 ngày left

  ...to create a cover art for my upcoming hip hop single. The style that I envision for the cover art is abstract. I would like the likeness of the two artists in the photo on the art cover in a cartoon format. (Specifically just headshots) I would like the song title and artists names on the cover. (Artist left to right) Tein & Venomous Mac Song title - We run the streetz I would like a dark setting/background with some colours on the artwork to make it pop. Maybe a night life theme too. Specific Elements: - I have specific elements in mind that I would like to be included in the cover art. Inclusion of Name and Title: - I would like both the artist's name and the song title to be included on the cover. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise - P...

  $13 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $13
  10 bài tham dự

  ...can use Markdown as well. 9. I am willing to learn. For example, js and php. PART-II: My Puzzlement to be solved now: 1. After installing generateX, I don't know how to start the web design work. I can do nothing but just look at the screen anxiously. For example, 1) what is the width of the content, 1200px? Why? 2) Where should I start to put CSS codes into? I wish to start css coding by setting *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box}. Where Should I start? 3) How should I play with WP customization to do web design in a professionally ordered manner rather then unordered manner? 4) What's the steps of customizing different "areas" of the homepage, the product info page and so forth. And Why? For example, Why there'd be a "container" ...

  $147 (Avg Bid)
  Nổi bật
  $147 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled React JS developer to create a design similar to Canva. The ideal candidate should have experience with the following: - Ability to add text and images - Customizable templates - Integration with social media platforms Key requirements for the project include: - Getting images from an API and setting them in the panel - Basic interactivity such as click, scroll, drag and drop If you have specific design references, please provide them. However, if you don't have any references, that's also fine. You can refer to the following GitHub repository for design inspiration: This is an exciting project that requires a creative and detail-oriented developer. If you have experience with React JS and are ready to take

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...customers. In terms of design and features, I am open to suggestions as I do not have any specific ideas in mind. I am looking for a web developer who has a creative eye and can provide recommendations on the best design elements and features to enhance the user experience and drive sales. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Shopify and its features, including setting up product pages, payment gateways, and shipping options. - Knowledge of local SEO strategies to optimize the website for local search rankings. - Experience in designing visually appealing and user-friendly e-commerce websites. - Strong communication skills to understand my requirements and provide timely updates and suggestions throughout the project. If you are a talented web dev...

  $495 (Avg Bid)
  $495 Giá đặt trung bình
  174 lượt đặt giá
  Twilio account live setup and configuration 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can help me set up and configure my Twilio account. Here are the details of the project: Setup twilio account for using soft phones Simple...IVR menue Sip trunk Preferred Communication Channel: - Both SMS and Voice Call Workflow: - I have a detailed plan that I want to implement with Twilio Technical Level: - I have an intermediate level of understanding with Twilio Skills and Experience Required: - Experience in setting up and configuring Twilio accounts - Knowledge of Twilio's SMS and Voice Call features - Ability to understand and implement a detailed plan - Strong communication skills to collaborate and finalize the workflow - experience setting up softphones/ sip routing If you have the necessary skills and experience, please a...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am in need of a s...features and functionalities, as I have specific requirements for its functionality. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in developing mobile apps for both iOS and Android platforms - Experience in designing and developing mental health support apps, dating apps, appointment booking apps. - Strong knowledge of user interface design principles and best practices - Ability to integrate various features, such as chat functionality, user profiles, and notifications, appointment booking, match n etc - Understanding of data security and privacy measures for handling sensitive user information If you possess these skills and have experience in developing mobile apps for mental health support groups, please submit your detailed ...

  $1057 (Avg Bid)
  $1057 Giá đặt trung bình
  62 lượt đặt giá

  Setting up Raspberry Pi Pico C/C++ Development Environment on Windows Skills: Raspberry Pi, C/C++ programming, Windows I am looking for a freelancer who can assist me in setting up a Raspberry Pi Pico C/C++ development environment on my Windows PC. > I should able to build c/c++ > I should able to debug code > need to demonstrate me. Operating System: Windows Specific Libraries or Tools: Not Sure My familiarity with Raspberry Pi Pico programming is at an intermediate level. Requirements: - Experience in setting up Raspberry Pi Pico development environment on Windows - Proficiency in C/C++ programming - Knowledge of Windows operating system - Familiarity with Raspberry Pi Pico programming If you have the necessary skills and experience, please submit yo...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Maximise the utilisation of team members and grow the team’s capacity to deliver through mentoring. • Set an example and give input into processes and practices by insisting on the highest quality standards of design and development and improve the team’s standards through thorough code reviews, sufficient code coverage during testing and effective mentoring. • Improve the team’s efficiency by setting an example and mentoring to improve more junior developer’s working efficiency. • Communicate effectively and pre-emptively with supervisors as well as more junior developers to facilitate clear and transparent communication. Raise any project or products issues on the primary task management tool. • Meet project deadlines and outcomes as ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...in your daily interactions, focusing on one of the following elements: • emotional self-control • transparency • adaptability • achievement • initiative • optimism c. Discuss the importance of social awareness, including an example of how you and your team will use empathy in your daily interactions. i. Describe unconscious bias, including its relevance in a professional setting. ii. Describe two types of cognitive bias including an example for each type. iii. Describe how bias affects ethical decision-making. d. Summarize your approach to relationship management with your team by doing the following: i. Describe how ethics affects relationship management, including an example. ii. Describe how relationship management...

  $41 (Avg Bid)
  $41 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer who can build a Medical Lab testing website. The ideal candidate should have experience in developing websites with the following features: - Test result access for patients - Online appointment booking Additionally, I have specific design requirements for the website, so I would like the freelancer to be involved in the design process. The website should also be mobile responsive. If you have experience in building Medical Lab testing websites and can meet these requirements, please submit your proposal.

  $297 (Avg Bid)
  $297 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá
  Accountability coach and assistant 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an accountability coach to help mewstay on track. Tasks: - Ensure that I am staying on track with my goals and deadlines - Provide regular check-ins and r...Check-Ins: - Daily check-ins to keep me focused and on track, preferably several times a day Preferred Method of Communication: - Email communication for quick and efficient updates and reminders Ideal Skills and Experience: - Strong organizational skills to help me manage my time effectively - Excellent communication skills to provide clear and concise reminders and updates - Experience in goal setting and accountability coaching - Ability to be proactive and take initiative in reminding me of my goals and deadlines - Nontraditional approach and creativity Please tell how many days are included in the offe...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled professional who can help me with web conversion tracking for my Facebook Ads, Google Ads, and Analytics. My main goal is to improve overall conversion tracking for these platforms. Specifically, I want to track purchases made through my website. Ideal Skills and Experience: - Experience in setting up and managing conversion tracking for Facebook Ads, Google Ads, and Analytics - Proficiency in using the respective platforms' conversion tracking tools - Knowledge of best practices for optimizing conversion tracking - Analytical skills to interpret conversion data and make informed decisions for ad optimization. Task List: Google Tag Manager Integration: - Implement Google Tag Manager for the following websites: , , CSLE, and mauritiusattractions

  $242 (Avg Bid)
  $242 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  Amazn API and Python scripting expert Tasks: - Setting up Amazon API integration Specific features or functionalities: - Product Listing Deadline: - Within a week Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of Amazon API integration - Proficiency in Python scripting - Experience with product listing on Amazon platform

  $311 (Avg Bid)
  $311 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá