Attic access ladderscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 attic access ladders công việc được tìm thấy, giá theo USD
  $25 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Quản trị server Đã kết thúc left

  Tôi cần truy cập vào server để lấy dữ liệu web. my server in ovh company. I need to access the server to get web data. i need to get web in this vps server

  $130 (Avg Bid)
  $130 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  cần sử dụng access để quản lý hoạt động bán hàng của Công ty: -nhận đơn hàng từ khách hàng -đặt mua nguyên liệu để sx đơn hàng -sản xuất đơn hàng và giao khách hàng

  $500 (Avg Bid)
  $500 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Mình cần thuê 1 chuyên gia viết 1 file access quản lý dữ liệu của công ty

  $130 (Avg Bid)
  $130 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Cần hoàn thành bài thi môn Csdl có 4 câu làm trong Access

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Your task is to plan, how would you implement IoT-management and monitoring system. The overall architecture and used technologies. Just main ideas, not detailed architecture or implementation details. System needs to run on azure. IoT-devices communicate using Azure IoT Hub. IoT-sensors are configured through Device Twins. Data is sen...monitoring system. The overall architecture and used technologies. Just main ideas, not detailed architecture or implementation details. System needs to run on azure. IoT-devices communicate using Azure IoT Hub. IoT-sensors are configured through Device Twins. Data is sent from IoT-sensors as standards IoT Hub telemetry messages once every 20s. Same system will be used by multiple end-customers, so the access needs to be limited to data of their own...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Thinh P. Đã kết thúc left

  Chào bác em có tìm thấy bác có làm dự án xét duyệt apps facebook quyền "Page Public Content Access" bác đã được duyệt rồi ạ

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Nhập dữ liệu Đã kết thúc left

  Sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý dự án Access để quản lý dự án và tác vụ liên kết và nhân viên của họ. Bạn cũng có thể tìm kiếm và lọc dự án chi tiết, hãy nhập tác vụ phổ biến, và gửi hay nhận dữ liệu thông qua thông điệp email.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Viết Chương trình phối hợp khẩu phần ăn đơn giản bằng Access hoặc chương trình dữ liệu khác.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Truy cập camera bằng Python Đã kết thúc left

  Need access camera DVR through public IP with authentication I can access in LAN network by stream URL: ---- rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 But cannot access with public IP Thanks =================== Hiện truy cập video stream với URL bên dưới với IP cùng mạng LAN bằng python rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Muốn có đoạn code truy cập tương tự nhưng thông qua ip public Chú ý: không tác động đến firewall

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Tôi cần một đối tác có khả năng xây dựng một hệ thống API có tính năng: + Đề nghị tất cả bạn bè trên facebook gửi một lời mời kết bạn đến Trang cá nhân Facebook bất kỳ. - Có thể sử dụng access Token để lấy danh sách bạn bè của nó. Thêm hoặc loại trừ. - Sử dụng access Token để hoàn thành công việc Đề nghị tất cả bạn bè của chính nó (access Token) thêm một người bất kỳ trên facebook được lựa chọn. - có thể sử dụng nhiều access Token để tải nhiều gợi ý từ bạn của nó, cho những cá nhân facebook được lựa chọn làm đích.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  QC Freelancer Recruitment Đã kết thúc left

  ...company – Access Vietnam is looking for a quality control inspector to do QC in various industries, mainly in the South of Vietnam. Let’s join us if you are passionate about quality control and enthusiastic about helping our product to the next level in term of safety, security and accuracy. Your main duty: - Carry out DPI and FRI for seagrass baskets and other items - Report in English Our requirements: - Able to communicate and report in English - Able to work with different projects Starting date: - As soon as possible Application: - Please send your resume to Ms. Sibylle and Ms. Ngoc at: Sibylle@ or minhngoc15920@ ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tuyển dụng QC Freelancer - Công ty Acce...

  $173 (Avg Bid)
  $173 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Quản lý học sinh; quản lý thu chi lớp học; lập phiếu thu phiếu chi

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 lượt đặt giá

  Tôi sẽ hỗ trợ bạn, khi bạn gặp khó khăn các vấn đề mình gặp trong quá trình làm việc với giá hợp lí

  $10 - $30
  Nổi bật
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá
  Bán Camera Đã kết thúc left

  cần nhân viên giới thiệu sản phẩm và bán hàng online hoặc trực tiếp, mặt hàng chính là Camera quan sát và hệ thống báo động, Access Control, hưởng lợi trên doanh số bán ra và số khách hàng giới thiệu được

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  Hiện trạng: Tôi có hơn 1000 file XML, nếu import bằng tay vào Access thì mất rất nhiều thời gian. Cho nên tôi muốn có 1 đoạn code hoặc 1 soft càng tốt có thể làm việc này 1 cách tự động.

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Đây là bài tập của tôi, nếu bạn cần, có thể liên hệ tôi để làm lại cho đúng yêu câu của bạn Trans to English: This is my exercise, if you need, you can contact me to right to do according to your request

  $279 (Avg Bid)
  $279 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Laravel Expert for Enterprise Application 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...application development would be a significant advantage. - A professional team of developers to ensure efficient and timely completion of the project. If you have the skills and experience in these areas and believe you can deliver a high-quality enterprise application, I look forward to reviewing your proposal. The scope of the framework consist of 1. Authentication, Role Management and Access Control. Forgot password and remember me . 2. Sensitive Information has to be passed using POST method always with encryption. Sensitive data should not be visible at any point of time, strong password policy. 3. Captcha 4. Not to publish the URL in the browser other than domain name. 5. Application should not disclose the software versions or detailed error messages, it should sh...

  $5135 (Avg Bid)
  $5135 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  React static Chat Section Integration 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for an experienced React developer to help me integrate a new chat section into my project. Key Requirements: - Seamless integration of the chat section into my existing project. - The chat section should be interactive, and support real-time messaging. - It should have user authentication in place to ensure only authorized users can access it. - A message history for users to refer back to. - Ability to share files within the chat. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in React and experience with integrating chat functions. - Knowledge of real-time messaging systems. - Understanding of user authentication systems. - Experience with implementing file sharing features. - Strong communication skills to ensure the chat section blends well with the existing pro...

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  App Gray-Box Pentest 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  The objective of this project is to collect the results of a gray box test, identifying vulnerabilities and weaknesses in the application's authentication and authorization mechanisms, input validation, state management, access control and encryption of a web application. Testing will focus on identifying potential security risks and providing recommendations for remediation. Deliverables: The following deliverables are expected: Test Report: A detailed report outlining the testing approach, techniques, and results. Vulnerability List: A list of identified vulnerabilities, including descriptions, severity ratings, and recommendations for remediation.

  $635 (Avg Bid)
  NDA
  $635 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Project Terms & Condition - 1) One time Project ( May I will hire in future if required) 2) Hourly Pay 3) I will share my Screen & discuss, you have to help me ( I won't share access to setup from your end) as I am not a beginner I'm looking for a Google Ads expert to set up and manage a lead generation campaign targeting businesses in the online courses industry. ( Hourly Pay) Key Project Details: - **Objective**: I aim to generate high-quality leads for my online courses. - **Target Audience**: Students. Ideal Candidate: - Experienced in Google Ads management, particularly for lead generation. - Proven track record of driving results for businesses. - Specific experience in the online courses industry is a plus, though not mandatory. The project entails: - S...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I'm seeking a proficient programmer well-versed in PHP, MySQL, and JavaScript to craft a text parsing and database-oriented website. The project entails several key features and considerations. Key Functions: - User Registration & Login: A secure, seamless process for users to create accounts and access the website. - Search Feature: An intuitive search interface allowing users to find and retrieve relevant information from the database. - Data Visualization: Implementation of visual representations of the data stored in the database for enhanced understanding. Additional Requirements: - Text-to-Speech: Integrate a feature that converts the text data stored into speech. - Pop-up Menu: Develop a responsive pop-up menu with diverse functions for user convenience. - Multilin...

  $1056 (Avg Bid)
  $1056 Giá đặt trung bình
  89 lượt đặt giá

  I need a professional to help me migrate my WordPress website from a dedicated server. Unfortunately, I don't have access to the control panel, so someone with extensive experience in this area is essential. Key requirements include: - Proficiency in WordPress - Skilled at server migrations particularly without control panel access - Familiarity with dedicated servers I have FTP access Your task will involve creating a seamless transition that doesn't affect the functionality of my website. Please provide examples of previous migrations you've completed without access to control panel. Looking forward to your proposals! Let's connect and discuss futher requirements

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  Project Terms & Condition - 1) One time Project ( May I will hire in future if required) 2) Hourly Pay 3) I will share my Screen & discuss, you have to help me ( I won't share access to setup from your end) as I am not a beginner I'm looking for a Google Ads expert to set up and manage a lead generation campaign targeting businesses in the online courses industry. ( Hourly Pay) Key Project Details: - **Objective**: I aim to generate high-quality leads for my online courses. - **Target Audience**: Exclusively businesses. Ideal Candidate: - Experienced in Google Ads management, particularly for lead generation. - Proven track record of driving results for businesses. - Specific experience in the online courses industry is a plus, though not mandatory. The projec...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  ...modifications to an LMS app and integrate a pay-per-lesson feature. Key Tasks: - Implementing pay-per-lesson feature: The app should allow users to access certain course content on a payment basis. - Extra Features: I'm looking to add some new functionality to the app. This might include in-app messaging or course progress tracking, to enhance user experience. Ideal Skills: - Proven experience in Flutter development, preferably with LMS systems. - Previous experience with implementing in-app purchases or payment systems within mobile applications. - Strong knowledge of UI/UX principles to ensure the app remains visually appealing. I'll provide you with access to the existing code, as well as any specific requirements for the new features. Your expertise will b...

  $169 (Avg Bid)
  $169 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  MS Access Invoicing Program Creation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I require an experienced MS Access developer to establish an innovative invoicing program for Windows. It's essential to have significant knowledge of and experience in developing MS Access databases. Key Features: - Invoice tracking system: The application should accurately track all invoices. - Customer record management: Capability to store and manage customer details is a must-have. - Inventory items: Implement a skillful way of managing inventory items included in invoices. You should also be able to accurately implement my specific design idea into the invoicing program layout. I look forward to evaluating your proposals.

  $310 (Avg Bid)
  $310 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  ...Register, login, and manage their accounts securely. o Easily pair, Wi-Fi provisioning and manage multiple ESP32 devices for each User. o SMS-OTP Based User Authentication o View real-time sensor data (gas leak levels) in a clear and informative way. • Robust Security: Implement robust security measures using token-based authentication and authorization. This ensures only authorized users can access data and functionalities. • Secure Device Management: Develop a secure system for adding, provisioning, and managing ESP32 devices within the mobile app. • Real-Time Sensor Data: The ESP32 device will collect real-time sensor data (gas leak levels) and transmit it securely to the Django back-end for processing and storage. • FOTA Updates: Enable remote firmware u...

  $387 (Avg Bid)
  $387 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Digital intern will be working from home and must have broadband internet access with laptop/pc plus smartphone, will be responsible for generating quality leads for brands using social media and other methods of digital marketing. Promising growth is offered to performing interns as per growth matrix please refer to qr of unglihash for more details Ideal candidates should have past experience in successfully converting website visits into sales, particularly within the fashion, electronics, and home decor industries. An understanding of how to effectively leverage affiliate marketing within these niches will be key to success in this role. All strategies deployed should be focused on my primary goal of lead generation through the aforementioned websites.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  We...all the opt-ins tasks in detail(not final, as a developer, you can decide) - Create a super admin login - create sub-users - manage packages - generate a licence on each purchase - Create user login - validate licence on login - dashboard to list captured data - list account connected and settings to enable and disable connected third-party accounts (10 accounts) - Profile - Access control based on package - Generate webhook URL to capture data - populate all the data to connected accounts The integration to be built for these ARs: 1. Getresponse 2. Aweber 3. Active campaign 4. Brevo 5. Mailercloud 6. Email Octopus 7. Benchmark 8. SendX 9. Drip 10. Convertkit Looking for someone to start working immediately and finish within the budget. DM me for mo...

  $442 (Avg Bid)
  $442 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  ...Faceit/ACE. The primary purpose of this firmware is performance improvement, and it needs to achieve hardware-level access. Key requirements include: - Bypassing Vanguard, EAC/BE, Faceit/ACE anti-cheat systems - Hardware-level access to ensure the custom firmware can optimize performance - Ensuring the custom firmware only focuses on performance improvement, not cheat development or system compatibility Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in firmware development, particularly custom firmware for bypassing security measures - Proficiency in understanding and working with anti-cheat systems like Vanguard, EAC/BE, Faceit/ACE - Expertise in working with hardware-level access, particularly for performance optimization - Strong commitment to ethics and e...

  $120 (Avg Bid)
  $120 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I'm facing a issue with my WordPress website. Google Ads has flagged few files related to Elementor, RevSlider for maliciou...ensure compliance with Google's policies. This is crucial for my business to regain visibility and revenue through Google Ads. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience working with WordPress sites, particularly in fixing malware and malicious code issues. - Proven track record of fixing Google Ads disapproval issues due to malicious code on WordPress. - Ability to work with limited access, particularly through WordPress admin. - Prior experience in dealing with such issues without the safety net of a recent backup. Please provide a clear plan of action and timeline for this project. I'm looking for a prompt and effective resolutio...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  ...great fit, during which the compensation will be between $1,400 and $1,700$/month (based on experience and skills level) - After the 3 months, given that we will both be happy with our collaboration, we will create a plan to increase the compensation over time up to $2,000/month and potentially beyond based on individual and company performance. In addition to the basic compensation, you will get access to several perks, learning programs, courses, and materials that account for more than $20k in value (which we bought over the years or are currently part of). Also, as we grow together, more monetary incentives will be added based on the achievement of milestones. To apply you must meet all of the requirements below: - Must have at least 3 years experience working on Amazon and...

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  Migrate Matrix Server to Proxmox 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hi. Some time ago a Matrix instance was installed in a dedicated VM using The Telegram and Signal bridges were also configured ...com/spantaleev/matrix-docker-ansible-deploy. The Telegram and Signal bridges were also configured with double puppeting. Task: Now a new Matrix instance must be installed within Proxmox in a new VM (Ubuntu 22.04) and the old data should be migrated from the old VM. The subdomain should remain the same. Prior to Proxmox is an OPNSense firewall and an NGINX proxy manager. I provide the Ubuntu VM with SSH access. For everything else I need support as soon as possible. I would like to be able to connect to the new system on my cell phone so that all the old data is available again. Work duration: max. 2 days

  $167 (Avg Bid)
  $167 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  If there are any edits required, let me know before accepting. a) The client will provide the freelancer temporary access to modify the website for the duration of the job. A backup should be taken by both the client and the freelancer, just in case. Access may involve creating a new user account for scgryan@ with access to change the site. Gameplay: 1) The user enters his name and starts with street view and a map. *The client will tell the freelancer where these should be placed on the existing website, perhaps a button to start the game.* These locations are chosen at random from a pre-determined list. The user can select a location on the map and it will show in Google Street View, which the user moves around to choose a more specific location. The client will ...

  $750 (Avg Bid)
  $750 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Educational Android App Design by figma 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...principles and guidelines is therefore crucial. - Educational Purpose: The app will be centered around educational content. The ideal candidate should have a good understanding of how to present information in a clear and engaging way. - User Login Functionality: The app will include a login feature for users. This should be designed with a simple email/password system, ensuring that users can access the app easily while keeping their information secure. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in designing educational apps is a plus, but not necessary. - Proficiency in Android design principles and guidelines. - Experience in designing user-friendly and intuitive interfaces. - Ability to create engaging visuals that complement the educational content. - Understanding of ...

  $456 (Avg Bid)
  $456 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá
  Nginx Configuration Support Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I recently updated the Nginx server configuration and since then, I'm unable to access my website. I need help in resolving this issue as soon as possible. Key Requirements: - Diagnosis: Identify the root cause of the issue that's preventing website access. - Configuration Fix: Provide necessary changes or modifications to the Nginx server configuration to ensure the website is accessible again. - Timely Support: Given the urgency of the issue, prompt assistance is crucial. Ideal Candidate: - Proven Nginx Expertise: Prior experience in Nginx server configuration is a must. - Troubleshooting Skills: Ability to effectively diagnose and resolve server-related issues. - Prompt and Reliable: Urgent support is needed to restore the website's functionality swiftly. ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled developer to take our existing NFC mobile app to the next level. The primary goal of the app is to facilitate access control in various environments. Key Requirements: - Support for Both Android and iOS: The app should be accessible on both major mobile platforms. - Full Offline Support: It's important that the app is fully functional even when offline. Ideal skills for this project include experience in developing NFC mobile apps, cross-platform app development for Android and iOS, as well as expertise in implementing robust offline functionality. Experience in access control systems would be a huge plus. If you're confident in your ability to meet these requirements, I'd love to discuss the project further and potentially ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...situation needing professional help. More than two weeks ago, I discovered that the cryptocurrencies in my Nexo/Atomic wallet vanished. Given the circumstances, I believe I was scammed and my codes likely hacked. Please assist in recovering the lost assets. Key Responsibilities: - Investigate possible wallet breach - Recover the disappeared cryptocurrencies, if possible - Prevent future unauthorized access Ideal Candidate: - Proven experience in digital forensics, especially in cryptocurrency - Profound knowledge about Nexo and Atomic wallets - Strong ethical hacker skills - Familiar with crypto scams and recovery actions - Trustworthy, with a solid track record of client confidentiality. Please note, time is of the essence in this project due to the sensitive nature and v...

  $566 (Avg Bid)
  $566 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...intended to be detailed but not overly technical, catering to users with some technical background. Key Requirements: - Documentation of Payment Process: Detailing the step-by-step procedure for making payments through our solution. - Account Registration Information: A clear guide on how users can register and set up their accounts. - Inclusion of Transaction History: Describing how users can access and interpret their transaction history. Preferred File Format: - The user manual should be delivered in Word format. Ideal Freelancer: - Prior experience in technical writing and user manual creation. - Familiarity with electricity prepaid solutions or similar technologies. - Ability to simplify complex technical processes for users with varying levels of technical understanding....

  $94 (Avg Bid)
  $94 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  App Description: Users: Users can post their problems on the app. They can be either problem posters or problem solvers. Users have the ability to start and stop chats within the app. Vendor Accounts: There are no separate logins for vendors; all users are normal users. However, users with businesses can upload...Functionality: A user needing a fitness trainer can post their requirement on the app. All fitness trainers within their city can view the post and apply to chat with the user. Once the user starts a chat, they can communicate normally. Automated City Location: When a user registers, their city location is automatically fetched. Access to view posts is free within the user's city. To view posts outside their city, users need to purchase a premium subscription for pa...

  $474 (Avg Bid)
  $474 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  Description: We are looking for a versatile web developer with a proven track record of building web portals, preferably in the logistics or transportation sector. Project Overview  User Authentication: 1. Secure login functionality for administrators, clients, subcontractors. 2. Role-based access control to manage permissions and user roles effectively.  Dashboard 1. Customizable dashboard providing an overview of key metrics, such as pending orders, available vehicles, delivery statuses, and financial summaries.  Order Management: 1. Ability to create, edit, and track orders for transporting goods. 2. Integration with external systems for order processing and inventory management.  Vehicle Management: 1. Allocation of vehicles based on availability, capacity, and route opti...

  $1576 (Avg Bid)
  $1576 Giá đặt trung bình
  78 lượt đặt giá
  Laravel Ecommerce with Multi-User Feature 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a skilled Laravel developer to enhance my existing ecommerce website. The primary focus is to incorporate a robust multi-user function. Specifically, I need you to integrate the following features: - **User Roles and Permissions:** I need a system that can accommodate different user roles with varying access levels. These roles primarily comprise administrators, who will manage the site, and vendors, who will offer products for sale. Your role in this project would be to modify the existing Laravel ecommerce website, ensuring that it is able to accommodate multiple users with distinct roles. This feature will help improve the user experience and the site's overall functionality. Experience with Laravel, ecommerce websites, and multi-user systems will be h...

  $234 (Avg Bid)
  $234 Giá đặt trung bình
  167 lượt đặt giá
  Flutter Mobile App Profile & Video Addition 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ... I require an experienced Flutter developer to add new screens and features to the app in flutter. The modifications I need are: - A screen for users to upload a profile picture and set their username. This is the new profile creation screen. - A screen for users to choose select an option. More details will be provided later. - A screen with a video at the center in a circle. I will provide access via github. The ideal candidate should have: - Proficient in Flutter and have experience with Firebase authentication. - Capability to develop and integrate new screens seamlessly into an existing app. - Understanding of UI/UX principles for a clean, user-friendly design. - Excellent communication skills to understand the requirements clearly and seek clarification when needed. I...

  $194 (Avg Bid)
  $194 Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá
  Part-time Media Researcher (Ethiopia) -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. We are looking for A Part-Timer to help support conducting Litigation, Bankruptcy check and media news check in Ethiopia. NOTE: Before hiring the Part-Timer, kindly do a pre-check to make sure if the PT able to access the sources to conduct Litigation and Bankruptcy check in Ethiopia. The task fulfillment file is also attached to give the PT a better understanding of the objectives. --- Targeted party(s) for Ethiopia: 1 Individual PLEASE FIND THE JOB DESCRIPTIONS & REQUIREMENTS BELOW: 1. Conduct research the provided [individual(s) or Party(s)] in all litigation sourc...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Windows 10 RDP Enabling Assistance 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a professional who can help me enable Remote Desktop Protocol (RDP) on my office laptop running Windows 10. This laptop is currently locked via administrator access, which I do not have. Key Requirements: - Enable RDP on Windows 10 laptop - Bypass administrator restrictions This project does not involve any malicious intent. The primary reason for enabling RDP is to access laptop from another laptop in home network Ideal Freelancer: - Proven experience in system administration - Familiarity with Windows 10 - Proficient in configuring RDP - Trustworthy and ethical Looking for someone who can deliver a solution promptly and efficiently. Your assistance is greatly appreciated.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  ...should be able to register and receive regular updates. - Search Suppliers: The application should allow users to look for suppliers. - Match Suppliers: It should provide a mechanism to match suppliers with clients. - Generate Reports: There should be a feature to generate reports. - Take payments: A payment gateway to facilitate transactions is essential. - Manage account: Users should be able to access and edit their account information. - Complete user profile management Ideal Skills: - Proficient in developing and designing information-based websites. - Excellent knowledge of making web applications mobile responsive. - Experience in integrating subscription features. - Familiarity with creating search and match functionalities. - Ability to develop secure payment gateways. ...

  $1879 (Avg Bid)
  $1879 Giá đặt trung bình
  165 lượt đặt giá

  I'd like to introduce Smart Time, an app available on the Apple Store and Google Play. It's perfect for organizing work schedules and shifts, making it essential for professionals like doctors, nurses, police officers, and many others. The app can be downloaded for free, providing access to basic features. However, we offer two paid plans: the monthly plan for R$9.90 and the annual plan for R$59.90. I'm an independent developer, starting to venture into entrepreneurship with limited resources, and my proposal is a strategic partnership with you. I will create a unique link for your paid traffic campaigns. From this link, you will receive 50% of all first-time sales made. For example, if 200 people purchase the annual plan of R$59.90 through your link in a month, you...

  $73 (Avg Bid)
  $73 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled UI developer to help me create a project management dashboard app using React, NextJS and Tailwind Key Features: - User Authentication & Login: Implement a secure and efficient login system using oAuth to allow users to access the dashboard. - Modern & Interactive Design: The UI should be designed in a modern style, ensuring it's not just aesthetically pleasing but also engaging for the users. - Project Management: The dashboard will primarily serve as a project management tool, so it should allow easy tracking, monitoring, and management of tasks and projects. Ideal Skills: - Proficient in React and NextJS: Deep knowledge and experience in React and NextJS are essential for this project. - UI/UX Design: Understanding of modern, interact...

  $425 (Avg Bid)
  $425 Giá đặt trung bình
  150 lượt đặt giá
  Python flask prog upgrade o-auth (5 stars) 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Please note i can share a link for you if you can demo you can do the task (from my gitlab)(gitlab login is free) The only modification is to make it work with O-auth and work with keycloak and okta or AD or etc You can see tracker-db online (add .com) readonly/readonly Please if you agree i will give you access Will give a 5 Star Review when this is done and will write such inspiring words for you, when done. Please understand; there is hope you can give your “best” price; been unemployed, and have cancer with bills backing up, $10 possible? Please note $10 is the max total that I can handle for this (doing hourly reduces % fee). Will leave a Glowing paragraph of feedback 5 stars : - ) My funds are low but will pay quick and leave 5 stars. Please give your bes...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá