Bsp physics enginecông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  145,304 bsp physics engine công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Công việc: - Upgrade game có sẵn viết trên engine cocos2d-x 3.9 lên version mới nhất là 4.0 - Game viết bằng Lua - Build cho iOS & Android - Fix crashes (nếu có) - Commit source code lên git

  $1200 (Avg Bid)
  $1200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Magestore đang tìm kiếm một đối tác để triển khai dự án chuyển đổi website từ nền tảng thương mại điện tử Magento 1 sang WordPress (WP Engine). Chi tiết về mục tiêu và yêu cầu dự án, các bạn có thể xem file:

  $4664 (Avg Bid)
  $4664 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Project for Van Tuan T. Đã kết thúc left

  Chào anh Tuấn, Em là Phú ở Việt nam, hiện em đang quản lý 1 team làm freelancer ở VN. Em liên hệ với anh hy vọng anh có thể làm agency chuyển các dự án đ...Open Cart, Shopify, ... + Framework PHP CakePHP, Codeigniter, Laravel, Yii, Symfony 2,3, ... + Git. + Linux Server. - Advanced and best CMS Wordpress: + Install and config the project. + Plugin: Customize and create new plugin. + Template: Create, adjust the template (include design graphics or not) + Migrate & Upgrade: sustainable development and long-term. + Advanced SEO (search engine optimization). Team em đang làm website ở thị trường Việt Nam và cả Outsoucing cho nước ngoài. Đây là website của em: ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  1. Xây dựng một search portal trên nền Web cho hệ thống PowerSE với yêu cầu chi tiết từ trang 2. 2. Viết bằng ngôn ngữ đang là xu hướng hiện tại, yêu cầu tải trang phải nhanh và nhẹ. 3. Grid hiển thị dữ liệu phải đủ mạnh và nhanh, phân trang tốt, có thể hiển thị được 1 triệu kết quả. 4. Xuất dữ liệu phải đẹp, thân thiện, có thể xuất dữ liệu ra Word, Excel, PDF, PowerPoint... 5. Toàn bộ việc xử lý dư liệu lớp dưới đã được làm, việc cần làm là xây dựng giao diện phía trên.

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...2. Lập trình viên Android: • Có kiển thức chuyên sâu về JAVA Core • Có kiển thức chuyên sâu về Android: layout, resource, SQllite... • Có kinh nghiệm kết nối giữa client-server sử dụng: webservice, Restfull, socket định dạng JSON hoặc XML... • Có kinh nghiệm tích hợp Social Networks va OpenID • Có ít nhất 1 ứng dụng trên Play Store 3. Lập trình game di động: • Thành thạo ít nhất 1 game engine: Cocos2dx, Andengine, Unity, Unreal • Có kinh nghiệm tích hợp Game Center • Có kinh nghiệm làm việc với animation, SFX... 4. Lập trình viên Web/Backend • Có kinh nghiệm l&ag...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Chúng tôi có một dự án tuyển sinh cho Trường trung cấp y khoa hà nội và cần tìm người có thể tối ưu hóa nội dung SEO trên facebook cho trường. Thời gian 15-20 ngày.

  $198 (Avg Bid)
  $198 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  we need Website Design & Development freelance (know arabic ) and knowledge Mobile app Design & Development • Website Design • E-Commerce Website • SEO (Search Engine Optimization) • Website Updates • Web Hosting/ Email Hosting • Website Technical Services

  $304 (Avg Bid)
  $304 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web Đã kết thúc left

  Cần một bác code web Vjết trên nền johncms, chuẩn seo, auto wap web, Search Engine, tự độg get title làm tag,chức năg đăg kí đăng nhập đẹp, có thể logjn pằg facebook vs google, index có show ảnh sản phẩm và nút đặt hàng, Khj khách đặt hàng sẽ có thôg páo gửj tới admin bằng hệ thống tin nhắn - có thiết lập được tự động trả lời nếu offline

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Search engine optimizer từ khóa game cho website

  $256 (Avg Bid)
  $256 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Website Development -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...integration on my website using WordPress. The ideal candidate should have experience in building e-commerce websites and be familiar with WordPress plugins and themes. Requirements: - Develop an e-commerce website using WordPress - Implement an online payment system for secure transactions - Ensure a user-friendly interface and smooth navigation for customers - Optimize the website for search engine visibility and mobile responsiveness - Integrate social media sharing options for products - Provide support for future website updates and maintenance Skills and experience: - Proficiency in WordPress development and customization - Strong knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Experience with e-commerce plugins and payment gateways - Familiarity with SEO best practices and mobi...

  $4330 (Avg Bid)
  $4330 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá
  Website Development 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...integration on my website using WordPress. The ideal candidate should have experience in building e-commerce websites and be familiar with WordPress plugins and themes. Requirements: - Develop an e-commerce website using WordPress - Implement an online payment system for secure transactions - Ensure a user-friendly interface and smooth navigation for customers - Optimize the website for search engine visibility and mobile responsiveness - Integrate social media sharing options for products - Provide support for future website updates and maintenance Skills and experience: - Proficiency in WordPress development and customization - Strong knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Experience with e-commerce plugins and payment gateways - Familiarity with SEO best practices and mob...

  $2385 (Avg Bid)
  $2385 Giá đặt trung bình
  181 lượt đặt giá

  I am seeking a freelancer who can help me with understanding and solving problems related to vectors in physics. Specific requirements: - Strong understanding of vector concepts in physics - Ability to explain concepts in a clear and concise manner - Experience in solving vector problems - Patience and ability to work with a beginner-level understanding Skills and experience: - Proficiency in physics, particularly in the area of vectors - Excellent communication skills to effectively explain concepts - Experience in teaching or tutoring physics concepts - Ability to break down complex problems and explain step-by-step solutions If you have a strong background in physics, particularly in vectors, and are able to effectively teach and help with problem...

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Search Engine Optimization -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an experienced SEO specialist to optimize my e-commerce website. The specific goals for this project include increasing organic traffic and improving search engine rankings. I also need assistance with keyword research as I do not have any specific keywords or phrases in mind. The ideal candidate should have experience in optimizing e-commerce websites and be knowledgeable in conducting keyword research.

  $114 (Avg Bid)
  $114 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá
  Google Cloud Application - Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Google Cloud Application - Expert Needed Develop a cloud-based application and deploy it in Google App Engine. Develop a Google BigQuery application

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Unreal Engine + Unity Project.. 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hello! I'm searching for a talented Unity and Unreal Engine developer to join my team. This project requires an experienced problem-solver that can develop an engaging and immersive game experience. The game will target PC, Console, and Mobile platforms, although no specific question was asked in this regard. I am looking for someone with expertise in either Unity or Unreal Engines, or other engines you may deem suitable. In addition, 3D modelling and animation may be required, although this has not been explicitly discussed. If you believe you are the ideal candidate to join our team, we would love to hear from you! Thank you.

  $625 (Avg Bid)
  $625 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  My aim is to create a realistic sorting machine model in Unity with realistic physics. This sorting machine will be based on a conveyor belt system and will sort objects in the scene by type. It is essential for me to have a realistic physics simulation that takes into account dynamic forces and torques, allowing objects to interact with each other in a realistic way. With the help of this sorting machine, I am confident my project will benefit from an immersive and believable experience.

  $2529 (Avg Bid)
  $2529 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  Java google App Engine creation application 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Java Google App Engine Creation Application Project Overview: - I am looking for a skilled developer to create a Java-based application using Google App Engine. - The application should have specific functionalities, including user authentication and authorization, database integration, and API integration. Skills and Experience Required: - Strong proficiency in Java programming language. - Experience with Google App Engine and its various services. - Familiarity with user authentication and authorization systems. - Knowledge of database integration and working with APIs. - Ability to deliver high-quality code and meet project deadlines. Timeframe: - The desired timeframe for project completion will be determined based on further discussions and project requirements...

  $160 - $480
  Niêm phong NDA
  $160 - $480
  8 lượt đặt giá
  SEO specialists 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I ...need someone who can effectively improve my website's visibility and rankings on search engines. Skills and experience: - Proficient in off-page optimization techniques such as link building, social bookmarking, and content promotion - Knowledgeable in keyword research and analysis to identify strategic opportunities for improving search engine rankings - Experienced in on-page optimization to optimize website content and structure for better search engine visibility - Familiar with SEO tools and analytics platforms to track and measure the effectiveness of SEO efforts Additionally, I would like the SEO specialist to provide ongoing maintenance after the initial optimization to ensure the long-term success of my website's SEO. Budget: My budget for the SEO...

  $149 (Avg Bid)
  $149 Giá đặt trung bình
  75 lượt đặt giá
  I need Offsite Seo done for my website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Offsite SEO Project: Increase Website Ranking in USA and Canada - I am looking for a freelancer who can help me improve the offsite SEO for my website. - The ideal candidate should have experience in link building and be familiar with the latest offsite SEO techniques. - The main focus of this project will be on link building to increase...link building to increase the website's domain authority. - The target geographical location for the SEO efforts is the USA and Canada. - The freelancer should be able to identify and secure high-quality backlinks from relevant websites in these regions. - Additionally, knowledge of local SEO strategies and techniques would be a plus. - The goal of this project is to improve the website's search engine ranking and organic traffic from t...

  $115 (Avg Bid)
  $115 Giá đặt trung bình
  80 lượt đặt giá

  I’m seeking an experienced SEO specialist who can assist me in boosting organic traffic and running Facebook and Google campaigns for my furnished apartment rental business website. It’s essential that this individual also possesses web development expertise. As a small business specializing in short-term furnished apartment rentals, I’m eager to enhance my website’s visibility, search engine rankings, and overall functionality. I’m also interested in incorporating new features into the site.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  115 lượt đặt giá

  ...strengths and weaknesses. In the “Laser Nudging” method, ground-based or space-based lasers impart momentum to push the object.  Lasers may be a viable solution for small debris, provided their operations can be scaled to a very high frequency of debris item interactions. Experimental methods like debris-slowing using “space dust” have been proposed by deploying micron-scale dust, leveraging the physics of hypervelocity dust/debris collisions to reduce momentum and accelerate the reentry of debris, however the concept has not been demonstrated in a lab[4].  Additionally, the use of a Perimeter-Ring-Truss type of shield system to create a large orbital debris “surface” that, once deployed in a target orbit, would be capable of gatherin...

  $20000 (Avg Bid)
  Nổi bật Bảo đảm Niêm phong Cuộc thi hàng đầu
  $20000
  0 bài tham dự
  blogger who create traffic 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled blogger who can help me increase website traffic by creating engaging and informative blog posts on a daily basis....posting industry news and updates will attract my target audience. Skills and experience required: - Proven experience in blogging and content creation - Strong writing skills and the ability to create engaging and informative blog posts - Knowledge of industry news and updates - Experience in driving website traffic through blog posts - Ability to work on a daily basis and meet deadlines Search Engine Optimization(SEO) is the easiest task. SEO, picking the appropriate keywords for your blog and generating backlinks are essential factors in getting free traffic. Improve Page Load Speed: Your visitors will not wait throughout for your blog...

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  I am looking for an expert in diesel engines to provide me with general information about diesel engines driving emergency generators. The project needs to be completed within a week. Skills and Experience: - Extensive knowledge and expertise in diesel engines - Familiarity with emergency generators and their operation - Ability to provide detailed and ac...engines to provide me with general information about diesel engines driving emergency generators. The project needs to be completed within a week. Skills and Experience: - Extensive knowledge and expertise in diesel engines - Familiarity with emergency generators and their operation - Ability to provide detailed and accurate information on diesel engines - fuel dilution problems in diesel engine driving emergency g...

  $77 (Avg Bid)
  $77 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  ...individuals seeking expertise and advice with qualified experts. Users should be able to post their needs or questions, browse expert profiles, engage in chat, make payments, and schedule video or phone consultations seamlessly, it will like an hour meeting for specific questions. Additionally, we are committed to implementing robust SEO strategies to enhance the platform's visibility in search engine results. Project Objectives: Develop a user-friendly and responsive online marketplace using WordPress with a focus on SEO optimization. Enable users to post their service needs and questions, choosing from a predefined list of domains and skills. Allow experts to create comprehensive profiles showcasing their skills and experience with an emphasis on SEO-friendly content, al...

  $165 (Avg Bid)
  $165 Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá

  ...website's visibility in search engines and offer enhanced search results to our users. **Responsibilities:** 1. Analyze the website to determine all possible Schema Markup opportunities. 2. Implement comprehensive Schema Markup across the website to represent our content accurately. 3. Create Rich Snippets to ensure that our website's content is displayed attractively and informatively in search engine results. 4. Test the Schema Markup and Rich Snippets to ensure they are implemented correctly. 5. Provide documentation on the implemented schema and guidance for future updates. **Requirements:** 1. Proven experience with Schema Markup and Rich Snippets. 2. Familiarity with the latest SEO best practices related to structured data. 3. Proficiency in HTML, JSON-LD, and...

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  programmer 6 ngày left

  I am looking for a C++ programmer to help with completing a specific task. The project I have in mind requires a knowledge of C++ at an intermediate level of complexity. If you think you have the experience and qualifications for this job then please get in touch. The task will involve developing code in C++, so if you have a strong understan...standard, so please only apply if you have the necessary expertise and can commit your full attention to the job. I'm looking to hire the right person as soon as possible, so don't hesitate to contact me with any questions or concerns you may have. I look forward to hearing from you. Someone who lives in the NY, NJ, OR PA area would be most helpful. A candidate with an interest in theoretical physics or Cosmology may find this s...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  ...EDU Websites: No, I am open to suggestions and would appreciate your expertise in recommending suitable websites for the backlinks. Number of Backlinks: I need between 1 and 10 backlinks for my project. Ideal Skills and Experience: - Experience in generating EDU backlinks - Knowledge of SEO and link building strategies - Familiarity with different domain authorities and their impact on search engine rankings - Strong research and analytical skills to identify suitable websites for backlink placement - Proven track record of successfully creating high-quality backlinks with a 100% index guarantee If you have the skills and experience required for this project, I would love to hear from you. Please provide examples of previous work and your proposed strategy for generating the d...

  $45 (Avg Bid)
  $45 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Project Description: Optimizing SEO and developing an existent website I am looking for an experienced SEO specialist and website developer to optimize my existing website and improve its search engine rankings. The ideal candidate should have the following skills and experience: Optimizing Content and Backlinks: - The candidate should have a deep understanding of SEO best practices and be able to optimize the website's content and backlinks to improve organic search visibility. - They should be able to conduct thorough keyword research and incorporate targeted keywords into the website's content. - The candidate should also have experience in building high-quality backlinks to improve the website's authority and credibility. Website Backend and CMS: - Since I have...

  $59 (Avg Bid)
  $59 Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá
  article writing 6 ngày left

  Project Title: Article Writing Word Count: - The desired word count for each article is between 500-1000 words. Research Services: - Research services are needed for the article content. SEO Optimization: - SEO optimized articles are required for...Research Services: - Research services are needed for the article content. SEO Optimization: - SEO optimized articles are required for this project. Ideal Skills and Experience: - Strong research skills to gather necessary information for the articles. - Excellent writing skills to create engaging and informative content. - Knowledge of SEO optimization techniques to ensure the articles are search engine friendly. - Ability to meet the desired word count for each article. - Attention to detail to ensure accuracy and credibility of th...

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá
  Fluka Expert -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Fluka expert to assist me with the simulation setup. for radiation shielding calculation for a drum having Cs and Cobalt sources. Specific Requirements: - I have specific parameters that need to be included in the simulation. - The deadline for this task is within a week. Ideal Skills and Experience: - Proven expertise in Fluka simulation software. - Strong knowledge of physics and computational modeling. - Ability to accurately set up simulations based on specific parameters. - Efficient time management to meet the deadline. If you have experience in Fluka simulation and can work within a week deadline, please reach out to discuss the project further.

  $50 - $70
  $50 - $70
  0 lượt đặt giá
  SEO/SMO Expert needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  *** Only Individual Freelancer, No agency *** We are looking for an SEO/SEM expert to manage all search engine optimization and marketing activities. You will be responsible for managing all SEO activities such as content strategy, link building and keyword strategy to increase rankings on all major search networks. * Conducting on-site and off-site analysis of web SEO competition. * Creating high-quality SEO content. * Leading keyword research and optimization of content. * Develop and implement link building strategy We have development and content writer team already so looking for SEO expert to join then team as part time or full time. You should have Proven SEO experience. (min 1-2 yrs) In-depth experience with website analytics tools (e.g, Google Analytics, NetInsi...

  $213 (Avg Bid)
  $213 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá
  booking engine 6 ngày left

  I'm looking for a hotel booking engine that has a user-friendly interface and is written in Python. The booking engine should feature fast, intuitive navigation; making it easy for users to immediately arrive at their desired destination. Additionally, it should have the ability to integrate with other platforms, as well as a customizable design for users to personalize the booking experience. Lastly, the booking engine should utilize the programming language Python for cost and development efficiency.

  $691 (Avg Bid)
  $691 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  ...of the new ads/landing pages created in terms of ROI. • We aim to grow ~x3 on the current position ~15m. Below are the qualifications expected of a Google Ads expert: • A degree in digital marketing or a related business field • In-depth knowledge of Google Ads, Google Tag Manager, Microsoft Advertising (formerly Bing Ads), and Google Analytics • An understanding of search engine optimization (SEO) and search engine marketing (SEM) • Google Ads certification • Competency with using Word, Excel, and PowerPoint to produce reports and presentations for the management. Qualities needed to be successful: • Result focused. • Strategic thinking • Positive attitude. • Good work ethics and do not require micromanagement • ...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced SEO specialist to optimize my website for better search engine rankings in Delhi NCR. Specific SEO services needed: - Off-page optimization Keywords or phrases to rank for: - I have a specific list Competitor websites to outperform: - No, but I know my industry competitors Ideal skills and experience for the job: - Proven track record in off-page optimization - Familiarity with SEO techniques and best practices - Knowledge of Delhi NCR market and industry competitors

  $60 (Avg Bid)
  $60 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá
  SEO for 15 keywords 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an experienced SEO expert to optimize my website for 15 keywords. Website Domain: I will provide the domain later. Keyword Identification: I need help identifying keywords for my website. Target Market: I am ...domain later. Keyword Identification: I need help identifying keywords for my website. Target Market: I am targeting a global audience. Skills and Experience: - Proficiency in keyword research and analysis - Knowledge of on-page and off-page SEO techniques - Experience in optimizing websites for global reach - Familiarity with Google Analytics and SEO tools - Strong understanding of search engine algorithms and ranking factors If you have the skills and expertise to help me improve my website's visibility and drive organic traffic, please bid o...

  $71 (Avg Bid)
  $71 Giá đặt trung bình
  81 lượt đặt giá
  shopify restyling and seo 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Shopify expert to restyle and optimize my online store for better visibility and user experience. Specific changes to be made to the store's appearance include updating the theme design. For SEO improvements, I am specifically looking for keyword optimization to enhance search engine rankings. The project should be completed within a month, so I am seeking someone who can work efficiently and deliver results in a timely manner. Ideal skills and experience for this job include expertise in Shopify, web design, and SEO strategies.

  $164 (Avg Bid)
  $164 Giá đặt trung bình
  131 lượt đặt giá
  We are looking for an SEO/SEM expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are looking for an SEO/SEM expert to manage all search engine optimization and marketing activities. You will be responsible for managing all SEO activities such as content strategy, link building and keyword strategy to increase rankings on all major search networks. You will also manage all SEM campaigns on Google, Yahoo and Bing in order to maximize ROI. * Conducting on-site and off-site analysis of web SEO competition. * Creating high-quality SEO content. * Leading keyword research and optimization of content. * Develop and implement link building strategy We have development and content writer team already so looking for SEO expert to join then team as part time or full time. You should have Proven SEO experience. (min 1-2 yrs) In-depth experience with website analytics t...

  $184 (Avg Bid)
  $184 Giá đặt trung bình
  63 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced Google Cloud Engineer who can provide services for both Google Compute Engine, Storage and other necessary GCP services for set-up and maintenance. This job requires advanced expertise and experience with Google Compute Engine, GCS, IAM, KMS. The ideal candidate will be able to provide a comprehensive approach to setting up, maintaining, and troubleshooting Google Cloud services. This project requires someone who is comfortable working in a fast-paced environment and can help quickly identify and address any issues that may arise. The successful candidate will be experienced in developing, deploying, and optimizing applications on Google's cloud platform. If this sounds like something you feel qualified to do, please reach out!

  $1240 (Avg Bid)
  $1240 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...execute social media marketing strategies, create content calendars, and engage with the target audience on platforms like Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and others. 2. Content Marketing: Create high-quality, relevant content in various formats, including blog posts, articles, videos, infographics, and more, to showcase the educational institutions' expertise and offerings. 3. Search Engine Optimization (SEO): Improve the online visibility of educational institution websites through on-page and off-page SEO strategies. 4. Paid Advertising: Plan and implement paid advertising campaigns on platforms such as Google Ads, Facebook Ads, and other relevant platforms to generate leads and increase enrollment. 5. Email Marketing: Develop and execute email marketing campa...

  $633 (Avg Bid)
  $633 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  ...strategies that comply with search engine guidelines - Monitoring and reporting on the performance of acquired backlinks The desired DA range for the links is 71-80, ensuring that the backlinks are from reputable and authoritative websites. While I don't have any specific websites in mind, I have a rough idea of the types of websites I would like to acquire links from. The Link Specialist should be able to research and identify relevant websites that align with my project's niche and target audience. The ideal candidate for this project should have: - Proven experience in link building and achieving high DA backlinks - Strong analytical skills to conduct link analysis and identify link building opportunities - Knowledge of SEO best practices and search engine...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá
  SEO of new business website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an experienced SEO specialist to optimize my new business website. The current status of my website's SEO is not started yet. My primary goal for SEO optimization is to increase site traffic. I need help creating a list of specific keywords or phrases to t...current status of my website's SEO is not started yet. My primary goal for SEO optimization is to increase site traffic. I need help creating a list of specific keywords or phrases to target. Skills and Experience Required: - Proven experience in SEO optimization - Knowledge of current SEO trends and best practices - Ability to conduct keyword research and analysis - Strong understanding of search engine algorithms - Excellent written and verbal communication skills 10 keywords needs to identified a...

  $44 (Avg Bid)
  $44 Giá đặt trung bình
  74 lượt đặt giá
  Produce 10million subscribers on You tube 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Increase YouTube Subscriber Count to 10 Million Overview: I am looking for a skilled individual or team who can help me rapidly grow my YouTube subscriber count to 10 million. With my current subscriber ... trends, and best practices. - Ability to create compelling and engaging content that resonates with young adults. 2. Social Media Advertising: - Proficiency in leveraging social media platforms, such as Instagram, Facebook, and Twitter, to promote the YouTube channel. - Experience in developing and executing targeted ad campaigns to reach the desired audience effectively. 3. Search Engine Optimization (SEO): - Knowledge of SEO techniques specific to YouTube, including keyword research and optimization. - Ability to optimize video titles, descripti...

  $120 (Avg Bid)
  $120 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...to appeal to a diverse range of customers. Required Marketing Services: - Social Media Management: I require someone who can effectively manage my social media accounts, including creating engaging content, scheduling posts, and interacting with followers. - SEO Optimization: The ideal candidate should possess knowledge of SEO techniques to improve the visibility of my t-shirt store in search engine results. - Email Marketing: I need help in creating and executing email marketing campaigns to engage with potential customers and promote my t-shirt products effectively. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in social media management, with a track record of growing followers and driving engagement. - Proficiency in SEO optimization strategies to improve organic search ...

  $315 (Avg Bid)
  $315 Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá

  I am looking for a Unity 3D Game Mechanics C# Programmer to help me with specific game mechanics for my project. The ideal candidate should have experience in the following areas: Specific Game Mechanics: - Creation, animation and coding of bombs that rain from the sky and interact wit...trees, stones and even the walkable floor) -Online multiplayer Existing Assets/Code: - I have some existing assets and code that can be used for the game, but additional assets and code may be needed. Deadline: - The desired deadline for this project is 8 months. If you have the necessary skills and experience in Unity game development, specifically in player movement, Particle Systems, and physics interactions, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work in your...

  $561 (Avg Bid)
  $561 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  SEO and Social Media Marketing 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can help me improve my search engine rankings through effective SEO and social media marketing strategies. The ideal candidate should have experience in optimizing websites for search engines and increasing organic traffic. Additionally, they should be skilled in managing social media platforms, particularly Facebook, Instagram And Tik Tok, and have a strong understanding of how to boost engagement and increase brand awareness. The budget for this project is flexible and will be discussed with the chosen freelancer.

  $629 (Avg Bid)
  $629 Giá đặt trung bình
  99 lượt đặt giá

  ...type for the homepage. The errors are as follows: name: A value for the name field is required. url: A value for the url field is required. These errors are impacting the structured data for the homepage of my website, and I need someone skilled in structured data markup to address and correct them. Why I Need Your Help: I understand the importance of structured data for SEO and search engine visibility, and I want to ensure that my website adheres to best practices. However, I lack the technical expertise to fix these specific issues. What I'm Looking For: I am seeking a knowledgeable individual or professional who is experienced with structured data and can assist in resolving these errors promptly. Here's what I'm looking for in the ideal candidate: ...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...for retaining walls. With a strong commitment to excellence, we are seeking a reputable, reliable, and honest Digital Marketer / SEO Team to join us in managing and executing long-term SEO (Search Engine Optimization) marketing and then gradually expand into other marketing channels like social media and online advertising. Our Business Goals: To increasing website traffic, improving search engine rankings to be on first page, boosting sales & enhancing brand visibility. What we want from SEO Team: • Search engine optimization (SEO): Optimize the website’s content to rank higher in search engine results pages (SERPs). Conduct keyword research to identify high-volume, low-competition keywords that can be used in the website’s meta tags,...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá

  ...If you think you're up for the task, then please checkout the project brief below and attached file and please get in touch. Thanks! Project Brief Redesign existing wordpress website with similar and improved features. We want something similar to: in terms of layout, functionality sections etc as our business is the same. Website to be mobile friendly, search engine optimized and provide easy access to the backend for us to make easy changes to product descriptions/price, update images of products or banners, access customer data – generated from online enquiry or order forms. Product pages to have appropriate and easy to remember links (url) i.e. , , etc that we can easily

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  Project for Desire D: Technical and Informative Article Writing to Increase Website Traffic and Generate More Leads a...the creation of technical and informative articles. - Target Audience: The target audience for this project is B2C (business to consumer). - Preferred Tone: The preferred tone of the articles should be technical and informative. Ideal Skills and Experience: - Strong writing skills with the ability to create engaging and informative articles - Knowledge of SEO techniques to improve search engine rankings - Understanding of B2C marketing strategies - Experience in content creation for websites - Familiarity with the target audience and their preferences - Ability to conduct research and gather relevant information - Attention to detail and ability to meet...

  $106 (Avg Bid)
  $106 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Fix seo Issues 5 ngày left

  My website has been struggling lately and I believe it's due to some SEO issues. Unfortunately, I'm not sure what the exact issues are and I need help in identifying them. Once identified, I want to focus on resolves the issues and improve my search engine rankings. I'm looking for an SEO expert who can take a look at my website and identify and fix any technical SEO issues that may be causing the slowdown. I'm hoping that this project will help increase my organic traffic and ultimately enhance the overall user experience.

  $93 (Avg Bid)
  $93 Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá