Build payment website ruby railscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  73,230 build payment website ruby rails công việc được tìm thấy, giá theo USD

  viết bằng 1 trong các ngôn ngữ C, C#, C++, Go, Java 11, Java 8, JavaScript, PHP, Python, Ruby, TypeScript or Visual Basic để giải 3 bài tập thuật toán trong gần 2 tiếng để nạp bài

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...động cho thiết kế bằng các linh kiện, vật tư đã được khai báo. - Thiết kế sản phẩm có tính linh động, cho phép người xem thay đổi về màu sắc, linh kiện, vật tư, kích thước qua mobile app của Sketchup, website. - Lưu các thiết kế vào thư viện để kế thừa và lấy ra dùng lại dạng mô đun. - Tạo dự án thiết kế và chia sẻ cho nhiều người để cùng thiết kế, xem, theo dõi tiến độ. - Xuất danh sách vật tư BOM và đồng bộ với hệ thống Odoo. - Sắp xếp ván tối ưu và xuất file chạy máy cắt, máy CNC. - Xuất báo giá theo chi phí vật tư, chi phí quản lý, linh kiện, chi phí hoạt động,.. đã khai...

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Onsite công ty khách hàng Đã kết thúc left

  - Ruby developer. Phát triển các dự án sử dụng Ruby như Ruby on Rails, scraping, bot. - Phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế hệ thống, thiết kế DB. - Làm việc với BSE, PM, phối hợp với các thành viên khác theo mô hình agile

  $893 (Avg Bid)
  $893 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  -1 Site sẵn có bằng Ruby -Rebuild lại bằng Laravel -Bên mình sẽ xử lý tất cả Front-end của site -Bạn chỉ cần xửu lý function của back-end, có tài liệu mô tả cũng như source Ruby để tham khảo -Chi tiết hơn có thể nhắn qua skyp là eric tran1988

  $1243 (Avg Bid)
  $1243 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Hiện công ty mình cần tuyển các bạn freelancer làm về Ruby on Rails và Android. Ruby on Rails tạm thời 3 tuần Android: 3 tháng

  $1025 (Avg Bid)
  $1025 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Mình đang làm đồ án thực tập lập trình web sử dụng ruby on rails, bạn nào có kinh nghiệm về ngôn ngữ này có thể hỗ trợ giúp mình nhé. Mình cần gấp! Có thể trả phí 100.000 đến 250.000đ/giờ tùy kinh nghiệm.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  $70 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Mac Khác hoặc không chắc - Lập trình chính trong các dự án công nghệ sử dụng Ruby on Rails - Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công. - Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  @caosonbao Đã kết thúc left

  Python/Ruby/PHP Dùng để lập trình phía Server-side các ứng dụng cho mobile và website.

  $226 - $656
  $226 - $656
  0 lượt đặt giá
  Viết phần mềm Đã kết thúc left

  Start-up của Singapore cần tuyển: 1.Ruby on Rails developer: Phát triển hệ thống back end, hỗ trợ tính năng mới. 3+ năm kinh nghiệm phát triển backend trên Ruby on Rails (RoR) Chuyên môn trong RoR  và các công nghệ web. Có khả năng giải quyết ác vấn đề phức tạp. Kinh nghiệm thử nghiệm TDD (RSpec, Capybara, Selenium) Phát triển và nâng cấp backend của App dựa trên cấu trúc tổng quan, tăng thêm tính năng cho App. Khả năng học hỏi nhanh và cao. Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh developer: 2+ năm kinh nghiệm với JavaScript, phát triển front end phần mềm. Kỹ năng: JavaScript, HTML5, CSS3, ngôn ngữ ph&aa...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  dự án gần như là clone từ 1 trang web nguồn wordpress thay vào lập trình wp thì code lại trên php, .net, ruby , hay bất cứ framework nào khác yêu cầu: front end thì coppy từ web có api quản lí đăng kí và xếp lớp có chức đăng nhập, đăng nhập bằng mạng xã hội có post và page admin panel tốt cho seo khả năng mở rộng thêm tiếng anh và tiếng việt các contact form và setup email các custom page và slide cho promotion từng tháng của công ty (hay thay đổi) trên trang chủ

  $1017 (Avg Bid)
  $1017 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  I need someone to create a PostgreSQL + Rails + React app that implements the ability to: 1. upload a SCORM package; 2. show the SCORM content as if a student was consuming it; 3. save answers provided by the student (via SCORM) within database; Moodle () already implements above features, but it's written in PHP. If you don't wanna read boring documentation about SCORM, I suggest you to download Moodle and take a look on how they implement those features. * Timeline is not matter you can take long! * Frontend is also not matter I'll take the code and implement in my app. * Budget matters

  $117 (Avg Bid)
  $117 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am looking for an expert Individual React Native developer (Agencies please don't bid) to work on a long-term basis, with sprint-based activities. This is a per sprint payment project. Expected Duration of Each Sprint: - 1-2 weeks Required Experience Level: - Expert Task Assignment: - The project will involve a combination of specific tasks provided by me as well as tasks that the developer will assess and assign as needed. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in React Native development - Experience in developing cross-platform mobile applications - Knowledge of Redux or similar state management libraries - Ability to work independently and efficiently - Excellent problem-solving and debugging skills - Good communication and collaboration skills To begin -...

  $203 (Avg Bid)
  $203 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I am looking for an advanced NextJS Individual developers (Agencies please don't bid) for long-term sprint basis activities. This is a per sprint payment project. Tasks and Issues: - Bug fixes - New feature development Ideal Skills and Experience: - Advanced NextJS development skills - Experience with bug fixing and new feature development - Strong understanding of JavaScript and React - Knowledge of HTML, CSS, and front-end development - Ability to work independently and meet deadlines Work Required: - The developer is expected to work on specific activities pre-defined for weekly and biweekly basis - Project stories, task and bugs will be managed using JIRA, and github To begin - A basic test activity will be done for a small amount before we assign the whole project to ...

  $79 (Avg Bid)
  $79 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  We are seeking a talented graphic designer to create a logo for our new app. The logo should reflect the app's name which is F6ST. Ideas: 1. Make the ‘6’ as a horizontally reversed ‘a’ … which might not good look … or just use font where the 6 and the a are very similar 2. Add a visual element of a QR code. 3. Make F6ST dynamic like the word FAST Colours: black & white mainly but you can consider some grey colours as well

  $50 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $50
  314 bài tham dự

  I need phonepe payent gateway in my Ecommerce website, My maximum budget is 1000 INR. Lower than this budget will also be consider as first priority. Kindly do not bid more than 1000 INR. here is my website: It is developed in PHP.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Laravel framework payment integration 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need a highly skilled developer to fix the payment form on my site. The current stripe payment implementation does not support authentication with 3rd secure cards. The issue is that authentication will successfully pass when the card has no balance in it.

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  I am in need of a skilled freelancer to create an e-commerce website with a fully functioning payment system. The ideal platform for this project is Shopify. Requirements: - Develop and design an e-commerce website using Shopify - Set up a secure and user-friendly payment system - Source and upload products from Ali Baba based on a provided list Skills and Experience: - Proficiency in Shopify development and customization - Experience in setting up payment gateways and ensuring secure transactions - Knowledge of Ali Baba sourcing and product uploading -also will need a email capture system as well If you have the necessary skills and experience, and can deliver a fully functioning e-commerce website with a payment system and sourced produ...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  69 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced developer to integrate a payment gateway and login/signup functionality into my existing App Builder website. The website is based on GWT (Java Core) and is currently being used for an existing business. Website link - Payment Gateway Integration: - The desired payment gateways are Stripe and Razorpay. The developer should have experience working with these payment gateways and be able to seamlessly integrate them into the website. Login/Signup Functionality: - The developer should add a user authentication system to the website, allowing users to create accounts, login, and manage their profiles. Timeline: - The project should be completed within a month. The developer should be able to wor...

  $292 (Avg Bid)
  $292 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I need someone to create a PostgreSQL + Rails + React app that implements the ability to: 1. upload a SCORM package; 2. show the SCORM content as if a student was consuming it; 3. save answers provided by the student (via SCORM) within database; Moodle () already implements above features, but it's written in PHP. If you don't wanna read boring documentation about SCORM, I suggest you to download Moodle and take a look on how they implement those features.

  $493 (Avg Bid)
  $493 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  ruby on rails 6 ngày left

  Project Title: Ruby on Rails - Social Media Integration for Existing Application We are looking for a skilled Ruby on Rails developer to integrate social media functionality into our existing application. Specific features and functionalities needed for this project include: - Social media login and registration integration - Sharing and posting to social media platforms - Social media analytics and tracking Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Ruby on Rails development - Expertise in integrating social media APIs and SDKs - Familiarity with OAuth and authentication protocols - Experience in working with popular social media platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram Timeline: - The project timeline is m...

  $712 (Avg Bid)
  $712 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...popup window on my WooCommerce website. When a payment is successful, I want a popup window to appear first, displaying a message that confirms the payment success. After 5 seconds, the popup window should automatically redirect to the normal thank you page. Requirements: - Experience with WooCommerce and payment gateway integration, particularly with PayPal. - Ability to create a message popup window that can be displayed for 3 seconds before redirecting. - If the client does not provide a specific design and content for the popup window, the freelancer should be able to suggest a design and provide suitable content. Skills and Experience: - Proficiency in PHP, JavaScript, and CSS for implementing the popup window. - Familiarity with WooCommerce and pay...

  $128 (Avg Bid)
  $128 Giá đặt trung bình
  108 lượt đặt giá

  In my woocommerce website i want when payment is success it show a message popup window first that say the payment is success then it redirect to the normal thank you page.

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  I am seeking a dynamic website with attendance and fee payment tracking capabilities. The ideal candidate for this project should have experience in developing dynamic websites with the following features: Attendance Tracking: - Check-in/Check-out functionality - Attendance status and history tracking Fee Payment Tracker: - Automatic reminders for payment - Payment history tracking - Payment Gateway The website should be user-friendly and intuitive, allowing users to easily track their attendance and make fee payments. The ideal candidate should have strong skills in web development, particularly in dynamic website development and database management. Additionally, experience with payment gateway integration would be benefic...

  $118 (Avg Bid)
  $118 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  Project Fix Mer Welcome PAGE add Payment OPTIONS See NEXT PAGE FOR ERROR FROM PRESSING Merchant FORM WebPicID Merchant Services Welcome rayRayray222 Brand Webpicid Paycode AA002 Services Utilities IDTFLR Identity Theft Fraud Loss Reduction Account Statement Secure Message Profile Payment Options Administrator Merchant Form Merchant Signup Transaction Security • 1. in /home/webpicid/public_html/mer/controllers/ at line 93 84858687888990919293949596979899100101102 $getData = fgetcsv($file, 10000, ","); $l=[]; while (false != ($line = fgetcsv($file))) { $l[] =[ 'date'

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Yetishare payment gateway 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  yetishare Razorpay payment gateway

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...Functionalities: Homepage Design: Craft a captivating and responsive homepage that aligns with our brand vision and enhances user engagement. Product List Setup (Up to 30 Products): Implement a product listing section enabling seamless navigation and presentation of up to 30 products. Payment Gateway Integration (Przelewy24): Integrate Przelewy24 payment gateway to facilitate secure and convenient transactions. Voucher Generation Post-Payment: Develop a system to generate customized PDF vouchers after payment completion, including the recipient's name and service details. Newsletter Feature: Implement a newsletter subscription feature to capture user information and preferences. Delivery Options: Provide users the choice to opt for digital vouch...

  $561 (Avg Bid)
  $561 Giá đặt trung bình
  145 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer to build an Android and iOS software for my smartphone covers e-commerce brand. The software should have the following features and requirements: Features: - Payment gateway integration - Invoice generation - Inventory management - Customer reviews Design: - I have a general idea of the design, but I am open to suggestions and creative input from the developer. Sales volume: - I plan to sell more than 500 smartphone covers through the e-commerce platform. Ideal skills and experience: - Experience in developing e-commerce software for both Android and iOS platforms - Proficiency in integrating payment gateways and generating invoices - Strong knowledge of inventory management systems - Experience in implementing customer review f...

  $315 (Avg Bid)
  $315 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  In my woocommerce website i want when payment is success it show a message popup window first that say the payment is success then it redirect to the normal thank you page.

  $39 (Avg Bid)
  $39 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  Ruby and Rails development Đã kết thúc left

  Ruby and Rails Development Project I am looking for a Ruby and Rails developer to help me with a basic level project that needs to be completed within 2 days. The specific features and functionalities I need for this project include: - User authentication and authorization: I want to review my code with a experienced ruby on rails user so that I don't have a buggy Oauth flow in a production application. I am using doorkeeper gem and using PKCE flow To successfully complete this project, the ideal skills and experience include: - Proficiency in Ruby and Rails development - Experience with user authentication and authorization - Familiarity with basic level projects and the ability to work efficiently within a tight deadline

  $29 / hr (Avg Bid)
  Gấp NDA
  $29 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  We are looking for DevOps developer with AWS and basic Azure along with portworx, newrelic. It's a part-time opportunity payment will be 28k per month and 2hrs mon to fri. Need to connect through remotely 1. Majorly Using Portworx, Terraform, Kubernetes, Mongo DB, kafka, Newrelic.

  $410 (Avg Bid)
  $410 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  I need to link the automatic payment system via visa or Paypal web asp.net

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  $36 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Payment Integration on Shopify 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Payment Integration on Shopify for Starting a New Enterprise - I am looking for a freelancer to integrate a payment gateway on my Shopify website. - The project is for starting a new enterprise and am an individual and I havent got any business documents with me. - I need the payment integration to be done as soon as possible. - The ideal freelancer should have experience in integrating payment gateways on Shopify. - Knowledge of popular payment gateways such as Paypal and Stripe is preferred. - The freelancer should be able to ensure a seamless and secure payment process for my customers. - Attention to detail and the ability to meet tight deadlines are essential for this project.

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am looking for a Flutter developer who can integrate the iyzico payment provider into my application. Preferred Payment Provider: iyzico Experience and Skills: - Proficient in Flutter and Dart programming language - Experience with integrating payment providers into Flutter applications - Familiarity with iyzico integration documentation and API keys

  $189 (Avg Bid)
  $189 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  Hi Ruby B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $44 (Avg Bid)
  $44 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Back End Web Software Development for Payment Gateway Skills and Experience: - Proficient in PHP programming language - Experience in developing payment gateways - Familiarity with multiple payment platforms such as PayPal and Stripe - Knowledge of fraud detection techniques and algorithms Project Description: We are looking for a skilled back end web software developer to create a payment gateway with support for multiple platforms. The ideal candidate should be proficient in PHP and have experience in developing payment gateways. Specific requirements for the software include implementing fraud detection mechanisms to ensure secure transactions. The developer should be familiar with fraud detection techniques and algorithms to effectively prevent fr...

  $2309 (Avg Bid)
  $2309 Giá đặt trung bình
  106 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled website developer who can create a simplified and user-friendly website for selling smartphone cases online. The website should have a payment gateway and automated invoice generation feature. Preferred Website Platform: - WordPress Design and Style: - I do not have a specific design or style in mind and would like suggestions from the developer. Additional Features: - I would like the website to have additional features such as live chat, customer reviews, and SEO optimization. These features are important for engaging with customers and improving the website's visibility in search engines. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress development - Experience in creating e-commerce websites - ...

  $310 (Avg Bid)
  $310 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  ...highly skilled developer or development team for an ambitious project to create a cutting-edge buying-selling website and corresponding mobile applications for iOS and Android platforms. The project encompasses a variety of challenging and innovative features, tailored to set the platform apart in the digital marketplace. Technical Requirements and Features: Front-End Development: Utilize advanced front-end technologies like React, with the flexibility for Angular or Vue.js, to craft a responsive and engaging user interface. Back-End Development: Leverage Node.js combined with for robust back-end functionality, with alternatives like Django or Ruby on Rails as potential substitutes. Database Integration: Incorporate a mix of structured (MySQL/Po...

  $1380 (Avg Bid)
  $1380 Giá đặt trung bình
  217 lượt đặt giá

  The project is a shipping tool that helps users automatically get the cheapest shipping rates using the API. This project has a Ruby on rails backend using Sidekiq for background jobs. The front end is built with React redux. We are looking for a developer to maintain and add features to this web app. Must haves: - Ruby on rails experience - ⁠Sidekiq gem - ⁠React with redux - ⁠Experience building api integrations - ⁠Git and Github experience

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  130 lượt đặt giá

  Looking for a motivated and experienced salesperson to help with door-to-door sales for our physical products and services. i can only afford to pay based on proven sales that will generate the income and the funds for me to pay. is very simple Targeting specific regions, starting from Australia wide and expanding worldwide. Expecting to make over 1000 sales through this project. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in door-to-door sales - Excellent communication and persuasion skills - Ability to adapt to different demographics and regions - Knowledge of the product and service being sold - Strong negotiation and closing skills

  $1498 (Avg Bid)
  $1498 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  PIX Payment Integration 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have an open source code in laravel 10 where I only need to insert the SuitPay pix gateway, follow the documentation ONLY PIX INTEGRATION NO NEED CARD AND BOLETO

  $61 (Avg Bid)
  $61 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  Project Description: Integrating Phonepe payment gateway on landing page with available Salt codes - I am looking for a skilled developer to integrate the Phonepe payment gateway on my landing page - I have the necessary API credentials for Phonepe integration - The landing page does not require any additional features like recurring payments or customer data storage Ideal Skills and Experience: - Experience in integrating payment gateways, specifically Phonepe - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript for implementing the integration - Familiarity with API integration and handling API credentials - Attention to detail to ensure a seamless payment experience for users - Ability to work efficiently and meet deadlines

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  ...involving commercial property owners. The main goal of this project is to create a seamless payment process for EV charging sessions. I need the actual prototype. Key Requirements: - Create an outlet that is IoT-connected and equipped with an energy meter - Develop an app that allows users to track individual EV charging session data - Implement a payment system that automatically manages the payment between property owners and users - Ensure accurate tracking of charging session data Ideal Skills and Experience: - Experience in IoT development and integration - Proficiency in app development for both iOS and Android platforms - Knowledge of energy management and metering systems - Familiarity with payment gateway integration - Understanding of EV charging...

  $9099 (Avg Bid)
  $9099 Giá đặt trung bình
  64 lượt đặt giá

  ...freelancer who can integrate Planyo with the MercadoPago payment gateway according to the detailed specification provided. Skills and experience required: - Proficiency in integrating third-party payment gateways, specifically MercadoPago - Experience with Planyo and understanding of its features and functionalities - Strong knowledge of API integration and ability to follow the provided specification accurately Key requirements: - Integrate PlanYo with MercadoPago to enable seamless payment processing for our users - Ensure that all features and functionalities of PlanYo are fully integrated with MercadoPago - Implement secure payment processing to protect user data and ensure smooth transactions If you have experience with integrating payment g...

  $146 (Avg Bid)
  $146 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  Hi Rohan Vyas, I've created this project.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Web scraping -- 2 3 ngày left

  I am looking for someone to help me with web scraping for personal use. I need to scrape website data and prefer the data output to be in JSON format. Skills and experience needed for this project: - Strong knowledge and experience in web scraping - Proficiency in programming languages such as Python, Java, or Ruby - Familiarity with web scraping tools and libraries such as BeautifulSoup or Scrapy - Ability to extract and parse data from websites efficiently - Understanding of data formats, particularly JSON - Attention to detail to ensure accurate and complete data extraction

  $30 - $250
  Niêm phong
  $30 - $250
  26 lượt đặt giá

  I am in need of a WordPress developer to build a WooCommerce website without a payment gateway. The main functionality required is the ability for users to add products to a quote. The website must sync by way of API with our existing Shopify website all products and categories, sub categories and very good search fuction must future on the new website full optimized front and back end full functional Preferred Platform: WordPress Design: I have a specific design in mind for the website. Additional Features: In addition to the 'Add to quote' functionality, I require other additional features to be included on the website.

  $469 (Avg Bid)
  $469 Giá đặt trung bình
  226 lượt đặt giá

  I'm looking for a developer who can create custom parsers for my project which i may need more than one parsers. The details of the project can be found at Skills and Experience: - Proficiency in Python, JavaScript, or Ruby - Experience in creating new code from scratch - Strong understanding of parsing and data extraction - Ability to work with complex data structures - Attention to detail and ability to follow specifications accurately Please include past work examples in your application to demonstrate your experience in similar projects. Detailed project proposals are not required at this stage. This project involves creating new code from scratch, so freelancers with experience in building complex systems and working independently

  $31 (Avg Bid)
  $31 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I am looking for a software and mobile app developer who can create a hotel management system that includes reservation and payment management features. The app should be compatible with both Android and iOS platforms. Key features: - Reservation management: The app should allow users to easily make and manage hotel reservations, including checking availability, selecting room types, and modifying or canceling reservations. - Payment management: The app should have a secure payment system that allows users to make payments for their reservations, view payment history, and receive payment confirmations. Design and layout: - The client has a specific design or layout in mind for the software and mobile app. The developer should be able to work with the c...

  $452 (Avg Bid)
  $452 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá