Catalog designcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  30,576 catalog design công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Design Catalog Đã kết thúc left

  Chào Hung P., công ty mình đang có 1 dự án làm website và xây dựng catalog cho công ty. Dự án sẽ kéo dài 2-3 tháng nên cần 1 bạn freelancer có kinh nghiệm cũng như có thể cam kết làm cùng công ty. Mức lương sẽ thương lượng. Nếu bạn quan tâm mình sẽ trao đổi chi tiết.

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Yêu cầu: - Hiểu rõ khái niệm concept để phát triển và lên ý tưởng - Có thế mạnh về dàn layout cho catalog, brochure... Mô tả: - Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: catalog, brochure, catalog, flyer... - Thiết kế hình ảnh cho kênh digital marketing: banner, hình ảnh, cover, email template... Vị trí: HCM Kinh nghiệm: 1 năm

  $923 (Avg Bid)
  $923 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Mình bên cửa hàng nội thất và thi công nội thất. Mình cần làm vài cuốn catalog sản phẩm cho nhiều loại dịch vụ, mặt hàng. Trước hết mình muốn thiết kế cuốn catalog cho các mẫu giường tầng gỗ.

  $86 (Avg Bid)
  $86 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Amazon Product Advertising API Đã kết thúc left

  Tôi đang tìm 1 người có kinh nghiệm đăng ký 1 tài khoản Amazon Product Advertising API và kết nối API để lấy Amazon best seller product, product catalog. I'm looking for an experienced one to get authorised Amazon account for Product Advertising API and use these APIs to get best seller product, product catalog

  $333 (Avg Bid)
  $333 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Cần Tools lấy thông tin sản phẩm trên web theo catalog và ghi vào file excel theo định dạng mẫu.

  $149 (Avg Bid)
  $149 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Trophy icon Thiết kế Catalog Sản Phẩm Đã kết thúc left

  Thiết kế catalog sản phẩm để sử dụng cả file mềm và in.

  $100 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $100
  4 bài tham dự
  I need some Graphic Design Đã kết thúc left

  Xin chào ! Tôi đang cần tìm người thành thạo về design, chỉnh sửa ảnh sản phẩm, chụp ảnh sản phẩm, thiết kế catalog... để quảng bá sản phẩm. Hợp tác lâu dài với designner tại Hà Nội.

  $199 (Avg Bid)
  Địa phương
  $199 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  - Tìm kiếm khách hàng và thu thập thông tin về nhu cầu thiết kế, thi công nội thất, các dự án quán café, các đơn hàng đèn Led của khách hàng, sau đó phối hợp với các bộ phận đưa đến cho khách hàng các phươ...lưới khách hàng cho Công ty. - Nhân viên không cần trực tiếp qua công ty làm việc mà chỉ cần tìm kiếm dự án/khách hàng về cho cty, ký được hợp đồng và sẽ được hưởng mức hoa hồng từ 3 – 5 % tùy từng giá trị Hợp đồng. - Không bị bó buộc về thời gian làm việc, không phải đến công ty thường xuyên,...

  $29 - $231
  $29 - $231
  0 lượt đặt giá

  Cần tìm người xây dựng trang web mua bán ô tô và catalog các dòng xe tại Việt Nam. Yêu cầu có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm phát triển web và có demo 1 số các dự án đã làm gần đây. Cảm ơn, kuangnd

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  - Dự án nhà phố (bao gồm nội thất & ngoại thất) - Dự án về quảng cáo : card visit, banner, bảng hiệu, hộp đèn, menu, tờ rơi, catalog... - Sử dụng thành thạo các phần mềm : 3D max , Vray, Photoshop, Autocad, Coldraw, và các phần mềm tin học văn phòng..

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled app developer who can design a specialized app for my Arabic grocery store. The app should be compatible with both iOS and Android platforms. Understanding the unique needs of your business, I am confident that a dedicated mobile application can enhance the overall shopping experience for your customers, increase customer engagement, and streamline various aspects of your operations. Here is a brief overview of what the app could offer: User-Friendly Interface: The app will feature an intuitive and user-friendly interface, making it easy for customers to navigate and find the products they need. Product Catalog: A comprehensive catalog showcasing your diverse range of Arabic grocery items, complete with high-quality images, detailed desc...

  $611 (Avg Bid)
  $611 Giá đặt trung bình
  79 lượt đặt giá

  We are looking for a Graphic Designer with a portfolio, who will design our company catalogue. We prefer a professional figures skilled in creating B2B catalogues from concept to final deliverable, with preference experience on the medical sector. The catalog must contain 200 products and approximately 40 pages. Cerchiamo un Grafico con portfolio lavori per progettazione e realizzazione del catalogo aziendale. Si prediligono figure con esperienze nella realizzazione di cataloghi B2B, preferibilmente nel settore medicale. Il catalogo dovrà contenere 200 prodotti e circa 40 pagine.

  $988 (Avg Bid)
  $988 Giá đặt trung bình
  60 lượt đặt giá
  catalog of doors 6 ngày left

  I am looking for a freelancer to create a catalog of doors for my project. The catalog will include both interior and exterior doors. I have specific design styles and materials in mind for the doors. For each door's description, I would like basic details such as the type, material, and style. The ideal freelancer for this job would have experience in creating catalogs and a good understanding of different door types, materials, and styles. They should also have the ability to accurately describe the doors in a succinct and informative manner.

  $234 (Avg Bid)
  $234 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...in designing and developing custom e-commerce platforms. Key Requirements: - Custom-built platform: The website should be developed on a custom-built platform, tailored to our specific needs. - User-friendly interface: The website should have a clean and intuitive design, allowing customers to easily navigate and browse products. - Responsive design: The website should be optimized for mobile devices, ensuring a seamless experience across all screen sizes. - Product catalog: The website should have a comprehensive product catalog, with the ability to easily add, edit, and manage products. - Shopping cart and checkout functionality: The website should have a secure and user-friendly shopping cart and checkout system. - Payment gateway integration: The website...

  $165 (Avg Bid)
  $165 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  I am looking for a web developer to create an e-commerce store for my handmade jewellery business. Specific functionality requirements: - Product catalog with categories and subcategories - Ability for customers to create accounts and make purchases - Secure payment gateway integration - Inventory management system - Order tracking and management - Customer reviews and ratings Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in e-commerce website development - Experience in creating secure and user-friendly payment systems - Knowledge of inventory management systems - Familiarity with customer review and rating features Timeline: 1-3 months Please provide samples of your previous e-commerce website projects and any relevant certifications.

  $801 (Avg Bid)
  $801 Giá đặt trung bình
  145 lượt đặt giá

  The developer should improve the importation function in order to sync catalog tables (currently only operative tables can be sync)

  $159 (Avg Bid)
  $159 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá
  Urgent Catalog Design 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a designer to create a catalog for me. The catalog is already done I need edits on it. Skills and experience required: - Graphic design expertise - Experience in catalog design - Proficiency in both print and digital design - Ability to create visually appealing layouts - Strong attention to detail - Excellent communication skills to understand and effectively convey the informational content of the catalog

  $89 (Avg Bid)
  $89 Giá đặt trung bình
  117 lượt đặt giá

  I have undertaken an initiative to enhance our group's efficiency by creating an automated system that retrieves product details promptly. Currently, we manage an extensive product catalog within an Excel sheet, containing crucial information such as product names, UPC codes, and prices.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  Description: An application designed for enthusiasts and investors in the world of collectibles. This app serves as a comprehensive digital portfolio, enabling users to meticulously catalog, track, and value their collections of comics, toys, video games, and other pop culture memorabilia. Key Features: Real-Time Valuation: Integrating with eBay's sold listings, Collector's Ledger provides up-to-the-minute market valuations of your items, ensuring your collection's value is always current. Cataloguing System: Effortlessly add and categorize your collectibles with detailed descriptions, images, and purchase histories, creating a digital archive of your prized possessions. Investment Tracking: Adopting a ‘stock portfolio’ approach, the app presents a dy...

  $1400 (Avg Bid)
  $1400 Giá đặt trung bình
  94 lượt đặt giá
  Make a Catalog for Auto Parts -- 2 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...for a freelancer to create a catalog for auto parts . I have a Catalog of other company , Need to copy it . I just need change the company name , SI Number and look of the Catalog . Also attaching a video of what needs to be done in the catalog . Please check the Attachments Carefully , make sure both the catalogs need to made with new design Skills and Experience: - Experience in creating product catalogs - Attention to detail in accurately describing the parts - Ability to work with specific product descriptions provided by me I will provide specific descriptions for each part, so the freelancer will not be required to conduct extensive research. However, some basic research may be necessary to ensure accuracy in the descriptions. The completed...

  $68 (Avg Bid)
  $68 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá
  Make a Catalog for Auto Parts 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to create a catalog for auto parts . I have a Catalog of other company , Need to copy it . I just need change the company name , SI Number and look of the Catalog . Skills and Experience: - Experience in creating product catalogs - Attention to detail in accurately describing the parts - Ability to work with specific product descriptions provided by me I will provide specific descriptions for each part, so the freelancer will not be required to conduct extensive research. However, some basic research may be necessary to ensure accuracy in the descriptions. The completed catalog should be organized and visually appealing, making it easy for customers to find the suspension components they need.

  $66 (Avg Bid)
  $66 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  ...built on WordPress with WooCommerce integration and video hosting on Bunny.net. On the store page, I want visitors to be able to browse a catalog of videos, with the particularity that when hovering over a video, it starts playing. It is not necessary to worry too much about visual details at this stage; default product templates can be used as they are not a priority at the moment. However, it is crucial that the following requirements are met: 1. Video Storage on : Videos should be hosted on the platform. 2. Integration with WooCommerce: Using WooCommerce, the aforementioned videos should be inserted. In the product catalog, videos should be visible, and when hovering over them, they should start playing. 3. Continuous Playback After Selection: Once a user

  $156 (Avg Bid)
  $156 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to create a catalog for my copper pipe products. Requirements: - The catalog should include detailed product descriptions with specifications. - I have specific products in mind that I want to be included in the catalog. - The freelancer should have experience in creating catalogs for similar products. - The catalog should be visually appealing and well-organized. - The freelancer should have strong communication skills to understand and incorporate my requirements. Skills and experience: - Experience in creating catalogs for similar products. - Strong attention to detail to ensure accurate product descriptions and specifications. - Graphic design skills to create an attractive and professional-looking catalog. - Kn...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  86 lượt đặt giá

  I am looking for a talented web developer to create a website for our textile waste recycling company. The main purpose of the website is to showcase our services and products. Specifically, we would like the website to have a product catalog where visitors can browse and learn about our different offerings. In terms of design, we have existing branding elements including a logo, color scheme, and typography that should be incorporated into the website. We are looking for someone with experience in creating visually appealing and user-friendly websites. Additionally, knowledge of e-commerce platforms and online booking systems would be a plus. If you have a strong portfolio and the skills to bring our vision to life, we would love to hear from you.

  $496 (Avg Bid)
  $496 Giá đặt trung bình
  174 lượt đặt giá

  ...and clean. You will need to showcase based on current catalog and modern ideas of anything can be custom made solutions for kitchens , closets, laundry rooms and bathrooms or other tile work. Need a clean video to post as instagram advertisement and guidance and preferred locations and target audience to have a successful instagram campaign Content: - The freelancer will need to create additional content for both the landing page and Instagram advertisement, although I will provide some specific content such as text, images, and videos. Skills and Experience: - Experience in website design and development - Proficiency in graphic design for creating visually appealing advertisements - Strong understanding of modern and clean design principles - Ability t...

  $441 (Avg Bid)
  $441 Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá

  ...website; so please be okay working with existing code / legacy code. You will be assigned small tasks, such as adding a new checkout page, editing an email template. Please spend a few minutes to answer this question: // $order is a MagentoSalesModelOrder $order_items = $order->getAllVisibleItems(); foreach ($order_items as $order_item) { /** @var MagentoCatalogModelProduct $order_item */ How do we get the total dollar value for each $order_item? Please answer in PHP code. Hint: each $order_item is a product, but it also records how many items were purchased. Please quote your hourly rates. Looking forward to your applications. Update 11/27: I have reached out to people who answered the above question. I will make a decision to...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  62 lượt đặt giá
  Build website like styleseat.com 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...manage bookings and view their service history. 2. **Appointment Scheduling and Calendar Management**: - An intuitive booking system where clients can view professionals' availability and book appointments. - Calendar integration for professionals to manage their schedules, including setting available times, blocking out unavailable periods, and managing appointment requests. 3. **Service Catalog and Customization**: - Ability for professionals to list various services, categorize them, set prices, and describe each service. - Option to offer packages or special deals. 4. **Geolocation and Search Functionality**: - Geolocation features to help clients find professionals in their area. - Advanced search options based on location, service type, price range...

  $743 (Avg Bid)
  $743 Giá đặt trung bình
  98 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to help me set up my initial catalog. The catalog will include physical products. Skills and Experience needed: - Experience in setting up catalogs for physical products - Ability to input product descriptions and images - Attention to detail and accuracy in organizing and categorizing products The client already has both product descriptions and images ready for input. The initial catalog will include between 50-100 products.

  $392 (Avg Bid)
  $392 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá
  Shopping app -- 2 3 ngày left

  ...3. Price Management: Admin can set different price sets for different user types or categories of products. 4. Inventory Management: Admin can manage the product inventory, track stock levels, and receive low stock alerts. 5. Order Management: Admin can view and manage orders, update order statuses, and generate reports. 6. Product Management: Admin can add, edit, and delete products from the catalog, including descriptions and images. 7. User Analytics: Generate reports and insights on user behavior, sales trends, popular products, and customer preferences. 8. Push Notifications: Admin can send targeted notifications or alerts to users based on their preferences or user types. 9. Content Management: Admin can manage static content, such as FAQs, terms and conditions, and privacy...

  $1410 (Avg Bid)
  $1410 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  Project Description: Catalog Conversion from Landscape to Portrait I am looking for a skilled professional to convert my catalog from landscape to portrait format. The purpose of this conversion is to make the catalog suitable for both printing and online display. Catalog Format: - The current catalog is in PowerPoint and PDF format. Number of Pages: - The catalog consists of 10-20 pages. Skills and Experience: - Experience in catalog design and layout. - Proficiency in graphic design software, such as Adobe InDesign or Illustrator. - Understanding of printing and online display requirements. - Attention to detail and ability to maintain consistent formatting throughout the catalog. - Strong communication and collabo...

  $60 (Avg Bid)
  $60 Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá

  Dear, We are looking for a freelancer who will be able to create ecatalog for our company. We need experimented freelancer with experience with CANVAS and that could be able to create the catalog in a week. If your are interested, please share catalog that you have already created in order to start discussion. Regards

  $96 (Avg Bid)
  $96 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  ...and interpreting technical blueprints and design models Loading raw materials into the CNC machine Inputting the product design into the computer modeling software Choosing and loading the correct cutting tools for the job Adjusting machine setting to the desired product specifications Troubleshooting issues during the manufacturing process Completing quality control tests during the manufacturing process Completing quality control tests during the manufacturing stage and on the final product Creating jigs for production using CNC Ability to meet CNC cutting quota for production daily Cleaning and maintaining the machine Training new staff on machine operation procedures Design and develop furniture Design and develop furniture catalog Ot...

  $4295 (Avg Bid)
  Địa phương
  $4295 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...Journal 3.2. - Ensure compatibility with the existing API documentation provided. - The module should allow customers to select pickup shipping points during the checkout process. - The module should provide accurate and up-to-date information about the available pickup locations. - The module should be easy to install and configure. - The module is divided into 2 parts, 1. includes the client part (catalog) where the client selects points on the map and there should also be a selection of points via dropdown. 2. from the administrator’s side, where directly in the order itself you can order shipments, booking and print the corresponding shipping label. IMPORTANT! since the module relates to collection points, there are restrictions on weight and volume, for example, a par...

  $183 (Avg Bid)
  $183 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  ...iOS platforms, along with a website. Specific features and functionalities I would like to have in the application include: - User registration and login - Possibility of having multiple shops by third parties on the platform - General administrator who monitors the shops and can assign other co-admin) - Flexibility for the shop owner to design their shops (pictures, functionalities, descriptions, prices, promotions, discounts ...) - Product catalog and search functionality - Shopping cart and payment integration - Order tracking and management - Customer reviews and ratings - Push notifications for new products and offers I prefer the app to be built using hybrid (cross-platform) technology, allowing it to run smoothly on both iOS and Android devices. The project h...

  $2512 (Avg Bid)
  $2512 Giá đặt trung bình
  115 lượt đặt giá

  Must be from the US OR UK I am looking for a talented professional model to wear a necklace on a shoot for a product catalog. Must be in US or UK Model's Appearance: No specific requirements, open to any appearance. Jewelry: The model will be wearing a necklace. Intended Use: The photos will be used for a product catalog. Ideal Skills and Experience: - Experienced professional model with a strong portfolio - Ability to showcase the necklace in a flattering and appealing way - Understanding of the requirements for product catalog photography - Collaborative and able to take direction from the photographer

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  ...platforms and frameworks - Experience in building secure and scalable websites - Familiarity with payment gateway integration and shopping cart functionality - Ability to create a user-friendly and visually appealing website design Specific Features: - Integration of a product catalog with search and filter options - User registration and login system - Shopping cart and checkout functionality - Secure payment gateway integration - Order tracking and management system - Integration with popular shipping carriers and tracking services - Inventory management system - Responsive design for optimal user experience on different devices - SEO optimization for improved search engine visibility If you have experience in custom website development and e-commerce platforms,...

  $2626 (Avg Bid)
  $2626 Giá đặt trung bình
  254 lượt đặt giá

  ...am looking for a professional who can write a business requirement document for a website development project. The purpose of the website is e-commerce, so it is important to have a seamless user experience and a secure payment gateway. Key requirements for the website include: - User registration: The website should allow users to create accounts and log in securely. - Product catalog: A comprehensive catalog of products should be available for users to browse and search. - Custom PHP: The development should be done using custom PHP, ensuring flexibility and scalability for future enhancements. Ideal skills and experience for the job: - Strong understanding of e-commerce website development and best practices. - Proficiency in custom PHP development. - Experience in ...

  $69 (Avg Bid)
  $69 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  ...about the benefits of fiberglass swimming pools. Design: - I have existing branding and design elements that need to be incorporated, but they need updating. - The website should have a clean and modern design that reflects the high quality of our products. Features and Sections: - The website should have a product catalog where customers can browse and learn about different types of fiberglass swimming pools. - I would also like to have a blog section where we can share informative articles and tips related to swimming pools. - It would be great to have an online ordering system where customers can directly purchase fiberglass swimming pools from our website. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development and design, with exper...

  $282 (Avg Bid)
  $282 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá
  Catalouge 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to create a 6-page catalog for my business. The catalog will include products in the Clothing, Electronics, and Home Decor categories. Specific requirements: - The catalog should have a traditional layout - I will provide a list of specific products that need to be included - The freelancer should create the catalog based on the inspiration shared by me Skills and experience: - Graphic design skills to create an attractive and visually appealing catalog - Experience in designing catalogs for various industries - Ability to understand and incorporate the traditional layout style If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal.

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  ...registration is welcome, but attention should be paid to the security aspects of the website). Possibility to add and manage thematic content using forms and API (e.g. catalog of carbonated drinks, adding a new drink, editing the description, deleting, etc.) Possibility to download product/content list in JSON format using API Supplementary description: The website visitor should only have access to a list of sample content presented (e.g. displaying a list of drinks). The administrative part should be available and visible only to an authorized user of the application, for example an administrator. The application should have a graphic design and present the content in a clear way. Recommended tools: PHP HTML CSS JavaScript Laravel Bootstrap For people who know other t...

  $156 (Avg Bid)
  $156 Giá đặt trung bình
  72 lượt đặt giá
  Design 3 pages of my LED lighting catalog 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...looking for a designer to create 3 pages for my LED lighting catalog. The main purpose of the catalog is to showcase our products. (multi-generational business, electrical showroom, Youtube channel for guidance) Skills and experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating product catalogs - Ability to create visually appealing and engaging designs - Familiarity with LED lighting products and industry - Understanding of product showcasing and how to effectively highlight features and benefits The client has a general style in mind for the catalog but no strict guidelines. Therefore, the ideal designer should have a creative mindset and the ability to bring the client's vision to life. The desired format for the catalog pages is...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  Hi, I am looking for a graphic designer to design my company logo and make my product catalog.

  $87 (Avg Bid)
  $87 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Website for a medical distribution company 22 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...features: - Product catalog: I need a section where I can showcase the range of products that my company offers. - Contact form: I want customers to be able to easily get in touch with me through a contact form. - Product and company details with links to our You Tube channel _ product PDF downloads as well In terms of design, I have some ideas in mind but I am open to suggestions. The website should have a professional and clean look that reflects the nature of my business. Additionally, the website should be mobile responsive to ensure a seamless user experience across different devices. Ideal skills and experience for this project: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript. - Experience in creating e-commerce websites with a pro...

  $1419 (Avg Bid)
  $1419 Giá đặt trung bình
  187 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer to create a custom-built e-commerce website for our electronic and industrial automation equipment business. The ideal candidate should have experience in developing custom-built websites and should be proficient in HTML, CSS, and JavaScript. Key Features: - Product Catalog: The website should have a user-friendly interface to showcase our wide range of electronic and industrial automation equipment. - Payment Gateway: The website should integrate a secure and reliable payment gateway to facilitate online transactions. - Customer Reviews: The website should allow customers to leave reviews and ratings for the products they have purchased. Assistance with Product Listing and Descriptions: I will be providing the product listings and descriptions...

  $668 (Avg Bid)
  $668 Giá đặt trung bình
  106 lượt đặt giá

  I need a website created for my home appliances business. The website must have e-commerce functionality, a product catalog, and customer reviews and testimonials. My target audience is primarily local customers, though I may expand to a nationwide or international customer base in the future. I have a specific design idea in mind for my website, so I am looking for someone that can execute it.

  $302 (Avg Bid)
  $302 Giá đặt trung bình
  79 lượt đặt giá

  ...am looking for a skilled designer to create a digital brochure/catalog for my industrial supply shop. The purpose of this brochure/catalog is to attract potential clients to my business. Skills and experience required: - Strong graphic design skills to create visually appealing and professional-looking digital brochure/catalog - Experience in designing marketing materials that effectively attract potential clients - Proficiency in digital design software and tools - Knowledge of industrial supply industry and ability to present products in an engaging and informative way The preferred format for the brochure/catalog is digital, so the designer should be well-versed in creating digital marketing materials. The brochure/catalog should ...

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can make design & functionality changes to my Big Commerce website. I can provide detailed instructions for these changes and I need them to be implemented immediately. Ideal Skills and Experience: - Experience with Big Commerce website development - Attention to detail Our Site: Reference Site: Task List: * Remove Brand from the Product on catalog and product pages * Instead of "quick view" and "view Options" that appear when hovering over the product it shpuld just have one option "Shop Now" * Remove the ratings/reviews from the product pages and compare pages * Add Images to the Options on product page (see reference site) * Condense Upgrades on products page (see reference site) * Fix format of p...

  $181 (Avg Bid)
  $181 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  ...date_available <= NOW() AND p2s.store_id = '0' AND p.manufacturer_id = '25' in /home/xxx/public_html/system/library/db/ Stack trace: #0 /home/xxx/public_html/system/library/(45): DBMySQLi->query('SELECT COUNT(DI...') #1 /home/xxx/public_html/catalog/model/catalog/(517): DB->query('SELECT COUNT(DI...') #2 /home/xxx/storage/modification/system/engine/(248): ModelCatalogProduct->getTotalProducts(Array) #3 /home/xxx/public_html/system/engine/(47): Loader->{closure}(Array, Array) #4 /home/xxx/public_html/catalog/controller/product/(152): Proxy->__call('getTotalProduct...', Array) #5 /home/xxx/stor in /home/xx/public_html/system/library/db/ on line 66 [22-Nov-2023 22:58:37 UTC] PHP Fatal error: Uncau...

  $93 (Avg Bid)
  $93 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  Canva Product catalog collaboration Purpose of the product catalog: - To provide information for sales representatives Type of products featured in the catalog: - Beauty products Number of products featured in the catalog: - 30-40 Skills and experience needed: - Proficiency in Canva - Strong attention to detail in organizing and categorizing products - Ability to create visually appealing and informative product layouts - Understanding of sales and marketing principles to effectively present product information - Experience in collaborating with sales teams to gather and incorporate product information into the catalog Will work together to achieve the catalog as desired. It will be a shared file, and you will be guided on what needs to be do...

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá
  Need one person for various responsibility 7 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Title: Multi-tasking Virtual Assistant Responsibilities: - Customer support tasks such as Claims, Substitutions etc. - Providing customer support through email, chat, and phone calls - Catalog upload Schedule and Availability: - Open to discuss preferred schedule and time availability with the freelancer Experience Level: - Intermediate level of experience required for the tasks Skills and Experience: - Strong organizational and time management skills - Proficiency in Microsoft Office and Google Suite - Excellent written and verbal communication skills - Ability to handle customer inquiries and resolve issues effectively - Attention to detail and ability to multitask in a fast-paced environment

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá