Clover vectorcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  80,640 clover vector công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Micro Market Đã kết thúc left

  Mình cần tạo ra một file vector bằng Illustrator về Micro Market (giống na ná vài tấm hình mình đính kèm). Gồm có 1 quầy tính tiền tự động, 1 tủ lạnh đựng nước 2 cánh cửa, 1 tủ đông đựng đồ ăn, một quầy bánh snack.

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Tạo file mẫu photoshop Đã kết thúc left

  Xin chào, tôi muốn làm 1 file photoshop mẫu. mô trường hợp tả như sau: tôi có 1 file ảnh nền bất kỳ. có thể là file vector hoa văn và tôi có 1 ảnh dạng chữ viết nền trắng. tôi muốn ghép ảnh chữ viết lên trên ảnh vector nhưng lại phải giống như một bức ảnh được chụp lại từ máy ảnh đối với file vector hoa văn sẽ có hiệu ứng như một tấm vải trải bàn. yêu cầu cuối cùng: tôi có thể thay ảnh nền và ảnh tờ giấy đó là có thể thành bức ảnh mới. Cảm ơn!

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Vẽ lại tranh thành file vector

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  Tôi cần thiết kế logo File vector theo 1 mẫu có sẵn

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  Thiết kế Logo Đã kết thúc left

  Tôi cần thiêt kế một cái logo cho website tiếng anh về chủ để sức khỏe. Tôi đã có file vector ảnh. Bạn chỉ cần thêm chữ là tên website sao cho đẹp là đc. [Removed by Freelancer.com Admin]

  $48 (Avg Bid)
  $48 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  ... Yêu cầu công việc (xem các file đính kèm để hiểu rõ hơn): - Bên mình sẽ đọc kịch bản tiếng Anh của video và dùng photoshop để dựng hình mẫu cho bạn (xem folder Sample). - Nhiệm vụ của bạn là đọc qua kịch bản để đối chiếu với hình mẫu, dựng vector outline thành hình storyboard hoàn chỉnh từ các hình mẫu đó (xem folder Delivery). - Mỗi ngày sẽ có khoảng 15-20 hình cần hoàn thành trong ngày. Hình vẽ có thể thực hiện đơn giản nhất có thể, miễn là thể hiện đúng kịch bản. - Hình mẫu sẽ được gửi vào 10h sáng và bạn cần gửi lại hình ở dạng outl...

  $128 (Avg Bid)
  $128 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Bài toán phân loại dữ liệu khách hàng thành 2 loại. Thuật toán được code bằng java.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  Đây là bài toán phân loại trong Data mining. Input: thông tin khách hàng của ngân hàng Output: nhãn phân loại Sử dụng thuật toán support vector machine (SVM) để phân loại dữ liệu khách hàng thành 2 loại là có khả năng đem lại lợi nhuận và ko có khả năng đem lại lợi nhuận.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Redesign character Đã kết thúc left

  tôi cần một người nào đó vẽ lại nhân vật tôi đã có sẵn các tư thế việc của bạn phải làm là vẽ lại chúng theo tư thế có sẵn tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả các tư thế có sẵn của spider man và bạn phải vẽ lại thành iron man bạn chỉ cần vẽ lại nhân vật iron man theo tư thế có sẵn cung cấp cho tôi định dạng psd or vector yêu cầu nhân vật phải đẹp giá thầu không lớn hơn $50

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  thiet ke do hoa , ve vector Đã kết thúc left

  toi co the lam nhieu san pham graphic desig tu cac cong cu phan mem thong dung khac nhau toi co the lam nhieu san pham graphic desig tu cac cong cu phan mem thong dung khac nhau toi co the lam nhieu san pham graphic desig tu cac cong cu phan mem thong dung khac nhau toi co the lam nhieu san pham graphic desig tu cac cong cu phan mem thong dung khac nhau toi co the lam nhieu san pham graphic desig tu cac cong cu phan mem thong dung khac nhau toi co the lam nhieu san pham graphic desig tu cac cong cu phan mem thong dung khac nhau toi co the lam nhieu san pham graphic desig tu cac cong cu phan mem thong dung khac nhau

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am in need of a graphic artist to create a logo design for my project. Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software and tools - Strong portfolio showcasing previous logo designs - Ability to translate concepts and ideas into visually appealing de...Strong portfolio showcasing previous logo designs - Ability to translate concepts and ideas into visually appealing designs Project Requirements: - Create a unique and professional logo design based on reference images provided by the client - Develop one design concept for the client to review Deliverables: - High-resolution digital files of the final logo design - Any necessary source files or vector formats Timeline: - The project should be completed within [insert timeframe here] Budget: - [Insert budget det...

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  ...implementations. Key Responsibilities: Generative AI Overview: Deliver comprehensive training sessions on the workings of Long Language Models (LLMs) and their application in various domains. Common Pipelines Understanding: Educate on Langchain and Semantic Kernel within the common pipeline structure to enable a deep understanding of their functionalities. Utilization of Vector DBs and Embeddings: Instruct on how to effectively utilize Vector Databases and Embeddings in Generative AI applications. Querying Unstructured Data: Guide teams on querying techniques and strategies specifically tailored for unstructured data using Generative AI. Querying Structured Data: Demonstrate effective methods for querying structured data leveraging Generative AI tools and approaches. Pr...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...service areas . e. Include a footer with quick links and contact information. 2nd Page - Services Page: List all services with relevant images. Direct links from the main landing page services section. Detailed information about each service when clicked. 3rd Pages - Detailed Overview Page: Provide a more in-depth exploration of company introduction, mission, vision. Include relevant illustrator/vector images for enhanced visuals. 4th Page - Contact Us Page: Feature a contact form for inquiries. Display the office address, telephone numbers, and other necessary information. Relevant Illustrator Images: When selecting images (illustration design) for your brand's visual identity and company profile, consider the following guidelines: Consistency: Ensure that the chosen...

  $139 (Avg Bid)
  $139 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  Trophy icon Logo Making - 07/12/2023 17:43 EST 20 ngày left

  I am looking for a skilled logo designer to create a unique and eye-catching logo for my online clothing store. I have attached a picture of a logo I love using a logo generator but I want vector images to go along with it. The ideal candidate will have experience in logo design, with a strong portfolio showcasing their ability to create visually appealing and memorable logos. Knowledge of the fashion industry and a good understanding of online branding is preferred. Thank you so much for your interest!

  $10 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $10
  31 bài tham dự
  File Format 6 ngày left

  Project Title: File Format Description: I am looking for a freelancer who can help me with a project that involves creating a file in a specific format. I have two logos that I need put together as one, and made into a vector format I need the new logo to look like the logo on the bag I attached Requirements: - The final deliverable should be in a vector file format. - I need the freelancer to provide specific file formatting and layout. - The purpose of the file is for both printing and digital use. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in creating and formatting vector files. - Experience in designing files for both printing and digital use. - Attention to detail and ability to follow specific formatting guidelines.

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá
  Trophy icon Logo Needed 3 ngày left

  ...vibrant colors. Consider a palette that conveys professionalism and approachability. Iconography: Think about incorporating symbols related to skills, education, and progression. Avoid clichés and aim for originality. Typography: Choose a clean and modern font that complements the logo. The text "SkillJet" should be easily readable. Submission Guidelines: Format: Submit your design in a scalable vector format (AI, EPS, or SVG) to ensure high-quality reproduction. Variations: Present your logo in both color and grayscale versions to showcase its versatility. Concept Explanation: Briefly explain the concept behind your design and how it aligns with SkillJet's vision. Rewards: The winning design will be featured prominently as SkillJet's official logo. ...

  $30 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $30
  106 bài tham dự
  3d logo as it is 6 ngày left

  Project Description: We are looking for a skilled designer to create a 3D logo for our company. The logo should be delivered in a vector format, preferably AI or EPS. We are open to suggestions for the color scheme of the logo, and there are no specific design elements that need to be included. Ideal Skills and Experience: - Proficient in 3D logo design - Experience working with vector formats such as AI or EPS - Strong understanding of color theory and the ability to provide creative suggestions for color schemes - Attention to detail and ability to create a visually appealing logo without specific design elements

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Hi, I read the brief. I can help you out with designing an appealing vectorized logo. Please have a look at my work to get a sense of my creativity: The best part of working with me is that you'll be getting premium design concepts and unlimited round revision of your chosen concepts within the vector Source Files Formats: AI | PNG | EPS | SVG | PDF | PSD | JPEG Let’s schedule a time to talk about what you're looking to accomplish. Looking forward to hearing from you! Best Wishes Mehreen T

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  logo design 5 ngày left

  I need someone to create a vector logo from this!

  $74 (Avg Bid)
  $74 Giá đặt trung bình
  126 lượt đặt giá

  Digital designer needed for exporting procreate ideas into vector files for the supplier.

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  Hi Veera777, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Trophy icon Design 3D Vector Silhouette Studio 8 ngày left

  Design 3D Vector Studio We are looking for a skilled 3D designer to create abstract product models editable in Silhouette Studio. The ideal candidate should have experience in product modeling and be able to create abstract designs. Attach an example that I need. Skills and Experience Required: - Proficient in 3D modeling software - Strong understanding of abstract design principles - Experience in product modeling - Attention to detail and ability to create high-quality 3D models - Ability to work independently and meet project deadlines Please provide a portfolio showcasing your previous work in abstract product modeling.

  $200 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $200
  7 bài tham dự

  Logo Vector Home Page and Second Step Template

  $90 (Avg Bid)
  $90 Giá đặt trung bình
  116 lượt đặt giá
  Logo FIles 5 ngày left

  I am in need of a freelancer who can assist me with creating logo files in vector format (AI or EPS). The ideal candidate should have experience in graphic design and proficiency in using design software. Logo Requirements: - The files should be in vector format (AI or EPS) - I have specific colors in mind for the logo design - I would like to have multiple variations of the logo (2-3) Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software - Experience in creating logo designs - Ability to work with specific color preferences - Attention to detail and ability to create multiple variations of the logo Please provide examples of your previous logo design work and your estimated timeline for completing this project. Thank you.

  $65 (Avg Bid)
  $65 Giá đặt trung bình
  108 lượt đặt giá

  I want six JPEG images: - Photo Not Found in resolutions 50x50, 550x412, and 1200x500 - No Photo Exists in resolutions 50x50, 550x412, and 1200x500 You may use AI to generate the images if possible I do not need them in vector format. These are for a TECHNOLOGY based blog so make the background tech based. I will be accepting a winner today or tomorrow at the latest.

  $10 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $10
  83 bài tham dự
  Trophy icon design a fully editable food label 1 ngày left

  I am looking for a talented designer to create a fully editable packaging label for my food products. The label should have a modern and minimalistic design style. It needs to be versatile and able to be used for multiple products. I'll probably want multiple small edits done as I have a design in mind but won't know until I see it. PSD Vector file 300 DPI 4 in x 6 in small space to include appropriate certification logos address, phone number and email Skills and experience required: - Expertise in packaging label design - Proficiency in creating modern and minimalistic designs - Ability to create a versatile and editable label that can be customized for different products.

  $20 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $20
  26 bài tham dự
  create animation 5 ngày left

  Animations will be prepared based on scripts and vector drawings. In general, we want animations with a duration of 30 seconds, the longest animation will be maximum 1 or 1.5 minutes. We expect it to be prepared using the after effect program.

  $370 (Avg Bid)
  $370 Giá đặt trung bình
  83 lượt đặt giá

  Logo and Product Label Design - I am looking for a talented designer to create a modern and minimalistic logo and product label for my brand. - The brand name is already decided and I have a specific name in mind. - The logo and product label should have a modern and minimalistic styl...mind. - The logo and product label should have a modern and minimalistic style, reflecting the brand's identity. - I have specific color preferences for the design, which will be shared with the selected designer. - The designer should have experience in creating sleek and minimalist designs. - Attention to detail and creativity are essential for this project. - The final deliverables should be in vector format for easy scalability. - Please provide a portfolio showcasing your previous logo and...

  $239 (Avg Bid)
  $239 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  ...Theme: Incorporate dental-related elements such as teeth, toothbrushes, dental instruments, or related imagery. Modern and Timeless: The design should be modern yet timeless, making it suitable for long-term use. Color Palette: Feel free to use a dental-inspired color palette, including shades of blue, white, and gray, but don't limit your creativity. Requirements: The logo should be delivered in a vector format (AI, EPS) and high-resolution PNG and JPG formats. Include both a full-color version and a black-and-white version. Ensure the design is unique and not a copy of any existing logos. Prize: We are offering a prize of $80 to the winning designer. In addition to the prize money, the winning designer will receive recognition and exposure in the dental community as the ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  100 lượt đặt giá

  ...specific color schemes and design preferences that I would like to be incorporated. - The website should have a clean and modern look, with a focus on visual appeal and user experience. - To deliver: A mockup design using Figma, Adobe XD, or a similar standard application. | Images : All the graphical elements/images used/shown in the design proposals, must be delivered in high-quality, preferably vector-based graphics in .AI or .EPS format as part of the design proposal. -The design proposal must be responsive for Desktop, Tablet, and Mobile. - Provide a document with color and typography guidelines (Brand Guideline) Guidance and expectations: - We expect a creative yet user-friendly design that reflects EffRx's innovative approach in the pharmaceutical industry. The ...

  $485 (Avg Bid)
  $485 Giá đặt trung bình
  107 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled designer to help me with a project. I have a jpeg image that I need to be turned into a vector, and I would like a gradient added to it. I need the word friendship turned into a vector with the gradient from the F applied to it. Desired End Use: - Both Print and Web Specific Colors for Gradient: - Yes, I will specify Vector and Gradient Preferences: - Separate layers Skills and Experience: - Strong experience in graphic design - Proficient in Adobe Illustrator or similar software - Ability to create high-quality vectors and gradients - Attention to detail and ability to follow specific instructions - Strong communication skills to understand and implement client's preferences

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  Project Description: Help with a graphic design vector image I am looking for a skilled graphic designer to create a minimalist logo in black and white. The logo should be a vector image that can be easily resized without losing quality. I have attached the images as inspiration, but basically I want the dumbell being lifted with one hand but the hand to be in the symbol of the shaka sign hand instead of the fist. Requirements: - Experience in creating logos in a minimalist style - Proficiency in using graphic design software such as Adobe Illustrator - Ability to work with vector images and create clean and crisp designs - Attention to detail and ability to follow client specifications - Strong understanding of composition and balance in design Ideal Skills and ...

  $13 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $13
  78 bài tham dự

  Hi Neelam as discussed can you please create an eps vector file of the mountain graphic supplied. Black and white. no lines behind the logo.

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  $32 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Hi Lalith K., I remember we discussed a previous project. I currently have a very simple request. Vector file (planning to print sign 18x24). I need the Logo, Pham Consulting Inc, Phone Website

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Need a digital illustrator who can make vector image as it is in attach files

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  Logo design 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a talented graphic designer to create a modern and minimalist logo for my business....have a strong portfolio showcasing their expertise in logo design. - Experience in creating modern and minimalist logos is preferred. - Knowledge of current design trends is a plus. Timeline and Deliverables: - The project should be completed within [Input field for client to manually input timeline]. - The deliverables should include the final logo design in various formats (e.g., PNG, JPEG, vector file). Budget: - My budget for this project is [Input field for client to manually input budget]. Please submit your proposal along with your portfolio and relevant experience in logo design. I am looking forward to working with a creative and talented designer who can bring my visio...

  $54 (Avg Bid)
  $54 Giá đặt trung bình
  196 lượt đặt giá
  Trophy icon Fix pictures! 30x40 Poster images 20 giờ left

  Fix pictures! 30x40 Poster images Women and fleet is fuzzy please fix!! CHIP BAGS ARE FUZZY NEED TO BE FIXED TO CRISP CLEAN DESIGN Resize to POSTER SIZE 30x40 Project Details: - I need someone to fix a set of 30x40 poster images that are blurry. - The preferred deadline for this project is within 24 hours. - The fixed images should have a modern style and aesthetic. Fix pictures! ...ARE FUZZY NEED TO BE FIXED TO CRISP CLEAN DESIGN Resize to POSTER SIZE 30x40 Project Details: - I need someone to fix a set of 30x40 poster images that are blurry. - The preferred deadline for this project is within 24 hours. - The fixed images should have a modern style and aesthetic. Fix pictures! 30x40 Poster images high quality images must send ai file an photo shop file too Covert to vecto...

  $20 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $20
  5 bài tham dự
  $23 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  Seeking a skilled freelancer to modify a picture for a shirt. The specific changes required are in the shape of the picture, with a preference for a cartoon-like design. The final design needs to be in a vector format for printing purposes. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software and tools - Experience in modifying images and creating cartoon-like shapes - Knowledge of vector formats and their requirements for printing.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled logo designer to create a logo for my print materials. - The logo will primarily be used for print, so the ideal designer will have experience in creating logos that translate well in a printed format. - I have specific color preferences for the logo and would like the designer to incorporate these colors into the design. - I have existing designs that I would like the new logo to be similar to, so the designer should be able to take inspiration from these designs and create something unique that aligns with my brand.

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  85 lượt đặt giá

  I am looking for a modern business card design that includes my logo and color scheme. I want the card to include my name, contact details, and job title. This will be a ON...scheme. I want the card to include my name, contact details, and job title. This will be a ONE-SIDED card only. Skills and experience needed: - Graphic design skills - Proficiency in Adobe Photoshop or Illustrator - Knowledge of modern design trends - Attention to detail to ensure accurate representation of brand colors and logo - Ability to create a visually appealing and professional design Vector file for the logo is attached. Name and title are: [To be provided to winner], Founder Contact information: - Phone: [To be provided to winner] - Email: [To be provided to winner] - Web:

  $10 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $10
  561 bài tham dự

  ...reflects professionalism and tranquility. we are open to your creative interpretation. Primary Logo: A standalone logo that effectively represents our company. Secondary Logo (optional): A simplified version or an alternative layout that can be used in smaller spaces or on merchandise. Color Variations: Provide both color and grayscale versions of the logo. File Formats: Deliver the final logo in vector format (AI, EPS) and high-resolution raster formats (PNG, JPG)....

  $100 (Avg Bid)
  Nổi bật Bảo đảm
  $100
  564 bài tham dự

  I need a graphic for a logo that I'm making for a christmas present. I'll need two graphics updated. Which are attached. On file no. 1, I need the name and other text changed, and the changes like the addition of starts, etc. On file no. 2, I'd like components of the text updated in file no. 1, added to the bottom of the graphic. Both files need to be vector and of the type that can be resized for printing. There will probably be some other edits as well. Basically, logo design based on samples attached.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Giá đặt trung bình
  134 lượt đặt giá
  Mathematica vector plot over curved stripe 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have this Mathematica code for vector plotings over curved lines, wich i would like to improvein order to get the same fields over in a rectangular profile. Can you help me?

  $10 - $30
  Niêm phong
  $10 - $30
  5 lượt đặt giá
  Trophy icon LOGO 22222 4 ngày left

  ...to create a logo for my new enterprise in the handyman services industry. - The logo should have a fun and playful style to appeal to a wide range of customers. - The design should incorporate elements that convey the nature of the business, such as tools or a handyman silhouette. - I want the logo to be modern and sleek, with clean lines and vibrant colors. - The final deliverable should be in vector format, suitable for both digital and print use. - Experience in logo design for startups or service-oriented businesses is preferred. - Please provide a portfolio of previous logo designs showcasing your skills in creating fun and playful brand identities. - The ideal candidate should have a strong understanding of visual branding and be able to create a logo that captures the esse...

  $13 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $13
  11 bài tham dự
  Trophy icon I need to create a .GIF for my logo 10 giờ left

  I need to create a .GIF like this but with my own logo. I will add my logo vector file as well

  $11 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $11
  18 bài tham dự
  Trophy icon We need a logo for our BPO 7 ngày left

  We are looking for a talented designer who can create a visually appealing and professional logo for my BPO business. Our business name: Altrust We will need this in many formats including Vector., We need horizontal and vertical formats of the image as well as 1-color and one black and white image. WE ARE LOOKING FOR ORIGINAL IDEAS AND DESIGN. Our contract is that we must be 100% satisfied with your work the list must be very accurate We pay 100% when the project is 100% complete. We will put the full 100% of the project costs in Escrow and pay when the project is 100% complete and we are satisfied. By accepting this project you agree and will forfeit all payments until we are 100% satisfied and the work is 100% done.

  $115 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $115
  1027 bài tham dự

  ...includes color palettes, typography, and usage guidelines, etc to prevent this problem from happening again in the future. Additional Requirements: 1) enhance / optimize logo using existing design. Ensure transparent background where appropriate. 2) provide all files with main logo with text, and icon only. 3) Provide different file formats necessary for future work/design edits, including vector (AI, EPS), raster (PNG, JPEG), layered source files where appropriate (PSD, AI). 4) Provide high-resolution (for print) and lower-resolution for web / different media uses. 5) Create a set of color variations of the logo (full-color, two-tone (using #186E72 and another color of the designer's choosing), grayscale). 6) Provide different logo layouts for various applications (hori...

  $79 (Avg Bid)
  $79 Giá đặt trung bình
  89 lượt đặt giá