Configuring e1 trunk trixboxcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  20,886 configuring e1 trunk trixbox công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Tôi cần xúc tiến thương mại cho sàn CLoan - Sàn kết nối người đi vay và cho vay thế chấp bằng tài sản số. Chiến dịch của tôi là tạo độ hút khách hàng có nhu cầu vay hoặc đi vay trong thị trường giao dịch tài sản số qua cách hoàn thành những câu hỏi...số. Chiến dịch của tôi là tạo độ hút khách hàng có nhu cầu vay hoặc đi vay trong thị trường giao dịch tài sản số qua cách hoàn thành những câu hỏi khảo sát người đi vay : người kiếm tiền: Những người hoàn thành khảo sát và để lại thông tin cá nhân sẽ được nhận phần quà trị giá 10$ tại Clo...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Mình cần hỗ trợ config Elastix, inbound, outbound và sip trunk

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Hiện tại mình đang cần người tiếp tục phát truyện cổng truyện online củ...hãy tham gia dự án của bọn mình. Giá hoàn thành website là 3 triệu đến 5 triệu. Nếu các bạn muốn tham gia vào dự án của mình thì sẽ thảo luận thêm. Yêu cầu của mình là các bạn tiến hành sửa chữa và nâng cấp cổng truyện theo yêu cầu của mình. Các bạn tải bản phác thảo của mình tại: %A3n+Th%E1%BA%A3o+Thi%E1%BA%BFt+K%E1%BA%BF+C%E1%BB%95ng+Truy%E1%BB%87n+Ho%C3%A0n+Ho%C3%A0n+Ch%E1%BB%89nhVipTruyen+%283% Mình đang ở Sài Gòn, nên muốn làm việc với những người...

  $138 (Avg Bid)
  $138 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Hiện tại bên mình đang chạy cho dự án sắp tới nên cần tuyển gấp 1 số freelancer về Apk iOS, Android, không phải game và design. Bạn nào có kinh nghiệm về các lĩnh vực này thì bid giá nhé. Bên mình dự tính xây dựng team có kinh nghi...Bạn nào có kinh nghiệm về các lĩnh vực này thì bid giá nhé. Bên mình dự tính xây dựng team có kinh nghiệm, hợp tác lâu dài nhiều dự án. Các bạn có thể giới thiệu bạn bè tham gia nhóm outsource này. Budget chi phí cho phần outsource không cố định, phụ thuộc vào module nhận thầu....

  $991 (Avg Bid)
  $991 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Improving features of a pine script 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hello, I'm in need of a Pine Script expert who can help modify features within a script I'm currently using. I've divided the requirements into two parts for easier data interp...expert who can help modify features within a script I'm currently using. I've divided the requirements into two parts for easier data interpretation: 1. Count Function: I'm looking to count the number of occurrences where a specific level is reached within a 30-minute timeframe. For instance, when the high is greater than the specified level and the low is less than the specified level. 2. Configuring Alerts: I require assistance in setting up email alerts triggered by data appearing in a cell or when there's a change in cell value. The email subject format should includ...

  $20 - $22
  $20 - $22
  0 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can assist me with configuring and setting up firewalls on Cisco Packet Tracer. If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss further details.

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can install Mailwizz and PowerMTA on my Linux VPS. The ideal candidate should have experience in setting up and configuring these applications. Requirements: - Experience in installing and configuring Mailwizz and PowerMTA - Knowledge of Linux VPS setup and management - Ability to recommend the appropriate versions of Mailwizz and PowerMTA - Strong troubleshooting and problem-solving skills Timeline: - The project needs to be completed as soon as possible. This is a recurring job, as I may require further assistance in the future.

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can fix the path variable for jre and jdk on my Windows operating system to make Eclipse available for Java Development. Specific requirements: - I am not sure a...make Eclipse available for Java Development. Specific requirements: - I am not sure about the specific versions of Eclipse and JDK/JRE that I should be using, so I need advice from the freelancer on this. - The main purpose of using Eclipse in my project is for Java Development. Ideal skills and experience: - Strong knowledge of Eclipse and its configurations. - Experience in setting up and configuring the path variable for jre and jdk on Windows operating system. - Familiarity with different versions of Eclipse and JDK/JRE, and ability to provide recommendations based on project req...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can assist with advanced level tasks in deploying and configuring Kubernetes and Istio. The ideal candidate should have experience in working with Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS). Specifically, I need help with the following tasks: - Deployment and configuration of Kubernetes and Istio - Monitoring and scaling of the Kubernetes cluster - Troubleshooting and debugging any issues that may arise during the deployment process The freelancer should have a deep understanding of Kubernetes and Istio, as well as experience in working with advanced level projects. They should also be familiar with Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) and have a good understanding of its deployment environment. If you have the necessary skills and experience, ...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can install Asterisk on my Ubuntu 20.04 LTS server for VoIP services. I have specific requirements for the configuration and customization of the Asterisk installation. Skills and Experience Needed: - Strong knowledge and experience in installing and configuring Asterisk on Ubuntu 20.04 LTS - Expertise in setting up VoIP services with Asterisk - Ability to understand and implement specific requirements for the Asterisk installation If you have experience with Asterisk installations and can meet these requirements, please submit your proposal.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...are the specific requirements for this project: Office 365 Assistance: - I need help with setting up and installing Office 365 on my computer system. - The freelancer should be familiar with the features and functionality of Office 365. - They should have experience in configuring and customizing Office 365 to meet specific business needs. Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Office suite, specifically Office 365. - Knowledge of cloud-based solutions and technologies. - Experience in setting up and configuring Office 365 for small businesses. - Strong troubleshooting skills to ensure a smooth installation process. Timeline: - The project needs to be completed within a week, so the freelancer must be available and able to work on it immediately. If you have...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  Project Title: SQUID Proxy configuration with AWS I am looking for help to configure SQUID Proxy in AWS EC2. There will be NAT Gateway, SQUID Proxy and EC2 VM. Traffic from EC2 VM need to go through SQUID Proxy, then NAT then it need to reach internet. Skills and Experience: - Experience in configuring SQUID Proxy - Familiarity with Linux operating system - Experience with AWS EC2 and its networking capabilities

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me install Cpanel/WHM on AlmaLinux 8. Here are the details of...on AlmaLinux 8. Here are the details of the project: Server/Hosting Provider: I already have a VPS server. Timeframe: I need the installation process to be done ASAP. Additional Services/Configurations: I also need assistance with setting up email settings for main server domain. Ideal Skills and Experience: - Experience with installing Cpanel/WHM on AlmaLinux 8 (64bit). - Proficiency in configuring email services. - Knowledge of server management and administration. - Familiarity with AlmaLinux 8 and its compatibility with Cpanel/WHM. If you have the necessary skills and can complete the installation and email setup within a short timeframe, please submit your proposal. ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Install wpml with key in my website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Install wpml with key in my website Description: I am looking for a freelancer to install the WPML plugin on my website with key Requirements: - Experience with installing and configuring the WPML plugin - Familiarity with WordPress and website development Tasks: 1. Install and activate the WPML plugin on my website Skills and Experience: - Demonstrated experience with WPML plugin installation and configuration - Strong knowledge of WordPress and website development Let me how much it cost

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled develo...my WordPress website using the relevant documentation provided by AdscendMedia - Integrate the AdscendMedia Offerwall with the Gamipress wordpress plugin - Ensure that the integration is smooth and seamless - Customize the integration based on any specific requirements or preferences (if provided) Skills and Experience: - Proficiency in WordPress development - Experience with installing and configuring WordPress plugins - Familiarity with the AdscendMedia Offerwall plugin and Gamipress plugin (preferred) - Ability to customize the integration according to specific requirements (if provided) If you have the necessary skills and experience, and are confident in your ability to complete this project successfully, please reach out to discuss furthe...

  $138 (Avg Bid)
  $138 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am seeking an Pine Script developer to modify my "daily profile indicator". The task involves configuring the visibility of two specific lines based on different time frames. Specific Line to be Hidden: Blue Line: This line should be hidden when the time frame is above 4 hours. Pink Line: This line should be hidden when the time frame is above 1 hour. Visibility Requirements: No additional visibility requirements when the lines are visible. Project Outcome: A modified daily profile indicator that meets the specified visibility criteria for the blue and pink lines. Ideal Skills and Experience: Proficiency in Pine Script development. Prior experience in customizing trading indicators. A strong understanding of various time frames in Pine Script and how they impact indi...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Project Description: I am looking for a freelancer who can help me with the setup of Azure and AWS Lambda using managed identity. ** its urgent I have two different cloud environments one is azure second is aws, In aws I have lamda functions which reads the data from Azure like vm details , sta...api Gateway. For now what i need is, I don't want to use secrets in my aws lamda code, I want it to handle by managed Identities and assume roles. Cloud Provider: - The project requires expertise in both Azure and AWS. Managed Identities: - I require one managed identity for this project. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Azure and AWS - Proficiency in configuring and managing Lambda functions - Experience with setting up and managing manag...

  $83 (Avg Bid)
  $83 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Setup Zoho Zapier and Tax Jar 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who has experience setting up Zoho Zapier and Tax Jar integration specifically for Zoho Inventory. Ideal skills and experience: - Proficiency in Zoho applications, particularly Zoho Inventory - Experience in setting up and configuring Zapier integrations - Familiarity with TaxJar and its integration with Zoho - Knowledge of automating sales tax calculations between Zoho, Zapier, and TaxJar The main task for this project is to automate the sales tax calculation process between Zoho Inventory, Zapier, and TaxJar. If you have the necessary skills and experience, please apply for this project.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá
  New Orleans, LA - Apple HomeKit 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Apple HomeKit Device Setup and Consulting Overview: I am looking for a skilled professional to assist me with setting up Apple HomeKit devices and provide guidance on purchasing compatible devices. The project involves configuring the devices to work seamlessly with the HomeKit ecosystem and ensuring smooth operation. FROM THE CLIENT: I have a condo in the New Orleans CBD that currently has a HomeSeer smart home system that I do not understand how to manipulate. It feels like antiquated PC software (which it probably is), and was implemented by the previous owner. Being from an exclusively Apple ecosystem, I would like to convert the home to Apple’s HomeKit. I would need to determine what products would be needed and then have help setting up the system(...

  $50 / hr (Avg Bid)
  Địa phương
  $50 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...and PHP on my Linux operating system. I am currently experiencing an issue with the installation where I am getting the error message "Malformed line 2 in source list /etc/apt/ (type) E: The list of sources could not be read." Skills and Experience: -Use of Webmin to use linux in terminal - Strong knowledge and experience with Linux operating system - Expertise in installing and configuring MySQL and PHP - Ability to troubleshoot and resolve installation issues - Proficiency in creating and managing SQL tables - Experience with PHP programming for web development - Familiarity with completing projects for academic purposes The ultimate goal of my project is to complete a project for a class, which requires the use of MySQL and PHP. I will need assistance with creatin...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me optimize and redesign my website content. The main focus of this project is to increase the loading speed of my website by making some minor re-design tasks and changing the hosting from Shared Hosting to a more efficient option. Additionally, I need the freelancer to configure micro tags and page layers to enable con...micro tags and page layers to enable conversion tracking, specifically with Google Analytics. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in website optimization and redesign - Experience with different hosting platforms, particularly with migrating from Shared Hosting - Knowledge of micro tags and page layers for conversion tracking - Familiarity with Google Analytics for configuring and tracking co...

  $430 (Avg Bid)
  $430 Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá
  Configure Softphone on VOS3000 Switch 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can help me configure Zoiper softphone on my VOS3000 switch. I am currently facing issues with calls and need assistance in resolving this. Additionally, I also require help with other settings on the VOS3000 switch - specifically confirming that customer account is set up properly. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in configuring Zoiper softphone on VOS3000 switch - Troubleshooting and resolving issues related to softphone calls - Familiarity with VOS3000 switch and its various settings - Strong communication skills to effectively understand and address my requirements. I need this task completed in next 30 minutes. This is 3 minutes task and the maximum I will pay is $10.

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  I need the chats plug in installed 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  WordPress Website Chat Plugin Installation - Platform: WordPress - Specific Chat Plugin: LiveChat - Ideal Skills and Experience: - Experience in WordPress website development and customization - Familiarity with installing and configuring chat plugins - Knowledge of LiveChat plugin and its features - Job Requirements: - Install and activate LiveChat plugin on the client's WordPress website - Configure the plugin according to the client's preferences and requirements - Ensure seamless integration of the chat functionality into the website - Test and troubleshoot any issues that may arise during installation and configuration - Provide documentation or guidance on how to use and manage the chat plugin if necessary I keep getting error message

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá
  need a webmin expert 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of a webmin expert who can assist me with configuring server settings. I prefer someone who has experience working with Ubuntu , AWS, cloudeflare operating systems. The project shouldn't be difficult for a webmin expert as the server was newly setup and was working just fine, however unable to use http and https. it seems port 80 and 443 are disabled even though i disabled the firewall. To be honest i don't have much experience with webmin that's why i need the help, configuring webmin, DNS records, mail server, cloud flare. the mail also was working fine but now sending from the client takes too much time and sometimes it just fail. Skills and Experience: - Strong knowledge of webmin and server configuration - Expertise in Linux operating system...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...link and have another Site-to-Site VPN setup over it. We would want to implement and use BGP to always prefer our primary link (in both directions), so that we do not have asynchronous routing. We do NOT want to leverage SD-WAN in this projectc. Requirements: - Expertise in configuring Site-to-Site VPNs using Fortigate firewalls - Familiarity with Azure networking and VPN configurations - Ability to troubleshoot and resolve any issues that may arise during the configuration process The project involves: - Configuring a secondary Site-to-Site VPN between my Fortigate firewall (other model) and my fully configured network infrastructure in Azure - utilize BGP to ensure no asyncrhonous traffic. - Ensuring secure and reliable communication between my on-premises network an...

  $841 (Avg Bid)
  $841 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  Project Description: I am looking for a freelancer who can help me install Stripe POS on my tablet. I already have a Stripe account set up and I would like to have a custom layout for my POS. Requirements: - Experience with installing and configuring Stripe POS on tablets - Familiarity with setting up Stripe accounts - Ability to create a custom layout for the POS Skills: - Proficient in installing and configuring Stripe POS - Knowledge of setting up Stripe accounts - Experience in creating custom layouts for POS systems If you have the necessary skills and experience, please reach out to me with your portfolio or examples of similar projects you have worked on.

  $385 (Avg Bid)
  $385 Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá

  I am looking for an expert who can help me configure the Advanced Ads plugin on my WordPress website. The ideal candidate ...Advertising implementation apply. We dont need a WordPress developer or company Its waste of your time and our time. Our requirments is specific to Programmatic Advertising , Prebid Implementation , Google Ad manager integration Timeline: - The project needs to be completed within 1 week. Skills and Experience: - Strong knowledge of WordPress and experience with Advanced Ads plugin. - Expertise in configuring Header Bidding and Google Ad Manager functions. - Ability to understand and implement specific requirements for the project. If you have the necessary skills and can deliver within the specified timeline, please submit your proposal.

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  VPN SETP IN NETWORK SWITCH WITH PUBLIC IP 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can assist me in setting up a VPN in my network switch with a public IP address. The project details are as follows: Network Switch: - T...setup is for remote access. with 2 Scanario . 1) Cisco Switch which has Statistic Public Ip to assign a Remote Public Ip to another Cisco Switch 2) From the Same Cisco Switch we should be able to get other Laptops COnnected with out without Dynedns ( i have done this but needs improvement) Skills and Experience: - Experience in setting up VPNs in Cisco network switches. - Knowledge of configuring public IP addresses. - Understanding of remote access VPN protocols and security measures. Please provide your expertise in implementing this VPN setup for remote access in my Cisco network switch with a public I...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me upload my telegram to a server in Europe, ensuring that it is always online. Operating System: Linux Server Location: Germany or the Netherlands Ideal Skills and Experience: - Proficiency in setting up and configuring servers on Linux operating system - Experience with uploading and maintaining applications on servers - Knowledge of networking and server security - Familiarity with telegram and its functionalities Please note that the server location is crucial for this project, and it must be in Germany or the Netherlands. The freelancer should have the ability to set up and configure the server, ensuring that the telegram application is always online and accessible.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me configure the Facebook Audience Network in my apps on the PlayStore. Currently, I have AdMob ads running, but I want to add Facebook ads as well, so that I can have both AdMob and Facebook ads in my apps. Skills and experience required: - Experience in configuring the Facebook Audience Network in mobile apps - Proficiency in integrating AdMob and Facebook ads in Android apps - Knowledge of different ad formats, specifically interstitial and rewarded video ads - Ability to display ads in specific locations within the app, such as the header If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $45 (Avg Bid)
  $45 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  ODOO POS IMPLEMENTATION 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ODOO POS Implementation NEED DEMO ARABIC ONLY THEN ADD ENGLISH I am looking for a freelancer who can help me with the implementation of ODOO POS. need to implement ODOO ARABIC VERSION FOR POS AND RETURN I NEED THE SOFTWARE TO OPEN ONLY IN CUSTOMER SITE SUCH AS grocery- software should check location to accept the username and password then it ll open sales person will ...receipt, print it and send customer-email also the admin will see all these transactions and i can print any report to show top N return top N return sales staff or product or by location Data Migration: No Specific Features Needed: - Sales Reporting Ideal Skills and Experience: - Proficiency in ODOO POS implementation - Strong understanding of sales reporting - Experience in customizing and configuring ODOO PO...

  $566 (Avg Bid)
  $566 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  packet tracer Iot project 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Specific Requirements: - Experience in working with packet tracer and IoT projects - Knowledge of different IoT scenarios and problems - Ability to incorporate devices and sensors into the project - Familiarity with different types of devices and sensors that can be used in IoT projects - Understanding of how to connect and integrate multiple devices and sensors - Proficiency in programming and configuring devices and sensors in packet tracer Ideal Skills and Experience: - Strong background in networking and cybersecurity - Experience in designing and implementing IoT solutions - Familiarity with different IoT protocols such as MQTT and CoAP - Knowledge of the programming language Python - Ability to troubleshoot and debug IoT systems - Strong communication and problem-solving ...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me configure the Facebook Audience Network in my apps on the PlayStore. Currently, I have AdMob ads running, but I want to add Facebook ads as well, so that I can have both AdMob and Facebook ads in my apps. Skills and experience required: - Experience in configuring the Facebook Audience Network in mobile apps - Proficiency in integrating AdMob and Facebook ads in Android apps - Knowledge of different ad formats, specifically interstitial and rewarded video ads - Ability to display ads in specific locations within the app, such as the header If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $51 (Avg Bid)
  $51 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I am looking for someone to set up my computer to get Bias fx 2, Waves vocal, and Ableton Live to work together. Operating System: Win...work together. Operating System: Windows Experience: As a beginner, I have no prior knowledge or experience in setting up these software. Purpose: My primary purpose for setting up these software is for live performance. Skills and Experience: - Proficiency in setting up music software on Windows operating system - Knowledge of Bias fx 2, Waves vocal, and Ableton Live - Experience in configuring software for live performance - Understanding of audio routing and MIDI integration - Ability to troubleshoot and resolve any technical issues that may arise Please provide a proposal with your relevant experience and a timeline for completing ...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Project Description: Upload HTML5 game script to server and integrate PayPal payment gateway Skills and Experience: - Experience with uploading and configuring game scripts on a server - Proficiency in HTML5 and web development - Knowledge of PayPal payment gateway integration - Familiarity with server access and credentials management

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  I am seeking a freelancer who can provide one-on-one lessons in VOIP, PBX, and Asterisk. As a beginner in this field, I am looking for guidance in setting up a PBX system, configuring Asterisk, and troubleshooting VOIP issues. The ideal freelancer should have advanced knowledge in these topics and be able to provide theory support and practical configuration instructions.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to configure a Database server using Ms Server 2022. The ideal candidate should have experience in performance optimization for database servers. Specific requirements for the project include: - Configuring the database server to ensure optimal performance - Implementing backup and recovery solutions for data protection - Setting up security settings to safeguard the database The freelancer should have expertise in Ms Server 2022 and experience in database server configuration.

  $166 (Avg Bid)
  $166 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  # Project Title: Setup Websites on Portainer ## Description I am looking for a freelancer to help me set up Nginx on Portainer on Ubuntu 22.04. The project involves configuring Nginx for optimal performance for a few websites. I have the Ubuntu server setup with Portainer running. ## Details I need assistance creating a Stack for the following: 1. Nginx 2. MySql 3. PostGreSQL 4. Lets Encrypt 1. with auto renewal for all domains 5. These domains & subdomains need to be added 1. []() 1. Install [BookStack]() 2. 1. Install WordPress 3. 1. Install [NextCloud]()

  $171 (Avg Bid)
  $171 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  Project Title: Pro... and project boards - Set up user permissions and access levels - Integrate JIRA with other tools and systems used within the organization - Provide training and support to team members on using JIRA effectively Ideal Skills and Experience: - Proven experience in setting up JIRA for large organizations - Strong understanding of project management principles and methodologies - Expertise in configuring and customizing JIRA to meet specific requirements - Knowledge of integrating JIRA with other tools and systems - Excellent communication and training skills to provide support to team members Timeline: The project is expected to be completed within 1-2 weeks, so we are looking for a project manager who can efficiently set up JIRA and provide necessary training w...

  $299 (Avg Bid)
  $299 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Port forwarding on Fortinet firewall 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who is experienced in configuring port forwarding on a Fortinet FortiGate 60E firewall. Project Requirements: - Configure port forwarding on the FortiGate 60E firewall - The purpose of the port forwarding is to allow remote access to a specific server - Only TCP traffic should be allowed through the forwarded port Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with Fortinet firewalls, specifically the FortiGate 60E model - Experience in configuring port forwarding and remote access on Fortinet firewalls - Understanding of TCP traffic and its configuration on firewalls Please note that the specific details of the port forwarding and server will be provided upon acceptance of the project.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  Linux Mail Relay Server Setup 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can help me set up a Linux mail relay server using Sendmail. Preferred Mail Server Software: Sendmail Domain Configuration: I need the mail server to be configured for relaying email from multiple ...relay server using Sendmail. Preferred Mail Server Software: Sendmail Domain Configuration: I need the mail server to be configured for relaying email from multiple domains. Security and Spam Filtering: I require advanced security features to be implemented on the server. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in setting up Linux mail relay servers - Proficiency in configuring Sendmail - Familiarity with managing multiple domains on a mail server - Expertise in implementing advanced security features and spam filtering on a m...

  $130 (Avg Bid)
  $130 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  SonicWALL port forwarding 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  SonicWALL Port Forwarding - NSA Series I am looking for a freelancer who is experienced in configuring port forwarding on SonicWALL NSA Series devices. The main purpose of the port forwarding is to enable remote access to a shared folder. Skills and Experience: - Proficiency in configuring and managing SonicWALL NSA Series devices - Strong understanding of port forwarding and network security - Prior experience in setting up remote access to shared folders - Familiarity with file sharing protocols and permissions - Knowledge of TCP/IP networking and routing If you have the necessary skills and experience to successfully configure port forwarding on a SonicWALL NSA Series device and enable remote access to a shared folder, please submit your proposal.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Project Description: I am looking for a skilled developer to create a Windows application for configuring L2TP/IPSec VPN clients. The ideal candidate should have experience with Windows platform and be familiar with L2TP/IPSec VPN protocols. Requirements: - Develop a user-friendly interface for managing VPN configurations on Windows operating system - Implement L2TP/IPSec VPN protocol for secure and reliable connections - Ensure compatibility with various VPN service providers - Provide options for configuring VPN settings such as server addresses, authentication methods, and encryption algorithms - Allow users to easily enable/disable VPN connections and manage multiple configurations Skills and Experience: - Strong proficiency in Windows application development - Knowledg...

  $84 (Avg Bid)
  Gấp NDA
  $84 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can configure a purchased WordPress theme design, specifically the Divi theme. I have specific customization ideas in mind and would like the freelancer to incorporate them into the design. Additionally, I need help setting up an online store on my website. Skills and experience needed: - Proficiency in WordPress and experience with configuring WordPress themes - Knowledge of the Divi theme and its customization options - Experience setting up and customizing online stores on WordPress - Ability to understand and implement specific customization ideas provided by the client

  $42 (Avg Bid)
  $42 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  Project Title: Mikrotik & LibreNMS - Device Times Out I am looking for a freelancer who can help me resolve a timeout issue on my MikroTik Router. The ...The router is consistently experiencing timeout problems, and I need someone with the necessary skills and experience to troubleshoot and fix this issue. Skills and Experience Required: - Strong knowledge and experience with MikroTik RouterOS - Familiarity with network monitoring tools, specifically LibreNMS - Ability to diagnose and troubleshoot network connectivity issues - Experience in configuring and optimizing network devices - Knowledge of SNMP and network protocols - Strong problem-solving and analytical skills If you have the expertise and experience in dealing with timeout issues on MikroTik Routers, please submit ...

  $109 (Avg Bid)
  $109 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  Shopify dropshopping 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hi there, I am looking for a Shopify expert to help me set up my online store for dropshipping. I plan to sell electronics and gadgets, so experience in this niche would be ideal. Here are the details of the project: Setting up the whole store: - I need assistance with setting up the entire Shopify store, including customizing the theme, adding products, and configuring payment gateways. - The store should have a clean and modern design that showcases the products effectively. - It should be user-friendly and optimized for mobile devices. Specific features: - While I mainly need help with setting up the store, I may require assistance with specific features in the future. These could include integrating social media platforms, implementing email marketing tools, or optimizing the...

  $97 (Avg Bid)
  $97 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  I have very limited C# experience. I need help configuring a running copy of on 2022 Visual Studio 17. I plan on using some HID relays to control some Amateur radio antenna switches. K7OGW

  $490 (Avg Bid)
  $490 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá
  Brand Playbook Web App -- 2 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...of the Brand Playbook will include every component. Just as UI components are tokenized, the Brand components should be tokenized. UI competent tokens are defined by the UI component library used in the Playbook and do not need to be separately defined. The context of the brand component tokenization is three fold: - Implementers should be able to have a fully functional web app by just configuring the brand tokens and theme tokens - not unlike creating a Material Design theme. - It is expected that we will need machine readable markup and schema for integration into future projects. - UI Component libraries that use tokens are more robust and easier to adopt and we expect the same advantages for Brand components. A UI example can be viewed at

  $1809 (Avg Bid)
  $1809 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  We are looking for a skilled freelancer to assist us in configuring a Zap on Zapier. Specifically, we need help setting up a webhook with Bearer Token authentication for communication with the Open People Search API. This authentication method is crucial for our project, and we require someone with expertise in this area. Must be able to do this TODAY. Project Basics: 1. Authentication: Open People Search API uses OAth 2.0 Bearer Token authentication for all requests. The Bearer Token is required in the header of each API request. 2. Security: Your account credentials and authorization token must never be shared with others. If compromised, you must request new credentials and a new token or cancel your account. You are responsible for any costs incurred while using the API with ...

  $250 (Avg Bid)
  Nổi bật
  $250 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  IPMI server 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to set up an IPMI server with the following requirements: Preferred Operating System: No preference, open to any operating system Specific Software: No specific software installation is required Number of IPMI servers: 1 Ideally, the freelancer should have experience in: - Setting up IPMI servers - Configuring and troubleshooting different operating systems - Familiarity with the IPMI protocol and its functionalities Please provide your proposed timeline and cost estimate for this project.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá