Copywritingcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  25,587 copywriting công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Mình đang cần tuyển dụng freelancer để chỉnh sửa copywriting cho dự án chatbot trên Zalo để đưa ra câu hỏi và cho người vay trò chuyện để cung cấp thông tin cho gói vay tài chính.

  $126 (Avg Bid)
  $126 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  copywriting Đã kết thúc left

  Cần thuê Freelancer Part time có kinh nghiệm viết bài về Giáo dục cho Công ty Tre Việt, các bài viết diễn ra quanh năm theo sự kiện dành cho trẻ em, các chủ đề về: teambuilding, dã ngoại, trại hè cho học sinh, trẻ em, các sự kiện quanh năm: Trung thu, Nô en, khai giảng.... Công việc quanh năm nên cần người có thể gắn bó lâu dài, liên hệ: (Removed by Freelancer.com Admin)

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...quảng cáo sản phẩm dài 30~45 giây. Video dựa trên cơ sở dữ liệu video, ảnh sẵn có online/youtube/facebook. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm source video để dựng. Video quảng cáo sản phẩm vải bắt mắt, cut nhiều, transition nhanh khiến cho người xem nhìn vào là muốn mua ngay. Mình sẽ cho bạn 1 list video viral mẫu để bạn model theo. Rành premiere, after effect, photoshop. Biết sales psychology, copywriting là một lợi thế. Vị trí long term, công việc liên tục. Pay theo mỗi video hoặc nếu làm tốt và có potential sẽ thoả thuận lương lâu dài + bonus nếu video xuất sắc, viral trên facebook Xin liên hệ với mình...

  $156 (Avg Bid)
  $156 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Yêu cầu của bài viết: - Đặc biệt được training về kĩ năng copywriting chuyên nghiệp và đọc insight khách hàng (Vì website của mình bán hàng tại thị trường Mỹ). -Đúng ngữ pháp, không bị trùng nội dung, không spin -Chỉ cần readable, chưa cần hay -Chủ đề về Shoes , chủ đề khá dễ viết - Mức rate của mình là 70k/1 bài 1000 từ. - Mỗi ngày mình cần ít nhất 3 bài, làm việc lâu dài. Chỉ đăng ký khi bạn thấy hài lòng với mức giá và mong muốn được học hỏi trau dồi kĩ năng viết , xin cảm ơn.

  $438 (Avg Bid)
  $438 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  - Hiệu chỉnh source web tối ưu hóa tìm kiếm GG, - Content các bài viết đang có - Copywriting sản phẩm

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ôi rất mong muốn làm vị trí content writer cho quí công ty. Đây thực sự là một công việc rất thú vị và phù hợp với tôi. Tôi đã khá thành công với content writing trên trang Blog của tôi. Kèm theo đó, tôi có gửi một vài bài viết để anh có tài liệu tham khảo về lối hành văn cũng như phong cách viết của tôi.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  I am looking for a copywriter who can write website content for services as part of an SEO project. The website's main focus is on services, and I have a list of specific keywords that I want to target. The tone of the content should be professional. Ideal skills and experience: - Copywriting experience with a focus on SEO and website content - Knowledge of keyword research and optimization - Ability to write in a professional tone while still being engaging and informative - Experience in writing for service-based businesses

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...include metrics such as click-through rates, conversion rates, customer acquisition cost, and overall campaign performance. The freelancer should analyze the data to provide insights and recommendations for future marketing efforts. Skills and Qualifications: - Proficiency in Shopify platform and website design - Experience in creating high-converting landing pages and social media ads - Strong copywriting skills to craft compelling and persuasive content - Knowledge of analytics and ability to generate ROI reports - Familiarity with e-commerce best practices and conversion optimization techniques - Excellent communication skills and ability to collaborate effectively Deliverables: - Fully functional and visually appealing landing page - Engaging social media ad (video or imag...

  $137 (Avg Bid)
  $137 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  ...brushes for cleansing cats' skin. We aim to position our brand at the top of Google search results and leverage social media platforms, including TikTok, to convert interested users into paying customers on our website. We are open to paid Google ads and other channels that the agency recommends to maximize our marketing efforts. We require the expertise of an agency with strong SEO knowledge, copywriting skills, social media ad management capabilities, and proficiency in reporting using Google Analytics. Responsibilities: 1. SEO Strategy: Develop and execute a robust SEO strategy to improve our website's visibility and rankings in Google search results related to cat acne solutions. Target relevant keywords and optimize on-page elements to drive organic traffic and en...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  As an Odoo developer company, my main goal is to increase our brand awareness through social media. Therefore, I am looking for a talented writer and content strategist to help me achieve this goal. The ideal candidate should have experience in cr...content that educates our audience about our services and showcases our success stories. Requirement : - make the june 2023 - january 2024 planning post schedule ( 8 months ) - highlight the content topic post for every months - writing the article that needed Skills and experience: The ideal candidate for this job should have experience in: - Social media management - Content creation - Copywriting - SEO optimization - Knowledge of Odoo development is a plus If you have the required skills and experience, I look forward to hearing...

  $109 (Avg Bid)
  $109 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Digital marketer with GHL knowledge 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Looking for an experienced digital marke...be autonomous handling the set-up of my promotional material, my social networks, optimize my visibility. SO I can focus on delivering Ideally the person has copywriting and graphic design skills. Work needs to be high quality as I work with luxury brands and high ticket coaches - Create landing pages / funnels for the various lead magnets, courses... I am launching - Optimize SEO - Create content for social (I use IG, FB-FB Group and want to add YouTube -Post content - Create emails to my list, including automations and campaigns - Engage with my audience on social channels and inside FB group Content creation: copywriting, graphic design, edit video, repurposing content. Ideally it is one person, but if it needs to b...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled copywriter to create an email campaign that will persuade general consumers to take a specific action. The ideal candidate will have experience in writing engaging and persuasive email copy that converts. Key Requirements: - Experience in writing email campaigns - Ability to write persuasive and engaging copy - Understanding of marketing and sales principles - Knowledge of general consumer behavior and psychology Deliverables: - A series of email copy that persuades general consumers to take a specific action - A clear call to action in each email - Engaging and attention-grabbing subject lines If you have the skills and experience to create a persuasive email campaign for general consumers, please submit your proposal.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled copywriter to create website copy for a project that requires more than 7 pages of content. The purpose of the copy is to target a specific demographic, and it should be both informational and sales-oriented. I am looking for someone with experience in writing for the web and creating engaging, SEO-friendly content. Ideal skills for this project include: - Copywriting - SEO optimization - Audience targeting - Web content creation - Sales-oriented writing If you have a knack for crafting compelling copy that speaks to a specific audience, then I would love to hear from you!

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  ¡Estamos buscando un/a Store Manager con habilidades de edición de video y fotografía para unirse a nuestro equipo! En esta posición, serás responsable de la gestión diaria de nuestra tienda online, incluyendo la creación de contenido visual y la edición de fotos y videos para nuestro sitio web y redes sociales. También será valorable que tengas conocimientos de copywriting para crear descripciones de productos atractivas y convincentes. Además, se valorará el conocimiento y experiencia en el uso de la plataforma Shopify. Para ser considerado/a para esta posición, debes tener al menos 2 años de experiencia en una posición similar, habilidades demostradas de edición de vid...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...sales of a specific product. The style of content I prefer is bold and colourful. Please try to use font i provided Ideal skills and experience: - Experience in Instagram marketing and advertising - Strong copywriting skills to create compelling captions and calls to action - Graphic design skills to create eye-catching visuals and graphics - Knowledge of current Instagram trends and best practices - Ability to work efficiently to meet deadlines and provide high-quality content. Scope: Create 3 Graphic Design Posts (sponsored ads) for Instagram AND propose 1 landing page including copywriting + paypal check out. Category: Personal Development Subject: Communication Skills for Young Professionals Tags: #self expression , #personal development , #communication, #online l...

  $46 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $46
  8 bài tham dự

  I am looking for a freelancer to create a landing page for my online ebook with the goal of selling it directly to customers. I prefer a design style that is bold and eye-catching. The landing page should incorporate multimedia such as images and videos to showcase the benefits and featur...landing page for my online ebook with the goal of selling it directly to customers. I prefer a design style that is bold and eye-catching. The landing page should incorporate multimedia such as images and videos to showcase the benefits and features of the ebook. Testimonials from satisfied customers should also be included. Ideal skills for this project include web design, graphic design, and copywriting. The freelancer should have experience creating effective landing pages that convert leads i...

  $48 (Avg Bid)
  $48 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to help me with my project which involves copywriting. The ideal candidate should have experience in general copywriting and be able to deliver the final deliverable in Microsoft Word format. Requirements: - Experienced copywriter - Ability to write engaging and persuasive copy - Attention to detail and ability to meet deadlines - Familiarity with Microsoft Word Deliverables: - Final deliverable in Microsoft Word format If you are interested in this project, please submit your proposal with relevant experience and portfolio.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  70 lượt đặt giá
  Design and Copywriting 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Design and Copywriting Project for Improved Business Profile We are seeking a freelancer who can help us improve our business profile through a combination of effective design and compelling copywriting. Our goal is to establish a more engaging and approachable brand that will resonate with our target audience. Ideal Skills and Experience: - Experience in graphic design and copywriting - Proven track record of successful brand awareness campaigns - Strong understanding of consumer behavior and market trends Application Requirements: - - Examples of past work that demonstrate your ability to create effective and engaging designs and copy - Relevant experience in brand awareness and lead generation campaigns Desired Tone and Style: - Casual and c...

  $242 (Avg Bid)
  $242 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I need 3 Instagram captions that will catch the attention of [small] online business owners/start-ups and convert them to jo...convert them to join my Exclusive FB Group. The tone of the captions should be humorous yet professional but witty and clever. I am looking for a freelancer who has experience in digital marketing and operational management, and who can create engaging captions that will hook my audience and encourage them to take action. Ideal skills for this project include: - Social media management - Copywriting - Marketing strategy - Audience engagement If you have a track record of creating successful Instagram campaigns and driving conversions, I would love to hear from you. Please provide examples of your past work and let me know how you would approach thi...

  $18 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $18
  29 bài tham dự
  google and facebook ads Expert 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...awareness, customer acquisition, and revenue growth. Responsibilities: Develop and execute effective Google and Facebook advertising campaigns to achieve marketing objectives and key performance indicators (KPIs). Conduct thorough market research to identify target audiences and demographics, ensuring precise targeting and ad placement. Manage all aspects of ad campaign setup, including ad copywriting, keyword research, audience targeting, bidding strategies, and tracking implementation. Continuously monitor, analyze, and optimize ad performance using data-driven insights to maximize return on ad spend (ROAS) and conversion rates. Collaborate with the marketing team to align advertising efforts with overall marketing goals, ensuring consistent messaging and branding across camp...

  $66 (Avg Bid)
  $66 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I am in need of a freelancer who can assist me with data entry and copywriting tasks. The job includes typing and formatting documents, as well as data entry from physical or digital sources. Additionally, I require copywriting for marketing materials. I will provide a template for the documents, so the freelancer must be able to follow specific formatting guidelines. Ideally, the freelancer should have experience in data entry and copywriting, and be able to complete the work within 24 hours. Key Requirements: - Data entry and copywriting skills - Ability to follow specific formatting guidelines - Fast turnaround time (within 24 hours)

  $394 (Avg Bid)
  $394 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  Looking for an experienced Google Ads specialist to create a text-based ad for client bungalow property for real estate investors in the loca...targeting real estate investors in the local area - Creating a text-based ad that effectively promotes my bungalow property - Optimizing the ad for maximum visibility and conversion - Providing regular updates and monitoring the performance of the ad campaign The ideal candidate will have: - Previous experience in creating effective Google Ads campaigns targeted at real estate investors - Strong copywriting skills with the ability to craft compelling ad copy - Excellent analytical skills to optimize the campaign for maximum impact - Knowledge of the local real estate market and trends The project is expected to take approximately 2-3 days...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  A+ Content - Amazon 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can create A+ content for my home and kitchen product on Amazon. I only have images available, so the ideal candidate would have experience in creating compelling product descriptions based on images alone. The primar...The primary goal for this project is to improve brand visibility on Amazon. I would like the A+ content to showcase the product's unique features and benefits in an engaging way that stands out to customers. Ideal skills and experience for this project would include: - Experience creating A+ content for Amazon products - Ability to work with limited resources (i.e. only images) - Strong copywriting skills - Knowledge of Amazon's best practices for A+ content - Understanding of Home and Kitchen products and their un...

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  Need a cold caller for my agency 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of a cold caller to target any industry that requires copywriting services. The primary goal of the cold calling campaign is to generate leads and set appointments with interested clients for a meeting to sign a deal with them. The expected duration of the campaign is 3 months. The ideal candidate should have experience in cold calling and be able to effectively communicate the value of our services. They should also possess strong interpersonal skills and be able to handle objections and rejections professionally. Knowledge of the copywriting industry would be a plus.

  $321 (Avg Bid)
  $321 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Shopify seller 5 ngày left

  I am looking for a Shopify seller who can help me with my online store. I plan to sell both physical and digital products, and I am open to suggestions for the theme and design of the store. However, I need assistance with product listings. Specifically, I need help with creating engaging and informative product listings. Ideal Skills and Experience: - Experience wi...products, and I am open to suggestions for the theme and design of the store. However, I need assistance with product listings. Specifically, I need help with creating engaging and informative product listings. Ideal Skills and Experience: - Experience with Shopify platform and product listings - Knowledge of SEO best practices for product listings - Strong attention to detail - Excellent copywriting and communicat...

  $237 (Avg Bid)
  $237 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Talented Social Media Manager 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...customer service teams to maintain brand consistency - Respond to follower queries promptly and monitor customer reviews - Oversee social media account design and suggest innovative features for brand awareness - Stay updated on social media trends, design tools, and applications Requirements and Skills: - Proven work experience as a Social Media Manager - Proficiency in content management and copywriting - Ability to deliver creative content (text, image, video) - Solid knowledge of SEO, keyword research, and Google Analytics - Familiarity with online marketing channels and web design - Excellent communication and multitasking skills - Analytical mindset for monitoring and optimizing social media performance Note: It's essential to tailor the job description to your speci...

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I need someone to help me with data entry and copywriting. Specifically, I need someone who can type from handwritten notes, which will be around 1-10 pages. I don't require any specific formatting for the typed document, just a simple text document will do. Ideal skills for the job: - Fast and accurate typing skills - Attention to detail - Proficiency in English grammar and spelling - Familiarity with Microsoft Word or Google Docs

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  238 lượt đặt giá

  I am seeking a skilled copywriter to assist me in creating website content that is highly informative. The content must maintain a professional tone throughout. The primary goal of the content is to educate and inform visitors to the website on the services provided. Specific skills and experience required for this project include: - Exceptional writing ability with a focus on clear and concise communication - Demonstrated experience writing website content with a professional tone - Ability to conduct research and use data to inform content creation - Understanding of SEO and ability to optimize content for search engines as needed. If you possess these skills and are interested in working with me on this project, please submit a proposal with your relevant experience and a quote for yo...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  The goal of this project is to create compelling and persuasive copy that will effectively promote your products or services, engage your target audience, and ultimately drive sales. The copy will be crafted to capture the attention of potential customers, highlight the unique selling points of your offerings, and generate a desire to take action. To ensure the copy resonates with your target audience, a thorough analysis of your products or services will be conducted. This includes understanding the features, benefits, and value proposition they offer to customers Detailed research will be carried out to identify your target audience, their needs, pain points, and motivations. This will help tailor the copy to address their specific desires and create a connection with potential customer...

  $371 (Avg Bid)
  $371 Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá
  Remittance Company Slogan 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a slogan for my remittance company that conveys the message of speed and efficiency to individuals who send money to family and friends. The tone I prefer is casual and friendly. Ideal skills and experience for the job include: - Copywriting expertise - Experience in creating slogans for financial companies - Understanding of the remittance industry - Ability to convey a message concisely - Creative thinking to come up with catchy phrases that are also friendly and approachable.

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  I require a freelancer who can create an...scheduled on an ongoing basis. Email Sequence Requirements: - More than 8 emails in the sequence - Educational content to be provided in each email - The content should be engaging and interactive - The freelancer should have experience in creating email sequences that lead to conversions Skills and Experience: - Proficient in Mailchimp and email marketing - Knowledge of content creation and copywriting - Ability to develop email sequences that lead to conversions - Excellent communication and time-management skills I require a freelancer who can create a professional and engaging email sequence that helps me interact with my subscribers and eventually leads to conversions. Type CUCUMBERS in the proposal so I know that you read the wh...

  $106 (Avg Bid)
  $106 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  ...Description: In-office job in Bandra, Mumbai (The quotations will vary if you apply for work from home) As Senior Content Strategist and Copywriter, you will be responsible to develop and implement content strategies to help our company achieve its goals. You will work collaboratively with the team to plan, promote, and produce content materials such as Scriptwriting, content streamlining, and copywriting for the website and social media. Your role will also involve writing content to target the emotions of parents’ young adults and teenagers. Additionally, you will identify and cultivate content with a specific tone of concern, empathy and urgency to take a step right now with the help of scripts, blog articles, web content writing and website content strategy that will ...

  $700 (Avg Bid)
  $700 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...experiences (UX) focused on sales conversion in the finance industry, specifically stocks, forex, indices, and cryptocurrencies. Conduct in-depth research and understanding of user needs in these domains. Create visually appealing and user-friendly interfaces (UI) for financial products and sales pages, with a strong emphasis on optimizing conversion rates. Conduct thorough research on sales copywriting in the finance industry, particularly related to stocks, forex, indices, and cryptocurrencies, to understand customer motivations and needs. Write persuasive and compelling sales copy that effectively showcases the value of financial products in the areas of stocks, forex, indices, and cryptocurrencies to the target audience, with the primary goal of generating conversions. Ensure...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to help me create, launch, and manage a Kickstarter campaign for my new product. I have already creat...build and then launch the campaign. Also an estimate to the ad spend you believe I would require Ideal skills and experience for this job include: I would like to hear about previous campaigns you have been involved in, the cost of the campaign and the total money raised - Experience with creating and managing successful Kickstarter campaigns - Marketing and promotional expertise - Strong copywriting and storytelling skills - Knowledge of crowdfunding best practices - Experience with social media advertising - Strong project management skills If you have these skills and are excited to help me bring my product to market, please apply for thi...

  $3326 - $6653
  Niêm phong NDA
  $3326 - $6653
  6 lượt đặt giá

  Looking for an expert copywriter to join our team at our drop servicing agency. Our main focus is on copywriting content, specifically targeting businesses. We are seeking someone with extensive experience in copywriting and the ability to deliver high-quality work that is engaging, persuasive, and informative. The ideal candidate should be able to write compelling copy that converts, with a deep understanding of our target market and the ability to tailor their writing to meet their needs. If you have a strong portfolio of work and are passionate about writing, we would love to hear from you.

  $259 (Avg Bid)
  $259 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  I am request your professional copywriting services for a company overview. Below, you will find the key content points that need to be covered in the text: - [ ] Historie (History): Please provide a concise yet informative summary of the company's history, including any significant milestones, establishment date, and key events that have shaped its development. - [ ] Organisatorische structuur (Organizational Structure): Describe the company's organizational structure, including its hierarchy, departments, and reporting lines. Highlight any unique features or management approaches that set the company apart. - [ ] Personeel (Personnel): Outline the composition of the company's workforce, including the number of employees, their roles and responsibilities, and any no...

  $144 (Avg Bid)
  $144 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Writing work 4 ngày left

  I am looking for a skilled copywriter to help me with my writing work project. The ideal candidate should have experience in copywriting and a deep understanding of the technology industry. Scope of work: - Write compelling copy that targets the technology industry - Develop unique and engaging content that sets us apart from our competitors - Collaborate with our marketing team to ensure that our messaging is consistent across all channels Skills and experience required: - Proven experience in copywriting - Strong understanding of the technology industry - Excellent communication skills - Ability to work independently and meet deadlines - Familiarity with SEO best practices If you are a talented copywriter with a passion for technology, then we would love to hear...

  $278 (Avg Bid)
  $278 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  I am looking...and simple text video that can promote my product or service on LinkedIn. The video should be less than 30 seconds long and be targeted towards business professionals. The main message of the video should be to promote my product or service and convince the audience to take action. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in creating short, impactful videos - Strong copywriting skills to craft a compelling message - Attention to detail to ensure that the video looks professional and polished - Understanding of LinkedIn's advertising guidelines and best practices If you are a talented video creator who can deliver a high-quality, engaging video that will help me to effectively promote my product or service on LinkedIn, I would love to...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  I’m looking for someone who can write a compelling ad on Facebook and Instagram for my product Skills Required: - Experience in writing copy concisely, precise and specific to my target audience - Strong writing and editing skills - Ability to write in a conversational tone - Consistency in delivering high-quality Copy on a weekly basis.

  $62 (Avg Bid)
  $62 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  Google ads for medicinal flagged pills 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Someone who has worked with medicinal products before looking for someone who is skilled and knows what they are doing with Google Ads with medicinal products Looking for someo...my medicinal flagged pills. My target audience is for people who suffer from insomnia and need pain relief. I am open to suggestions for specific keywords to use in the ads. WEBSITE IS: Ideal skills and experience: - Experience creating successful Google ad campaigns for pharmaceutical or medicinal products - Knowledge of targeting specific audiences on Google - Creative copywriting skills to effectively advertise the benefits of the flagged pills - Familiarity with Google Ads platform and optimization techniques - Strong communication skills to provide updates on the success of the campaign.

  $106 (Avg Bid)
  $106 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá
  Dipak Kumar 4 ngày left

  ...media specialist who can create engaging posts for my niche interest group on Facebook. The ideal candidate should have experience in crafting posts that resonate with a specific audience and drive engagement. Skills and experience required: - Proven track record of creating successful social media campaigns - Ability to research and understand the interests of a niche audience - Excellent copywriting and graphic design skills - Familiarity with Facebook's algorithm and best practices - Strong communication and collaboration skills The project will involve: - Developing a content calendar for the niche interest group - Creating visually appealing and engaging social media posts - Monitoring engagement and making adjustments as needed - Providing regular reports ...

  $283 (Avg Bid)
  $283 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Website Development 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Custom E-commerce Website Development with Content and Product Listings Ideal Skills and Experience: - Experience with custom website development - Knowledge of e-commerce platforms and integrations - Strong content creation and copywriting skills - Product listing experience - Attention to detail and ability to meet tight deadlines Project Requirements: - Build a custom e-commerce website tailored to client's needs - Integrate necessary payment gateways and shipping options - Create engaging and informative content for website pages - Write product descriptions and upload product listings - Ensure website is user-friendly and visually appealing - Provide ongoing support and maintenance as needed.

  $261 (Avg Bid)
  $261 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  E-book creation (design and copy) 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a copywriter-designer to create a book in English (the fir...Courses." - Format: closer to a cheat sheet than a standard ebook (engaging and easy to read and implement content). - Target audience: people 25+ (men and women), trainers in the field of online coaching (health, fitness) I have a text written in English, but it also needs to be re-read, proof read. (can share it with you later) Ideal Skills and Experience: - Experience in e-book design and copywriting - Excellent writing skills - Ability to create visually appealing designs - Familiarity with the topic of the e-book - Strong communication skills to work with me throughout the project Start your application with word "coach" so you understand the requirements for this task. Look forwa...

  $102 (Avg Bid)
  $102 Giá đặt trung bình
  79 lượt đặt giá
  I need a membership website built! 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of a subscription-based membership website to be built using the Webflow platform. The ideal candidate for this job should have experience with Webflow and payment gateway integration. The website will require user registration and login, as well as content access control! I need the site skeleton to be built for me with the necessary integrations, but I c...am in need of a subscription-based membership website to be built using the Webflow platform. The ideal candidate for this job should have experience with Webflow and payment gateway integration. The website will require user registration and login, as well as content access control! I need the site skeleton to be built for me with the necessary integrations, but I can add the design touches, copywriting, and media ...

  $752 (Avg Bid)
  $752 Giá đặt trung bình
  272 lượt đặt giá
  the quoet maker 3 ngày left

  Looking for a talented freelancer to create motivational quotes that will inspire personal growth. These quotes will be delivered in both text and image format, so the ideal candidate will have experience with graphic design as well as copywriting. The quotes should be uplifting and empowering, and tailored towards individuals who are looking to improve themselves. The ability to create visually appealing images that complement the text is a must. If you have a knack for crafting powerful words and creating eye-catching designs, this is the project for you!

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...customer service teams to maintain brand consistency - Respond to follower queries promptly and monitor customer reviews - Oversee social media account design and suggest innovative features for brand awareness - Stay updated on social media trends, design tools, and applications Requirements and Skills: - Proven work experience as a Social Media Manager - Proficiency in content management and copywriting - Ability to deliver creative content (text, image, video) - Solid knowledge of SEO, keyword research, and Google Analytics - Familiarity with online marketing channels and web design - Excellent communication and multitasking skills - Analytical mindset for monitoring and optimizing social media performance Note: It's essential to tailor the job description to your speci...

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  ...customer service teams to maintain brand consistency - Respond to follower queries promptly and monitor customer reviews - Oversee social media account design and suggest innovative features for brand awareness - Stay updated on social media trends, design tools, and applications Requirements and Skills: - Proven work experience as a Social Media Manager - Proficiency in content management and copywriting - Ability to deliver creative content (text, image, video) - Solid knowledge of SEO, keyword research, and Google Analytics - Familiarity with online marketing channels and web design - Excellent communication and multitasking skills - Analytical mindset for monitoring and optimizing social media performance Note: It's essential to tailor the job description to your speci...

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  ...looking for a professional business flyer to advertise my product or service. The preferred size is A4 and I would like a modern design style. The ideal freelancer should have experience in creating business flyers that are visually appealing and effective in promoting products or services. Some of the skills required for this project include: - Graphic design - Marketing and advertising - Copywriting - Attention to detail - Strong communication skills The freelancer should be able to create a design that is eye-catching, easy to read, and includes clear calls-to-action. The flyer should also be able to convey the key benefits of my product or service in a concise and compelling way. It would be great if the freelancer could provide some samples of their previous work and have ...

  $86 (Avg Bid)
  $86 Giá đặt trung bình
  141 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to create a miniature ZenCart store for my business, micropdr.com. The store should be integrated with both Facebook and WhatsApp and feature advanced design and features. I require assistance with product listings and descriptions, so experience with e-commerce and copywriting skills are ideal. The ideal candidate should have experience with ZenCart and be able to create a unique and visually appealing storefront that stands out to potential customers. The project should include the following: - Integration with Facebook and WhatsApp - Advanced design and features - Assistance with product listings and descriptions Please provide examples of previous work and your experience with ZenCart in your proposal. Thank you.

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  $18 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  Các bài viết top copywriting cộng đồng