Create socket server vbnetcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  6,843 create socket server vbnet công việc được tìm thấy, giá USD
  Socks5 Scanner Đã kết thúc left

  MÌnh cần viết phần mềm theo yêu cầu , chi tiết mình có đính kèm ([đăng nhập để xem URL]) Yêu cầu : Cần hiểu về UDP / TCP . Socket , xử lý dữ liệu lớn nên mình cần người có kinh nghiệm chút . Ai thấy mình làm dc thì chào giá nhé . Nếu viết luôn các c&ocir...

  $514 (Avg Bid)
  $514 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Viết ứng dụng Android Đã kết thúc left

  Chúng tôi cần làm 1 app có liên quan đến bản đồ, vị trí, khoảng cách, bán kính, và sử dụng socket thời gian thực để xử lý thông qua hệ thống CMS trên serever. Yêu cầ, có kinh nghiệm làm về socket và các vị trí thời gian thực bản đồ. Thiết kế ứng dụng...

  $550 (Avg Bid)
  $550 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Chúng tôi cần làm 1 app có liên quan đến bản đồ, vị trí, khoảng cách, bán kính, và sử dụng socket thời gian thực để xử lý thông qua hệ thống CMS trên serever. Yêu cầ, có kinh nghiệm làm về socket và các vị trí thời gian thực bản đồ. Thiết kế ứng dụng n&a...

  $567 (Avg Bid)
  $567 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...Iphone/iOS: • Có kinh nghiệm làm việc với iOS: Objective-C, Cocoa, XCode, iOS SDK, CoreData, SQLite, Cocos2d, Cocos3d... • Có kinh nghiệm kết nối giữa client-server sử dụng: webservice, Restfull, socket định dạng JSON hoặc XML • Có kinh nghiệm tích hợp Social Networks va OpenID • Kinh nghiệm build và publish Apple s...

  $1247 (Avg Bid)
  $1247 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Viết ứng dụng Android cho Gobike ứng dụng đặt chuyến sử dụng Socket iO. Viết trên nền tảng swiff hoặc Object Toàn bộ CMS và Android đã vận hành. Được kế thừa json từ android

  $791 (Avg Bid)
  $791 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...share % lợi nhuận trực tiếp từ sản phẩm vệ tinh đối với các bạn trong nhóm vệ tinh) • Tham gia phát triển ứng dụng cho Android/iOS • Có kiến thức về ứng dụng online kết nối server để lấy dữ liệu • Có ứng dụng demo là một lợi thế • Năng động sáng tạo,chủ động trong công việc • Có tư duy logic tốt ,...

  $540 (Avg Bid)
  $540 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I got like 70 lines perl socket code Linux, need C Expert! for translating Perl to C and it should works 100% precisely.

  $45 (Avg Bid)
  $45 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Hello, I'm searching for someone who has...experience with building an api chat using socket io server. Basically I'm using Laravel as my backend api. And on frontend using react-native. Just need someone who could help me to finish the chat. Backend is almost done. You need to be a master in laravel broadcasting, and socket io, laravel-echo-server.

  $208 (Avg Bid)
  $208 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  i want a client-server XO (Tic-Tac-Toe) game using socket programming in java. The program should have: 1-GUI.(swing or awt). 2-Using socket in both classes (client and server). 3-as simple as possible. the program must work in Eclipse...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I need a reverse socks5 project for my software. it has to be client and server. Main Client side can be vbnet,c# or powershell But the other side is has to be powershell. you can see example of the product.

  $283 (Avg Bid)
  $283 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I hv standard UDP client and server on Perl. is that possible make Auth to trusted server only? i dnt know auth or something which can identify that. So, i need Perl Socket Expert!

  $49 (Avg Bid)
  $49 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  socket开发负载均衡功能,增加心跳服务端等功能。 1 客户端读取socket列表 2 选择可用socket server 进行连接 3 heartbeat server 负责收包抛包并且心跳监视 4 socket Clinet 需要指定目标IP及端口

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 lượt đặt giá

  Ci developer that know well WebRTC, broadcasting, web socket on this job we need to imply video broadcasting (same as tinychat . com ) to our site and change our site from query to websocket Terms: 8h/6d/month we pay 25K inr month Payments: dailyweeklymonthly. Please bid ONLY if you understand well. accept terms.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  GPS Data listener using Erlang 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Build a listener using socket programming and using Erlang language, Host it on AWS VPC, Received GPS data produced by the vehicle, Kinesis Data Streams.

  $216 (Avg Bid)
  $216 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Django Project 2 ngày left

  Required skill: 1. Receive Data From a Django Form Using a POST Request. 2. Custom Model, Form and View. 2. Django admin custom page layout. 3. Ajax, jquery, MyS...Using a POST Request. 2. Custom Model, Form and View. 2. Django admin custom page layout. 3. Ajax, jquery, MySQL. 4. REST APIs, token generator and etc. 5. Background Task, Socket, web3.py.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  You have to write java code that connects to it using the socket (and not the standard java library for LDAP) and sends LDAP queries to it and receives and displays the responses.

  $162 (Avg Bid)
  $162 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ... BluetoothSocket socket = null; BufferedReader inReader = null; BufferedWriter outReader = null; BluetoothDevice hxm = [đăng nhập để xem URL](bt_printer); UUID applicationUUID = [đăng nhập để xem URL]("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB"); socket = [đăng nhập để xem URL]

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  chat app with nodejs and socket as admin and react native ad app

  $57 (Avg Bid)
  $57 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I need an Android app. I would like it designed and built. work android end programming socket io

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I need chat module for Android app. I would like it based on Socket IO not on firebased..I want it to be developed independently which I can include in my already developed app.

  $163 (Avg Bid)
  $163 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  $87 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I need a server to provide services like maintaining clients connected and registered, then also calculate and save RTT from server to client on request and provide list of clients already registered. These services are provided to clients who are registered. Will discuss and share further details once you understand basic requirements.

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  My project is window applications related to mange video/audio. 1. Server works as service and responsible to deliver data (video/audio, database) to clients a. Camera Server: (C#, C++ cli, C++, FFMPEG, LIVE555, OPENCV) - Capture data from camera surveillance, webcam, desktop and some url links - Trans-code (decode then encode) to

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Hello, We need to developpe a server Socket app for GPS tracking system which works on Linux or Windows and mysql db. This app will handle the communication between units and Server, it should be felxible easy to add different protocols from different GPS tracking device brands. We need Skilled person in socket and ip

  $1373 (Avg Bid)
  $1373 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  mixture of Whatsapp and Telegram we have finished with 70% work language used nodejs & socket for backend Android for frontend PHPMyAdmin & MongoDB for database

  $444 (Avg Bid)
  $444 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Yii developer full time Đã kết thúc left

  Мы Французская компания, специализирующаяся на кредитовании. Наша ERP написана на Yii 1.1, MySql, Gearman, socket-io. Сопровождение и создание новых модулей. Знание фронтэнд фреймворков приветствуется.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Build a CTrader Web Socket Đã kết thúc left

  We require that two bots developed under the CTrader platform are able to exchange information (in both ways) at real time. The communication must be possible in both CTrader Bot - CTrader Bot and CTrader Bot - .Net Core app. Libraries can used. The communication must have the least possible latency (no shared memory communication, much less a DB).

  $95 (Avg Bid)
  $95 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Socket programming using java Đã kết thúc left

  ... send a simple ping message to a server, receive a corresponding pong message back from the server. 2. determine the delay between when the client sent the ping message and received the pong message. This delay is called the Round Trip Time (RTT). 3. your ping program is to send 10 ping messages to the target server over UDP. For each message, your

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  To reinforce these initial socket concepts we’ve just covered. We will write a small app that simulates control of one or more traffic light components. The setup will work as follows: • Server Side Code: o Use the server code in today’s [đăng nhập để xem URL] as a starting point (this will be provided) o In addition, add an array of objects that include stree...

  $119 (Avg Bid)
  $119 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  php app ratchet Đã kết thúc left

  add a web-socket to a data-table to make the data live. data always update and have it showing in real-time across all user browser. Websocket ratchet php. I already have the web socket. i need to have it added to the table. This is a low budget task

  PHP
  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  i have a device that send data to my server ip:port , and im trying to get it via python but i get text like this: CHECK logstxt so i need a way to decode it , (i have protocol) so i need just to decode and insert into db , ping me so i can send og file and python script so u can check whats the problem

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  React Native Argent Bug fix Đã kết thúc left

  I am building a mobile app using React Native. But I am facing a very rigid problem in socket connection in sub page. When I connect to socket in main page, that works well. I send socket object to the subpage as props, but it doesn't works. I want to this error in a hour. Budget is $30. Please bid on this task if you can fix in a hour.

  $124 (Avg Bid)
  $124 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I am looking for an expert on smart wifi devices such as: light socket plug blinds temeperature motion sensors, smoke, water etc ... garage entry gate camera

  $1761 (Avg Bid)
  $1761 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  I need some changes to an existing website. I need you to design and build a website for my small business.

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Mingde J. -- 3 Đã kết thúc left

  chess game application using nodejs and socket

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Client Ldap Đã kết thúc left

  you have to write java code that connects to it using the socket (and not the standard java library for LDAP) and sends LDAP queries to it and receives and displays the responses.

  $171 (Avg Bid)
  $171 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  Ci developer that know well WebRTC, broadcasting, web socket on this job we need to imply video broadcasting (same as tinychat . com ) to our site and change our site from query to websocket Terms: 8h/6d/month we pay 25K inr month Payments: dailyweeklymonthly. Please bid ONLY if you understand well. accept terms.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...println, but not getting any impact. Need help with correct syntax for formatting text. Sample code below: void networkPrint(String ipAdd) { try { Socket sock = new Socket(ipAdd, 9100); PrintWriter oStream = new PrintWriter([đăng nhập để xem URL]()); [đăng nhập để xem URL](0x8); String str="my message";

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...be able to complete registration if the want afterwards but can access the chat rooms without registration) 2) Multiple Chat rooms with invite links (users should be able to create & manage chat rooms except the main chat rooms & country chat rooms). Also, chat rooms should have user access levels like teens, singles, adult, married, country, boys, girls

  $253 (Avg Bid)
  $253 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Hi i need to create an EMBY plugin using web socket. and integrate it with amember. Amember developers will do the amember plugin, i only need you to concentrate around emby development: 1. An API that create user with access to specific content [Emby swagger api has this already] 2. An Api that cancel/suspend/delete a user [Emby swagger api has

  $519 (Avg Bid)
  $519 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...be able to complete registration if the want afterwards but can access the chat rooms without registration) 2) Multiple Chat rooms with invite links (users should be able to create & manage chat rooms except the main chat rooms & country chat rooms). Also, chat rooms should have user access levels like teens, singles, adult, married, country, boys, girls

  $341 (Avg Bid)
  $341 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Prerequisites: - Strong coding skills with React Native - Socket I0 - react-native-languages Experience: At least one example of previous work Task: We are looking for an UI integrator. We need someone who is good with React Native and Socket.io. Your task will be to integrate the template that our designer has already designed (PSD files are available)

  $381 (Avg Bid)
  $381 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  yes was in custody in los angles county sheriffs were I was beat up in my cell by the deputies and original...angles county sheriffs were I was beat up in my cell by the deputies and originally refused medical care had to ask for watch commander according to there own doctors my eye socket got busted have bad nightmares and messed up by all of this

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...be able to complete registration if the want afterwards but can access the chat rooms without registration) 2) Multiple Chat rooms with invite links (users should be able to create & manage chat rooms except the main chat rooms & country chat rooms). Also, chat rooms should have user access levels like teens, singles, adult, married, country, boys, girls

  $589 (Avg Bid)
  $589 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...The prototype requirements: - size: 5cm x 5cm x 1cm (approximately) - 2 x RGB LED - 1 SOS panic button - any type of LiPo battery - Splash-resistant - 1 x Micro USB female socket User may open and change the battery or SIM card. Nano SIM card will be inside the enclosure. It should be so fancy and eye-catching Similar products: https://thelightbug

  $131 (Avg Bid)
  $131 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá
  Port FreeRTOS+TCP to TI Tiva-C Đã kết thúc left

  Looking for someone to port FreeRTOS+TCP to the TI Tiva-C (TM4C1294NCPDT). Must Implement at a minimum the following Demos: The CLI using a UDP Socket HTTP Web Server TCP Echo Server UDP Logging 1 Second On/1 Second Off Blinking LED to show the system is alive (Can be a task or a timer) Should also include the Tivaware library for hardware access

  $223 (Avg Bid)
  $223 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Trophy icon Pop Socket Đã kết thúc left

  We are a ladies shoes, clothing and accessories boutique who need a pop socket design for promotion of store. Website [đăng nhập để xem URL] slogan: "Where The Pretty Girls Shop"

  $20 (Avg Bid)
  $20
  11 bài tham dự
  19D898 Solidworks Drafting Đã kết thúc left

  Grade 12.9 hex bolts are difficult to procure without having them manufactu... Grade 10.9 is readily available. Check both models for actual load at bolt points and advise if a lower grade than 12.9 would this be acceptable. The other alternative is Socket Head Cap Screws, which may be available in the 12.9. Include nut tightening torque requirements.

  $139 (Avg Bid)
  $139 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  web socket Đã kết thúc left

  i need to add a web-socket to a data-table to make the data live. data always update and have it showing in real-time across all user browser. Websocket ratchet php

  PHP
  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Need an EXPERT at Google Chrome Extension Development to check browser extensions' source code & duplicate the functionality. GOAL: Create an extension that allows the user to grant permission to share their [đăng nhập để xem URL] login session data. EXAMPLES: RentaFB (Updated January 21, 2019): [đăng nhập để xem URL]

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá