Cryptocurrencycông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  15,811 cryptocurrency công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Làm 7 page data table như hình đính kèm Front end dùng vuejs hoặc NODEJS Link mẫu

  $928 (Avg Bid)
  $928 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Cần tìm bạn viết lại, dịch thuật cho nội dung cho website / SEO. Chủ đề cần viết Cryptocurrency and Blockchain. Làm việc theo giờ, 1h/30k. Độ dài của bài viết 1000 - 3000 Xin chào Chúng tôi hiện tại đang tìm kiếm các bạn trẻ am hiểu về lĩnh vực blockchain và cryptocurrency. Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực crypto này, có kiến thức cơ bản cập nhật về thị trường. Công việc nhận theo task với các chủ đề khác nhau và từ khoá được cung cấp sẵn cũng như độ dài của bài viết.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Ứng dụng xã hội, tích hợp thương mại điện tử lưu thông tiền thuật toán. Hỗ trợ tiết kiệm và đầu tư vào thị trường cổ phiếu/ trái phiếu/ Cryptocurrency. Nâng cao uy tín các đánh giá bằng Blockchain và mức độ KYC.

  $1337 (Avg Bid)
  $1337 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Lập trình React Native Đã kết thúc left

  Mình đang cần một bạn làm React Native cho dự án ví tiền điện tử (Cryptocurrency wallet). Chỉ cần làm phần giao diện và animation cho các phần tử không cần làm API Yêu cầu : Có ít nhất 1 dự án đã làm việc với React Native

  $678 (Avg Bid)
  $678 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Phát triển web Binary Option Đã kết thúc left

  Công ty Codosa Holding đang mong muốn các bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình sàn giao dịch Forex, Binary Option, Cryptocurrency để cùng phát triển các ứng dụng cho các khách hàng quốc tế

  $1168 (Avg Bid)
  $1168 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Mình cần tạo một web giao dịch cryptocurrency giống như Chức năng giao dịch cũng tương tự như vậy Có thêm các cổng nạp tiền bằng Ngân hàng Việt Nam Yêu cầu có chuyên môn về API Blockchain,đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình web công nghệ thông tin,người Việt Nam

  $1561 (Avg Bid)
  $1561 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  UI/UX design 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a UI/UX designer to create a sleek and modern website for my crypto trading business. The primary goal of the website is to promote my services and attract potential clients. As I am open to the designer's creativity, I do not have any specific design preferences or inspiration. However, I would prefer someone with experience in designing for the finance or cryptocurrency industry. The ideal candidate should also have a strong understanding of user experience and be able to create a user-friendly interface.

  $166 (Avg Bid)
  $166 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer to create a PWA reward earning app/site with cryptocurrency token payment. The ideal candidate should have experience in developing PWA apps and integrating cryptocurrency payment systems. Cryptocurrency: The payment system should support the use of "Other" cryptocurrencies, as specified by the client. A bep20 token will be used. But site should be able to send and receive usdt too. Swap between usdt and BNB and bep20 token. Rewards: Users will earn rewards by completing surveys, watching ads, playing games, visiting websites and watching videos. The app/site should be designed to make it easy for users to navigate and complete the surveys. Users can also pay of advertising and others with bep20 token on the app. Targ...

  $692 (Avg Bid)
  $692 Giá đặt trung bình
  74 lượt đặt giá
  Virtual assistant based in Norway -- 2 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking an intermediate virtual assistant for a business based in Norway. Field of business is cryptocurrency. You have to search the internet for buildings for rent , that fit my requirements for a business in area of Tromso, Norway. I only accept bidders that live in Norway and have Norwegian as their native language. I will tell you more details about the search criteria after awarding you. I will pay you per hour of work. For the first, I calculate 10 hours of work.

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Virtual assistant based in Norway 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking an intermediate virtual assistant for a business based in Norway. Field of business is cryptocurrency. You have to search the internet for buildings for rent , that fit my requirements for a business in area of Tromso, Norway. I only accept bidders that live in Norway and have Norwegian as their native language. I will tell you more details about the search criteria after awarding you. I will pay you per hour of work. For the first, I calculate 10 hours of work.

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  Crypto research 5 ngày left

  ...analysis of market trends and analysis within the global cryptocurrency market. The ideal candidate should have experience in conducting research and analysis in the crypto industry, and possess a deep understanding of market trends and blockchain technology. Specifically, I am looking for someone who can provide in-depth insights into the current state of the global cryptocurrency market, including market growth projections and future investment opportunities. The final report should include a comprehensive analysis of all findings, and provide recommendations for investment opportunities within the cryptocurrency market. Skills required for this project include: - Experience in conducting research and analysis in the cryptocurrency industry - Expert...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá
  Title: Discord and Telegram Specialist 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  About Us: We are a rapidly growing cryptocurrency platform looking to build vibrant and active communities on Discord and Telegram. Our company seeks to revolutionize the way people interact with cryptocurrency, and our communities will play a vital role in our user engagement. Job Description: We are seeking an experienced Discord and Telegram Specialist to set up, manage, and monetize our Discord and Telegram channels. The ideal candidate will be responsible for creating a welcoming and engaging environment, setting up channels, adding roles, and enabling all necessary features for successful community management and engagement. Responsibilities: Set up and manage our Discord and Telegram channels. Create and assign roles and permissions based on user responsibilities....

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  create memecoin smart contract 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can create a memecoin smart contract on the Ethereum blockchain network. The smart contract should have token distribution functionality with a basic level of customization, including fixed supply and equal distribution. Ideal skills and experience for the job include: - Experience wit...network. The smart contract should have token distribution functionality with a basic level of customization, including fixed supply and equal distribution. Ideal skills and experience for the job include: - Experience with creating smart contracts on the Ethereum blockchain network - Knowledge of token distribution functionality and basic level of customization - Understanding of memecoin and cryptocurrency market - Ability to deliver quality work within the given ...

  $5556 (Avg Bid)
  $5556 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  A cryptocurrency hardware wallet online store

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  95 lượt đặt giá
  Dextools Trending 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need a freelancer to create informative content for Dextools Trending, highlighting its Social Sentiment Analysis feature. The target audience for the content is cryptocurrency enthusiasts. The primary goal of the content is to inform the audience about this feature. Skills and experience required: - Strong understanding of cryptocurrency and blockchain technology - Ability to create engaging and informative content - Experience in writing for cryptocurrency-related projects - Familiarity with Dextools Trending and its features - Understanding of social sentiment analysis and its importance in cryptocurrency trading

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am looking for a developer to integrate a web3 wallet connect feature into my cryptocurrency platform. The ideal candidate should have experience with Metamask, Coinbase, and mobile wallets. Features and functionalities for the wallet connect integration are open to suggestions, and should be compatible with both mobile and desktop devices. Key requirements: - Experience with web3 wallet connect integration - Familiarity with Metamask, Coinbase, and mobile wallets - Ability to suggest and integrate features and functionalities - Compatibility with both mobile and desktop devices On desktop, the user must be able to open multiple tabs and not have issues. On mobile, if the user is in their mobile browser, they must be deep linked to their metamask or coinbase wallet. Once in ...

  $511 (Avg Bid)
  $511 Giá đặt trung bình
  92 lượt đặt giá
  wallet for cryptocurrency 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  "Creating a Wallet for Bitcoin Fork" I am looking for a blockchain developer to help fork a wallet for Bitcoin Fork crypto. The wallet will be used for personal use. I am looking for the following: - Support f...Bitcoin Fork" I am looking for a blockchain developer to help fork a wallet for Bitcoin Fork crypto. The wallet will be used for personal use. I am looking for the following: - Support for Bitcoin Fork - Advanced security features such as biometric authentication and multisig - User-friendly interface - Ability to send and receive cryptocurrency easily Ideal Skills and Experience: - Experience in developing cryptocurrency wallets - Knowledge of native cryptocurrency - Proficiency in security measures and encryption - Strong coding skills in...

  $747 (Avg Bid)
  $747 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  is currently looking to expand its in-house crypto focussed design team. We are a news outlet that produces daily news related to cryptocurrency. We’re looking to hire someone who can create unique hero images for multiple news stories published daily. These images will follow a basic theme and template, such as they can be duplicated at speed, swapping out a few parts rather than requiring complete redesigns for each news story. As we produce many news stories per day, were not looking for images that are prohibitive to scale. We generally want a designer to spend 20 mins maximum per image. We’re looking for an individual who can produce these images quickly and within budget. You should have some understanding of crypto and be able to do some basic research on eac...

  $15 / hr (Avg Bid)
  Nổi bật
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I need a logo design for a cryptocurrency dex that’s specific to BRC20 (Bitcoin) tokens.

  $70 (Avg Bid)
  $70
  229 bài tham dự

  ...and be able to engage with our target audience effectively. Whether they handle groups with large masses, or small ones, everything counts Humorous We prefer a humorous tone for our social media content, as we believe it will resonate well with our audience. We want our expert to be able to inject humor into their posts and engage with our followers in a lighthearted manner. The context is cryptocurrency memes. Memes well known globally. Posting Frequency: Daily We require our expert to post or engage on Twitter daily or weekly, & Fomo or for news or special moments. This is necessary to maintain our social media presence and keep our followers engaged. The ideal candidate should be able to come up with engaging content on a daily basis and interact with our followers r...

  $370 (Avg Bid)
  $370 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  Looking for Guest Post Resellers - Crypto / Casino / Betting/ Fintech / Gaming Niche . We are looking for experienced people and agencies to help us sell our permanent guest posts and do-follow backlinks on Prices.org. is cryptocurrency prices tracking, news and technical analysis portal with real traffic , established in 2017! Metrics for : DA55, DR63. Traffic is about 3000-4000uniques/day (We can give you access to our original Google Analytics !). Google News Approved. We have published on guest posts, press releases, organic articles and do-follow links for many Crypto, Casino/Betting, Fintech , Forex and iGaming companies: (crypto betting), (crypto casino), (online casino), (AR Metaverse),

  $1882 (Avg Bid)
  $1882 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  I am looking for a Dash coin and master node based cryptocurrency fork consultant to help me with the setup and configuration of my personal project. I require minimal involvement and would like general consultation and advice on specific aspects of the process. The ideal candidate should have experience in cryptocurrency development and coding, as well as expertise in the setup and configuration of master nodes.

  $778 (Avg Bid)
  $778 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I'm looking for a developer to create a custom cryptocurrency fork of Litecoin called 'Cookiecoin', which includes a desktop wallet, web wallet, an explorer, and a mining program. The mining program should use the Scrypt algorithm and the wallet should include an option for paper wallet generation. The custom cryptocurrency should have the unique name "Cookiecoin" with symbol "$COCO" and wallet addresses should start with letter "C". Ultimately, I'm looking for an experienced developer who can put together an effective and secure cryptocurrency solution that meets my specific needs.

  $618 (Avg Bid)
  $618 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I am looking for an animator to create a battle between various cryptocurrency memes. The animation should feature popular cryptocurrency memes such as NPC Wojak, Pepe the Frog, Shiba Inu Coin, and Dogecoin. I can provide custom ideas for the project. The final product can be in the form of a video or GIF. The minimum duration of the animation has to be 30 seconds to 1 minute or so I don't have preferences for 2d, 3d or stop motion animations, I leave it to your proposal. It is essential, it is a MEME cryptocurrency battle, the context can be invented but the memes are the following ( NPC wojak, Pepe the frog, Shiba Inu coin, Dogecoin ) the winner of the battle has to be NPC wojak.

  $108 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $108
  14 bài tham dự

  I am looking for a freelancer to help me create a Crypto Signals Website that offers Cryptocurrency Trading Signals to users. The ideal candidate should have experience in website development and knowledge of cryptocurrency trading. Here are some of the requirements for the project: - Offer Cryptocurrency Trading Signals - User Registration feature - Modern website design style - Binance Pay (Payment method) {5USDT} Additional features such as News and Analysis or an Affiliate Program may be considered as well. The website should have a clean and modern design to appeal to our target audience.

  $906 (Avg Bid)
  $906 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am looking for a website designer for a meme coin. I do not have any specific design preferences or inspirations, I can give you an idea only with a few sentences. You have to deliver HTML codes for a website. Ideal skills and experience for this job include: - Website design - Logo design - Knowledge of cryptocurrency - HTML/CSS If you don't know the MEME coin, please don't apply

  $199 (Avg Bid)
  $199 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  Job Description: We are seeking a talented and skilled Image Creation Specialist to design the homepage of a website for our cryptocurrency project. As we are in the beginning stages of development, we require someone with a keen eye for design and the ability to create visually appealing images based on specific criteria and suggestions provided. Responsibilities: Collaborate with our team to understand the website theme and project requirements. Create engaging and eye-catching images based on the provided suggestions. Design the homepage of the website to reflect the cryptocurrency project's concept and branding. Ensure that the images align with the overall design aesthetic and enhance the user experience. Deliver high-quality images within the specified time frame...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  I am looking for an expert flyer designer to create a promotional flyer for my website, Freelancercryptocoin.com. The purpose of the flyer is to promote a product/service, and the key element that I want to include is a call to action. I would prefer the flyer to be A4 size in PDF format. Additionally, I wo...designer to create a promotional flyer for my website, Freelancercryptocoin.com. The purpose of the flyer is to promote a product/service, and the key element that I want to include is a call to action. I would prefer the flyer to be A4 size in PDF format. Additionally, I would like the visuals of the flyer to be related to cryptocurrency. The ideal freelancer for this job should have experience in creating effective promotional flyers and be knowledgeable in the cryptocurre...

  $67 (Avg Bid)
  $67 Giá đặt trung bình
  123 lượt đặt giá

  Vui lòng Đăng Ký hoặc Đăng Nhập để xem thông tin.

  Nổi bật Niêm phong Cuộc thi hàng đầu NDA
  Crypto project Đã kết thúc left

  I am looking for a skilled developer who can create a new cryptocurrency based on my ideas. The main goal of this project is to have a fully functional cryptocurrency that can compete with existing ones in the market. I have some ideas for the technical requirements, but I am open to suggestions and guidance from the developer. The cryptocurrency should have basic security and privacy features to ensure the safety of users' information and transactions. The ideal developer should have experience in cryptocurrency development, blockchain technology, and cybersecurity.

  $292 (Avg Bid)
  $292 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Nigerian Crypto Accountant Đã kết thúc left

  I am looking for a Nigerian Crypto Accountant Or someone with Expertise who can assist me with managing my cryptocurrency portfolio. My ideal candidate should have experience with crypto accounting and should be familiar with the following: - Crypto accounting software (please specify) - Bookkeeping and tax filing related to cryptocurrencies - Knowledge of Nigerian tax laws and regulations The primary responsibilities of this job would include: - Managing my cryptocurrency portfolio - Ensuring compliance with Nigerian tax laws and regulations - Generating regular reports on the performance of my portfolio If you are an experienced crypto accountant with knowledge of Nigerian tax laws, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and highlig...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  As a leading cryptocurrency company, we are seeking a dedicated Support Team to join our 24/7 crypto support department. As a team, you will play a crucial role in providing top-notch customer support, addressing clients' crypto-related inquiries, and delivering exceptional service. Responsibilities: - Engage with customers in real-time through our live chat platform, providing timely assistance and resolving their crypto-related questions, concerns, and requests. - Deliver accurate information about cryptocurrencies, blockchain technology, and Pexo AI's products and services. - Assist customers with account inquiries, deposit and withdrawal processes, and general support, ensuring a seamless user experience. - Demonstrate a strong understanding of basic cryptocurrenc...

  $583 (Avg Bid)
  $583 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  is seeking a skilled and imaginative NFT Art Expert to join our team. As our NFT Art Expert, you will be ...our marketing team to promote and market the NFTs on our platform. Research and stay up-to-date on the latest NFT trends and techniques. Requirements: Strong portfolio showcasing your NFT art skills. Proficient in using NFT marketplaces such as OpenSea and Rarible. Excellent communication and collaboration skills. Ability to work independently and manage your own workload. Familiarity with cryptocurrency and blockchain technology is a plus. This is a freelance position, and the pay rate will be based on experience and project scope. To apply, please send your resume, portfolio, and hourly rate to . We look forward to hearing from you!

  $295 (Avg Bid)
  $295 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  , a fast-growing cryptocurrency website, is seeking an experienced Flyer Designer to create eye-catching and engaging flyers to promote our brand and events. As a Flyer Designer, you will work closely with our marketing team to create designs that capture our brand's essence and communicate our message to our target audience. Responsibilities: Collaborate with our marketing team to conceptualize and design promotional flyers for our brand and events Create high-quality, visually stunning designs that effectively communicate our brand's message and appeal to our target audience Ensure that all designs are consistent with our brand guidelines and standards Work within project timelines and budgetary constraints Provide input and feedback on creative direction and design

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  90 lượt đặt giá
  Create and lunch token Đã kết thúc left

  Create and Launch Token I am in need of a freelancer who can help me create and launch my token. The purpose of ...of the token is to facilitate transactions. I am looking for someone who has experience in creating tokens and launching them successfully. Skills and Experience Needed: - Experience in creating and launching tokens - Knowledge of blockchain technology - Familiarity with cryptocurrency exchanges - Understanding of smart contracts - Ability to develop a user-friendly interface Target Audience: - Consumers who want to use the token for transactions - Investors who are interested in investing in the token - Cryptocurrency enthusiasts who want to learn more about the token and its potential benefits Please include your past work and detailed project proposals in ...

  $585 (Avg Bid)
  $585 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I am in need of a full stack E-commerce Laravel developer with knowledge of Monero coin. I have an existing E-commerce website that needs to be integrated with Monero coin. Both Monero coin integration and website functionality improvements are equally important to me. I would prefer the completion...existing E-commerce website that needs to be integrated with Monero coin. Both Monero coin integration and website functionality improvements are equally important to me. I would prefer the completion of this project within 1-2 weeks. Ideal Skills and Experience: - Full stack E-commerce Laravel developer - Knowledge of Monero coin - Experience in both website functionality improvements and cryptocurrency integration - Ability to work within a tight deadline and deliver high-quality wor...

  $1089 (Avg Bid)
  $1089 Giá đặt trung bình
  96 lượt đặt giá

  Are you an experienced developer with a passion for artificial intelligence and natural language processing? Do you thrive in a fast-paced environment and enjoy building innovative applications that push the boundaries of technology? If so, has an exciting opportunity for you to join our te...with deep learning frameworks (e.g., TensorFlow, PyTorch) - Solid understanding of natural language processing concepts and techniques - Experience in building conversational interfaces and chatbots - Knowledge of web technologies such as HTML, CSS, and JavaScript - Strong problem-solving skills and ability to work independently - Excellent communication and collaboration skills - Passion for cryptocurrency and blockchain technology (preferred) Join NOW >

  $1347 (Avg Bid)
  $1347 Giá đặt trung bình
  75 lượt đặt giá

  Hello, I would like someone to create a program/script that will work as follows: My selected twitter account will tweet a tweet and his tweet will contain at least one of my selected keywords, if this happens a long/short trade will automatically open on the cryptocurrency exchange ( BINANCE) as fast as possible.

  $39 (Avg Bid)
  $39 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  ...individual with a passion for artificial intelligence and video production? Do you have the skills to craft engaging and captivating videos that bring concepts to life? If so, is seeking an AI Video Creator to join our team and produce high-quality AI-generated videos for our website. Responsibilities: - Conceptualize and storyboard AI-generated videos to convey complex cryptocurrency and blockchain concepts - Utilize artificial intelligence technologies to generate visually stunning and informative videos - Collaborate with the marketing and content teams to understand the messaging and goals of each video - Research and gather relevant data and information to ensure accuracy and credibility in the video content - Select appropriate visuals, graphics, and animations to

  $464 (Avg Bid)
  $464 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  Please Visit First : Are you a skilled Python developer looking to make an impact in the cryptocurrency industry? Do you have a passion for building scalable and secure web applications? If so, has an exciting opportunity for you to join our team as a Python Developer. Responsibilities: - Design, develop, and maintain web applications using Python and related frameworks - Collaborate with cross-functional teams to gather requirements and translate them into technical specifications - Implement efficient and scalable back-end solutions to support the functionality of - Integrate third-party APIs and external services into the platform - Write clean, maintainable, and well-documented code - Perform thorough

  $2261 (Avg Bid)
  $2261 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  Arbitrage HFT bot Đã kết thúc left

  I am looking for a skilled developer to create an arbitrage HFT bot that will trade multiple cryptocurrencies across various exchanges including Binance, Coinbase, and Kraken. The ideal candidate should have experience in developing tradin...multiple exchanges. - Ability to analyze market data and identify arbitrage opportunities. - Integration of APIs for data retrieval and execution of trades. - Development of a user-friendly interface for monitoring and managing the bot's activity. - Implementation of risk management strategies to minimize losses and maximize profits. The successful candidate should have a deep understanding of cryptocurrency trading and be proficient in Python programming. Experience with other programming languages such as JavaScript and C++ would be an a...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced professional in automated trading and the use of the 3Commas platform to help me implement a specific strategy in the cryptocurrency market. I need someone to set up and fine-tune a bot on 3Commas to automatically execute trades based on my custom strategy. The strategy is based on two key indicators: Chandelier Exit and ZLSMA. Here is the description of the strategy that needs to be implemented: -15 minutes period Chandelier Exit Indicator: ATR Period: 1 ATR Multiplier: 1.85 ZLSMA Indicator: Length: 32 Offset: 0 The ZLSMA represents a yellow line on the chart and acts as a smoothed trend line. Entry Signals: Buy: The bot will only enter a buy trade when two conditions are met: The Chandelier Exit is in the "Buy" state. A green candl...

  $147 (Avg Bid)
  $147 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Add WalletConnect to one page Đã kết thúc left

  I am looking for a developer who can add WalletConnect to my existing web platform. Already working with Metamask but need WalletConnect for Trust Wallet users. Its just one page, a single button. - Web development - WalletConnect integration - Knowledge of cryptocurrency wallets and providers If you have any recommendations for improving the project, they are welcome. Please reach out if you are interested in working with us!

  $58 (Avg Bid)
  $58 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Add WalletConnect to one button Đã kết thúc left

  I am looking for a developer who can add WalletConnect to my existing web platform. Already working with Metamask but need WalletConnect for Trust Wallet users. Its just one page, a single button. - Web development - WalletConnect integration - Knowledge of cryptocurrency wallets and providers If you have any recommendations for improving the project, they are welcome. Please reach out if you are interested in working with us!

  $74 (Avg Bid)
  $74 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Promote my meme crypto token Đã kết thúc left

  Promote my meme crypto token to Gen Z on Twitter Ideal Skills and Experience: - Experience in social media marketing - Expertise in Twitter marketing - Understanding of Gen Z demographics and preferences - Ability to create engaging social media content - Familiarity with the cryptocurrency industry

  $41 (Avg Bid)
  $41 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled financial expert who can help me invest in cryptocurrency to create a balanced portfolio. My goal is to earn huge profits in a short while. I am willing to invest initially between $1,000-$5,000. Ideal Skills and Experience: - Experienced financial expert with a proven track record of success in investing in cryptocurrency - Strong knowledge of cryptocurrency market trends and analysis - Ability to identify the best investment opportunities to create a balanced portfolio - Good communication skills to provide regular updates and advice on investment decisions.

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Looking for an experienced and knowledgeable Bitcoin investor to help me make huge profits through short-term trading strategies. The ideal freelancer should ha...and knowledgeable Bitcoin investor to help me make huge profits through short-term trading strategies. The ideal freelancer should have advanced knowledge of Bitcoin investment and be able to provide expertise in executing profitable trades. Skills and experience required: - Advanced knowledge of Bitcoin investment - Proven track record of successful short-term trading - Familiarity with cryptocurrency exchanges and trading platforms - Strong analytical skills to identify trends and make informed investment decisions Communication: - Preferred method of communication is text or instant messaging for quick updates and di...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am looking for a cryptocurrency investment manager who can actively trade my Bitcoin investment. My investment budget for this project is less than $10,000. The ideal candidate should have experience in active trading of Bitcoin, and be able to provide insights on the current market trends. Skills and experience required: - Expertise in Bitcoin trading - Knowledge of cryptocurrency market trends - Experience in active trading strategies - Ability to track and analyze investments - Strong communication skills to provide regular updates and insights I am open to discussing a mix of both active trading and long-term holding strategies, but my primary goal is to see a positive return on my investment.

  $462 (Avg Bid)
  $462 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  I am in need of a high-quality fresh crypto investor lead generation service from ads. I am looking to target a specific cryptocurrency that I will specify later. My preferred method for generating leads is through Google Ads or Facebook ads. I need a skilled and experienced professional to provide me with leads that convert. The ideal candidate should have experience in lead generation and be able to deliver quality leads at an affordable price. The target demographic for my investor leads is flexible and will be determined later. I am willing to pay $3.5 per generated lead.

  $47 (Avg Bid)
  $47 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a cryptocurrency investment manager who can actively trade my Bitcoin investment. My investment budget for this project is less than $10,000. The ideal candidate should have experience in active trading of Bitcoin, and be able to provide insights on the current market trends. Skills and experience required: - Expertise in Bitcoin trading - Knowledge of cryptocurrency market trends - Experience in active trading strategies - Ability to track and analyze investments - Strong communication skills to provide regular updates and insights I am open to discussing a mix of both active trading and long-term holding strategies, but my primary goal is to see a positive return on my investment.

  $425 (Avg Bid)
  $425 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  Các bài viết top cryptocurrency cộng đồng