Database administrationcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  137,434 database administration công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Cần viết app cho Android và IOS về quan lý chi tiêu, nhắc lịch thanh toán, nhắc đầu việc, quản lý tài chính cá nhân. Xin liên hệ với tôi: Mr. Mạnh. [Removed by Administration; Terms and Conditions : 13. Communication With Other Users]

  $50000 (Avg Bid)
  $50000 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Cần thiết kế nhãn mác sản phẩm gạo số lượng 4 Nội dung đã có sẵn Kích thước: 10*12 cm Mức giá 500k [Removed by Administration; Terms and Conditions : 13. Communication With Other Users]

  $69 (Avg Bid)
  $69 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  - Dã có template, model, css, form sẵn. Chỉ cần giúp mình upfile lên được database

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Mình có application connect với db hosting server Mà để chuỗi connect trong app thì bị lộ Nên 1 bạn giúp

  $235 (Avg Bid)
  $235 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Mình muốn xử lý trang HTML chuyển vào database(kiểu xử lý chuỗi or mảng rồi lưu vào database real time) bạn nào hứng thú liên hệ mình sẽ trao đổi cụ thể.

  $139 (Avg Bid)
  $139 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Get database của 1 website Đã kết thúc left

  Mình muốn load database của 1 website về dạng bảng excel để tiện tra cứu, trang đó có đuôi dạng như này Pages/admin/report/

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Lập trình Database Đã kết thúc left

  Team mình ở Huế cần tuyển: 01 Database Engineer * Yêu cầu: - Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. - Có kiến thức với các hệ thống: Oracle, SQL Server, chủ yếu làm việc với MySQL. - Có kinh nghiệm viết procedures, functions, views. - Biết cách tối ưu SQL & dùng indexes hay partitioning. - Có kinh nghiệm cài đặt, quản lý, nâng cấp, sao lưu hệ thống cơ sở dữ liệu lớn. - Có kinh nghiệm làm việc với Linux và shell scripting. Công việc lâu dài, tính bằng năm, có thể full-time hoặc part-time Rate mong muốn: $5-$7/h

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Zoho administration Đã kết thúc left

  Quảng trị và phát triển hệ thống zoho của công ty

  $318 (Avg Bid)
  $318 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Xây dựng database cơ bản Đã kết thúc left

  Sử dụng SQlite3, có hình ảnh mô tả

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...giây. Website dùng VPS như sau: CentOS 6.8 + nginx + mysql (mariadb), 1-2 cores CPU, 2-4 GB RAM, ổ cứng SSD Mã nguồn website: Wordpress + tool quét tin WP Content Crawler Qua tìm kiếm trên google mình thấy nhiều nơi khuyên website dữ liệu lớn cần tách database làm 2 phần: đọc và ghi riêng Vậy, theo mình công việc sẽ là tách database thành 2 phần riêng: phần đọc và ghi riêng để tăng tốc độ tải trang Hoặc bạn có thể đề xuất phương án xử lý dữ liệu và mã nguồn kiểu khác để tăng tốc độ tải trang xuống dưới 3 giây, giữ nguyên cấu hình vps do ngân sách của khách...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ BÁN ĐƯỢC -- LƯU Ý: Bất kỳ Chi nhánh ngân hàng nào cũng rất cần Diamond Database này vì 2 mục đích: 1. Tăng số lượng khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng và tăng Lợi nhuận + 2.. Tự bản thân ngân hàng check Credit Scoring cho mỗi khách hàng vay tiền để giảm thiểu TỐI ĐA Rủi ro cho vay để được ĐÁNH GIÁ TỐT VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH CUỐI NĂM VÌ ĐIỀU NÀY ẢNH HƯỞNG ĐẾN THƯỞNG KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CẢ CHI NHÁNH. -- Bạn hãy đề cập tới 2 vấn đề này với người bạn trực tiếp tư vấn với tính thuyết phục cao, và nhớ rằng đây là V...

  $8400 - $18900
  $8400 - $18900
  0 lượt đặt giá

  Phân thích thiết kế website theo ý tưởng đề ra Hỗ trợ viết tài liệu cho dự án

  $151 (Avg Bid)
  $151 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I have until the end of November to have these submitted, please find below the course materials.

  $92 (Avg Bid)
  $92 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  In terms of project timelines, we anticipate a completion span of 15 days, keeping in mind the intricate tasks involved in achieving a flawless application. Should this approach align with your vision, we welcome the opportunity to delve deeper intothe specifics and address any queries you might have. We appreciate your consideration and look forward to potentially collaborating on this transformative initiative.

  $848 (Avg Bid)
  $848 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled professional to help me migrate my website and database to a new AWS account. Website Type: - [Static website / Dynamic website / E-commerce website] Existing AWS Infrastructure: - [Yes, fully set up / Yes, but needs improvements / No, needs to be built from scratch] Database Size: - [Small (less than 1GB) / Medium (1GB - 10GB) / Large (more than 10GB)] Ideal Skills and Experience: - Proficient in AWS services and migration techniques - Experience with website and database migration projects - Strong knowledge of website and database architecture - Familiarity with the chosen website type (static, dynamic, e-commerce) - Ability to efficiently handle databases of various sizes - Attention to detail and ability to troubleshoot any i...

  $82 (Avg Bid)
  $82 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Are you a sales freelancer looking for an exciting opportunity? Join our campaign for Real Estate SIGNALS, our cutting-edge database featuring comprehensive information on real estate projects valued at $25 million or more. Covering projects announced or launched in the last 12 months across 35+ APAC countries, this invaluable resource offers our clients access to countless new opportunities, leads, and potential partnerships for just $125 per month (Details below). Here's why our clients should consider Real Estate SIGNALS: Affordable: limited-time offer by signing up before October 30, 2023, and enjoy a 12-month subscription for only $1,500 (discounted from $3,000). Extensive Coverage: Real Estate SIGNALS provides approximately 60% more coverage compared to most other pr...

  $451 - $902
  $451 - $902
  0 lượt đặt giá

  ...data validation, store validated data in a MySQL database, and generate financial reports and analysis using the Jasper Financial Analysis Module. ### **2. Functional Requirements:** **2.1 Data Upload Module:** - Interface to upload trial balance in standardized formats: CSV, XLS, XLSX. - Data preview option for verification before the final submission. - Upload status indicator, e.g., progress bar. **2.2 Data Validation Module:** - Automatic data validation upon upload. - Checks against pre-defined criteria to ensure data integrity. - Highlight incorrect or missing data, providing users with error messages and corrective suggestions. - Notification upon successful data validation. **2.3 Database Management:** - Secure and efficient database to store trial balanc...

  $2526 (Avg Bid)
  $2526 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  ...skilled freelancer to help with my project. My MySQL database is currently down and it goes down on a daily basis. I am looking for someone who can investigate and resolve this issue for me. Database Size: - The current size of the database is more than 5 GB. Cause of Database Failure: - Unfortunately, I do not know what causes the database to go down. It remains unknown at this time. Error Messages: - When the database goes down, I am able to provide specific error messages for further analysis. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in MySQL database administration and troubleshooting. - Experience in diagnosing and resolving database performance issues. - Ability to analyze error messages and identify the roo...

  $149 (Avg Bid)
  $149 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I am looking for a developer with experience in both Salesforce development and Bitbucket configuration and administration. The main objective of this project is to integrate Salesforce and Bitbucket. The expected timeline for this project is less than 1 month. Skills and Experience: - Strong experience in Salesforce development - Proficient in Bitbucket configuration and administration - Knowledge of integrating Salesforce and Bitbucket - Ability to meet project deadlines

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá
  LEAD GENERATION 6 ngày left

  LEAD GENERATION Industry: Technology Preferred method: Email Marketing Number of leads: 50-100 I am seeking a freelancer who specializes in lead generation for my technology services. The ideal candidate will have experience in email marketing and be able to generate 50-100 high-quality leads. The service we are offering is database administration and data analysis automation. the ideal candidate will be paid 25% comission and incase they strike a higher price than what we are offering the candidate will take the extra price on top.

  $941 (Avg Bid)
  $941 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  MYSQL DATABASE ERROR 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  MYSQL DATABASE ERROR I am experiencing a specific error message while working with my MYSQL database. Error Message: Please see on top of the image attached. - I am unsure if I have a backup of my database. MySQL Version: - I am unsure which version of MySQL I am using. Skills and Experience: - Proficient in MYSQL database management and troubleshooting - Familiarity with different versions of MySQL (5.7 and 8.0) - Ability to handle various error messages, such as "Connection failed," "Syntax error," or "Table does not exist" - Experience in database backup and recovery - Strong problem-solving skills in resolving MYSQL database errors

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  I ...MySQL database. Here are the project requirements: Data Access: - I need to access all data from the MySQL database. Spreadsheet Layout: - A basic display of data is sufficient for me. I do not have a specific layout in mind. Functions and Formulas: - I do not require any specific functions or formulas to be implemented in the spreadsheet. Just the data is enough. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Excel and MySQL - Experience in creating spreadsheets that connect to databases - Attention to detail and ability to organize data effectively If you have any professional recommendations or suggestions, I am open to hearing them. I look forward to working with a skilled freelancer who can deliver a functional and user-friendly Excel spreadsheet for accessing m...

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  88 lượt đặt giá

  HI, I have played with Intune for Education to prevent users from accessing the Internet (only specific pages are allowed). I have seen that the user: Patrick Hübner has access but Bea Kahlhofer and Konstantin Suditu have no access. I need all users to browse the internet. I need a group where internet access (only specific pages) is forbidden. It is very frustating that some users have access and some not, alltough I have configured all the same (I assume that ;-)) Thank you for your time, Stefan

  $157 (Avg Bid)
  $157 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  riak key value based simple database 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Work on your own to submit You will create a movie rental Riak key-value store. The bucket should be movies, and the value should be json with releasedate (i.e. 2016), runningtime (i.e. 1:15), and genre (i.e. comedy, drama, horror). The key should be the title of the movie all together in Pascal case (TheLordOfTheRings). 1. Add 6 movies to the database from at least 2 genres (comedy, drama, horror). You can use to find the information about your selected movies. 2. Delete one of the movie records. 3. Our movie rental business has 3 branches (East, West, South). Create these branches. The bucket should be branches. The value should be json with the name of the branch. Link each of the remaining five movies to at least one of the branches. At least one of the movies should link

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...Providing documentation for installation and usage. Payment: We are offering a competitive payment of €200-€250 for the successful completion of this project. Payment will be made upon the delivery and verification of the functional deb package. Requirements: To be considered for this freelance opportunity, applicants should have the following qualifications: Proficiency in Linux system administration and Debian packaging. Experience with compiling software for ARMv7 (armhf) architecture. A strong understanding of PostgreSQL and its installation process. Access to a Raspberry Pi 3 or equivalent ARMv7 (armhf) platform for testing purposes. Target Platform: Debian Buster ARMv7 (armhf) Specific Requirements: - Custom PostgreSQL features Timeline: Moderate (1-2 weeks)...

  $166 (Avg Bid)
  $166 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  looking for professional to help me to setup geoserver and integrate it with exisitng Arc SDE and Oracle Databse.

  $185 (Avg Bid)
  $185 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a AWS certified corporate trainer who can provide video preparation for AWS Skills and Experience: - AWS Certified SysOps Administrator - Associate certification - Strong knowledge and expertise in AWS services and systems administration - Excellent presentation and communication skills - Proven experience in delivering corporate training to expert-level audience Duration: - The training will be in the form of recorded videos, so it can be accessed by the audience at their convenience.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled Laravel developer to add a new function to my website. The function will allow users to upload both images and videos. Additionally, the function should count the number of items uploaded and store this information in a MySQL database. Skills and Experience: - Strong proficiency in Laravel framework - Experience with handling image and video uploads in Laravel - Proficiency in MySQL database management system - Ability to integrate the upload function with the existing website structure - Attention to detail and ability to ensure secure and efficient data handling Timeline: - The completion of this function is expected within a week. If you have the necessary skills and experience to deliver this project on time, please submit your proposal.

  $491 (Avg Bid)
  $491 Giá đặt trung bình
  222 lượt đặt giá

  the job should be done over anydesk! I am looking for a freelancer who can help me with a database issue in my Flutter app. I recently added a new column to my MySQL products table, but the change is not reflecting in my app. Instead, I am getting null values. Skills and Experience: - Strong experience with MySQL database - Proficient in Flutter 2.x - Familiarity with Drift (the package used in the app) - Ability to troubleshoot and debug database issues - Knowledge of Flutter code and its integration with databases If you have the necessary skills and experience to resolve this issue, please bid on this project.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  Conference room booking 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Conference room booking in PHP with different tentats with unique login. The building has about 30 tenants with different 4 digit logins. ASP-system is available today, but needs to be replaced with about the same features: Features: * Simple administration of tenents login (4 digits password, no user name) * Conference rooms (3 in total today) can be booked by tenants the hour from web Interface or mobile/responeisive site * Background should be able to be set individually for each conference room

  $1142 (Avg Bid)
  $1142 Giá đặt trung bình
  213 lượt đặt giá

  Project Description: Oracle Database Migration Skills Required: - Strong experience in Oracle database migration - In-depth knowledge of Oracle 11g - Familiarity with Oracle 18c or 19c Project Details: We are seeking a skilled professional to assist us with migrating our Oracle database from version 11g to the same version. The ideal candidate should have a deep understanding of Oracle database migration processes and be proficient in working with Oracle 11g. Key Requirements: - Expertise in database migration techniques and best practices - Ability to identify and resolve any migration-related issues - Experience with Oracle 18c or 19c is a plus The successful candidate will be responsible for ensuring a smooth and seamless migration process, minimiz...

  $314 (Avg Bid)
  $314 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to build me a custom database from scratch. The type of database that I need is a relational database, and I have a clear idea of the schema and structure that I want. The primary purpose of the database is to store and retrieve data for a therapist who runs groups. The freelancer should have previous experience in building custom databases, and should be capable of delivering a secure and reliable product within a reasonable timeframe.

  $1007 (Avg Bid)
  $1007 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I am in need of a skilled freelancer to create a PowerShell script for remotely uninstalling applications on a Windows machine. Requirements: - Experience with PowerShell scripting - Strong understanding of Windows operating system - Knowledge of remote administration and access - Ability to create a script that can uninstall applications on the target machine I am aware that there are scripts all over the internet that can complete this process but I will also need someone that can show me how to execute the process.

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I am looking for a SharePoint expert who can help me set up SharePoint 2019 on-premises on an Azure environment. The purpose of this setup is to run and test PowerShell script on SharePoint. Skills and Experience: - Proficiency in SharePoint 2019 on-premises configuration and administration - Experience with Azure environment setup and management - Knowledge of PowerShell scripting to change URLs in SharePoint 2019 - Familiarity with collaboration, document management, business intelligence, reporting, workflow automation, and process management in SharePoint Azure Subscription: - I do not have an Azure subscription currently, but I am open to procuring one if necessary.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  My project is an existing project and requires proficiency in Laravel Framework, PHP programming language, database management, front-end development, and integration of RESTful APIs with AJAX. I need the timeline to be completed within one month or less.

  $289 (Avg Bid)
  $289 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  We are currently experiencing slow performance issues with our WooCommerce database on our Cloudways-hosted website. Specifically, we have noticed significant delays when querying and retrieving orders. Our infrastructure utilizes MariaDB, and we are urgently seeking a seasoned database specialist who can diagnose the bottlenecks and implement solutions to optimize and speed up our database. Responsibilities: Conduct a comprehensive audit of our current database structure and configuration. Identify inefficiencies and performance bottlenecks within the database. Develop and implement a plan to optimize the database, focusing on speeding up order retrieval and other WooCommerce-related queries. Work closely with our internal team to test and valid...

  $58 (Avg Bid)
  $58 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Website to create a user wait list.

  $46 (Avg Bid)
  $46 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  Im looking for an experienced programmer to write software that will enable me to control a fan device. The device will have 3 sensors that will control the fan within a specific set of parameters and transmit data over wifi to the sql database. Each of my customers will have up to 40 devices. The desktop will have customer login access to a desktop that will be connected to the sql server. their desktop will show the data from each of their devices only. I can have unto 100 customers each with 40 devices. The data from each device will be recorded on the customers desktop. I need a dedicated experienced programmer and a quick turn around. Im not adding a price for the job as I want a committed person who can easily do this quickly and then offer support and further development ...

  $698 (Avg Bid)
  $698 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá

  I am looking for an expert who can help me with a database transfer. Specifically, I need to transfer 15 contact lists from the Rx2Go pharmacy platform to WooDelivery. In addition, I want some assistance with removing duplicates from the data as part of the project. If you have experience with these types of projects, please reach out so we can discuss further. Thank you!

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to create a database for medical outcome tracking. The focus of the project is to track treatment effectiveness, and the data should be represented in the form of detailed reports. The expected volume of the data to track is 1000 records or more. Experience in medical data tracking and database development is necessary as accuracy and reliability are of utmost importance. Final deliverables should include scalability and security measures. If you have the necessary skills to drive this project, then please reach out with your credentials.

  $2572 (Avg Bid)
  Nổi bật NDA
  $2572 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer to assist with media editing and administration for our academic organization such as searching for online images and posting social media posts manually. The ideal candidate should have experience in photo editing, managing social media accounts, as well as a strong attention to detail and understanding of educational purposes. Skills and Experience: - Data Entry Administration - Microsoft Words and Excel - Google Docs and Spreadsheet - Knowledge of how to search for and select relevant photographs for posts (is a must) - Proficient in photo editing software such as Canvas - Experience in editing photos for educational purposes - Strong attention to detail and ability to adhere to specific guidelines and requirements - Familiarit...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Snowflake support 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Title: Snowflake Administration Support - Immediate One-off Task Overview: I am looking for a skilled Snowflake administrator to assist me with a one-off task related to Snowflake administration. The task requires immediate attention and should be completed promptly. Requirements: - Strong experience and expertise in Snowflake administration - In-depth knowledge of Snowflake architecture and best practices - Ability to troubleshoot and resolve Snowflake administration issues efficiently - Familiarity with Snowflake security and access management - Proficiency in SQL and scripting languages for data manipulation and automation Responsibilities: - Review and optimize Snowflake configurations to improve performance - Monitor and manage Snowflake databases, wareh...

  $65 (Avg Bid)
  $65 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  this will be a module based project utilising PHP, MySQL, CSS and be a mobile friendly application. 1. Write an administration system to allow uploading of documents into relevant categories/libraries Files to be stored in a secured folder on the server. 3. login management of admin, employee and incorporated admin permissions. 4. Recording of file viewing and employee acceptance of the document, recording dat and time this was done. This will be very much of guided project for the selected freelancer. I have vast experiences of PHP, my SQL, et cetera and only time is the barrier to getting this project done. I will require a freelancer to progress this project for me.

  $144 (Avg Bid)
  $144 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  ...need of an experienced Dropshipping Website Developer to create a professional and fully functional e-commerce website. The website will specialize in web development, database management, payment gateway integration, and supplier linkage. Platform: Shopify - The website should be built on the Shopify platform Timeframe: - The desired timeframe for this project is not specified. Budget: Less than $1000 - The budget for this project is less than $1000. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in developing e-commerce websites, specifically in the dropshipping industry - Proficiency in web development, database management, payment gateway integration, and supplier linkage - Familiarity with Shopify platform and its features - Strong attention to detail a...

  $230 (Avg Bid)
  $230 Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá

  ...eating normal meals once again! I have photographic documentation of all of this which includes daily weights with date and time stamps on them. As my primary care doctor said at the Veterans Administration in Ann Arbor when I told him what happened to me he just said "the hospital and the nurses and doctors were just lucky...this time... that you survived without permanent injuries". I went to the hospital here via the emergency room with a belly ache... and they nearly killed me. If I would have had time I would have driven up to Ann Arbor to the VA Hospital instead. My care at the Veterans Administration Hospital in Ann Arbor has always been exceptionally good. Let's save some lives. Intake/Output Summary (Last 24 hours) at 1/16/2022 1122 Last data f...

  $1827 (Avg Bid)
  $1827 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  sql database 4 ngày left

  I want database, for (work)time tracking + simple interface to input data maximal payment 25$

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with the following tasks: - Writing queries on Access database - Performing integration with Oracle SQL Developer - Performing data integrity check Requirements: - Experience in writing queries on Access database - Knowledge of Oracle SQL Developer - Strong understanding of data integrity check The project is time-sensitive, and I need it to be completed within a week. All the necessary data and the database schema are already available. If you have the required skills and can meet the deadline, please submit your proposal.

  $104 (Avg Bid)
  $104 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to update and program my Excel database. The project involves modifying existing data and implementing general Excel functions. The database consists of more than 7 sheets or tabs. Skills and experience required: - Strong proficiency in Excel - Experience in modifying and updating data in Excel databases - Strong Understanding of "if" Functions - Knowledge of general Excel functions and formulas - Ability to work with multiple sheets or tabs in Excel

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  Các bài viết top database administration cộng đồng