Database designcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  162,838 database design công việc được tìm thấy, giá theo USD

  - Dã có template, model, css, form sẵn. Chỉ cần giúp mình upfile lên được database

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Mình có application connect với db hosting server Mà để chuỗi connect trong app thì bị lộ Nên 1 bạn giúp

  $235 (Avg Bid)
  $235 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Mình muốn xử lý trang HTML chuyển vào database(kiểu xử lý chuỗi or mảng rồi lưu vào database real time) bạn nào hứng thú liên hệ mình sẽ trao đổi cụ thể.

  $139 (Avg Bid)
  $139 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Get database của 1 website Đã kết thúc left

  Mình muốn load database của 1 website về dạng bảng excel để tiện tra cứu, trang đó có đuôi dạng như này Pages/admin/report/

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Lập trình Database Đã kết thúc left

  Team mình ở Huế cần tuyển: 01 Database Engineer * Yêu cầu: - Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. - Có kiến thức với các hệ thống: Oracle, SQL Server, chủ yếu làm việc với MySQL. - Có kinh nghiệm viết procedures, functions, views. - Biết cách tối ưu SQL & dùng indexes hay partitioning. - Có kinh nghiệm cài đặt, quản lý, nâng cấp, sao lưu hệ thống cơ sở dữ liệu lớn. - Có kinh nghiệm làm việc với Linux và shell scripting. Công việc lâu dài, tính bằng năm, có thể full-time hoặc part-time Rate mong muốn: $5-$7/h

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Xây dựng database cơ bản Đã kết thúc left

  Sử dụng SQlite3, có hình ảnh mô tả

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...giây. Website dùng VPS như sau: CentOS 6.8 + nginx + mysql (mariadb), 1-2 cores CPU, 2-4 GB RAM, ổ cứng SSD Mã nguồn website: Wordpress + tool quét tin WP Content Crawler Qua tìm kiếm trên google mình thấy nhiều nơi khuyên website dữ liệu lớn cần tách database làm 2 phần: đọc và ghi riêng Vậy, theo mình công việc sẽ là tách database thành 2 phần riêng: phần đọc và ghi riêng để tăng tốc độ tải trang Hoặc bạn có thể đề xuất phương án xử lý dữ liệu và mã nguồn kiểu khác để tăng tốc độ tải trang xuống dưới 3 giây, giữ nguyên cấu hình vps do ngân sách của khách...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ BÁN ĐƯỢC -- LƯU Ý: Bất kỳ Chi nhánh ngân hàng nào cũng rất cần Diamond Database này vì 2 mục đích: 1. Tăng số lượng khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng và tăng Lợi nhuận + 2.. Tự bản thân ngân hàng check Credit Scoring cho mỗi khách hàng vay tiền để giảm thiểu TỐI ĐA Rủi ro cho vay để được ĐÁNH GIÁ TỐT VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH CUỐI NĂM VÌ ĐIỀU NÀY ẢNH HƯỞNG ĐẾN THƯỞNG KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CẢ CHI NHÁNH. -- Bạn hãy đề cập tới 2 vấn đề này với người bạn trực tiếp tư vấn với tính thuyết phục cao, và nhớ rằng đây là V...

  $8400 - $18900
  $8400 - $18900
  0 lượt đặt giá

  Phân thích thiết kế website theo ý tưởng đề ra Hỗ trợ viết tài liệu cho dự án

  $151 (Avg Bid)
  $151 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  4 to 5 screens Firebase iOS project 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: 4 to 5 screens Firebase iOS project Purpose of the app: Social Media Design or wireframe: Yes, I have a design/wireframe ready Specific features required: - User authentication - Database integration - In-app purchases Ideal skills and experience: - Proficiency in iOS development using Firebase - Experience in implementing user authentication and database integration - Knowledge of in-app purchase integration - Familiarity with push notification implementation using Firebase

  $755 (Avg Bid)
  $755 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a developer who can add a Mapbox Address Search Box (with autocomplete) to an existing website widget...The new search box needs to be able to search using a UK address (and fly to the location entered on the map), calculate the distance from the searched address to the addresses of shops from the database and order the stores in the listings results section, closest first and furthest away last. Skills and experience required: - Proficiency in Mapbox and integrating address search functionality - Strong knowledge of web development languages (JavaScript) - Experience with website widget customization and integration - Ability to work with existing design specifications and implement a specific design for the Search Box The project needs to be comple...

  $62 (Avg Bid)
  $62 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...programmer to code the implementation of a custom app with a design already prepared. The app will be developed for both iOS, Android, and web platforms, and will require the incorporation of advanced features. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Flutter framework - Extensive experience in coding custom features for mobile and web applications - Ability to translate design into functional and visually appealing user interfaces - Familiarity with iOS, Android, and web app development guidelines and best practices - Knowledge of API integration and database management - Excellent problem-solving skills and attention to detail - Effective communication and collaboration abilities to work closely with the client's design team. - Wireframes...

  $212 (Avg Bid)
  $212 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Angular js -- 2 6 ngày left

  I am looking for a freelancer with intermediate-level AngularJS expertise to apply AngularJS to my existing website to separ...for the website, so the freelancer will need to integrate Angular JS into the existing code. More Details: Ensure your site is visually appealing, easy to navigate and include appropriate design choices, fonts, colours and use of white space. • Your site’s back end should be deployed to a new web app container on a cloud provider (Azure recommended). • It is also recommended that your site’s front-end should be deployed to a separate web app container on a cloud provider to avoid CORS and other cross-site security issues. • Your site’s NoSQL or serverless database should be deployed to cloud-based database prov...

  $41 (Avg Bid)
  $41 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  ...accuracy and adaptability of data entry into our point of sale program. Key Fields for Data Extraction: Supplier Name: Extracting vendor or supplier information intelligently through AI learning. Invoice Number: Smart recognition and capture of unique identifiers assigned to each invoice. Date: Dynamic extraction and understanding of dates associated with invoice issuance. Design Number: AI-powered identification of design numbers associated with the inventory. Department (Item Type): Utilizing AI to categorize items based on type for precise department allocation. Description: Advanced AI algorithms for nuanced extraction of detailed item or service descriptions. Cost Price: AI-enhanced recognition and capture of cost prices for inventory items. Retail Price: AI-...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá
  Angular js 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer with intermediate-level AngularJS expertise to apply AngularJS to my existing website to separ...for the website, so the freelancer will need to integrate Angular JS into the existing code. More Details: Ensure your site is visually appealing, easy to navigate and include appropriate design choices, fonts, colours and use of white space. • Your site’s back end should be deployed to a new web app container on a cloud provider (Azure recommended). • It is also recommended that your site’s front-end should be deployed to a separate web app container on a cloud provider to avoid CORS and other cross-site security issues. • Your site’s NoSQL or serverless database should be deployed to cloud-based database prov...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me deploy my small (less than 1GB) PHP project in Azure using VM instances, SQL database, cloud functions, and cloud storage. I require the latest version of PHP to be used for this project. Additionally, I need assistance in setting up the SQL database and cloud functions, including a full setup. Ideal skills and experience for this job include: - Experience deploying PHP projects in Azure using VM instances, SQL database, cloud functions, and cloud storage - Proficiency in the latest version of PHP - Knowledge of SQL database setup and configuration - Experience with cloud functions and cloud storage setup Please provide examples of similar projects you have completed in the past.

  $49 (Avg Bid)
  $49 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Create a contact database 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to create a contact database specifically for business contacts in a specific industry or demographic. The database should be organized by role within the organization and relevant distribution lists. Ideal skills and experience for this job include: - Strong understanding of database management - Proficiency in organizing data by role and distribution lists

  $342 (Avg Bid)
  $342 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  Database for storage (small business) 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Database for Small Business Inventory Management - Preferred Database System: Open to either SQL or NoSQL - Primary Purpose: Inventory Management - Anticipated Data Storage: Less than 1GB Skills and Experience: - Proficiency in SQL and/or NoSQL database systems - Experience in designing and implementing database solutions for inventory management - Knowledge of data storage optimization techniques for small-scale databases - Familiarity with data backup and recovery procedures - Understanding of data security measures for protecting sensitive business information Business logic description: Preparation of Shelves and Racks Labeling of Shelves and Racks: Create unique barcodes for each shelf and rack. This will allow for quick identification of the location ...

  $502 (Avg Bid)
  $502 Giá đặt trung bình
  69 lượt đặt giá
  offline library Database 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Offline Library Database I am looking for a freelancer to create an offline library database for a public library. The ideal candidate should have experience in creating databases using MySQL. Requirements: - Create a database management system using MySQL - The database should be able to hold less than 1,000 books/items - Design a user-friendly interface for easy navigation and searching within the database - Implement a system for organizing and categorizing books/items - Allow for adding, editing, and deleting book/item records - Include features for tracking book/item availability and borrowing history Skills and Experience: - Proficiency in MySQL and database management - Knowledge of library systems and book/item organization - Expe...

  $48 (Avg Bid)
  $48 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am looking...am looking for a freelancer to develop a platform that combines training, project management, and a database using Odoo. Specific features required for this project include: Training Platform: - Interactive quizzes to engage and assess learners Project Management Component: - Reporting tools to track project progress and generate insightful reports Database Component: - Data analysis capabilities to analyze and extract valuable insights from stored data Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in Odoo development - Experience in developing training platforms with interactive quizzes - Strong understanding of project management principles and tools - Expertise in database management and data analysis Please provide examples of relevan...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced Android app developer to modify my existing wallpapers app by creating a database mysql with admin panel instead of firebase database. Skills and Experience Needed: - Proficiency in Android app development - Ability to implement new features efficiently and effectively - Attention to detail and ability to follow specific instructions - Problem-solving skills to troubleshoot any issues that may arise during the modification process The developer will not be responsible for uploading the modified app to the Google Play Store, as I will handle that aspect myself.

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...configured to use a Google Sheets document as its database. The core requirement of this project is to integrate a robust email feature within the table. Key Project Requirements: Email Integration: Develop a system where users can sign up directly from the WPdatatables interface to receive email notifications. Notification Options: Users should have the option to receive notifications a) on-demand, whenever I choose to send out information, and b) on a monthly automated basis and c) once a certain threshold in one of the data included in the database is reached Email Template Design: The email should be based on a predefined template. Dynamic Content from Database: The template should be capable of pulling specific data from the database. -The lo...

  $192 (Avg Bid)
  $192 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  I need a database of Polish companies, which will contain direct e-mails to decision-makers, and/or direct telephone numbers to these persons, together with the name of the persons to whom these e-mails or telephone numbers lead. Importantly, the companies must also have NIP numbers.(must have informations) Data on the positions of the decision-makers and turnover/revenue would also be very valuable. A little less priority would be given to data on employment, role-based emails or company phones. Data that would be good to include, although of the lowest priority, would be company addresses, the industries in which they operate, PKD codes, names, etc. Payment for the database will depend on the coverage with the above requirements and the number of companies (the more t...

  $434 (Avg Bid)
  $434 Giá đặt trung bình
  78 lượt đặt giá

  ...tapping functionality. The system will involve a combination of hardware and software components. Here's an overview of the project in software terms: Database Management: Utilize a database to store user information, card details, and current balances. Design tables with fields such as UserID, CardID, Balance, TripHistory, etc. Card Management System: Assign a unique identifier (CardID) to each passenger's card. Implement functions for card registration, user association, and balance tracking. Recharge Functionality: Develop a mechanism for users to recharge their cards via a web portal, mobile app, or kiosk. Update the card balance in the database upon successful recharge. Tap In/Out Events: Install card readers on buses for communication wit...

  $1123 (Avg Bid)
  $1123 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá
  ERD and SQL 6 ngày left

  I am looking for a freelancer who can assist me with database design using ERD and SQL. Purpose: - The main purpose of this project is database design. Specific Entities and Relationships: - I have a detailed list of specific entities and relationships that must be included in the ERD. Scale: - The scale of the database is small, with less than 50 records. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in ERD and SQL - Proficiency in database design - Attention to detail in following specific requirements - Ability to handle small-scale databases efficiently

  $42 (Avg Bid)
  $42 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  Mongo db database 6 ngày left

  All details in document below

  $198 (Avg Bid)
  $198 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá
  webpage creater 6 ngày left

  I am looking for a web developer to create an E-commerce website with user registration and login functionality. Skills and Experience Required: - Strong experience in E-commerce website development - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Knowledge of user authentication and security measures - Familiarity with database management and integration - Ability to create a responsive and visually appealing design - Understanding of SEO best practices for E-commerce websites Key Requirements: - Develop a user-friendly and intuitive E-commerce website - Implement user registration and login functionality - Ensure secure data storage and protection - Optimize the website for search engines - Integrate payment gateway for smooth transactions If you have prior experience in bu...

  $139 (Avg Bid)
  $139 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Amadeus Api 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Responsibilities: • Design, develop, and maintain high-performance, secure and scalable Web APIs using .NET technologies using .NET as per given supplier API documentation and requirement. • Collaborate with cross-functional teams to analyze, design, and ship new features. • Implement data management, data validation and error handling, authentication and authorization for API endpoints. • Troubleshoot, debug, and optimize code to ensure the best performance and reliability of the application for efficient data retrieval using industry standard methods, tooling, algorithms, and caching techniques. Requirements: • Proven experience in .NET development, specifically in Web API development. • Strong knowledge of C# and the .NET framework. &bul...

  $431 (Avg Bid)
  $431 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá
  MySql database recovery 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: MySql database recovery UPDATE: I've uploaded some sample files with both IBN and FRM files so you can have a look. And separately the entire data directory. Project Description: I need help to recover my MySql database ASAP. My hoster's server crashed and I managed to recover only the data directory with all the ibn and frm files. Nothing else. No log files at all. It might be useful to know that I tried to recover the DB using the mysqlfrm utility which throw out a character utf8 related error. I also tried to recover using Stellar Repair for MYSQL but without the log files there's no way the app can restore the DB. Current State of the Database: - The database has crashed and needs to be restored. Data Backup: - I have the ...

  $216 (Avg Bid)
  $216 Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá
  Excel/Database Expert Developer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Largest Excel database you most likely have seen: 1. 10 millions indivdual records with 6 fields 2. Each file represents the 50 USA States 3. Some files (States) may have 500 records 4. Some States may have 1 million records 5. Need to export each State (50) into individual (50) Excel reports 6. Evaluate each State (50) records to determine how data may be extracted into Excel 7. After evaluating the Excel Data recommend Data export options for searching ease Successful appiicant(s) will review Excel Data via a DropBox connection.

  $89 (Avg Bid)
  $89 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  It is necessary finish a web application in python + django regard the statistic of stocks. So it is necessary: some fetaures of some filter; -. make some change to mysql database and api to datafeed. -. verify the formulas and add some features; -. make better the design. - create an admin page with security login and import stocks manually. Please answer only if you can show similar experiences

  $131 (Avg Bid)
  $131 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  MS ACCESS Database Project 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...with my MS ACCESS Database project. The purpose of the database is to store and manage customer data, track inventory and sales, and analyze financial data. Specific requirements for the database include: - User-friendly interface for easy data entry and retrieval - Ability to generate custom reports and queries - Integration with other applications, such as Excel or Outlook I anticipate needing less than 5 tables in the database to meet my requirements. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in MS ACCESS and database design - Knowledge of SQL and query optimization - Strong attention to detail and ability to meet deadlines If you have any examples or suggestions for additional features that would enhance the fu...

  $79 (Avg Bid)
  $79 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  Add data to firebase database using an endpoint The data to be added will come from a webhook. That means, we need an endpoint to receive the JSON in post form.

  $37 (Avg Bid)
  $37 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  Job Title: Database Developer with Snowflake and MDM Location: HYD/Remote Duration: Full Time Required Skills: • At least 7plus years of experience in Snowflake development which includes creating Stored Procedures, Tasks, Stages, Views and Tables. • Experience working with SQL Query optimization and Cost optimization of Snowflake resources. • implement security measures to protect sensitive data such as, Role-Based Access (RBAC), Data Encryption and Data Masking. • Proficiency in building ELT/ETL pipelines with focus on Change Data Capture (CDC), History Snapshots, Audit logging and other best practices. • Working experience with any of the ETL tools such Five trans, Informatica, etc., • ...

  $1579 (Avg Bid)
  $1579 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...technologies and database management systems, especially Snowflake. All these systems have been developed greenfield and are in the process of being launched now, so the right candidate will be part of stabilizing the products post launch and then taking a key role in developing the future roadmap necessary for growing the business. Key Responsibilities: • Digital Properties (Wordpress, Netsuite Suite Commerce Advanced) o Work with stakeholders to update digital properties with a focus on development of functionality and stability o Develop APIs in digital properties to support integrations with other products • Integrations o Develop Integrations between products utilizing Boomi or other available integration services o Understand integration points in other products ...

  $1433 (Avg Bid)
  $1433 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  Build and design a complete shopping website. Members are able to sign up, purchase, refer friends, and many more. Need a whole system with payment gateway, database, backend include customer service. And some more.

  $2043 (Avg Bid)
  $2043 Giá đặt trung bình
  91 lượt đặt giá

  It was great chatting with you! I would like to work with you on creating an online database hosted on a cloud server that also includes a dashboard.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...with proficiency in Python integration to support my job. I work in PST hours. I joined a job recently and need job support for the same. I will be assigned the work through JIRA's and need to finish these work within the sprint. Responsibilities: APEX Application Development: Design, develop, and maintain Oracle APEX applications tailored to meet client requirements. Python Integration: Seamlessly integrate Python components, scripts, and libraries into Oracle APEX applications to enhance functionality. Database Integration: Integrate APEX applications with Oracle databases, ensuring a cohesive and efficient connection between front-end and back-end systems. Customization and Enhancement: Customize APEX applications to incorporate Python features and functiona...

  $542 (Avg Bid)
  $542 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am looking for an Android app developer who can create a voucher redeem app us...redemption and barcode scanning - Ability to integrate the barcode scanner functionality into the app - Familiarity with designing user-friendly interfaces The app should have the following features: - Ability to scan barcodes and redeem vouchers - User-friendly interface for easy voucher redemption - Integration with a database to store and validate voucher codes - Compatibility with various Android devices and screen sizes Although I have a rough idea of the app's design, I would appreciate suggestions and input from the developer to enhance the user experience. Please provide examples of your previous Android app development projects, particularly those related to voucher redemption...

  $124 (Avg Bid)
  $124 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer to migrate my Joomla 3.9 database to a new WordPress website i have installed on a temporary subdomain. The database size is medium, ranging from 100MB to 500MB and contains website users information and membership status from community builder for approximatley 3,000 registered users. Skills and Experience: - Extensive experience in Joomla and WordPress migrations - Proficient in database management and manipulation - Familiarity with Joomla 3.9 and WordPress platforms - Ability to ensure seamless data transfer and preservation of website functionality including user login - Strong attention to detail and ability to troubleshoot any potential issues - Extremely fluent in English Successful freelancers should include detailed pro...

  $250 - $750
  Niêm phong
  $250 - $750
  37 lượt đặt giá

  Web Development Project Using Python Skills and Experience Required: - Proficiency in Python programming language - Experience in web development using Python frameworks such as Django or Flask - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript for front-end development - Familiarity with database management systems, such as MySQL or PostgreSQL Project Requirements: - Develop a web application using Python to meet the client's specific needs - Create user-friendly interfaces and ensure responsive design for optimal user experience - Implement necessary features and functionalities, such as user authentication and data handling - Integrate with databases to store and retrieve data efficiently - Ensure the project is completed within a week, meeting the specified deadline Additio...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  PhP and database for hotel website 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Description: PhP and Database Development for Hotel Website Specific Features: - Online booking system - booking calendar - admin login - customer details Level of Customization for Online Booking System: - Basic level Mobile Responsiveness: - The website should be mobile responsive. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PhP and database development - Experience in developing online booking systems - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript for mobile responsiveness

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled professional who can assist me in creating a small-scale microservices project using Pytho...Python programming language - Experience in developing microservices projects - Knowledge of different microservices architecture patterns - Ability to design and implement RESTful APIs - Familiarity with containerization technologies like Docker - Understanding of database systems and data management - Strong problem-solving and debugging skills Ideal Skills and Experience: - Proficient in Python programming language - Experience with microservices architecture - Familiarity with Flask and Django frameworks - Knowledge of containerization technologies like Docker - Experience in designing and implementing RESTful APIs - Understanding of database sys...

  $172 (Avg Bid)
  $172 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  3 tables only (Laravel) 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Laravel developer to create 3 tables for my project. - I will provide the field names for each table. - The purpose of these tables is for data storage. - The tables will function independently and do not need to interact with each other. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Laravel - Experience in database design and implementation - Knowledge of data storage best practices - Attention to detail and ability to follow instructions

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá
  PANKAJ KUMAR 5 ngày left

  Project Description: Data Entry for Numeric Data into a Database Skills and Experience Needed: - Proficiency in data entry and accuracy in entering numeric data - Experience in working with databases and understanding of database structures - Familiarity with database software and tools - Attention to detail and ability to follow specific instructions - Strong organizational skills to ensure data is entered correctly and efficiently Project Scope: - The project involves entering numeric data into a database. - The data will be provided in a specific format or structure, which is a database. - The freelancer will need to accurately enter the numeric data into the database, ensuring data integrity and accuracy. - The project requires attention to d...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá
  Flutter Developer 5 ngày left

  Design and Build sophisticated and highly scalable apps using Flutter. Build custom packages in Flutter using the functionalities and APIs already available in native Android and IOS. Translate and Build the designs and Wireframes into high quality responsive UI code. ROLES AND RESPONSIBILITIES: -  Designing, developing, testing, maintaining, and deploying software in the Flutter framework and Dart language.  Developing user interface components and implementing them by following well-known Flutter / Dart workflows and practices.  Communicating with product and engineering leads to implement business and project objectives.  Code review of team members' commits as part of CI/CD cycle.  Participate in testing, quality assurance and bug fixes as part of the CI/CD cycle. S...

  $1412 (Avg Bid)
  $1412 Giá đặt trung bình
  87 lượt đặt giá

  ...Request Tracking, Email Notifications, and other essential features. Our application will cater to users who can sign up or use a guest mode to submit requests. It will include features like estimates, invoicing, and payments based on these requests, ensuring secure releases with limitable links and pinpointed workflows managed by department heads. Responsibilities: Collaborate with our team to design and develop a Python-based application with a user-friendly interface. Implement user registration and guest mode functionality for request submission. Develop a request tracking system to monitor the progress of submitted requests. Create an email notification system to keep users informed about the status of their requests. Integrate features for generating estimates, invoices, ...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  ...function as per below: 1. Login: primary and secondary login (based on function and limit) 2. Datatable: extract data from database and pop-out in the website, dual-way update in required where any CRUD operation occurs, it should reflect to CRM and Laravel datatable 3. On the datatable, it require to have date on the next payment update (will provide info later). 4. Analytics: this website meant to internal usage, so analytics to track the worker productivity and any act of CRUD operation can be detected. 5. Proper structure: coming with good impression website with a good function is highly recommended. Looking forward for the master of laravel website technical design to take this project. Project Timeline: 4 - 8 weeks Price: $250 for overall project/nett. Ple...

  $232 (Avg Bid)
  $232 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá