Design website using ruby railscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  144,501 design website using ruby rails công việc được tìm thấy, giá theo USD

  ...động cho thiết kế bằng các linh kiện, vật tư đã được khai báo. - Thiết kế sản phẩm có tính linh động, cho phép người xem thay đổi về màu sắc, linh kiện, vật tư, kích thước qua mobile app của Sketchup, website. - Lưu các thiết kế vào thư viện để kế thừa và lấy ra dùng lại dạng mô đun. - Tạo dự án thiết kế và chia sẻ cho nhiều người để cùng thiết kế, xem, theo dõi tiến độ. - Xuất danh sách vật tư BOM và đồng bộ với hệ thống Odoo. - Sắp xếp ván tối ưu và xuất file chạy máy cắt, máy CNC. - Xuất báo giá theo chi phí vật tư, chi phí quản lý, linh kiện, chi phí hoạt động,.. đã khai...

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Using NFT ERC 721 to mint crypto currency ERC 20

  $2575 (Avg Bid)
  $2575 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Onsite công ty khách hàng Đã kết thúc left

  - Ruby developer. Phát triển các dự án sử dụng Ruby như Ruby on Rails, scraping, bot. - Phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế hệ thống, thiết kế DB. - Làm việc với BSE, PM, phối hợp với các thành viên khác theo mô hình agile

  $893 (Avg Bid)
  $893 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  -1 Site sẵn có bằng Ruby -Rebuild lại bằng Laravel -Bên mình sẽ xử lý tất cả Front-end của site -Bạn chỉ cần xửu lý function của back-end, có tài liệu mô tả cũng như source Ruby để tham khảo -Chi tiết hơn có thể nhắn qua skyp là eric tran1988

  $1243 (Avg Bid)
  $1243 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Hiện công ty mình cần tuyển các bạn freelancer làm về Ruby on Rails và Android. Ruby on Rails tạm thời 3 tuần Android: 3 tháng

  $1025 (Avg Bid)
  $1025 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Mình đang làm đồ án thực tập lập trình web sử dụng ruby on rails, bạn nào có kinh nghiệm về ngôn ngữ này có thể hỗ trợ giúp mình nhé. Mình cần gấp! Có thể trả phí 100.000 đến 250.000đ/giờ tùy kinh nghiệm.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  measure power using ade7753 Đã kết thúc left

  cần mạch đo công suất, năng lượng, góc pha và code tương ứng. Sử dụng MCU 8052

  $52 (Avg Bid)
  $52 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Mac Khác hoặc không chắc - Lập trình chính trong các dự án công nghệ sử dụng Ruby on Rails - Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công. - Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  monitor website using python Đã kết thúc left

  dự án monitor website, khi có lỗi hoặc kết nối time out sẽ trả về email của bạn

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá
  @caosonbao Đã kết thúc left

  Python/Ruby/PHP Dùng để lập trình phía Server-side các ứng dụng cho mobile và website.

  $226 - $656
  $226 - $656
  0 lượt đặt giá
  Viết phần mềm Đã kết thúc left

  Start-up của Singapore cần tuyển: 1.Ruby on Rails developer: Phát triển hệ thống back end, hỗ trợ tính năng mới. 3+ năm kinh nghiệm phát triển backend trên Ruby on Rails (RoR) Chuyên môn trong RoR  và các công nghệ web. Có khả năng giải quyết ác vấn đề phức tạp. Kinh nghiệm thử nghiệm TDD (RSpec, Capybara, Selenium) Phát triển và nâng cấp backend của App dựa trên cấu trúc tổng quan, tăng thêm tính năng cho App. Khả năng học hỏi nhanh và cao. Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh developer: 2+ năm kinh nghiệm với JavaScript, phát triển front end phần mềm. Kỹ năng: JavaScript, HTML5, CSS3, ngôn ngữ ph&aa...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  dự án gần như là clone từ 1 trang web nguồn wordpress thay vào lập trình wp thì code lại trên php, .net, ruby , hay bất cứ framework nào khác yêu cầu: front end thì coppy từ web có api quản lí đăng kí và xếp lớp có chức đăng nhập, đăng nhập bằng mạng xã hội có post và page admin panel tốt cho seo khả năng mở rộng thêm tiếng anh và tiếng việt các contact form và setup email các custom page và slide cho promotion từng tháng của công ty (hay thay đổi) trên trang chủ

  $1017 (Avg Bid)
  $1017 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Em có 1 cái tiểu luận nhỏ và cần code cho chương trình tách biên dùng biến đổi wavelet chạy trên GUI. Liên hệ: email: penguin.0990@ yahoo: penguin.0990 sđt: 0902834913 Mong hồi âm sớm. Cám ơn anh

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a custom-built website that will allow users to analyze crime data in the US from 1982-2015 using R. I am open to suggestions for specific features and requirements, but I would like the website to include both charts and interactive maps for data visualization. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of R programming language - Experience in web development and design - Expertise in data visualization - Familiarity with crime data and analysis - Ability to create custom-built websites - Knowledge of chart and map libraries for data visualization. After analysis, I need these answers. Also, if we can make some other observations, that would be great. 1. To determine whether the shooting is directly related t...

  $135 (Avg Bid)
  $135 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  should be applied to Chrome like this: "model": "Pixel 6", "manufacturer": "Google", "os": "Android 13", "version": "13.0.0" ... etc

  $177 (Avg Bid)
  $177 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  I need someone to modify and build a firefox extension from the code available at this Github repo: - the modifications I need are very simple and I can explain exactly what I need changing and where it is in the code.

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can create structural plans for a pergola that will be built in an area measuring 120 square feet (10x12). The desired material for the pergola is wood. The area has been identified as Wind Zone 3 and the structural plans should be designed with ASCE 7-16 Wind Zone standards in mind. The ideal freelancer for this project should have experience in structural engineering and be familiar with ASCE 7-16 Wind Zone standards. They should also have expertise in designing and constructing wooden structures.

  $108 (Avg Bid)
  $108 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me set up a link between my MySQL database and WhatsApp using an existing API with Clickatell Chat Flow. The ideal candidate should have experience working with integrating APIs, Clickatell and be proficient in MySQL. The project requires accessing and sending customer information through WhatsApp. Skills and experience required: - Proficient in MySQL - Experience with integrating APIs - Knowledge of Clickatell Chat Flow - Ability to work with customer information

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  Implement a lexical analyzer program to do the following tasks: Builds NFA from a given regular expression. Convert NFA into DFA. Build DFA from regular expression directly. Check whether the string is accepted or not without using RE

  $127 (Avg Bid)
  $127 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with a project that requires knowledge of OpenAi Embedbase. The project involves generating a list of students who have missed class. Specifically, I have both the name/student ID and attendance records of the students. I have a database that can be accessed by graphql(hasura) that has 14 thousand students. I need to generate reports from this database, such as: Which class has the most absent students? Which class has the most students present? Who is the most assiduous student, and so on. I imagine we should use to index and organize the data I have in Postgres with hasura so that we need a natural language in the conversation. Ideal skills and experience for this job include: - Typescript/Vue3 - Knowledge of OpenAi Embedbase - Experien...

  $205 (Avg Bid)
  $205 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Data Scrapping , Extraction . 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...of handling a high volume of data extraction. Implement an efficient web crawler or scraper using tools such as Selenium, Scrapy, or other suitable frameworks. Configure the scraping bot to search for names on targeted websites, using the Chrome browser. Extract the necessary information Website/URL details such as phone numbers, addresses, and additional contact information. Ensure the extracted data is stored accurately and efficiently in the designated MySQL database. Design and implement an optimized table structure within the MySQL database to organize the collected data effectively. Optimize the web scraping process to maximize speed and efficiency, considering the 500-page limit per website. Implement error handling mechanisms to address e...

  $317 (Avg Bid)
  $317 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I would like someone to look at the Fasting applications on the iOS or Android stores and come up with a simple wireframe design of a fasting application. I will be awarding this project to multiple people and for the person who comes up with the best design, I will ask for more help. Some hints for the design • This will be for an Apple iOS phone only. So the design needs to look like a typical iOS app • The design will need a setting screen where the user can customize their settings • I will use Apple authentication, so there will be no need for a login screen • Please research the most popular apps you see on iOS or Android for inspiration • The application will need some charts, a calendar • The application w...

  $122 (Avg Bid)
  $122 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Integration of Two Platforms Using API 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to integrate Marketsharp and Mojo Dialer using API. The ideal candidate should have experience in API integration and be familiar with both platforms. The project requirements include: - Adding calls to Mojo Dialer - Creating notes to Marketsharp when a call is made - Ensuring that the integration is seamless and error-free The freelancer should have access to the API documentation and credentials for both platforms. The project deadline is 1 week If you are interested in this project, please provide your portfolio and relevant experience. Thank you.

  $1138 (Avg Bid)
  $1138 Giá đặt trung bình
  87 lượt đặt giá

  Use this spreadsheet ALL 20 SHEETS Use your Instagram account on mobile to search each of the 200 usernames and click on the email (or contact) button on their profile to find their email address. Copy and paste their email address on the second column right next to the username. The username name will be in black bold text in the search results in Instagram. Please complete this in 24 hours.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  I am looking for a React JS developer who can help me resolve an issue with playing HLS video stream in Safari browser. Currently, I am using as my video player but it doesn't seem to work on Safari. I am not sure what the exact issue is and would need someone to investigate and provide a solution. Ideally, the developer should have experience with React JS and video streaming technologies. It would be great if they have worked with HLS video streams before. In addition, I would like the video player to support all major browsers, not just Safari. The developer should be able to ensure that the video player works seamlessly on all platforms. Overall, I am looking for a reliable and experienced developer who can help me fix this issue and ensure smooth video playback acro...

  $112 (Avg Bid)
  $112 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Hello everyone, As a High school robotic teacher, I am looking some one to create a fully explained C# application that uses openCV and a usb camera. The application will be used to guide a robot to pick and place items from a table using the usb camera (2D application) . The application will needs to detect and recognize specific objects and determine type,position and rotation, the application should also have a calibration process - 1. pixel to mm calibration 2. hand eye coordination calibration. functions 1. take a picture 2. teach and save part 3. load part 4. get part location (X,Y,angle) Interface: should allow to run calibrations and the functions and show the snaped picture and live picture. you might find it good to know that what I want already exist but in pyton, ...

  $645 (Avg Bid)
  $645 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  We are seeking a developer to create a desktop backup application using restic as the backend program. The ideal candidate should have experience in developing applications for Windows and Mac operating systems and should be familiar with restic, keycloak, docker, node, postgres etc. The application will have a Graphical User Interface (GUI) for ease of use. We already have a S3 based restic repository to store backups. This will be a consumer application and hence it will need components like Customer Signup/DB/Billing, an Admin panel, a coordinator app etc

  $4480 (Avg Bid)
  $4480 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Hi, I'm looking for somebody who would translate my blog from Czech into Poland and Slovak language. It's quite easy mechanical job as you would only copy the original text, than use Google translator or DeepL and put it into the new language page and then just recover links and formatting (there are usually only few of then per article). It's about 100 articles of maximum size of one A4 page per article. The administration environment is very favourable You don't necessary have to speak this languages as it will be made by automatic translator.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá

  I would like to build an app that can be used in the Microsoft Office 365 environment, which is possible using Microsoft Power APP. This app will be used to track Purchase orders from the time they are manufactured until they arrive at the warehouse. The goal is to simplify the process of tracking orders in my team and avoid phone calls of checking.

  $217 (Avg Bid)
  $217 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I need someone to desgin a customized invoice using Clearbooks accounting software (UK). I have a basic template but want to add features and change the layout.

  $190 (Avg Bid)
  $190 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  i need developer who can build android push notification feature in to existing app the feature activated by user or turned off when needed the push notification send invetation to chat or play game to nearby users based on google map gps function withen 100 meter or more as user chosen radouse.

  $212 (Avg Bid)
  $212 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  We require an experienced professional to create a landing page using Gempages (Shopify) We will provide the content and images. We will also Provide the example

  $60 (Avg Bid)
  $60 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  QR code generator using AI 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled developer to create a QR code generator using AI. The project requires the use of an advanced AI algorithm to generate text-based QR codes. The ideal freelancer for this project has experience with AI and QR code generation, with a strong understanding of machine learning algorithms. This app should be compatible with web browser. They should also be able to work efficiently and communicate effectively throughout the project.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  Website design using next.js 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are looking for designing a new brand new website for our software product (an assessment platform for recruiters/companies conducting interviews, Colleges/Schools for conducting the online exam). An ideal candidate should have experience designing websites using , design graphics, better understanding of user experience etc.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  Facebook Retargeting Campaign to buy used cars using a list of Mobile Numbers for car sellers. Target Audience: Our target audience is specific car sellers. We already have a list of mobile numbers (2000 to 3000 mobile numbers) The list changes every week. People sell their cars... So we need to remove their numbers and we collect new numbers for new sellers. I will need you to teach us how to update the list every week. Ad Creative: We have still banners and videos. Ideal Skills and Experience: - Experience in Facebook ad campaigns - Knowledge of retargeting strategies - Understanding of target audience demographics and behavior - Ability to analyze campaign results and adjust accordingly.

  $118 (Avg Bid)
  Gấp
  $118 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  I am looking for someone with experience in deploying Azure Functions using .zip files, specifically in Java. The ideal candidate should be proficient in using the Command Line Interface (CLI) for deployment. The project involves troubleshooting and resolving deployment failures that I am currently experiencing. The specific issues I am encountering are related to deployment failures, and I need someone who can help me identify and fix the underlying issues. If you have experience with Azure Functions deployment and are comfortable using CLI, please reach out to me. Thank you. We need to help someone on the call where we have the functions code available in Visual Studio

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  30 euro budget, needs to be done in 5 hours, message with code 233 first to show you read this, understand and are willing to accept this rate of pay

  $49 (Avg Bid)
  $49 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  Standardization of Quality and ISO Documents using a Standard Template I am looking for a freelancer who can help me standardize 6-10 of my Quality and ISO documents using a standard template that I have in mind. The ideal candidate should have experience in document standardization and should be able to work efficiently and accurately. Requirements: - Use the standard template provided to standardize the documents - Ensure that all documents are standardized to the same format - Use appropriate headings and subheadings to improve readability - Ensure that all content is accurate and up-to-date - Ensure that all documents are easy to edit and update in the future Skills and experience: - Experience in document standardization - Attention to detail - Excellent communication...

  $272 (Avg Bid)
  $272 Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá

  Video Surveillance System using Computer Vision I am looking for a freelancer who can help me develop a video surveillance system with computer vision capabilities. The main purpose of the system is for security monitoring. The system will use both IP and CCTV cameras to capture footage. I need Video Stream Pipeplining and Parellel Processing for handling 40 cameras in single system without latency . Ideal skills and experience for this job include: - Expertise in computer vision and video analytics - Experience working with IP and CCTV cameras - Video Streaming Pipeline - Data Pipeline and Handling RTSP streams If you have experience in these areas and are interested in working on this project, please submit your proposal with relevant examples of your work.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  It's more about developing model and simulating in the Matlab, need to explain with and without pitch controllers and analysis of the results

  $244 (Avg Bid)
  $244 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  I am looking for someone to help me deploy my pre-built and trained Image Processing ML model on my WIX website using Streamlit. I already have a design in mind for the user interface, and I need someone who can help me implement it. Ideal skills and experience for this job include: - Expertise in deploying ML models on web platforms using Streamlit - Experience with WIX website development and integration - Knowledge of image processing and relevant ML algorithms - Ability to work with pre-built and pre-trained ML models - Good understanding of UI/UX design principles to implement my design vision.

  $85 (Avg Bid)
  $85 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for someone to develop the UI of a basic mobile app using Figma. The purpose of the app is Chat/E-commerce, and I am looking for a custom/unique design style for the UI. I have a list of features that I want to be included in the app. Ideal skills and experience for this job include proficiency in using Figma, UI/UX design, and experience in E-commerce app development. The candidate should also be able to work collaboratively and communicate effectively with me throughout the project. Please go thru the attached power point presentation before you quote. This is only the initial few screens, I want to see how it looks before proceeding with the rest of the screens.

  $152 (Avg Bid)
  $152 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Hello I need an expert in Data Analysis using R Markdown and with knowledge of RNA. Apply immediately if you have the required expertise. No teams or companies.

  $93 (Avg Bid)
  $93 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with some corrections to my website using Wordpress (Siteground). I need the following changes to be made: - Removal of all links on NEWS page and CONTACT page - Easier access from Landing Page to Menu I have access to the backend of the website, so the freelancer will not need to set up access for me. There is no strict deadline for the project, but I would like it to be completed as soon as possible. I require all links to be removed from the NEWS and CONTACT pages. Ideal skills and experience for this job include: - Experience working with Wordpress and Siteground - Knowledge of HTML and CSS - Attention to detail and ability to follow instructions accurately

  $261 (Avg Bid)
  $261 Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá

  I am looking for assistance in writing a python script to run my MPT7-Instruct model with an API using Gradio. I have already created the model, and I have a specific API in mind that I would like to use for running the model. The expected input format is text input. If you believe you possess the necessary skills to help me on this project, I would love to connect and discuss further. Thank you for your time! I will validate the script running on my instance and if it works then I will close the project. You just need to modify this code here to convert it into an API. Input: Text prompt Output: Text reply based on the prompt

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Email need to fix for website contact us, we are using godaddy relay to send email as we using godaddy VSP server. or you can use any other SMTP as well email need to work. our contact form when any user fill the form. Thanks!

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I am looking for a developer to create an application using Selenium to automate web testing . The ideal candidate should have experience in using Selenium with C#. The target website for the application is any website. The project requires proficiency in C# programming language and knowledge of Selenium. more details will be sent in chat.

  $164 (Avg Bid)
  $164 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  Raspberry Pi Live Streaming IP Camera Video Encoder for YouTube using FFMPEG $400.00 USD Hello Raspberry Pi Developers! PLEASE READ this description very carefully. Take your time, I will not decide on a freelancer within a few hours. This is a FFMPEG project encoding RTSP live streams from IP cameras and converting it to a RTMP stream using a Raspberry Pi single board computer. If you are not expert in this field, please skip. PLEASE READ the attached Scope of Work PDF document to this proposal. It has much more detail than this description. ONLY APPLY IF you are fluent in PHP on a Raspberry Pi, experience in Laravel PHP Frameworks, and experience with GitHub. Must have exposure to RTSP video streams from IP cameras, using FFMPEG, and RTMP player platforms such ...

  $509 (Avg Bid)
  $509 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me obtain emails from Microsoft Exchange Online using Oath 2.0 & Java. I previously was logging in using basic authentication(email, password) but Microsoft decided to stop using that method. I would require that the msal4j library from Microsoft be used for authentication. Working code will be verified once we add our credentials and verify that we can access our emails. We do have more long-term work available for the right candidates in Java programming. REQUIRED skills and experience: - Experience with Java programming language - Familiarity with Microsoft Exchange Online API - Strong communication skills to ensure clear understanding of project requirements and updates.

  $34 (Avg Bid)
  $34 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Email creation automation using zennoposter 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  It is my goal to develop a fully functional solution for email automation using ZennoPoster. I am looking for a freelancer to help me plan, create and maintain an automated email response system. Specifically, I need help with automating email creation from Gmail on a daily basis. The automated emails should be sent out promptly and reliably, following all the parameters I set. The specific outputs are up to me to decide, . In addition, I require assistance with maintenance and troubleshooting of the system. I am confident that a talented freelancer can deliver a product that stores and sends out information as I dictate, while also following industry best practices to ensure reliability and accuracy.

  $199 (Avg Bid)
  $199 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá