Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  23,983 django công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Mình cần tìm gia sư bổ túc đề tài quản lý cơ sở dữ liệu bằng MySQL trên giao diện web sử dụng Framwork Django với Python. Bạn nào làm trong lĩnh vực này có thể giúp mình mình xin trả phí đầy đủ. ( Ưu tiên ở HN ạ)

  $124 (Avg Bid)
  $124 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Xây dựng web TMĐT Django Đã kết thúc left

  [web TMĐT] [Django] [Thanh toán] Hiện mình làm đồ án web thương mại đt bằng django, mới chỉ làm 1 số chức năng quản lý cơ bản, và cần tìm 1 b support sửa code và code thêm tính năng thanh toán. Mọi chi phí và thông tin chi tiết có thể trao đổi qua ib.Bạn nào hỗ trợ đc mình thì cmt mình sẽ ib trực tiếp ạ. Xin cảm ơn mn đã đọc bài. Mong ad duyệt bài ạ.

  $303 (Avg Bid)
  $303 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Trang web quản lý tài liệu kỹ thuật máy bay viết bằng python django cần nâng cấp chỉnh sửa. Estimate khoảng 1 Manmonth. Công việc tại Hà Nội, cần onsite để làm việc trực tiếp

  $1482 (Avg Bid)
  $1482 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  - Dã có template, model, css, form sẵn. Chỉ cần giúp mình upfile lên được database

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...clickable wireframes, và có thể chia sẻ và bàn luận kỹ hơn với người được chọn. YÊU CẦU: - Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với PYTHON. - Có thể làm việc full time tại nhà mình ở Hoàng Mai, Hà Nội. - Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc. - Nắm vững kiến thức cơ bản và nâng cao của PYTHON, các design patterns. Tuân thủ code convention, clean code và ít bug. - Có kinh nghiệm làm việc với APIs, Django, web scraping, Manual and Automation testing… - Ưu tiên những ai có thể đảm nhận được cả mobile app development. - Người được chọn sẽ phải ký NDA (non-disclosure agreement) - The more, the better. - …....

  $2083 (Avg Bid)
  $2083 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Web mua vé hàng không, bộ Đã kết thúc left

  build web có chức năng đặt vé đườg bộ, máy bay bằng django platform

  $960 (Avg Bid)
  $960 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Cần bạn thiết kế, code cho website bán hàng bằng django(fontend và backend) (Removed by Freelancer.com admin)

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  django website Đã kết thúc left

  cửa hàng nhiều chi nhánh , sử dụng django

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá

  Xin chào, Hiện tại website của mình nhận đặt quảng cáo nhưng bên phát hành chỉ có code quảng cáo cố định size. Mình cần bạn code theo kiểu nhận diện size màn hình để hiện thị quảng cáo phù hợp. Tùy biến giao diện website để hiển thị quảng cáo theo kích thước màn hình người dùng (gợi ý: media query). Kỹ năng: responsive design, python, django framework. Ưu tiên bạn nào có kinh nghiệm làm việc với wagtail cms (vì mình thiết kế web bằng cái này).

  $279 (Avg Bid)
  $279 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  - Viết 1 Ứng dụng web đơn giản cho phép người dùng tải ảnh lên sau đó dùng thuật toán OCR nhận diện chữ viết (English) rồi return về text. - Có template đơn giản

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web Đã kết thúc left

  Xây dựng trang web với đầy đủ các tính năng: 1. Tastypie-API 2. Search theo Elasticsearch 3. Giỏ hàng và thanh toàn của django-oscar ....

  $594 (Avg Bid)
  $594 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  công việc: ghép code với giao diện có minh họa như sau (các chức năng đã hoàn thiện, chỉ cần ghép giao diện). mobile: pc: khi nào bắt đầu công việc mình sẽ gửi html và css. yêu cầu: ưu tiên làm việc vào ban ngày để mình có thể support cho bạn (bên mình có coder django và mongdb cứng sẽ hỗ trợ bạn hoàn thành công việc nếu cần) ưu tiên: những bạn ở hn và muốn hợp tác lâu dài :)

  $166 (Avg Bid)
  $166 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Django CI / CD 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Django CI / CD Project Description: - My Django project is currently in progress and I am looking for assistance with the CI/CD process. - I am currently using GitHub Actions for testing and deployment. - Deployment process is implemented using AWS codepipeline. - I am getting an error in it I need a person who can help me to solve that error.

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Digital Ocean deployment expert -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have python code with django "webscrspper" need to deploy it on digital ocean If you can do it start your bid with Ocean to be considered

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...etc. 11. **Mobile Responsiveness:** - Ensure the website is responsive and works well on both desktop and mobile devices. 12. **SEO Optimization:** - Implement SEO best practices to improve search engine visibility and attract organic traffic. ### Technical Requirements: 1. **Technology Stack:** - Choose an appropriate technology stack, such as a web development framework (e.g., Django, Ruby on Rails, Laravel) and a front-end framework (e.g., React, Angular, Vue.js). 2. **Database:** - Use a robust database system (e.g., PostgreSQL, MySQL) to store franchise information, user data, and reviews. 3. **Scalability:** - Design the architecture to be scalable to handle increased traffic and data growth. 4. **Security:** - Implement robust security measures t...

  $186 (Avg Bid)
  $186 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Python developer 6 ngày left

  I am looking for a Python developer who has general knowledge in Python and can work on a project with few functionalities. The estimated timeline for this project is less than 1 month. Skills and experience required: - Proficiency in Python programming language - Familiarity with Python libraries and frameworks such as Django and Flask (although no specific expertise is required)

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  126 lượt đặt giá

  I am looking for a Django developer with experience in implementing OpenSSL on a website hosted on Apache2. The project requires the use of Django version 3.0 or above. Purpose: - The main purpose of implementing OpenSSL is to ensure secure data transmission on the website. - Additionally, certificate management is also needed to handle SSL certificates. SSL Certificate: - The client already has an existing SSL certificate, so the developer will need to integrate it into the website. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Django, specifically version 3.0 or above. - Familiarity with Apache2 and its configuration for hosting Django websites. - Expertise in implementing OpenSSL for secure data transmission. - Experience in certificate...

  $34 (Avg Bid)
  $34 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am in need of a Django developer to continue work on my project. The specific task that needs to be completed is improving performance. Timeline: This project is urgently needed to be completed as soon as possible. Requirements: While I don't have any specific requirements in mind for the performance improvement, I am looking for significant improvement overall. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Django framework - Proficiency in optimizing performance in Django projects - Understanding of database optimization and query optimization - Ability to analyze and identify bottlenecks in the codebase - Familiarity with caching techniques and strategies - Excellent problem-solving skills and attention to detail

  $55 (Avg Bid)
  $55 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I am looking for a developer who can assist with a project that involves Vue for frontend development and Python with Flask for backend development. The project already has an existing codebase that needs to be worked on. I would like the project to be completed within 2-4 weeks. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Vue.js for frontend development - Strong knowledge of Python and Flask for backend development - Experience working with existing codebases - Ability to work within a 2-4 week timeframe

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Django Developer Freelancer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Position Overview: We are seeking a Django Developer Freelancer with 0-2 years of experience to work on our long-term projects remotely. As a Django Developer, you will be responsible for designing and implementing server-side web application logic, collaborating with front-end developers, and ensuring application responsiveness. Responsibilities: Develop server-side logic using the Django framework to ensure high performance and responsiveness. Collaborate with front-end developers to integrate user-facing elements using server-side logic. Implement data storage solutions and ensure integration with user-facing elements. Collaborate with team members and stakeholders to develop high-quality software solutions. Stay updated with emerging technologies and industry tre...

  $104 (Avg Bid)
  $104 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced coder with expertise in View, Python, and Django to complete a web development project. This project is quite detailed, as I have a list of functionalities already put together. I am expecting this project to take 3-4 weeks to complete and I am looking for someone with the skill set and availability to complete it in this timeline. I have a budget set aside for this project, so please feel free to reach out if you are interested in taking on this job. Thank you for considering!

  $113 (Avg Bid)
  $113 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  django proyect 6 ngày left

  I am looking for a Django professional to develop a web ecommerce project with the following specific features: - User authentication and authorization - Database integration - API integration (to be created from scratch) The project needs to be completed within 1 month. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Django framework - Strong knowledge of web development and database integration - Experience in creating APIs from scratch - Familiarity with ecommerce websites and user authentication/authorization systems If you have the necessary skills and can meet the deadline, please submit your proposal.

  $531 (Avg Bid)
  $531 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá

  Necesito a un programador backend o fullstack de python con django que me ayude a terminar mi web, falta arreglar unas cosas del backend, y casi que restructurar el frontend, ya hay un frontend seria ayudarlo y completar las tareas que faltan. I need a backend or fullstack python with django programmer to help me finish my website, I need to fix some things on the backend, and almost restructure the frontend, there is already a frontend that would be able to help and complete the missing tasks.

  $153 (Avg Bid)
  $153 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  Django platform project 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Milestone 1: Development of a Traceability Platform MVP using Django Objective: The primary aim of this project is to develop a traceability platform grounded in Django. In this phase, we're concentrating on delivering a Minimum Viable Product (MVP) that encompasses the essential services and interfaces needed for a client demonstration. Aesthetically, the visual design will rely on a professional Bootstrap theme from Creative Tim, which has already been integrated into Django. Work Environment: Development will be executed on our servers, using our designated Git repositories. Completion Criteria: A project milestone is only considered complete upon the delivery of comprehensive deployment documentation alongside the developed code in the platform's Git r...

  $1312 (Avg Bid)
  $1312 Giá đặt trung bình
  70 lượt đặt giá

  ...analysis project. The ideal candidate should have experience with VueJS/React for the frontend and Django /Spring for the backend. 1. Frontend - Need to develop using VueJS or React. - Should have websocket experience. - Totally 20 pages Mostly each page has similar charts and tables. Need to have rich experience with chart UI development like stock trend. - We will provide UI design, purchased theme and chart library. Theme already support UI responsive, so frontend should keep UI responsive feature. * Web template: * Chart library: 2. Backend 2.1 Frame work 1) programming language - python or java 2) framework - django or spring 3) database - MySQL We will provide db design document as well. 2.2 Third party api

  $1207 (Avg Bid)
  $1207 Giá đặt trung bình
  102 lượt đặt giá

  I am looking for a Python Django developer to add more tables and calculations to my web application. The specific tables and calculations that need to be added are sales data and revenue calculations. Requirements: - Experience with Python and Django web development - Proficient in database management and creating tables - Strong skills in data analysis and calculations - Familiarity with sales data and revenue calculations Timeline: - The additional tables and calculations need to be added within a day. Please provide examples of your previous work and any relevant experience in your proposal. Thank you.

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  fix login feature on django project 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled freelancer to help with a Django project I am working on. The project is written in Python and requires the fix of an existing login feature. I have my own servers, and the project already has existing tests. I need an experienced programmer that will be able to accurately assess the issue and efficiently fix it. If you feel confident that you can solve this issue quickly and accurately, I encourage you to apply. Thanks for your time!

  $31 (Avg Bid)
  $31 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  ...else services. 4. Design implementation as per Photoshop design provided 5. Mobile-responsive design 6. SEO optimization 7. A total of 5 pages Additional Services: • A brief tutorial on how to use, update, and customize the website on my own • Assistance in integrating the website with the domain and hosting that I've already purchased Preferred Technologies: • HTML/CSS • JavaScript • Python/Django or Ruby on Rails • MySQL or PostgreSQL Budget: Please provide a fixed price quote Timeline: Ideally within one month Additional Information: • Experience in building websites for creative professions and portfolios is a very important. • Please attach examples of your previous work and estimated timelines. • Unique Responses Onl...

  $151 (Avg Bid)
  $151 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  I am looking for a Django Metronic theme expert to immediately set up a demo for me. You need to work on Remote Desktop for security purpose. Requirements: - Must have experience with Django 4.0 - Must have experience with the Metronic theme files - The main functionality that needs to be demonstrated in the demo setup is data visualization. Skills and Experience: - Proficient in Django 4.0 - Experience with setting up demos using the Metronic theme - Strong understanding of data visualization techniques Please provide examples of previous work and a brief overview of your experience with Django and data visualization.

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  We are looking for a Full Time Python Developer with 2-4 years of experience to join our team in Jaipur. Skills required: - Web development - Django - pandas - CI/CD Responsibilities: - The developer will be responsible for both writing new code and debugging and troubleshooting existing code. - Adhering to Coding standards is must - Developer Testing for end to end functionality and integration testing - Writing Test Cases - Preparing Sample Data Ideal candidate: - The ideal candidate should have at least 2-4 years of experience in Python web development. - Experience working as part of a team is preferred. - knowing Agile is a plus . - knowing CI/CD is a plus.

  $224 (Avg Bid)
  $224 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  The app should include students admission interface that adds and removes students into the database. Accounts interface can manage payments and debt registration (Data entry) The database should contain parents phone numbers for them to be able to access the database through a Whatsapp API chatbot. The web app s...parents phone numbers for them to be able to access the database through a Whatsapp API chatbot. The web app should allow accounts department to enter student payments, date and update their status to paid or owing. parents should be able to view this information on whatsapp chatbot and also get a pdf of the financial statement upon request familiarity with Whatsapp API Javascript Python Html CSS Django Laravel MySQL etc we can discuss further and how you want to d...

  $184 (Avg Bid)
  $184 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  Website + Web Application -- 3 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Languages: Back-end Development: Python (using Django or Flask) for server-side logic and database interactions. Front-end Development: HTML, CSS, and JavaScript for creating a user-friendly and interactive interface. Database: MongoDB for storing and retrieving data. Legality: NDA, IP Agreement has to be signed. Disclaimer : Entire source code has to be submitted in github account and payouts will be based on milestones. Job Title: Website Developer for Drone Flying Training School (RPTO) Job Description Summary: We are seeking a skilled and creative website developer to design and build a comprehensive website for our drone flying training school. The ideal candidate will be responsible for developing a user-friendly and visually appealing website that incorporates courses ...

  $692 (Avg Bid)
  Nổi bật
  $692 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá
  Web app and ios and andriod based aap 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...support integration. I have an existing API of payment we are gonna use QR code. Reference: You can visit the website and app i need same like this and easy deposit and easy withdrawal option through admin and matches real time basis betting Technology Stack: - I prefer using Python with Django or Flask for the app development. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in developing betting platforms - Proficiency in Python and its associated frameworks (Django, Flask) - Knowledge of developing mobile apps for iOS and Android platforms - Familiarity with integrating secure payment gateways and implementing user-friendly interfaces If you have the skills and experience mentioned above, please reach out to discuss further details and provide a quote for the pro...

  $1460 (Avg Bid)
  $1460 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Hi Freelancers, I have a Django web app, and I want deploy it on my Namecheap VPS; it has cPanel / WHM, BUT it doesn't have Python installer because it is not Cloudlinux, so you need to deploy through the terminal or other method. I need to connect the github repo with my vps, whenver I push a modeification, it will be modified directly on my VPS. Thank you Amine

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled Python developer who can implement Microsoft SSO (Single Sign-On) at my existing business Django app. The ideal candidate should have experience with Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and be able to set up the tenant if it is not already in place. Project Requirements: PBI 1: Assess Is this CI used for regular access by employees/third parties? If not, see Other MFA initiatives Find out the CI’s current user authentication method (see Appendix B on this page) Ensure CMDB is updated with the current user authentication method Is the application COTS/vendor supported or developed? If the application does not use OIDC/SAML: Can your application support OIDC/SAML? If yes: Plan PBI 2 to develop it yourself or request it with the vendor If not...

  $1365 (Avg Bid)
  $1365 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Django developer 3 ngày left

  Django developer to add a new features in the website

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Digital Ocean deployment expert.. 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have python code with django "webscrspper" need to deploy it on digital ocean If you can do it start your bid with Ocean to be considered

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  Title: Advanced Software Architecture with Python Tutor Needed Description: I am seeking an advanced software architecture tutor who is proficient in Python. This project requires in-depth knowledge and experience in software...strong understanding of Python libraries and frameworks. Skills and Experience: - Advanced expertise in software architecture and Python - Extensive knowledge of Python basics, including data types, variables, loops, and functions - Strong understanding of software architecture principles, such as design patterns and architectural styles - Experience with Python libraries and frameworks, such as Django, Flask, or NumPy - Familiarity with software development best practices and methodologies Preferred Method of Tutoring: this training will be of 5 day and 7...

  $467 (Avg Bid)
  $467 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Title: Advanced Software Architecture with Python Tutor Needed Description: I am seeking an advanced software architecture tutor who is proficient in Python. This project requires in-depth knowledge and experience in software...strong understanding of Python libraries and frameworks. Skills and Experience: - Advanced expertise in software architecture and Python - Extensive knowledge of Python basics, including data types, variables, loops, and functions - Strong understanding of software architecture principles, such as design patterns and architectural styles - Experience with Python libraries and frameworks, such as Django, Flask, or NumPy - Familiarity with software development best practices and methodologies Preferred Method of Tutoring: this training will be of 5 day and 7...

  $180 (Avg Bid)
  $180 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  We are looking for a mobile app developer to create a mobile application for both iOS and Android platforms. The app should have the following features: - User Profile Creation: Users should be able to create their profiles and customize their preferences within the app , but that will be connect with API Rest in django to create. I already finished the models in django but i've been developing the API. We are aiming for a basic design for the app. The ideal candidate should have experience in developing mobile apps for both iOS and Android platforms, with a focus on user profile creation If you have experience with AR Lightship from Niantic, that's would be a decisive point because all needs this working. If you have portifolio with AR Lightship from Nianti...

  $568 (Avg Bid)
  $568 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  Title: Advanced Software Architecture with Python Tutor Needed Description: I am seeking an advanced software architecture tutor who is proficient in Python. This project requires in-depth knowledge and experience in software...strong understanding of Python libraries and frameworks. Skills and Experience: - Advanced expertise in software architecture and Python - Extensive knowledge of Python basics, including data types, variables, loops, and functions - Strong understanding of software architecture principles, such as design patterns and architectural styles - Experience with Python libraries and frameworks, such as Django, Flask, or NumPy - Familiarity with software development best practices and methodologies Preferred Method of Tutoring: this training will be of 5 day and 7...

  $138 (Avg Bid)
  $138 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...back-end using Python - Ensure the application is responsive and optimized for various devices - Conduct thorough testing and debugging to ensure high-quality code Requirements: - Proficiency in Python and JavaScript - Strong understanding of web development principles and best practices - Experience with front-end frameworks such as React or Angular - Familiarity with back-end frameworks like Django or Flask - Knowledge of database systems and SQL - Excellent problem-solving and communication skills This is a long-term project with a timeline of more than 4 weeks. The developer will be expected to work closely with the team, contribute to the project planning and provide regular updates on progress. If you are a talented fullstack developer with the required skills and experie...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  120 lượt đặt giá

  Necesito a un programador backend o fullstack de python con django que me ayude a terminar mi web, falta arreglar unas cosas del backend, y casi que restructurar el frontend, ya hay un frontend seria ayudarlo y completar las tareas que faltan. I need a backend or fullstack python with django programmer to help me finish my website, I need to fix some things on the backend, and almost restructure the frontend, there is already a frontend that would be able to help and complete the missing tasks.

  $185 (Avg Bid)
  $185 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I am looking for a highly skilled Python Django backend developer to help with my Google Websites backend development needs. This will be a project from scratch, and I need it completed in less than a month. My specific requirements include user authentication and authorization, as well as database integration. The successful candidate must have a strong understanding of back-end programming, as well as experience working with Python and Django. I am looking for someone with great attention to detail and a commitment to accuracy, as well as creativity and a passion for software development. Additionally, the developer should have good communication skills, so we can discuss the project and progress effectively. If you think you have the right qualifications for this project...

  $346 (Avg Bid)
  $346 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled and experienced Python/Django back-end developer with expertise in Google Websites development to join our team. We need someone to work on designing and developing back-end solutions for our projects in a timely manner. You must possess strong skills in user authentication and authorization, database integration, and API integration. You will be responsible for coding back-end components and collaborating with the front-end developers to ensure that the user experience is efficient and seamless. The estimated timeline we have for this project is less than 1 month. We have a budget of Rs 18,000 - 20,000 allocated for this job. If this position interests you, please apply as soon as possible.

  $357 (Avg Bid)
  $357 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...is essential to ensure efficient development and a seamless user experience. Specific third-party integrations: - No specific third-party integrations are needed at this time. However, the developer should be open to integrating additional functionality in the future, such as payment gateways or social media APIs, if required. Skills and experience: - Proficiency in Python, Flask (if you know Django - I'm sure you can rescale to Flask, too), and Bootstrap as well as jQuery is a must. - Ideally, you know your way around SQL and are able to work with postgreSQL - Experience with large-scale application development, particularly in the ERP and eCommerce domains, is highly desirable. - Good understanding of database design and management is essential for efficient data handlin...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  83 lượt đặt giá

  ...User rankings based on goals achieved, garden size, and overall activity. Filterable views: weekly, monthly, or all-time. Achievements, Awards, and Streaks: Earnable badges/icons for reaching milestones. Special plants or garden decorations as awards. Track and display consecutive days of app usage or goal achievements. Technical Specifications: Backend: Languages: Java (Spring Boot) or Python (Django/Flask). Database: SQL (PostgreSQL/MySQL) or NoSQL (MongoDB) - designed for tracking and rewarding user milestones. RESTful APIs for frontend-backend communication. Frontend: Technologies: HTML5, CSS3, JavaScript, with frameworks like React/Vue.js. Libraries for drag-and-drop (e.g., React DnD). SVGs for detailed and scalable plant graphics. Security: Data encryption for sensitive inf...

  $450 (Avg Bid)
  $450 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Rest API in Development in Django 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a developer to create a Rest API in Django. Functionality: - The API should have CRUD operations for a specific data model. Database: - I prefer to use MongoDB for this project. Endpoints: - The API is estimated to have 1-5 endpoints. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing Rest APIs in Django - Knowledge of MongoDB - Familiarity with CRUD operations - Understanding of authentication and authorization in APIs

  $18 - $150
  Niêm phong
  $18 - $150
  28 lượt đặt giá
  Website and App with complete security 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  More details: A website to list the schools(madarsas) their locations and facilities available. The details of the listees will be searchable for registered users only. A schools(madarsas) ...schools(madarsas) their locations and facilities available. The details of the listees will be searchable for registered users only. A schools(madarsas) can list itself on the portal and will be published only after the admin verifies the details submitted. Basically, it will be more likely a directory. I need codes that scrapers can't unlock. A secure database that is not injectable. Python Django is preferred for this purpose although open to others also. I will also need the same android app as well for now I will go for the web only. For the idea of the web search, pls see the at...

  $299 (Avg Bid)
  $299 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  Python and Django expert 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a python, Django expert. You have to know about Docker. The first project is test project and then run it successfully and go to the next project. This is the test project. Thanks.

  $525 (Avg Bid)
  $525 Giá đặt trung bình
  99 lượt đặt giá

  Các bài viết top django cộng đồng