Engine blueprint exercisecông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  2,000 engine blueprint exercise công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Dự án toyota Đã kết thúc left

  Thêm tính năng cho hệ thống robot toyota phát triển bằng ngôn ngữ Unreal, blueprint và ít C++ Sửa UI của hệ thống để đẹp hơn

  $4500 (Avg Bid)
  $4500 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Công việc: - Upgrade game có sẵn viết trên engine cocos2d-x 3.9 lên version mới nhất là 4.0 - Game viết bằng Lua - Build cho iOS & Android - Fix crashes (nếu có) - Commit source code lên git

  $1200 (Avg Bid)
  $1200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Magestore đang tìm kiếm một đối tác để triển khai dự án chuyển đổi website từ nền tảng thương mại điện tử Magento 1 sang WordPress (WP Engine). Chi tiết về mục tiêu và yêu cầu dự án, các bạn có thể xem file:

  $4664 (Avg Bid)
  $4664 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Project for Van Tuan T. Đã kết thúc left

  Chào anh Tuấn, Em là Phú ở Việt nam, hiện em đang quản lý 1 team làm freelancer ở VN. Em liên hệ với anh hy vọng anh có thể làm agency chuyển các dự án đ...Open Cart, Shopify, ... + Framework PHP CakePHP, Codeigniter, Laravel, Yii, Symfony 2,3, ... + Git. + Linux Server. - Advanced and best CMS Wordpress: + Install and config the project. + Plugin: Customize and create new plugin. + Template: Create, adjust the template (include design graphics or not) + Migrate & Upgrade: sustainable development and long-term. + Advanced SEO (search engine optimization). Team em đang làm website ở thị trường Việt Nam và cả Outsoucing cho nước ngoài. Đây là website của em: ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  1. Xây dựng một search portal trên nền Web cho hệ thống PowerSE với yêu cầu chi tiết từ trang 2. 2. Viết bằng ngôn ngữ đang là xu hướng hiện tại, yêu cầu tải trang phải nhanh và nhẹ. 3. Grid hiển thị dữ liệu phải đủ mạnh và nhanh, phân trang tốt, có thể hiển thị được 1 triệu kết quả. 4. Xuất dữ liệu phải đẹp, thân thiện, có thể xuất dữ liệu ra Word, Excel, PDF, PowerPoint... 5. Toàn bộ việc xử lý dư liệu lớp dưới đã được làm, việc cần làm là xây dựng giao diện phía trên.

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...2. Lập trình viên Android: • Có kiển thức chuyên sâu về JAVA Core • Có kiển thức chuyên sâu về Android: layout, resource, SQllite... • Có kinh nghiệm kết nối giữa client-server sử dụng: webservice, Restfull, socket định dạng JSON hoặc XML... • Có kinh nghiệm tích hợp Social Networks va OpenID • Có ít nhất 1 ứng dụng trên Play Store 3. Lập trình game di động: • Thành thạo ít nhất 1 game engine: Cocos2dx, Andengine, Unity, Unreal • Có kinh nghiệm tích hợp Game Center • Có kinh nghiệm làm việc với animation, SFX... 4. Lập trình viên Web/Backend • Có kinh nghiệm l&ag...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Chúng tôi có một dự án tuyển sinh cho Trường trung cấp y khoa hà nội và cần tìm người có thể tối ưu hóa nội dung SEO trên facebook cho trường. Thời gian 15-20 ngày.

  $198 (Avg Bid)
  $198 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  we need Website Design & Development freelance (know arabic ) and knowledge Mobile app Design & Development • Website Design • E-Commerce Website • SEO (Search Engine Optimization) • Website Updates • Web Hosting/ Email Hosting • Website Technical Services

  $304 (Avg Bid)
  $304 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web Đã kết thúc left

  Cần một bác code web Vjết trên nền johncms, chuẩn seo, auto wap web, Search Engine, tự độg get title làm tag,chức năg đăg kí đăng nhập đẹp, có thể logjn pằg facebook vs google, index có show ảnh sản phẩm và nút đặt hàng, Khj khách đặt hàng sẽ có thôg páo gửj tới admin bằng hệ thống tin nhắn - có thiết lập được tự động trả lời nếu offline

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Search engine optimizer từ khóa game cho website

  $256 (Avg Bid)
  $256 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Đây là bài tập của tôi, nếu bạn cần, có thể liên hệ tôi để làm lại cho đúng yêu câu của bạn Trans to English: This is my exercise, if you need, you can contact me to right to do according to your request

  $279 (Avg Bid)
  $279 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Comprehensive Office Electrical Blueprint 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need an expert to create an electrical layout design for my medium-sized office, a space around 840 sqft. The plan would have to integrate the efficient placement of lights, server equipment, and cooling systems. Ideal Skills & Experience: - Extensive knowledge in electrical design for offices - Previous experience with computing and server equipment placement - Proficiency in creating energy-efficient, scalable designs Specifics: - The layout should prioritize the specific arrangement of electrical devices and equipment - Please consider a strategic and systematic approach to organizing server equipment and workstations - The creation of a well-balanced and functional lighting system is essential.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I have errors from metaXR plugin! If you think you can fix, i have time now for a zoom call to be guided through fix. I am currently working on a game development project using Unreal Engine 5 for PC VR platforms like Oculus Rift and HTC Vive. Unfortunately, I have been encountering some error messages that are impeding my progress. Key requirements for this project include: - Expertise in Unreal Engine 5: A deep understanding of Unreal Engine 5 is essential to troubleshoot and resolve these errors. - VR Development Experience: A strong background in developing for PC VR systems such as Oculus Rift and HTC Vive is necessary. - Error Handling Skills: The ability to identify, analyze, and fix error messages is crucial. I am looking for a professional who can help m...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  SEO Backlinks Booster for Cartint.ca 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  As the owner of , I'm seeking an experienced SEO professional to help improve search engine rankings with high-quality backlinks. The ideal candidate should: - Have experience in SEO and link building - Understand the car industry and its relevant online platforms - Have connections with blogs related to cars, news websites, and e-commerce sites selling car accessories In the scope of this project, I require: - Identification and outreach to relevant websites for backlinks - Implementation of link-building strategies - Reporting on the efforts and results over time Please note, the completion of the project needs to be ASAP. So, I only consider candidates who can start immediately and work efficiently. Looking for a result-driven professional who can yield positive SEO resu...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  I'm in need of a highly detailed, stylized character model for use in animation-based projects in Unreal Engine 5. Key Requirements: - The model must be designed to a high-poly standard, suitable for close-up shots without losing quality. - This character should have the ability to perform a variety of animations, including facial expressions, combat moves, and daily activities. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling, especially character design, for UE5. - Strong understanding of animation principles and creating animations for characters. - Portfolio showcasing previous character design for animation and gaming. - Ability to create detailed, high-quality models with a stylized, engaging aesthetic. Please include relevant samples of your previous work in...

  $104 (Avg Bid)
  $104 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Pressure Washing Business Website Creation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are seeking a skilled website developer to create a professional website for our small pressure washing business. The website should showcase our services, highlight our expertise, and attract potential clients. ...to create a professional website for our small pressure washing business. The website should showcase our services, highlight our expertise, and attract potential clients. The ideal candidate will have experience in web development and design, with a strong understanding of HTML, CSS, and JavaScript. They should also be familiar with SEO best practices to ensure our website ranks well in search engine results. Additionally, knowledge of responsive design and mobile optimization is required. If you are a talented web developer looking to work on an exciting project, ple...

  $431 (Avg Bid)
  $431 Giá đặt trung bình
  112 lượt đặt giá

  ...Credit and Debit Card, and Account Transfer options. A smooth and secure system is essential. - Social Media Pages: Creation of pages on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Test Gorilla, Work Day or Smart Recruiter. This will enhance my online presence and allow for better communication with my audience. - SEO & SEM Strategies: The developer should be proficient in Search Engine Optimization (SEO) and Search Engine Marketing (SEM), with a proven track record of driving traffic to websites. - Online Lead Generation: I'm looking for a comprehensive online lead generation strategy to attract potential customers, using various tools and techniques. - AI & ML Integration: I'd like to incorporate AI & ML tools to enhance website performance and customer...

  $102 (Avg Bid)
  $102 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  SEO Specialist Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  My main goal is to improve the search engine rankings of my website. This includes focusing on Google, Bing, and Yahoo for optimization. Key Responsibilities: - Conduct a thorough SEO audit of my website and provide recommendations for improvement. - Implement on-page and off-page SEO strategies to enhance my website's visibility on search engine results pages. - Monitor the website's performance using tools like Google Analytics and adjust tactics as needed. Ideal Freelancer: - Proven track record of improving search engine rankings for websites. - Expertise in conducting comprehensive SEO audits and implementing effective optimization strategies. - Proficiency in using tools like Google Analytics, SEMrush, and Moz for monitoring website performance and de...

  $76 (Avg Bid)
  $76 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  convert design bubble.io to new responsive 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  hi, i have old app for and i want to adapte the new resposive engine to my app..i need just adaption. plz help

  $143 (Avg Bid)
  $143 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá
  Tutor Needed for Pinecone Embeddings 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in search of a tutor who can guide me through understanding the concepts behind the Pinecone embeddings vector database, and also help me with the pra...also help me with the practical implementation of this knowledge in a project. Key responsibilities include: - Providing theoretical explanations and guidance on vector database concepts. - Assisting with the practical implementation of pinecone embeddings in a specific project. - Explaining how to use Pinecone embeddings for a particular project type, such as a recommendation system or a search engine. Ideal candidates should be knowledgeable in: - Concepts of Pinecone embeddings and vector databases. - Teaching and guiding students through theoretical and practical aspects. - Proficient in implementing Pinecone embeddin...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I'm in need of a robust design for an in-law addition to my property. It's intended for my aging parents who require a comfortable, open floor plan space with all fundamental amenities. Key Features: - An open floor plan layout to facilitate a more spacious and manageable living environment. - The in-law addition should include a fully functional kitchen, a bathroom, as well as a cozy bedroom and living room. The ideal freelancer for this project has a background in architectural design, with a portfolio highlighting similar projects. Knowledge and experience in designing for the elderly or specially-abled would be a bonus. Excellent communication skills are crucial to seamlessly incorporate feedback and adjustments to the design.

  $952 (Avg Bid)
  $952 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  Trophy icon WWW SEARCH ENGINE START PAGE 6 ngày left

  I would like a very different search engine start page. I want it to look spaceship. Make a cool website start page with a few clickbuttons. Could you please post a webdesign scratch before getting a shot at the $ 30.00 USD contract. COPY OF CODE USED TODAY AT

  $15 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $15
  4 bài tham dự
  Google SEO for Visibility Boost 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a skilled SEO professional to work on my website, focusing primarily on Google search engine optimization. Key Points: - The primary aim of this project is to significantly enhance the visibility of my website online. - While I haven't conducted any previous SEO efforts, I'm aware of the importance of SEO in today's digital landscape and am committed to boosting my online presence. - Thus, I'm looking for an expert who can help me achieve my goal by leveraging their knowledge and skills in optimizing for Google search engine specifically. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successfully enhancing online visibility through SEO. - Expertise in Google search engine optimization. - Excellent understanding of the la...

  $71 (Avg Bid)
  $71 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  We are currently in need of a SEO expert to partner with our well-optimized website. Our primary goals for this collaboration include: - Enhancing website traffic - Maximizing our search engine rankings - Boosting leads generation This encompasses all areas of SEO: - On-page SEO - Off-page SEO - Technical SEO We invite SEO specialists with a proven record in all these domains to bid. Your task will be keeping up with the current good optimization, improving further where possible, and contributing significantly to our traffic, rankings and lead generation. While our current SEO status is well-optimized, we believe there's always room for improvement. We look forward to a fruitful partnership.

  $67 (Avg Bid)
  $67 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá
  Mobile App Developer: Search Engine Design 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need a proficient software developer who will assist me in creating a mobile application dedicated to a convenient search engine. The application should be compatible with both Android and iOS. I have access to an sdk for the big data of the app that will make the app faster. Responsibilities include: - Designing and developing the mobile application - Ensuring compatibility with Android and iOS - Creating an efficient and user-friendly search engine Ideal skills and experiences: - Proficiency in software development, specifically in mobile applications - Familiarity with Android and iOS platforms - Experience in creating search engines - A strong grasp of user experience design to optimize searchability and accessibility.

  $7170 (Avg Bid)
  $7170 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  I'm looking for an SEO Expert with proven experience in optimizing website content to achieve higher search engine rankings. This project is all about structured snippets, with a focus on organic search results and featured snippets. Key Project Goals: - Increase website traffic - Improve search engine rankings - Boost online sales Key Requirements: - Extensive experience in SEO - Proven track record in structured snippets optimization - Ability to create and incorporate various types of content into snippets including product information, FAQ answers, customer reviews, and entire company information. Your bid should highlight your experience in these areas of SEO, as well as any previous projects that are similar to this one. The ideal candidate will be able to dem...

  $44 (Avg Bid)
  $44 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...audience. Responsive Design: Ensure the website is fully responsive, providing an optimal viewing experience across various devices and screen sizes. Technical Requirements: Utilize the latest web development technologies and frameworks to ensure a seamless and robust website. Implement secure payment gateways for smooth transaction processing. Optimize the website for speed, performance, and search engine visibility. Timeline and Deliverables: The project is expected to be completed within 3-4 weeks. The primary deliverables include a fully functional website with all the specified features, thorough testing, and user training documentation. Budget: We invite freelancers to submit their competitive bids for the project, keeping in mind our requirements and expectations. How ...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I'm seeking an adept SEO specialist who can help me escalate organic traffic to my website while bolstering its domain ranking, which currently stands below 10. The focus is geared towards comprehensive SEO services: - On-page SEO: Optimize the website content for better search engine visibility. - Off-page SEO: Create quality backlinks and perform other activities that will heighten the online authority of my website. - Technical SEO: Improve the technical aspects of my website for enhanced site speed, mobile optimization, and overall user experience. There is no strict deadline for the completion of this project, however, I look forward to steady, consequential improvements over time. An attractive bonus for the successful candidate would be my first month's ad se...

  $71 (Avg Bid)
  $71 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  I am looking for a competent and experienced developer to assist in the creation of a book search engine. This project will make use of Apollo Server, GraphQL, Node.js/Express.js, and Mongo DB, and is intended to be developed in React. Key Features: - Book Search Functionality: Users should able to search and view book information. The specific details to be displayed are flexible and will be detailed further during the development stage. - User Accounts: The application should provide the ability for users to create their own personal accounts, allowing them to save books for future reference. - Recommendation System: Ideally, the system should make recommendations to users based on their individual preferences. Skills & Experience: - Proficient with React, Apollo Server, Gra...

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  SEO Optimization for Wix Website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need an expert to enhance the visibility of my Wix website on Google Search Engine. I have already set up the website on Google Search Console but require assistance to rank highly across targeted keywords. Key Tasks: -Help me identify the main keywords related to my business for which we can aim to rank highly -Optimization of the website content to align with the identified keywords -Focus SEO strategies for a specific target audience and geographic location Ideal Candidate: -An SEO expert with extensive experience in Wix platform -Knowledge in Google Search Console and targeted SEO practices -Able to perform keyword research and recommend strategies for content optimization

  $53 (Avg Bid)
  $53 Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá

  I'm looking for an SEO specialist who can help me achieve three key goals: Increase website traffic, improve search engine ranking and boost online visibility. The freelancer should be able to provide their past work on similar projects. I'm specifically looking for services in on-page SEO, off-page SEO, and technical SEO. In your application, please provide detailed information about your previous SEO experience and the results you have achieved.

  $52 (Avg Bid)
  $52 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá
  PBN Links Building for Ranking Boost 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Need a skilled individual to help increase my website's search engine rankings through Private Blog Network (PBN) links building. I operate in the Service Center industry and want these PBN links to be specifically created on relevant blogs. The key responsibilities include: - Building high-quality PBN links on relevant blogs - Enhancing the authority of my site - Driving more organic traffic The ideal freelancer for this project should: - Have experience with PBN links building - Have a clear understanding of SEO - Be familiar with the service center niche. Experienced freelancers with a proven track record in similar projects will be given priority. Looking forward to a successful collaboration.

  $36 (Avg Bid)
  $36 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...the latest technologies and ensuring compatibility across different devices and browsers.  Integrating necessary features such as contact forms, social media links, e-commerce functionality (if applicable), etc.  Implementing robust security measures to safeguard the website against cyber threats.  Optimizing the website for search engines (SEO) to improve its visibility and ranking on search engine results pages.  Providing ongoing technical support and maintenance to ensure the website operates smoothly and remains up-to-date with industry standards. Deliverables: The following deliverables are expected from the website developer:  Initial website design mockups for approval.  Fully functional website developed and deployed on our hosting server.  Documentation/manual f...

  $153 (Avg Bid)
  $153 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  I'm on the hunt for a highly skilled digital marketing team that can provide holistic support for my business. My requirements span social media marketing, search engine optimization (SEO), and email marketing. Here's what I'm aiming for with this campaign: - Increase brand awareness - Generate solid leads - Drive sales growth Now, it's crucial that you understand our target demographic precisely - we aim to focus our initiatives based on age range, gender, and location. The ideal team for this job should have significant experience with the above digital marketing areas and demonstrate a solid understanding of demographic-targeted campaigns. Expertise in analysis and strategy planning based on demographic data will be a significant plus. Please send me pro...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Boost SEO for Parcel Forwarding Website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking an experienced SEO specialist to optimize my parcel forwarding website for search engines, with the aim to increase website traffic and improve search engine rankings. As of now, my website has not been optimized for SEO. Key requirements for the project: -Completion of relevant blogs. - Understand the parcel forwarding market and its dynamics, particularly by studying our main competitor, Competitor A. - Optimize site based on modern SEO techniques and strategies to rank higher on search engines. - Implement strategies aimed at increasing customer conversions. - Report on progress and statistics regularly. Ideal skills and experience: - laravel framework & wordpress essential - Proven track record of successful SEO strategies. - Knowledge in our industry will be ...

  $271 (Avg Bid)
  $271 Giá đặt trung bình
  112 lượt đặt giá

  I am in need of an experienced individual who is both a qualified physiotherapist with a specialization in rehabilitation and an exercise physiologist with a keen focus on strength training. Key Responsibilities: - Provide Injury Rehabilitation: The chosen candidate will be tasked with developing and implementing a comprehensive rehabilitation program for my injuries. This will involve regular monitoring, progress tracking, and making necessary adjustments to the program. - Strength Training: The physiotherapist should also be able to design a personalized strength training program that aligns with my rehabilitation needs. This program should be aimed at not only increasing muscle strength but also enhancing sports performance while addressing any pain or discomfort I may be experi...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled freelancer to deploy my Spring Boot and React app on Gcloud, specifically using the App Engine service. I need the job to be completed as soon as possible. Key Requirements: - Expertise in deploying applications on Gcloud, particularly using App Engine - Solid understanding and experience with Spring Boot and React - Proven ability to adhere to tight deadlines - Strong communication skills and a proactive approach to problem-solving I need someone who can provide a reliable, secure, and efficient deployment service to ensure that the application is up and running smoothly on the cloud. The successful deployment of this project is crucial to the success of my business, so I'm looking for a freelancer with a strong track record of deliverin...

  $164 (Avg Bid)
  $164 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  In this digital era, an effective online presence is necessary. That is why I am seeking an SEO expert to escalate traffic on my website primarily focusing on local visitors. Main Responsibilities: - Construct an effective SEO campaign with the following objectives: - Increase website traffic - Furnish more local leads - Enhance search engine rankings - Help in keyword identification and targeting that best suits the website content and audience. The ideal candidate is expected to have a solid background in SEO strategies and an understanding of how to generate local leads effectively. A keen eye for identifying profitable keywords is also desired. Your innovative ideas and professional approach will play a pivotal role in my website's success.

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá
  SEO-Boosting Internal Page Links 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking to enhance my website's SEO ranking through the strategic implementation of internal links. Key objectives: - Increased SEO ranking: The primary goal is to improve my website's search engine ranking by strengthening its internal linking structure. - Enhanced user experience: While the primary goal is SEO, I still want the user experience to be as seamless as possible. I currently have between 1 and 50 pages on my website, and I do not have a specific method in mind for how these pages should be linked. Ideal skills/experience: - SEO expertise: A strong understanding of SEO principles, especially in relation to internal linking, will be essential. - Web design: Experience in web design with a focus on user experience would be advantageous. Please, fe...

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá

  I'm looking to create a workout app for both iOS and Android platforms. The app should have the following features: - Exercise Tracking: Users should be able to easily track their exercises and progress. - Custom Workout Plans: The app should allow users to create and follow personalized workout plans based on their fitness goals and preferences. Additionally, the app should have a social feature that enables users to share their workouts with friends. I'm looking for a designer who has prior experience designing and building workout apps. It's vital that the final design is user-friendly, visually appealing, and intuitive to navigate. Experience in mobile app UI/UX design and a portfolio demonstrating similar projects will be a plus.

  $534 (Avg Bid)
  $534 Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá

  ...these changes is to increase site traffic and start getting sales. Key Requirements: - Design Customization: I need my store to have a unique, eye-catching design that sets it apart from competitors. The freelancer should be able to work with Shopify's design tools to make this happen. I have already done the ground work. I need the freelancer to improvise the same. - SEO Optimization: Search engine visibility is crucial for attracting organic traffic. The ideal candidate will have a strong understanding of SEO best practices and will implement them effectively on my Shopify store. - Facebook/Instagram Ads: I need assistance in setting up effective ads on these social media platforms to drive targeted traffic to my store. Ideal Skills and Experience: - Proven experience wi...

  $119 (Avg Bid)
  $119 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled SEO specialist who can aid in increasing website traffic, enhancing my search engine rankings, and generating more leads for my e-commerce business. The SEO strategies would focus solely on the e-commerce industry, and must be tailored to my unique brand and target audience. Key Tasks: - Implement effective strategies to improve online visibility - Drive more organic traffic to my site - Boost search engine rankings - Generate high-quality leads - Provide month-end SEO performance reports While past work and experience are valued, I'll give more weight to detailed project proposals, where you clearly outline the strategies you plan to implement, your approach, and how these strategies would generate results for my e-commerce business....

  $327 (Avg Bid)
  $327 Giá đặt trung bình
  99 lượt đặt giá
  YouTube Marketing & Ad Creation Specialist 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a skilled internet marketer with specific experience in YouTube marketing. My objectives encompass a comprehensive approach to boost my online presence. Key Goals: - Enhance website traffic - Improve search engine rankings - Amplify social media engagement Specifically for my YouTube channel, I aim to: - Elevate subscriber count - Boost video views - Drive higher engagement and increase the comments on videos To achieve these targets, I'm looking for expertise in creating compelling video ads, the primary tool for our YouTube marketing strategy. Skills and Experiences: - Proven track record in successful internet and YouTube marketing - Experience in creating engaging YouTube video ads - Sound understanding of SEO best practices - Strong knowledge of s...

  $799 (Avg Bid)
  $799 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  Ubuntu-based Windows TTS Wine/Docker Image 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need of a developer to create a Docker image that can run Windows TTS on Ubuntu. i need a dev to make a bottle / docker image that can run windows tts to portably create tts .wav files on ubuntu. (using Wine) This will allow for the creation of .wav files using the Windows TTS engine in a portable and efficient manner. Steps: Install bottles / Wine / playonlinux Install the the tts into the bottle Use Balabolka to create a text .wav file example command: balcon -n Emily -t "The text will be read slowly." -s -5 -v 70 -w "d:Sound"

  $497 (Avg Bid)
  $497 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  ...the design elements and ensure a cohesive and aesthetic layout. - Implementing custom code: Coding experience is crucial for this project. Custom codes may be needed to enhance the functionalities and features of the website. - Optimizing website performance: The website should be optimized for speed and performance. This includes ensuring faster loading times, smooth user experience, and search engine friendliness. Your role is critical in achieving the following goals: - Increasing website traffic: The website should be optimized for search engines and user experience to attract more visitors. - Generating more leads/sales: The design and functionality of the website should encourage more leads and conversions. - Improving overall user experience: Aesthetically pleasing design...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  103 lượt đặt giá

  Can we setup squirrly full conecction to google search engine, google analytics and meta data

  $37 (Avg Bid)
  $37 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Daily WP Promotion Blogs with SEO 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...essentially a tool to promote my products and services daily. The goal is to have the content ranking well on search engines like Google. Key requirements: - Daily Content Updates: I need the selected freelancer to update the blog with fresh content daily. This content should be engaging, informative, and ultimately persuasive for readers to convert into customers. - SEO: The blogs must be search engine optimized. Even if you're not an SEO expert, you should have a good understanding of what makes content rank well on Google and other search engines. The ideal freelancer for this job would have a mix of the following skills and experiences: - WordPress development and maintenance - Basic understanding of SEO principles If you believe you have the skills and time to take...

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  I am seeking an SEO expert with a proven track record in improving search engine rankings, specifically for businesses within the construction industry. Key responsibilities: - Research, identify, and implement proven SEO strategies - Analyze performance metrics and adjust strategies as necessary - Provide reports on a monthly basis to show progress made Ideal Skills & Experience: - Proven experience in SEO and digital marketing - Expertise in keyword research and SEO optimization for construction services - Track record of improving search engine rankings

  $191 (Avg Bid)
  $191 Giá đặt trung bình
  103 lượt đặt giá

  ...store. Responsibilities: Product Selection: Utilize your expertise to choose products or categories that maximize profit. Your ability to identify and promote high-converting products is crucial. Store Design: Create a visually appealing and user-friendly layout for the store. A clean and minimalistic design is preferred to align with the aesthetic. Traffic Generation: Manage and optimize Search Engine Optimization (SEO) strategies to drive consistent and quality traffic to the store. Ideal Skills and Experience: Proven experience managing Amazon Affiliate Stores and driving growth. Strong understanding of SEO and its application in e-commerce. Proficiency in store design, particularly with a clean and minimalistic approach. A track record of successful product selection and p...

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...tailored to my website's content. - On-page Optimization: This includes, but is not limited to, proper title tags, meta descriptions, and URL structure. Experience in improving these aspects to boost website visibility is a must. - Link Building: I am looking for someone who can effectively create a strong inbound link profile for my website which can influence and boost its visibility on search engine result pages. The SEO professional's attention should be primarily focused on my homepage, product pages, and blog posts. These are key areas that need urgent and careful SEO improvement. Your ability to increase traffic and performance to these specific pages will be particularly valued and appreciated. Of course, proposals to improve other areas of the website will b...

  $97 (Avg Bid)
  $97 Giá đặt trung bình
  85 lượt đặt giá