Engineering drawingcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  142,143 engineering drawing công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Trien khai ban ve shop drawing Đã kết thúc left

  Triển khai bản vẽ shop drawing thiết bị va vat tư xây dựng nhu bản hiệu, mái nhà, máng xối

  $134 (Avg Bid)
  $134 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Triển khai bản vẽ shop drawing

  $135 (Avg Bid)
  $135 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Mình đang cần một tools có thể giải mã và mã hóa lại một tệp Lua với một thư viện của nhà làm game tên game : Cửu Âm Chân Kinh PC file thư viện và file lua mình có đính kèm bên dưới https://www.vn.freelancer.com/projects/reverse-engineering/tools-tin-Lua/files

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Công ty DFM ENGINEERING hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, phát triển các giải pháp phần cứng và phần mềm. Chúng tôi cần tuyển một số Freelancer có kinh nghiệm, thành thạo các Skills sau: + Dev-Ops + Docker + Kubernetes et Angular JS - Lương tính theo giờ hoặc thỏa thuận theo gói công việc, sẽ thỏa thuận theo task cụ thể - Các ứng viên thành thạo một trong các kỹ năng trên vui lòng liên hệ và gửi CV về phòng nhân sự công ty DFM ENGINEERING. Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng viên để trao đổi cụ thể hơn về công việc và mức lương. Lưu ý CV cần chi tiết các kỹ năng, kinh ...

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 lượt đặt giá
  Thiết kế logo monogram Đã kết thúc left

  Thiết kế logo 2 chữ B lồng vào nhau theo dạng monogram, kiểu nét mảnh hoặc “one line drawing” (Mình ko chắc cách gọi ^^)

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  Khách hang cung cấp file scan để tôi thiết kế, thỏa thuận giá và thời gian hoàn thành/ Customer provide Scan 3D files and deal prices, finished time.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Card game -- 2 Đã kết thúc left

  I need a graphic designer to draw 35-70 cards which look like the image attached for my card game. I have target of cards image which could be used as source of concept to draw along. If you could send me a drawing along this attached image file and the price/ per card then I would be happily discuss. Tôi đang tìm người có thể vẽ 35-70-350 cards giống như hình gửi kèm. Tôi có bộ card mẫu và muốn phóng tác theo ý tưởng có sẵn theo card có sẵn ấy. Nếu bạn có thể gửi cho tôi một bức ảnh phóng tác lại ảnh đã gửi kèm trên đây và mức giá cho từng card, chúng ta sẽ thảo luận thêm. Regards !!

  $550 (Avg Bid)
  $550 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Tôi có công việc lâu dài liên quan đến dự án trước đóshop drawing'

  $2 - $2 / hr
  $2 - $2 / hr
  0 lượt đặt giá

  [Mô tả công việc] Chế tác Learning Contents và Character Animation dành cho trẻ em (3-10 tuổi) Character và Background Drawing trình độ cao cấp Soạn animation continuity và tạo diễn hoạt màn hình Phân tích storyboard và chế tác animation theo yêu cầu Chế tác thành thạo motion tween / frame by frame sử dụng Flash Lập kế hoạch & quản lý nhân viên trực thuộc [Yêu cầu công việc] -Có kinh nghiệm trên 7 năm làm việc ở lĩnh vực tương tự -Có chuyên môn trong lĩnh vực graphic, visual design, animation -Sử dụng thành thạo các tool graphic design như Flas...

  $555 (Avg Bid)
  $555 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Chemical Engineering Consultation for Immediate Process Design Project I am looking for a knowledgeable and experienced chemical engineering professional to provide consultation on a specific process design project. Specific Area of Consultation: - Process design expertise is required for this project. Nature of Consultation: - I have a specific project in mind and I am seeking guidance and expertise in designing the process. Timeline: - The consultation is needed immediately. Ideal Skills and Experience: - Strong background in chemical engineering with a focus on process design. - Experience in designing and optimizing chemical processes. Expert in fermentation and synthesis. - Knowledge of safety and risk assessment in the chemical industry. - Familiarity w...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Lead Generation -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking a freelancer to generate leads for my engineering steel and metal manufacturing company. Target Industry: Metal and Steel Fabricators along with Construction Company ( USA, UK, Canada, Australia, ) Specific Type of Leads: Both email and phone leads Desired Outcome: Sales Skills and Experience: - Experience in lead generation for the technology industry - Strong knowledge of email marketing and cold calling techniques - Proficiency in using lead generation tools and software - Excellent communication and negotiation skills - Ability to identify potential clients and convert leads into sales opportunities - Experience in B2B sales and partnership development Key Responsibilities: - Conduct thorough research to identify potential clients in the technology industry ...

  $393 (Avg Bid)
  $393 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Convert 2D Floor Plan Drawing to 3D images

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for an animator to create a hand-drawn sketch animation project. The animation style should be hand-drawn, with a rough idea for the theme and story that needs to be finalized. Freelancer must be able to work on it immediately ...slipping on a banana peel and - full shot of character B leaping towards the cake with arms stretched to catch the cake - black and white drawings only - must follow the video attached - adjust the current animated video to be around 20 seconds long - focus on improving the overall visual appeal based on the attached video. Skills and experience required for this job include: - Strong hand-drawing skills - Proficiency in animation software - Ability to bring creative ideas to life - Attention to detail and ability to follow instructions a...

  $124 (Avg Bid)
  $124 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  infinite zoom drawing 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need an infinite zoom illustration Details to be planned yet

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Convert 2D Floor Plan Drawing to 3D images 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can convert a 2D floor plan drawing into 3D images for visualization purposes. The ideal candidate should have experience in creating 3D images and be able to incorporate specific design elements that I have in mind. The level of detail required for the images is basic, focusing on outlines and major features only. This project is perfect for someone who has a keen eye for design and can bring my vision to life.

  $122 (Avg Bid)
  $122 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled CAD designer to modify a small 2D drawing. The project involves adding or removing elements from the existing drawing based on detailed instructions that I will provide. The final purpose of the modified drawing is for other purposes, which will be discussed further with the selected freelancer. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in CAD software - Strong attention to detail - Ability to follow specific instructions accurately - Experience in modifying 2D drawings - Strong communication skills to understand and clarify project requirements

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  Need someone with good speaking skills and strong maths background, who can create videos on different topics of Engineering Mathematics

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 lượt đặt giá
  Heat exchanger 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...needs to meet specific requirements and specifications that I will provide through data upload. Key Requirements: - Pinch design method to be used for the heat exchanger design - Ability to analyze and optimize the heat exchanger performance - Expertise in heat exchanger sizing and material selection based on operational conditions Skills and Experience: - Strong background in mechanical engineering and heat transfer - Proficient in using software tools for heat exchanger design and analysis - Experience in working with different types of heat exchangers, such as shell and tube, plate and frame, and air-cooled - Familiarity with pinch design method and its application in heat exchanger design If you have the necessary expertise and skills to design and analyze a heat exchange...

  $9 (Avg Bid)
  $9 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to add acoustics and enhance the audio quality of a personal audio file that I would like to gift. The audio file is between 1-5 minutes in duration. I am looking for both clarity improvements and t...of a personal audio file that I would like to gift. The audio file is between 1-5 minutes in duration. I am looking for both clarity improvements and the addition of effects to make the audio sound professional. Additionally, I would like background music to be added to the audio. Ideal Skills and Experience: - Experience in audio editing and enhancement - Knowledge of acoustics and sound engineering - Proficiency in audio editing software - Ability to add effects and background music to audio files - Attention to detail and ability to deliver high-quali...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Data Engineering 16 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Brief: Secondary Sales Data Engineering 1. Introduction Our company currently utilizes a network of channel partners (Super Stockists) across various Indian states to sell products with specific SKUs to a downstream distribution network. However, due to the diverse software used by these Super Stockists, product names and SKUs often diverge from our standardized format, hindering the collection and analysis of secondary sales data. This data arrives in various formats such as CSV, Excel, and PDF, further complicating the process. 2. Project Objective To address this challenge, we propose a data engineering project focused on transforming and homogenizing secondary sales data received from Super Stockists. This project aims to achieve the following: Standardize ...

  $899 - $1798
  Gấp Niêm phong
  $899 - $1798
  26 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced freelancer to design and build an induction heater circuit for industrial use. The circuit should have a power output of 40000W and be capable of heating metal objects. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in induction heating circuit design - Proficiency in electrical engineering and circuit design - Familiarity with high power electronics and safety precautions - Ability to select and integrate appropriate components for optimal performance - Prior experience in designing circuits for industrial applications would be advantageous Please provide examples of previous projects or relevant experience in your proposal. The selected freelancer will be responsible for the complete design and implementation of the induction heater cir...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am looking for an AI engineer to assist me with a project that involves face swap, image recognition, and NLP (Natural Language Processing). The ideal candidate should have expertise in these specific AI tasks. Face Swap: - The project requires advanced face swap technology that can achieve high detail a...Skills and Experience: - Strong background in AI and computer vision. - Experience with face swap technology and image recognition. - Proficiency in NLP and natural language processing. - Ability to achieve advanced face swap with high detail and realism. - Knowledge of matching lighting, angle, and expression for accurate face swapping. If you have the necessary skills and experience in AI engineering, face swap, image recognition, and NLP, please submit your proposal for thi...

  $177 (Avg Bid)
  $177 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled professional to assist me with a structural analysis, design, and drawing for a new wood frame house in Florida, USA. I also need structural design numerical & graphical report. I want to see Florida stamped house structural drawings work example and license number for verification. The project involves the following requirements: House Square Footage: - The house is between 1,500-2,500 sq ft in size. Design: - I have detailed plans for the house, and I am looking for someone who can work with them. Software: Risa or Tekla Tedds&Tekla Structural Designer Visual Analysis *Software must be able to do wood members design codes checking Structural Analysis: - I am expecting a basic analysis of the structure, considering the desi...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá
  Virtual tour 6 ngày left

  First we are doing some kind of civil engineering project, so we take photos for the site, which could be indoor or outdoor site. our inputs which we have are 1- 360 images 2- txt or csv file for photos location 3- simple CAD file that to use as a background, we don't use google maps as background (maybe in the future updates). 4- data in one project might be splitted in different groups, like Floor1, floor2, etc. 5- number of images could be 100 to 2000 images, with high resolution. what we want is to create asp.net project that have 1- control panel to create projects, user account roles for clients, and any related management staff 2- Web interface that user can login and brows different maps (ground floor, first floor, etc). 3- Client can view his 360 images. The ideal ...

  $1203 (Avg Bid)
  $1203 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  ...• Proven experience as a Software Architect with a focus on data management. • Background in government or nuclear sectors is highly desirable. • Strong proficiency in cloud technologies, specifically Microsoft Azure and AWS. • Effective problem-solving and analytical skills. • Excellent communication and collaboration abilities. • Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field. Benefits: • Competitive compensation based on experience. • Opportunity to work on impactful projects within a dynamic team. • Potential for contract extension or consideration for full-time roles. • Flexibility in work hours (remote work will be considered). If you are a skilled Software Architect...

  $71 / hr (Avg Bid)
  $71 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for a professional with experience in designing and analyzing steel structures f...structures for industrial equipment. The project involves creating a high-quality design that meets industry standards and practices. Requirements: - Expertise in steel structure design and analysis for industrial equipment - Strong knowledge of standard industry practices - Ability to deliver high-quality designs within a tight deadline Skills and Experience: - Proficiency in structural engineering software and tools - Knowledge of relevant design codes and standards - Experience in designing steel structures for industrial equipment If you have the skills and expertise to deliver a top-notch steel structure design for industrial equipment within a short timeframe, please submit your...

  $280 (Avg Bid)
  $280 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  React Native Music Chord Drawing App 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled React Native developer to create a music chord drawing app for both iOS and Android platforms. The app should have the following features: - Chord drawing and editing: Users should be able to draw and erase chords on the app. - User authentication: The app should have social media login functionality for user authentication. - Implement a live firebase database so teacher and student can see live changes - User should be able save & delete a chord sheet (image) to firebase. (Saving Song Name and Chord Chart only) - Users should be able to search and share chord sheets Ideal skills and experience for this project: - Strong knowledge and experience in React Native development. - Proficiency in JavaScript, HTML, and CSS. - Experience in develo...

  $536 (Avg Bid)
  $536 Giá đặt trung bình
  89 lượt đặt giá
  Drafting Services 6 ngày left

  Job Title: Drafting Pr...include plan view, elevations, and section of the retaining wall. Ensure all drawings are accurate and comply with relevant building codes and standards. Collaborate with the project team to verify design specifications and make adjustments as necessary. Deliver high-quality drawings within the agreed timeline. Qualifications: Proven experience in drafting, specifically in civil or structural engineering projects. Proficient in CAD software and other relevant drafting tools. Strong understanding of construction processes and building codes. Ability to interpret construction drawings and markups effectively. Excellent attention to detail and accuracy. Strong communication and collaboration skills. Ability to work independently and meet project deadlines. How...

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  Project Title: Seeking a Solar Power Engineer for Window-Powered Solar Sys...can assist me in inventing windows powered by solar energy. Specific Area of Assistance: - Expertise in photovoltaic systems and solar thermal systems - Experience in solar power plant design Specific Requirements: - None specified; I am open to suggestions and innovative ideas Expected Completion Timeframe: - Within a month Ideal Skills and Experience: - Strong background in solar power engineering - Proficient in photovoltaic systems, solar thermal systems, and solar power plant design - Innovative thinking and ability to develop window-powered solar systems - Ability to meet project deadlines and work efficiently Note: Please provide a portfolio or examples of previous solar power projects for cons...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  ...looking for a freelancer to help me with an Engineering Economics Case Study Analysis. The specific aspect of engineering economics that I would like the case study to focus on is investment analysis. Refer to the attached word document and excel spreadsheet for what the deliverable should looks like. Page three of the word document specifies the deliverables in detail. The level of detail I am looking for in the case study analysis is moderately detailed, including some calculations and analysis. I would like the freelancer to provide a general overview of the concepts and principles, but also include some calculations and analysis to support the findings. Ideal skills and experience for this project include: - Strong knowledge of engineering economics and inv...

  $66 (Avg Bid)
  $66 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  track mastering 6 ngày left

  Project Title: Track Mastering Description: I am looking for a skilled and experienced audio engineer to master my track. Although I am not sure about the genre of music for the track, I trust your expertise to deliver high-quality results. Specifics: - Genre: The track's gen...suggestions. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in track mastering for various genres - Proficiency in audio editing and mastering software - Strong attention to detail and the ability to enhance audio quality while maintaining the artist's vision - Excellent communication skills to understand and incorporate any specific preferences or instructions If you have a passion for audio engineering and can deliver professional-quality mastered tracks, I would love to collaborate with ...

  $82 (Avg Bid)
  $82 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who is experienced in control engineering and can help me with a PID control assignment. Skills and Experience: - Strong knowledge and understanding of PID control - Familiarity with control engineering principles and concepts - Ability to conduct detailed analysis and provide accurate solutions - Proficiency in using relevant software and tools for control engineering assignments Requirements: - The freelancer should be able to analyze the given problem in detail and provide a comprehensive analysis. - The assignment requires a detailed analysis, so the freelancer should be able to provide in-depth explanations and calculations. - The freelancer can use their own sources for reference materials. - The deliverable should include a detai...

  $114 (Avg Bid)
  $114 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  ...provide a structural stamp for a roof gable in Orange County, CA (zip code 92705). The ideal candidate will have experience in structural engineering and be familiar with the building codes and regulations in Orange County. I have more detailed drawings available Key requirements for this project include: - Creating or revising existing architectural plans to ensure compliance with the structural stamp - Providing a detailed structural analysis and calculations for the roof gable - Ensuring that the design meets all necessary safety and building code requirements Skills and experience needed for this project: - Strong knowledge of structural engineering principles and practices - Proficiency in CAD software and other relevant tools for creating or revising architectu...

  $951 (Avg Bid)
  $951 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  Cartoon Drawing of 3 People - We are laying bricks I am looking for a cartoonish style for my project. Specific Poses or Actions: - Yes, I have specific poses and actions in mind for each person. - the picture will be put on the front of a thank you card showing me (male) laying bricks. There will be two other people (female) passing me bricks or generally helping me on the jobsite to lay bricks. - There needs to a statement on it. " Thank you - Referrals are the building blocks of our business" Color Preference: - I would like the drawings to be in color. Ideal Skills and Experience: - Strong capability in creating cartoonish illustrations. - Proficiency in capturing specific poses and actions. - Ability to create vibrant and visually appealing color illustrations.

  $75 (Avg Bid)
  $75 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá
  Custom sketch 6 ngày left

  Custom Sketch Project Subject: Person or Portrait Style: Outline Size: Large (A3 or bigger) I am looking for a talented artist who can create a custom sketch of a person or portrait in an outline style. The sketch should be large in size, preferably A3 or bigger. Skills and Experience: - Proficiency in sketching and drawing - Ability to capture the likeness and features of a person or portrait - Experience in creating sketches in an outline style - Knowledge of different techniques and materials for sketching - Attention to detail and ability to meet specific size requirements If you have a portfolio or examples of previous sketching work in a similar style, please include them in your proposal.

  $307 (Avg Bid)
  $307 Giá đặt trung bình
  73 lượt đặt giá

  ...following tasks: - Algorithm development: The main focus of the project is to develop algorithms for processing EEG signals. - Data analysis: The engineer will be responsible for conducting thorough data analysis on the EEG signals. - Hardware setup: The engineer should be experienced in setting up the necessary hardware for EEG signal acquisition. Ideal Skills and Experience: - PhD in electrical engineering or a related field, with a specialization in EEG signal processing. - Strong knowledge of algorithm development and data analysis techniques. - Experience in setting up hardware for EEG signal acquisition. - Familiarity with specific software usage and processing techniques related to EEG signal processing. - Ability to work independently and deliver high-quality results w...

  $376 (Avg Bid)
  $376 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to help me with the design of a 49m yacht. The project entails creating 2D layouts, technical drawings, and necessary reports. Layout and Design: - I have detailed specifications for the layout and design of the yacht that I would like the freelancer to follow. Primary Functions: - The primary fun...freelancer to follow. Primary Functions: - The primary functions that I want to be included in the yacht design are leisure and entertainment areas for kite surfers and diving guests. Water and Weather Conditions: - The yacht will be used primarily in coastal waters. Ideal Skills and Experience: - Experience in yacht design and naval architecture - Proficiency in 2D drafting and technical drawing software - Knowledge of yacht safety regulations and...

  $421 (Avg Bid)
  $421 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  drawing of a character 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  i need my voice equalized on a video. You need to have a very good equalizer because my voice is pretty quite and then louder in other areas and my tones are different.

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  62 lượt đặt giá
  marriage drawing 9 ngày left

  THE GOAL : of the picture is to have all 6 people in the picture, looking happy and joyful. The accuracy of the clothing / scenery is not important, I would like it to look animated(cartoony but not child-like) and be able to recognize a minimum the people that are on the picture.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled data engineer to assist with a data integration project. The desired outcome of the project is to integrate data from a specific data source. The project have Azure pipelines to Snowflake and then Power Bi. Need to proc...specific data source. The project have Azure pipelines to Snowflake and then Power Bi. Need to process XML Files into Snowflake schema & Tables. need proper mapping from xml data (Azure) into snowflake tables. then data transformation will be performed and put these into final tables in snowflake for reporting purposes in PowerBi Skills and Experience Required: - Strong experience in data engineering, specifically in data integration - Proficient in data cleaning and transformation techniques - Familiarity with data modeling and ...

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Custom Realistic Digital Drawing of 3 Kids - Looking for an artist who specializes in realistic drawings - Need a custom drawing of my 3 kids - Client has specific poses or scenes in mind for the drawing - Preferred medium for the drawing is digital - Ideal skills and experience: - Proficiency in realistic drawing techniques - Experience in digital art and using digital drawing tools - Ability to accurately depict subjects and capture their likeness - Creativity in bringing the client's ideas to life in a realistic style

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá
  Software engineering project management 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a software engineer project manager to oversee a medium-sized project. Scope of the project: - The project is of medium size and complexity, requiring careful planning and coordination. Preferred software engineering methodology: - There is no specific preference for the software engineering methodology. Technology stack preferences: - Although I am open to different technologies, I do have some preferences. Ideal skills and experience for the job: - Strong project management skills, with experience in overseeing medium-sized projects. - Familiarity with both Agile and Waterfall methodologies. - Flexible and adaptable, able to work with different technologies based on preferences. - Excellent communication and coordination skills to ensure smooth p...

  $136 (Avg Bid)
  $136 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  I am seeking a professional firmware engineer to help me ...support - ISO 15765 and ISO 14229 (OBD-II) protocol support - J1587 protocol support - Built-in flash memory - Support for ELD APIs for Android and iOS - Support for Advanced Vehicle Parameter Database Hardware: - I already have a specific model in mind for the ELD device. Timeline: - The project needs to be completed within 20 days. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in firmware engineering. - Familiarity with ELD regulations and requirements. - Ability to work within tight timelines to deliver high-quality results. If you have the skills and experience required for this project, please reach out to me with your portfolio and relevant experience. ***NOTE: Freshers do not bid*** Need an experienced firmwar...

  $669 (Avg Bid)
  $669 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  kinematics engineering for mechanical 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a kinematics engineer to assist with motion analysis for a basic level project. The specific aspect of kinematics engineering that I need assistance with is motion analysis. I do not have any specific software preferences for this project. The ideal candidate should have experience with kinematics engineering and be proficient in motion analysis.

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can do both Revit and AutoCAD drafting f...Selector, Conduit and Cable Tray, Mechanical and plumbing equipment’s selections and use and inserting a variety of family types. An understanding of creating families and manipulating of parameters and schedules is a plus; • Preparing detailed Mechanical and plumbing shop drawings, updating models to reflect as-built conditions. • Prepare and review rough sketches and review them along with the engineering team. • Capable of taking the lead in importing different trade files and performing collision control services; Skills and experience needed for this job include: - Proficiency in Revit and AutoCAD - Strong drafting skills - Attention to detail - Ability to follow specific design s...

  $297 (Avg Bid)
  $297 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Revit drafting 5 ngày left

  ...families and manipulating of parameters and schedules is a plus; • Preparing detailed Mechanical and plumbing shop drawings, updating models to reflect as-built conditions. • Prepare and review rough sketches and review them along with the engineering team. • Capable of taking the lead in importing different trade files and performing collision control services; Skills and Experience: - Proficiency in Revit software and MEP design principles - Strong understanding of HVAC systems and their components - Ability to interpret architectural and engineering drawings and translate them into accurate Revit models - Knowledge of industry standards and codes related to HVAC design and drafting - Experience working on similar projects with intermediate complexity le...

  $249 (Avg Bid)
  Địa phương
  $249 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who specializes in electrical design to create a highly detailed CAD drawing with electrical specifications. The purpose of the drawing is for electrical design. Specific components and symbols need to be included in the design, and I will provide the necessary information and guidelines. The level of detail required for the electrical specifications is highly detailed. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in CAD software - Strong knowledge of electrical design - Experience with creating highly detailed drawings - Familiarity with electrical symbols and components

  $143 (Avg Bid)
  $143 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  ...suitable conversion software this task should not be a difficult or lengthy one but, I admit, it has proved to be well beyond my technical expertise! Of course it may well be the case that redrawing such simple models may be just as quick and easy for a skilled exponent. I should be grateful to receive a detailed quotation for the first stage of this technical drawing task with an additional estimate of the cost of the ultimate build-out drawing set which will, no doubt, involve a number of proper details. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal with relevant samples of your previous work....

  $497 (Avg Bid)
  $497 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá
  Design 3 stepped level shelf-like structure 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ==Purpose== Designing a durable and lightweight stepped shelf-like greenhouse s...sprinkling/irrigation system 6) The structure should be light weight but duarable to withstand stoms and all weather conditions. Also, it should be easy to assemble, disasseble and transport 7) Size of each layer; 5m x 1m x 0.5m (L x W x H). Soil tray rack is 0.2m & net height is 0.3m 8) I am open to feature fuggestions and recommendations ==Skills and Experience== 1) Project design 2) Build mechanical engineering equipment and machines devices 3) Knowledge of materials for manufacturing equipment, etc. 4) Knowledge of mechanical 3D design software with solidworks in Inventor (FEM, sheet metal, structures), rendering with 3dmax, sketches with autocad. ***The project needs to be completed as soo...

  $73 (Avg Bid)
  $73 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  Internship with Microsoft Department: Engineering Duration: Less than 3 months Requirements: - Strong interest in engineering and technology - Ability to work in a fast-paced and dynamic environment - Good problem-solving and analytical skills - Familiarity with programming languages and software development Ideal Skills and Experience: - Currently pursuing a degree in computer science, engineering, or a related field - Knowledge of programming languages such as C++, Java, or Python - Experience with software development tools and methodologies - Strong communication and teamwork skills - Ability to learn quickly and adapt to new technologies This internship opportunity with Microsoft's Engineering department is perfect for individuals who are passiona...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Các bài viết top engineering drawing cộng đồng