Espruino pico gpscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  36,756 espruino pico gps công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Hiển thị vị trí trên bản đồ bằng Google Maps Cho phép bật/tắt tracking bằng location service API Lưu lịch sử các vị trí vào database Thêm tính năng chia sẻ vị trí hiện tại qua SMS, email.

  $153 (Avg Bid)
  $153 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Viết xử lý server gps Đã kết thúc left

  Mình có tài liệu về đặc tả giao thức kết nối như file dưới. Mk cần xử lý dữ liệu trả về như dưới

  $140 (Avg Bid)
  $140 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Mình cần người làm app Qt build cho Windows và Linux Raspberry. App sẽ kết nối với bo mạch của mình qua cổng USB hoặc Com (RS232) và làm các việc sau. - Nhúng Google , chọn tọa độ trên bản đồ rồi bấn send sẽ gửi tọa độ đó cho mạch biết. - Hiển maker tọa độ do mạch gửi cho PC - Mạch liên tục gửi tọa độ 1s/lần cho PC, app sẽ vẽ đường chạy của tạo độ đó trên Google maps. Giống như bộ GPS tracking. - Một vài chức năng phụ khác như bấm icon A sẽ gửi ký tự 'A' cho mạch, Icon B sẽ gửi kí tự 'B' cho mạch lưu. Mạch gửi lên chữ 'A' sẽ chọn icon A hiển thị... Ưu tiên Developer làm việc tại khu vực Hà Nội hoặc Hồ Ch&iacu...

  $1033 (Avg Bid)
  $1033 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Cần 1 ứng dụng tìm chính xác địa chỉ người gọi thông qua số điện thoại gọi đi hoặc gọi đến

  $500 (Avg Bid)
  $500 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  lập trình cho msp sao cho truyền dữ liệu từ gps qua uart đến msp rồi truyền tiếp cho module sim900a để gửi cho điện thoại dưới dạng tin nhắn text

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  chúng tôi là 1 đơn vị du lịch lâu năm...- bước chân đông dương - footsteps indochina, để cập nhật xu hướng mới, hiện đại hoá, chúng tôi cần tạo ra 1 ứng dụng giúp quản lý tour du lịch, khách hàng và nâng tầm công ty hơn. yêu cầu của chúng tôi ngoài những thiết kế và tính năng phổ biến là : - tích tem, điểm để nâng cấp khách hàng thành viên. - đối tác đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra thông tin về tour du lịch, hoa hồng mỗi tour - gps và location của khách hàng để hỗ trợ khi cần thiết chúng tôi có đội ngũ media và designer ...

  $4194 (Avg Bid)
  $4194 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  plataforma gps Đã kết thúc left

  plataforma gps dirigida al transporte publico

  $904 (Avg Bid)
  $904 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Write an Android application Đã kết thúc left

  ...theo nội dung, kế hoạch và chất lượng đề ra - Chịu trách nhiệm kiểm thử lần 1 (unit testing) và hỗ trợ kiểm thử người dùng đầu cuối (UAT) Yêu cầu: • Biết giao tiếp bằng tiếng Anh • Thành thạo các ngôn ngữ và công cụ phát triển ứng dụng cho Android • Hiểu rõ và dễ dàng lập trình tương tác với server, lấy dữ liệu, lưu vào database, xử lý thông tin, hiển thị hình ảnh, hiển thị bản đồ, định vị GPS. • Nhanh nhẹn, sáng tạo, đam mê công việc và có quyết tâm cao để đạt được mục tiêu • Có tính kỷ luật cao, dễ dàng làm việc một mình hoặc theo nh...

  $1184 (Avg Bid)
  $1184 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Bán hàng ở Pico Plaza Đã kết thúc left

  Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, hướng dẫn khách sử dụng máy, phát tờ rơi tại chỗ, bán sản phẩm.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá
  Finde the product (research) Đã kết thúc left

  I need someon whoo Will make a research or find a product on the market for me. I need a micro gps trucker, which can be attached to a pigeon leg so small waigt max 15grams, for my studies of pigeons, the battery must resist for 3 day. so i need a micrko gps trucker who Will show me on the app on the real time the exsact location where the bird is. IF THIS ALREDY EXSIST ON THE MARKET i need a price and a supllyer for big qutities of micro truckers or if isnt jet on the market. I need a research who should built this mikro trucker for me and for how much, so find me a suplier to who Will produce it. TIME TO do until 4.4.2015- that you have time to contact the suplier. Money for the reserch 15 usd(exact result i Will tellyu on private)

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Setting up Raspberry Pi Pico C/C++ Development Environment on Windows Skills: Raspberry Pi, C/C++ programming, Windows I am looking for a freelancer who can assist me in setting up a Raspberry Pi Pico C/C++ development environment on my Windows PC. > I should able to build c/c++ > I should able to debug code > need to demonstrate me. Operating System: Windows Specific Libraries or Tools: Not Sure My familiarity with Raspberry Pi Pico programming is at an intermediate level. Requirements: - Experience in setting up Raspberry Pi Pico development environment on Windows - Proficiency in C/C++ programming - Knowledge of Windows operating system - Familiarity with Raspberry Pi Pico programming If you have the necessary skills and experience, pl...

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Drone Flight Controller Board 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...same board platform by upgrading it through required design modifications. We aim to get some common features across these platforms as below 1) Plug and play installation without creating a wiring mess. 2) AI and ML support, third party apps via API, cloud connectivity, if and wherever applicable 3) Backward integration if and wherever applicable 4) Compatible with other parts of drones like RC, GPS, ESCs, GCS, gimbal etc from our brand as well as other brands - TBD 5) Lightweight, safe, redundant, precise and responsive 6) Cost effective in their respective categories 7) Latest parts and future proof technology Please note: Detailed technical requirements can be given at later stage and we are open to change them based on your suggestions as it may be technically required to ...

  $2317 (Avg Bid)
  $2317 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  As industry leaders in VoIP, GPS, IoT, Software, and Electronic Products, we're gearing up for a transformative 2024. We're seeking a seasoned Business Advisor to collaborate with us in crafting a visionary strategic plan aligning with our goals. Join us in propelling our diverse range of services to the next level. Responsibilities: Collaborate with stakeholders to understand 2024 objectives and vision. Conduct in-depth analysis of current operations, market space, and competition in VoIP, GPS, IoT, Software, and Electronic Products. Develop comprehensive business plans (financial, marketing, team, strategy) for each service. Provide insights for efficiency, effectiveness, and profitability. Analyze competition, design winning marketing strate...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Update Traccar protocol 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Title: Update Traccar Protocol for GPS Tracker using Java Requirements: Update existing Upro protocol code of traccar to include following parameters: = ; = ; = ; = ; = ; = ; = ; = ; = ; = ; = ; = ;

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Telematics system 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Looking for a telematics system which offers GPS tracking, vehicle diagnostics and driver behavior

  $36060 (Avg Bid)
  $36060 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  developer for APP 6 ngày left

  ...application that will be available on web applications, iOS and Android platforms. The main functionality of the app will be focused on taxi services. Key Requirements: - Experience in developing mobile applications for both iOS and Android platforms - Strong knowledge of programming languages such as React JS, Swift, Objective-C, Java, and Kotlin - Familiarity with taxi service integration and GPS tracking functionality - Ability to design and develop a user-friendly interface - Knowledge of backend development and API integration - Strong problem-solving skills and attention to detail Timeline: The app needs to be completed within 3 months, so the developer should be able to work efficiently and deliver high-quality work within this timeframe. If you have the required skill...

  $1395 (Avg Bid)
  $1395 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá
  Help creating a fitness application 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need help to create these pages in Android Studio, using Java. Though, I would like extensive documentation because I am new to this. I want to know what resources are being used too. Pages: - Welcome page - Login page - Register page - page that uses android's native app (GPS) to calculate the steps a user has taken Further details will be discussed such as the UI. I also need help to connect to a firebase database

  $301 (Avg Bid)
  $301 Giá đặt trung bình
  76 lượt đặt giá

  I am looking for a driver with an SUV in Seoul for a GPS data collection project. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Must have a valid driver's license and a reliable SUV - Experience in GPS data collection is preferred - Familiarity with the roads and traffic patterns in Seoul is a plus The duration of the project is expected to be 3 to 6 months. Specific requirements for the project include: - Collecting GPS data in a specific area or route in Seoul - The client has a specific area or route in mind for the GPS data collection If you are a reliable driver with an SUV, have experience in GPS data collection, and are familiar with the roads in Seoul, please apply for this project.

  $14333 (Avg Bid)
  Địa phương
  $14333 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...Support for online payments - Real-time availability check for parking spots Features: 1. GPS Navigation: - Users should be able to easily navigate to the parking spot of their choice using GPS technology. 2. Online Booking: - The app should allow users to book parking spots in advance, ensuring a seamless experience. 3. Real-time Availability Check: - Users should be able to check the availability of parking spots in real-time, ensuring they can find a spot when needed. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in iOS and Android app development - Proficiency in integrating online payment systems into mobile apps - Expertise in implementing real-time functionality and GPS navigation - Familiarity with user-friendly and intuitive ap...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  126 lượt đặt giá
  App development 6 ngày left

  ...should have the following skills and experience: Platform: Android Type of App: Milk Collection App Requirements: - Ability to develop a user-friendly and intuitive app interface for Android devices - Knowledge of database management and integration for efficient collection and storage of milk data - Experience in creating secure login and authentication systems for app users - Understanding of GPS and location tracking functionalities for accurate milk collection data - Proficiency in incorporating payment gateways for easy and secure transactions - Familiarity with push notifications and messaging features for real-time communication with users - Ability to meet project deadlines and work within a flexible timeframe If you have the necessary skills and experience, please sub...

  $423 (Avg Bid)
  $423 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  Setting up Raspberry Pi Pico C/C++ Development Environment on Windows Skills: Raspberry Pi, C/C++ programming, Windows I am looking for a freelancer who can assist me in setting up a Raspberry Pi Pico C/C++ development environment on my Windows PC. > I should able to build c/c++ > I should able to debug code > need to demonstrate me. Operating System: Windows Specific Libraries or Tools: Not Sure My familiarity with Raspberry Pi Pico programming is at an intermediate level. Requirements: - Experience in setting up Raspberry Pi Pico development environment on Windows - Proficiency in C/C++ programming - Knowledge of Windows operating system - Familiarity with Raspberry Pi Pico programming If you have the necessary skills and experience, pl...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I have website. I need The website must support online booking and payment, and should be tailored specifically for local commuters with the option to cater to tourists as well. The website should also have GPS tracking and fare calculator features. Although I have some ideas in mind for the design and layout of the website, I am open to creative suggestions.

  $60 (Avg Bid)
  $60 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...option to expand to other Boston area colleges in the future. Specific features and functionalities that I have in mind include: - Multivendor online marketplace - Buying and selling features - Renting features - Users can add their own items - Request that gets sent out to people when they need an item urgently - Filters for items - “sports items” “textbooks” - Ads if using website - GPS Proximity between users User profiles - Name - School email - Phone number - Age (18+) - Profile picture (optional) - Vendor reviews Notifications - Through email or text message Product Posts - Make a post option - Product description - Product photo uploads - Product category - Product price - Product location - Search bar for products ...

  $3032 (Avg Bid)
  $3032 Giá đặt trung bình
  169 lượt đặt giá
  A delivery app 5 ngày left

  I am looking for a skilled app developer who can create a delivery app for both iOS and Android platforms. The primary feature that I want the app to have is GPS tracking, which will allow users to track their deliveries in real-time. Additionally, the app should also have online payment functionality to facilitate easy and secure transactions. Furthermore, I have specific designs in mind for the app's UI/UX, and I am looking for a developer who can bring my vision to life. The ideal candidate should have experience in app development for both iOS and Android platforms, as well as expertise in integrating GPS tracking and online payment systems. They should also have a strong understanding of UI/UX design principles and be able to create an aesthetically pleasing and u...

  $7318 (Avg Bid)
  $7318 Giá đặt trung bình
  165 lượt đặt giá

  ...use. The main purpose of this tracker device is to provide 5G connectivity, GPS tracking, Lorawan, and some other sensors. The device is of small form factor and less weight. I need complete schematics and PCB design files for this device. Key requirements for the tracker device include: - Small and discreet design - GPS tracking functionality - Sensor accuracy for precise tracking - Lorawan Ideal skills and experience for this project: - Experience in developing and integrating 5G connectivity into devices - Proficiency in GPS tracking technology - Knowledge of sensor technology for accurate data collection -Knowledge of lorawan The freelancer should be able to deliver a small and discreet tracker device with GPS tracking and sensor accuracy while ensu...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  YA EXISTE UNA VERSIÓN DE ESTA APP, SOLO SERÍA IMPLEMENTAR COSAS NUEVAS Hasta ahora el proyecto consiste en una app que despliega sobre una superficie plana un modelo 3D hecho en blender de la estructura de una universidad, el usuario tiene la posibilidad de ponerlo y quitarlo sobre cualquier superficie que el quiera. Una vez colocado el modelo 3D sobre una superficie plana, el usuario puede mover el celular para explorar todo el modelo 3D de la universidad. PUNTOS A IMPLEMENTAR: -Se debe obtener la ubicación actual del dispositivo y mostrarla sobre el modelo 3D para que el usuario conozca en que punto de la universidad se encuentra. Si el dispositivo no se encuentra dentro de la universidad se debe mostrar algún mensaje. -Si el dispositivo se encuentra muy cer...

  $126 (Avg Bid)
  $126 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  YA EXISTE UNA VERSIÓN DE ESTA APP, SOLO SERÍA IMPLEMENTAR COSAS NUEVAS Hasta ahora el proyecto consiste en una app que despliega sobre una superficie plana un modelo 3D hecho en blender de la estructura de una universidad, el usuario tiene la posibilidad de ponerlo y quitarlo sobre cualquier superficie que el quiera. Una vez colocado el modelo 3D sobre una superficie plana, el usuario puede mover el celular para explorar todo el modelo 3D de la universidad. PUNTOS A IMPLEMENTAR: -Se debe obtener la ubicación actual del dispositivo y mostrarla sobre el modelo 3D para que el usuario conozca en que punto de la universidad se encuentra. Si el dispositivo no se encuentra dentro de la universidad se debe mostrar algún mensaje. -Si el dispositivo se encuentra muy cer...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Promo video for gps tracking service 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Promo Video for GPS Tracking Service - Length: 1 minute - Specific feature to highlight: Real-time tracking - Preferred style: Live-action We are seeking a talented video editor to create a 1-minute promo video for our GPS tracking service. The video will focus on showcasing the real-time tracking capabilities of our service, highlighting its accuracy and reliability. Skills and Experience Needed: - Video editing experience - Strong understanding of storytelling and visual communication - Proficiency in creating engaging and compelling live-action videos - Ability to effectively incorporate graphics and animations to enhance the video - Familiarity with GPS tracking technology and its benefits - Attention to detail and ability to meet deadlines The ideal candidate...

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  ...automóviles que los anteceden y automáticamente la aplicación hará un encuadre de imagen a la placa de identificación que es de color blanca con letras negras con formato de 6 DÍGITOS ejemplo AL 2020 , BPCD 23. La aplicación detectará esta placa y comparará el texto reconocido con las placas ya ingresadas en la base de datos. Además de detectar la placa, la aplicación almacenará las coordenadas GPS del momento. Si la aplicación detecta una coincidencia entregará una alarma audible y una señal de advertencia en pantalla, con la opción de "NOTIFICAR POR SMS A PROPIETARIO" , en ese momento el usuario podrá presionar el botón y automáticamen...

  $419 (Avg Bid)
  $419 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  A proficient React Native developer to assist us in integrating HERE and TomTom navigation GPS maps into our rideshare application. This task involves replacing the current Mapbox maps for both rider and driver interfaces across Android and iOS platforms. Key Responsibilities: Integration of HERE and TomTom Maps: Seamlessly replace the existing Mapbox maps with HERE and TomTom navigation GPS maps for rider and driver interfaces. Ensure all existing functionalities related to the map are maintained or improved. Key Responsibilities: Implementation of Automatic Road Tolls and Toll Charges: Develop a feature that automatically detects when a driver passes through a toll booth with a rider. Accurately calculate and apply toll charges to the...

  $600 (Avg Bid)
  $600 Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá
  Telegram Upgrade for Team 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need an upgrade for Telegram APP in order to manage a Corporate Team In need integration with TO DO (with tags) and Calendar(with tags) and Multi-Task Workflow (multiple linked to do) In general each message can be transformed in a calendar or task (to do) for the user or to be assigned to other user. Most important an AI Bot that must be able to make question to the single user in a certain GPS coordinates, time or situation. (an administrator can manage this feature)

  $501 (Avg Bid)
  $501 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I have a flutter taxi app need to fix delay issue

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...am looking for a website and mobile app developer to create a route planner delivery system. The ideal candidate should have experience in the following: Before hand please check this website: to give an idea. - Developing websites and mobile apps for delivery services - Creating optimized routes for efficient delivery - Implementing real-time tracking features - Integration with GPS for accurate navigation The project involves creating a user-friendly platform that allows users to plan and track their deliveries. The route planner should optimize the routes based on the delivery locations and provide real-time tracking for both the website and mobile app. As the client, I am open to suggestions for the preferred technology for this project , I believe flutter would be best

  $1286 (Avg Bid)
  $1286 Giá đặt trung bình
  160 lượt đặt giá

  ...Search and booking functionality for available parking spots - Integration with payment gateways for secure transactions - Real-time availability updates - User reviews and ratings for parking spots - Notifications and reminders for booked parking spots - GPS integration for finding nearby parking spots Skills and Experience: To successfully complete this project, the ideal freelancer will possess the following skills and experience: - Proficiency in Android app development - Experience with integrating payment gateways - Knowledge of GPS integration and mapping - Familiarity with user authentication and secure transactions - Ability to create an intuitive and user-friendly interface - Strong problem-solving and communication skills If you are a talented developer with a...

  $323 (Avg Bid)
  $323 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  OBD2 Scanner Programing 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...their vehicle to avoid rash driving. ➢ Access the vehicle in built sensors such that it can detect obstacle earlier and deploy the electronic braking system to avoid accidents. ➢ Automatic reverse braking to avoid collision when reversing ➢ 4G cellular connection with which if the vehicle is met with an accident, the device will send alerts to emergency contacts or SOS with GPS coordinates . ➢ Access the vehicle’s Inbuilt GPS to help users get information about the speed limitations on a particular route so that they can avoid speed tickets. ➢ Incorporated with a Bluetooth facility to provide vehicle’s health information on the mobile app and notification for any fault. ➢ Engine On/Off Alert on mobile via SMS or Phone Call. Skills and Experience: - Proficienc...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer to help me with a project that involves posting GPS coordinates on a server. The purpose of this project is to display locations on a map. Requirements: - Experience with posting GPS coordinates on a server - Proficiency in using the Google Maps API - Familiarity with working on a shared hosting server If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss the project further. i attach the unit document

  $167 (Avg Bid)
  $167 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Project Description: I am looking for a skilled professional who can implement the inertial system adjustment function on a VTOL aircraft. The purpose of this implementation is to enhance navigation accuracy. If positioning using GPS is not possible, the aircraft continues to fly using the inertial positioning system. I am interested in the possibility of manually correcting the current position of the onboard inertial system by substituting coordinates from the Mission Planner map. Currently, the aircraft is equipped with mechanical gyroscopes. There are no specific requirements or limitations for the new system. Ideal Skills and Experience: - Experience in implementing inertial system adjustment functions - Knowledge of mechanical gyroscopes - Proficiency in enhancing navigat...

  $195 (Avg Bid)
  $195 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who is experienced in Arduino programming to assist me with a project involving control mechanisms. Purpose: - The purpose of this Arduino programming project is to develop control mechanisms for my setup. Hardware Setup: - I already have a predefined setup that needs to be used for this project. ...The purpose of this Arduino programming project is to develop control mechanisms for my setup. Hardware Setup: - I already have a predefined setup that needs to be used for this project. Control Mechanisms Complexity: - I require basic to middle complex movements for the control mechanisms. Skills and Experience: - Proficiency in Arduino programming is a must. - Experience with servo motors, GPS, SD cards, pitot tubes, Alpha vanes, and gyroscopes...

  $186 (Avg Bid)
  $186 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...Maps and mobile apps use. ○ The returned polyline is "High quality" and is Traffic Aware ○ Return Alternative Routes ○ Pull existing data on road closures and traffic crashes. Not sure what API's provides this. • User interface: ○ See the Routes API demo for an idea on what I am looking for ○ User selects, from the active map, the Origin and Destination. This is returned to the API as GPS coordinates ○ The user specifies one of the four cardinal directions: § North (i.e., heading = 0) § East (i.e., heading = 90) § Etc. ○ The user selects a button called "Get Potential Route(s)" ○ The dashboard has company logo in the top right corner (see attached) • Programming languages needed: ○ HTML ○ Javas...

  $268 (Avg Bid)
  $268 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  app designer 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  This isn't just a task This will be a collaboration. I'll be half of the investor. I need a professional app developer who's able develop a service app. The app should include GPS system, payment system, and other functionalities. Details will be revealed later. Only for those who are serious. Priorities to malaysians.

  $2214 (Avg Bid)
  $2214 Giá đặt trung bình
  103 lượt đặt giá
  modify site/server built on frameworkjs 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Modify Site/Server Built on FrameworkJS modify site/server built on frameworkjs the DNS server is hosted on time4vps. this is an IOT site, the server receives the GPS coordinates from a GPS locator and displays it on an online map. I need help, all the work was done for me by a freelancer a couple of years ago, I'll start by saying I'm not an expert in computer programming, my site hosted on time4vps was blocked for violating the rules.

  $177 (Avg Bid)
  $177 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  ROS2 gps wheel odometry Skills Required: - Strong experience in ROS2 and C++ programming - Proficient in developing and implementing Publisher nodes Project Overview: I am looking for a skilled developer who has experience with ROS2 and can create a Publisher node in C++ for a gps,IMU, wheel odometry with factorgraphs project. Requirements: - Develop a ROS2 Publisher node in C++ to handle the gps wheel odometry data - Integrate and process data from a specific GPS model that utilizes the UBX/NEMA data format Ideal Candidate: - Proficient in ROS2 and C++ programming - Familiarity with working on Publisher nodes and handling gps, IMU wheel odometry data - Experience with integrating specific GPS models using the UBX data format If you are a ski...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  850 USD for Android and iOS both apps. Also i will provide the ...web-services, database management, testing, well-commented code so it will be easy to update the apps in future, 6-months support free from my side and last but not the least most important thing i will provide all source codes and important files of the apps. Steps of the project: MileStone-1: Timeline: 02-12-23- 10-12-23 Steps: 1. Login and registration for Admin and driver 2. Adding Geolocation, GPS tracker 3. Booking System- Bar, Rate, Block 4. Cancellation and update MileStone-2: Timeline: 11-12-23- 17-12-23 Steps: 1. User profile changes 2. Driver section finish MileStone-3: Timeline: 17-12-23- 22-12-23 Steps: 1. Customer section finish MileStone-4: Price: $300 Timeline: 23-12-23- 02-12-23 Steps: 1. Admin Sec...

  $500 (Avg Bid)
  $500 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am in need of a freelancer to design...in need of a freelancer to design a small sensor board with the following specifications: Size: - The desired size of the sensor board is small, less than 5cm x 5cm. Purpose: - The primary purpose of the sensor board is data logging of GPS nd mems IMU togather on GPS timestamp Power source: - The sensor board will be using a battery as the power source. Skills and Experience: - Experience in sensor board design and miniaturization. - Proficiency in data logging and storage. - Familiarity with battery-powered devices and power management. - Knowledge of GPS and MEMS technology is preferred. The ideal freelancer for this project should have a strong background in electrical engineering and experience in designing compact and ...

  $303 (Avg Bid)
  $303 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  APP INMOBILIARIA EN GPS 23 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Requiero una web responsible Inmobiliaria para subir terrenos, casas y otros y se muestre directamente en el maps con precio, ubicación y descripción. Resumen de TerraFinder: TerraFinder es una plataforma web que simplifica la búsqueda de propiedades e inversiones inmobiliarias mediante un mapa interactivo. Desarrollada con React y Express, integra servicios de geolocalización para explorar propiedades, ver detalles y galerías de fotos. Utiliza bases de datos relacionales y servicios en la nube para almacenar datos e imágenes. Con enfoque en seguridad, filtros de búsqueda avanzada y despliegue en la nube escalable, TerraFinder conecta eficazmente a inversionistas y constructores con propiedades atractivas.

  $473 (Avg Bid)
  $473 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  ...The enclosure will be for electronic sensors inside shipped goods. Can get cold and hot but not wet. - There will be a battery cover to easily change batteries - The design should include a low cost 4-wire connector that will allow the device to be electrically connected to a docking station. The docking station will be designed later, based on this design. - It should either be a cut-out for GPS antenna or a thicker enclosure to accommodate it. The antenna is 8 mm thick while rest of the box thickness is limited by battery thickness. A thinner and smaller enclosure is preferred, but designer should advise. Material Preference: - The enclosure should be made of plastic. - The enclosure should protect electronics inside well Skills and Experience: - Experience in designing ...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  skill virtual asistance Đã kết thúc left

  I am looking for a freelancer who can handle video marketing, email marketing, and social media marketing for my new app, one of my apps will be ready in a week and I would like to start my marketing now, it is an app for all types of land transportation , taxi, limousines, trucks, and also works as a GPS locator. I would like someone who has knowledge in app marketing, if possible, who knows how to make videos and reels, educational, promotional and all types of videos and social media marketing, if someone can help me for the right price, I am open to ideas

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  I am looking for a GPS expert to configure GPRS Tracker TK with Socket commands

  $53 (Avg Bid)
  $53 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá