Executive coaching blogscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  2,000 executive coaching blogs công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Công ty về CNTT IT cần 1 tư vấn viên (Kiểu Coaching 1:1) để xây dựng chiến lược phát triển marketing online.

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Zen Coach là dự án học tập, được xây dựng nhằm tăng sự kết nối giữa người mới học thiền hoặc đang học thiền với người hướng dẫn thực hành có kinh nghiệm. Dự án mong muốn xây dựng được một môi trường học tập và thực hành thân thiện với người dùng. Hệ thống sẽ cung cấp các nội dung học tập phù hợp với từng đối tượng học viên qua các bài giảng và buổi trò chuyện chia sẻ trực tiếp với người hướng dẫn. Thời gian và mức độ học tập linh hoạt, đa dạng theo khả năng học tập của người học. Từ đó xây dựng lộ trình học tập hợp lý để giúp người học có thể ngày càng phát triển hơn trên con đường thực h...

  $1350 (Avg Bid)
  $1350 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  viết blogs về tam đảo Đã kết thúc left

  Cần tuyển blogger có thể viết blogs về Tam đảo chẳng hạn như các địa điểm vui chơi gần hà nội, tam đảo có gì

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Công ty thời trang bán lẻ trực tuyến cần tuyển một freelancer kinh nghiệm 3-5 năm chuyên viết nội dung cho website để: - Viết các bài blogs theo các chủ đề được quy định trước. - Viết social media posts.

  $116 (Avg Bid)
  $116 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  $31 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  1. Có gì hấp dẫn bạn? - Lương 7-13 triệu đối với vị trí Full-time, 3-5 triệu đối với vị trí Part-time - Văn phòng làm việc đẹp, đầy đủ tiện nghi, nhiều chương trình tập thể thú vị - Môi trường trẻ trung, cởi mở và cầu tiến - Chú trọng phát triển khả năng của mỗi cá nhân, được công ty hỗ trợ đi học nâng cao chuyên môn - Chế độ lương thưởng, bảo hiểm, trợ cấp đầy đủ 2.Bạn cần gì để ứng tuyển? - Đã từng có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương tự (ít nhất 2 năm đối với Full-time và 6 tháng đối với Part-time) - Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tinh thần đề xuất giải pháp chứ không c...

  $231 (Avg Bid)
  $231 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Hi everyone, We are HotTab, a Singaporean start-up that sells POS machines and provide other F&B services for restaurants, bars and café. We are currently looking for a graphic designer to do graphic designs for our upcoming blogs and other social networking sites. Short, simple videos in the form of short interviews with F&B people, product tutorials and product promo are needed sometimes, too. Have a nice day and look forward to seeing you at HotTab!

  $211 (Avg Bid)
  $211 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Phần tóm tắt dự án (Executive Summary) là một trong những phần quan trọng nhất của một kế hoạch kinh doanh. Đây sẽ là phần được đọc và phân tích đầu tiên bởi những người thẩm định, đồng thời cũng là nhà đầu tư tương lai. Thử hình dung nếu bản kế hoạch kinh doanh của bạn nằm trong số hàng chục dự án đang kêu gọi đầu tư, thì yếu tố thu hút sự chú ý của người đọc ngay từ đầu đóng vai trò rất quan trọng. Các dự án có phần tóm tắt thuyết phục và rõ ràng sẽ lôi cuốn người đọc tiếp tục tập trung xem xét thêm các phần sau của dự án. Thông thường phần tóm ...

  $750 (Avg Bid)
  $750 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Phần tóm tắt dự án (Executive Summary) là một trong những phần quan trọng nhất của một kế hoạch kinh doanh. Đây sẽ là phần được đọc và phân tích đầu tiên bởi những người thẩm định, đồng thời cũng là nhà đầu tư tương lai. Thử hình dung nếu bản kế hoạch kinh doanh của bạn nằm trong số hàng chục dự án đang kêu gọi đầu tư, thì yếu tố thu hút sự chú ý của người đọc ngay từ đầu đóng vai trò rất quan trọng. Các dự án có phần tóm tắt thuyết phục và rõ ràng sẽ lôi cuốn người đọc tiếp tục tập trung xem xét thêm các phần sau của dự án. Thông thường phần tóm ...

  $555 (Avg Bid)
  $555 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Efficient Email Handling: You should be able to manage my inbox, filter important messages, and draft appropriate responses. - Calendar Management: Scheduling appointments, setting reminders, and ensuring all deadlines are met. - Data Entry: Basic data entry tasks to keep my records organized and up-to-date. The ideal candidate will have: - Prior experience as a virtual assistant, specifically in executive support. - Excellent communication and organizational skills. - Advanced proficiency with email management tools and calendar software. - Strong attention to detail and ability to handle sensitive information with discretion. While not mandatory, it would be a plus if you have experience in a similar industry or role. Please provide any relevant details in your proposal. ...

  $144 (Avg Bid)
  $144 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  My Truly Fit Life is a brand-new small company dedicated to health and wellness ONLINE coaching. We are currently seeking a talented and motivated individual to join our team and work closely with us as a Virtual Assistant Emphasis: Digital Marketing, SEO and Content Manager. As we grow our online presence and expand our reach, we need someone who can help manage our social media, marketing, and content creation efforts. This is an exciting opportunity to work together and make a significant impact on our journey to promote a healthier lifestyle while sharing our travel adventures across the USA. Key Responsibilities: Social Media Management: Manage social media channels using Metricool for Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, and YouTube. Manage and grow My Truly Fit Life&rsquo...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  I am in need of a unique and captivating logo for my coaching business, "MBBM Coaching". The logo should embody the following elements: - The 'Heart Forged' concept: This signifies the idea of transformation, growth, and strength. I want the logo to convey a sense of heart-centered growth and empowerment. - Colors from the "Men Becoming Better" logo: I am looking for the same colors as the ones used in the "Men Becoming Better" logo. - MBBM Abbreviation: The logo should prominently feature the abbreviation "MBBM". This is a key identifier for my brand. - Coaching Keywords: The logo should subtly incorporate elements that represent coaching, such as a subtle visual cue that is symbolic of guidance or mentorship. ...

  $20 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $20
  226 bài tham dự

  I'm looking for a developer experienced in upgrading Odoo system to enhance production processes, as well as designing a news blog. Key requirements: - Improving production processes: I need the developer to work on and implement necessary changes to the existing Odoo system, to make it mor...the existing Odoo system, to make it more efficient in managing production. - Developing a news blog: I would like this blog to be engaging, user-friendly, and easy to navigate. The design should be simple and modern. Ideal skills for this project include: - Strong experience with Odoo, particularly in optimizing production processes. - Proven track record in creating and designing engaging news blogs. - Good communication skills, as I would like to be updated regularly on the progress ...

  $465 (Avg Bid)
  $465 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  I'm seeking a freelance writer who can expertly craft a Wikipedia entry about an international coaching guru and speaker. The article should cover their journey, career, and most importantly, international recognition. You must exhibit strong research and writing skills. Ideal Skills: - Strong command of English - Wiki writing experience - Ability to effectively research and consolidate information - Outstanding attention to detail - Background in writing about personal profiles and organizations The goal is to create an engaging, informative, and objectively written entry that will engage readers and illuminate the subject’s international accomplishments. Experience in digital marketing or app development is a plus, as we’re interested in expanding the project ...

  $921 (Avg Bid)
  $921 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  I am in search of a proficient and experienced individual who has a strong command over managing Wordpress powered blogs. The core functions that you will be expected to handle include: - Post publishing and scheduling: You will be responsible for publishing blog posts and scheduling them in advance. - Content analytics: In addition, you need to be versed in content analytics and be able to interpret data to help us achieve our targets more effectively. Although I am the sole author of the blog, I require someone who can seamlessly manage a multi-author blog in case we expand in the future. So, previous or current experience managing such a blog is an added advantage. This role requires intricate knowledge of Wordpress, scheduling tools, and any software related to content ...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Giá đặt trung bình
  99 lượt đặt giá
  Publicaciones de Invitados 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...relevantes y de alta autoridad. Responsabilidades: Investigación y Creación de Listas: Identificar y crear una lista de blogs y sitios web relevantes para nuestro nicho cristiano. Asegurar que estos sitios tengan una buena autoridad de dominio (DA) y un público comprometido. Creación de Contenidos de Calidad: Escribir contenidos originales, útiles y bien investigados que se alineen con los intereses del público objetivo del blog anfitrión. Publicar un mínimo de 6 blogs por mes en sitios web externos. Incluir enlaces naturales hacia mi sitio web. Propuesta de Colaboración: Redactar correos electrónicos de presentación personalizados para los propietarios de los blogs. Destacar el ...

  $189 (Avg Bid)
  $189 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I run a blogging site with 1-10 articles, aiming to start monetizing through Google AdSense. I'm looking for an expert who can assist me in optimizing my website to meet the criteria for AdSense approval. Key areas that need to be addressed include: - Content Evaluation: Ensuring the existi...should have a deep understanding of SEO, content quality, web design, and page speed optimization. Your role is to provide guidance and make the necessary changes to ensure my site complies with Google's AdSense program policies. Web Site Name: Important matters **** Although the site was previously rejected. **** Payment after obtaining acceptance from Google. **** There are random blogs, but I need to write new content according to the main menu on the site. **** Budget is less ...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Coding and Job Preparation Blogs Writing 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in search of a skilled writer for 10 blog posts on coding concepts. I'll provide the specific topics for each post, which should each be around 500 words. The ideal writer will be able to explain these complex ideas in an engaging and clear way, tailoring the content to intermediate learners. The tone for these blogs should be informative and educational. Key Skills: - Strong writing capabilities, particularly in educational content - Understanding of coding concepts and ability to communicate them effectively - Experience writing for intermediate audiences - Ability to work with provided topics and create engaging, original content

  $74 (Avg Bid)
  $74 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...Materials related to UPSC Syllabus (We will Provide the topics). - Making of UPSC Study notes - Writing detailed blogs on different topics related to providing the helpful content for UPSC Aspirants - Writing Latest UPSC Current Affairs (We will tell you what to write) - UPSC Questions & MCQs or Both. You may asked to write one of those, or all of these as per requirement. Now I want you to consider these points to be covered under your writing - No Completely AI Generated Content (30-40% AI generated Allowed) - 0% Plagiarism is preferable(not much than 2%) - Write the content to provide the value - No Copy Paste Content - Keyword research is must - You can refer to visit our blogs / posted content on your website to get the idea for how to write the content. - Word...

  $69 (Avg Bid)
  $69 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  ...influencers. Coordinate and manage partnership agreements, ensuring mutual benefits and successful collaboration. **Market Research and Strategy:**Conduct market research to identify trends, opportunities, and competitive landscape in the Web3 and AI sectors. Develop and implement strategic plans to expand our market presence and drive business growth. Provide insights and recommendations to the executive team based on market analysis and feedback. **Networking and Representation:**Represent the company at industry events, conferences, and networking opportunities to promote our brand and projects. Build and maintain a strong professional network within the Web3 and AI communities. Act as a spokesperson for the company in international markets, enhancing our visibility and reputa...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I'm looking for a proficient telesales executive who's fluent in both Hindi and English. The purpose of this project is to generate leads that could potentially turn into valuable clients. Key Requirements: - Proven experience in telesales - Fluency in Hindi and English - Ability to engage and generate interest in the individuals targeted Ideal Skills: - Excellent communication and interpersonal skills - Proficient in lead generation - Excellent relationship building skills I believe a telesales executive with these skills and relevant experience will help me reach out effectively to individuals who may be interested in my products or services. I'm excited to work with a dedicated professional who can take up this responsibility.

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I'm looking for a proficient telesales executive who's fluent in both Hindi and English. The purpose of this project is to generate leads that could potentially turn into valuable clients. Key Requirements: - Proven experience in telesales - Fluency in Hindi and English - Ability to engage and generate interest in the individuals targeted Ideal Skills: - Excellent communication and interpersonal skills - Proficient in lead generation - Excellent relationship building skills I believe a telesales executive with these skills and relevant experience will help me reach out effectively to individuals who may be interested in my products or services. I'm excited to work with a dedicated professional who can take up this responsibility.

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 lượt đặt giá

  As the project owner, I am seeking a skilled presentation designer to enhance the professionalism of my content slides. I'm targeting both executives and clients, so your work must be top-notch, sleek, and easily digestible. Key responsibilities: - Improve the content slides of my presentation with the use of smart visuals to replace lengthy text, facilitating quicker absorption of information. - Render the slides more appealing by updating their layout and design to capture and sustain the interest of executives and clients. Profile: - The ideal freelancer should be detail-oriented and have extensive experience in PowerPoint or similar tools, a keen eye for aesthetics, and remarkable visual design skills. - A background in business presentations or similar portfolios would be...

  $117 (Avg Bid)
  $117 Giá đặt trung bình
  84 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled SEO expert to assist with link building f...my website. The primary goal of this project is to improve my search engine rankings. Key requirements: - Experience with SEO: A solid background in SEO is a must, particularly in the area of link building. - Industry expertise: Familiarity with the home improvement niche would be advantageous, but not essential. - Link building strategy: A clear plan for building links from industry-specific blogs would be ideal. - Keyword optimization: The target keywords are "Home improvement tips". Experience in optimizing content for these keywords is highly desirable. Please provide details of your experience in SEO and link building, as well as any relevant success stories. Feel free to outline your proposed s...

  $51 (Avg Bid)
  $51 Giá đặt trung bình
  75 lượt đặt giá

  I'm in need of a talented web developer to create a vibrant, user-friendly lifestyle and food blog. The blog will serve as a platform where I'll be publishing new content on a weekly basis. Key requirements: - Experience in building blog sites, especially with lifestyle and food themes - Familiarity with effective and engaging layout designs - Understanding of SEO best practices for blogs - Capability to integrate social media sharing options Preferred skills: - Good understanding of my chosen topics: lifestyle and food - Eye for visual aesthetics, considering the nature of the content - Experience setting up a publishing schedule or editorial calendar on the site would be a plus. The main purpose of this website is to offer enjoyable reads encompassing lifestyle comf...

  $85 / hr (Avg Bid)
  $85 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I'm looking for a PHP developer to help me with website development. The primary goal of this website is to utilize HTML, PHP, and Java Script. Key tasks will include: - Working on HTML, PHP, and Java Script to build the website - Ensuring the website is user-friendly and responsive Experience with e-commerce, blogs, or corporate websites would be a plus.

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  I'm in need of a seasoned digital marketing specialist to help boost the visibility of my nutrition coaching services. I aim to target specific segments and achieve key marketing objectives. Key Focus Areas: - Social Media Platforms: I seek to leverage platforms like Facebook, Instagram, and Twitter to engage with potential clients. This involves creating compelling content, managing advertisements, and increasing organic reach. - Search Engine Optimization (SEO): I require assistance in optimizing my online presence for search engines. This includes keyword research, on-page and off-page SEO strategies, and competitor analysis. - Email Marketing: I'm looking for guidance in building an effective email marketing strategy. This includes list segmentation, creating engagin...

  $428 (Avg Bid)
  $428 Giá đặt trung bình
  80 lượt đặt giá

  Descripción del Trabajo: Closer de Ventas para Coaching Ejecutivo Ubicación: Remoto / Presencial (Rosario, Santa Fe, Argentina) Tipo de Contrato: Freelance Descripción del Puesto: Estamos buscando un closer de ventas dinámico y experimentado para unirse a nuestro equipo y comercializar nuestras sesiones de coaching ejecutivo. El candidato ideal tendrá una sólida experiencia en ventas, habilidades excepcionales de comunicación y una pasión por ayudar a los profesionales a alcanzar su máximo potencial. Responsabilidades: Identificar y contactar a potenciales clientes interesados en coaching ejecutivo. Realizar presentaciones efectivas y persuasivas sobre nuestros servicios de coaching. Entender ...

  $440 (Avg Bid)
  $440 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I'm looking to create a WordPress travel blog centred around sharing international travel tips and recommendations. The key functionalities that this blog requires include: - Subscription/Newsletter sign-up - User comments/interaction - Integrated social media feeds Ideally, the freelancer for this project will have strong experience in WordPr...The key functionalities that this blog requires include: - Subscription/Newsletter sign-up - User comments/interaction - Integrated social media feeds Ideally, the freelancer for this project will have strong experience in WordPress setup and blog integration. A solid understanding of subscriptions, user interactivity and social media integration is essential. Familiarity with travel blogs will be appreciated, bu...

  $161 (Avg Bid)
  $161 Giá đặt trung bình
  114 lượt đặt giá

  We are seeking a dynamic and results-oriented Business Development/Sales Partner/Sales Executive Freelance to join our team. As a B2B SaaS Software company, we are looking for someone with a proven track record in driving sales and establishing partnerships. Responsibilities include identifying potential clients, pitching our software solutions, negotiating contracts, and maintaining relationships with existing clients. The ideal candidate should have excellent communication and negotiation skills, a strong understanding of B2B SaaS market, and a passion for driving revenue growth. SKILLS REQUIRED: -Sales prospecting -Relationship building -Negotiation -Communication -B2B sales SaaS knowledge REQUIREMENTS: + Must have strong Sales Managerial Experience in any B2B SaaS company...

  $2285 (Avg Bid)
  $2285 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  More details: What specific changes or improvements would you like to make to your resume? Content and wording, Make resume highly available to employers What is the target audience for your resume? Government, Fortune 500 companies, Law firms Employers in a specific industry, Information technology Hiring managers in a specific job function: Desktop support, Technical ...Make resume highly available to employers What is the target audience for your resume? Government, Fortune 500 companies, Law firms Employers in a specific industry, Information technology Hiring managers in a specific job function: Desktop support, Technical support Lead, Service desk management Which specific industry and job function are you targeting? Technology, Technical Support, Executive technic...

  $94 (Avg Bid)
  $94 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  ...need of a proficient resume writer specializing in combination formatted CVs. I'm applying for an executive-level position in the technology industry, and your expertise will be crucial to my success. Here's exactly what I'm looking for: - Experience in creating effective combination CVs. Your track record must demonstrate that you excel at crafting CVs which highlight both skills and work experience seamlessly. - In-depth understanding of the technology sector. It's vital that the freelancer has enough knowledge about this industry to ensure my CV is comprehensively and appropriately tailored. - Mastery in presenting high-level positions. The CV must be aimed towards securing an executive-level position, so your ability to emphasize leadership and...

  $72 (Avg Bid)
  $72 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I am seeking a business plan for my company with a primary focus on setting goals and strategies. The audience for this plan will be our internal management team. Key Elements: - Primarily goal and strategy setting - Market anal...experience in business plan writing, with a focus on strategy and goal alignment. A background in market analysis is also preferable, even though the depth of this section is not as critical. The ability to write clearly and concisely for an internal management audience is also a necessity business plan of the clothing Company My business located Hargeisa, Somaliland My brand name : M&C Needs / 1: executive summary 2: SWOT Analysis 3: Financial forecast 4: Costumer Analysis 5: Competitive Analysis 6: Tailored Marketing plan. 7: pitch Deck 8: Compa...

  $111 (Avg Bid)
  $111 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  I am in need of a skilled Wordpress Developer to create a responsive website that has blogs about AI, chatGPT, eCommerce store. The site is also intended to display the latest news of AI. Key Requirements: - Wordpress Expertise: The website should be built on Wordpress, with all the necessary features for a blog, an e-commerce store and news page. - Logo: Generate a unique logo for the website. - Blog Page: The design should be engaging and attractive. - Blog posts - Write around 50 high quality blog posts about AI, chatGPT. - E-commerce Functionality: The website will also need to include an eCommerce page, integrated with payment gateways and user-friendly navigation. - Latest News Page: A separate page should be created to showcase the latest news, with a user-friendly and dy...

  $296 (Avg Bid)
  $296 Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá

  I'm in need of a professional who can cater to the technical support needs of my customers. Key Responsibilities: - Handle both inbound and outbound calls - Provide technical support to customers - Offer guidance on using specific applications Skills and Experience Required: - Proven experience in a call center or customer support executive role - Strong technical background, especially in software and applications - Excellent communication and problem-solving skills - Ability to multitask and handle high call volumes - Experience in offering guidance on software usage The ideal candidate should be able to handle all aspects of customer technical support effectively.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  ...to create a fast, SEO-optimized website focused on yoga psychology. The site should feature a professional UI/UX design and accommodate extensive blog content. Additionally, integration of our root cause healing services is essential. This project offers good price. This website should: - Serve as a platform for my extensive collection of blog content, including a feature that suggests similar blogs to users. - Provide Root cause healing service for the clients. Where a client can select a session date and time, book a session, fill in the details and make the payment. - Generate invoices and send them to the clients who book a sessions. It would be a conditional invoice, as it would be send on the basis of country from which the session is booked. - Protect my content with a c...

  $284 (Avg Bid)
  $284 Giá đặt trung bình
  93 lượt đặt giá
  Singapore LinkedIn Job Title Extraction 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a freelancer who can help me extract LinkedIn profiles based in Singapore. The preferred format for this data is a spreadsheet. Key project details include: Role: Payment Operations Executive Singapore Citizen or Permanent Resident 2 years minimum experience Necessary experience: Cryptocurrency Payment Operations The level of detail required for each profile is basic, specifically the person's Name and Current Job Title.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  Import Blogs to Shopify 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Migrate 160 blogs from a platform to Shopify. It must be done manually, we dont have an option to export. We must keep the same content and same link structure (slug). Layout doesent matter, can be a standard one. Blogs have around 1000 words and 2 images. We need someone who is specialized on manually import Deadline maximum 1 week. Thank you.

  $128 (Avg Bid)
  $128 Giá đặt trung bình
  163 lượt đặt giá

  I'm seeking a proficient blog writer who can work with me on a large project of 1000+ blog posts. The topics might vary, however, my primary focus is on the technology niche with some health and wellness, and...using AI tools is crucial. - All of the posts will need to be published on my WordPress blog. Hence, expertise in WordPress, publishing posts, and basic SEO are essential. The ideal candidate will have: - Proficiency in using AI tools like Chat GPT for content creation - Experience in writing for technology, health and wellness, and travel niches - Strong understanding of WordPress and posting blogs - Basic SEO knowledge to optimize the posts for search engines Please note, I'm looking to have this project completed within a month, so a fast and dedicated worker ...

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá

  ...review and clarify the executive summary and objectives of my project proposal (oil and gas). This task primarily involves: - Proposal has been made, i just need Clarification - Read the whole file that i've been made, and give me an input. - Detailed examination of the executive summary section - Clear-cut understanding and clarification of the project objectives - Specifically, breakdown of the involved tasks The ideal candidate will have a strong background in technical writing and in-depth knowledge of drafting project proposals, with exceptional attention to detail and comprehension. Familiarity with the rigor and structure required in a top-notch proposal is a must. Your task will not involve an overall review of the entire proposal, but will zero in on the ...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I need a skilled affiliate marketer to boost sales for my Shopify store. We sell a range of home and kitchen essentials, car accessories, gadgets and electronics and fitness products appealing to both men and women. Ideal Candidate: - Expert in leveraging social media platforms. - Strong network of blogs and influencers. Your role is to leverage your network and skills to increase awareness and drive sales. Experienced in home and kitchen essentials, car accessories, gadgets and electronics and fitness niche will be a plus. Let's bring our mutual success to the next level.

  $206 (Avg Bid)
  $206 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Needed rich content writer with excellent english skill ,I need 2 or 3 article daily basis

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  ...Admin can sync several calendars (of team member/experts) to one calendar booking form and the form will show availability for all the hours any of the linked expert calendars show available time. • Blog section - All type of Users can read, like, share on multiple social media platforms, and add comments on posts (only logged in user), - Admin: content creators can login to write and publish blogs in their desired design and format. Blog contents could be videos hosted on YouTube and other platforms • University data and pages - Admin: o can update university data in bulk using excel or other supported file formats o can update individual university data from university page (separate login for data entry operators, data is published online once validated by a...

  $1019 (Avg Bid)
  $1019 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  I'm seeking a freelance writer who can expertly craft a Wikipedia entry about an international coaching guru and speaker. The article should cover their journey, career, and most importantly, international recognition. You must exhibit strong research and writing skills. Ideal Skills: - Strong command of English - Wiki writing experience - Ability to effectively research and consolidate information - Outstanding attention to detail - Background in writing about personal profiles and organizations The goal is to create an engaging, informative, and objectively written entry that will engage readers and illuminate the subject’s international accomplishments. Experience in digital marketing or app development is a plus, as we’re interested in expanding the project ...

  $985 (Avg Bid)
  $985 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I need a team of skilled blog writers who are experts in the field of technology. The primary goal of these articles is to increase website traffic, so I need writers who can create engaging and informative content that will attract a wide audience. - I'm looking for writers who can delve into complex technical topics and di...be at an expert level of detail, suitable for a well-educated, tech-savvy audience. - You must have previous experience writing for similar websites and be able to provide samples of your work. Ideal Skills and Experience: - Proficient in technology writing - SEO knowledge to aid in increasing website traffic - Ability to simplify complex technical topics - Previous experience writing for tech blogs/websites - Strong research skills - Excellent English ...

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá
  Informative Blog Post Writer 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need a content writer to create engaging and informative blog posts for my website. 3 blogs are required for my website. I will provide the website link. Each blog should be 1000 words. - The primary goal for these blog posts is to inform and educate the general public. - The ideal candidate should have experience in creating content that is both engaging and educational. - A background in SEO would be beneficial as I am looking to improve my website ranking. - Experience in creating content for a general audience is preferred.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  70 lượt đặt giá

  I need a virtual assistant to assist with various administrative tasks for my real estate business. The...experience in a similar role, preferably in real estate - Strong organizational and time-management skills - Excellent communication skills - Proficiency in Microsoft Office and email management - Experience with Slack or similar messaging platforms - Ability to work independently and proactively - Knowledge of the real estate market is a plus Preferred Qualifications - 3+ years of experience as an Executive Assistant - 1+ year of C-level experience preferred - Ability to organize a daily workload by priorities - Must be able to meet deadlines in a fast-paced quickly changing environment - Proactive approach to problem-solving with strong decision-making skills - Innovative, se...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  Education Counselling Platform Development 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Admin can sync several calendars (of team member/experts) to one calendar booking form and the form will show availability for all the hours any of the linked expert calendars show available time. • Blog section - All type of Users can read, like, share on multiple social media platforms, and add comments on posts (only logged in user), - Admin: content creators can login to write and publish blogs in their desired design and format. Blog contents could be videos hosted on YouTube and other platforms • University data and pages - Admin: o can update university data in bulk using excel or other supported file formats o can update individual university data from university page (separate login for data entry operators, data is published online once validated by a proper...

  $1438 (Avg Bid)
  $1438 Giá đặt trung bình
  99 lượt đặt giá

  I'm looking for an expert in web development to tackle some critical issues and expand my website's functionality. The site currently has a few defects, needs extra features, and could use a facelift in certain areas. Here's what's been identified so far: ...that, I wish to incorporate more options such as: - Adding a collection of posters for informational purposes - Enabling interactive forms for enhanced user engagement - Introducing a blog section to boost content Ideal candidates will have a solid background in web development, with a proven track record of troubleshooting and enhancing features. Experience with developing interactive forms, blogs, and content-focused areas like posters will be highly regarded. Your work will greatly improve the website...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá