Executive coaching careerscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  2,000 executive coaching careers công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Công ty về CNTT IT cần 1 tư vấn viên (Kiểu Coaching 1:1) để xây dựng chiến lược phát triển marketing online.

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Zen Coach là dự án học tập, được xây dựng nhằm tăng sự kết nối giữa người mới học thiền hoặc đang học thiền với người hướng dẫn thực hành có kinh nghiệm. Dự án mong muốn xây dựng được một môi trường học tập và thực hành thân thiện với người dùng. Hệ thống sẽ cung cấp các nội dung học tập phù hợp với từng đối tượng học viên qua các bài giảng và buổi trò chuyện chia sẻ trực tiếp với người hướng dẫn. Thời gian và mức độ học tập linh hoạt, đa dạng theo khả năng học tập của người học. Từ đó xây dựng lộ trình học tập hợp lý để giúp người học có thể ngày càng phát triển hơn trên con đường thực h...

  $1350 (Avg Bid)
  $1350 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  $31 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  1. Có gì hấp dẫn bạn? - Lương 7-13 triệu đối với vị trí Full-time, 3-5 triệu đối với vị trí Part-time - Văn phòng làm việc đẹp, đầy đủ tiện nghi, nhiều chương trình tập thể thú vị - Môi trường trẻ trung, cởi mở và cầu tiến - Chú trọng phát triển khả năng của mỗi cá nhân, được công ty hỗ trợ đi học nâng cao chuyên môn - Chế độ lương thưởng, bảo hiểm, trợ cấp đầy đủ 2.Bạn cần gì để ứng tuyển? - Đã từng có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương tự (ít nhất 2 năm đối với Full-time và 6 tháng đối với Part-time) - Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tinh thần đề xuất giải pháp chứ không c...

  $231 (Avg Bid)
  $231 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Phần tóm tắt dự án (Executive Summary) là một trong những phần quan trọng nhất của một kế hoạch kinh doanh. Đây sẽ là phần được đọc và phân tích đầu tiên bởi những người thẩm định, đồng thời cũng là nhà đầu tư tương lai. Thử hình dung nếu bản kế hoạch kinh doanh của bạn nằm trong số hàng chục dự án đang kêu gọi đầu tư, thì yếu tố thu hút sự chú ý của người đọc ngay từ đầu đóng vai trò rất quan trọng. Các dự án có phần tóm tắt thuyết phục và rõ ràng sẽ lôi cuốn người đọc tiếp tục tập trung xem xét thêm các phần sau của dự án. Thông thường phần tóm ...

  $750 (Avg Bid)
  $750 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Phần tóm tắt dự án (Executive Summary) là một trong những phần quan trọng nhất của một kế hoạch kinh doanh. Đây sẽ là phần được đọc và phân tích đầu tiên bởi những người thẩm định, đồng thời cũng là nhà đầu tư tương lai. Thử hình dung nếu bản kế hoạch kinh doanh của bạn nằm trong số hàng chục dự án đang kêu gọi đầu tư, thì yếu tố thu hút sự chú ý của người đọc ngay từ đầu đóng vai trò rất quan trọng. Các dự án có phần tóm tắt thuyết phục và rõ ràng sẽ lôi cuốn người đọc tiếp tục tập trung xem xét thêm các phần sau của dự án. Thông thường phần tóm ...

  $555 (Avg Bid)
  $555 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I'm looking to create a football skills improvement guide focusing on dribbling, shooting, and passing. T... The target audience is at an intermediate level of experience. Key Deliverables: - A comprehensive written guide that explains and demonstrates techniques related to the aforementioned football skills - Tips and exercises designed to improve these skills - Clear and concise explanations that are accessible to an intermediate level audience Ideal Candidate: - Prior experience in playing or coaching football - Proven track record of creating educational content - Familiarity with football skills improvement techniques at an intermediate level - Excellent writing and communication skills in English Please note that I'm specifically looking for a written guide and n...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Trophy icon Convert & Edit JPEG Logos to Vector 6 ngày left

  I'm in need of someone who is experienced in graphic design to convert and edit a series of JPEG logos into a vector format. Here's an overview of what I need: **Conversion to Vector Format**: I need the logos to be transferred into a vector format without any background. This is important for their use in digital me...digital media, so it's crucial that the final output is of high quality and resolution. **Grayscale Edits**: The vectorized logos should be in grayscale, mirroring the specific range of the bottom banner. This means the freelancer will need to match the grayscale of the bottom banner, ensuring a consistent look across all logos. REFERENCE: SAME BOTTOM BANNER AS Have attached the logos along with this posting

  $22 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $22
  119 bài tham dự

  I'm looking for an infographic, 1 page slide to present the workflow of a recruitment service. The info graphic will need to have both a process-illustration and written content (steps) that will need to be incorporated into the document. the written content will all be provided. There is a large amount of written content which mostly needs to be presented on the single page - ap...graphic will need to have both a process-illustration and written content (steps) that will need to be incorporated into the document. the written content will all be provided. There is a large amount of written content which mostly needs to be presented on the single page - approx 2000 characters with spaces. the final product should be exported to a PDF which will be incorporated into an executive...

  $72 (Avg Bid)
  $72 Giá đặt trung bình
  77 lượt đặt giá
  Trophy icon Blue and Green Logo for Life Coach 2 ngày left

  I'm in need of a logo for my life coaching business. The name of the business is Puget Sound Life Coaching & Consulting, LLC. I want it to be elegant and sophisticated, with a primary focus on the colors green and blue. The logo will be used primarily online. I would like it to have a graphic that has an ocean, a wave, or something to do with water.

  $30 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $30
  341 bài tham dự

  Looking for a skilled, personable, and dedicated CFA level 1 coach to guide me through my studies. Communication: - I am open to communicative through email, phone calls, and video conferences to h...duration to be determined by the topic(s) at hand and the depth of explanation required. Flexibility in this matter is appreciated. Topics: - I haven't specified the topics yet. The issues to be addressed will likely evolve and become more clear as the coaching progresses. I need a coach capable of covering all the key aspects of CFA. Requirements: - Previous experience teaching CFA students. - Solid knowledge across all subject areas of the CFA body of knowledge. - Good communication skills. Get in touch if you're experienced in CFA coaching and are prepared for ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled ORM executive to manage our online reputation. Your key tasks will be online reputation management and review generation and management. Key responsibilities: - Handling negative reviews and complaints: I need someone who can effectively address and manage negative reviews on relevant platforms, particularly review websites. - Generating and managing reviews: I'm looking for someone who can help increase our positive online presence through generating and managing reviews. Ideal skills and experience: - Previous experience in online reputation management. - Proven track record of handling negative reviews and complaints effectively. - Strong communication and conflict resolution skills. - Familiarity with different review websites and their policie...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I'm looking for someone who can help craft UPSC civil services (CSE) mains exam questions for a coaching institution. Here are the details: - The questions should cover various subjects, with a primary focus on Science and Technology, Internal Security, and Indian Society. - The level of difficulty for these questions should be medium, striking a balance between challenging and accessible. - The end goal is to use these questions for mock exams, so they should be suitable for this purpose. Ideal candidates for this job would have experience with question framing, particularly in the context of competitive exams like the UPSC. I'm looking for someone who can provide a good mix of comprehension, analytical, and application-based questions, consistent with the medium diffi...

  $241 (Avg Bid)
  $241 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  ...for quality, coverage, and effectiveness - Conduct a comprehensive Digital Forensics and Incident Response (DFIR) assessment, including producing a detailed incident report - Provide recommendations for enhancing DDoS mitigation capabilities, incident response processes, and overall security posture - Collaborate with client stakeholders, including IT security teams, network administrators, and executive leadership Qualifications: - Minimum 5 years of experience in cybersecurity consulting, with a focus on DDoS protection, incident response, and security assessments - Strong knowledge of industry standards and frameworks, such as NIST, ISO, SAMA CSF, NCA ECC, and GDPR - Hands-on experience with security technologies and tools, including firewalls, IPS/IDS, SIEM solutions, and n...

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I'm looking for a dedicated sales executive to join my real estate team. Your primary responsibilities will include: - Lead Generation: Acting as the first point of contact for potential clients, you'll be responsible for identifying and pursuing new leads. This includes cold calling, emailing, and networking to generate interest in our properties. - Closing Deals: You'll be tasked with converting leads into customers by nurturing relationships, understanding their needs, and effectively selling our residential properties. - Customer Service: Providing exceptional customer service is a critical aspect of this role. You'll need to ensure client satisfaction, maintain strong relationships, and address any concerns they may have in a timely and professional mann...

  $324 (Avg Bid)
  $324 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I'm in need of a business plan that is not only comprehensive but also visually engaging through infographics. The main aim of this plan is to secure funding. Key Deliverables: - A well-structured business plan that includes the standard sections such as Executive Summary, Business Description, Market Analysis, Organization & Management, Service or Product Line, Marketing & Sales, Funding Request, Financial Projections, Appendix. - Infographics that highlight key aspects of the business plan. These should be a blend of high-level overviews and detailed breakdowns. The infographics should cover: - **Financial Projections**: Charts, graphs, and visuals that help investors understand our financial outlook. - **Market Analysis**: Visual representation of market trends, s...

  $869 (Avg Bid)
  $869 Giá đặt trung bình
  73 lượt đặt giá
  Leads Sourcing 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a talented lead sourcer who can help me find leads. TARGET: -> is in the coaching industry based in France, Swizerland, Belgium and Luxembourg -> speaks French. -> coach in business, life, or health -> has a yearly revenue between 50k and 500k EUR DATA needed: -> First Name, Last Name -> Website URL -> Social Media Accounts -> Email Addresses Please indicate the number of leads you can source along with your price. BUDGET FOR THIS TEST PROJECT IS LESS THAN 30 EUR.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Internet Search Executive in Iraq 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of an Internet search executive residing in Iraq, with strong proficiency in Kurdish and Arabic, for an engaging project. The ideal candidate should possess the following qualifications: - Proficiency in Google and social media scanning - Excellent English communication skills - Experience in conducting keyword research - Ability to perform data collection and analysis While I have not specified an industry or topic for focus, the candidate should be versatile and adapt to various subject matters. Your role will primarily involve conducting internet-based research, including keyword research and data collection and analysis. To succeed, you should be proficient in Kurdish and Arabic languages, as well as Google and social media scanning. Looking forward to receivin...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I'm seeking a professional with experience in writing resumes and cover letters tailored to senior-level positions in the Human Resources, Personal Development, and Coaching domain. I am applying for a job and the documents need to reflect my extensive experience and achievements in this industry. Ideal Skills: * Experience in HR, Personal Development, and Coaching * Professional writing and editing skills * Advanced understanding of HR and related job market Your task: * Tailor my resume and cover letter for a senior-level position * Highlight my experiences and accomplishments in the industry * Make the documents job application ready. I'll provide all the necessary information about my work history and qualifications. Your expertise in delivering high-qualit...

  $42 (Avg Bid)
  $42 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  (Business Development Executive) (with good track record) + Must have strong Sales Managerial Experience in any B2B SaaS company OR been as a Sales Partner. + Experience in dealing with B2B + USA / EU Markets + Must be interested in taking on new challenges. + Should have hands-on experience. + Only Freelancers are Allowed (No Agencies or No Companies)

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  We are seeking a dynamic and motivated individual to join our team as a Real Estate Sales Executive. The ideal candidate will have a minimum of 1-5 years of experience in real estate sales, excellent communication skills, and ability of generating leads, converting leads, and closing deals. Responsibilities: Generate leads through various channels such as networking, referrals, cold calling, and online platforms. Communicate effectively with clients to understand their needs and preferences. Conduct property tours and provide detailed information about properties to potential buyers. Negotiate and finalize sales contracts, ensuring favorable terms for both parties. Follow up with clients throughout the sales process to provide updates and address any concerns. Stay updated on ma...

  $324 (Avg Bid)
  $324 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled HTML/CSS designer to produce a visually appealing report. It should include an executive summary. Key Requirements: - Design a report, not just a website - Primary focus is the Executive Summary - Use HTML/CSS to create a visually appealing, easy-to-read document. Ideal Skills: - Strong command in HTML/CSS - Ability to create clean, modern designs - Experience in designing reports is a plus

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  72 lượt đặt giá

  I'm in need of a comprehensive Business Evaluation report. This report is meant to serve as an evaluation of a company's performance. - Contents: The report should include the following sections; - Executive Summary: A summarized version of the main findings. - Company Description: A detailed account of the company under evaluation. - Industry Analysis: A comparison of the company's performance within its industry. The ideal freelancer for this task would have substantial experience in business report writing and the ability to present data in a clear, readable manner. Expertise in Microsoft Word is a must. A deep understanding of industry analysis and company description is also desirable.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I need a talented professional to create a modern executive resume for me. The resume will be used to apply for high-level positions in my field. Key Elements: - The resume must include a complete career summary, with a focus on my key achievements and professional experience. - It should follow a professional and modern format; I want a clean and visually appealing design that stands out in a competitive job market. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in developing successful executive resumes. - A deep understanding of the technology industry. - Strong grasp of modern resume design principles. I'm looking for a freelancer who can deliver a high-quality, polished resume that effectively showcases my career achievements and aspirations.

  $31 (Avg Bid)
  $31 Giá đặt trung bình
  69 lượt đặt giá

  I'm in need of a sales executive for telemarketing responsible for closing sales. This individual will be pitching exhibition spaces and sponsors to businesses for an international exhibition. This requires strong sales skills, and fluency in either English or French language, or both. As the campaign's main objective is closing sales, the person should be able to confidently pitch and close deals on the phone, ultimately translating these efforts towards achieving the business targets. The ideal freelancer for this job: - Has a successful track record in telemarketing sales - Has experience in the exhibition industry - Strong business acumen - Has excellent written and verbal communication skills in English and/or French - Has in-depth understanding of B2B sales. ...

  $4572 (Avg Bid)
  $4572 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Main task: The DFG team currently has a large backlog of cases, both children and adult, that needs to be dealt and processed promptly and efficiently. We will be undertaking a process review to enable us to achieve eliminating the backlog. What suggestion would ...informative. - It's crucial that the content is effectively structured and visually appealing to maintain the attention of a corporate audience. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating professional, high-level presentations is a must. - A strong understanding of design principles, color theory, and visual hierarchy. - Experience in designing for corporate audiences or executive-level presentations is highly desirable. - Great communication skills and a keen eye for detail will be important fo...

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  75 lượt đặt giá
  Trophy icon Edit videos for my ads 5 ngày left

  Choose one of the concepts and edit a short video clip for my ad. There a...crazy but… Reel: Action: Falling on my but and turning around Line: This might sound crazy but I’ve made over 4.5M by just using a small group to turn strangers into loyal high paying clients… Reel: Action: Falling/sitting Line: Flip the script on you high ticket coaching program…. Reel: Action: Water thrown into face Line: This might sound crazy but I’ve made over 4.5M by just using a small group to turn strangers into loyal high paying clients… —— Dropping into say this might sound crazy but….. ———

  $20 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $20
  26 bài tham dự
  Trophy icon Business Card Design 3 ngày left

  Please refer to the attached sample card for design guidance. The design should be the same as the Craftsman Building Company card, but with the following adjustments: Use the attached Craftsman logo. Change the roof color to red. Include the...attached Craftsman logo. Change the roof color to red. Include the company address: 4632 Del Prado Blvd S Unit: A Cape Coral, FL 33904 Contact Information for Cards: Card 1: Name: Tasha Price (Has Picture) Phone Number: 941-787-4363 Email: Tasha@ Title: Project Manager Card 2: Name: Kaiya Letzler (Has Picture) Email: Kaiya@ Phone Number: 513-448-9070 Title: Executive Assistant Submit your best designs for a chance to have your work featured as the official business cards for Craftsman Building Company! Good luck!

  $15 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $15
  186 bài tham dự

  ...a taxi service, but we can only take jobs through web booking or an app. The website must have five pages: Web site name ANRO is coming from my business ANRO SERVICES LTD and I want to use this nabe ANRO because is short same as UBER or BOLT Home About Us Contact Us Services Book Now The Book Now page should include: A fare calculator Car options (e.g., salon, executive car, estate car) A postal code finder (for example, "depart from CV2 5LA to Heathrow Airport") Google Map integrated to show the travel from A TO B The "Drive with Us" page is for driver partners and needs a registration form (I will provide an example). Critical features for this project include: An online payment gateway for convenient and secu...

  $450 (Avg Bid)
  $450 Giá đặt trung bình
  104 lượt đặt giá
  Azure Analytics Coach & Programmer Needed 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Analysis and Data Visualization. The role may also involve programming. Key points: - Coaching: I need 1/1 coaching via Teams on Data Analysis & Data Visualization within Azure Analytics - Programming: If the opportunity arises, the candidate could get involved in programming using SQL - Proficiency: I consider myself at an Intermediate level with Azure Analytics Ideal Skills and Experience: - Proficient in Azure Analytics: You should have a strong understanding of Azure Analytics, specifically in Data Analysis and Data Visualization - SQL Programming: Experience with SQL is a must as you may be involved in programming for this project - Teaching or Coaching Experience: Prior experience in teaching or coaching Azure Analytics would be advantageous - Str...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Business Development Manager Needed 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a Bus...exceed revenue targets - Building and maintaining strong, long-lasting customer relationships - Identifying business opportunities by understanding market trends Key Objectives: - Increasing sales - Expanding client base - Building strategic partnerships Target Markets: - Local - National - International Skills & Experience: - Proven work experience as a Business Development Manager, Sales Executive or relevant role - Demonstrable track record of meeting and exceeding sales targets - Proficiency in CRM software and MS Office Suite - Excellent communication and negotiation skills - Ability to build rapport with clients - MBA or equivalent in Business Administration, Marketing or related field. **This is a commission-based position with unlimited e...

  $68 (Avg Bid)
  $68 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I'm looking for a Power BI expert to create a dashboard primarily for our executive team. - The main goal of this project is to create a visually appealing and easy-to-understand dashboard. - The dashboard should be tailored to the needs of executives, providing them with the key information they require at a glance. - Database of 2,000 cases and 11,090 variables Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in Power BI - Previous experience in creating dashboards for executives - Great data visualization skills - Ability to integrate data from databases The successful freelancer will have a good understanding of what makes a dashboard not only visually appealing but also functional for high-level decision-makers. Your experience in data integration and visual...

  $156 (Avg Bid)
  $156 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I'm looking for a logistics sales executive who specializes in air and sea freight in the Chennai region. Main Tasks: - Develop and manage relationships in the manufacturing, export, and import sectors. - Target businesses who could utilize our freight services for their operational needs. - Increase brand visibility and leverage existing networks to generate sales. Key Skills and Experience: - Proven sales experience specifically in air and sea freight logistics. - Strong network within manufacturing, export, and import sectors in the Chennai region. - Excellent interpersonal, negotiation and networking skills. - Proactive with solid business acumen to identify new opportunities. The right candidate will have a sound knowledge of the logistics industry and be able to arti...

  $299 (Avg Bid)
  $299 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I need an executive project report generated that focuses on the subject of science. This report is intended for a teaching audience. Your task will be to: - Analyze raw data provided by me - Make logical and relevant recommendations based on your analysis - Effectively communicate your findings in a readable, non-technical manner suitable for an educational environment. The ideal candidate for this project is a person who: - Has a robust understanding and knowledge in the field of science - Has exceptional data analytics skills - Is experienced in generating comprehensive reports - Can translate data into easily understandable information - Excels in written communication and is experienced in presenting findings to a non-technical audience, specifically educators.

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  I'm currently in need of guidance to understand how to navigate through complex office dynamics at the executive level. You will be my mentor to aid in managing conflicts and disputes. Additionally, your help in building strategic relationships and enhancing my networking capabilities will be essential. Here's a brief on what I need help with: - Deciphering office dynamics: As a mentor, provide insights on understanding and manoeuvring around the changing power dynamics in the office. - Managing Conflicts and Disputes: I'm struggling with power struggles at the executive/leadership level. Your expertise in this matter will help resolve the situation effectively. - Building influential relationships: Teach me how to build and managing networks and relations...

  $129 (Avg Bid)
  $129 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am seeking an accomplished Interior Designer with experience in corporate settings to undertake an office design project. My aim is to impress my clients with a modern styled office that incorporates key elements. It must also be created to allow for podcast to happen within this office. Key requirements: - The vibe is similar to a gentleman's cigar bar/lounge with a modern twist. - Design should primarily be modern and sophisticated. However, don’t shy away from incorporating some trendy touches here and there. - Incorporation of luxury furniture and art pieces is a must, to enhance the luxurious feel of the office. The designer should have a keen eye for art and design aesthetics, with the ability to select pieces that complement the office's modern theme. - Although ...

  $242 (Avg Bid)
  $242 Giá đặt trung bình
  62 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled interior designer with a keen eye for modern aesthetics to transform my executive office space. The design should focus mainly on: 1. Lounge area: This area should be comfortable and inviting while maintaining a professional look. This area will also be used for a weekly podcast. 2. Workspace area: The workspace should inspire productivity with enough space that doesn't feel crowded, but efficient, clean, and organized. 3. The overall vibe is similar to a gentleman's cigar bar/lounge with a modern twist. (Boss vibes) Neutral tones should prevail in the color scheme, ensuring a soothing and sophisticated atmosphere. Prior experience in designing modern executive offices will be highly regarded. Your portfolio and relevant referenc...

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  67 lượt đặt giá

  I'm interested in developing an engaging, mixed media (both hand-drawn and digital) whiteboard explainer video, designed for business professionals. The main objective of this project is to provide a competent educational or training tool that effectively communicates business conce...engaging, mixed media (both hand-drawn and digital) whiteboard explainer video, designed for business professionals. The main objective of this project is to provide a competent educational or training tool that effectively communicates business concepts in a digestible format. Ideal Skills and Experience: - Adept in mixed media animation - Understanding of business professional audience- at the executive level - Proficient in creating educational or training content - Ability to explain complex...

  $882 (Avg Bid)
  $882 Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá

  I'm a mental health therapist who needs coaching on using Google Ads effectively. I've used Google Ads, in the past, but the interface has changed so I need to update my skills. In addition, my website sends new clients to a third party scheduling site, so I'm not sure how to track conversions. I need help: - Developing a better understanding of how to effectively create search campaigns. - Understanding best practices for adding tags. - Practical guidance on setting up campaigns to optimize results. Skills and experience required: - Proficiency in Google Ads, with a deep understanding of setting up various types of campaigns. - Strong experience with HTML websites and adding tags. - Excellent coaching skills. - Ability to simplify complex aspects of Google ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  64 lượt đặt giá
  Premium Experienced Freelancers Newsletter 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...the newsletter to be sent out on a weekly basis. Key Requirements: - Design and Set-up: I need someone with a keen eye for design who can make the newsletter visually appealing and professional. - Audience Focused: The content of the newsletter should be tailored and engaging for experienced freelancers, providing them with valuable insights and tips that can help them excel in their freelance careers. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in designing newsletters, specifically for experienced professionals. - Familiarity with email marketing tools for managing and sending out newsletters. - Strong understanding of the freelance industry and the needs of experienced freelancers. This is a long-term project, so I'm looking for a freelancer who can commit to a we...

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  84 lượt đặt giá

  As the owner of Vincent Draco Entertainment, I need a sophisticated business logo. The logo should be a unique blend of modern and executive design. It should be clean and minimalistic, featuring the color gold as the primary element. Key Requirements: - The logo should reflect the upscale nature of the company. - It should not be overly complex, keeping a clean and simple design. - The use of gold as the primary color is preferred. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating modern and executive logo designs. - A strong sense of minimalistic design. - Ability to effectively incorporate gold into the logo. - Experience in branding and corporate identity is a plus.

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  147 lượt đặt giá

  I'm looking for a dynamic sales executive to help generate leads for my technology business. - Industry: Technology - Primary Goal: Lead Generation - Target Audience: Mid-sized companies The ideal candidate will possess: - Proven experience in lead generation, preferably within the technology industry - Excellent communication and negotiation skills - A strong understanding of the sales process - A good network of contacts within mid-sized companies (Business Development Executive) (with good track record) + Must have strong Sales Managerial Experience in any B2B SaaS company OR been as a Sales Partner. + Experience in dealing with B2B + USA / EU Markets + Must be interested in taking on new challenges. + Should have hands-on experience. + Only Freelancers are All...

  $2550 (Avg Bid)
  $2550 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I'm seeking an Amazon Account Executive with exceptional PPC advertising skills. The role involves a variety of responsibilities ranging from managing customer inquiries to scheduling deals. Key Responsibilities include: - Driving profitability through Advanced PPC advertising. - Resolving customer complaints and managing feedback and reviews. - Scheduling deals and optimizing listings. - Proficiently handling flat files. The ideal candidate should have: - Advanced experience in managing PPC advertising. - Prior experience in Amazon account management. - Strong customer service skills. If you have a proven track record of driving profitability on Amazon and are adept at handling customer service, I'd love to hear from you. Please take a look at the job description at...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  ...total of 2,000 contacts with a minimum of 1,400 unique companies. 2. Target Locations: United States, and Canada. 3. Collect Data Points: The information for each lead should include the following: • Company Name • Company Address • Company Phone Number • Owner's Name • Contact Email • LinkedIn URL (if available) 4. Target Titles: The contact should hold one of the following titles: • CEO • Chief Executive Officer • Owner or Managing Partner • Founder • Chief Financial Officer (CFO) • Board of Directors • Pharmacist • Manager • Director Deliverables • An Excel spreadsheet with the collected data points for 2,000 contacts. • Ensure that there are at least 1,400 unique companies represented i...

  $750 - $1500
  Nổi bật Gấp Niêm phong
  $750 - $1500
  27 lượt đặt giá

  ...seasoned web developer to build a bilingual website to promote my coaching and training services, and eventually sell related products. I am not sure what would be the best platform but I think Shopify or wordpress due to its future-proof eCommerce functionality. Key Requirements: - Shopify and wordpress Web development - Spanish and English language proficiency - Conceptual planning and designing the layout of the website Ideal Skills and Experience: - Previous Shopify and wordpress site development - Strong understanding of web design principles - Proficient in English and Spanish languages - Product marketing capability is a plus The primary goal is to create a visually appealing, easy-to-navigate website that showcases coaching and training services, with the po...

  $615 (Avg Bid)
  $615 Giá đặt trung bình
  95 lượt đặt giá
  PowerPoint Support for Data Strategy Review 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a PowerPoint expert for an ongoing / recurring collaboration. With plenty of support needed in t...should have: - Proficiency in PowerPoint and a portfolio demonstrating previous work on Strategy presentations. - Strong English language skills, especially in a business context. - Experience with corporate or executive-level presentations, ideally presentations as produced by Strategy or Consulting companies (McKinsey, BCG, Bain, OC&C, Accenture etc etc or similar organisations). - Ability to work on short turnarounds, as the updates are needed frequently over a period of the next two weeks - and potentially less frequent, but ongoing beyond that (for future board, project, executive meetings etc). Looking forward to working with a skilled professional wh...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  60 lượt đặt giá

  ...should have: - Proficiency in PowerPoint and a portfolio demonstrating previous work on Strategy presentations. - Strong English language skills, especially in a business context. - Experience with corporate or executive-level presentations, ideally presentations as produced by Strategy or Consulting companies (McKinsey, BCG, Bain, OC&C, Accenture etc etc or similar organisations) is needed - Ability to work on short turnarounds, as the updates are needed frequently over a period of the next two weeks - and potentially less frequent, but ongoing beyond that (for future board, project, executive meetings etc). I am looking for evidence of strategy consulting PowerPoint decks ; fancy product fliers are not sufficient. Looking forward to working with a skilled professi...

  $23 - $46 / hr
  Nổi bật Gấp Niêm phong NDA
  $23 - $46 / hr
  37 lượt đặt giá

  My company is seeking a dedicated sales executive to generate B2B leads specifically within the manufacturing industry in Europe, America, Asia. The target audience will be composed primarily of high-level decision-makers, more precisely, Manager. Key Responsibilities: - Carrying out industry-specific research and identifying potential clients - Engaging with potential clients to build rapport and establish a connection - Ensuring all leads are well vetted for appropriate decision-making influence Ideal Skills and Experience: - Proficiency in B2B sales and lead generation - Strong understanding of the manufacturing industry - Exceptional interpersonal skills with a specific focus on engaging with directors - Geographic understanding and prior experience with European, America...

  $158 (Avg Bid)
  $158 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  As a thriving technology-focused company, we are seeking a talented Business Development Executive with a robust skill set that includes strategic planning, market research, and sales experience. This project revolves around two primary objectives: - Expand our Customer Base: The ideal candidate will strategize and implement methods to broaden our audience and draw in new consumers to our tech services and solutions. - Establish Partner Relations: Forming partnerships is a foundational part of our growth strategy. We are looking for an individual who can identify potential partner companies and implement plans to establish effective relationships. The perfect fit will live and breathe technology, understand the sector's nuances, and have a proven track record in propellin...

  $261 (Avg Bid)
  $261 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...longer exists. Fortunately - we have some imaging and data to provide that can help point you in the right direction. This tool will essentially serve as a centralized hub for tracking sales data, generating custom reports, and integrating with our existing CRM and PayRoll management software. The main features I need include real-time sales data updates during business hours, customizable executive reports, and seamless integration with our CRM system. We have an open API so that you can investigate what data is available. Key requirements: - Developing an API Salesboard tool with a user-friendly interface and robust functionalities. - Ensuring real-time updates on sales data during business hours in 20 minute intervals - Implementing a feature that allows for customizab...

  $1008 (Avg Bid)
  $1008 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá