Executive coachingcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  43,366 executive coaching công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Công ty về CNTT IT cần 1 tư vấn viên (Kiểu Coaching 1:1) để xây dựng chiến lược phát triển marketing online.

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Zen Coach là dự án học tập, được xây dựng nhằm tăng sự kết nối giữa người mới học thiền hoặc đang học thiền với người hướng dẫn thực hành có kinh nghiệm. Dự án mong muốn xây dựng được một môi trường học tập và thực hành thân thiện với người dùng. Hệ thống sẽ cung cấp các nội dung học tập phù hợp với từng đối tượng học viên qua các bài giảng và buổi trò chuyện chia sẻ trực tiếp với người hướng dẫn. Thời gian và mức độ học tập linh hoạt, đa dạng theo khả năng học tập của người học. Từ đó xây dựng lộ trình học tập hợp lý để giúp người học có thể ngày càng phát triển hơn trên con đường thực h...

  $1350 (Avg Bid)
  $1350 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  $31 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  1. Có gì hấp dẫn bạn? - Lương 7-13 triệu đối với vị trí Full-time, 3-5 triệu đối với vị trí Part-time - Văn phòng làm việc đẹp, đầy đủ tiện nghi, nhiều chương trình tập thể thú vị - Môi trường trẻ trung, cởi mở và cầu tiến - Chú trọng phát triển khả năng của mỗi cá nhân, được công ty hỗ trợ đi học nâng cao chuyên môn - Chế độ lương thưởng, bảo hiểm, trợ cấp đầy đủ 2.Bạn cần gì để ứng tuyển? - Đã từng có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương tự (ít nhất 2 năm đối với Full-time và 6 tháng đối với Part-time) - Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tinh thần đề xuất giải pháp chứ không c...

  $231 (Avg Bid)
  $231 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Phần tóm tắt dự án (Executive Summary) là một trong những phần quan trọng nhất của một kế hoạch kinh doanh. Đây sẽ là phần được đọc và phân tích đầu tiên bởi những người thẩm định, đồng thời cũng là nhà đầu tư tương lai. Thử hình dung nếu bản kế hoạch kinh doanh của bạn nằm trong số hàng chục dự án đang kêu gọi đầu tư, thì yếu tố thu hút sự chú ý của người đọc ngay từ đầu đóng vai trò rất quan trọng. Các dự án có phần tóm tắt thuyết phục và rõ ràng sẽ lôi cuốn người đọc tiếp tục tập trung xem xét thêm các phần sau của dự án. Thông thường phần tóm ...

  $750 (Avg Bid)
  $750 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Phần tóm tắt dự án (Executive Summary) là một trong những phần quan trọng nhất của một kế hoạch kinh doanh. Đây sẽ là phần được đọc và phân tích đầu tiên bởi những người thẩm định, đồng thời cũng là nhà đầu tư tương lai. Thử hình dung nếu bản kế hoạch kinh doanh của bạn nằm trong số hàng chục dự án đang kêu gọi đầu tư, thì yếu tố thu hút sự chú ý của người đọc ngay từ đầu đóng vai trò rất quan trọng. Các dự án có phần tóm tắt thuyết phục và rõ ràng sẽ lôi cuốn người đọc tiếp tục tập trung xem xét thêm các phần sau của dự án. Thông thường phần tóm ...

  $555 (Avg Bid)
  $555 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  My goal is to create a website to attract clients for my coaching services. The website will capture the essence of what I offer, as well as provide information about my coaching methods and techniques. In order to stand out from the competition, I need a design or layout that demonstrates my unique style and persona. Through the website, I also want to be able to provide my followers and potential clients more resources and products related to the coaching field. In particular, I need the website to include features such as a booking system, blog section and e-commerce capabilities. To best design the website, I’m able to provide examples of what I envision as well as give ideas on how I want the website to look and feel. I'm looking for somebody to design...

  $531 (Avg Bid)
  $531 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled and experienced freelancer to create a clean executive service WordPress website for selling products or services. Something similar to Purpose of the website: - The main purpose of the website is to sell products or services to potential clients. Features to include on the website: - I would like to have a booking system integrated into the website. This will allow clients to easily schedule appointments or services. Design and theme: - While I have a general idea of how I want the website to look, I need help with the specifics. I am open to suggestions and would like the freelancer to provide their expertise in creating a clean and professional design. Ideal skills and experience: - Proficiency in WordPress development - Experience

  $160 (Avg Bid)
  $160 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  Hi! I'm looking for a freelancer executive to help me market my website services. My services include web design, SEO optimization, and social media management. My target audience is individual entrepreneurs, and my primary goal for this marketing campaign is to attract new clients. I'm looking for an experienced professional in the field who can craft and execute a strategy to reach my goals. Please include references of past marketing campaigns in your proposal. I look forward to hearing from you!

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Executive Assistant 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Executive Assistant I NEED SOMEONE WHO CAN WORK US EST Time zone Requirements: - Experience in calendar and email management - Proficiency in organizing travel arrangements - Excellent time management and organizational skills Assistant Preference: - Executive Virtual Assistant Hours Required: - 40 hours per week Job Description: Executive Assistant Position Overview: We are seeking a highly organized and proactive Executive Assistant to provide comprehensive support and assistance in managing the operations of our multiple companies, including Black Car Rides (a limousine business), Connect Health Car Staffing (), and 247 Media Host (). As an Executive Assistant, you will work closely with the company owner, supervising all business

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá
  Revamp a website and add new functionality 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Revamp a website and add new functionality Currently its just a blog. It needs to be converted to a parenting coach site which will have 3 offering . 1) parent coaching program (as main highlight) 2) small store, to sell curated products (there are 3 - 4 products currently to be listed), and integrated to payments (instamojo), facebook pixel and emails 3) blog and articles. Also it should capture email leads of visitors by offering them a free pdf

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Virtual Administration Assistant 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...by the management • Organising documents and maintaining records • Undertaking extensive data entry work and regularly updating existing digital records • Assisting the executive team in dealing with all administrative matters generally • Calendar management for the executive team • Following up with the staff regarding progress updates for their assignments • Responding to emails and document requests on behalf of the management • Drafting marketing material for the firm in accordance with the firm’s marketing campaigns • Assisting the executive team in meeting the firm’s recruitment requirements • Assisting the executive team in achieving effective supervision over the work of the firm’s employe...

  $2273 (Avg Bid)
  Nổi bật NDA
  $2273 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  Sales Executive - Expanding into new markets Industry: Cosmetics Target Market: Yes, we have a specific target market Sales Goals: Expanding into new markets Skills and Experience: - Proven experience in sales and business development - Knowledge of the cosmetics industry and trends - Strong understanding of target market segmentation and market analysis - Ability to identify and pursue new market opportunities - Excellent communication and negotiation skills - Ability to develop and maintain relationships with clients and partners - Results-driven and goal-oriented mindset - Familiarity with marketing strategies to increase brand awareness - Ability to work independently and meet sales targets - Previous experience in expanding into new markets is a plus

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I want 250 bookings for my online one on one coaching. If you can get 250 bookings for the coaching session, DM me the word ORANGE. I don't care about the details, as long as you get the result. Timeline to achieve target is 1-4 weeks. If you can do this, I will sign a long term contract with you to do the same and then scale it.

  $392 (Avg Bid)
  $392 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for a designer to create a logo and icon for my brand Herconic. A bit about the brand: Herconic, a fusion of 'Icon' and 'Her', is a premier coaching and personal growth company dedicated to empowering ambitious female entrepreneurs to realize they are their own icons, equipped with everything they need. Through tailored coaching, resources, and wellness supplements, Herconic paves the way for these entrepreneurs to craft successful online businesses, achieve financial freedom, and establish enduring legacies for their families. Name: Herconic Style: I envision an elegant, rich, luxurious but minimal design for the logo and icon. When people see the brand I want them to think BILLION DOLLAR BRAND. Colours: Black, White Or GOLD - The log...

  $44 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $44
  365 bài tham dự

  Project Title: Teach Me Google Ads and Facebook Ads Project Description: I am looking for an experienced freelancer who can teach me advanced techniques in Google Ads and Facebook Ads. I have a good understanding of these platforms and I am looking to further enhance my knowledge and skills....increase conversions and sales - Developing effective campaign strategies for maximum ROI Ideal Skills and Experience: - Advanced knowledge of Google Ads and Facebook Ads - Proven track record of successful remarketing campaigns - Strong analytical skills for reporting and analytics Preferred Method of Learning: - One-on-one coaching for personalized guidance and support If you have the expertise and experience in these areas and are able to provide one-on-one coaching, please subm...

  $98 (Avg Bid)
  $98 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Project Title: Instagram Marketing for Coaching Business Description: I am looking for a skilled freelancer to help me with Instagram marketing for my coaching business. The main goal of this project is to increase followers on my Instagram account. Target Audience: My target audience is primarily youth aged 18-45 Posting Frequency: I would like to post on Instagram once a week. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Instagram marketing and growth strategies - Deep understanding of the youth market and how to engage with them effectively - Ability to create engaging and visually appealing content - Familiarity with social media management tools and analytics to track progress - Strong communication and collaboration skills to work closely with me on the pro...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  We are on the lookout for a skilled Web Development Project Bidder to join our team. If you have a proven track record in web development, client relationship building, and negotiation, we invite you to be a part of our dynamic journey. As a Web Development Project Bidder, you'll play a pivotal role in securing new web development projects and maintaining client relationships. Your expertise in web development will be essential as you navigate the bidding process and negotiate effectively. Roles and Responsibilities: 1. Client Acquisition: Take charge of hunting for new web development clients and projects. 2. Project Generation: Generate new web development business opportunities by identifying potential projects. 3. Bid Process Adherence: Follow defined bid processes and expand th...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Hi Qaiser A., as mentioned from the previous project please just adapt the text content. For the text just the first part (until the author) the content was changed, afterwards everything is just a translation from the German Text. Picture, Design etc should stay at it is. The CTA link goes to Kind regards, Mai

  $106 (Avg Bid)
  $106 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  coaching és consulting szolgáltatásról szóló marketing email ajánlat megírása a oldalról (magyarul) jó konverzióval.

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Job Title: Professional LLM Prompt Writer with Strong/Native English Proficiency Job Description: Are you a talented writer with a strong command of the English language? Does your background match with any of the following fields? If so, we have an exciting opportunity for you! - Roleplay | Coaching - Medical - Film & media - Coding | scala - Coding | iOS - Coding | spark - Coding | blender - Coding | c++ (errors) - Coding | notebook2snippet - Coding | sql Job Overview: We are seeking proficient LLM (Large Language Model) prompt and response writers to create engaging and informative prompts and responses for a variety of topics and fields. These will be used to train and fine-tune our language models, ensuring they provide accurate and high-quality responses across diffe...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  We are seeking to fill a role in the Personal Development and Success Education sector. If you’re a Sales/Marketing Specialist that is office based and you may be deciding it is time for a flexible employment option with executive income potential. You will be able to have a greater time and location flexibility. We are seeking people at a senior level who want to make their own decisions, highly driven and have serious income goals to fulfil. In this role no two days are exactly the same it involves online marketing, creating ads, interviewing, building a team and people management. The right candidate will enjoy communicating and interacting with people all over the world. Full training is provided, therefore no specific experience in this industry is required. You will ha...

  $2320 (Avg Bid)
  $2320 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Job Search Virtual Assistant 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I run a career coaching company and I am looking for a virtual assistants to edit resumes, search and apply for jobs for my clients. You will use canva to edit and create new resumes. I am looking for someone intelligent, well spoken, fast, with great customer service experience. Excel or Google Sheets experience is required. You will need to be available for a few hours during EST business hours to be able to communicate with clients via Slack and email. I anticipate needing assistance for around 10-40 hours per week. You will have the opportunity to take on multiple clients. I am looking for someone that will be able to start immediately. Please reply back with your hours of availability , your relevant experience in bullet points, and your hourly rate.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  96 lượt đặt giá
  Business Development Executive 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  *Business Development Executive* _Job details:_ As a business development executive, you are expected to own your targets, act with integrity, research, possess strong verbal/written communication skills and drive the entire sales cycle - Minimum 3 years of experience as a business development executive, preferably in IT service sector - Identify and develop new business opportunities through targeted prospecting, lead generation and sales campaigns - Identify and build effective long lasting relationships with key contacts in the existing and prospective customer organisations - Develop and implement effective sales plans & strategies to meet and exceed sales targets - Manage and grow existing business to generate additional revenue - Deliver effective presenta...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  Logo Design 4 ngày left

  I am looking for a skilled logo designer to create a modern and minimalist logo for my company/brand Brewing Life working in the field of Life Coaching. The ideal candidate should have experience in creating logos with a clean and simple design aesthetic. Requirements: - Ability to create a logo that reflects a modern and minimalist style - Understanding of color theory and the ability to work with neutral tones - Strong portfolio showcasing previous logo designs - Excellent communication skills to understand and incorporate my vision for the logo If you are a talented logo designer who can bring my vision to life, please submit your portfolio and a brief description of your experience in creating modern and minimalist logos.

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  logo design 4 ngày left

  I'm looking to create a logo for a project and I'm leaning towards a combination of text and icon. With regards to colors, I would like my logo to have the colors blue and black as the primary colors. This logo is for a data science/machine learning coaching business that I will call Data Science Demystified. I want the program text as well as a logo with a brain and a graph icon to represent data analytics/AI.

  $109 (Avg Bid)
  NDA
  $109 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  There are about 2,000 companies listed on the Australian Securities Exchange (ASX). Each year they are required to publish an Annual Report that details the remuneration of their executives and non-executive directors. We also need one specific area of interest pertains to the compensation of executives, particularly in relation to their "Long Term Incentive" (LTI) programs. I would like someone to pull together this data so that we can analyse statistics around executive and director remuneration (thinking about looking at the averages and ranges for different sectors and different size companies). Prefer excel or google sheets as an accessible form for looking at the data

  $265 (Avg Bid)
  $265 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to help me collate qualifications for the fitness industry. Although I have a rough idea of the qualifications I am looking for, I am open to suggestions from the freelancer. The purpose of collating these qualifications is for research purposes. Within the Australian fitness industry, different sports and activities have different training standards for those coaching/organising them. For example, in 'Personal training' the most recognised qualifications are the "Certificate III in Fitness" and "Certificate IV in Fitness" recognised by "AusActive" the governing body. In Boxing accreditation is offered by the International Boxing Association (IBA), in Gymnastics accreditation of coaches is offered by Gymnastics ...

  $77 (Avg Bid)
  $77 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  Asistente Digital de CRM/Sitio Web 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  -Requisitos: Proficiente en gestión, servicio al cliente y contabilidad. Conocimiento en SEO, CRM, sitios web, embudos de ventas y anuncios de Facebook. El candidato debe tener habilidades de edición de video, ser ingenioso con atención al detalle, y ser rápido para aprender e implementar. Se requiere ser bilingüe. -Responsabilidades: Implementar estrategias de coaching inmobiliario. Asistir a capacitaciones inmobiliarias. Conseguir leads y establecer citas. Inglés - Nativo o completamente fluido. Remoto Conoce más información:

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer or agency who can assist me with Content creation, chatGPT AI, Canva skillset, and full project management. Putting together content packages for various life coaching niches. Content Creation: for Life coaching niches using canva. templates provided and to be customized. I need assistance in - creating workbooks, - coaching planners, - course slides for explainer videos tutorials. - newsletters - various topic modules for each niche. ChatGPT AI: - It is important that the freelancer is very familiar with chatGPT AI, as this will be a key component of the project. Canva Skillset: - Experience and proficiency in using Canva is required for graphic design tasks. templates will be provided just needing some customization. Project Man...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá

  I am looking to have a website built for an artist and a holistic creative life coach . The website will have some ideas for features, but I am also open to suggestions. The primary goal of the website will be to sell artwork and my one to one coaching sessions, workshops and courses. It will feature the artist's portfolio and provide information about coaching and how to book sessions or workshops. The website should be modern, easy to navigate, and designed with the customer experience in mind. I am also hoping to get some help in developing the branding and marketing for the site. Ultimately, I am looking for a website that showcases the artist's work and provides an easy and secure way to purchase the art or book a session, workshops or course.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  111 lượt đặt giá

  I am looking for an Operation Executive who can assist me with administrative tasks for a project that is expected to last 1-3 months. The ideal candidate should have experience in handling administrative tasks and be able to work efficiently. Tasks to be performed include: - Organizing and maintaining project files and documents - Managing schedules and coordinating meetings - Handling correspondence and communication with clients and stakeholders - Assisting with data entry and maintaining databases - Providing general administrative support as needed Skills and experience required: - Strong organizational and time management skills - Proficiency in using standard office software such as Microsoft Office Suite - Excellent communication and interpersonal skills - Attention to ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Are you a dynamic and results-driven professional? Are you confident in your ability to boost digital marketing sales through effective bidding? If so, we have an exciting opportunity for you! We are seeking a motivated Digital Marketing Business Development Executive to join our team. In this role, you will be at the forefront of our digital marketing efforts, tasked with delivering tangible results and driving revenue growth through your exceptional bidding skills. This is a commission-based position, offering unlimited earning potential. Key Responsibilities: • Strategic Bidding: Develop and execute winning bidding strategies to secure digital marketing projects and contracts. • Client Acquisition: Identify and engage with potential clients, fostering strong business ...

  $175 (Avg Bid)
  $175 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am an experienced business professional seeking to hire an individual to write an executive bio for my website. The bio will be centered on me, the Chief Executive Officer (CEO), and it is my request that the tone and style of the bio be creative and engaging. I have a unique and extensive background which I would like to highlight in the bio. I come from a legacy of successful family and companies, and I am looking for someone to tell that story in an inspiring and meaningful way. Furthermore, I would like the reader to gain insight into my leadership skills, financial expertise and operational management that have been integral to my success. Ultimately, I hope to create an executive bio that is well-written, professional and lively; one that inspires potent...

  $782 (Avg Bid)
  $782 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  My jewellery company is looking for a performance marketing executive to increase visibility and engagement, boost sales, and improve brand awareness. We are willing to hire a qualified individual with experience in leveraging performance marketing strategies such as Facebook Ads and Google Ads as well as someone with the ability to identify and target our specific audience. Our expected outcome in implementing these strategies is to increase website traffic and ultimately boost sales. The ideal candidate should be well-versed in performance marketing and have the ability to develop and manage campaigns with solid results. This individual should have prior experience with tracking and analyzing data to measure successes and optimize for better results. Exceptional communication s...

  $230 (Avg Bid)
  $230 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Business Development Executive 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Role Description: This is a full-time, on-site job located in Mumbai. As an IT inside salesperson at InnOvator Web Solutions, the successful candidate will be responsible for engaging with prospective clients, identifying their software development and digital agency needs, and recommending customized solutions. Other responsibilities include closing sales deals, meeting sales targets, and maintaining relationships with existing clients. Requirements: Candidate should have exp in IT services sales Should have exp in international IT services sales Minimum 2-3 yrs of exp into this filed Specific exp into selling IT Software Service Qualifications: Candidate having degree of Btech and MBA in Marketing will be of positive prospect. Candidate should able to WFO at Mumbai, Malad lo...

  $375 (Avg Bid)
  $375 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...expert who can provide one-on-one coaching to help me learn and understand Zoho CRM. As a beginner with no prior experience, I am seeking guidance and training in specific areas of Zoho CRM customization. Requirements: - Expertise in Zoho CRM customization - Ability to provide one-on-one coaching and guidance - Strong communication skills to effectively teach and explain concepts - Patience and understanding for a beginner-level learner Ideal Skills and Experience: - Extensive knowledge and experience in Zoho CRM customization - Previous experience providing training or coaching on Zoho CRM - Familiarity with different customization features and functionalities in Zoho CRM If you are a Zoho customization expert with the ability to provide personalized coach...

  $126 (Avg Bid)
  $126 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Market Research Report in the Media industry for the Global Media Congress in Abu Dhabi. Review the current report with the following input: - Enhance the format - Include references and tendencies in the industry - Review diagrams - Overall improvements in the presentation and design. The structure will be: Executive Summary Global Market Trends Regional Market Trends Local Trends Media Market Insights in the local area Market Segmentation and Value Chain Competitive Landscape Technological Innovations PESTLE Considerations SWOT Opportunities References

  $1030 (Avg Bid)
  $1030 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  wix website builder 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to help me with a website using Wix for a coaching program landing page, with a clear design and style in my mind. The website will need to have a contact/subscription form, but particularly no booking/appointment system or blog/news section. Any other suggestions the freelancer has for additional functionality or features I am open to. I'm looking for a day's time to sit with and clean up what I have build, while learning in the process. And ready to pay 3000 (before wix's cut)

  $112 (Avg Bid)
  $112 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  I am looking to hire an account executive to handle invoicing and customer coordination in our business. This person will be responsible for processing payments, communicating with customers, and handling miscellaneous customer support tasks. Previous experience is preferred, but no specific industry is necessary. The position is a short-term engagement of less than 3 months.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  I am trying to go back to USA based companies for an executive job search (C Level) for software/hardware companies. Would love to hire someone for Resume writing/ Cover letter/ Linked In Profile writing. Let's see what kind of professionals I come across. If you are outside USA, let me know 3 reasons I should hire you.

  $314 (Avg Bid)
  $314 Giá đặt trung bình
  73 lượt đặt giá
  Business Plan for IT start Up 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...will serve as our roadmap for growth and success. Your expertise will be instrumental in securing funding, guiding our strategic decisions, and ensuring the viability of our business model. Key Responsibilities: Collaborate closely with the executive team to understand the company's vision, mission, and objectives. Conduct market research and competitive analysis to identify opportunities and threats. Develop a detailed business plan encompassing financial projections, marketing strategies, operational plans, and risk assessments. Create an executive summary that effectively communicates our business proposition to potential investors and stakeholders. Help secure funding by assisting in the preparation of investment pitches and presentations. Continuously monitor i...

  $189 (Avg Bid)
  $189 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  I am looking for a Business Development Executive (BDE) or a Bidder or Sales Specialist, who can handle bidding for projects on our company behalf or outsource projects to us. Projects: - Web Development - Graphic Design - Mobile App Development Preferred Method of Communication: - Email - Phone - In-person meetings I am specifically interested in long-term projects. Ideal Skills and Experience: - Strong communication and negotiation skills - Experience in bidding for projects - Knowledge of web development, graphic design, and mobile app development - Ability to build and maintain relationships with potential clients - Understanding of client requirements and ability to propose suitable solutions - Time management skills to meet project deadlines. Agency or Fr...

  $91 (Avg Bid)
  $91 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  PowerPoint presentation 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...understanding of business and finance concepts - Ability to create visually engaging slides with appropriate charts, graphs, and images - Experience in creating presentations for executive-level audiences - Excellent communication skills to effectively convey complex information - Attention to detail to ensure accuracy and professionalism in the presentation The ideal candidate will have a portfolio showcasing previous PowerPoint presentations in the business and finance domain, demonstrating their ability to create visually appealing slides while effectively conveying information. They should also have a good understanding of executive-level communication and be able to tailor the presentation to suit the needs and interests of the target audience. If you have the skill...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  84 lượt đặt giá
  sales executive 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Seeking motivated Sales Executive to generate new business and secure orders. Proven sales experience, excellent communication, and determination required. Competitive commission structure. Join our team for exciting growth opportunities! How to Apply: Submit resume and cover letter [Removed by Freelancer.com] Let's achieve sales success together!

  $143 (Avg Bid)
  $143 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I will send the presentation who accepta the project. Need someone who has good storytelling skills, talking skills, writing effective talk track(less and impactful words) and comes with background and experience in cloud strategy and running large cloud transformation programs

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I am in the process of starting a new business related to fitness/coaching and am in need of a logo to set the tone for my services. I need someone to create a modern and minimalist logo that prominently displays the name of my company and a simple logo. The logo should embody the style and values of my company in a professional yet creative manner. I am open to suggestions however I do have a draft logo I have already created and I am looking to "jazz" it up a bit as I hvae incorporated two different things together. In the picture you will see the company name has a glow to it, I want that same glow applied to the logo (the big B with a C inside). I also want the glow to have like a border or a glow of colour and I want these two colours to be neon pink and neon blue, bu...

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  102 lượt đặt giá
  Trophy icon I need a new logo designed. 8 ngày left

  ...logo for my company, "Train 2.0 Ottawa Valley". You can read about our company @ to inspire ideas. Requirements: "OLD LOGO ATTACHED" we are being forced to change our name. Our slogan is "development done differently." But it doesn't have to be included. - The logo should have a modern and minimalist style. - We are a skill development company hiring high ticket coaching for hockey players. - Black/white/lime green are the colors we'd like to use. - It should be clean and simple, while still conveying the essence of our brand. - The logo should incorporate elements that represent hockey and training. - The design should be versatile and work well on various platforms and mediums. Ideal Skills and Experience: - Experience in logo des...

  $73 (Avg Bid)
  Cuộc thi hàng đầu
  $73
  423 bài tham dự

  Position Overview Logistics sales executives perform various functions, which primarily involve participating in the growth of new business. -Understand the services that we offer precisely and start targeting new customers within Gujarat first -Our Target Customers will be the Indian Exporters & Exporters from different industries so need to approach them by mailing them our company profile, calling them and take meetings to convince to start giving us inquiries for freight and transportation -Increasing the new customer base and increasing the flow of new business inquiries -We have our presence at all the ports in Gujarat so Location wise also we need to approach the new clients -Location wise we need to get the data of the potential customers who are dealing in the large volu...

  $222 (Avg Bid)
  $222 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá