Expression engine projectscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  2,000 expression engine projects công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Công việc: - Upgrade game có sẵn viết trên engine cocos2d-x 3.9 lên version mới nhất là 4.0 - Game viết bằng Lua - Build cho iOS & Android - Fix crashes (nếu có) - Commit source code lên git

  $1200 (Avg Bid)
  $1200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Magestore đang tìm kiếm một đối tác để triển khai dự án chuyển đổi website từ nền tảng thương mại điện tử Magento 1 sang WordPress (WP Engine). Chi tiết về mục tiêu và yêu cầu dự án, các bạn có thể xem file:

  $4664 (Avg Bid)
  $4664 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Project for Van Tuan T. Đã kết thúc left

  Chào anh Tuấn, Em là Phú ở Việt nam, hiện em đang quản lý 1 team làm freelancer ở VN. Em liên hệ với anh hy vọng anh có thể làm agency chuyển các dự án đ...Open Cart, Shopify, ... + Framework PHP CakePHP, Codeigniter, Laravel, Yii, Symfony 2,3, ... + Git. + Linux Server. - Advanced and best CMS Wordpress: + Install and config the project. + Plugin: Customize and create new plugin. + Template: Create, adjust the template (include design graphics or not) + Migrate & Upgrade: sustainable development and long-term. + Advanced SEO (search engine optimization). Team em đang làm website ở thị trường Việt Nam và cả Outsoucing cho nước ngoài. Đây là website của em: ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  1. Xây dựng một search portal trên nền Web cho hệ thống PowerSE với yêu cầu chi tiết từ trang 2. 2. Viết bằng ngôn ngữ đang là xu hướng hiện tại, yêu cầu tải trang phải nhanh và nhẹ. 3. Grid hiển thị dữ liệu phải đủ mạnh và nhanh, phân trang tốt, có thể hiển thị được 1 triệu kết quả. 4. Xuất dữ liệu phải đẹp, thân thiện, có thể xuất dữ liệu ra Word, Excel, PDF, PowerPoint... 5. Toàn bộ việc xử lý dư liệu lớp dưới đã được làm, việc cần làm là xây dựng giao diện phía trên.

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...2. Lập trình viên Android: • Có kiển thức chuyên sâu về JAVA Core • Có kiển thức chuyên sâu về Android: layout, resource, SQllite... • Có kinh nghiệm kết nối giữa client-server sử dụng: webservice, Restfull, socket định dạng JSON hoặc XML... • Có kinh nghiệm tích hợp Social Networks va OpenID • Có ít nhất 1 ứng dụng trên Play Store 3. Lập trình game di động: • Thành thạo ít nhất 1 game engine: Cocos2dx, Andengine, Unity, Unreal • Có kinh nghiệm tích hợp Game Center • Có kinh nghiệm làm việc với animation, SFX... 4. Lập trình viên Web/Backend • Có kinh nghiệm l&ag...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Chúng tôi có một dự án tuyển sinh cho Trường trung cấp y khoa hà nội và cần tìm người có thể tối ưu hóa nội dung SEO trên facebook cho trường. Thời gian 15-20 ngày.

  $198 (Avg Bid)
  $198 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  we need Website Design & Development freelance (know arabic ) and knowledge Mobile app Design & Development • Website Design • E-Commerce Website • SEO (Search Engine Optimization) • Website Updates • Web Hosting/ Email Hosting • Website Technical Services

  $304 (Avg Bid)
  $304 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web Đã kết thúc left

  Cần một bác code web Vjết trên nền johncms, chuẩn seo, auto wap web, Search Engine, tự độg get title làm tag,chức năg đăg kí đăng nhập đẹp, có thể logjn pằg facebook vs google, index có show ảnh sản phẩm và nút đặt hàng, Khj khách đặt hàng sẽ có thôg páo gửj tới admin bằng hệ thống tin nhắn - có thiết lập được tự động trả lời nếu offline

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Search engine optimizer từ khóa game cho website

  $256 (Avg Bid)
  $256 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...Key Responsibilities: - Improving Property Descriptions: I need someone who can craft engaging and appealing property descriptions to improve the listing quality across all platforms. - Enhancing Visibility: The ideal candidate should be capable of optimizing listings for search engine visibility, ensuring they are more easily discoverable by potential guests. Requirements: - Experience with vacation rental platforms like Airbnb, VRBO, and others. - Proven track record of enhancing listing quality and search engine visibility. - Exceptional written communication skills to craft compelling property descriptions. - An understanding of SEO and how it can be applied to vacation rental listings. This project involves optimizing 11 or more rental properties, so efficiency is k...

  $104 (Avg Bid)
  $104 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Local SEO for Increased traffic 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...can optimize my website for local search results. The main focus of this project is to boost my website's visibility, improve its search engine rankings, and ultimately drive more traffic to the site. Key Requirements: - Geo-targeting: The ideal candidate must have a deep understanding of local SEO practices and strategies to ensure that the website is relevant to our target area. - In order to achieve our SEO goals, the specialist will need to optimize blog posts and service pages. These pieces of content should be compelling, accurate, and tailored to attract our local audience. - Conversion Optimization: While increasing website traffic and search engine rankings are important, converting that traffic into leads and sales is the ultimate goal. The specialist will...

  $91 (Avg Bid)
  $91 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  ...eBay. - Focus on Electronics & Technology: The main categories of the ads will be electronics and technology. Your design should cater to these specific areas. - Implement User Management System: The website should have a robust user management system to allow for easy tracking, communication, and interaction with users. - Develop an Internal Search Engine: It's crucial that the website includes an effective and efficient internal search engine to help users easily navigate and find the ads they're looking for. Ideal Skills: - Web Design: You should have a solid background in web design, particularly in creating classified ads websites. - SEO: Knowledge of SEO best practices will be beneficial for ad publication across platforms. - CMS: Experience with Conte...

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  I'm seeking an SEO specialist to enhance the visibility and performance of my website. The main objectives are to increase website traffic and improve search engine rankings. Key Project Details: - My website is currently hosted on GoDaddy, and I'm looking to optimize it for better search engine performance. - I haven't implemented any SEO work on my website yet, so this will be a fresh start. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successful SEO projects with demonstrated results in increased web traffic and improved search engine placement. - Expertise in optimizing websites hosted on GoDaddy or similar platforms. - Strong analytical skills for assessing website performance and making data-driven decisions. - Excellent...

  $618 (Avg Bid)
  $618 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  I urgently require a skilled SEO expert for my website. - Proficiency in SEO and Google's ranking system

  $71 (Avg Bid)
  $71 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  ...in doing several projects Please make realistic offers and no fake offers where the price multiplies afterwards. Please keep in mind that changes can still be made during the testing phase ! I am looking for a talented web developer to launch a Usenet search engine website. This is a unique opportunity for someone with hands-on experience in building secure, efficient and user-friendly search platforms. Here's a snapshot of what's on my wish list: Skills and experience: - Knowledge of HTML (as stated, but ideally also Python, JavaScript or PHP). - In-depth knowledge of NNTP (Network News Transfer Protocol) - Good track record of creating well-documented, bug-free code - Ability to implement basic security measures to protect user data Project specifics: - Sear...

  $142 (Avg Bid)
  $142 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  I'm looking for a professional to help me understand the main engine nozzle fitted to the space shuttle. This project is aimed at exploring the technical aspects of the main engine nozzle on the space shuttle. I'm looking for someone who has a strong engineering background, with a focus on aerospace engineering or propulsion systems. You will be required to investigate the role and operation of the nozzle, the materials used in its construction, and the impact it has on the space shuttle's performance. Key deliverables include a comprehensive report or presentation highlighting the following aspects abstract, Introduction, literature review, Analysis and Discussion, Conclusion, References Skills in aerospace engineering, propulsion systems, and technical a...

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Google Indexing Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking an experienced Google indexing expert to address a specific concern I face. - My website is primarily informational in nature and I regularly update it on a daily basis. - The problem is that only a few pages of my website are being indexed by Google. I need someone who can help improve the indexing so that more of my site's content gets picked up by Google's search engine. Ideal Skills: - Proficient in Google indexing best practices - Strong understanding of SEO - Experience with websites featuring informational content - Familiarity with regular content updates - Good problem-solving skills.

  $102 (Avg Bid)
  $102 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  Shopify AI Integration and Enhancement 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a skilled AI developer with experience in Shopify to help me expand and enhance my online store. You can see the current version at - AI Tools Integration: I need to incorporate a range of AI features into my Shopify store, including a chatbot for customer service, a product recommendation engine to enhance the shopping experience, automated email marketing for customer engagement, and a content creation tool to assist in generating compelling product information. - Discount Code Integration: Having a discount code on my store's front page is a key priority for me. Experience in integrating this specific feature into Shopify is highly valued. - Chatbot Functionality: The primary goal of the chatbot I want to implement is to answer customer queries. It�...

  $499 (Avg Bid)
  Nổi bật
  $499 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  ...transform my photo into a realistic cartoon character for my bar, Popo's. This character will be utilized for printing on t-shirts and coozies. Key Requirements: - Realistic Style: The character should be created realistically, ensuring it represents a human form accurately. - Elements: The character should hold a whiskey glass and have a cigar in its mouth, reflecting the bar's essence. - Expression: A happy expression is preferred, to capture the welcoming and positive vibe of the bar. I’d like the character to be wearing a cowboy hat and overalls. I’ve attached several pictures to get an idea of my look and a picture of the current coozie with the stock picture Ive been using. You can use that style. The ideal freelancer for this job should hav...

  $347 (Avg Bid)
  $347 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  ...requirements: - I have a working WooCommerce site, so I need you to refer to its style. Blog should have fresh and attractive design that can engage my visitors and drive them towards my online store. - A nice UX design is essential. The blog should be user-friendly, easy to navigate, and visually appealing. Responsive design with an emphasis on mobile. - SEO knowledge is desired. The blog should be search engine friendly so that it can attract organic traffic and boost my store's visibility. I'll provide all text content and some photos. - You will get an Author Wordpress access to implement your winning project. Ideal Skills: - Proficiency in WordPress and Gutenberg editor. - Experience in designing and developing successful blogs. - Knowledge of SEO best practices a...

  $152 (Avg Bid)
  $152 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  I'm looking for a proficient SEO expert, specialising in optimising for a local audience, to bring tangible change to my website's organic traffic and visibility. Your goals will be to: - Improve search engine rankings extensively - Generate more significant leads and conversions - Enhance my website's visibility in local searches You should have experience and expertise in targeting service and industry-specific keywords. Applicants who can demonstrate successful local SEO strategies that yielded more leads and improved search rankings will be highly considered. Your proposal should outline your approach and expected timeline to achieve these goals. Let's improve my local outreach together!

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  Graphic design work – simple jobs ut I want them done to a professional standard. Please give one price to complete all the following: 1) Put text over images (23 to complete). This will be out reviews from trust pilot. Total 23 reviews. I will email you 5 images and you can use one of the 5 with the photo of the reviewer, 5 star reviews and the text to use on social media. 2) Make 2d image look like the front page of a book and another with a pile of the same book. I will send the image. Its for an ebook. 3) Make 8 images with large text over it. The text will be very short eg “Golf Courses” but done so the text is very obvious. For my website. Simple jobs but the price for all these jobs to a high standard, please. I will supply the images and text. Thanks

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled SEO professional with a successful track record in ranking carpet cleaning websites in local areas. https://wnycarpe...cleaning websites in local areas. Key Requirements: - Proven Experience: Only apply if you have a history of ranking carpet cleaning services in local areas. - Target Areas: The primary focus will be on Erie County NY, Monroe County NY, and within a 50-mile radius of Buffalo, NY. - Goals: The project aims to increase website traffic, improve search engine ranking, and enhance online visibility. The ideal candidate should be able to deliver results quickly, as this is an urgent project. Would appreciate if you could share specific examples of past work in your proposal.

  $320 (Avg Bid)
  $320 Giá đặt trung bình
  63 lượt đặt giá

  I'm urgently in need of an SEO expert for a comprehensive upgrade of my site. The overall objective is to uplift organic traffic, improve search engine rankings and augment conversion rates. This intricate task requires expertise in: - SEO Technical proficiency - Keyword Research - On-Page and Off-Page Optimization - Content Strategy Alignment - SEO Analytics - Local SEO - Industry awareness - Content Optimization - Enhancing online visibility Additionally, the expert will be expected to meticulously analyze website performance and articulately handle specific remote projects. Therefore, prospective freelancers should possess immense adaptability, responsiveness, and dedication to achieving top-tier results. Apply today to help shape an SEO revolution.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  I'm looking for a professional who can help me in updating my resume. I am looking to get the following sections updated: Work experience, Education, and Skills. Key project deliverables: - Update "Work experience" section: I want to make sure my job experiences are properly detailed and aligned with the roles I am currently applying for. I am a civil engineer. - Update "Educatio...I would need the updated resume to be delivered in Microsoft Word. Additionally, I would like the resume to be optimized for job search engines. Please include any specific keywords or phrases that would help enhance the visibility of my resume. The ideal freelancer for this project should have civil experience in professional resume writing and should have a good understanding of job sear...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  I'm looking for a search engine scraper developer. I need a software that can scrape website url. This software must can scrape url from google yahoo bing search engine.

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...Deliverables: - Increase website traffic, generate leads, and enhance brand awareness among homebuyers, real estate agents, and property investors. Current Marketing Situation: - I am currently using social media advertising, email marketing, and search engine optimization to market the platform. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in real estate marketing - Proven track record of increasing website traffic, generating leads, and enhancing brand awareness - Strong proficiency in social media advertising, email marketing, and search engine optimization - Creative and innovative marketing strategies to reach and engage the target audience - Excellent communication and reporting skills for tracking results and ROI. If you have experience in this field, I...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  I'm in search of a proficient, experienced full stack developer for monthly salary based work. The ideal candidate should have a s...candidate should have a strong background in the following technologies: - PHP - Laravel - React - MySQL Your primary task will involve working on mobile game projects, so previous experience in game development, especially for the mobile platform, will be a huge plus. Key responsibilities of this role include: - Collaborating with our team to implement game features and functionalities - Ensuring smooth user experience and bug-free performance - Efficient communication and timely delivery of the projects If you are a skilled full stack developer with a passion for game development and can bring your expertise to our projects...

  $691 (Avg Bid)
  $691 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  I'm looking for an SEO expert to help improve the search engine rankings of my website. We will focus on both on-page and off-page optimization techniques. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of improving search engine rankings for websites - Experience with both on-page and off-page SEO techniques - Knowledge of the latest SEO trends and best practices - Excellent understanding of keyword optimization and backlink building - Strong analytical skills to track and measure progress - Excellent communication skills to keep me informed of the progress and results

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled content writer who has a keen understanding of the construction industry. Your task will be to craft diverse, engaging write-ups about my construction company for our website. You will be expected to cover various sections such a...and job seekers. Therefore, your writing should appeal to these groups and align with our primary goal - generating leads. NOTES: - A background in the construction industry or related niches will be a significant advantage. - Proven experience in writing for diverse audiences and adjusting tone and style accordingly. - Understanding of SEO to ensure the content is optimized for search engine rankings. - Ability to work within tight timelines and deliver high-quality content. - Creative and innovative approach to co...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá
  SEO Enhancement for Shopify Sneaker Store 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need an expert who can work on improving the SEO of my Shopify store where i sell hype sneakers, focusing mainly on the hom...discoverability. - SEO Techniques and Strategies: So far, we haven't used any specific techniques or strategies, which is why we're open to suggestions and innovative approaches. Bear in mind that strategies such as keyword optimization, backlink building, and meta tag optimization are welcome. - Skills and Experience: Ideally, you should have demonstrable experience with SEO, a deep understanding of search engine algorithms, and a proven record of successful Shopify store SEO strategies. This project involves boosting the visibility of our store in a competitive environment, so we're looking for someone with the knowledge and creativity to ...

  $107 (Avg Bid)
  $107 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  I'm seeking a savvy SEO professional to elevate my website's performance. The three central goals for this project include: - Boosting website traffic - Enhancing search engine rankings - Generating organic leads - Securing a ranking within the first page. As crucial as experience and past work may be, I want a detailed project proposal that lays out specifically how you plan to tackle this job. We will use this proposal as the project blueprint, and any deviations from it may result in project termination without compensation. I'm particularly interested in seeing strategies targeted towards the following keywords: - Brand-related keywords - Product-related keywords - Industry-related keywords This is a robust project that demands tactical skills and relevan...

  $106 (Avg Bid)
  $106 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  ...website, focusing on our homepage, about us, product descriptions, and features pages. - Ensure all content reflects our brand’s tone and meets our objectives for user engagement and conversion. - Work collaboratively with our design and marketing teams to integrate the copy into the overall website design and marketing strategies. - Optimize all content for SEO to improve our visibility in search engine results. Skills and Experience required: - Proven experience writing business-to-business (B2B) copy - Familiarity with product analytics solutions - Ability to write professional, authoritative copy - Past experience targeting product managers, UX and development teams I expect the content produced to eloquently discuss product benefits and features, with a tone that e...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I'm seeking a digital marketing expert to develop and execute a comprehensive strategy across various platforms to engage a general audience. Key Project Requirements: - Search Engine Optimization (SEO): Enhancing our website's visibility and ranking on Google. - Social Media Marketing (SMM): Engaging and growing our audience on Facebook and Instagram. - Pay-Per-Click Advertising (PPC): Running effective ad campaigns on Google. Skills and Expertise Needed: - Proven experience in SEO, SMM and PPC campaigns. - Strong understanding of the digital marketing landscape. - Ability to design and implement strategies tailored to a general audience. If you have a track record of delivering successful digital marketing campaigns, I'd love to hear from you.

  $217 (Avg Bid)
  $217 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Digital Marketing Manager Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...improve website visibility and search engine rankings. Publish high-quality blog posts and other content to attract and engage our target audience. Collaborate with cross-functional teams to align digital marketing efforts with overall business objectives. Stay updated on industry trends and emerging digital marketing technologies to continually improve our strategies. Requirements: Minimum of 3 years of experience in digital marketing, with a proven track record of driving results. Proficiency in social media management, SEO optimization, and content marketing. Strong analytical skills and the ability to interpret data to make informed decisions. Excellent communication skills, both written and verbal. Ability to work independently and manage multiple projects simultaneo...

  $77 (Avg Bid)
  $77 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  ...professional to enhance my Wordpress website's performance in search engine rankings and drive more traffic, with a focus on improving conversion rates. Key requirements for this project include: - Extensive experience in SEO: I've already completed a basic SEO setup, so I need someone who can take it to the next level. - Proven track record in boosting website traffic: You should have a history of improving traffic for clients using organic SEO strategies. - Expertise in all SEO aspects: I'm specifically looking to improve my on-page, off-page, and technical SEO. Your main tasks will include: - Conducting a thorough audit of my current SEO strategy. - Implementing targeted improvements to enhance my website's visibility in search engine results. - De...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  106 lượt đặt giá

  I have errors from metaXR plugin! If you think you can fix, i have time now for a zoom call to be guided through fix. I am currently working on a game development project using Unreal Engine 5 for PC VR platforms like Oculus Rift and HTC Vive. Unfortunately, I have been encountering some error messages that are impeding my progress. Key requirements for this project include: - Expertise in Unreal Engine 5: A deep understanding of Unreal Engine 5 is essential to troubleshoot and resolve these errors. - VR Development Experience: A strong background in developing for PC VR systems such as Oculus Rift and HTC Vive is necessary. - Error Handling Skills: The ability to identify, analyze, and fix error messages is crucial. I am looking for a professional who can help m...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  SEO Backlinks Booster for Cartint.ca 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  As the owner of , I'm seeking an experienced SEO professional to help improve search engine rankings with high-quality backlinks. The ideal candidate should: - Have experience in SEO and link building - Understand the car industry and its relevant online platforms - Have connections with blogs related to cars, news websites, and e-commerce sites selling car accessories In the scope of this project, I require: - Identification and outreach to relevant websites for backlinks - Implementation of link-building strategies - Reporting on the efforts and results over time Please note, the completion of the project needs to be ASAP. So, I only consider candidates who can start immediately and work efficiently. Looking for a result-driven professional who can yield positive SEO resu...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá
  Pressure Washing Business Website Creation 635 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are seeking a skilled website developer to create a professional website for our small pressure washing business. The website should showcase our services, highlight our expertise, and attract potential clients. ...to create a professional website for our small pressure washing business. The website should showcase our services, highlight our expertise, and attract potential clients. The ideal candidate will have experience in web development and design, with a strong understanding of HTML, CSS, and JavaScript. They should also be familiar with SEO best practices to ensure our website ranks well in search engine results. Additionally, knowledge of responsive design and mobile optimization is required. If you are a talented web developer looking to work on an exciting project, ple...

  $431 (Avg Bid)
  $431 Giá đặt trung bình
  125 lượt đặt giá

  ...Credit and Debit Card, and Account Transfer options. A smooth and secure system is essential. - Social Media Pages: Creation of pages on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Test Gorilla, Work Day or Smart Recruiter. This will enhance my online presence and allow for better communication with my audience. - SEO & SEM Strategies: The developer should be proficient in Search Engine Optimization (SEO) and Search Engine Marketing (SEM), with a proven track record of driving traffic to websites. - Online Lead Generation: I'm looking for a comprehensive online lead generation strategy to attract potential customers, using various tools and techniques. - AI & ML Integration: I'd like to incorporate AI & ML tools to enhance website performance and customer...

  $102 (Avg Bid)
  $102 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  SEO Specialist Needed 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  My main goal is to improve the search engine rankings of my website. This includes focusing on Google, Bing, and Yahoo for optimization. Key Responsibilities: - Conduct a thorough SEO audit of my website and provide recommendations for improvement. - Implement on-page and off-page SEO strategies to enhance my website's visibility on search engine results pages. - Monitor the website's performance using tools like Google Analytics and adjust tactics as needed. Ideal Freelancer: - Proven track record of improving search engine rankings for websites. - Expertise in conducting comprehensive SEO audits and implementing effective optimization strategies. - Proficiency in using tools like Google Analytics, SEMrush, and Moz for monitoring website performance and de...

  $71 (Avg Bid)
  $71 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  convert design bubble.io to new responsive 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  hi, i have old app for and i want to adapte the new resposive engine to my app..i need just adaption. plz help

  $146 (Avg Bid)
  $146 Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá
  Tutor Needed for Pinecone Embeddings 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in search of a tutor who can guide me through understanding the concepts behind the Pinecone embeddings vector database, and also help me with the practical implementation of this knowledge in a project. Key responsibilities include: - Providing theoretical explanations ...theoretical explanations and guidance on vector database concepts. - Assisting with the practical implementation of pinecone embeddings in a specific project. - Explaining how to use Pinecone embeddings for a particular project type, such as a recommendation system or a search engine. Ideal candidates should be knowledgeable in: - Concepts of Pinecone embeddings and vector databases. - Teaching and guiding students through theoretical and practical aspects. - Proficient in implementing Pinecone embeddin...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Trophy icon WWW SEARCH ENGINE START PAGE 5 ngày left

  I would like a very different search engine start page. I want it to look spaceship. Make a cool website start page with a few clickbuttons. Could you please post a webdesign scratch before getting a shot at the $ 30.00 USD contract. COPY OF CODE USED TODAY AT

  $15 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $15
  6 bài tham dự
  Google SEO for Visibility Boost 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a skilled SEO professional to work on my website, focusing primarily on Google search engine optimization. Key Points: - The primary aim of this project is to significantly enhance the visibility of my website online. - While I haven't conducted any previous SEO efforts, I'm aware of the importance of SEO in today's digital landscape and am committed to boosting my online presence. - Thus, I'm looking for an expert who can help me achieve my goal by leveraging their knowledge and skills in optimizing for Google search engine specifically. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successfully enhancing online visibility through SEO. - Expertise in Google search engine optimization. - Excellent understanding of the la...

  $71 (Avg Bid)
  $71 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  We are currently in need of a SEO expert to partner with our well-optimized website. Our primary goals for this collaboration include: - Enhancing website traffic - Maximizing our search engine rankings - Boosting leads generation This encompasses all areas of SEO: - On-page SEO - Off-page SEO - Technical SEO We invite SEO specialists with a proven record in all these domains to bid. Your task will be keeping up with the current good optimization, improving further where possible, and contributing significantly to our traffic, rankings and lead generation. While our current SEO status is well-optimized, we believe there's always room for improvement. We look forward to a fruitful partnership.

  $66 (Avg Bid)
  $66 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá
  Mobile App Developer: Search Engine Design 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need a proficient software developer who will assist me in creating a mobile application dedicated to a convenient search engine. The application should be compatible with both Android and iOS. I have access to an sdk for the big data of the app that will make the app faster. Responsibilities include: - Designing and developing the mobile application - Ensuring compatibility with Android and iOS - Creating an efficient and user-friendly search engine Ideal skills and experiences: - Proficiency in software development, specifically in mobile applications - Familiarity with Android and iOS platforms - Experience in creating search engines - A strong grasp of user experience design to optimize searchability and accessibility.

  $7204 (Avg Bid)
  $7204 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  ...looking for an SEO Expert with proven experience in optimizing website content to achieve higher search engine rankings. This project is all about structured snippets, with a focus on organic search results and featured snippets. Key Project Goals: - Increase website traffic - Improve search engine rankings - Boost online sales Key Requirements: - Extensive experience in SEO - Proven track record in structured snippets optimization - Ability to create and incorporate various types of content into snippets including product information, FAQ answers, customer reviews, and entire company information. Your bid should highlight your experience in these areas of SEO, as well as any previous projects that are similar to this one. The ideal candidate will be able to de...

  $44 (Avg Bid)
  $44 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...seamless and robust website. Implement secure payment gateways for smooth transaction processing. Optimize the website for speed, performance, and search engine visibility. Timeline and Deliverables: The project is expected to be completed within 3-4 weeks. The primary deliverables include a fully functional website with all the specified features, thorough testing, and user training documentation. Budget: We invite freelancers to submit their competitive bids for the project, keeping in mind our requirements and expectations. How to Apply: Interested freelancers are requested to provide their portfolio showcasing relevant web development projects and a detailed proposal outlining their approach, timeline, and estimated cost. We look forward to collaborating with passio...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I'm seeking an adept SEO specialist who can help me escalate organic traffic to my website while bolstering its domain ranking, which currently stands below 10. The focus is geared towards comprehensive SEO services: - On-page SEO: Optimize the website content for better search engine visibility. - Off-page SEO: Create quality backlinks and perform other activities that will heighten the online authority of my website. - Technical SEO: Improve the technical aspects of my website for enhanced site speed, mobile optimization, and overall user experience. There is no strict deadline for the completion of this project, however, I look forward to steady, consequential improvements over time. An attractive bonus for the successful candidate would be my first month's ad se...

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá