Expression engine troubleshootingcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  2,000 expression engine troubleshooting công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Công việc: - Upgrade game có sẵn viết trên engine cocos2d-x 3.9 lên version mới nhất là 4.0 - Game viết bằng Lua - Build cho iOS & Android - Fix crashes (nếu có) - Commit source code lên git

  $1200 (Avg Bid)
  $1200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Magestore đang tìm kiếm một đối tác để triển khai dự án chuyển đổi website từ nền tảng thương mại điện tử Magento 1 sang WordPress (WP Engine). Chi tiết về mục tiêu và yêu cầu dự án, các bạn có thể xem file:

  $4664 (Avg Bid)
  $4664 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Project for Van Tuan T. Đã kết thúc left

  Chào anh Tuấn, Em là Phú ở Việt nam, hiện em đang quản lý 1 team làm freelancer ở VN. Em liên hệ với anh hy vọng anh có thể làm agency chuyển các dự án đ...Open Cart, Shopify, ... + Framework PHP CakePHP, Codeigniter, Laravel, Yii, Symfony 2,3, ... + Git. + Linux Server. - Advanced and best CMS Wordpress: + Install and config the project. + Plugin: Customize and create new plugin. + Template: Create, adjust the template (include design graphics or not) + Migrate & Upgrade: sustainable development and long-term. + Advanced SEO (search engine optimization). Team em đang làm website ở thị trường Việt Nam và cả Outsoucing cho nước ngoài. Đây là website của em: ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  1. Xây dựng một search portal trên nền Web cho hệ thống PowerSE với yêu cầu chi tiết từ trang 2. 2. Viết bằng ngôn ngữ đang là xu hướng hiện tại, yêu cầu tải trang phải nhanh và nhẹ. 3. Grid hiển thị dữ liệu phải đủ mạnh và nhanh, phân trang tốt, có thể hiển thị được 1 triệu kết quả. 4. Xuất dữ liệu phải đẹp, thân thiện, có thể xuất dữ liệu ra Word, Excel, PDF, PowerPoint... 5. Toàn bộ việc xử lý dư liệu lớp dưới đã được làm, việc cần làm là xây dựng giao diện phía trên.

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...2. Lập trình viên Android: • Có kiển thức chuyên sâu về JAVA Core • Có kiển thức chuyên sâu về Android: layout, resource, SQllite... • Có kinh nghiệm kết nối giữa client-server sử dụng: webservice, Restfull, socket định dạng JSON hoặc XML... • Có kinh nghiệm tích hợp Social Networks va OpenID • Có ít nhất 1 ứng dụng trên Play Store 3. Lập trình game di động: • Thành thạo ít nhất 1 game engine: Cocos2dx, Andengine, Unity, Unreal • Có kinh nghiệm tích hợp Game Center • Có kinh nghiệm làm việc với animation, SFX... 4. Lập trình viên Web/Backend • Có kinh nghiệm l&ag...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Chúng tôi có một dự án tuyển sinh cho Trường trung cấp y khoa hà nội và cần tìm người có thể tối ưu hóa nội dung SEO trên facebook cho trường. Thời gian 15-20 ngày.

  $198 (Avg Bid)
  $198 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  we need Website Design & Development freelance (know arabic ) and knowledge Mobile app Design & Development • Website Design • E-Commerce Website • SEO (Search Engine Optimization) • Website Updates • Web Hosting/ Email Hosting • Website Technical Services

  $304 (Avg Bid)
  $304 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web Đã kết thúc left

  Cần một bác code web Vjết trên nền johncms, chuẩn seo, auto wap web, Search Engine, tự độg get title làm tag,chức năg đăg kí đăng nhập đẹp, có thể logjn pằg facebook vs google, index có show ảnh sản phẩm và nút đặt hàng, Khj khách đặt hàng sẽ có thôg páo gửj tới admin bằng hệ thống tin nhắn - có thiết lập được tự động trả lời nếu offline

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Search engine optimizer từ khóa game cho website

  $256 (Avg Bid)
  $256 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Website Traffic Đã kết thúc left

  TEST PROJECT DO NOT BID. TEST PROJECT DO NOT BID TEST PROJECT DO NOT BID EXPERIENCES FOR TROUBLESHOOTING

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  ...Key Responsibilities: - Improving Property Descriptions: I need someone who can craft engaging and appealing property descriptions to improve the listing quality across all platforms. - Enhancing Visibility: The ideal candidate should be capable of optimizing listings for search engine visibility, ensuring they are more easily discoverable by potential guests. Requirements: - Experience with vacation rental platforms like Airbnb, VRBO, and others. - Proven track record of enhancing listing quality and search engine visibility. - Exceptional written communication skills to craft compelling property descriptions. - An understanding of SEO and how it can be applied to vacation rental listings. This project involves optimizing 11 or more rental properties, so efficiency is k...

  $109 (Avg Bid)
  $109 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Urgent WordPress Repair 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  My recent WordPress upgrade didn't go as planned, and now my site is down. I need a professional to help me restore its functionality as soon as possible. Key Tasks: - Investigate the errors that occurred during the upgrade - Resolve any issues that caused the upgrade to fail - Restore the website to its previous state Ideal Freelancer: - Proven experience in WordPress development and troubleshooting - Familiarity with common issues that arise during upgrades - Ability to work efficiently and effectively under time constraints Your goal will be to bring my website back online without compromising its integrity. If you're confident in your ability to tackle this, I'd love to hear from you. (The above is AI generated, but paints the picture fairly well. Image of erro...

  $260 (Avg Bid)
  $260 Giá đặt trung bình
  96 lượt đặt giá
  Local SEO for Increased traffic 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...can optimize my website for local search results. The main focus of this project is to boost my website's visibility, improve its search engine rankings, and ultimately drive more traffic to the site. Key Requirements: - Geo-targeting: The ideal candidate must have a deep understanding of local SEO practices and strategies to ensure that the website is relevant to our target area. - In order to achieve our SEO goals, the specialist will need to optimize blog posts and service pages. These pieces of content should be compelling, accurate, and tailored to attract our local audience. - Conversion Optimization: While increasing website traffic and search engine rankings are important, converting that traffic into leads and sales is the ultimate goal. The specialist will...

  $89 (Avg Bid)
  $89 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá
  PHP Cake Developer for Bug Fixing 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have a PHP Cake project that requires a skilled developer to address functionality errors. Here's a rundown of the issues at hand: - The main problem is with an API that isn't functioning as expected. - As a result, the user experien...a PHP Cake project that requires a skilled developer to address functionality errors. Here's a rundown of the issues at hand: - The main problem is with an API that isn't functioning as expected. - As a result, the user experience is affected and the overall functionality of the project is compromised. Ideal candidates should: - Be proficient in PHP Cake development - Have experience troubleshooting and fixing bugs - Be knowledgeable about API integration Please provide examples of similar work you've done and your...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Optimize Online Booking & Sales Conversion 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking a professional with hands-on experience in digital sales to not only identify but also address the challenges our users are facing. These might include difficulties they encounter when trying to book our services online, despite us rolling out numerous marketing initiatives. Key tasks included in this project are: - Evaluating and troubleshooting our existing online booking system currently hosted through a third-party provider. - Fully understanding our system to identify and repair any loopholes. - Revamping the UI/UX to be more streamlined and user-friendly. Ideal candidates should have a strong background in: - Understanding different stages of online customer journeys, specifically the sign-up, service selection, booking, checkout, and payment processes where...

  $83 (Avg Bid)
  $83 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...codebase written in C++ that needs immediate debugging work. This code requires an enhancement to support Https protocol too while using VC++ 2015 distirbuables. Key project requirements and expectations: - I am looking for a skilled developer who has a deep understanding of C++ and VCPP. - This project primarily involves debugging, so the ideal freelancer would have a strong track record of troubleshooting and resolving bugs in C++ codebases. - Experience working with unmanaged code and fixing memory leaks is a definite plus. - Due to the urgent nature of these issues, a prompt and efficient turnaround time is highly desired. - Knowledge of version control systems, particularly Git, would be beneficial but not a strict requirement. If you are confident in your C++ skills and...

  $784 (Avg Bid)
  $784 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  As a passionate player of Fallout, I am seeking an experienced modder to deliver detailed assistance in mod installation, compatibility testing, and fixing crashing issues which are currently interruptin...experienced modder to deliver detailed assistance in mod installation, compatibility testing, and fixing crashing issues which are currently interrupting my enjoyment of the game. - Mod Installation Guide: I need someone who can simplify the process of mod installation, breaking down technical jargon into user-friendly terms. - Game Fix: My Fallout game often crashes and needs expert troubleshooting to resolve this issue. If you possess game development expertise, have a knack for problem-solving, and perhaps even a love for all things Fallout, this might just be the projec...

  $8 - $15 / hr
  $8 - $15 / hr
  0 lượt đặt giá

  ...eBay. - Focus on Electronics & Technology: The main categories of the ads will be electronics and technology. Your design should cater to these specific areas. - Implement User Management System: The website should have a robust user management system to allow for easy tracking, communication, and interaction with users. - Develop an Internal Search Engine: It's crucial that the website includes an effective and efficient internal search engine to help users easily navigate and find the ads they're looking for. Ideal Skills: - Web Design: You should have a solid background in web design, particularly in creating classified ads websites. - SEO: Knowledge of SEO best practices will be beneficial for ad publication across platforms. - CMS: Experience with Conte...

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  I'm seeking an SEO specialist to enhance the visibility and performance of my website. The main objectives are to increase website traffic and improve search engine rankings. Key Project Details: - My website is currently hosted on GoDaddy, and I'm looking to optimize it for better search engine performance. - I haven't implemented any SEO work on my website yet, so this will be a fresh start. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successful SEO projects with demonstrated results in increased web traffic and improved search engine placement. - Expertise in optimizing websites hosted on GoDaddy or similar platforms. - Strong analytical skills for assessing website performance and making data-driven decisions. - Excellent commun...

  $619 (Avg Bid)
  $619 Giá đặt trung bình
  60 lượt đặt giá

  I urgently require a skilled SEO expert for my website. - Proficiency in SEO and Google's ranking system

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  ...keep in mind that changes can still be made during the testing phase ! I am looking for a talented web developer to launch a Usenet search engine website. This is a unique opportunity for someone with hands-on experience in building secure, efficient and user-friendly search platforms. Here's a snapshot of what's on my wish list: Skills and experience: - Knowledge of HTML (as stated, but ideally also Python, JavaScript or PHP). - In-depth knowledge of NNTP (Network News Transfer Protocol) - Good track record of creating well-documented, bug-free code - Ability to implement basic security measures to protect user data Project specifics: - Search engine is already functional, only improvements and a few customizations will be needed - Changes and adjustments are...

  $142 (Avg Bid)
  $142 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  I'm looking for a professional to help me understand the main engine nozzle fitted to the space shuttle. This project is aimed at exploring the technical aspects of the main engine nozzle on the space shuttle. I'm looking for someone who has a strong engineering background, with a focus on aerospace engineering or propulsion systems. You will be required to investigate the role and operation of the nozzle, the materials used in its construction, and the impact it has on the space shuttle's performance. Key deliverables include a comprehensive report or presentation highlighting the following aspects abstract, Introduction, literature review, Analysis and Discussion, Conclusion, References Skills in aerospace engineering, propulsion systems, and technical a...

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Google Indexing Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking an experienced Google indexing expert to address a specific concern I face. - My website is primarily informational in nature and I regularly update it on a daily basis. - The problem is that only a few pages of my website are being indexed by Google. I need someone who can help improve the indexing so that more of my site's content gets picked up by Google's search engine. Ideal Skills: - Proficient in Google indexing best practices - Strong understanding of SEO - Experience with websites featuring informational content - Familiarity with regular content updates - Good problem-solving skills.

  $102 (Avg Bid)
  $102 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  Shopify AI Integration and Enhancement 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a skilled AI developer with experience in Shopify to help me expand and enhance my online store. You can see the current version at - AI Tools Integration: I need to incorporate a range of AI features into my Shopify store, including a chatbot for customer service, a product recommendation engine to enhance the shopping experience, automated email marketing for customer engagement, and a content creation tool to assist in generating compelling product information. - Discount Code Integration: Having a discount code on my store's front page is a key priority for me. Experience in integrating this specific feature into Shopify is highly valued. - Chatbot Functionality: The primary goal of the chatbot I want to implement is to answer customer queries. It�...

  $499 (Avg Bid)
  Nổi bật
  $499 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  ...transform my photo into a realistic cartoon character for my bar, Popo's. This character will be utilized for printing on t-shirts and coozies. Key Requirements: - Realistic Style: The character should be created realistically, ensuring it represents a human form accurately. - Elements: The character should hold a whiskey glass and have a cigar in its mouth, reflecting the bar's essence. - Expression: A happy expression is preferred, to capture the welcoming and positive vibe of the bar. I’d like the character to be wearing a cowboy hat and overalls. I’ve attached several pictures to get an idea of my look and a picture of the current coozie with the stock picture Ive been using. You can use that style. The ideal freelancer for this job should hav...

  $347 (Avg Bid)
  $347 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Complete Angular & Laravel Website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Experts required for building an ingenious web application using Angular + Laravel. Your primary task would be the initial creation of the application, yet this co...Develop efficient and reusable code that drives complex web applications. - Maintain a deep understanding of Angular + Laravel to optimize application capabilities. Ideal Skills & Experience: - Advanced proficiency in Angular + Laravel development. - Proven record of building highly interactive web applications. - Understanding of user roles for a web app is preferable. - Skilled in troubleshooting and improving existing and in-development applications. Time Frame: Since there were no specific answers regarding user roles and completion time, flexible freelancers open to discussions regarding these aspects ...

  $544 (Avg Bid)
  $544 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  VoIP Phone Internet Drops: Troubleshooting 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have an issue with my VoIP Polycom phone. Whenever I pick up the phone, my internet connection drops. I have a cable internet connection, and the phone is connected via a switch. I've tried restarting the phone and all network equipmen...on site - based in north london N13 Key Responsibilities: - Troubleshoot the issue - determine the root cause of the internet drops when the phone is picked up. - Provide a solution to the issue that allows for uninterrupted internet while using the VoIP phone. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with VoIP systems and Polycom phones. - Strong knowledge of network setup and troubleshooting. - Familiarity with cable internet connections and potential interference with VoIP. - Ability to troubleshoot and resolve connectivity issu...

  $68 (Avg Bid)
  $68 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  NPM package bug fix 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm encountering a crash while using the latest version (1.7.0) of the React Native call detection package in a real device environment. Key Requirements: - Debug and rectify the crashing issue in the specified package. - Ensure the package can run smoothly on real de...call detection package in a real device environment. Key Requirements: - Debug and rectify the crashing issue in the specified package. - Ensure the package can run smoothly on real devices. Ideal Freelancer: - Experienced in React-Native mobile development. - Proficient in debugging and troubleshooting. - Prior experience with the 'react-native-call-detection' package can be a plus. Please, only bid if you have a solid understanding and experience with React-Native, NPM packages, and troubles...

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer proficient in Laravel and Flutter to assist with fixi...platform. Key Responsibilities: - Troubleshoot and fix issues relating to application crashing, features that aren't working as expected, and slow performance - Update the application by removing redundant features and incorporating new ones - Collaborate with me to ensure the app and web platform are running smoothly Key Requirements: - Proficient in Laravel and Flutter - Experienced in troubleshooting and resolving bugs - Able to provide timely updates and deliver the project as soon as possible I require an individual who can work efficiently and effectively to meet the project's tight deadline. The ideal candidate should have excellent communication skills and be able to w...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Resolve Nginx 1.18 "502 Error" on Ubuntu 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I urgently need help with my current Nginx 1.18 on Ubuntu 20.04. A "502 Bad Gateway" error has started appearing, which...explanations of how the update affected Nginx would be helpful. - Access to server logs will be granted. Any error messages related to the "502 Bad Gateway" error need to be identified and resolved. - Knowledge on configuration optimization is desirable as you might need to tweak some settings during the process. Ideal Skills: - Proficient with Nginx 1.18 operations on Ubuntu 20.04 - Strong troubleshooting and debugging skills - Experience with server administration and Linux systems Your task will be to troubleshoot and fix this issue. I'll require a brief explanation of the problem and how it was resolved. Please ensure you're co...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...requirements: - I have a working WooCommerce site, so I need you to refer to its style. Blog should have fresh and attractive design that can engage my visitors and drive them towards my online store. - A nice UX design is essential. The blog should be user-friendly, easy to navigate, and visually appealing. Responsive design with an emphasis on mobile. - SEO knowledge is desired. The blog should be search engine friendly so that it can attract organic traffic and boost my store's visibility. I'll provide all text content and some photos. - You will get an Author Wordpress access to implement your winning project. Ideal Skills: - Proficiency in WordPress and Gutenberg editor. - Experience in designing and developing successful blogs. - Knowledge of SEO best practices a...

  $152 (Avg Bid)
  $152 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  I'm looking for a proficient SEO expert, specialising in optimising for a local audience, to bring tangible change to my website's organic traffic and visibility. Your goals will be to: - Improve search engine rankings extensively - Generate more significant leads and conversions - Enhance my website's visibility in local searches You should have experience and expertise in targeting service and industry-specific keywords. Applicants who can demonstrate successful local SEO strategies that yielded more leads and improved search rankings will be highly considered. Your proposal should outline your approach and expected timeline to achieve these goals. Let's improve my local outreach together!

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced PHP developer to urgently resolve some back-end and database issues on the API/ Backend side of my app. Key Requirements:...need is pressing, and I am looking for someone who can start work and ideally finish the fixes within 24 hours. - PHP Expertise: The issues I am facing mainly revolve around error messages, and I need a professional with a deep understanding of PHP to address and resolve these problems. - Database Management: The bugs are also affecting the database, so experience in database management and troubleshooting is key to fixing the issues. The ideal candidate will be capable of working quickly and accurately to identify the root cause of the bugs and resolve them promptly. Please only respond if you can commit to providing a fast t...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled SEO professional with a successful track record in ranking carpet cleaning websites in local areas. https://wnycarpe...cleaning websites in local areas. Key Requirements: - Proven Experience: Only apply if you have a history of ranking carpet cleaning services in local areas. - Target Areas: The primary focus will be on Erie County NY, Monroe County NY, and within a 50-mile radius of Buffalo, NY. - Goals: The project aims to increase website traffic, improve search engine ranking, and enhance online visibility. The ideal candidate should be able to deliver results quickly, as this is an urgent project. Would appreciate if you could share specific examples of past work in your proposal.

  $320 (Avg Bid)
  $320 Giá đặt trung bình
  63 lượt đặt giá

  I need assistance in connecting my MySQL server, installed on an AWS EC2 Ubuntu Nginx server, to MySQL Workbench 8.0. My primary goal is to have full administrative access for database management. Ideal skills and experience: - Strong expertise in MySQL and MySQL Workbench - Familiarity with AWS EC2, Ubuntu, and Nginx - Proficiency in configuring remote dat...installed on an AWS EC2 Ubuntu Nginx server, to MySQL Workbench 8.0. My primary goal is to have full administrative access for database management. Ideal skills and experience: - Strong expertise in MySQL and MySQL Workbench - Familiarity with AWS EC2, Ubuntu, and Nginx - Proficiency in configuring remote database connections - Experience in providing full administrative access - Knowledge in troubleshooting potential connect...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I'm urgently in need of an SEO expert for a comprehensive upgrade of my site. The overall objective is to uplift organic traffic, improve search engine rankings and augment conversion rates. This intricate task requires expertise in: - SEO Technical proficiency - Keyword Research - On-Page and Off-Page Optimization - Content Strategy Alignment - SEO Analytics - Local SEO - Industry awareness - Content Optimization - Enhancing online visibility Additionally, the expert will be expected to meticulously analyze website performance and articulately handle specific remote projects. Therefore, prospective freelancers should possess immense adaptability, responsiveness, and dedication to achieving top-tier results. Apply today to help shape an SEO revolution.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  I'm looking for a professional who can help me in updating my resume. I am looking to get the following sections updated: Work experience, Education, and Skills. Key project deliverables: - Update "Work experience" section: I want to make sure my job experiences are properly detailed and aligned with the roles I am currently applying for. I am a civil engineer. - Update "Educatio...I would need the updated resume to be delivered in Microsoft Word. Additionally, I would like the resume to be optimized for job search engines. Please include any specific keywords or phrases that would help enhance the visibility of my resume. The ideal freelancer for this project should have civil experience in professional resume writing and should have a good understanding of job sear...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá
  regular php-fpm unresponsive 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I've been facing a problem where my php-fpm stops responding at random times throughout the day. However, the error message displayed is yet unclear as the issue was not specifically investigated. I'm seeking an expert with exceptional PHP, server management and troubleshooting skills who can identify the exact error and provide a robust solution to the recurring php-fpm issue. Your task will involve: - Comprehensive review of the system configurations, - Identification and documentation of the error(s) causing php-fpm to stop responding, - Implementing a solution to assure continuous and smooth performance of php-fpm. The ideal freelancer must have previous experience handling similar server issues and a strong familiarity with php-fpm. Familiarity with Linux servers wi...

  $81 (Avg Bid)
  $81 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I'm looking for a search engine scraper developer. I need a software that can scrape website url. This software must can scrape url from google yahoo bing search engine.

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...Deliverables: - Increase website traffic, generate leads, and enhance brand awareness among homebuyers, real estate agents, and property investors. Current Marketing Situation: - I am currently using social media advertising, email marketing, and search engine optimization to market the platform. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in real estate marketing - Proven track record of increasing website traffic, generating leads, and enhancing brand awareness - Strong proficiency in social media advertising, email marketing, and search engine optimization - Creative and innovative marketing strategies to reach and engage the target audience - Excellent communication and reporting skills for tracking results and ROI. If you have experience in this field, I...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  ...a total of 21. I need a professional who can troubleshoot and correct this issue. Key requirements: - The dropdown in the form should display all 21 options for the respective category. - Need to identify the root cause of the issue and fix it in a way that it doesn't occur again in the future. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress and its forms - Hands-on experience in troubleshooting issues related to drop-down menus - Strong problem-solving and debugging skills - Excellent understanding of front-end development - Ability to communicate effectively and provide clear updates on the progress of the task Please note that I'm not sure if the form in question is part of a custom theme or a plugin. It's important to have a comprehensive approach to...

  $256 (Avg Bid)
  $256 Giá đặt trung bình
  85 lượt đặt giá
  Website Performance and Error Correction 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  As a website owner, I'm struggling with several issues that need addressing urgently. - My website has slow loading speed. After analyzing, I've identified excessive image sizes, unoptimized code, ...would be a plus. - To top it all, I'm facing error messages. The most frequent ones are "Page not found" and database connection errors. I need a professional who can troubleshoot and resolve these errors. The ideal candidate should have expansive knowledge in website diagnostics and tweaking, with an ability to effectively resolve the issues at hand. Proficient skills in error detection and troubleshooting, code optimization and enhancing server performance are highly desirable. It's based in Laravel We also have a dealer portal designed that need...

  $563 (Avg Bid)
  $563 Giá đặt trung bình
  89 lượt đặt giá
  PHP Developer needed for Error Fix 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have a PHP application that's giving me error messages every time a specific action (api) is performed. I need a skilled PHP developer to help me fix this issue. Key Requirements: - Proficiency in PHP, including debugging and troubleshooting - Ability to identify and resolve error messages - Experience with APIs and handling API triggers - Strong problem-solving skills Your primary task will be to identify the root cause of these error messages and implement a solution to ensure they stop occurring. Experience with similar issues and strong PHP coding skills are a must.

  $56 (Avg Bid)
  $56 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I'm currently faci...Windows systems who can troubleshoot and resolve these problems. Secondly, I have purchased two security cameras and a video doorbell which need to be set up. I'm looking for assistance on both their installation and configuration to ensure they function perfectly and provide the intended security. The ideal freelancer for this project should have: - A strong understanding and experience in troubleshooting Windows laptops - Knowledge on antivirus software installation - Experience in setting up security cameras and video doorbells. Assistance in this project entails not only solving existing problems, but also preventing future ones similar to what I'm experiencing currently. I would appreciate a freelancer who's willing to explain the pr...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  After Effects 2023 Rendering Crash Fix 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking an experienced After Effects professional to fix a rendering issue I'm experiencing with the 2023 version of the software. My After Effects program crashes whenever I try to render video files. This disrupts my work and hinders progress on my projects. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in After Effects 2023 - Solid backgrou...work and hinders progress on my projects. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in After Effects 2023 - Solid background in handling video files - In-depth knowledge in resolving software crashes Your responsibility will be to identify the problem and provide a sustainable solution that will prevent future crashes during rendering. This project offers an opportunity to showcase your troubleshooting skills and your p...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I'm in need of an accomplished Android developer to help create an app for offering a service. Your role will encompass not only the development of the app but also the UI/UX design and subsequent bug fixing. Key requirem...in need of an accomplished Android developer to help create an app for offering a service. Your role will encompass not only the development of the app but also the UI/UX design and subsequent bug fixing. Key requirements: - The successful candidate should have a proven track record in Android app development - Strong experience in UI/UX design is a definite plus - You should be adept at troubleshooting and bug fixing Your application should highlight your experience in this field. I'm particularly interested in the apps you've been a part of,...

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I'm looking for an SEO expert to help improve the search engine rankings of my website. We will focus on both on-page and off-page optimization techniques. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of improving search engine rankings for websites - Experience with both on-page and off-page SEO techniques - Knowledge of the latest SEO trends and best practices - Excellent understanding of keyword optimization and backlink building - Strong analytical skills to track and measure progress - Excellent communication skills to keep me informed of the progress and results

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled content writer who has a keen understanding of the construction industry. Your task will be to craft diverse, engaging write-ups about my construction company for our website. You will be expected to cover various sections such a...and job seekers. Therefore, your writing should appeal to these groups and align with our primary goal - generating leads. NOTES: - A background in the construction industry or related niches will be a significant advantage. - Proven experience in writing for diverse audiences and adjusting tone and style accordingly. - Understanding of SEO to ensure the content is optimized for search engine rankings. - Ability to work within tight timelines and deliver high-quality content. - Creative and innovative approach to co...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá

  ...Wordpress with Elemenator on the 19th of April and I couldn't edit a page. So, I took the troubleshooting steps and tried to deactivate all plugins except Elementor and Elementor Pro. That's when the server crashed and I've attached the error logs. I tried changing the nameservers from cloudflare nameservers to hostinger nameservers but the website didn't connect. So today, 21 April, I put them back to the cloudflare. That's what my developer had them before. She will be gone for 20 days, so I need somebody to fix the site connection so I can do my work. What I am searching for: 1. An expert in the Ubuntu operating system. 2. Someone with deep knowledge of VPS server configurations. 3. Troubleshooting and repair skills are mandatory. 4. Prior expe...

  $444 (Avg Bid)
  $444 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá
  SEO Enhancement for Shopify Sneaker Store 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need an expert who can work on improving the SEO of my Shopify store where i sell hype sneakers, focusing mainly on the hom...discoverability. - SEO Techniques and Strategies: So far, we haven't used any specific techniques or strategies, which is why we're open to suggestions and innovative approaches. Bear in mind that strategies such as keyword optimization, backlink building, and meta tag optimization are welcome. - Skills and Experience: Ideally, you should have demonstrable experience with SEO, a deep understanding of search engine algorithms, and a proven record of successful Shopify store SEO strategies. This project involves boosting the visibility of our store in a competitive environment, so we're looking for someone with the knowledge and creativity to ...

  $107 (Avg Bid)
  $107 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá