Fortran matlabcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  38,462 fortran matlab công việc được tìm thấy, giá theo USD
  R code cho geoinfomatics Đã kết thúc left

  Cần tìm người support R code/Matlab để thực hiện công thức toán liên quan đến dự đoán khoảng cách giữa các điểm trong trục không gian Xy

  $427 (Avg Bid)
  $427 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Lương: • thử việc: 50.000VND/h • chính thức: 65.000VND/h Loại việc làm: bán thời gian Mô tả công việc: hỗ trợ debug code matlab và/hoặc python cơ bản Yêu cầu công việc: • đang học hoặc làm việc trong các ngành kĩ thuật. biết lập trình cơ bản Liên lạc: • fb: • insta: • zalo: +61 406559271

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  code Matlab cho tôi Đã kết thúc left

  Chúng tôi đưa đầu bài và yêu cầu, các bạn sẽ triển khai code theo đầu bài đó. Bài toán dao động dầm chịu tải cưỡng bức

  $138 (Avg Bid)
  $138 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  viết code matlab so sánh hệ thống MIMO-NOMA với SISO-NOMA, hoặc so sánh MIMO-NOMA với MIMO-OMA về hiệu quả sử dụng phổ, hiệu quả kênh truyền, ...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá

  Lọc nhiễu Gaussian trong ảnh bằng bộ lọc hướng dẫn nhanh (Fast Guided Filter), đồng thời sử dụng biến đổi Wavelet rời rạc. Áp dụng thuật toán vào ảnh y học

  $127 (Avg Bid)
  $127 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Matlab task help Đã kết thúc left

  I'd like help handling a matlab task.

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  hỗ trợ mô phỏng, đánh giá khả năng ứng dụng của bộ lọc Kalman trong hoạt động định vị chính xác RTK

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Lập trình matlab Đã kết thúc left

  Lập trình matlab một số thuật toán cơ bản trong các bài báo như về: KNN, ELM, Hồi quy, Random forest và suy diễn mờ FIS như Mamdani, sugeno

  $407 (Avg Bid)
  $407 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  tôi cần mô phỏng các kết quả quadcopter bằng việc là simulink matlab

  $51 (Avg Bid)
  $51 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Viết phần mềm Đã kết thúc left

  Mình cần cài đặt các thuật toán như RootSift, Soft assignment, Spatial reranking, Asymmetric distance, Query expansion, Tf-idf trong xử lý ảnh bằng matlab. Bạn nào chuyên về matlab thì giúp mình với nhé

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  HI anh, Em có đồ án matlab về xử lý ảnh và nhận dạng đối tượng, mong anh giúp đỡ. Chi tiết cụ thể anh em mình có thể làm việc qua mail [The administrator removed this message for containing contact details which breaches our Terms and Conditions - Section 13:Communication With Other Users.] . Rất mong được hợp tác cùng anh Em cảm ơn.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  HI anh, Em có đồ án matlab về xử lý ảnh và nhận dạng đối tượng, mong anh giúp đỡ. Chi tiết cụ thể anh em mình có thể làm việc qua mail mhoang2503@gmail.com. Rất mong được hợp tác cùng anh Em cảm ơn.

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Yêu cầu: 1. Viết code phải rõ ràng, không dùng hàm có trong matlab cho một số khối quan trọng như: giải thuật SOS, xác định ma trận mơ hồ C, khối STBC, MIMO, Fading Rayleigh, AWGN... 2. về Phần ước lượng kênh bán mù (semi-blind) dùng phương pháp SOS (theo giải thuật đã có từ bài báo IEEE), xuất ra được mô hình BER vs SNR cho kênh truyền thực và kênh truyền có ước lượng. 3. Có chú thích giải thích code rõ ràng. 4. Tuyệt đối không sao chép bất kì tài liệu nào đã có.

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá
  Matlab simulation 6 ngày left

  Hybrid renewable energy integration

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  matlab project 6 ngày left

  I am looking for a Matlab expert to help me with a simulation project. The specific task I need assistance with is simulation. I have a specific simulation model in mind and it falls into the intermediate level of complexity. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Matlab - Experience in simulation modeling - Knowledge of intermediate level simulation techniques - Ability to work collaboratively and communicate effectively

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  project of matlab 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Matlab expert to help me with an optimization project. Specifically, I need assistance with implementing specific methods for the optimization problem. Skills/Experience Needed: - Strong proficiency in Matlab - Experience with optimization algorithms and methods Project Details: - The project involves optimizing a specific problem using Matlab - The client has specific methods that they want to be used for the optimization problem - A detailed explanation of the project is needed, along with the Matlab code If you have experience in Matlab and optimization, and can provide a detailed explanation of the project, please submit your proposal.

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Choose a method to adapt Convex Hulls 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  The project is hard to explain but mathematicians and computers researchers can easily understand the task. The final goal will be to locate light probes (or tetrahedrons) in a 3D scene to generate indirect illumination. The problem...implementation is that the the full convex hull may produce not enough light probes because of merging multiples convex hulls agorithm made by our ingeneers. I must notice that there are 2 algorithms for location generation : one is by light probes, the other is by using light propagation volumes for very close meshes. We previously tried to solve this problem by using 5D or 4D convex hull and test with matlab and we also tried to solve this problem by using multiple types of convex hulls types but, now, we encounter hesitation. The source code will be...

  $301 (Avg Bid)
  $301 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am looking for an advanced Matlab expert who can assist me with a specific robotics simulation task. The ideal candidate will have experience in robotics simulation and be able to work within a month timeline. Some key requirements for this project include: - Advanced knowledge of Matlab and robotics simulation - Ability to understand and execute complex tasks in robotics simulation - Strong problem-solving skills and attention to detail - Good communication skills to collaborate effectively with the client and other team members If you have the required skills and experience, please submit your proposal with examples of previous robotics simulation projects you have worked on.

  $89 (Avg Bid)
  $89 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  matlabcode 5 ngày left

  I am looking for a freelancer to help me with a Matlab project. The specific task I need help with is coding for given formulas. I will provide the details of the functions and algorithms that I want the code to include. The deadline for this project is within a week. Skills and Experience: - Proficiency in Matlab - Experience in data analysis, image processing, and mathematical modeling - Strong coding skills and ability to work with complex formulas - Timely and efficient completion of tasks

  $87 (Avg Bid)
  $87 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  I have a large scanned image (2400dpi) jpg from a scanner. I want to have all of the stamps rotated to have vertical sides. No expectation of stamp is upside down or sideways. The crop should have an adjustable border that can be specified in pixels or percentage of stamp width. The software should run on a windows computer or possibly a MATLAB script. Typical starting scan might have 50 stamps.

  $486 (Avg Bid)
  $486 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  I am looking for a MATLAB expert who can help me with an optimization project using YALMIP. The project involves solving a nonlinear programming problem. I have a specific algorithm in mind for solving the problem, but I am open to suggestions if you have a better approach. Skills and experience needed: - Strong proficiency in MATLAB and YALMIP - Experience in solving nonlinear programming problems - Familiarity with optimization algorithms I need to get the code of this using MATLAB YALMIP with GUROBI solver or GAMS to optimize the battery swapping station for electric buses. Find all the details and models in the attachment.

  $104 (Avg Bid)
  $104 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can improve my CNN-1D model using MATLAB for regression. The specific improvements I am looking for include enhanced accuracy. Dataset: - I will provide the dataset for the project. Deadline: - The expected deadline for this project is 1-2 weeks. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in CNN-1D model development and regression using MATLAB. - Proficiency in data preprocessing and feature engineering techniques. - Familiarity with optimization algorithms and techniques to enhance model accuracy. - Ability to work within tight deadlines and deliver high-quality results.

  $111 (Avg Bid)
  $111 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  Recursive Binomial Matrix Construction RFQ: Code the attached 3 lines of pseudo code expressed recursive algorithm in Python, Julia and Mathematica to create NxN Binomial Matrix bN from input N, with output in the respective language’s text form and matrix form. Note: bN is a built in test matrix function in Matlab; bN = gallery(‘binomial’, N)

  $144 (Avg Bid)
  $144 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Requirements: - Experience in MATLAB and Python programming - Familiarity with the specific version of MATLAB the code is written in (MATLAB R2020a or earlier) - Ability to work with MATLAB files

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  MATLAB project Communication System 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Communication system in which a to be decoded in the form of story message

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer to design a voltage converter for industrial use. The converter should be able to handle low voltage requirements, ranging from 1-24V. **Design an open-loop CCM (Continuous Current Mode) operation of SEPIC converter operating within the 12 V to 24 V input voltage ranges and with fixed 5 V and 15 V output voltages. Maximum output power is 20 W at 15 V. On the design, assume ideal components. **Details are written in the picture. Skills and Experience: - Experience in designing voltage converters - Knowledge of industrial use requirements - Ability to work with low voltage specifications

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I need some Female Tutors for Matlab and Python Subjects I need serious and hard working tutors I need for long term

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Eye movement recognition techniques

  $107 (Avg Bid)
  $107 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  computing discontinues solutions 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have provided explanations for all the requirements in the attached documents. Please take a look and let me know if you can handle them. This includes generating the output in Matlab, preparing a presentation for the output, providing an explanation of the output, and explaining the deliverables.

  $106 (Avg Bid)
  $106 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  robotics project 4 ngày left

  this is a project to basically come up with a solution used in robotics in some application of my preference. It does not have to be complex, it can be simple but should ...of a neural network (neural network does not have to be included). -- Double contains a simulation of a robot moving from point A to point B with the use of waypoints. These two are models that I believe you can work with to come up with a solution used in robotics, please comment the whole code so I know exactly what is going on, as well as a description on MS word or even in MATLAB so I can understand the solution you are trying to solve, there would also need to be plots to show what is going on or a simulation. As I said previously it does not have to be complex but something interesting. Thankyou! :)

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer who can solve a kinetic problem involving reaction rate calculation using MATLAB. Specifics of the project: - I am open to any method for problem solving, whether it be analytical or numerical. - However, I do have specific requirements for the solution. Ideal skills and experience: - Proficiency in MATLAB and its various functions for solving kinetic problems. - Strong understanding of mathematical principles. - Experience in working with kinetic modeling. - Ability to analyze and interpret data accurately. - Attention to detail and ability to meet specific requirements. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal for consideration.

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  using MATLAB so that i can use the trained network for lane detection of my vehicle path, use the given matlab examples for reference

  $33 (Avg Bid)
  Gấp
  $33 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for a mathematic formulation for the rotation geometrical transformation. This formulation will be used for future projects, although I don't have a specific application in mind at the moment. Skills and Experience: - Strong background in mathematics and geometry - Experience in developing mathematical formulations for geometric tran...is about formulation for a geometric transformation similar to Park transformation, but the axes of the 2d frame are 60 degrees apart instead of being 90 degrees apart. Deliverables: - A written document that provides a clear and concise mathematical formulation for the rotation transformation - The document should include explanations and examples to help understand the concept thoroughly - A MATLAB code to prove the accuracy of ...

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...looking for a freelancer to work on a computational intelligence project with a focus on optimization. The project falls within the field of technology and innovation. Skills and Experience: - Strong background in computational intelligence and optimization techniques - Experience in developing algorithms for solving optimization problems - Proficiency in programming languages such as Python or MATLAB - Familiarity with machine learning and data analysis concepts - Ability to work independently and provide expert recommendations The freelancer should have a solid understanding of computational intelligence and be able to apply their expertise to optimize various processes or tasks. They should be able to analyze data, identify patterns, and develop algorithms that can efficient...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  MATLAB PROJECT 3 ngày left

  i want to do this project by simulation Matlab for electrical engineering.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Model 4 pulsed threat radars with operating frequencies varying between 4-8 GHz with the EW Self-Protection System's jamming system on a fighter aircraft with an RCS of 12 m2 . Design the antenna for the jammer separately in MATLAB application and use the pattern of this antenna in the simulation. Perform a MATLAB simulation in which the detection (burn-through) distance of the J/S and the fighter is calculated for the jamming of the EW Self-Protection System at three different powers for each radar.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Sci project 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...the field of computer science image processing. As the client, I am open to suggestions and would like to explore various objectives and goals for the project. The project should entail an advanced academic level of complexity. Ideal skills and experience for the job include: - Strong background in computer science and image processing - Proficiency in programming languages such as Python or MATLAB - Familiarity with advanced algorithms and techniques in image processing - Ability to conduct research and analyze scientific data - Excellent problem-solving and critical thinking skills - Strong attention to detail and ability to work independently If you have experience in these areas and are interested in working on an advanced academic level sci project in computer science ima...

  $309 (Avg Bid)
  $309 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for a Matlab programmer with experience in control system design. The specific tasks for this project include: - Developing algorithms for control system design - Creating simulations and models for the control system - Implementing detailed specifications for the simulation and modeling The ideal candidate should have: - Strong proficiency in Matlab programming - Experience in control system design - Knowledge of simulation and modeling techniques The deadline for this project is within 2 week.

  $165 (Avg Bid)
  $165 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  This example shows how to train a deep learning variational autoencoder (VAE) to generate images. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in MATLAB and experience with training Variational Autoencoders. - Strong understanding of image processing and deep learning techniques. - Ability to work with different input and output image sizes. - Familiarity with generating images using VAEs. If you are confident in your MATLAB skills and have experience with VAEs, please submit your proposal for this project.

  $10 - $30
  Niêm phong
  $10 - $30
  4 lượt đặt giá

  Title: Design Improvements for Built Project Overview: I am seeking assistance with design improvements for my existing project in MATLAB. I need to enhance the overall visual appeal and user experience. Specific Requirements: - Troubleshoot and fix any existing design issues - Implement layout adjustments to improve user navigation and readability - Make documentation changes to align with design - Apply typography changes for a more professional and cohesive look Skills and Experience: - Proficiency in design principles in MATLAB - Solid understanding of electrical multilevel inverters - Experience in implementing layout adjustments and color scheme changes - Proficient in typography and its impact on design aesthetics - Ability to work with existing codebase and provid...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Tengo un trabajo, que requiere conocimientos solidos en MATLAB y un poco del software GMSH, para elementos finitos, para el mallado del elemento en 3D, donde se quiere por medio de unos codigos ya estipulados en las clases, realizar la estimacion de un asiento elastico producido por un flujo subterraneo. Los codigos que tengo tienen alguno errores que ante mi desconocimiento no he sabido arreglarlos, por lo que necesito que la persona contratada los corrija para que pueda por medio de ellos, resolver dicho trabajo.

  $156 (Avg Bid)
  $156 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Project Title: Matlab Iot Algorithm Development for Intermediate Level Iot Project - I am looking for a skilled Matlab developer to assist with algorithm development for an Iot project. - The specific task that requires help is algorithm development in Matlab for our Iot system. - The project does not have any existing code, so the algorithm will need to be developed from scratch. - The complexity level required for the algorithm is intermediate. - The ideal candidate should have expertise in Matlab and experience in algorithm development. - Knowledge of Iot systems and hardware integration would be a plus. - The project is expected to involve data analysis and integration of hardware components. - The successful candidate should be able to develop efficient a...

  $181 (Avg Bid)
  $181 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  bone age assessment 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Bone Age Assessment Project using Matlab - Purpose: Medical diagnosis and study - Technique preference: Radiographic (X-ray) - Need for written report: Yes We are looking for a skilled professional to assist us with a bone age assessment project. The purpose of this project is to conduct a medical diagnosis through the use of radiographic (X-ray) techniques. Key Requirements: - Expertise in bone age assessment using radiographic techniques - Proficient in analyzing and interpreting X-ray images for accurate diagnosis - Ability to produce detailed written reports summarizing the findings Ideal Skills and Experience: - Medical background or experience in the field of radiology - Strong knowledge of bone development and growth patterns - Familiarity with bone age assessment stand...

  $91 (Avg Bid)
  $91 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I need one Matlab developer who has good experience in Matlab I need one easy project I need long term relationships I need from Pakistan, Junior level

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  i have to simulate by using matlab and simulink for an aircraft

  $7 - $18
  Niêm phong
  $7 - $18
  4 lượt đặt giá

  I need a freelancer from Pakistan who has good skills in Matlab I need some projects that are easy. I need work with easy interface and coding

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I need a freelancer from Pakistan who has good skills in Matlab I need some projects that are easy. I need work with easy interface and coding

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Project by matlab 18 giờ left

  I am looking for a freelancer who can assist me with a simulation and modeling project using Matlab. Specific tasks required: - Conduct simulation and modeling tasks in Matlab - Use provided data for the simulation - Handle an intermediate level of complexity in the simulation Skills and experience required: - Proficiency in Matlab and simulation techniques - Ability to work with provided data and incorporate it into the simulation - Experience with intermediate level simulation and modeling projects If you have the necessary skills and experience in Matlab and simulation, please submit your proposal.

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Writing article 17 giờ left

  In addition to helping you write your thesis and other research papers, I can also help you get your work published in prestigious journals with strong indexes. My areas of expertise are listed below: Matlab and image for image processing Radar imaging Data analysis Get in touch with me at your earliest convenience.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá