Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 github công việc được tìm thấy, giá theo USD

  hiện tại bên e đang có 1 dự án dùng về Geonetwork version 4 (master github), Nhờ ae xem qua, nếu được bên e muốn thuê bên a custom giao diện lại theo mẫu đã có sẵn ak a UI mẫu: Hiện có 2 cách để làm giao diện 1. Là sửa trực tiếp từ mã nguồn (: ) 2. Phát triển riêng Web Components giao diện riêng (nó tương tác với các gốc qua API) link 2

  $1250 (Avg Bid)
  $1250 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Như tiêu đề, cần xây dựng VPS và cấu hình máy chủ cho dự án tên: webrtc/apprtc

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Cần tuyển freelancer hỗ trợ làm website cùng team. Website dùng React / TypeScript / Node.js. Codebase trên GitHub. Lương trả theo giờ. Có thể làm frontend hoặc backend.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Có dataset về chứng minh thư, cần xây dựng lại model nhận diện tên, số cmnd, ngày sinh, quê quán dựa trên tọa độ của chúng. Sử dụng mạng GCN có sẵn trong project trên github

  $169 (Avg Bid)
  $169 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Tôi đang cần một dev phụ giúp hoàn thành phần frontend và chrome extension cho một dự án. Dự án này có những features tựa tựa như trello. Tôi sẽ cung cấp các tài liệu về thiết kế và chức năng chi tiết cho những ứng viên được chọn. Dự án này yêu cầu kinh nghiệm/skills sau: - React & Redux - Chrome extension api - Git (sẽ dùng github tạo PRs để tôi review -- tôi cũng là fullstack dev) Trang web sẽ chủ yếu chạy trên máy tính và không cần thiết phải hỗ trợ mobile. Các trình duyệt sẽ hỗ trợ sẽ là: Chrome & Firefox Giá cả hiện tại chỉ để tham khảo vì tôi muốn hợp t...

  $1103 (Avg Bid)
  $1103 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  * Web Developer: - Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí: Web Developer - Có kinh nghiệm trong việc sử dụng Express Web Framework (node.js/express) và GitHub - Sử dụng tốt và GCP là một lợi thế - Có niềm đam mê, mong muốn tìm hiểu và phát triển trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ VR mảng bất động sản. * Desktop App - Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí: Unity Developer - Có kinh nghiệm sử dụng Unity & GitHub - Từng có kinh nghiệm làm việc về mảng VR Application hoặc GCP là một lợi thế. * Mobile App - Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí: Unity Developer - Có kinh nghiệm sử dụng Unity & GitHub - Có kin...

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  -Từ cơ sở dữ liệu, lập trình giao diện để hiển thị dữ liệu lên web -Trích xuất dữ liệu và đưa vào file excel giúp người dùng có thể download -Giải thích source code -Upload lên Github -Gửi báo giá nếu bạn quan tâm

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Đó là 1 phần mềm chấm điểm với mã nguồn mở tôi muốn thêm một công cụ auto cho phép phần mềm tự hoạt động và chụp tới mức quy định tôi sẽ gửi phần mềm qua nếu được Đây là link github của phần mềm

  $500 (Avg Bid)
  $500 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Hiện bên mình đang s...Framework khác như Phalcon, Zend2x là một lợi thế Facebook app dev Viết các app trên facebook theo chương trình sự kiện n Yêu cầu nâng cao (Không bắt buộc: ü Sử dụng tốt AngularJS, NodeJS ü Có thể sử dụng 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu No-SQL, Cassandra, Mongodb là một lợi thế ü Thành thạo Phalcon hoặc Zend2x ü Có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống với dữ liệu lớn ü Đã từng sử dụng GitHub hoặc SVN n Yêu cầu chung: ü Có khả năng tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ mới ü Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh Chi tiết công việc quí tới: - ...

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 lượt đặt giá

  Hiện bên mình đang startup và trong thời gian ...một lợi thế Biết AngularJS hay các Framework JS khác là một lợi thế Biết thêm các Framework khác như Phalcon, Zend2x là một lợi thế Yêu cầu nâng cao (Không bắt buộc): Sử dụng tốt AngularJS, NodeJS Có thể sử dụng 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu No-SQL, Cassandra, Mongodb là một lợi thế Thành thạo Phalcon hoặc Zend2x Có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống với dữ liệu lớn Đã từng sử dụng GitHub Yêu cầu chung: Có khả năng tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ mới Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh Chi tiết công việc quí tới: Dev h...

  $105 (Avg Bid)
  $105 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I'm in need of a developer who can compile a Windows Exe file for the Real-ESRGAN GitHub project. The Exe file should operate on CPU, and accept command-line. Currently, the GitHub project offers only a GPU exe file, hence the need for a CPU version. GitHub link for Real-ESRGAN:

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  React App convert JavaScript and HTML 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking a skilled freelancer proficient in JavaScript and HTML. I currently possess a React filter, accessible via this GitHub link, that functions adequately. However, I aim to transform this React application into HTML and JavaScript to ensure compatibility with WordPress. Consequently, I require a freelancer capable of seamlessly rendering this React application into HTML, accompanied by the necessary scripts, and integrating it into a WordPress plugin. App link: ,net

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  119 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled C, C++, and BoostASIO expert to assist with our ongoing project. The current project, available on GitHub (), is encountering issues related to its integration with Vector Packet Processing (VPP). Your primary responsibilities will involve identifying and resolving these bugs to ensure the project works seamlessly with VPP. Key responsibilities: - Identify and rectify integration bugs between the current project and Vector Packet Processing - Ensure the project runs without any issues Successful freelancers should have: - Proven experience with C, C++, and the BoostASIO library - A strong understanding of Vector Packet Processing and how it interacts with C++ projects - A track record of working on similar integration problems in the

  $160 (Avg Bid)
  $160 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Whaticket Customization Expert Needed -- 3 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for someone skilled in Whaticket modifications. - Adding the feature to send reduced images similar to Whats...same is already working - Grouping images for a more organized look similar to whatsapp. So far I can send more than one image but they are not grouped together like they are on Whatsapp, one appears below the other in the conversation Ideal Candidate: - Proven experience in modifying Whaticket. These are simple adjustments so I would like someone who already knows the Whaticket code as it is on github, so the budget for this demand is low. the application is already running in production so the adjustments will be made directly on the vps there is no need to implement it locally, just make the adjustments do npm run build and restart the backend and front...

  $134 (Avg Bid)
  $134 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá
  C++ Numerical Data Processing Software 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a skilled C++ software developer to create a software on a esp32 which talks to a nrf24 module. The Software parts can be taken from the Github directory: I need only the functionality which can be seen on the pictures in the code. All the web and network stuff can be ignored.

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I'm looking for a Laravel expert who can help me with the continued development of a web application. You should have extremley strong experience with FilamentPhp with package creation, multi-tenant, User authentication, Database integration, and API development. Key Requirements: - Strong experience in Laravel,...FilamentPHP is essential with good eye for design The ideal candidate should have a good understanding of modern web development techniques and be able to deliver clean, maintainable and well-documented code. A keen eye for detail, problem-solving skills, and the ability to work independently are also essential for this role. Please Supply links to your portfolio - specifically filamentphp and github. If you dont have these please dont apply as your application wi...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  115 lượt đặt giá
  C++ Code Structure Simplification 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need someone who can simplify a c++ project for me. The project is the openDTU repository on GitHub () . I want just the inverter control functionality without all the web and cloud connection stuff. I want a library where I can add a device and control it on a ESP32 directly without connecting it to the internet.

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I need an experienced developer to handle...synchronization between the Bling system and the ERP DeluxeUp. - You will need to import vendors from the Bling system and update their information on the ERP DeluxeUp. - Also, you'll update the Bling system with the latest information from the ERP DeluxeUp. - A GitHub connection is required for the DeluxeUp vendor registration. The synchronization process should be scheduled to run daily and should work efficiently. The ideal candidate for this project should have: - Proficiency in API integration, specifically with the Bling system and GitHub - Experience in two-way synchronization between systems - Strong understanding of the ERP systems Please note that access to the Bling system's source code is a requirement f...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  HI team, I came across a GitHub repository containing everything necessary for our current task. The goal is to utilize the referenced link to develop an AWS CDK (Cloud Development Kit) application using TypeScript. This application will deploy a monitoring solution for ECS (Amazon Elastic Container Service) stopped tasks. Our main focus will be on capturing and querying exit codes in CloudWatch Logs, so this solution will provide comprehensive details about the task, including the 'exit code' and 'reason'. Deliverables: - TypeScript codebase for the AWS CDK application. - Deployment documentation with step-by-step instructions.(readmeFile) - Guidelines for querying CloudWatch Logs to retrieve ECS stopped task information. - Optional: Recommend...

  $131 (Avg Bid)
  $131 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  Procuro um desenvolvedor ...cross-platform. Back-end: Node.js, para a API do servidor. Front-end Web: React, Angular, ou Vue.js. Banco de Dados: Relacional: PostgreSQL ou MySQL para armazenamento de dados estruturados. NoSQL: MongoDB ou Firebase Firestore para dados semiestruturados e escalabilidade horizontal Ferramentas de Desenvolvimento e Colaboração: Git para controle de versão, com GitHub para repositórios. Docker para containerização e Jenkins ou GitHub Actions para ci/cd (integração contínua e entrega contínua). - Monetização: Vendas de Dados Analíticos (com Consentimento): Oferecer insights de mercado e análises de comportamento do consumidor para estabe...

  $2416 (Avg Bid)
  $2416 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  I have the following i need WIRING DIAGRAM to that connects ALL of these parts and that will actually make function when together. I will Test this before making any payment as to not waste my time. I wo...bright white light from the Flora Neopixel . Upon Completion you are to send: Instructions Python Code Wiring Diagram I am using 1 Flora Neopixel, but also have a Neopixel Ring if not bright enough Timeframe: open Attached are my EXACT parts as listed in post title: Need help with clear installing OS to Orange Pi Zero 2W as well Orange Pi Zero 2W PiSugar 3 Raspberry Pi Camera Module v1.3 github: PiSugar 3 Please do not say you can do this just to get the job, then not be able to actually not be able to understand the basics.

  $154 (Avg Bid)
  $154 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  JS Developer for Complex Automations 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a talented JavaScript developer who's more than just a coder, but a true problem solver with a hacker spirit. The ...recognize talent or lack there-of. Example of a project: Integrate with Linear's API to build a bot automatically tweeting changes./ Your skills in Node.js will be crucial for creating these scripts and automations. I'm looking for someone who can not only write code, but also think outside the box and come up with creative solutions. Key requirements: - Proficient in JavaScript (please share your github) - Hacker spirit - Strong experience in Node.js - Known how to use AI to code faster - Ability to handle complex automations - Familiarity with building scripts If you can take on these complex tasks and deliver high-quality ...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  96 lượt đặt giá

  I am in need of a developer well-versed in web development to guide me through deploying my GitHub project on Netlify. The project can be found here: These tech were used to make the software ⚛️ React JS - Frontend ? Apollo GraphQL Server v3 - Server API ? GraphQL Template By Mohit - Boilerplate for Apollo ? Prisma - ORM ? Any relational or non-relational database that Prisma supports ?️ Redux w/ Redux Toolkit - State management ? IP Registry - Free Geolocation lookups

  $10 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $10
  8 bài tham dự

  I am in search of a proficient Odoo programmer capable of handling a variety of tasks such as custom module development, database migration, and ERP configuration. i have i am changed github project to new project i took backup for my data from old project and now trying upload this data on new project but i face some problems for example my old data not working so i need restore my old data on new project on Required Skills & Experience: - Highly skilled in Python, JavaScript, and XML - Extensive experience in custom module development and database migration - In-depth knowledge of Odoo's ERP system. Only those with a sound understanding of these requirements and necessary experience should apply.

  $190 (Avg Bid)
  $190 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I need help installing on my self-hosted Ubuntu server via SSH. The server has root access and the primary purpose of this installation is for online streaming services. Key requirements: - Proficient in Linux server administration - Experienced in installing software from GitHub repositories - Familiar with Ubuntu/Debian Linux distributions Please reach out if you have experience in this area and can help with a smooth installation.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  Hello I have a Template for Laravel 10, requirments: - translate all to german and english -> multilanguage system with select button for choosing the language. - create login/sign up / password forgot routes that are functional with gates and middleware on laravel Just looking for qualifized developers, i will check the code self when it will be send. I have created within the github private project a docker container, please use that to develop. All round about the project should be done with Compliance with Laravel standards

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  Project 1 Run this code and get output. Show the output in a small video. The sample data is not downloadable. Find a way to download it or use any other sample data you have. Project 2 Anyone who know how to interface LPCXpresso Board for LPC11U68 and ad8232 heartrate sensor, ds18b20 temperature sensor.

  $62 (Avg Bid)
  $62 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Advise on setting up serverless app (AWS) 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I’m building a new app via: - VS Code + Github - AWS: Amplify, S3, DynamoDB, Cloudfront I don’t need someone to build, but to explain to me how I can build myself.

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  As the project owner, I'm encountering issues with continuous integration failure in my GitHub Actions workflow. • Specifically, the CI system is currently GitHub Actions. • The fundamental problem appears to be continuous integration failure that needs urgent resolving. • For scripting, the project leverages YAML. Thus, expertise in YAML is required. The ideal freelancer for this job would demonstrate a robust knowledge and extensive experience in GitHub Actions, Continuous Integration, and YAML. The successful completion of this project would entail debugging the current continuous integration failure and ensuring a seamless workflow in GitHub going forward.

  $140 (Avg Bid)
  $140 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Group Project 4 ngày left

  ## Requirements To successfully complete this project, you need to collect and process data, then train and evaluate at least two machine learning models an...This file should allow the user to install all necessary packages via the command: `pip install -r ` ## Structure - All project related code in a single Github repository - All code in the repository is only FINAL code - The repository structure is - main folder - data collection - data processing - database - models - model 1 - model 2 - model 3 (if required) - website - - - Each subfolder should be logically organized github repository

  $111 (Avg Bid)
  $111 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá
  Network Security & Vulnerability Assessment 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Do the following tasks as far as you can. Even if you get stuck anywhere, document the process in a way that you can present it to us afterwards. 1. Find the OWASP Juice Shop 2. Fork it to your GitHub Account 3. Run the application on your machine 4. Find the Score Board 5. Find any of the vulnerabilities and fix it directly in the app code 6. Open a pull request with this fix and a meaningful description in your repository 7. Enable dependabot updates for the frontend 8. Get a list of all PRs of your repository on the commandline

  $142 (Avg Bid)
  $142 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled developer to assist with the following tasks on my open source project hosted on GitHub. Check this: 1. Compile the code and fix bugs. 2. Modify the project. a. Create individual components. a. server b. client c. Frontend etc. and refactor. Simplify the code. 3. Test and release. - Compile the code and perform minor tweaks and optimizations to address any bugs that may arise. - After the initial debugging, the focus will shift to modifying the project. It involves breaking down the existing code into individual components such as server, client, frontend, etc. - In this modification phase, the main goal is to enhance the functionality of the project while simplifying the code structure. The final phase will encompass thorough

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  I need custom code to be provided: 1. Add feature to add user profile picture. 2. Add a new field to user profile called "User Type". IMPORTANT: - Latest code from Github to be used. - Provided code should be clean and should follow the same coding pattern as the original app (use classes, imports, etc.) More details to be shared with the selected freelancer.

  $127 (Avg Bid)
  $127 Giá đặt trung bình
  81 lượt đặt giá
  Custom Project Development for AChandra 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need custom code to be provided: 1. Add feature to add user profile picture. 2. Add a new field to user profile called "User Type". IMPORTANT: - Latest code from Github to be used. - Provided code should be clean and should follow the same coding pattern as the original app (use classes, imports, etc.) More details to be shared with the selected freelancer.

  $120 (Avg Bid)
  $120 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá
  Advanced E-commerce Web App 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a skilled Web Application developer to create, update and maintain a sophisticated E-Commerce platform with advanced user interaction features. Key Requirements: - E-commerce ...Interaction: The site should incorporate advanced user interaction features such as live chat and personalized recommendations. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in developing e-commerce platforms, ideally with experience integrating payment systems. - Proficiency in web technologies such as HTML, CSS, JavaScript, and backend languages like PHP, Laravel, Andriod Studio, Vue.Js, Git and Github, Front end Flutter development. . This project requires a developer who can balance the technical aspects of an e-commerce platform with the more interactive elements of a s...

  $715 (Avg Bid)
  $715 Giá đặt trung bình
  171 lượt đặt giá

  ...when a user is in an ad category. All categories and filters will be shared later. 10. Finances: I must have the possibility to apply coupons and promotions (example: 20% off for Christmas etc). A detailed tech scope will be shared, but you have the main idea here: I need a classified ads website with regular features, and some custom features, but nothing too fancy. The code should be on my GitHub repo please, and database (if any) should be hosted with me. Best of luck!...

  $2334 (Avg Bid)
  $2334 Giá đặt trung bình
  63 lượt đặt giá

  I am seeking a skilled programming expert, proficient in either Ruby or Python, with intermediate-level ElasticSearch querying capabilities. The primary task involves intelligently executing aggregations and ne...JSON format, and then transposing it into Excel or CSV format. I'm open to whichever format you are more comfortable with, so long as it is either of the two mentioned. In addition to this, having familiarity with job automation via GitHub is critical for this project role. This background should include understanding how to automate and schedule tasks to regularly extract, convert, and save this data. Ideal Skills: - Proficiency in Ruby or Python - Intermediate level ElasticSearch querying - Experience with JSON to Excel/CSV conversion - Familiarity with GitHub...

  $98 (Avg Bid)
  $98 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...continue building the app. I need someone to continue developing on top of the already existing project. You will be given the supabase token and the existing sourcecode Requirements: - Supabase - Sveltekit - Skeleton UI (Sveltekit UI library) - Midtrans Authentication: - Setup a login and register page using the supabase SDK that also allows users to register/login using third parties such as github, google, etc. - Prompt user to input billing info on register. Settings: - User page: - Design and create an intuitive page for users to edit their information - Tokens page: - Design a page for user to retrieve their API token - Billings page: - Create a backend using sveltekit to connect to the frontend. The billing page should include a list of invoices that have been...

  $443 (Avg Bid)
  $443 Giá đặt trung bình
  115 lượt đặt giá
  AI Music Mixer for Web Application 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Im looking to integrate free AI mixing and mastering tools into my web application. The primary function of this appli...primary function of this application is to allow users to combine tracks, mix and master with user controls to vary level of input (-10/ 0 /+10). It should incorporate AI controls optimized for all music genres. Skills and Experience: - Strong proficiency in AI programming and web application development - Ability to create a user-friendly interface suitable for beginners -Experience integrating github repositories - Experience optimizing AI for various music genres is advantageous for this project The end result should be an accessible platform for users to practice and improve their mixing and mastering skills, irrespective of their expertise level or prefer...

  $137 (Avg Bid)
  $137 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  Forgejo Profile README implementation 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are looking to sponsor someone implementing functionality into the Forgejo open source project (a fork of Gitea) that allows users to set a README on their personal or organization profile in a manner similar to GitHub. If, for a personal profile, a repository of the same name as the username exists in the user's account, it is public and contains a , the content of that file should be displayed in the user profile above the list of the user's repositories. For organizations, if a .forgejo repository exists in that organization, it is public and contains a profile/, the content of that file should be used. We encourage you to contribute your code to the Forgejo project under your own name.

  $139 (Avg Bid)
  $139 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  I need an AI expert to help with the following: 1) Install an Open Source model from Github to Google Cloud and walk us through the process. 2) Fine tune the model for our purposes and walk us through the process (when we are ready). 3) Train the model on different datasets as needed. We will need your consulting skills for this effort. I have already established the necessary infrastructure for ML model deployment and hosting. The focus of this project is on installing and fine-tuning an existing model on Vertex AI. It is VERY IMPORTANT that you are able to walk us through the process of installation, fine-tuning and adding additional datasets. Ideal Skills and Experience: - Expert understanding of Machine Learning concepts - Proven experience with Vertex AI - Solid understandin...

  $135 (Avg Bid)
  $135 Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá
  HTML Templates for GitHub Dashboard 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...for a developer proficient in HTML to help create templates for a GitHub dashboard I am building. Key Project Requirements: - Creation of HTML templates: The primary task will be to design and implement the visual structure of our dashboard using HTML. - Integration with GitHub: These templates will be integrated into our GitHub project. Familiarity with the platform is a must. Functionality: - Data Visualization: The dashboard will need to display data in a clear, visually engaging way. - User Management: Different users will have different levels of access and control on the dashboard. Ideal Candidate: - Proficient in HTML: Strong knowledge of HTML is a must. - Experience with GitHub: Previous experience with GitHub or similar platforms is a pl...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...updated. I'm also open to other suggestions on how I can have a restore my prod environment on a separate cloud server without it generating a licensing error issue. If this doesn't work then I will need you to put an instance of the prod database to the staging subdirectory folder on the production server that I already have as this is the only way to get around a licensing issue with the SaaS. GitHub will also need to be updated accordingly and direction on passwords that need to be changed. Ideal candidates should: - Have a strong background in setting up and managing staging servers, ideally for Laravel projects. - Understand the importance of replicating the live environment for accurate testing. - This project is a critical step in our development process ...

  $147 (Avg Bid)
  $147 Giá đặt trung bình
  105 lượt đặt giá
  React-Typed Weather Forecast Application 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Description: For this assignment, you will create an optimized cities table and a weather forecast web application using React, TypeScript. Core Requirements: Display Cities in a table: Show all cities in a table format with infinite scroll (use this api to get the city data: the weather for the user's current location. Maintain history of viewed locations' weather. Provide options to switch between different units of measurement (e.g., Celsius/Fahrenheit, metric/imperial). Add a feature to save favorite locations for quick access. Deployment: Deploy your project with any hosting provider. Choose a hosting provider that best fits your needs: Netlify Vercel GitHub Pages AWS Amplify Firebase Hosting

  $79 (Avg Bid)
  $79 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  UI + Ethereum DeFi Web3 Developer Needed 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in search of a skilled web3 developer to assist in the ongoing development of a decentralized finance (DeFi) project on the Ethereum blockchain. The project is currently in progress, and the ideal candidate will have a solid understanding and experience in Ethereum, EVM, and Dex technologies. The original developer has...preferred for the job include: - Proficiency in Ethereum and Solidity - Experience in developing DeFi projects - Familiarity with EVM and Dex - Understanding of the blockchain technology - Ability to work in a team and deliver high-quality code in a timely manner. If you have the mentioned expertise and are interested in contributing to a promising DeFi project, please reach out with your portfolio,github and relevant experience. Looking forward to your ...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  Idea_ISIX 5 ngày left

  Download two files from a website and sort them and get CSV output The project was uploaded to GitHub The project includes a 30-day warranty including changes and updates

  $85 (Avg Bid)
  $85 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...caller,pre recorder or AI generated TTS) white label ready or not. KPI analysis The Goal of this research is to figure which or what is the best system/platform/Integration to use that gives the right combination so it result in cost effective, work effiency, best call per minute or per second tariff etc etc, feel free to do your own custom setup or integrations, for example : aws connect + github + retools (example setup) google cloud + dialogflow + etc etc (example setup) Twilio + this + that. you will have to compare at least 5 subject or combinations list all the pros and cons list details of the expenses (implementing cost, monthly cost,etc etc) Responsibilities: do research to find the best integration system in terms of cost and services Skills required: - project b...

  $109 (Avg Bid)
  $109 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá
  website upgrade 2 ngày left

  I am looking for a skilled website developer to upgrade our website. The specific improvements we need are in terms of functionality and user experience. The ideal candidate should have experience in: - Improving website functionality to enhance user ex... I want to interface with betfair or betdaq api to fetch prices add ability to vote for which horse is going to win add ability to add notes to horses and jockeys generate heatmaps from speed ratings Website is currently generated by a python script daily. Would have to be able to handle the data generated each day. If you are able to, can rework data generation. based off elommr from github currently. Ideas welcomed. Price negotiable Will not respond to general I have read your job post messages. I know you did not rea...

  $10 (Avg Bid)
  Địa phương
  $10 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Building a Shopify App. 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...freelancers to ultimately sign an NDA and IP agreement. There are several important elements we need built, though we are not yet fixed on a development stack. Basically we need functionality such as shopping cart management, order modifications, returns and exchanges, product information, FAQs, store policies, discounts, and upselling/cross-selling capabilities. Probably most or all is in some github repository, which we are fine with using as well as GPT-4, which, if you don't have an account, we'll get you one. It is important to only use MIT or similarly licensed code such that it is legal to use the code or derivations in a commercial software. Freelancers should mention which development stack they would use. There are lots of Shopify repositories here:

  $569 (Avg Bid)
  NDA
  $569 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  Các bài viết top github cộng đồng