Hibernate oraclexml jobs

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  4,048 hibernate oraclexml công việc được tìm thấy, giá USD
  Trang web quản lí văn bản Đã kết thúc left

  Mình cần thiết kế 1 trang web quản lí văn bản (đã có mẫu sẵn) dựa vào mẫu làm theo. Ngôn ngữ: JSP và servelet kết nối dữ liệu MySQL với Navicat, sử dụng kĩ thuật hibernate và struts. Time: 3 ngày là có thể xong được

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  5 lượt đặt giá

  ...JAVA, .NET hoặc PHP... • Có kinh nghiệm HTML, CSS, Javascript, AJAX, jQuery, JSON. • Tùy từng ngôn ngữ, yêu cầu tối thiểu biết 1 framework, CMS - JAVA: Struts, Spring, Hibernate… - PHP: nuke, joomla, CI…. - .NET: EntityFramework, DNN, ... • Có kinh nghiệm với Web server: Tomcat , Apache hoặc IIS • Có kinh ng...

  $1247 (Avg Bid)
  $1247 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  12 lượt đặt giá

  ...tại bên viettel soft đang có nhu cầu tuyển nhân sự insource vị trí phát triển java. Yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu anh quan tâm, vui lòng gửi cv cho em nhé: phamktung@[login to view URL] , em sẽ li&e...

  $55 (Avg Bid)
  $55 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  1 lượt đặt giá

  ...thì viettel soft đang có nhu cầu tuyển nhân sự insource cho vị trí phát triển java. yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi cv cho mình nhé: phamktung@[login to view URL] , ...

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 lượt đặt giá

  ...soft đang có nhu cầu tuyển insource cho các dự án của trung tâm. Vị trí phát triển: yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi CV vào mail của mình nhé: phamktu...

  $150 - $150
  $150 - $150
  0 lượt đặt giá

  ...tại bên viettel soft đang có nhu cầu tuyển nhân sự insource vị trí phát triển java. Yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu anh quan tâm, vui lòng gửi cv cho em nhé: phamktung@[login to view URL] , em sẽ li&e...

  $150 (Avg Bid)
  $150 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  1 lượt đặt giá

  ...thì viettel soft đang có nhu cầu tuyển nhân sự insource cho vị trí phát triển java. yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi cv cho mình nhé: phamktung@[login to view URL] , ...

  $5 - $5 / hr
  $5 - $5 / hr
  0 lượt đặt giá

  ... Các vị trí: 1. Nhân viên phát triển phần mềm (chủ yếu): Yêu cầu trình độ nhân sự phải thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. 2. Nhân viên phát triển phần mềm trên di động: Nhân viê...

  $555 (Avg Bid)
  $555 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  1 lượt đặt giá

  ...would like to create a WAR type client project to consume a RESTful server from the following example: [login to view URL] The RESTful backend webserivce project is already Mavenized, and it s already written as an example as shown in the above link. Requirement: Server backend:

  $15 (Avg Bid)
  $15 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  3 lượt đặt giá

  ...would like to create a WAR type client project to consume a RESTful server from the following example: [login to view URL] The RESTful backend webserivce project is already Mavenized, and it s already written as an example as shown in the above link. Requirement: Server backend:

  $19 (Avg Bid)
  $19 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  8 lượt đặt giá

  ...would like to create a WAR type client project to consume a RESTful server from the following example: [login to view URL] The RESTful backend webserivce project is already Mavenized, and it s already written as an example as shown in the download link above. Requirement:

  $7 - $15
  $7 - $15
  0 lượt đặt giá
  Java API in Spring Boot, 50hrs per week 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...science or engineering (or equivalent professional experience). Experience in Java EE Application development and Web development using technologies such as Spring,Spring Boot, Hibernate, Web Services, Experience building complex software systems that have been successfully delivered to customers. Experience in working with Java EE Application Servers: e

  $402 (Avg Bid)
  $402 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  30 lượt đặt giá

  I know Java , j2ee, MySQL, hibernate and HTML

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  1 lượt đặt giá

  Working on 5 angular tables, i have finished one. I need a support to finish other tables using my table data and store into database through write java REST call with Hibernate quires.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  10 lượt đặt giá
  Java developer for long term 21g left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are looking for full-time java developer who has expert level experience on 1. spring boot, 2. spring rest, 3. hibernate 4. Postgre Sql or mysql Project type: Social networking application highly scalable. Project duration at least 4 month. Only apply of you have this skills Only individual will be considered, companies do not apply. Thanks

  $667 (Avg Bid)
  $667 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  46 lượt đặt giá

  ...would like to create a WAR type client project to consume a RESTful server from the following example: [login to view URL] The RESTful backend webserivce project is already Mavenized, and it s already written as an example. Requirement: Server backend: 1. change the given

  $22 (Avg Bid)
  $22 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  9 lượt đặt giá
  Java Trainer Đã kết thúc left

  Hi We are looking for a Java Trainer who can work Ful...Trainer who can work Full Time for our corporate Office located at Hi-Tech City. Must have strong training experience in Core Java. Strong training experience in Springs, Hibernate. Kindly revert me back if meet this criteria. Office Location: Genesis Techsystems Jacob Hi-tech City, Hyderabad

  $382 (Avg Bid)
  $382 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  4 lượt đặt giá
  Full stack Đã kết thúc left

  AngularJS, Oracle RDBMS, PL/SQL, REST, Hibernate JPA, Prime Faces, Mockito, JSF

  $565 (Avg Bid)
  $565 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  26 lượt đặt giá

  ...would like to create a WAR type client project to consume a RESTful server from the following example: [login to view URL] The RESTful backend webserivce project is already Mavenized, and it s already written as an example. Requirement: Server backend: 1. change the given

  $22 (Avg Bid)
  $22 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  22 lượt đặt giá

  ...Expected skills & experience: -Hands-on experience in designing and developing Springboot application in Java -Basic understanding of REST API design, implementation, JPA, Hibernate at practical/code level -Exposure to development tools like - Git, Gradle, IntelliJ/Eclipse, Deployment in AWS/GCE -Good communication skills and ability to technically

  $1924 (Avg Bid)
  $1924 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  4 lượt đặt giá

  Programador Freelance para proyecto con aproximadamente 200 horas de dedicación al año. Sin horario específico Desarrollo en entorno Java Strut2 + GIS Necesidad de conocer: Hibernate + Spring + Geotools + OpenGIS + PostgreSQL Proyecto de mantenimiento y desarrollo evolutivo de una aplicación ya operativa Relación mercantil Reuniones de seguimiento realizad...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  17 lượt đặt giá

  ...would like to create a RESTful client to consume the REST webservices from a RESTful server from the following example: [login to view URL] The RESTful client must be Mavenized, and it should be deployable to a Tomcat application server. Completion time: 24~48 hours. Your work is much appreciated

  $29 (Avg Bid)
  $29 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  17 lượt đặt giá

  Hi, this is for educatio...would like to create a RESTful client to consume the REST webservices from a RESTful server from the following example: [login to view URL] The RESTful client must be Mavenized, and it should be deployable to a Tomcat application server. Your work is much appreciated .

  $19 (Avg Bid)
  $19 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  21 lượt đặt giá
  I need Software Engineers Đã kết thúc left

  We have an opportunity for Mid to Senior Java Developers for a...working experience in the following framework or technology: o J2EE o Swing o Web Services o XML o RMI Expertise using the following framework or technology is a plus o Hibernate o Spring o IBM MQ o EJB Experienced in using the following tools: o SVN o Tortoise o Eclipse o Maven or Ant

  $24 (Avg Bid)
  $24 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  25 lượt đặt giá
  Marketplace software Đã kết thúc left

  ...Beauty Marketplace in stealth and we are looking to add an experienced backend software engineer to our team. The following skills are required: Java, Spring Boot, JPA/ Hibernate, Rest, MySQL, AWS S3, Heroku, JWT Have a minimum of 5 years experience building enterprise software as a fullstack backend software engineer. Must have a minimum of a bachelors

  $182 (Avg Bid)
  $182 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  4 lượt đặt giá

  ...Struts Framework DB:- MS SQL Server 2008 we are looking to convert that project to latest frameworks. FrontEnd:-BootStrap,HTML5 and JSP's BackEnd:- Spring Framework and Hibernate DB:- MS SQL Server 2008 we have a template for Bootstrap and have plan to complete this in 10 days time. so please let me know possibilities and will provide details if any

  $189 (Avg Bid)
  $189 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  21 lượt đặt giá
  Web application Development Đã kết thúc left

  ...Should be ready to work from our office on request basis. 2 to 3 Years of Experience with strong codeing skills in Java (Java8 Knowledge is preferable) Strong Knowledge in Hibernate, Javascript, Jquery, Html, css and should have hands on experience in front-end development (Thymeleaf preferable) Should have very good experience in relational database

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  26 lượt đặt giá

  ...Beauty Marketplace in stealth and we are looking to add an experienced backend software engineer to our team. The following skills are required: Java, Spring Boot, JPA/ Hibernate, Rest, MySQL, AWS S3, Heroku, JWT Have a minimum of 5 years experience building enterprise software as a fullstack backend software engineer. Must have a minimum of a bachelors

  $573 (Avg Bid)
  $573 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  36 lượt đặt giá
  CRUD SPRING + HIBERNATE Đã kết thúc left

  Hello, I need to make a program that inserts, modifies and consults a table with spring and hibernate. A table connected to two more.

  $28 (Avg Bid)
  $28 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  9 lượt đặt giá
  Web based POS Đã kết thúc left

  Web Based POS 1. Login Page 2. Roles and their Privileges (Create record, Update rec...loading from Menu table based on Role 5. Products Page 6. Customer Registration page 7. Sale Invoice Page 8. Invoice/Bill Print 9. Daily Sale Report Java - MongoDB/MySQL - Hibernate/JPA CSS - JavaScript (react framework) Source Code required along with solution.

  $2686 (Avg Bid)
  $2686 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  29 lượt đặt giá

  I need an expert elastic search consultant and developer. Only individual should apply. Candidate should have good command on java and hibernate. Preference will be given to candidate who has worked on hibernate and elastic search integration libraries.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  14 lượt đặt giá

  ...experience in this field.. We are a hard-working web-development company I’m a full-stack web developer. I have lots of experiences in java,j2ee,spring,android,oracle,mysql,hibernate,Restful API and angular Js. I focus on front-end to backed development based on AngularJS and spring and android and oracle/mysql, using Laravel based back-ends. Looking forward

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  2 lượt đặt giá
  Full Stack Java Developer Đã kết thúc left

  Need a full stack Java developer. Must have a strong command on both front end and back end technologies. Microservices Angular JS, Angular 4/5 Spring MVC, Spring Boot ORM: Hibernate Java Akka framework would be a plus.

  $493 (Avg Bid)
  $493 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  47 lượt đặt giá
  Simple UPS software Đã kết thúc left

  I need is a simple windows service to monitor the serial port and listen to specific command so it can shutdown or hibernate whatever configured from the UI of the program. need that as a windows service because it should run even there is no user logged in. also, need to write this from C# or VB.net and I need the code. I have an Arduino connected

  $170 (Avg Bid)
  $170 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  5 lượt đặt giá

  We're looking to hire a Senior-...on our project full or part time for the next 2-5 months or longer. Solid experience in building multi-tier web applications is a must. Frameworks: Spring/Spring MVC, Hibernate, Angular Environment: MySQL + Tomcat + Apache on AWS Optional but desirable: experience with Google Maps API and Stripe payment system.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  83 lượt đặt giá
  I need programmer Đã kết thúc left

  Project is already in JAVA, Spring, Hibernate with MySQL. Need skilled programmer for 3 months / based on project quantity

  $388 (Avg Bid)
  $388 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  18 lượt đặt giá
  Spring Rest Services Đã kết thúc left

  ...with knowledge in Spring and angular 5 I want a new Spring Project with Maven on Eclipse Sts The project offers several rest servives, and use Spring (not spring boot), Hibernate,JPA, Spring Security. The system offer two kinds of web services, public and privates(spring security) All web services must implemented in cors mode, because these ll invoked

  $217 (Avg Bid)
  $217 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  27 lượt đặt giá

  ...criteria to share at this challenging traffic project: * Programming: Android and JavaEE + Spring; welcome: iOS or Xamarin/React Native, AngularJS. * Technologies: Tomcat, Hibernate, Maven, GIT, Linux server, … * Very helpful: OpenCV, geo-based & map systems experiences, view for good usability and design. * PM: Knowledge about SCRUM, correct estimations

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  19 lượt đặt giá
  Write some software Đã kết thúc left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java. Core Java ,adv Java spring hibernate

  $21 (Avg Bid)
  $21 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  6 lượt đặt giá

  Need an independent expert programmer to work on technologies mentioned to make a web application which is combination of Java and Angular 4 or above. Exchange data between Java and Angular using single session management. You would need to submit a sample application, which manages data / user session in Java and Angular. e.g. Create Java CRUD app where user logs in and creates his profile with ...

  $73 (Avg Bid)
  $73 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  21 lượt đặt giá

  We ([login to view URL]) have a team of 2 seasoned Java engineers in Omsk. Looking for another Java engineer to join the team. We are on Spring / Struts 2 / Hibernate stack, leveraging Bootstrap in the frontend. Tasks are managed via JIRA. We use Git and Jenkin for SCRUM and release management. This is a full-time 40 hours/week position.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  24 lượt đặt giá

  Introduction I am looking for a DevOps engineer with AWS and Virtual Desktop experience to create Devtop accounts on AWS to be used for hybrid Py...can admin the accounts in a non-strictly technical way. E.g. through a platform or UI. The users can access their account via a client. The users can choose to shut down, hibernate, lock their devtop.

  $1572 (Avg Bid)
  $1572 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  21 lượt đặt giá
  Software Development project Đã kết thúc left

  We need a software team, developing an interesting product for bank. The team is required to be on-site at our premise (Hochim...for bank. The team is required to be on-site at our premise (Hochiminh City, Vietnam) and work under management of our PM. Requirement: 1. Java 2. Spring 3. Hibernate 4. Oracle or 1. Java Fx 2. CSS

  $115 / hr (Avg Bid)
  $115 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  23 lượt đặt giá

  ...Struts Framework DB:- MS SQL Server 2008 we are looking to convert that project to latest frameworks. FrontEnd:-BootStrap,HTML5 and JSP's BackEnd:- Spring Framework and Hibernate DB:- MS SQL Server 2008 we have a template for Bootstrap and have plan to complete this in 10 days time. so please let me know possibilities and will provide details if any

  $192 (Avg Bid)
  $192 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  16 lượt đặt giá
  Write some software -- 2 Đã kết thúc left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Mac using Java. java springboot spring security...developed for Mac using Java. java springboot spring security..a simple ecommerce..with login(use,admin), products(5), shopping cart(add,delete items), checkout, oracle sql, hibernate, testcases(2), readme file

  $170 (Avg Bid)
  $170 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  10 lượt đặt giá
  Write some software Đã kết thúc left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Mac using Java. a simple ecommerce website, with login(user, admin), produ...login(user, admin), products(5), shopping cart with add delete items, oracle as database, checkout. needs to be done in spring boot, with html css bootstrap, spring security, hibernate

  $218 (Avg Bid)
  $218 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  7 lượt đặt giá

  Implement an Airline Reservation Sub-System that allows a customer to search and reserve flight tickets. The customer can search for suitable flights available between the two cities of travel for selected departure and arrival date. On selection, the system displays the list of available flights with details like airline, flight number, price of the ticket and travel time. The customer can choose...

  $224 (Avg Bid)
  $224 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  22 lượt đặt giá

  1. Java shopping cart web application using Spring MVC 4.2.5, Hibernate 5.x, Database like oracle, Mysql, SQL SERVER and Eclipse 4.7(Oxygen) 2. Java shopping cart web application with Spring Boot 2.x, Hibernate 5.x, Thymeleaf and Eclipse 4.7(Oxygen) These 2 java web shooping cart application are base on an Tutorial Article that i see online, i could

  $138 (Avg Bid)
  $138 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  16 lượt đặt giá

  Looking for Java, microservices, spring mvc, hibernate, jenkins, j2ee technologies, webservices developer who can code on the fly.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  32 lượt đặt giá