I need a wordpress expertcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  302,811 i need a wordpress expert công việc được tìm thấy, giá theo USD

  meri apk download site hai muje google me top 3 krvana hai

  $57 (Avg Bid)
  $57 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Chào w4web, tôi thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Chào ♛ White Hat SEO Expert ♛, tôi thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  ONE EXPERT NETWORK Đã kết thúc left

  Trước đây tôi có nhờ 1 người lập trình trang web chuyển đổi điểm Token bằng ngôn ngữ PHP với Laravel. Nay do mất thông tin liên lạc người đó, nhưng tôi lại có nhu cầu làm thêm vài tính năng mới chưa có trong web này cùng việc mở rộng 1 vài tính năng đã có ở web đó. Tôi cần liên hệ bạn nào trên cộng đồng Freelancer dày dạn kinh nghiệm về PHP với Laravel và có thể đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu của tôi. Tôi đồng ý sẽ trả chi phí thực hiện tốt nhất mà bạn mong muốn. LH - 091 9 40 50 80.

  $4000 (Avg Bid)
  Địa phương
  $4000 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Đồng bộ triển khai các hoạt động digital marketing trên 3 nền tảng: GG adword, Facebook & Website.

  $3098 (Avg Bid)
  Địa phương
  $3098 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Bước 1: tạo kho đề thi theo cây phân cấp thư mục của các khối lớp Bước 2: xây dựng ma trận đề Bước 3:thành lập đề theo ma trận Bước 4:tính độ khó câu hỏi theo công thức Bước 5: tính độ khó đề thi ban đầu Bước 6: cho hs làm bài và lấy kết quả Bước 7: điều chỉnh lại độ khó câu cho hợp lý

  $555 (Avg Bid)
  $555 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  $300 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Wordpress Expert VN Đã kết thúc left

  Tôi có cần làm việc với chuyên gia về Wordpress lâu dài. chỉ làm việc với người nói được tiếng Việt. Thanks

  $194 (Avg Bid)
  $194 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Cần làm việc lâu dài với chuyên gia về php và wordpress, là người Việt Nam hoặc nói được tiếng Việt, ai đủ tự tin xin mời bid nhé. Thanks

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I NEED A SEO EXPERT for Main keywords : Thuoc La IQOS Target Main Page : IQOS Chinh Hang IQOS VietNam Target Main Page : IQOS 2.4 PLUS or IQOS MARLBORO IQOS PARLIEMENT IQOS HEETS

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  $86 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  $295 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  Hire a spreadsheet expert Đã kết thúc left

  Tìm kiếm nhà cung cấp các sản phẩm về nội thất, cơ khí chính xác, phụ kiện, công cụ hỗ trợ... cho các doanh nghiệp nước ngoài mới thành lập

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 lượt đặt giá

  thanh lap mot cong ty kinh doanh da quoc gia

  $101 (Avg Bid)
  $101 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá
  $102 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  Cần tuyển 1 expert về html để chuyển từ psd sang html. Yêu cầu rất khắt khe nên chỉ tuyển Pro, kinh nghiệm ít nhất 3, 4 năm cắt responsive.

  $1029 (Avg Bid)
  $1029 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Cần lập trình viên android expert, có khả năng làm việc với server tốt. Để lại skype để tiện contact.

  $303 (Avg Bid)
  $303 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Tôi cần tìm một chuyên gia về sharepoint tại TP, Hồ Chí Minh. Mong các freelancer nào có đủ điều kiện để lại thông tin, mình sẽ liên hệ lại. Nice day.

  $541 (Avg Bid)
  $541 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I am in need of a skilled and experienced statistician who specializes in regression analysis. Specific Requirements: - The main focus of this project will be on conducting regression analysis. - I already have a dataset ready for analysis, so no data collection is required. - The preferred software for this project is R. Ideal Skills and Experience: - Expertise in regression analysis and statistical modeling. - Proficiency in using R for statistical analysis. - Strong knowledge of statistical concepts and hypothesis testing. - Ability to interpret and visualize data effectively. - Experience in working with large datasets and handling complex statistical models. If you have the necessary skills and experience in regression analysis, as well as...

  $421 (Avg Bid)
  $421 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  We already have designs for the website and looking to add more features so looking for a skilled , Typescript and Node.js developer who can build API and integrate into responsive website. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in web development languages such as , Typescript and Node.js. - Experience in creating modern and sleek responsive website from PSD to HTML.

  $356 (Avg Bid)
  $356 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  Excel expert -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an Excel expert to assist me with a data entry task. Specific requirements for the project include: - Entering a small amount of data (1-500 entries) into an Excel spreadsheet - No specific format or template needs to be followed, as I am open to any suggestions or ideas Ideal skills and experience: - Proficient in Excel and data entry - Attention to detail to ensure accurate data entry - Ability to work efficiently and meet deadlines

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  Excel expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an Excel expert to assist me with data analysis tasks. Project Requirements: - Perform data analysis tasks in Excel - Create formulas and functions as needed - Organize and enter data efficiently - No specific format or template required - Project deadline is within a week Ideal Skills and Experience: - Proficient in Excel and data analysis techniques - Strong knowledge of formulas and functions in Excel - Attention to detail and accuracy in data entry - Ability to work within tight deadlines - Flexibility and creativity in presenting data outputs

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  more info wil be shared in chat

  $1 - $5 / hr
  Niêm phong
  $1 - $5 / hr
  5 lượt đặt giá

  I have a wordpress installation with fresh newspaper theme installation. My client is willing to get exact font as its in but my font is looking different. Need expert to manage this for me.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  Figma Expert Needed for a Project - Fuji Store I am looking for a Figma expert to assist with UI/UX design tasks for a desktop application. The ideal candidate will have experience in creating modern designs. Specific requirements for the project include: - UI/UX design tasks such as wireframing, creating user flows, and designing user interfaces. - Creating a modern and visually appealing design that aligns with the brand identity of Fuji Store. - The ability to work with Figma to create interactive prototypes for user testing and feedback. - Collaborating with the development team to ensure the design is implemented accurately. Ideal skills and experience: - Proficiency in Figma and a strong understanding of its features and capa...

  $22 - $59
  Niêm phong
  $22 - $59
  29 lượt đặt giá
  3D rendering Expert 482 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  3D rendering Expert Needed for High Detail Product Rendering Requirements: - Expert in 3D rendering - Experience in product rendering - Ability to create high detail renderings Skills: - Proficiency in 3D rendering software - Strong understanding of product rendering techniques - Attention to detail and ability to accurately reproduce product features Responsibilities: - Create high detail renderings of the product - Ensure accurate representation of product features - Meet project deadlines Note: Specific software for rendering is not required, the freelancer can use their preferred software.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá
  I need WordPress expert.... 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need to change the template of my website Start your bid with Template to be considered..

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá

  I am seeking a DevOps expert to assist with a CI/CD setup for my project. The specific tasks that I need assistance with include: - Setting up CI/CD for automated testing and deployment - Configuring Jenkins for seamless integration - Deploying Terraform for efficient infrastructure management The existing environment setup is cloud-based, so experience with cloud platforms is required. The desired outcome of the CI/CD setup is to achieve automated testing and deployment, ensuring improved deployment speed and enhanced scalability and reliability. Ideal skills and experience for this job include: - Expertise in CI/CD setup and configuration - Proficiency in Jenkins and Terraform - Strong understanding of cloud-based environments - Knowledge of ...

  $38 (Avg Bid)
  $38 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Need a youtuber expert for helping me out to grow my channel Skills and Experience: - Expertise in channel optimization - Experience in growing channels with a focus on musical instruments business - Ability to increase audience count from 500-1000 Responsibilities: - Provide guidance and strategies for channel optimization - Help develop a content strategy that aligns with the musical instruments business focus - Assist with video editing to enhance the overall quality of the content - Implement tactics to increase audience count within the 500-1000range Note: Please provide examples of previous work and success stories in growing YouTube channels.

  $42 (Avg Bid)
  $42 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  I need WordPress expert -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need to change the template of my website Start your bid with Template to be considered..

  $31 (Avg Bid)
  $31 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá
  Need a D365 Business Central expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Business Central Online Add a new Field (text) to Purchase Invoice by name “A&P Expense Number”. No validation is required on this new field. When a Purchase Invoice is posted and the purchase invoice has “A&P Expense Number” filled (not blank), the system should read the value of “A&P Expense Number”, "due date" and call a MS Flow/automate or an API which ever is easier. The API that might be need to be called will be in the following format xrmlabs.com/updateAnPPortal/id=<value of “A&P Expense Number” field>&NetDate=<due date in YYYY-MM-DD format>

  $449 (Avg Bid)
  $449 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a Google Ads expert to help me generate leads for my services business. Main Goal: Generate leads Target Audience: International customers Budget: Under $500 Ideal Skills and Experience: - Proven experience in running successful Google Ads campaigns - Expertise in lead generation strategies - Strong understanding of international audience targeting - Ability to effectively manage a campaign within a limited budget - Proficiency in optimizing ad performance and maximizing ROI - Knowledge of relevant tools and platforms for tracking and analyzing campaign metrics If you are a Google Ads expert with a track record of generating leads for international businesses and can work within a budget of under $...

  $72 (Avg Bid)
  $72 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Crystallography expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need a crystallography expert who can work on olex2. Please get in touch.

  $116 (Avg Bid)
  $116 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I need some changes to an existing Wordpress website. To import and create the products and layout fixes.

  $436 (Avg Bid)
  $436 Giá đặt trung bình
  121 lượt đặt giá

  I am looking for a full-stack developer who has expertise in Laravel and experience working on live servers. The ideal candidate should be available for 4 hours daily and should be able to work live on the server. The main objective of the project is website development and the expected timeline for this project is more than 4 weeks. My budget is 200 INR per hour. Skills and experience required: - Laravel expertise - Experience working on live servers Project details: - Objective: Website development - Timeline: More than 4 weeks - Budget: 200 INR per hour

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Expert CI Developer Needed (Friendly) -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Expert CI Developer Needed for Existing website to Add new services (3rd Party API).

  $119 (Avg Bid)
  $119 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  looking for AdSense expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hi, I'm looking for who has the expertise to get approval for Adsense. - Who can analyse the website and suggest the changes as per the absence policy? - who knows all the criteria to get approval easily as per the policy.

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Google Sheets Expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Google Sheets expert to assist me with formula creation and updating the google sheets. I need someone to have items move from one page to another once marked completed. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Google Sheets - Strong knowledge and experience in creating formulas and functions - Ability to understand and refine the client's ideas for the formula - Experience working with medium complexity data in Google Sheets

  $107 (Avg Bid)
  $107 Giá đặt trung bình
  92 lượt đặt giá
  iPhone, tablet and PC design expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of an iPhone design expert who can refresh my existing design with a small update. The ideal candidate should have experience in creating minimalist and modern designs. Key Requirements: - Expertise in iPhone design - Ability to refresh existing design with a small update - Experience in creating minimalist and modern designs The project requires designing 6-10 screens/pages for the iPhone. Skills and Experience: - Proficiency in iPhone design - Strong understanding of minimalist and modern design principles - Experience in refreshing existing designs - Ability to create visually appealing and user-friendly designs for iPhone devices.

  $90 (Avg Bid)
  $90 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  I am looking for an expert who can generate reports for our online platform. Data and Information: - The First half of the report will have data from our Forms and 2nd half will have calculations. - All the section should be dynamic which means that If the respective field will have data then it will be displayed or else hidden. - Excellent formatting is the basic necessity. - Will have dynamic header and Footer. Format and Design: - The client has a specific template in mind for the PDF reports. Frequency: - The PDF reports need to be generated on a daily basis. Skills and Experience: - Proficient in data analysis and report generation - Experience with generating PDF reports for online platforms

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  STATA expert required -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  STATA expert required. Place bid if you can start today

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  LONG TERM DESIGNER NEEDED EXPERT $2/hour 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  To create visually impactful graphics and layouts for marketing and promotional materials, ensuring brand consistency and meeting marketing strategies. Key Duties and Responsibilities: Design Creation: Develop graphics and layouts for digital and print media, including websites, social media, brochures, and flyers. Brand Consistency: Maintain brand consistency across all...Qualifications: Bachelor's degree in Graphic Design or related field (preferred). Proficiency in Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign), Figma, and Canva. Strong design portfolio showcasing creativity and skill. Excellent visual design skills and problem-solving ability. Up-to-date knowledge of design trends and technologies. Strong communication skills and ability to work both in a team and...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  I am looking for a Python expert to update my existing script for web scraping. I have detailed specifications for the updates that I would like to have implemented. I expect the completion of this update within a week. Skills and experience needed: - Strong proficiency in Python programming language - Experience in web scraping and data extraction - Familiarity with libraries such as BeautifulSoup and Selenium - Ability to understand and implement detailed specifications Budget: $40 USD

  $127 (Avg Bid)
  $127 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I need a person for long-term contract, who has expertise in using WordPress latest block Editor (Gutenberg), Not going to use any custom page builder (So anybody with Elementor, WP bakery or any other page builder expertise, does not need to bid here) Look for documentation about block editor here I utilize a few more plugins to help with design. But mostly the person should be an expert in creating custom block themes, and know well how to use , Creating template files and patterns. Using Site Editor to create header, footer, pattern, and page templates. Know well about default blocks uses like, query loop block

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  MacOs expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a MacOS expert who can assist me with updating from OsX 10.9.5 to Big sur. I have two additional Mac computers and need to update. The ideal candidate should have experience in troubleshooting and software installation. Specific requirements for the project include: - Optimizing my Mac system for better performance and efficiency - Troubleshooting any issues that may be affecting the system's performance - Installing necessary software for system optimization Skills and experience needed: - Strong knowledge of MacOS and its optimization techniques - Experience in troubleshooting and resolving MacOS related issues - Proficiency in software installation and configuration This project needs to be completed within 24 hours, so the ...

  $191 (Avg Bid)
  $191 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Seo expert 6 ngày left

  I am looking for an SEO expert who can provide the following specific services for my website: - Keyword research: I need help in identifying the most relevant and high-performing keywords for my website. I do not have a target audience or specific keywords in mind, so I need assistance in both targeting the audience and selecting the right keywords. My website is small in size, with under 10 pages. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in keyword research - Familiarity with on-page optimization techniques - Proficiency in link building strategies - Ability to target specific audiences and select relevant keywords - Experience working with small websites with fewer than 10 pages.

  $86 (Avg Bid)
  $86 Giá đặt trung bình
  91 lượt đặt giá

  Project Title: Post scheduling is not working on my site I am looking for a WordPress expert to help me with an issue I am experiencing on my website. The post scheduling function is not working properly and I need someone to troubleshoot and fix the problem. Platform: WordPress Issue: No error message, but the post scheduling feature is not functioning correctly. Preferred Solution: I'm not sure what the cause of the issue is, so I am open to the expert's judgment on the best solution or fix. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with WordPress - Expertise in troubleshooting and resolving issues with post scheduling functionality - Familiarity with WordPress plugins and themes t...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  I am looking for an FFMPEG expert who can assist me with a small video editing task. I have around 1000 reels and i want to put a outro in them , i just need someone to consult and help me through anydesk or teamviewr Specific Task: - I need help with video editing using FFMPEG. Video Format/Platform: - I do not have a specific video format or platform in mind. The video will be for general use. Deadline: - The preferred deadline for this task is within a week.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Create booking (reservation) feature for Drupal 7 website.

  $474 (Avg Bid)
  $474 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá