I need a wordpress website expertcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 i need a wordpress website expert công việc được tìm thấy, giá theo USD

  meri apk download site hai muje google me top 3 krvana hai

  $57 (Avg Bid)
  $57 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Chào w4web, tôi thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Chào ♛ White Hat SEO Expert ♛, tôi thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  ONE EXPERT NETWORK Đã kết thúc left

  Trước đây tôi có nhờ 1 người lập trình trang web chuyển đổi điểm Token bằng ngôn ngữ PHP với Laravel. Nay do mất thông tin liên lạc người đó, nhưng tôi lại có nhu cầu làm thêm vài tính năng mới chưa có trong web này cùng việc mở rộng 1 vài tính năng đã có ở web đó. Tôi cần liên hệ bạn nào trên cộng đồng Freelancer dày dạn kinh nghiệm về PHP với Laravel và có thể đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu của tôi. Tôi đồng ý sẽ trả chi phí thực hiện tốt nhất mà bạn mong muốn. LH - 091 9 40 50 80.

  $4000 (Avg Bid)
  Địa phương
  $4000 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Đồng bộ triển khai các hoạt động digital marketing trên 3 nền tảng: GG adword, Facebook & Website.

  $3098 (Avg Bid)
  Địa phương
  $3098 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Bước 1: tạo kho đề thi theo cây phân cấp thư mục của các khối lớp Bước 2: xây dựng ma trận đề Bước 3:thành lập đề theo ma trận Bước 4:tính độ khó câu hỏi theo công thức Bước 5: tính độ khó đề thi ban đầu Bước 6: cho hs làm bài và lấy kết quả Bước 7: điều chỉnh lại độ khó câu cho hợp lý

  $555 (Avg Bid)
  $555 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  $300 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Wordpress Expert VN Đã kết thúc left

  Tôi có cần làm việc với chuyên gia về Wordpress lâu dài. chỉ làm việc với người nói được tiếng Việt. Thanks

  $194 (Avg Bid)
  $194 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Cần làm việc lâu dài với chuyên gia về php và wordpress, là người Việt Nam hoặc nói được tiếng Việt, ai đủ tự tin xin mời bid nhé. Thanks

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I NEED A SEO EXPERT for Main keywords : Thuoc La IQOS Target Main Page : IQOS Chinh Hang IQOS VietNam Target Main Page : IQOS 2.4 PLUS or IQOS MARLBORO IQOS PARLIEMENT IQOS HEETS

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  $86 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  $295 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  Hire a spreadsheet expert Đã kết thúc left

  Tìm kiếm nhà cung cấp các sản phẩm về nội thất, cơ khí chính xác, phụ kiện, công cụ hỗ trợ... cho các doanh nghiệp nước ngoài mới thành lập

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 lượt đặt giá

  thanh lap mot cong ty kinh doanh da quoc gia

  $101 (Avg Bid)
  $101 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá
  $102 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  Cần tuyển 1 expert về html để chuyển từ psd sang html. Yêu cầu rất khắt khe nên chỉ tuyển Pro, kinh nghiệm ít nhất 3, 4 năm cắt responsive.

  $1041 (Avg Bid)
  $1041 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  Cần lập trình viên android expert, có khả năng làm việc với server tốt. Để lại skype để tiện contact.

  $303 (Avg Bid)
  $303 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Tôi cần tìm một chuyên gia về sharepoint tại TP, Hồ Chí Minh. Mong các freelancer nào có đủ điều kiện để lại thông tin, mình sẽ liên hệ lại. Nice day.

  $541 (Avg Bid)
  $541 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Codacy Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ? Hello! I am currently seeking an expert proficient in Codacy to join my team. The ideal candidate should possess a deep understanding of how to effectively utilize Codacy and have a proven track record of quickly identifying and resolving errors in provided source code. Additionally, I require assistance in resolving errors that are appearing in my terminal and am looking for someone who can guide me through this process seamlessly using Codacy. If you are a Codacy expert who excels at error detection and resolution, I would love to connect with you for this exciting opportunity.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I'm in need of a skilled flutter developer with an intermediate level of expertise. My primary focus is a functionally robust app that will retain and satisfy users efficiently. While I have not detailed specific functionalities, the expectation is not limited to user authentication, push notifications, and database integration. Freelancers interested in this project should bring forward: - Detailed project proposals: Propose how you will architect the app and its functionalities, considering excellent UI/UX and seamless user interaction. Skills and Experience: - Intermediate experience in Flutter development. Proof of this will be a big plus. - Proficiency working with Firebase for user authentication and real-time database integration. - Exp...

  $575 (Avg Bid)
  $575 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  I'm in need of a skilled flutter developer with an intermediate level of expertise. My primary focus is a functionally robust app that will retain and satisfy users efficiently. While I have not detailed specific functionalities, the expectation is not limited to user authentication, push notifications, and database integration. Freelancers interested in this project should bring forward: - Detailed project proposals: Propose how you will architect the app and its functionalities, considering excellent UI/UX and seamless user interaction. Skills and Experience: - Intermediate experience in Flutter development. Proof of this will be a big plus. - Proficiency working with Firebase for user authentication and real-time database integration. - Exp...

  $1175 (Avg Bid)
  $1175 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá
  Legal Expert for PI Case Evaluation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking a highly skilled legal expert specializing in personal injury cases to evaluate damages. Specifically, a previous lawyer omitted the statute of limitations in a vehicular accident case against Uber. I require an in-depth assessment of the financial losses incurred due to this oversight. Ideal Candidate: - Immense knowledge and experience in personal injury law - Extensive understanding of case valuation, specifically in the area of financial losses - A proven record of handling high-value cases Responsibilities: - Calculate the potential value of the original lawsuit - Assess the details of the accident and financial ramifications - Provide a comprehensive report regarding the negligence of the previous lawyer. This...

  $12500 (Avg Bid)
  NDA
  $12500 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  'Python expert with YAAFE Knowledge. 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need someone who has knowledge in Python and YAAFE if you are pls start your bid with YAAFE pls check this and if you can do it I will send you the VMS crederntials

  $265 (Avg Bid)
  $265 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Google Ads Expert Needed -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Need google ads manager to manage my existing ad campaign. Thanks

  $85 (Avg Bid)
  $85 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  I'm searching for a proficient developer who's well-versed with both the GitHub workflow and Nginx server. Here's an overview of my needs: - Automatic build and deployment to Nginx server whenever code is committed to GitHub. - Experience in angular development since the focus of this project is a web application. - Familiarity with Git - our current version control system. I have already github workflow file that configured, it almost works but there is one issue. If you have good experience with github workflow, I think you can fix that issue within 10mins. Skills and Experience: - Extensive experience with Git and GitHub workflow. - Previous work with Nginx servers. - Proficient in Angular, particularly in web application development. Ple...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  As an entrepreneur, I am seeking an experience business plan writer with website proven funding examples to assist me in securing funding for my new venture - a website portal for discount retailer's and wholesalers e-commerce industry. (Similar to but not the same) Your proficient business acumen and in-depth knowledge of the industry will be pivotal in our collaboration. Components of the Business Plan: • Market Analysis - A deep dive into the competitive landscape, industry trends, and potential customer segmentation is foundational to our plan. Your experience in market research, competitor analysis, e-commerce industry is key, including trends, growth potential, and key competitors. Opportunities and challenges in the e-commer...

  $419 (Avg Bid)
  $419 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  Urgently Required: Petpooja API Expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in immediate need of a qualified specialist with expertise in integrating the Petpooja API to ensure smooth synchronization of my business operations. Here's what I need: - **Order Management**: - Order Placement: Seamless placing of orders as per customer input. - Order Status Tracking: Regular, real-time updates on the progress of these orders. - Order Cancellation: Allowing for efficient cancellations if required. - **Customer Data Synchronization**: Simultaneous and uniform updates of customer data across all platforms. The ideal candidate for this job should have proven experience in API integration, specifically with Petpooja, and should have a deep understanding of its various functionalities. They should also be pro...

  $105 (Avg Bid)
  $105 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  WordPress White Screen of Death Fix 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am currently experiencing issues with my WordPress website. The most significant problem is the persistent 'White Screen of Death' error message, and I need a skilled professional to rectify this situation. I'm unsure of when this error occurs as the event wasn't specific. The success of this project relies on your profound understanding of WordPress and error rectification. Your responsibilities will include: - Diagnosing the cause of the 'White Screen of Death' error - Implementing a solution to prevent this error in the future - Ensuring that the website functions properly after the fix Professional experience with WordPress and a solid understanding of its backend are crucial...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  Scandinavian Furniture Design Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a skilled furniture designer to create aesthetically pleasing and functional Scandinavian furniture, that is both custom-made and ready-to-assemble. Your designs should be versatile for flat pack convenience. The products I need designed includes: - Chairs - Tables - Sofas -Drawers -Beds -Tv stands The preferred materials are: - Wood - Plastic - metal Relevant skills would include: - Strong understanding of Scandinavian aesthetic - Previous experience in flatpack furniture design - Ability to create designs keeping manufacturability in mind - Proficiency in design software - Knowledge in material properties (especially Wood and Plastic) This project offers the opportunity to showcase your creative abilities and understanding of Scandinavian...

  $416 (Avg Bid)
  $416 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá
  Employment Verification Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of a professional who can provide pre-employment verification services. In particular, my interests are aligned with employment verification; this means verifying the employment status and other related details of prospective employees. Here are the key details: - **Specific Service**: While the usual pre-employment vetting services include criminal record checks, reference checks, and qualification checks, for this task, I only require employment verification. - **Employment Details**: Details that need verification may include the work history, employment dates, job title, etc. of the potential employees. - **Industry-Specific Service**: This verification service is specifically for a particular type of industry or position, whi...

  $50 (Avg Bid)
  Địa phương
  $50 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Expert APRERA Consultant Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking an experienced APRERA consultant who can provide assistance with both compliance and planning. Your key role will be to ensure that my project adheres to all regulations and standards as set out by the Andhra Pradesh Real Estate Regulatory Authority (APRERA). Key Duties: - Firstly, you will be in charge of document filing and tracking. This includes, but is not limited to, maintaining accurate records, tracking the progress of filings, and making sure all necessary documents are filed on time. Ideal Skills and Experience: - Previous experience as an APRERA consultant is highly desired. Experience in document filing and tracking, particularly within a regulatory compliance context, will be very relevant. - Knowledge of APRERA regulations and compliance is cruc...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  ClickUp Expert for Forms and Patient CRM 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We require a ClickUp expert who is able to develop a form that captures key patient information including name, contact details, appointment particulars and patient history. The same expert should be proficient in integrating the form with our ClickUp CRM. Our needs are: - Fluent with ClickUp functionalities - Proficient in data management - Adequate knowledge in healthcare databases The form should be designed to synergistically feed collected information into our ClickUp CRM in real time. No manual importing should be required. All captured data must be stored automatically. Experience in similar projects within the healthcare sector will be highly regarded. Familiarity with data privacy and HIPAA laws givens the nature of the information being captured is ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá
  Vue.js SEO Enhancement Expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a Vue.js expert who is experienced in Technical SEO to enhance my project's SEO performance. **Key Duties:** - Identify and troubleshoot SEO technical issues - Provide advice on how to improve our Vue.js application's SEO **Essential Skills:** - Strong knowledge on Vue.js framework - SEO principles and ability to implement them in Vue.js applications - Understanding the functionality of search engines The main focus will be on Technical SEO but an understanding of On-page and Off-page optimization would be advantageous. Unfortunately, I have not provided specifics as to which components of technical SEO need attention and what the project goals are. However, the successful candidate should be able to identify these issues and ad...

  $49 (Avg Bid)
  $49 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  I'm searching for a professional with Shopify experience to assist with importing and managing products to my Shopify store. I presently have less than 50 products that need to be added. I will provide all the product photos and descriptions, so your primary responsibilities will include: - Adding the provided products to the store - Ensuring all product details are correctly entered - Regularly manage and update product listings The ideal candidate will have experience with Shopify, including adding products and customization. Knowledge in product management is key as this ensures that each item is correctly placed, priced, and categorized. Despite the number of products being less than 50, the candidate must be detail-oriented to ensure each product ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I need a competent SEO expert who will elevate my website geared towards professionals and positioned to sell product/services. You will be required to manifest the following: - Increasing organic traffic: I'm looking for a significant increase in the number of quality visits. Proven experience in achieving this is paramount. - Improving webpage rankings: Enhance my presence in search engine results, having our pages appearing on the first page of search results is of utmost importance. - Converting visits to enrolments: Beyond just visits, I want our professionals to engage and make purchases. Showcased skill in SEO tactics, keyword research, SEO tools, and the ability to analyze and strategize based on analytics is crucial. Experien...

  $5 - $20 / hr
  Niêm phong
  $5 - $20 / hr
  27 lượt đặt giá
  Parallax Scroll Animation Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a talented expert with proficiency in React framework who can seamlessly assist in incorporating a parallax scrolling effect in our web application. Scope of Work: - The main task is implementing scroll animations with an emphasis on parallax scrolling effects. - The work is primarily focused on integrating interactive elements into the parallax scrolling system. Ideal Skills and Experience: - Expertise in React as this project involves deep integration with it. - Strong background in web animations, specifically scroll animations. - Experience in implementing parallax scrolling effects on websites or web applications. - Knowledge of working with interactive elements within the parallax scrolling. Consider this a time-sensitive...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I'm on the hunt for a proficient Photoshop editor savage enough to edit a picture to create an instagram feed. I've already have an examples of what I need to be done. The IMG-0654 was used to create these 3 parts iNSTA FEED ( IMG 0648 ). I need the same but for another product.

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  As someone who is always focused on getting each detail right, I am currently in need of a software specialist with all the necessary skills to convert pdf documents to Word. The priority for this project? Editing the document to perfection. Here are the services I'm after: - PDF to Word conversion - Image replacements within the document - Formatting adjustments - Changing the current font style and size - Adjusting the paragraph spacing I'm looking for someone proficient in Microsoft Word and with an excellent eye for details. I believe these are the key skills to ensuring this project’s success. Let's transform this document together. Your expertise could be exactly what I need!

  $415 (Avg Bid)
  $415 Giá đặt trung bình
  104 lượt đặt giá

  I'm searching for a proficient backend developer with extensive experience in Laravel, particularly Laravel 8.x. Your role will involve creating efficient, robust, and secure backend systems for our web applications. Key Requirements: - Comprehensive experience with Laravel, specifically Laravel 8.x - Stripe integration - Proven ability in building secure and efficient backend infrastructure For your application to be considered, please provide the following: - A detailed description of your Laravel experience. Make sure to focus on your experience with Laravel 8.x Relevant experience and proficiency in these skills are essential for this project. I look forward to viewing your applications.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am currently in need of someone skilled in using QGIS software to modify a DTM file, which originated from a drone survey. The current DTM file is in .TIFF format. It appears the height is from the ellipsoid, and not from the geoid, which is problematic for my project. Required Modifications: - Lower the DTM height by approximately 50 meters Post-Modification Requirements: - Retain the same .TIFF format upon saving the modified file Ideal Candidate: - Proficient in working with QGIS software - Experience in altering DTM files and understanding of height adjustments related to geoid and ellipsoid differences. Please ensure you have the necessary skills and experience to undertake this task effectively before placing your bid. Thank you for considering this...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Expert Naming & Logo Design Consultation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm starting a private limited company and need a professional branding expert who can provide meaningful name suggestions and logo design. The company will be operating within the banking and finance industry and our target audience is small businesses. Requirements: - Expertise in branding within the banking and finance industry. - Strong portfolio showing compelling and unique logo designs. - Previous work on providing company names. - Deep understanding of small businesses and how to attract them through branding. Your proposals should include examples of previous logo design created for similar industries and your approach to choosing company names.

  $68 (Avg Bid)
  $68 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I'm in need of an expert in Microsoft Excel for a simple text data entry task. The job involves entering less than 500 entries of content: - Proficiency in Microsoft Excel is a must as all data will be entered using this software. - Good attention to detail and precision is crucial. - Experience with text data entry and the ability to maintain accuracy is vital. - A quick turnaround time is essential. Your role will require entering text data accurately and efficiently. Your diligence and precision will greatly contribute to the progress of my project. I look forward to working with a meticulous and dedicated professional.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá

  I'm in need of a skilled C# developer, thoroughly versed with GlobalPlatform and JavaCard technologies. The main objective for this project is to develop a number of core APIs, particularly scp02, and to manage applet loads and deletions. The ideal freelancer should have: - Solid experience in C# programming - Profound knowledge and experience with GlobalPlatform, developing and implementing its APIs - Skill in JavaCard development - Be able to meet project deadlines This project requires significant expertise and I'm looking forward to seeing bids from qualified candidates who can expertly handle these programming frameworks.

  $462 (Avg Bid)
  $462 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Website Speed Enhancement 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking an expert to significantly speed up my website. Currently, the average page loading time exceeds 4 seconds, something we are keen to reduce to improve the user experience. The following areas of my website I'd like improved are: • Page loading time • Server response time • Image optimization At this stage, I am not sure whether specific pages are slower than the rest, so a comprehensive review of all the pages might be required. The ideal freelancer for this task should have experience in: • Web development and design • Image compression techniques • Use of website speed optimization tools • Knowledge of server-side optimizations Please, if you are bidding for this project, include y...

  $210 (Avg Bid)
  $210 Giá đặt trung bình
  125 lượt đặt giá

  In this project, I am seeking the expertise of a qualified individual deeply conversant with the principles of fluid mechanics. Your primary task will be centered around: - Analyzing advanced undergraduate level fluid flow patterns. To be successful within this role, an ideal candidate should: - Hold academic and/or professional experience in Thermodynamics and Fluid Dynamics. - Demonstrate an insightful understanding of Fluid Mechanics. - Be adept at identifying and analyzing fluid flow patterns. - Experience and understanding of advanced undergraduate level concepts are crucial. This project aims to provide a detailed analysis of fluid flow patterns and implementing this understanding in a real-world context. Combine your theoretical knowledge with pra...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  As a business operating in the realm of stock market education, we need an experienced adman who can help us harness the power of Facebook Ads and drive Paid Registrations for our Webinars priced at Rs. 199. Key Responsibilities: - Designing, building, and maintaining our Facebook Ad campaigns. - Strategically targeting and engaging prospects into signing up for the Paid Webinar. - Finetuning Target Audience (working professionals from 25-45) to ensure high quality of prospects. The aim is to generate leads for the Paid Webinar where we will teach people and upsell our course at the end. The idea is to generate 50-70 Paid Registrations per Webinar per week. CPL is vital. Ideal Candidate: To succeed in this role, you will need a penchant for creative campa...

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I'm looking for an all-rounder skilled in handling...handling key social media platforms - Facebook, Instagram, Twitter, as well as our website and WhatsApp. Responsibilities: - Creating engaging content that aligns with our brand - Scheduling and posting to maximize reach and engagement - Engaging with our followers to build strong online communities - Analyzing performance data and reporting on key metrics - Implementing advertising and promotional strategies. Ideal skills and experience: - Proven expertise in graphic design - Social media management - Community engagement - Ability to analyze data and create detailed reports - Experience in online advertising and promotions. Your role will be central to boosting our online presence and engagement. I look forwa...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I need an e-commerce marketing professional who can assist with my home furnishing products. Your role will focus on three core areas: • Sales Increase: Utilize your marketing skills to drive more sales to our platforms. • Brand Awareness: Create powerful campaigns that improve our brand's visibility in the marketplace. • Customer Engagement: Implement strategies that encourage customer interaction and foster loyalty. Our target audience is mainly families with children and homeowners. Therefore, a comprehension of these demographics and their buying patterns will be highly advantageous. Currently, we make use of a website, social media platforms, and a physical store for selling our products. A well-rounded experienc...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá