I need you to fill in a spreadsheet with data jobs

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  23,983 i need you to fill in a spreadsheet with data công việc được tìm thấy, giá USD
  Do some data entry -- 2 Đã kết thúc left

  I need you to fill in a spreadsheet with data. Tôi có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Ngay bây giờ, tôi làm rất nhiều công việc dịch trực tuyến, kiểm tra và nhập dữ liệu. Tôi cống hiến, làm việc chăm chỉ và nhiệt tình tron...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Do some data entry Đã kết thúc left

  I need you to fill in a spreadsheet with data. Nhập dữ liệu vào trong bảng với dữ liệu cho trước

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $309 (Avg Bid)
  $309 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. I will give you all the information about the job after choosing you.

  $344 (Avg Bid)
  $344 Giá đặt trung bình
  77 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. fill data in spreadsheets

  $324 (Avg Bid)
  $324 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá
  Data Entry 6 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. I need information from around 175 pdfs to be entered into a spreadsheet/database. These pdfs will contain three levels of data. Eg. 1. Maths 1.1 Operations 1.1.1 Addition 1.1.2 Subtraction 1.1.3 Multiplication 1.2 Algebra 1.2.1 Simple eq...

  $98 (Avg Bid)
  $98 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá
  spread sheet 6 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  Excel 5 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá
  data entry 5 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $296 (Avg Bid)
  $296 Giá đặt trung bình
  103 lượt đặt giá
  Data entry 5 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  70 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $959 (Avg Bid)
  $959 Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá
  data entry 5 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. Filling in spreadsheets...column and box for prepare a excel sheet which is use for record or as information data.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. Filling in spreadsheets...column and box for prepare a excel sheet which is use for record or as information data.

  $72 (Avg Bid)
  $72 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá
  Data entry 5 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $86 (Avg Bid)
  $86 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  data entry 5 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  hw 5 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  data entry 4 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $68 (Avg Bid)
  $68 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  raja 4 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $747 (Avg Bid)
  $747 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. Copy paste

  $388 (Avg Bid)
  $388 Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. I need 575 handwritten First and Last Names plus mailing addresses entered into an Excel spreadsheet.

  $91 (Avg Bid)
  $91 Giá đặt trung bình
  73 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá
  anyway 4 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  Data entry 4 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  spreadsheet work 4 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá
  accurate 4 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  data entry work 4 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá
  Data entry job 4 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá
  Data entry 4 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  67 lượt đặt giá
  Data entry 4 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  i need it 4 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá
  data entry -- 2 3 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  Fill the information in excel just. 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá
  Data entry 3 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá
  Data entry 3 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá
  data entry 3 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá
  a 3 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. I need information from around 175 pdfs to be entered into a spreadsheet/database. These pdfs will contain three levels of data. Eg. 1. Maths 1.1 Operations 1.1.1 Addition 1.1.2 Subtraction 1.1.3 Multiplication 1.2 Algebra 1.2.1 Simple eq...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Giá đặt trung bình
  69 lượt đặt giá
  data entry 3 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá
  data entry -- 2 3 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  data entry work 2 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  98 lượt đặt giá
  Data spreadsheet 2 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  63 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. data entry

  $462 (Avg Bid)
  $462 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. I have No idea

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. Do data entry in excel sheet or typing naterial

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá
  data entry 2 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  67 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá
  data entry 1 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá