Image pattern matching algorithmcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  188,727 image pattern matching algorithm công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Sửa lỗi Website Asp.net không nhận Featured Image từ RSS của Blog php.

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Cần project corordinator hỗ trợ trong dự án tổ chức hội thảo và B2B Matching - Location: HCMC - Vietnam

  $1125 (Avg Bid)
  $1125 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Mình cần 1 bạn có kiến thức về Program Language, code analysis, basic security để cùng làm 1 algorithm để phân tích lỗ hỏng bảo mật trong mã nguồn C/C++ Trong source C/C++ sẽ có rất nhiều lỗ hỏng bảo mật như tràn bộ nhớ, integer overflow v.v.v. Thì mình sẽ phân tích code để tìm ra những lỗ hỏng đó Ngôn ngữ input là code c/c++. Còn việc dev bằng ngôn ngữ (python, v.v.v) Thì không quan trọng nha

  $966 (Avg Bid)
  $966 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  The image of a mango rolling on a roller conveyor is collected from a webcam. Image processing, surface damage detection. Mangoes are divided into 3 types according to the ratio of damaged area to total area of mango (clarification after starting the project).

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  design logo cho công ty Đã kết thúc left

  cần thuê 1 bạn làm design logo cho công ty mình mới thành lập. yêu cầu design mang tư tưởng sáng taoj, matching người dùng.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  chuyển đổi các tệp hình ảnh qua các file word

  $360 (Avg Bid)
  $360 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  ...development with the problem of clinical disease diagnosis is based on symptoms If a patient has the disease, it is possible to conclude whether or not the patient has the disease and what symptoms the patient has. This project does not require a high level of interface perfection. Just on a basic level. The main requirement is to have sufficient functionality and to use the "random forest" algorithm. When delivering the product, including code and packaging software Xây dựng phần mềm với của bài toán chẩn đoán bệnh lâm sàng là dựa vào các triệu chứng bệnh nhân mắc phải mà đưa ra được kết luận bệnh nhân có mắc bệnh hay không và bệnh nhân có những triệu chứ...

  $300 (Avg Bid)
  $300 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  * Mô tả dự án - Kết nối API với các hãng hàng không - Kết nối API với các đối tác doanh nghiệp - Phát triển hệ thống dựa theo nền tảng Lavarel - Ưu ti...phát triển các ứng dụng/dịch vụ bằng framework PHP Laravel - Hiểu biết về HTTP, REST API, Protocol, Web server (Apache/Nginx), Linux - Thành thạo Javascript - Thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL/MogoDB - Có hiểu biết về Redis, Mem cache là một lợi thế - Các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế hướng đối tượng, các cấu trúc dữ liệu, thiết kế thuật toán, giải quyết vấn đề, các design pattern - Có hiểu biết về continuous delivery là một lợi thế - Có hiểu b...

  $37770 (Avg Bid)
  $37770 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Chào astream1210, tôi thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Dự Án Phát triển thương mại điện tử sử dụng design pattern

  $375 (Avg Bid)
  $375 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  banner web, Print ads Đã kết thúc left

  Thiết kế banner web dạng Infographic, Print ads, logo, Branding, Chibi creator, design T-shirt pattern

  $359 (Avg Bid)
  $359 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Tôi có thể chỉnh sửa hoàn thiện các ảnh sản phẩm về bất động sản và nhiều công việc khác với photoshop

  $77 (Avg Bid)
  $77 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  scan image to word, excel,pdf Đã kết thúc left

  Gõ lại văn bản từ những file ảnh, pdf sang word, excel, ...

  $490 (Avg Bid)
  Nổi bật
  $490 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Capture Image Đã kết thúc left

  viết 1 app trên android, mở app lên thì sẽ mở camera trước, có 1 button. người dùng nhấn thì sẽ chụp hình lại và up hình cùng với giá trị 1 biến đếm (mỗi lần chụp hình biến đếm sẽ tăng lên) lên server. liên hệ 0978 729 465 để trao đổi chi tiết

  $252 (Avg Bid)
  $252 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Using data from google places (location) and app data from users (ratings) an algorithm will recommend the user to the 'best' coffee shop. This is a proof of concept with a very basic GUI and minimal back end. If it works and you do a good job, there is much more to come.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  - Có một danh mục đường dẫn tới các hình ảnh nhỏ (thumbnails) (Ví dụ: 5 link); - Viết một Lazy Gallery để tải hình ảnh tự động; - Khi click lên một hình trong Gallery thì chỉ thị quá trình tải hình đồng thời khi kết thúc tải sẽ hiển thị hình ảnh đã tải từ một link khác (true size of image). - Khi xem hình phải có đầy đủ các chế độ: Phóng to, thu nhỏ, kéo sang trái/để hiển thị hình tiếp theo như của android.

  $37 (Avg Bid)
  $37 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Recursive Binomial Matrix Construction RFQ: Code the attached 3 lines of pseudo code expressed recursive algorithm in Python, Julia and Mathematica to create NxN Binomial Matrix bN from input N, with output in the respective language’s text form and matrix form. Note: bN is a built in test matrix function in Matlab; bN = gallery(‘binomial’, N)

  $141 (Avg Bid)
  $141 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  Remove the background. Remove the stand below it. Lower the word SIGN to make room for the & symbol directly above it. Deadline 1 hour

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  ...descriptions. Cost Price: AI-enhanced recognition and capture of cost prices for inventory items. Retail Price: AI-driven analysis to record optimal retail prices for items. Implementation Components:OCR Technology with AI Integration: Implementing cutting-edge OCR technology enriched with AI learning to enhance the precision of data extraction from scanned Screen Scraping Algorithm: Developing a dynamic program that evolves through AI learning, ensuring continuous improvement in identifying and replicating the human data entry process within our point of sale Validation and Error Handling: Incorporating AI-based validation checks and error-handling procedures for adaptive and context-aware data AI-Driven Testing: Conducting exhaustive

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled CLO3D pattern maker to assist with a fashion design project. Type of Patterns: - The patterns needed are specifically for clothing. Measurements and Template: - I have a template (drawing) available for the patterns. Level of Detail: - The patterns should be detailed Skills and Experience: - Experience in CLO3D - Knowledge of clothing construction and garment fit is essential. - Attention to detail and accuracy in creating patterns is important. Please provide examples of previous pattern making work in your proposal.

  $91 (Avg Bid)
  $91 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I would like to create or improve a pixelated logo and a cover image

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  163 lượt đặt giá
  Trophy icon AI Image Generating Website Design 6 ngày left

  Design Specs Outline for Image Generation Website 1. Objective Develop a modern, user-friendly front-end for an AI-based image generation website. 2. Technical Details Responsive design with "White and Dark" themes. Use Vanilla JavaScript and Tailwind CSS. 3. Key Features Credit system: Display user credits in the menu. User Interaction: Comments, Followers, Likes on images. Achievements: Users and images can achieve milestones. Notification system for user interactions and achievements. 4. Sections Home: Display user-generated images with sorting options. Masonry grid layout. Generate Image: Input prompts, style, poses. Suggested tags, generation cost, and image privacy. Preview of generated images. View Image: Display image d...

  $200 (Avg Bid)
  $200
  1 bài tham dự
  Enlarge an image 6 ngày left

  Project Title: Enlarge an image Description: - I am looking for a skilled professional who can help me enlarge a large image for printing purposes. - The current size of the image is already large. - The desired size of the enlarged image is a specific size, not just twice or three times as large. - The purpose of the enlargement is for printing, so attention to detail and maintaining image quality is crucial. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in image editing and resizing software. - Experience in enlarging images while maintaining high quality and resolution. - Knowledge of printer requirements and optimizing images for print. - Ability to understand and fulfill specific size requirements for the enlarged image. - Attention to d...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  70 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer who can develop an image processing and deep learning algorithm for a specific task. The task involves template matching for medical claims documents. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in image processing and deep learning algorithms - Expertise in object recognition, image segmentation, and image classification - Ability to generate synthetic data for training the algorithm - Familiarity with medical claims documents and their template structures - Proficiency in achieving moderate accuracy levels (70-90%) for the algorithm. project details: Similar Document Template Matching Algorithm for medical insurance claim A challenge when dealing with a large volu...

  $116 (Avg Bid)
  $116 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Pattern designer 6 ngày left

  I am looking for a pattern maker/tailor who can help me make the patterns for my graduate collection designs and sew the toiles and final garments. Specific Requirements: - The patterns should respect and follow the designs. - The patterns should be created with specific measurements and details that will be provided by me (the designer). - The designer should have experience in creating garments professionally. -The designer should have professional experience with sewing finishings and details. Ideal Skills and Experience: -Ability to create patterns and sew garments with professional finishings and details. - Knowledge of current fashion trends and styles. - Creativity and ability to come up with unique and visually appealing ideas. -Good tailoring skills -Able to work on time

  $814 (Avg Bid)
  Địa phương
  $814 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Upload Image from iOS to AWS 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Just a small project to send me the upload code in Swift. I have been unable to get an image upload to work with my AWS account. Use the same AWS account as Vivit project. I have the login set for MFA code. Connect with me in the morning to login to AWS. You have the login. I get up early each day and we can connect for the MFA code. Use the bucket called “massdefense” for example. Set the bucket policy and ACL to enable a simple image upload. This bucket already exists. The image upload should overwrite the same image each time it is uploaded. Let me know if you still need access key and secret key. Write an iOS Swift app to show the image upload. This app is only to upload a JPEG image to the “massdefense” bucket. Just...

  $505 (Avg Bid)
  $505 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  Project Title: AI Image Processing for User Face Image with Clothing Overlay I am looking for a freelancer who can utilize AI technology and image processing to create a single image that combines a user's face image with clothing overlay. The specific requirements for this project are as follows: AI Technology: - The freelancer should have expertise in image processing techniques to achieve the desired result. API Preferences: - There are no specific API preferences, and the freelancer can use their discretion in selecting the most suitable API for the task. Final Output: - The final output should be a single image that contains the user's face image with clothing overlay. - The clothing overlay should include a t-shirt...

  $248 (Avg Bid)
  $248 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  You need to type from the given image into a Word file that has a specific format. Images have questions, answers & solutions you need to type them in the given Word file (take a look at the sample file). These files are for an online test series for Electrical Engineering so there will be mathematical equations, circuit diagrams, graphs, etc. The Word file needs to be uploaded on an educational app so please follow the given format strictly. Each file contains 25 tables (as shown in the sample file/image). Take a look at the sample file/image & format. If you have any doubts or want more details on the project, we can discuss it over chat.

  $9 (Avg Bid)
  $9 Giá đặt trung bình
  98 lượt đặt giá
  Social Media Post 6 ngày left

  Project Title: Social Media Post Platform: Instagram Content: Images Goal: Product Promotion Skills and Experience: - Strong graphic design skills to create visually appealing images for Instagram posts - Experience in creating promotional content for social media platforms - Understanding of Instagram's algorithm and best practices for maximizing reach and engagement - Ability to create compelling and persuasive captions to accompany the images - Familiarity with the client's brand and target audience to ensure the posts effectively promote the product - Knowledge of current trends and strategies in social media marketing to stay relevant and competitive

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá

  I am recreating a multi language website. One language is Persian and another language is English. So I need help in getting the matching font for both of the persian and english font, I have attached two images to show how those fonts looks like. Anyone want to participate in the contest need to show those two fonts working in a wordpress demo site. I will also provide the site link in comment for review. After this contest I will like to some help in making the theme RTL compatible that task I may award separately to the winning contestant.

  $6 (Avg Bid)
  $6
  3 bài tham dự

  I am looking for a WordPress plugin developer who can create a custom image mapping plugin for my website. The plugin should have the following functionality: - Custom shapes and icons: I want to be able to create custom shapes and add icons to specific areas of the image. - Design: I have a clear vision for the design of the plugin, so I will provide the design or wireframe. - Deadline: The project needs to be completed within a week. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of WordPress plugin development. - Experience with customizing and adding functionality to existing plugins. - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. - Attention to detail and the ability to create visually appealing designs. If you have the skills and experience necess...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Algo trading 6 ngày left

  ...of this project is to develop a robust algorithm for trading in trendy markets, enhancing the existing capabilities for identifying and capitalizing on trends. Additionally, we aim to implement a mechanism within the algorithm to intelligently detect sideways market conditions and abstain from executing trades during such periods. Components: Trend Identification: Employ advanced technical indicators such as moving averages, MACD, and ADX to accurately identify the presence and strength of market trends. Volatility Measurement: Integrate volatility indicators, such as Bollinger Bands and Average True Range, to gauge market volatility, a key factor in distinguishing trending from sideways markets. Pattern Recognition: Develop algorithms for pattern recogn...

  $94 (Avg Bid)
  $94 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced SEO specialist to optimize my Italian blog on Wordpress. My blog is currently not ranked on search engines and I am open to su...blog is currently not ranked on search engines and I am open to suggestions on the main keywords to target. Main Requirements: - Proven experience in SEO optimization for Wordpress blogs - Strong understanding of Italian language and culture - Familiarity with keyword research and analysis tools - Ability to implement on-page and off-page SEO strategies - Knowledge of SEO best practices and algorithm updates Timeline: - I expect to see improved SEO results within 4-6 months. If you have the skills and experience necessary, please provide examples of previous SEO projects and your proposed strategy for improving my blog&...

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  93 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled C++ developer who can implement a program with advanced functionality. The program can be related to data sorting, image processing, or algorithm implementation, depending on the freelancer's expertise and interests. Requirements: - Strong proficiency in C++ programming - Experience with advanced C++ concepts and techniques - Ability to handle complex programming tasks and problem-solving - Knowledge of relevant libraries and frameworks in C++ for the chosen functionality Note: The freelancer is free to choose the specific libraries or frameworks they prefer for the program. However, they should ensure that the chosen libraries or frameworks align with the advanced nature of the project.

  $83 (Avg Bid)
  $83 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced Android app developer who can create an app that fetches a list from a given URL and matches a NFC UID it reads against the content of the list. List format: The content of the list will be in CSV format. Design layout: I have a specific design in mind for the app, so the developer should be able to work with the design provided (static PNG screens, some with buttons). NFC tag interaction: The app will be interacting with Type 2 NFC tags. Ideal skills and experience: - Proficiency in Android app development - Experience working with CSV data - Familiarity with NFC technology and its integration in Android apps - Ability to work with specific design requirements - Strong problem-solving and debugging skills

  $1219 (Avg Bid)
  $1219 Giá đặt trung bình
  83 lượt đặt giá
  Photoshop an image 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Photoshop expert to edit an image for personal use. The specific edits required include removing a scar. I have specific instructions and a reference image for the desired outcome. The ideal freelancer should have strong skills in Photoshop and experience in image editing.

  $7 (Avg Bid)
  $7 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  machine learning 6 ngày left

  I am looking for a machine learning expert to help me with a rainfall regression problem using a transformer model. The specific problem I want the machine learning model to predict values of column B based on values of column A. I will be using structured data to train the model. I already have a specific algorithm in mind, so I am looking for someone with experience in that particular algorithm. If you have expertise in transformer model structured data, and the specific algorithm I have in mind, please reach out to me.

  $39 (Avg Bid)
  $39 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Merage image in video 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Provide image and video video and image url and get video as an output.

  $65 (Avg Bid)
  $65 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled image designer to create social media ads for my project. The ideal candidate should have experience in creating engaging and eye-catching visuals for social media platforms. The project requires flexibility in terms of ad dimensions, as I am unsure of the specific size needed. Additionally, I am open to suggestions for the design style or theme, allowing the designer to showcase their creativity.

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  ...create a custom scale car tyre model for 3D printing. The ideal candidate should have experience in creating detailed and realistic 3D models for display or decoration purposes. Project Requirements: - Create a 3D model of a car tyre "DUNLOP SP SPORT MAXX 060+" suitable for 3D printing. - The model should be replica, scaled to 200mm OD - The tyre model should be highly detailed and realistic in pattern. - Inside should be 166mm smooth cylinder. - No much care for side patterns & writings, specific writings will be provided. - STEP file & .STL file are required. Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software (e.g. Blender, Autodesk Maya, etc.). - Experience in creating 3D models for 3D printing. - Attention to detail and ability to create realisti...

  $54 (Avg Bid)
  $54 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  Bicycle Design - IMPROVE THIS DESIGN See the attached image and improve it. Make it look similar, but better, more modern! See zip. of attachment for more designs and ideas that we like. Logo GTWO is attached in .ZIP The model name is GT27 MAX Ideal Skills and Experience: - Experience in bicycle design and customization - Strong creativity and ability to come up with unique patterns - Proficiency in designing and applying stickers/logos on bicycles If you have the skills and experience to create a customized bicycle design with the specified color scheme, pattern, and stickers/logos, please submit your proposal. Thank you!

  $70 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $70
  33 bài tham dự

  ...long as the goal is reached Responsibilities and Requirements: - Develop and implement an effective Instagram growth strategy - Create compelling and engaging content that resonates with my target audience - Utilize relevant hashtags and optimize captions to increase visibility - Engage with followers and respond to comments and messages promptly - Stay up to date with Instagram trends and algorithm changes - Provide regular progress reports and adjust the strategy as needed Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successfully growing Instagram accounts and adding followers - In-depth knowledge of Instagram algorithms and best practices - Strong understanding of business branding and marketing concepts - Excellent communication and interpersonal skills - Creativ...

  $220 (Avg Bid)
  $220 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  Image to text work -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Their is no specific number it deoends on the orders of the day

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  207 lượt đặt giá

  I am looking for an illustrator / Graphics designer who can create a captivating image for an online ad. The image should be in the form of an illustration and the primary message it should convey is product promotion. The desired size or dimensions of the image are 750px*340px. - Size: 750x340 - Format: PNG & JPG - Deliverables: All Source Files & PNG, JPG - Ideas for inspiration is attached - Message text: ******************************** Looking for 24/7 Help Desk Services? We're here to help! ******************************** Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in illustration and graphic design - Creativity in conveying the message through visuals - Ability to work within the specified dimensions and size requirements ...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  The image need retouching and color image look a little bit darker and I want it look beautiful

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled 3D designer to create a realistic rendering of a pair of ski goggles for my brand. I have attached an nimage of the packaging design. I am looking for an image that creates a very high quality feel. The design needs to align with the high quality unboxing experince that I am focussed on. - The desired style for the image is realistic. - I have a specific design in mind for the ski goggles and would like it to be accurately represented in the rendering. - Additionally, there are specific colors and branding elements that need to be incorporated into the design. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in 3D design and rendering software - Experience in creating realistic 3D images - Ability to accurately represent...

  $105 (Avg Bid)
  $105 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  I have my dataset for which I want to implement appropriate deep learning based algorithm.

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  Resize all images to improve web load times.

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to create a SVG image for my project. Purpose: - The SVG image will be used for website design. Design Elements: - I have specific design elements in mind for the SVG image. Color Preferences: - There is no specific color preference for the SVG image. Ideal Skills and Experience: - Experience in SVG image creation and design. - Ability to bring specific design elements to life. - Attention to detail and creativity. - Strong understanding of website design and usability. Please provide examples of your previous SVG image work when applying for this project.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer to help me turn a medium-sized (5-10 inches) 2D image into a 3D model for printing. The 3D model should be compatible with plastics for printing. Whether the model is solid or hollow is not a specific requirement, so either option is fine. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software and techniques - Experience in converting 2D images into 3D models - Familiarity with printing materials, specifically plastics - Attention to detail to ensure accurate representation of the image in the 3D model

  $64 (Avg Bid)
  $64 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá