Image pattern matchingcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  146,922 image pattern matching công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Sửa lỗi Website Asp.net không nhận Featured Image từ RSS của Blog php.

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Cần project corordinator hỗ trợ trong dự án tổ chức hội thảo và B2B Matching - Location: HCMC - Vietnam

  $1125 (Avg Bid)
  $1125 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  The image of a mango rolling on a roller conveyor is collected from a webcam. Image processing, surface damage detection. Mangoes are divided into 3 types according to the ratio of damaged area to total area of mango (clarification after starting the project).

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  design logo cho công ty Đã kết thúc left

  cần thuê 1 bạn làm design logo cho công ty mình mới thành lập. yêu cầu design mang tư tưởng sáng taoj, matching người dùng.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  chuyển đổi các tệp hình ảnh qua các file word

  $360 (Avg Bid)
  $360 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  * Mô tả dự án - Kết nối API với các hãng hàng không - Kết nối API với các đối tác doanh nghiệp - Phát triển hệ thống dựa theo nền tảng Lavarel - Ưu ti...phát triển các ứng dụng/dịch vụ bằng framework PHP Laravel - Hiểu biết về HTTP, REST API, Protocol, Web server (Apache/Nginx), Linux - Thành thạo Javascript - Thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL/MogoDB - Có hiểu biết về Redis, Mem cache là một lợi thế - Các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế hướng đối tượng, các cấu trúc dữ liệu, thiết kế thuật toán, giải quyết vấn đề, các design pattern - Có hiểu biết về continuous delivery là một lợi thế - Có hiểu b...

  $37770 (Avg Bid)
  $37770 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Dự Án Phát triển thương mại điện tử sử dụng design pattern

  $375 (Avg Bid)
  $375 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  banner web, Print ads Đã kết thúc left

  Thiết kế banner web dạng Infographic, Print ads, logo, Branding, Chibi creator, design T-shirt pattern

  $359 (Avg Bid)
  $359 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Tôi có thể chỉnh sửa hoàn thiện các ảnh sản phẩm về bất động sản và nhiều công việc khác với photoshop

  $77 (Avg Bid)
  $77 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  scan image to word, excel,pdf Đã kết thúc left

  Gõ lại văn bản từ những file ảnh, pdf sang word, excel, ...

  $490 (Avg Bid)
  Nổi bật
  $490 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Capture Image Đã kết thúc left

  viết 1 app trên android, mở app lên thì sẽ mở camera trước, có 1 button. người dùng nhấn thì sẽ chụp hình lại và up hình cùng với giá trị 1 biến đếm (mỗi lần chụp hình biến đếm sẽ tăng lên) lên server. liên hệ 0978 729 465 để trao đổi chi tiết

  $252 (Avg Bid)
  $252 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  - Có một danh mục đường dẫn tới các hình ảnh nhỏ (thumbnails) (Ví dụ: 5 link); - Viết một Lazy Gallery để tải hình ảnh tự động; - Khi click lên một hình trong Gallery thì chỉ thị quá trình tải hình đồng thời khi kết thúc tải sẽ hiển thị hình ảnh đã tải từ một link khác (true size of image). - Khi xem hình phải có đầy đủ các chế độ: Phóng to, thu nhỏ, kéo sang trái/để hiển thị hình tiếp theo như của android.

  $37 (Avg Bid)
  $37 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled CLO3D pattern maker to assist with a fashion design project. Type of Patterns: - The patterns needed are specifically for clothing. Measurements and Template: - I have a template (drawing) available for the patterns. Level of Detail: - The patterns should be detailed Skills and Experience: - Experience in CLO3D - Knowledge of clothing construction and garment fit is essential. - Attention to detail and accuracy in creating patterns is important. Please provide examples of previous pattern making work in your proposal.

  $91 (Avg Bid)
  $91 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  Logo / Cover image 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I would like to create or improve a pixelated logo and a cover image

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  163 lượt đặt giá
  Trophy icon AI Image Generating Website Design 6 ngày left

  Design Specs Outline for Image Generation Website 1. Objective Develop a modern, user-friendly front-end for an AI-based image generation website. 2. Technical Details Responsive design with "White and Dark" themes. Use Vanilla JavaScript and Tailwind CSS. 3. Key Features Credit system: Display user credits in the menu. User Interaction: Comments, Followers, Likes on images. Achievements: Users and images can achieve milestones. Notification system for user interactions and achievements. 4. Sections Home: Display user-generated images with sorting options. Masonry grid layout. Generate Image: Input prompts, style, poses. Suggested tags, generation cost, and image privacy. Preview of generated images. View Image: Display image d...

  $200 (Avg Bid)
  $200
  1 bài tham dự
  Enlarge an image 6 ngày left

  Project Title: Enlarge an image Description: - I am looking for a skilled professional who can help me enlarge a large image for printing purposes. - The current size of the image is already large. - The desired size of the enlarged image is a specific size, not just twice or three times as large. - The purpose of the enlargement is for printing, so attention to detail and maintaining image quality is crucial. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in image editing and resizing software. - Experience in enlarging images while maintaining high quality and resolution. - Knowledge of printer requirements and optimizing images for print. - Ability to understand and fulfill specific size requirements for the enlarged image. - Attention to d...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  70 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer who can develop an image processing and deep learning algorithm for a specific task. The task involves template matching for medical claims documents. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in image processing and deep learning algorithms - Expertise in object recognition, image segmentation, and image classification - Ability to generate synthetic data for training the algorithm - Familiarity with medical claims documents and their template structures - Proficiency in achieving moderate accuracy levels (70-90%) for the algorithm. project details: Similar Document Template Matching Algorithm for medical insurance claim A challenge when dealing with a large volume of medical invoices, pres...

  $116 (Avg Bid)
  $116 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Pattern designer 6 ngày left

  I am looking for a pattern maker/tailor who can help me make the patterns for my graduate collection designs and sew the toiles and final garments. Specific Requirements: - The patterns should respect and follow the designs. - The patterns should be created with specific measurements and details that will be provided by me (the designer). - The designer should have experience in creating garments professionally. -The designer should have professional experience with sewing finishings and details. Ideal Skills and Experience: -Ability to create patterns and sew garments with professional finishings and details. - Knowledge of current fashion trends and styles. - Creativity and ability to come up with unique and visually appealing ideas. -Good tailoring skills -Able to work on time

  $814 (Avg Bid)
  Địa phương
  $814 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Upload Image from iOS to AWS 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Just a small project to send me the upload code in Swift. I have been unable to get an image upload to work with my AWS account. Use the same AWS account as Vivit project. I have the login set for MFA code. Connect with me in the morning to login to AWS. You have the login. I get up early each day and we can connect for the MFA code. Use the bucket called “massdefense” for example. Set the bucket policy and ACL to enable a simple image upload. This bucket already exists. The image upload should overwrite the same image each time it is uploaded. Let me know if you still need access key and secret key. Write an iOS Swift app to show the image upload. This app is only to upload a JPEG image to the “massdefense” bucket. Just...

  $505 (Avg Bid)
  $505 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  Project Title: AI Image Processing for User Face Image with Clothing Overlay I am looking for a freelancer who can utilize AI technology and image processing to create a single image that combines a user's face image with clothing overlay. The specific requirements for this project are as follows: AI Technology: - The freelancer should have expertise in image processing techniques to achieve the desired result. API Preferences: - There are no specific API preferences, and the freelancer can use their discretion in selecting the most suitable API for the task. Final Output: - The final output should be a single image that contains the user's face image with clothing overlay. - The clothing overlay should include a t-shirt...

  $248 (Avg Bid)
  $248 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  You need to type from the given image into a Word file that has a specific format. Images have questions, answers & solutions you need to type them in the given Word file (take a look at the sample file). These files are for an online test series for Electrical Engineering so there will be mathematical equations, circuit diagrams, graphs, etc. The Word file needs to be uploaded on an educational app so please follow the given format strictly. Each file contains 25 tables (as shown in the sample file/image). Take a look at the sample file/image & format. If you have any doubts or want more details on the project, we can discuss it over chat.

  $9 (Avg Bid)
  $9 Giá đặt trung bình
  98 lượt đặt giá

  I am recreating a multi language website. One language is Persian and another language is English. So I need help in getting the matching font for both of the persian and english font, I have attached two images to show how those fonts looks like. Anyone want to participate in the contest need to show those two fonts working in a wordpress demo site. I will also provide the site link in comment for review. After this contest I will like to some help in making the theme RTL compatible that task I may award separately to the winning contestant.

  $6 (Avg Bid)
  $6
  3 bài tham dự

  I am looking for a WordPress plugin developer who can create a custom image mapping plugin for my website. The plugin should have the following functionality: - Custom shapes and icons: I want to be able to create custom shapes and add icons to specific areas of the image. - Design: I have a clear vision for the design of the plugin, so I will provide the design or wireframe. - Deadline: The project needs to be completed within a week. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of WordPress plugin development. - Experience with customizing and adding functionality to existing plugins. - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. - Attention to detail and the ability to create visually appealing designs. If you have the skills and experience necess...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Algo trading 6 ngày left

  ...Components: Trend Identification: Employ advanced technical indicators such as moving averages, MACD, and ADX to accurately identify the presence and strength of market trends. Volatility Measurement: Integrate volatility indicators, such as Bollinger Bands and Average True Range, to gauge market volatility, a key factor in distinguishing trending from sideways markets. Pattern Recognition: Develop algorithms for pattern recognition to identify common patterns associated with trending and ranging markets. This includes analyzing price movements and patterns to enhance trend identification accuracy. Sideways Market Detection: Establish specific criteria for classifying a market as sideways based on a combination of low volatility and the absence of clear trends. Implem...

  $94 (Avg Bid)
  $94 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced Android app developer who can create an app that fetches a list from a given URL and matches a NFC UID it reads against the content of the list. List format: The content of the list will be in CSV format. Design layout: I have a specific design in mind for the app, so the developer should be able to work with the design provided (static PNG screens, some with buttons). NFC tag interaction: The app will be interacting with Type 2 NFC tags. Ideal skills and experience: - Proficiency in Android app development - Experience working with CSV data - Familiarity with NFC technology and its integration in Android apps - Ability to work with specific design requirements - Strong problem-solving and debugging skills

  $1219 (Avg Bid)
  $1219 Giá đặt trung bình
  83 lượt đặt giá
  Photoshop an image 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Photoshop expert to edit an image for personal use. The specific edits required include removing a scar. I have specific instructions and a reference image for the desired outcome. The ideal freelancer should have strong skills in Photoshop and experience in image editing.

  $7 (Avg Bid)
  $7 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  Merage image in video 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Provide image and video video and image url and get video as an output.

  $65 (Avg Bid)
  $65 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled image designer to create social media ads for my project. The ideal candidate should have experience in creating engaging and eye-catching visuals for social media platforms. The project requires flexibility in terms of ad dimensions, as I am unsure of the specific size needed. Additionally, I am open to suggestions for the design style or theme, allowing the designer to showcase their creativity.

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  ...create a custom scale car tyre model for 3D printing. The ideal candidate should have experience in creating detailed and realistic 3D models for display or decoration purposes. Project Requirements: - Create a 3D model of a car tyre "DUNLOP SP SPORT MAXX 060+" suitable for 3D printing. - The model should be replica, scaled to 200mm OD - The tyre model should be highly detailed and realistic in pattern. - Inside should be 166mm smooth cylinder. - No much care for side patterns & writings, specific writings will be provided. - STEP file & .STL file are required. Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software (e.g. Blender, Autodesk Maya, etc.). - Experience in creating 3D models for 3D printing. - Attention to detail and ability to create realisti...

  $54 (Avg Bid)
  $54 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  Bicycle Design - IMPROVE THIS DESIGN See the attached image and improve it. Make it look similar, but better, more modern! See zip. of attachment for more designs and ideas that we like. Logo GTWO is attached in .ZIP The model name is GT27 MAX Ideal Skills and Experience: - Experience in bicycle design and customization - Strong creativity and ability to come up with unique patterns - Proficiency in designing and applying stickers/logos on bicycles If you have the skills and experience to create a customized bicycle design with the specified color scheme, pattern, and stickers/logos, please submit your proposal. Thank you!

  $70 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $70
  33 bài tham dự
  Image to text work -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Their is no specific number it deoends on the orders of the day

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  207 lượt đặt giá

  I am looking for an illustrator / Graphics designer who can create a captivating image for an online ad. The image should be in the form of an illustration and the primary message it should convey is product promotion. The desired size or dimensions of the image are 750px*340px. - Size: 750x340 - Format: PNG & JPG - Deliverables: All Source Files & PNG, JPG - Ideas for inspiration is attached - Message text: ******************************** Looking for 24/7 Help Desk Services? We're here to help! ******************************** Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in illustration and graphic design - Creativity in conveying the message through visuals - Ability to work within the specified dimensions and size requirements ...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  The image need retouching and color image look a little bit darker and I want it look beautiful

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled 3D designer to create a realistic rendering of a pair of ski goggles for my brand. I have attached an nimage of the packaging design. I am looking for an image that creates a very high quality feel. The design needs to align with the high quality unboxing experince that I am focussed on. - The desired style for the image is realistic. - I have a specific design in mind for the ski goggles and would like it to be accurately represented in the rendering. - Additionally, there are specific colors and branding elements that need to be incorporated into the design. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in 3D design and rendering software - Experience in creating realistic 3D images - Ability to accurately represent...

  $105 (Avg Bid)
  $105 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  Resize all images to improve web load times.

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to create a SVG image for my project. Purpose: - The SVG image will be used for website design. Design Elements: - I have specific design elements in mind for the SVG image. Color Preferences: - There is no specific color preference for the SVG image. Ideal Skills and Experience: - Experience in SVG image creation and design. - Ability to bring specific design elements to life. - Attention to detail and creativity. - Strong understanding of website design and usability. Please provide examples of your previous SVG image work when applying for this project.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer to help me turn a medium-sized (5-10 inches) 2D image into a 3D model for printing. The 3D model should be compatible with plastics for printing. Whether the model is solid or hollow is not a specific requirement, so either option is fine. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software and techniques - Experience in converting 2D images into 3D models - Familiarity with printing materials, specifically plastics - Attention to detail to ensure accurate representation of the image in the 3D model

  $64 (Avg Bid)
  $64 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  fashion desginer 6 ngày left

  I am looking for a fashion designer who specializes in clothing design. Specific requirements: - Experience in creating stylish and trendy everyday wear - Ability to incorporate a specific style/theme into the designs - Attention to detail and ability to create unique and eye-catching designs - Knowledge of current fashion trends - Strong technical skills in pattern making and garment construction Ideal skills and experience: - Proven track record in clothing design, with a portfolio showcasing previous work - Familiarity with different fabrics, colors, and textures - Ability to create designs that are both comfortable and fashionable - Understanding of body proportions and ability to create flattering silhouettes If you are a talented fashion designer who can bring my ...

  $269 (Avg Bid)
  $269 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  embedded code for msp430 mkii 6 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am using an MSP430 along with an MKII educational booster pack. The MKII has a microphone sensor that I want to use to "tune" a guitar with by matching the range of frequencies on a guitar string and to light an LED red or green depending on the correct or incorrect frequency it is receiving. Communication will be done through I2C and UART.

  $283 (Avg Bid)
  Gấp
  $283 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Enlarge the stable diffusion image I am looking for a skilled graphic designer who is proficient in using stable diffusion software and can help me enlarge stable diffusion images. The image size needs to be increased three times to a resolution of 300 dpi in order to print. I hope the designer can improve the quality of the image as much as possible during the enlargement process. Ideal skills and experiences: -Proficient in stable diffusion software -Experience in image amplification technology and processes -Has a deep understanding of resolution and image quality -Pay attention to details and be able to maintain the integrity of the original image when zooming in -Able to communicate and collaborate effectively with customers to meet...

  $124 (Avg Bid)
  Nổi bật
  $124 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for a fantasy/sci-fi style artwork of 4-6 characters posing. Although I have specific character descriptions, they are only basic and I am open to the artist's interpretation. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating fantasy or sci-fi character illustrations - Ability to bring life and detail to the characters - Strong understanding of anatomy and proportion - Proficiency in digital art software and tools - Attention to detail and ability to capture the essence of each character's personality - Good communication skills to collaborate and iterate on the artwork as needed.

  $96 (Avg Bid)
  $96 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can fix the issue with the featured image on my Wordpress website. The specific issue I am experiencing is that the image is not displaying properly. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of Wordpress, specifically versions 5.0 or newer - Experience troubleshooting and fixing issues with featured images - Familiarity with image resizing and linking functionality in Wordpress Please note that I have already attempted some fixes, but they did not work. I am seeking someone who can effectively diagnose and resolve this issue.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  Image review and annotation for 11/24/2023 to 12/2/2023

  $1268 (Avg Bid)
  $1268 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Car image files 8 ngày left

  Hi Saad H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Hello, I am looking for a designer to design a cover photo AND profile photo for 2 websites: 1) , 2) Note that these should be completely separate graphics (4 total are needed - 2 profile images and 2 cover photos). Each URL should have its own unique branding look and color scheme. Please include our logo as well as the following text: Offset & Digital Printing, Large Format Printing, Direct Mail Services Please make the art look like it is a professional printing company's website graphics. Here are some example images which may provide inspiration: Please show ideas for both URLs to be considered as a winner.

  $22 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $22
  6 bài tham dự
  URGENT : LOGO DESING 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a talented logo designer to create a unique and eye-catching logo for my online platform for startups and investors. The l...Creativity and ability to think outside the box - Experience in designing logos for online platforms and networking events Requirements: - Design a logo that represents the online platform for startups and investors, as well as the networking events we organize - Deliver the final logo in high-resolution OPEN-Source files and different formats (e.g., PNG, JPEG) - Color Plate - Logo Guideline - Pattern - A4 Design - PowerPoint background - Revision until the work completed. Please add "hello, Adam" First in your Proposal to let me avoid bots, please send your final bid. Please submit your portfolio of previous logo designs along w...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  138 lượt đặt giá

  Hi Karim, milestone for image retouch job as discussed. Thanks

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled 3D rendering artist who can create both interior and exterior renderings based on a floorplan and front image. Specific requirements for the project include: - Creating realistic textures, lighting, and details in the renderings - Incorporating a variety of materials and colors that will enhance the overall visual appeal - Ensuring a high level of detail in the renderings to accurately represent the final design Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in 3D rendering software and techniques - Strong attention to detail and ability to create realistic textures and lighting effects - Experience in architectural visualization and creating interior and exterior renderings based on floorplans and images If you are a talented 3D rende...

  $156 (Avg Bid)
  $156 Giá đặt trung bình
  93 lượt đặt giá
  3d image for wedding bar 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of a freelancer who specializes in custom 3D object modeling to create a 3D image for our wedding bar. The project requires the following: - Custom 3D object modeling: The freelancer will be responsible for creating a unique 3D object for our wedding bar. - General theme: While we have a general theme in mind for the 3D object, we are open to suggestions and creative ideas from the freelancer. - Urgent timeline: We need the 3D image to be completed within 24 hours. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software and techniques - Creative thinking and ability to bring ideas to life - Strong attention to detail and ability to capture the desired theme - Ability to work efficiently under tight deadlines If you have the necessary skills and expe...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  Project for adding Addtional items in chatbot they are 1. Skip extra step in Ask for otp option , tracking id/idzo id/Order ID typing step Ie. When a buyer/admin send any of ids directly should work otp request option Buyer :- IZ23010230910 (He sends idzo id/Order Id/ Tracking id to chatbot and get below details) (Also Search for given Id in database and check if his number is matching against the order.)(If any error , send a message by mentioning the error. Possible errors are id not exist or id belong some other buyer,) Only search id in server if at least 4 numbers in any message sent Just continue chatbot. IDZO Bot :- (Sent below message if successful) Product Poco m4 5g(6,128) Address name :- Rana sharma Otp :- 457938 Order Id :- OD344637828344 Tracking Id :- FMPP45678...

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá