Jasper etl hibernatecông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  10,023 jasper etl hibernate công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Spring framework project Đã kết thúc left

  Nên mình muốn tìm 1 bạn làm giúp mình project nhỏ sử dụng spring, spring mvc, hibernate

  $147 (Avg Bid)
  $147 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Trang web quản lí văn bản Đã kết thúc left

  Mình cần thiết kế 1 trang web quản lí văn bản (đã có mẫu sẵn) dựa vào mẫu làm theo. Ngôn ngữ: JSP và servelet kết nối dữ liệu MySQL với Navicat, sử dụng kĩ thuật hibernate và struts. Time: 3 ngày là có thể xong được

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...nhất 1 game engine: Cocos2dx, Andengine, Unity, Unreal • Có kinh nghiệm tích hợp Game Center • Có kinh nghiệm làm việc với animation, SFX... 4. Lập trình viên Web/Backend • Có kinh nghiệm làm việc với ít nhất 1 ngôn ngữ: JAVA, .NET hoặc PHP... • Có kinh nghiệm HTML, CSS, Javascript, AJAX, jQuery, JSON. • Tùy từng ngôn ngữ, yêu cầu tối thiểu biết 1 framework, CMS - JAVA: Struts, Spring, Hibernate… - PHP: nuke, joomla, CI…. - .NET: EntityFramework, DNN, ... • Có kinh nghiệm với Web server: Tomcat , Apache hoặc IIS • Có kinh nghiệm với database Mysql hoặc MSSQL(hiểu biết về NoSQL sẽ là lợi thế) Yêu cầu...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Hi anh, Hiện tại bên viettel soft đang có nhu cầu tuyển nhân sự insource vị trí phát triển java. Yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu anh quan tâm, vui lòng gửi cv cho em nhé: phamktung@ , em sẽ liên hệ trao đổi công việc.

  $55 (Avg Bid)
  $55 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Hiện tại thì viettel soft đang có nhu cầu tuyển nhân sự insource cho vị trí phát triển java. yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi cv cho mình nhé: phamktung@ , mình sẽ liên hệ trao đổi công việc với bạn.

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 lượt đặt giá

  Chào bạn, Hiện tại trung tâm phần mềm viettel soft đang có nhu cầu tuyển insource cho các dự án của trung tâm. Vị trí phát triển: yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi CV vào mail của mình nhé: phamktung@ Mình sẽ liên hệ trao đổi công việc.

  $150 - $150
  $150 - $150
  0 lượt đặt giá

  Hi anh, Hiện tại bên viettel soft đang có nhu cầu tuyển nhân sự insource vị trí phát triển java. Yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu anh quan tâm, vui lòng gửi cv cho em nhé: phamktung@ , em sẽ liên hệ trao đổi công việc.

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Hiện tại thì viettel soft đang có nhu cầu tuyển nhân sự insource cho vị trí phát triển java. yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi cv cho mình nhé: phamktung@ , mình sẽ liên hệ trao đổi công việc với bạn.

  $5 - $5 / hr
  $5 - $5 / hr
  0 lượt đặt giá

  Trung tâm phần mềm Viettel Soft2 đang cần tìm nhân sự insource cho chiến lược phát triển phần mềm của Trung Tâm trong giai đoạn các tháng cuối năm 2015. Các vị trí: 1. Nhân viên phát triển phần mềm (chủ yếu): Yêu cầu trình độ nhân sự phải thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. 2. Nhân viên phát triển phần mềm trên di động: Nhân viên phát triển ứng dụng trên Android, iOS. 3. Nhân viên triển khai thị trường: VTSoft2 sẽ đào tạo cho nhân sự của đối tác đi triển khai phần mềm tại cá...

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 lượt đặt giá

  Hi Jasper F., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...databases, and third-party tools as required. Perform testing and debugging to ensure seamless functionality. Optimize website performance for speed and efficiency. Requirements: Proven experience in web development using Java and related technologies. Proficiency in front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript. Strong understanding of web frameworks like Spring, Hibernate, etc. Experience with database management systems (e.g., MySQL, PostgreSQL). Knowledge of version control systems such as Git. Ability to work independently and meet project deadlines. Excellent problem-solving and communication skills. Nice to have: Previous experience with e-commerce or content management systems. Knowledge of security best practices...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  Tenho mais de 12 anos de experiência na indústria de TI, sou um programador criativo, altamente organizado e responsável que contrata trabalho freelance/regular no desenvolvimento de J2EE e Android. Desenvolvi muitos aplicativos de nível empresarial em minha carreira a...de 12 anos de experiência na indústria de TI, sou um programador criativo, altamente organizado e responsável que contrata trabalho freelance/regular no desenvolvimento de J2EE e Android. Desenvolvi muitos aplicativos de nível empresarial em minha carreira anterior. Contrate-me para trabalhos de codificação de qualidade em tecnologias como: J2EE/Web - JSP-Servlet, Struts, Spring, Springboot, Hibernate - motor de busca Solr, Elastic search - Bootstra...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  I am seeking a freelancer who can generate a Jasper report from a JSON file that is in the format of an array of objects. I have a general idea of the layout and design that I want for the report, but I am flexible and open to suggestions. The report should highlight specific key-value pairs from the JSON data. Skills and experience needed: - Jasper Report Studio - Experience with generating reports using Jasper

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  We are looking for an intermediate Snowflake developer with experience in data warehousing. The main task for the developer will be handling data warehousing projects. It is important that the developer is familiar with Snowpipe. We are open to any other tools or software that the developer may be familiar with. Ideal skills and experience for the job: - Inter...projects. It is important that the developer is familiar with Snowpipe. We are open to any other tools or software that the developer may be familiar with. Ideal skills and experience for the job: - Intermediate level of experience in Snowflake development - Strong understanding of data warehousing concepts - Familiarity with Snowpipe - Knowledge of query optimization techniques - Experience with ETL processes and data e...

  $128 (Avg Bid)
  $128 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Requirements:- • Experience in Designs, develops, tests, deploys, and maintains enterprise-level applications using the Snowflake platform. • Understand requirement from stakeholders and deliver solutions. • Designing and developing data models and data warehouses • Developing and maintaining ETL processes • Creating and maintaining views, stored procedures, and other database objects • Taking ownership of a project and seeing it through to completion • Snowflake developers need expertise in SQL databases and many programming languages. • They can create data-intensive apps with flexible performance, scalability, and concurrency parameters. • Snowflake Cloud Development • Snowflake Adm...

  $4331 (Avg Bid)
  $4331 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Our team is looking for an experienced data engineer or data scientist with past projects in the scope...searches or otherwise to power custom LLM/gpt. Requirements: • Experience building frontend and backend connections for conversational LLM/gpt based on a saved corpus of text • Experience with Google Cloud Vertex AI • Experience with PostgreSQL databases or similar • Python programming • SQL knowledge Nice to Have: • Compatible time zone or flexible with US Eastern or Pacific Time Zone *Built ETL pipelines using Python and SQL with Cloud databases. We will ask for a sample code to review the quality before hiring for the role. If you are a data engineer/scientist with expertise in Python and are experienced in the tasks mentioned above, pl...

  $4282 (Avg Bid)
  $4282 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  We are looking for some Generative AI expert who can write a code which can convert Tableau dashboards to Power BI. While we convert Tableau to Power bi it has 4 major components,... ETL work, modelling, Formulas and visualisation any idea using tool how much conversion would be perfect 99%, 95%, 90% or what ? I have a plan of this project like below. 1. Data Source Identification - Use some way to identify and replicate data sources in Power BI. - Apply code generation for data modeling. 2. Formula Conversion - Leverage NLP for Tableau formula identification. - Develop a mapping system and use code generation to translate formulas to Power BI DAX. 3. Visualization Conversion - Utilize NLP to recognize Tableau visualizations. - Develop mappings and use code generation to recreate ...

  $676 (Avg Bid)
  $676 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  We are looking for some Generative AI expert who can write a code which can convert SAP BO dashboards to Power BI. While we convert SAP BO to Power bi it has 4 major components,... ETL work, modelling, Formulas and visualisation any idea using tool how much conversion would be perfect 99%, 95%, 90% or what ? I have a plan of this project like below. 1. Data Source Identification - Use some way to identify and replicate data sources in Power BI. - Apply code generation for data modeling. 2. Formula Conversion - Leverage NLP for SAP BO formula identification. - Develop a mapping system and use code generation to translate formulas to Power BI DAX. 3. Visualization Conversion - Utilize NLP to recognize SAP BO visualizations. - Develop mappings and use code generation to recreate Powe...

  $628 (Avg Bid)
  $628 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  We are looking for some Generative AI expert who can write a code which can convert UI Path workflows to Power Automate workflows While we convert UI Path workflows to Power Automate workflows to it has 4 major components,... ETL work, modelling, Formulas and visualisation any idea using tool how much conversion would be perfect 99%, 95%, 90% or what ? I have a plan of this project like below. 1. Data Source Identification - Use some way to identify and replicate data sources in UI Path - Apply code generation for data modeling. 2. Formula Conversion - Leverage NLP for UI Path formula identification. - Develop a mapping system and use code generation to translate formulas to Power Automate 3. Object Conversion - Utilize NLP to recognize UI Path Objects. - Develop mappings and use...

  $644 (Avg Bid)
  $644 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  We are looking for some Generative AI expert who can write a code which can convert QlikView dashboards to Power BI. While we convert QlikView to Power bi it has 4 major components,... ETL work, modelling, Formulas and visualisation any idea using tool how much conversion would be perfect 99%, 95%, 90% or what ? I have a plan of this project like below. 1. Data Source Identification - Use some way to identify and replicate data sources in Power BI. - Apply code generation for data modeling. 2. Formula Conversion - Leverage NLP for Qlikview formula identification. - Develop a mapping system and use code generation to translate formulas to Power BI DAX. 3. Visualization Conversion - Utilize NLP to recognize Qlikview visualizations. - Develop mappings and use code generation to recre...

  $656 (Avg Bid)
  $656 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Need assistance to build a live connection from Oracle ERP to Google Cloud Platform (GCP). The ideal candidate will have experience and proficiency in using tools such as IAM & admin, Cloud function, Cloud Scheduler, and Pub/Sub of GCP platform to write python scripts to build the ETL workflow

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  Need assistance to migrate data from Oracle ERP and Oracle EPM to Google Cloud Platform. It will involve ETL process

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for a Java developer with database knowledge (specifically SQL) to assist me with a web development project. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Java programming language - Experience in web development using Java frameworks such as Spring or Hibernate - Proficiency in SQL database management and query optimization Timeline: - This project is urgent and needs to be completed within 1-2 weeks. Please provide examples of your previous web development projects and your experience with SQL databases.

  $89 (Avg Bid)
  $89 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  Necesitamos un desarrollador con experiencia en el entorno de DSpace 7, para ayudar en la programación de las funcionalidades específicas añadidas en la versión 5.5 por tanto, experiencia con java, postgresql, tomcat, frameworks tipo Struts, Spring, Hibernate, EJB), git y Angular

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá
  Azure databricks expert needed. Đã kết thúc left

  I am in need of an Azure Databricks expert to assist me with ETL tasks for my project. The specific tasks I require assistance with include data analysis and visualization, data processing and transformation, as well as model training and deployment. For the implementation of Azure Databricks, I have specific requirements that need to be met. The complexity level of the data to be processed is moderate. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Azure Databricks and its various functionalities - Strong understanding of data analysis and visualization techniques - Experience in data processing and transformation using Azure Databricks - Familiarity with model training and deployment in Azure Databricks If you have the necessary skills and experienc...

  $317 (Avg Bid)
  $317 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  We are looking for a skilled Java developer with expertise in Spring Boot, Hibernate, and PostgreSQL to join our team. As a developer, you will be responsible for designing, coding, and maintaining high-performance web applications. Your primary focus will be developing server-side logic, ensuring the responsiveness of applications, and collaborating with the front-end developers. This is a challenging role that offers the opportunity to work on cutting-edge projects and solve complex technical problems. **Key Responsibilities:** - Design, code, and test Java applications using Spring Boot and Hibernate. - Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features. - Maintain and enhance existing codebase, identify and fix bugs, and improve application...

  $112 (Avg Bid)
  $112 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  ...IST M - F AWS Data Engineer Requirements • Collaborate with business analysts to understand and gather requirements for existing or new ETL pipelines. • Connect with stakeholders daily to discuss project progress and updates. • Work within an Agile process to deliver projects in a timely and efficient manner. • Have worked extensively on Redshift and understands performance tuning techniques and management of Redshift data workloads. • Design and develop Airflow DAGs to schedule and manage ETL workflows. • Implement best practices for data engineering, including data modeling, data warehousing, and data pipeline architecture. • Monitor and troubleshoot ETL pipelines to ensure smooth operation. • Custom Python functions to ha...

  $3291 (Avg Bid)
  $3291 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Google Map API portal Đã kết thúc left

  ...where every action is equal to a set number of credits, with an interface to adjust the credit for each action. e. Reporting module, to include longitude/ latitude of each area, along with images. Videos (2 minutes ) and audio notes to be accessible online, as well as backend access of content with filtering and aggregation capabilities for each resource, user, action, report item and report. f. ETL module to integrate with other APIs and to extract data and map them back and forth. g. RFP module to generate requests for proposals. 1.1.3 INITIAL SITE MAP USER ADMINISTRATION DASHBOARD ├── LOGIN PAGE ├── FORGOT PASSWORD ├── COMPANY REGISTRATION ├── SUB ACCOUNT PAGE └── USER REGISTRATION PAGE ANNOTATION DASHBOARD ├── UPLOAD FILES ├── LOCATION/INVENTORY PAGE ├── MANAGE SITES PAGE...

  $6363 (Avg Bid)
  $6363 Giá đặt trung bình
  95 lượt đặt giá
  ETL (SSIS) SQL MS Đã kết thúc left

  PLEASE READ ATTCHCHD FILE. I am looking for a freelancer who can help me with SSIS and SSRS tasks. Specifically, I nee...ATTCHCHD FILE. I am looking for a freelancer who can help me with SSIS and SSRS tasks. Specifically, I need assistance with designing and developing ETL packages. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with SSIS and SSRS - Proficiency in SQL Server 2019 - Experience in designing and developing ETL packages - Familiarity with creating and managing data sources and reports - Ability to troubleshoot and optimize existing packages and reports In this project, I have existing databases that need to be integrated. Therefore, the freelancer should be able to work with existing databases and ensure smooth integration with the ETL...

  $186 (Avg Bid)
  $186 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  We are looking for Jasper report designer and developer. 1. Hands on experience in installing, configure Jasper on window & linux machine. 2. Design, Develop and integrate report in our existing application. 3. Strong MYSQL knowledge. 4. Java experience.

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  ...dimensión, hechos, jerarquías, niveles, métricas y operaciones OLAP. Del mismo modo, se pondrán en práctica los conocimientos sobre inteligencia de negocio y ETL, prestando especial atención al diseño e implementación del proceso básico ETL hasta culminar en un modelo en estrella, así como en la implementación de dimensión y hechos en la capa física. Se deberán realizar: La implementación de un pequeño modelo multidimensional, haciendo uso de Pentaho Business Analytics Server y su herramienta wizard para modelado multidimensional o puede utilizar cualquier otra herramienta para realizar el modelado. La implementación de un pequeño proceso E...

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá
  Jasper Reports Đã kết thúc left

  I am looking for a freelancer to create a Jasper Reports project. I am not sure which version of Jasper Reports I am using, so I require someone to check this before beginning the job. For this project, I need a new report to be created with an advanced complexity level. If you have the skills to do so, I would be grateful if you could provide a bid. Thank you!

  $684 (Avg Bid)
  $684 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  data engineer -- 2 Đã kết thúc left

  Data: Two Raw Data tables are attached in separate sheets: orders and merchants. Tasks: Import raw data tables in the Snowflake environment (you can request trial from Snowflake); Create an ETL pipeline to transform raw, unstructured Data into multiple relational tables. One should comment their thought process while preparing the pipeline; Add additional cleaning for Data, where they see it is required; Once all data is transformed, one should create a summary table(s), in a way that BI Analyst could use it to build report that answers following questions: How many orders per day are created? per each shop per each print provider per each sku How many order items per day are created? How many order items on average there are within one order? Run the pipeline and save a newly cr...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Necesitamos programadores J2EE con al menos 3 años de experiencia para trabajar full time en un proyecto de un año. Github, Hibernate, PostgreSql, Eclipse, Maven, Java, Agile. Interesados adjuntar cv

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I am seeking a freelancer to assist with data migration from postgre to snowflake ...seeking a freelancer to assist with data migration from postgre to snowflake for my project. The ideal candidate will have experience in data migration and be familiar with manually migration from postgres to snowflake . The size of the data to be migrated is less than 13mb. i have pgadmin4 insalled locally manually migration from postgres to snowflake one to one mapping it will be without using any etl tool only manual migration one to one mapping who can complete in between in 2 days . Required Skills and Experience: - 8 years Experience in data migration - Familiarity with manual migration that is one to one mapping from postgres to snowflake . - Ability to handle data migration of less ...

  $220 (Avg Bid)
  $220 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  Tengo la base de datos pero me falta el area de staging y el dwh

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled database analyst and ETL specialist to help me with a database analysis and ETL process. Objective: The client has a specific goal or objective for this project. Data Size: The size of the data that needs to be processed is not specified. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in SQL database analysis and ETL processes - Knowledge of SQL databases and their optimization techniques - Familiarity with various ETL tools and processes - Ability to identify and resolve database performance issues - Excellent problem-solving skills and attention to detail - Strong communication and collaboration skills for working with the client to define project goals and objectives

  $120 (Avg Bid)
  $120 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  ...Error, I am looking some to take my remote and load it. also can understand me why this error was showing so wants to learn as well. Have around 5 table around 200 Mb Size File Format: CSV & Flat File Transformations and Data Cleansing: None required Database Size: Small (less than 1GB) Skills and Experience: - Proficiency in SSIS (SQL Server Integration Services) - Strong knowledge of ETL (Extract, Transform, Load) processes - Experience in loading data from CSV files into SQL databases - Familiarity with data mapping and data validation - Understanding of database structures and SQL queries - Attention to detail and ability to troubleshoot and resolve any data loading issues Please note that this is a one-time project and the ideal candidate will be able to comple...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled data engineer with experience in dbt and Snowflake to assist me with ETL development and data modelling for an ongoing project. Tasks: - ETL development using dbt and Snowflake - Data modeling - Performance tuning Requirements: - Strong experience in dbt, Snowflake, git/github & ETL development - Expert level proficiency in dbt and Snowflake is a must This is an ongoing project, so I need someone who can provide continuous support. If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss further details.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Looking Java Developer Đã kết thúc left

  ...and prioritize tasks, using your domain knowledge to ensure that the development efforts align with the specific needs and regulations of the financial markets. • Provide mentorship and technical support to junior team members, fostering a culture of knowledge sharing, domain expertise, and architectural understanding within the team. Programming Languages: Java Java: Proficiency in Spring, Hibernate, Maven, Struts, JMS, and JNI with a strong focus on architectural and design principles specific to the financial markets domain. Tools: Git, Bamboo, Maven, Jira, and Confluence Requirements: Proven experience as a software developer with expertise in BackEnd Java, Low Latency, high performance and API integration. Strong understanding of software development principles and pr...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá
  Java full stack development Đã kết thúc left

  I am looking for a Java full stack developer to work on an advanced project Requirements: - Proficiency in Java programming language - Strong understanding of front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript, Angular - Experience with popular Java frameworks such as Spring or Hibernate - Knowledge of database management systems like MySQL or PostgreSQL - Familiarity with version control systems like Git - Ability to work with APIs and integrate third-party services - Strong problem-solving and debugging skills The project involves implementing specific features and functionalities according to a detailed list provided by the client. The ideal candidate should be able to work independently and deliver high-quality code within the given timeline. Additionally, the ability to...

  $1066 (Avg Bid)
  $1066 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  SQL Server DB expertise Đã kết thúc left

  I am looking for someone who has experience in data transformation using ETL techniques on SQL Server. Knowledge in extracting, transforming, and loading data from various sources into the SQL Server database. Experience in data migration, data cleansing and data integration Familiarity with different data sources and formats.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá
  Java Backend Developer -- 2 Đã kết thúc left

  I am looking for a highly experienced Java Backend Developer to help us build a new application. The successful candidate should possess extensive knowledge of Spring Boot, Hibernate, and Apache Kafka as well as experience with developing and deploying complex applications at scale. We are not in a rush to get this project done and are willing to wait for a high-quality solution, however the ideal developer should still be committed to meeting deadlines and designing effective solutions. This is an exciting opportunity to work with cutting edge technology and collaborate on a large scale project. We are eager to find the right person to join our team!

  $315 (Avg Bid)
  $315 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá
  Java Backend Developer -- 3 Đã kết thúc left

  ...specific frameworks and technologies required for this project include Spring Boot. Ideal Skills and Experience: - Senior-level experience in Java backend development - Strong knowledge and experience with the Spring Boot framework - Ability to work with both new development and existing codebase - Familiarity with Hibernate and Node.js is a plus Persistence needs to be Strong in JAVA 8 and JAVA 9, Spring IOC ( for Core Skills) -Spring Boot, ver.x (Microservices) -JDBC, JPA, Hibernate, Spring JDBC, Spring DATA (for persistence) -Spring Tx (For Transaction) -Spring MVC (for MVC) -Spring REST, JAX-RS (JERSEY) ( For Restful web services) *NodeJs backend developer* • Experienced with Express concepts • Experienced with one of the common ORMs/ODMs (graph-ql, mongoo...

  $334 (Avg Bid)
  $334 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with my AWS Glue project. I need to set up Terraform code for AWS Glue job status notification. Services currently in use: - AWS Glue ETL Notification requirements: - I want to receive notifications for both successful and failed job runs. Email template: - A standard notification email is sufficient for me. Skills and experience required: - Experience with Terraform and AWS Glue - Knowledge of AWS services, specifically S3, EC2, and RDS - Familiarity with Lambda or EventBridge rule with SNS topic notification via email If you have the necessary skills and experience, please bid on this project.

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  ...Your responsibilities will encompass: - Data Integration: Collaborate with cross-functional teams to collect, transform, and integrate financial data from various sources, ensuring data accuracy and consistency. - Data Modeling: Develop and maintain data models to support financial analytics and reporting, applying your finance background to create meaningful structures. - ETL Processes: Design and implement efficient ETL (Extract, Transform, Load) processes to streamline data pipelines and ensure timely data availability. - Quality Assurance: Perform data quality checks, validation, and troubleshooting to maintain data integrity and reliability. - Reporting: Generate financial reports and dashboards, providing insights to support data-driven decision-making. - Data Gover...

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Hello, I am looking for a freelancer to help me build a jasper report using Java Bean Collection as a data source for nested tables. I have a rough idea, but I need someone with the expertise to implement it properly and efficiently. The data complexity for this project is high, and I need someone who has a handle on nested tables and complex data sources. As the data source for the project, I am selecting Java Bean Collection. Any specific layout or format suggestions will be appreciated as I am open to ideas.

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...efficient, and maintainable code - Stay up-to-date with the latest industry trends and technologies Requirements: - Intermediate level experience in Java development - Strong knowledge of software development principles and methodologies - Experience with software development life cycle (SDLC) - Proficient in Java programming language - Familiarity with frameworks and libraries such as Spring, Hibernate, and JDBC - Experience with relational databases such as MySQL or Oracle - Familiarity with version control systems such as Git - Excellent problem-solving and analytical skills - Strong communication and collaboration skills Start Date: Immediate If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal along with your portfolio showcasing your previous soft...

  $110 (Avg Bid)
  $110 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  Title: Strong AWS Data Engineer Needed for ETL Project Overview: I am seeking a highly skilled AWS Data Engineer to assist with an ETL project that involves specific expertise in the following AWS services: EC2, S3, Redshift, and Glue. The main objective of this project is to efficiently store, analyze, and migrate data using AWS services. I expect the project to be completed within 1-3 months. Responsibilities: The chosen candidate will be responsible for the following tasks: - Utilize EC2 for scalable computing power and efficient data processing. - Utilize S3 for secure and reliable data storage. - Utilize Redshift for high-performance data warehousing and analytics. - Utilize Glue for ETL (Extract, Transform, Load) processes to efficiently transform and migrate ...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá