Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  10,088 jsp công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Trang web quản lí văn bản Đã kết thúc left

  Mình cần thiết kế 1 trang web quản lí văn bản (đã có mẫu sẵn) dựa vào mẫu làm theo. Ngôn ngữ: JSP và servelet kết nối dữ liệu MySQL với Navicat, sử dụng kĩ thuật hibernate và struts. Time: 3 ngày là có thể xong được

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web 3D-- 2 Đã kết thúc left

  Thiết kế trang web (.jsp or html) mô phỏng giải pháp kỹ thuật sử dụng thư viện WebGL.

  $95 (Avg Bid)
  $95 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web Đã kết thúc left

  Thiết kế trang web (.jsp or html) mô phỏng giải pháp kỹ thuật sử dụng thư viện WebGL. Ví dụ: mô phỏng như hình đính kèm.

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web Đã kết thúc left

  tôi đã từng lập trình với nhiều dự án lớn nhỏ với php jsp và wordpress java javascript cũng như android. tôi dã làm web giáo dục tin tức du lịch vv

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 lượt đặt giá

  Hoàn thành càng nhanh càng tốt. Framework struts 2 - JSP. 1 - Xây dựng chức năng hiển thị ảnh từ CSDL SqlServer (byted) lên trang JSP theo id hoặc name ảnh. 2 - Xây dựng chức năng chống copy - sao chép ảnh. 3 - Xây dựng chức năng lọc + tìm 2 bức ảnh giống nhau. 4 - Xây dựng chức năng tìm 1 ảnh nhỏ trong ảnh lớn. Chào giá từng phần một - ghi rõ mức giá , thời gian hoàn thành , phần công việc có thể hoàn thành trong nội dung chào giá.

  $1111 (Avg Bid)
  $1111 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Chức năng: đăng nhập, đăng ký, giỏ hàng, thống kê sử dụng jsp/servlet

  $129 (Avg Bid)
  $129 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Xây dựng trang Module Web Đã kết thúc left

  Xây dựng 1 Module Web với các chức năng Insert, Update, Search bằng nền Jsp, Sevlet. Công cụ Netbeans chạy Service Glassfish.

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Website thương mại Đã kết thúc left

  Là một dự án viết trên nên Web Jsp/Servlet/Strust1, tích hợp ajax/jquery tiện dụng cho người dùng.

  $489 (Avg Bid)
  $489 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  java file upload error 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We have JAVA,JSP web application deployed on Tomcat Linux server. We have an interface to upload files upon uploading a files and clicking submit button we are getting the following error. We need someone who can fix this issue remotely via ANYDESK only. : Unable to compile class for JSP: An error occurred at line: [13] in the jsp file: [/jsp/supplier/] cannot be resolved to a type 10: 11: <% 12: int signupId = (int) ("SessionSingupID"); 13: List<FileItem> items = new ( 14: new ()).parseRequest(new Se

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Tenho mais de 12 anos de experiência na indústria de TI, sou um programador criativo, altamente organizado e responsável que contrata trabalho freelance/regular no desenvolvimento de J2EE e Android. Desenvolvi muitos aplicativos de nível empresarial em minha carreira anterior. Contrate-me para trabalhos de codificação de qualidade em tecnologias como: J2EE/Web - JSP-Servlet, Struts, Spring, Springboot, Hibernate - motor de busca Solr, Elastic search - Bootstrap, HTML5, JQuery - Angular JS, React JS - Tomcat, JBOSS, Jetty, Jogar...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  JSP Java Developer 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  JSP Java Developer Wanted Urgently

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  JAVA JSP Developer Đã kết thúc left
  ĐÃ XÁC THỰC

  JAVA JSP Developer Web Java Netbeans

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  JSP Web Java Đã kết thúc left

  JSP Web Java Netbeans 8 Do Fast

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá
  JSP Website Đã kết thúc left

  JSP Website Java Expert Wanted

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Java JSP Project Experts Đã kết thúc left

  Java JSP Project Experts Urgent hire

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  Java Developer for Regular Projects Netbeans Java JSP

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Java programmer JSP Đã kết thúc left

  Need a java programmer urgently

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  JavaFX & JSP Programmer Đã kết thúc left

  JavaFX & JSP Programmer Windows & Web

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Java JSP Developer Wanted Đã kết thúc left

  Netbeans Java web project Simple work

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Java JSP Developer Đã kết thúc left

  Java JSP Developer Web Java Urgently Netbeans

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Java JSP Web Đã kết thúc left

  Java JSP Web Urgent Job Required

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I need Java (JSP) trainer for me who knows how to do connectivity with MS SQL not MySql. It shouldn't be MVC framework. He should also know connectivity through Ajax and cookies.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  1) Add data in database 2) How to create & get cookie data 3) Make Ajax call for showing data in table 3) Make Ajax call for inserting data in table 4) Read querystring data 5) redirecting to a new page 6) How can I work ion Visual Studio instead of eclipse & debug in visual studio.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Java, JSP Expert Đã kết thúc left

  Attached issue report in our application. We need java,jsp,bootstrap expert who can fix the issue online on our machine through anydesk.

  $83 (Avg Bid)
  $83 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  We are looking for a skilled developer to rewrite our simple dynamic web application in MVC architecture. The current technology stack includes JSP, Servlet, and Javabean. Main Functionalities: - Video CD Purchasing: Users should be able to browse and purchase video CDs through the application. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in JSP, Servlet, and Javabean - Strong understanding of MVC architecture - Experience in developing web applications with similar functionalities - Ability to complete the project within the given timeline of 1-2 weeks.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  i-net report expert Đã kết thúc left

  We are looking for i-net expert who can help run the .rpt file in a JSP page hosted on tomcat server. i-net() is installed on our window machine, Report is designed and deployed in application web app folder, we are using java script function to call the report but it's not working due to i-net configuration issue.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  There is an open-source ERP system th...name of application to client name and logo. There is a config file to control this, I will direct you to it. Once this is done, the application must be deployed and hosted on a custom domain. This must be finished today (11/16/2023). 2. Translate the Accounting Module into Arabic. This can be completed once the first task is done, the translation is not a priority. Expertise required: 1. Java 2. JSP 3. TomCat 4. PostgreSQL 5. Web Technologies Useful links: 1. Axelor Web App: 2. How to build and run: 3. Language change: 4. Config file to change logo and name: I will show you myself.

  $429 (Avg Bid)
  $429 Giá đặt trung bình
  122 lượt đặt giá

  ...looking for assistance in building a dynamic website/Webapp that will handle the basic functions of a society. The website will be built using JSP, Java Servlet, and MySQL JDBC as the backend. Functions of the website: - Member Registration and Login (Multiuser login for admin and members) - CRUD operations for adding flat details and other details. - Online Rent agreements. - Society Events and Announcements - Visitor Module - Design Style: - The preferred design style for the website is minimalist. Mobile Responsiveness: - The website/Webapp does not need to be mobile responsive. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in JSP, Java Servlet, and MySQL JDBC. (Eclipse and Tomcat Apache server) - Experience in building dynamic websites - Famili...

  $34 (Avg Bid)
  $34 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  ...Cucumber, Cypress, and Selenium. - Achieve a code coverage of greater than 90% through automation. -Optional: Performance engineering experience – Jmeter -Prior experience in the Finance Domain is preferred. Technologies Involved SQL Server database (90%) and Oracle (10%) DotNet (90%) and DotNet Core (10%) VB.net (40%) and C# (60%) Support tools: Cypress ADO (including Git) Java version 8 including JSP. C# Junit, Cucumber and Selenium Net (vb.net) Responsibilities: - Framework enhancement in collaboration with Client QA Team - Test Scripts Creation & Execution - Maintenance of Test Scripts. - Performance Engineering- Automated performance regressions for core business workflows. -Improve QA automation coverage. - Increasing coverage for automation scenarios –...

  $1398 (Avg Bid)
  $1398 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who is experienced in setting up GitHub JSP projects and deploying them on AWS. Skills and Experience Required: - Proficiency in GitHub and AWS - Strong knowledge of JSP (JavaServer Pages) - Familiarity with project setup and deployment processes - Ability to troubleshoot and resolve any issues that may arise during the setup process Project Requirements: - The freelancer will be responsible for setting up the GitHub JSP project and deploying it on AWS. - The project does not require any actual coding, but rather focuses on the setup and deployment aspects. - The freelancer should be comfortable working with detailed instructions or providing guidance based on a general idea. - The client is open to the freelancer's approach and ...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I'm looking for a front-end or full-stack programmer to help be with my website which is built via Java / Java Server Pages / MySQL / JavaScript (jquery + bootstrap) and runs on Apache Tomcat web server. 1. LazyTube JS plugin is used to display YouTube video in popup when someone clicks vide...Example of URL with the problem: 2. Currently almost all website article pages have Largest Contentful Paint (LCP), First Contentful Paint (FCP) and Cumulative Layout Shift (CLS) issues: I need someone who has relevant experience and can optimize web page JSP template to solve these issues by utilizing strategies like lazy loading for images etc.

  $175 (Avg Bid)
  $175 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me deploy a Java Servlet, JSP based webapp on Tomcat through an AWS EC2 instance. - The ideal candidate should have experience with AWS and be familiar with deploying web applications on Tomcat. - They should also have knowledge of Java Servlets and JSPs. - Since I do not have an AWS EC2 instance set up, I will need assistance in both setting up the instance and deploying the webapp. - I am open to recommendations for the server configuration, so the freelancer should be able to provide guidance in this area. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  We want to streamline the process of getting information from an existing government website. The website is Please refer to the attached video to understand the flow of the task.

  $24 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $24
  12 bài tham dự

  I am looking for a freelancer to help me with obtaining an SSL certificate for my local server. Operating System: Windows SSL Provider: Open to suggestions SSL Certificate Type: Not sure, as it is for a local server here is the URL that i belevie needs the certificate Please see attached email from software vendor for eClinical Works Skills and Experience: - Experience with SSL certificate installation and configuration - Knowledge of different SSL providers and their offerings - Familiarity with the process of obtaining SSL certificates for local servers - Strong understanding of server security and encryption protocols

  $129 (Avg Bid)
  $129 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Whatsapp twilio API Đã kết thúc left

  Project Title: Whatsapp Twilio API Integration for Sending and Receiving Messages We are lookin...to enable seamless communication between systems Preferred Language: - Experience with Java and JSP for the backend code Skills and experience required: - Strong knowledge of the Twilio API and its functionality for sending and receiving Whatsapp messages - Proficiency in Java and JSP for the backend code - Experience with integrating systems and applications for seamless communication - Attention to detail and ability to troubleshoot and resolve any integration issues If you have the necessary skills and experience, we would love to hear from you. Please provide examples of previous projects that demonstrate your expertise in Twilio API integration and backend development us...

  $101 (Avg Bid)
  $101 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  $143 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  Scope of work 1) For logged in user; update the existing PDF document with User data like Name, Address , Signature 2) Ability to upload PDF template document and define the sections which needs to be updated with User data. Tech Architecture Web app can be based on Spring boot to save development efforts. Front end could be based on JSP CSS can be controlled using Bootstrap Actions in JS layer to be handled via JQUERY plugin

  $302 (Avg Bid)
  $302 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  need support for JSP project Đã kết thúc left

  I am looking for a freelancer who can provide support for my JSP project. Specific requirements: - Bug fixing: I need assistance in resolving any bugs in my project. - Bug details: I can provide specific details about the bugs that need to be fixed. - Timeline: I am flexible with the timeline for bug resolution. Ideal skills and experience: - Strong knowledge and experience in JSP development. - Proficiency in bug fixing and debugging. - Attention to detail and ability to identify and resolve issues efficiently. If you have the necessary skills and experience, and can provide timely support for my JSP project, please submit your proposal. Thank you.

  $475 (Avg Bid)
  $475 Giá đặt trung bình
  76 lượt đặt giá

  I am looking for a backend developer to create the code for my travel planner website. The frontend code has already been provided, and I need someone to write the backend code using Java. Skills and Experience Required: - Proficient in Java -Proficient in DBMS - Familiarity with Spring Boot/Hibernate and JSP/Servlets is a plus, but not required - Experience with data storage and retrieval is essential Specific Requirements: - The main functionality needed for the backend is data storage and retrieval along with user authentication. This includes storing user information, travel plans, and other relevant data. - Proficiency in database management is mandatory. If you are a skilled backend developer with experience in Java and data storage and retrieval, please bid on this project...

  $41 (Avg Bid)
  $41 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá
  GPS Tracking System Đã kết thúc left

  I am looking for a freelancer who can develop a GPS tracking system specifically for vehicle tracking. The ideal candidate should have experience in creating real-time tracking systems. Requirements: - Real-time tracking: The system should provide live updates on the location of the vehicle. - Geofencing: The ability to s...in GPS tracking system development. - Knowledge of geofencing and vehicle diagnostics. - Familiarity with driver behavior monitoring. - Strong problem-solving and analytical skills. Please provide examples of previous work in GPS tracking system development and indicate your level of expertise in the required features. We need something similar to this application. User : wellcare at the rate gmail dot com Pass : wellcare@007

  $1631 (Avg Bid)
  $1631 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá
  music player Đã kết thúc left

  ...the network bandwidth lowers and latencies go higher. Some or users are out in rural areas where network throughput may go as low as 32 kbps. We should maintain high quality in media stream in all data kpbs environments. We may want to watermark the audio in video for copyright layer. You may have knowledge for NLP, kmeans measure for best bitrate per kbps available, xml configuration, Java 20, JSP for content presentation on the player, and maping clouds available for storage of songs. you are talent in mathematics especially in ARIMA derinative to split the container in real time with CPU and memory limitations, this is your specialist approach, in a minimal memory footprint and some percentages of CPU available you are able to create MP4 container conversion for a datapipe i...

  $891 (Avg Bid)
  $891 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  JSP, Java Maven Project -- 2 Đã kết thúc left

  The project should have its own custom tag library and Maven should be configured to compile your JSP files into bytecode (.class) files during the build process, making your project self-contained and ensuring it can execute JSPs independently of a servlet container. A working example of a Java maven project having some jsp. The maven project should compile the jsp to .class files. the jsp should contain tag lib java version 1.8 maven version is 38.4

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  JSP, Java Maven Project Đã kết thúc left

  The project should have its own custom tag library and Maven should be configured to compile your JSP files into bytecode (.class) files during the build process, making your project self-contained and ensuring it can execute JSPs independently of a servlet container. A working example of a Java maven project having some jsp. The maven project should compile the jsp to .class files. the jsp should contain tag lib java version 1.8 maven version is 38.4

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Java, JSP Maven Project Đã kết thúc left

  The project should have its own custom tag library and Maven should be configured to compile your JSP files into bytecode (.class) files during the build process, making your project self-contained and ensuring it can execute JSPs independently of a servlet container. A working example of a Java maven project having some jsp. The maven project should compile the jsp to .class files. the jsp should contain tag lib java version 1.8 maven version is 38.4

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Need to fix jsp java page issue Đã kết thúc left

  I am looking for a skilled developer to fix an issue with a JSP Java page. The functionality of the page is not working as expected and I need someone to address this problem. Specifically, the expected functionality of the page is form submission and processing. The form should be able to submit data and process it accordingly. I have the existing code for the page, so the developer will have access to the necessary resources to diagnose and fix the issue. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of JSP and Java - Proficiency in form submission and processing - Experience in troubleshooting and debugging - Ability to work with existing code and make necessary modifications

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced developer to fix a functionality issue on an existing JSP page. The specific problem is with the form submission, as it is not working correctly. When the form submission fails, there is an error message displayed, which I can provide. Skills and experience needed: - Strong knowledge of JSP - Proficiency in form submission troubleshooting - Ability to identify and fix errors in JSP pages

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Fix jsp existing page issue Đã kết thúc left

  I am looking for an experienced developer to fix a functionality issue on an existing JSP page. The specific problem is with the form submission, as it is not working correctly. When the form submission fails, there is an error message displayed, which I can provide. Skills and experience needed: - Strong knowledge of JSP - Proficiency in form submission troubleshooting - Ability to identify and fix errors in JSP pages

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer to debug and fix an existing JSP page and add a file input component. The current functionality of the JSP page is not working correctly and needs to be fixed. - Fix functionality issues with the existing JSP page,with enctype="application/x-www-form-urlencoded" - Add a file input component to the page for uploading file (done) Requirements: - The target JSP page needs to capture the full file path and a hidden field pkid's value for further process. <form name=form1 action="" method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded"> input type="hidden" name="pkid" id="pkid" value="1234" /> <script defer nonce = "AtwbJ...

  $113 (Avg Bid)
  $113 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  create a java maven project Đã kết thúc left

  Hello, I need a working example of a java maven project having some jsp. The maven project should compile the jsp to .class files. the jsp should contain tag lib java version 1.8 maven version is 38.4

  $146 (Avg Bid)
  $146 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  Các bài viết top jsp cộng đồng