Last mile optimizationcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  302,948 last mile optimization công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Tôi cần nâng cấp xenforo Đã kết thúc left

  Hiện website của tôi đang xài xenforo làm trang news, website hiện tại chỉ load ảnh + text 1. Cần ux design lại cho website, trên pc và mobile 2. Tối ưu mobile 3. Build frontend bằng nextjs, giữ nguyên backend xenforo _____________________________________________________ Currently my website is using x...trang news, website hiện tại chỉ load ảnh + text 1. Cần ux design lại cho website, trên pc và mobile 2. Tối ưu mobile 3. Build frontend bằng nextjs, giữ nguyên backend xenforo _____________________________________________________ Currently my website is using xenforo as a news page, the current website only loads images + text 1. Need ux design for website, on pc and mobile 2. Mobile optimization 3. Build ...

  $520 (Avg Bid)
  Địa phương
  $520 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Yêu cầu công việc: + Chịu được áp lực cao để phát hành sản phẩm đúng thời gian đề ra và đạt được chất lượng. + Có kiến thức về OOP, các design patterns thông dụng, các khái niệm về clean-code, code optimization, từng làm qua SASS. + Hiểu biết và làm thuần thục các công nghệ web mới: React.Js, React Native, Vue.js, jQuery, JavaScript ES6, HTML5, CSS, Bootstrap, Razor, ASP.NET, Node.JS, C#, Rest API, Web API có hiểu biết về các thư viện mã nguồn mở để đề xuất, và ứng dụng vào project. - Có kinh nghiệm làm việc với kiến trúc Front-end, Back-end. - Lập trình được giao diện từ template có sẵn.

  $188 (Avg Bid)
  $188 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  - Xây dựng, quản lý, tối ưu các chiến dịch chạy kênh quảng cáo (Google adwords, Facebook ads) cho Game Mobile trên thị trường Global thông qua việc phân tích và đánh giá các chỉ số quảng cáo (CPM, CPI, IPM...). - Phân tích khách hàng, thị trường, đối thủ nhằm xây dựng kế hoạch marketing hiệu quả. - Thực hiện các công việc liên quan đến App Store Optimization (ASO). - Dẫn dắt đội nhóm hoàn thành các KPIs được giao. - Phối hợp hiệu quả với các team khác: design team, sales team, … - Thực hiện các báo cáo hàng tháng đánh giá hiệu quả của cá...

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 lượt đặt giá
  Project for Van Tuan T. Đã kết thúc left

  Chào anh Tuấn, Em là Phú ở Việt nam, hiện em đang quản lý 1 team làm freelancer ở VN. Em liên hệ với anh hy vọng anh có thể làm agency chuyển các dự án đã thầu bên ...Shopify, ... + Framework PHP CakePHP, Codeigniter, Laravel, Yii, Symfony 2,3, ... + Git. + Linux Server. - Advanced and best CMS Wordpress: + Install and config the project. + Plugin: Customize and create new plugin. + Template: Create, adjust the template (include design graphics or not) + Migrate & Upgrade: sustainable development and long-term. + Advanced SEO (search engine optimization). Team em đang làm website ở thị trường Việt Nam và cả Outsoucing cho nước ngoài. Đây là webs...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  we need Website Design & Development freelance (know arabic ) and knowledge Mobile app Design & Development • Website Design • E-Commerce Website • SEO (Search Engine Optimization) • Website Updates • Web Hosting/ Email Hosting • Website Technical Services

  $304 (Avg Bid)
  $304 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  My site: I needing seo keyword in top 1 google keywords: xem phim sex 3xsexy I pay $200 monthly and if don't rank, i don't pay( first you completed, last i pay)

  $139 (Avg Bid)
  $139 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  optimization speed website ppd Đã kết thúc left

  Xin chào adnanahsan, tôi đã xem hồ sơ của bạn và muốn mời bạn vào làm cho dự án của tôi. Rất mong bạn đọc qua bản mô tả dự án, và tôi luôn sẵn sàng thảo luận mọi chi tiết liên quan.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced Social Media Marketer to help me reach my goals of increased sales and brand awareness on Instagram. This includes developing a strategy to post product/service updates that will help me engage with my desired audience. A deep understanding of Instagram algorithms and search engine optimization is necessary to ensure maximum engagement, organically. Understanding the type of content and frequency that's necessary to reach my goal and create loyalty is also important. Experience with established practices such as hashtag research, posting at specific times, running campaigns and assessing analytics will bolster my chances of success. Communication and attention to detail is essential.

  $8 - $15 / hr
  $8 - $15 / hr
  0 lượt đặt giá

  I am in need of an experienced SEO expert who can handle my website's SEO and Google business account on a daily basis. I am looking for an individual freelancer who can commit to working with me consistently. Requirements: - Expertise in SEO strategies and techniques - Knowledge of Google business account optimization - Ability to work independently and consistently Responsibilities: - Conducting keyword research and analysis - Optimizing website content and structure for improved search engine rankings - Managing and updating Google business account - Monitoring website performance and making necessary improvements Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successfully improving website rankings and increasing organic traffic - Familiarity with SEO tools and an...

  $46 (Avg Bid)
  $46 Giá đặt trung bình
  75 lượt đặt giá
  Grow my Instagram following organic 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Grow my Instagram following organically Overview: I am looking for someone to help me increase my Instagram following organically. Currently, I have less than 1000 followers, but my target is t...mixed age groups on Instagram - Knowledge of effective strategies for reaching and engaging with diverse demographics 3. Content Strategy: - Ability to develop a strategic content plan that aligns with my brand and resonates with my target audience - Proficiency in creating captivating captions, hashtags, and calls-to-action to maximize engagement and follower growth 4. Analytics and Optimization: - Experience in analyzing Instagram insights and metrics to identify areas for improvement and optimize content strategy - Familiarity with tools and techniques fo...

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer who can create a project from 0. Starting with a website - informational - , offering mobile app for both iOS and Android platforms. Additionally, Web development & digital marketing ( SEO, SMO, PPC GOOGLE ads, facebook paid ads) Skills and Experience: - Proficiency in iOS and Android app development - ...0. Starting with a website - informational - , offering mobile app for both iOS and Android platforms. Additionally, Web development & digital marketing ( SEO, SMO, PPC GOOGLE ads, facebook paid ads) Skills and Experience: - Proficiency in iOS and Android app development - Experience in creating informational websites - Expertise in Social Media Marketing (SMO) - Knowledge of Search Engine Optimization (SEO) and Pay-Per-Click (PPC) Adv...

  $161 (Avg Bid)
  $161 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  gatsby is a react framework website and need the mobile LCP to be around 1s not above 2.5s Speed up the site to around 1.5 - 2 seconds by working on the following issues. 1. Defer Offscreen images: Compressing and lazy-loading Images. 2. Unused Javascript: loading javascript asynchronously and Reducing Unused Javascript 3. Minifying Javascript and CSS. 4. Serving images in next-gen formats. 5. Reducing render-blocking resources.

  $43 (Avg Bid)
  $43 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced SEO specialist to optimize my newly created website. Current Status of the Website: - The website is not op...Focus for Improvement: - My main goal is to improve keyword ranking. Target List of Keywords: - I need help creating a target list of keywords for my website. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in SEO optimization - Expertise in keyword research and analysis - Ability to provide recommendations for on-page and off-page SEO improvements - Familiarity with SEO tools and techniques - Excellent communication and collaboration skills to work closely with me and understand my requirements. If you have the skills and expertise in SEO optimization and can help me improve the keyword ranking of my website, please...

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced anchor or event host to make my wedding event a success. The atmosphere should be relaxed and casual, giving guests plenty of opportunity to mingle and enjoy the evening. The event will last for less than 3 hours, making it the perfect fit for a professional with a great sense of humor who knows how to keep things relaxed and lively throughout the night. If you have the skills and experience to make this type of event a success, please get in touch!

  $150 (Avg Bid)
  Địa phương
  $150 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can develop a 12V@2amp lead acid battery charger. Input Voltage: The charger should have a universal AC input voltage. Charging Technology: I am open to different charging technologies, including conventional, pulse, and trickle. Charging Time:...conventional, pulse, and trickle. Charging Time: The desired charging time for the battery is standard, which is between 4-8 hours. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing and developing lead acid battery chargers - Knowledge of different charging technologies and their applications - Proficiency in working with universal AC input voltage - Familiarity with battery charging time optimization - Ability to deliver a high-quality and efficient charging solution within the given t...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  I need Jobtex developer for fix 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of a wordpress theme Jobtex developer to fix an error in my code. MUST have JOBTEX experience. Specific requirements for the project include: - Experience in fixing errors and bugs in code - Familiarity with the Jobtex system - Ability to identify and resolve design or layout issue...or layout issues Additionally, I am looking for the following changes in design or layout: - Navigation improvement - Visual enhancements - Structural changes The project needs to be completed as soon as possible. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in Jobtex development - Strong problem-solving and debugging skills - Knowledge of design principles and layout optimization If you meet the above criteria and can start working immediately, please submit your...

  $36 (Avg Bid)
  $36 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Website developer -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Premium design with E-commerce + up to 10 pages + SSS(Speed, Security and SEO) Optimized WordPress. + 20 product Premium Design Website + Ecommerce Premium design with E-commerce + up to 10 pages + SSS(Speed, Security and SEO) Optimized WordPress Number of pages 10 Functional website Responsive design Content upload Plugins/extensions installa...SEO) Optimized WordPress. + 20 product Premium Design Website + Ecommerce Premium design with E-commerce + up to 10 pages + SSS(Speed, Security and SEO) Optimized WordPress Number of pages 10 Functional website Responsive design Content upload Plugins/extensions installation 10 E-commerce functionality Number of products 20 Payment processing Opt-in form Auto responder Speed optimization Licence images 20 Social m...

  $81 (Avg Bid)
  $81 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  ...experience needed: - Extensive experience in keyword research and SEO - Familiarity with e-commerce websites and understanding of their specific keyword requirements - Excellent research and analytical skills to identify relevant keywords with high search volume and low competition - Knowledge of silo clustering techniques to organize keywords into clusters for better website structure and SEO optimization - Ability to generate keyword suggestions based on the client's rough idea and refine them for maximum impact This project does not require targeting a specific geographic location, so the keywords should be location-neutral and applicable worldwide. The goal is to improve overall visibility and attract a broader audience to the website. The freelancer should be able to...

  $92 (Avg Bid)
  $92 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  Godrate up todate 6 ngày left

  Hi, I'm looking for help promoting my website through social media and I'd appreciate your expertise. My goal is to create high-quality, professional content on a daily basis for maximum impact. The content should be unique, engaging, and must adhere to the established formal/professional tone. My expectation is that this project will require strong writing and content optimization skills. If you have experience with creating social media posts and believe that you can consistently deliver quality work on a daily basis, please let me know. I am looking forward to receiving your proposals and am eager to begin the collaboration. Thank you for your time.

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  speed optimization for website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  must be trained in larval coding and also use no other speed optimization can or will be accepted, also to make sure all owners have the ability to subscribe and except bookings, optimization for speed for all mobile and desktop platforms a must, 7 days to complete job, you must also sign a ip agreement

  $201 (Avg Bid)
  $201 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I have a table like the attachment showing I want to create 2 views to calculate number of rows of this half month and last half month (1-15 and 16-31) group by providerId. For example, today is Sep 28th, then for this half month view is select from 16-31, last half month view is select from 1-15. Anyone can help?

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Add products to TikTok and my own website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to add products to both my TikTok account and my own website. Requirements: - Experience with adding products to TikTok and websites - Ability to work with both platforms simultaneously - Attention to detail to ensure accurate product information and images are added - Proficiency in organizing and categorizing products - Knowledge of SEO optimization for product listings Tasks: - Add 1-10 products to both TikTok and my website - Ensure all product information and images are accurately added - Organize and categorize products for easy navigation - Optimize product listings for SEO purposes Skills and Experience: - Previous experience with product listing on TikTok and websites - Familiarity with product management tools and platforms - Strong attent...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  Website Manager 6 ngày left

  I am looking for a website manager to help me with my SEO optimization. I have a rough idea of the strategy I would like to use, but need assistance in setting it up properly. My main goal in optimizing my website's SEO is to improve the website traffic. The website manager will need to handle content updates, website design and layout, and SEO optimization. If you think you are capable of helping me with this, please reach out to me.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  sql developer 6 ngày left

  Hi, I'm looking for an experienced SQL developer to help me with a project. The main task is to convert a DB2 query to an MS SQL query. I have an existing database schema that the developer will be working in. The timeline for the project is 1-2 weeks. In addition to the main task, the SQL developer will be responsible for database design and optimization, query optimization and performance tuning, and data migration and integration. This is an urgent project and I'm looking for someone who can work quickly and efficiently to complete this task. If you have the necessary skills and experience, please get in touch.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá

  Project Title: Call to our prospective invitee and extend invitation Purpose of the call: We are hosting a alumni...prospective invitee and extend invitation Purpose of the call: We are hosting a alumni meet, we want some one to send invitation and confirm the participation to the event from the prospective invitee Information to be conveyed in the call: - Event Information such as Date, Time, purpose and RSVP to the even, that is get confirmation for the event Duration of each call: - Each call should last approximately 3 to 5 minutes. Ideal Skills and Experience: - Excellent communication and interpersonal skills to effectively interact with prospects. - Ability to multitask and manage multiple calls efficiently. - Time management skills to adhere to the specified call...

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...links to essential pages, privacy policies, and legal notices. Final CTA: Conclude with a CTA button encouraging visitors to take action, such as requesting a demo or signing up. Requirements: Experience in web development, with a portfolio of similar projects. Proficiency in web technologies (HTML, CSS, JavaScript). Understanding of UX/UI design principles. SEO optimization skills. Creativity in visual design. Willingness to collaborate and communicate effectively. If you are interested in this project, please submit your application with your relevant experience, portfolio references, and a cost estimate. We are open to a long-term collaboration and may consider future website updates and expansions. Please provide an estimated timeline ...

  $184 (Avg Bid)
  $184 Giá đặt trung bình
  101 lượt đặt giá

  Add new data from excel sheets to the maps that were made last year.

  $80 (Avg Bid)
  NDA
  $80 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Documentation:** We currently have a production server that we believe is running efficiently. We need someone to conduct a thorough examination of the server's configuration, including parameters in PHP, Apache, MySQL, and more. The goal is to create comprehensive documentation that not only outlines the current setup but is detailed enough for someone else to replicate it precisely. 2. **Performance Optimization Analysis:** In addition to documenting the configuration, we require a detailed assessment of our production server from end to end. We expect a comprehensive report with recommendations on how to enhance its efficiency further. 3. **Server Monitoring and Support:** If the initial tasks go well, we're interested in a long-term partnership. We need someone wh...

  $186 (Avg Bid)
  $186 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  Hello! I'm looking for an experienced animator to create a unique 2D animation that will last for more than 3 minutes for a specific rhyme for my YouTube channel. I'm open to the artist's style for the animation and I'm also in need of a professional voiceover to be used in the animation. If this project interests you, please don't hesitate to apply! Thank you!

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  shopify site build 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Shopify expert to build an ecommerce store for my business. I have a specific design in mind and ...project include: - Design: Implementing my specific design for the site - Customization: Adding specific functionalities and features as per my requirements - Ecommerce features: Implementing basic ecommerce features such as product listings, shopping cart, and payment gateway integration - Responsive design: Ensuring that the site is mobile-friendly and works well across different devices - SEO optimization: Implementing best practices for SEO to improve visibility and organic traffic to the site If you have experience in Shopify development and can deliver a high-quality, customized ecommerce store based on my specific design and requirements, please submit your...

  $168 (Avg Bid)
  $168 Giá đặt trung bình
  89 lượt đặt giá
  Invoices Website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  : Invoice Send - Paid Invoice - Pending Invoice - Unpaid Invoice Last invoice statut : make it empty for moment : to see transaction history 4. Checkount Generate Links for checkount on subdomains example : : WebHooks with google sheets API for stripe and PayPal * We have dashboard on Figma + need some small editing to make it as our need * Need the website to send AUTO INVOICE after new client is added to GoogleSheets using WebHooks Our Budget : 250 USD *Please dont send message if you are not agree with price

  $405 (Avg Bid)
  $405 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  Project Duration: Within 2-3 Hours Project Budget: $40 Project Type: Ubuntu Linux Server Optimization Project Level: Expert Project Overview: We are looking for an expert Linux Ubuntu Server admin to optimize our server so it is running exceptionally: High speed Extremely reliable Secure Optimal MySQL configurations We have a number of WordPress websites running on the server. You will be required to produce a short text file/report detailing each change you have made and why. 5* FEEDBACK WILL BE LEFT FOR YOU

  $44 (Avg Bid)
  $44 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer to upgrade my website and manage graphic details. The ideal candidate will have experience in both design and functionality improvements. The main priorities for the website's functionality improvements are user interfa...graphic details. The ideal candidate will have experience in both design and functionality improvements. The main priorities for the website's functionality improvements are user interface (UI) enhancements. Skills and Experience: - Strong web development skills with expertise in design and functionality improvements - Experience in user interface (UI) enhancements - Knowledge of performance optimization and adding new features to websites Please note that the client did not provide a specific design style for ...

  $154 (Avg Bid)
  $154 Giá đặt trung bình
  64 lượt đặt giá

  ...content optimization, image enhancement, and efficient search ranking. Key Deliverables: 1. Website Redesign**: - Modern, responsive, and user-friendly design. - Enhanced UI/UX to improve user engagement and conversions. 2. Pay-Per-Click (PPC) on Google Ads**: - Develop a low-cost PPC strategy tailored for our business. - Setup, manage, and optimize ad campaigns to ensure maximum ROI. - Monitor ad performance and adjust bids and budgets as needed. 3. Search Engine Optimization (SEO)**: - Ensure that our website ranks at the top of search results for our target keywords. - On-page and off-page SEO strategies, including backlinking, meta tags, content optimization, etc. - Monthly reports on website rankings and traffic metrics. 4. AI-Dri...

  $781 (Avg Bid)
  $781 Giá đặt trung bình
  89 lượt đặt giá

  ...wages. Work with us, complete tasks qualitatively in time and be confident in the future! You daily tasks will include but not limited to: Front-End & Back-End adjustments of web apps/websites including bug fixes, new modules development, updating WordPress and plugins, maintain Laravel based applications, update Linux servers and modules, convert Figma design into HTML, technical part of SEO optimization, writing PHP parsers, on rare occasions create bash scripts and work on uncommon projects like convert Python application for Telegram into PHP web application, etc. Required hard skills: PHP, MySQL, Ajax, Java-Script, CSS, HTML, Figma (conversation to HTML), Laravel, WordPress. Desired soft skills: Bash Scripting, Linux Servers Administration, Docker, Python basics, Pene...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  SEO Expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an SEO expert who can provide on-page optimization services for my specific website. My main goal from the SEO services is to improve my website ranking. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in on-page optimization techniques - Familiarity with the specific website platform - Proven track record of improving website rankings through SEO strategies - Ability to conduct keyword research and implement relevant keywords on the website

  $45 (Avg Bid)
  $45 Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá

  We need every Hotel sale in Japan over the last 3 years Also then the details of each company that bought or sold So you must be an expert in research and getting data

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  ...keyword research and optimization needed for my technology-related website. Specific Requirements: - Keyword research and optimization: Conduct thorough keyword research and implement strategies to optimize website content for improved search engine rankings. - On-page optimization: Optimize title tags, meta descriptions, and heading tags to improve visibility and relevance. - Off-page optimization: Develop and implement effective link building strategies to increase website authority and organic traffic. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in SEO writing and optimization. - In-depth knowledge of keyword research tools and techniques. - Familiarity with technology industry and related keywords. - Strong understanding of on-page and off-...

  $56 (Avg Bid)
  $56 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...login to chat must be simplified 7) There are issues that don't allow the website and app to talk to each other from the cloud server I have Skills and experience required: - Strong proficiency in Android/iOS app development - Experience in troubleshooting and resolving functionality issues - Familiarity with app testing and debugging tools - Knowledge of best practices for app performance optimization - Ability to work independently and efficiently to find solutions As I do not have any existing documentation or resources to address the issue, it is important for the developer to be resourceful and able to identify and resolve the problem through their expertise and experience....

  $169 (Avg Bid)
  $169 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  Integrate Shopify Website to Google Merchant Center Skills and Experience: - Experience with Shopify and Google Merchant Center integration - Knowledge of product data management and data feed optimization for Google Merchant Center - Familiarity with Google Shopping campaigns and feed rules - Ability to troubleshoot and resolve any issues related to the integration process Project Requirements: - The client is looking to integrate their Shopify website with Google Merchant Center. - The goal of the integration is to improve visibility and product data management. - The client is open to suggestions and does not have any specific requirements at the moment. - The freelancer should provide recommendations and suggestions for optimizing the integration. - The freelancer should ens...

  $107 (Avg Bid)
  $107 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  google ads 6 ngày left

  ...targeted advertisements. Budget: More than $1000 Goal: Increase website traffic Target Audience: All ages above 18 Skills and Experience: - Proven track record in managing successful Google Ads campaigns - Deep understanding of Google Ads platform and its various targeting options - Ability to create compelling ad copies and effective landing pages - Knowledge of conversion tracking and optimization techniques - Strong analytical skills to monitor and optimize campaign performance - Familiarity with SEO and keyword research to enhance ad targeting - Excellent communication and reporting skills to provide regular updates on campaign progress If you have the expertise and experience to drive high-quality traffic to my website and achieve the desired results, I would love to d...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced SEO professional to help with affiliated market SEO optimization. Specifically, I require both on-page and off-page optimization. Additionally, I have a list of key phrases and words that I need the SEO optimization to target. I would like to see results from this optimization process within 1 month. Please let me know your experience with SEO optimization and what strategies you would use to achieve the desired results in this time frame. Thank you for your consideration!

  $349 (Avg Bid)
  $349 Giá đặt trung bình
  60 lượt đặt giá

  ... ). Project Overview: Website Type: Dynamic Website Inspiration: We seek to emulate the design and features of Autobahn Automotive. Platform: WordPress with WooCommerce Key Features: User-friendly product listings and navigation Secure payment processing User account management Integration with shipping and inventory systems Mobile-responsive design SEO optimization Requirements: We are looking for a developer with: # Proven experience in building e-commerce websites on the WordPress platform. # A portfolio that demonstrates expertise in WordPress, WooCommerce, and related plugins. # Proficiency in both front-end and back-end development. # Knowledge of web security best practices and PCI compliance. # The ability to customize and extend WordPress themes

  $179 (Avg Bid)
  $179 Giá đặt trung bình
  96 lượt đặt giá
  Seo assistance -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...requirements for this project include: - Keyword research: I need suggestions for relevant keywords to target in order to improve search engine optimization. - On-page optimization: This will involve optimizing various elements on my website such as meta tags, page titles, and headings. - Link building: I need help in acquiring high-quality backlinks to improve my website's authority and rankings. Ideal skills and experience for this job: - Proven experience in SEO and a solid understanding of search engine algorithms. - Excellent research skills to identify relevant keywords and opportunities for link building. - Familiarity with on-page optimization techniques and best practices. - Strong analytical skills to track and measure the success of the SEO enhancem...

  $43 (Avg Bid)
  $43 Giá đặt trung bình
  76 lượt đặt giá
  70 9 ngày left

  Speed Optimization for both Mobile & Desktop

  $49 (Avg Bid)
  $49 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...on-page and off-page optimization techniques. I just want the below keyword on 1st page Keywords: Mumbai Escorts Url: Specific Requirements: - Implementing on-page optimization strategies to improve website structure, meta tags, headings, and content. - Conducting off-page optimization activities such as link building, guest blogging, and social media promotion to enhance website authority and visibility. - Working with the client's list of specific keywords to optimize website content and improve keyword rankings. - Conducting keyword research and providing recommendations if needed. - Understanding the target geographical market for SEO, which is local. Skills and Experience: - Proven experience in SEO with a focus on both on-page and off-page optimiza...

  $186 (Avg Bid)
  $186 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá
  SEO Expert needed -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  SEO Expert needed I am looking for an SEO Expert to assist me with the following specific tasks: - Link building: I need assistance in building high-quality backlinks to my website. Preferred Link Building Strategy: - Guest Posting: I prefer to focus on guest posting as my main link building strategy. Main Goal with...Building: - Increasing website traffic: My main goal with link building is to drive more traffic to my website. Ideal Skills and Experience for the Job: - Extensive knowledge and experience in link building strategies, particularly guest posting. - Proven track record of successfully increasing website traffic through link building. - Strong understanding of SEO best practices and on-page optimization. - Familiarity with keyword research and competitor backlink...

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  78 lượt đặt giá
  word press website redesign 17 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled web designer or developer who can assist me in redesigning my WordPress website, satellite-telecom.net. The main goal of this project is to improve the user experience and increase conversion rates. Color scheme and design style pre...or design style in mind, I have some preferences that I would like the designer to consider. Specific features or elements to include in the redesign: - I have some specific features or elements that I would like to include in the redesign. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in WordPress and website design - Strong understanding of user experience and conversion rate optimization - Ability to incorporate preferences and ideas into the redesign - Creativity and ability to suggest design options and im...

  $1583 - $3167
  Gấp Niêm phong NDA
  $1583 - $3167
  78 lượt đặt giá

  Digital Media Marketing Manager Responsibilities: Manage Instagram and other social media platforms Oversee website management Create SEO-friendly content Curate and post engaging Instagram content Develop and execute Instagram Reels strategy Drive customer engagement and growth Monitor analytics for optimization Stay updated on industry trends and algorithms

  $51 (Avg Bid)
  $51 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  As an entrepreneur, I'm looking for an experienced UI/UX specialist to help me with my website. Specifically, I need assistance with responsive design optimization custom-tailored to the brand and style of my business. Time is of the essence for this project so I need the optimized design to be implemented within a week. If you feel confident in your skills to help me reach my goals in that time frame, please apply for my project! Thank you for your help.

  $300 (Avg Bid)
  $300 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá