Learndash lms wordpresscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 learndash lms wordpress công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Là Hệ thống quản lý học tập (LMS) và Nhà phân tích QA, bạn sẽ chịu trách nhiệm phân tích chức năng và kỹ thuật, triển khai, tùy chỉnh và hỗ trợ cho ASSIST và LMS của các bên liên quan. Bạn sẽ có trách nhiệm giải trình đáng kể trong việc đảm bảo xác định yêu cầu, lập kế hoạch, tích hợp, thiết kế và thử nghiệm hiệu quả. Với tư cách là Nhà phân tích, bạn sẽ duy trì trọng tâm của thiết kế lấy người dùng làm trung tâm và hỗ trợ người dùng cuối đáp ứng. Sau khi thực hiện, bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý thường xuyê...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Công ty PROSEEDS Việt Nam tuyển dụng vị trí kỹ sư phần mềm Part-time Về PROSEEDS Việt Nam: Công ty PROSEEDS Việt Nam là chi nhánh của công ty PROSEEDS tại Nhật Bản, chuyên cung cấp các giải pháp Elearning toàn diện cho doanh nghiệp và tập đoàn (hệ thống quản lý học tập, số hoá nội dung đào tạo). Mô tả công việc: Kỹ sư phần mềm có vai trò bảo trì và phát triển Hệ thống quản lý học tập Learning Ware và các hệ thống liên quan. Phần mềm Learning Ware là nền tảng Elearning chuyên hỗ trợ các công ty và tập đoàn trong nhu đào tạo trực tuyến nội bộ, và đã được ti...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  E-learning Wordpress website Đã kết thúc left

  Xây dựng website Wordpress dịch vụ E-learning với plugin hỗ trợ chính là Learndash cho phần bài tập+bài giảng điện tử. Ngoài ra chức năng kèm theo là đặt lịch học/ book hẹn với gv nc ngoài dựa trên danh sách gv có niêm yết + khung giờ có thể đặt hẹn.

  $500 (Avg Bid)
  $500 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...có cả phần thuyết trình bài giảng, phần kiểm tra đánh giá trắc nghiệm (với nhiều kiểu trắc nghiệm khác nhau như chọn một ô đúng multi choice, điền khuyết, ghép đôi, đúng sai, nghe hiểu…), phần hỏi đáp giữa học viên và người hướng dẫn, giáo viên… - Công cụ tạo bài giảng (Authoring tools): Là các công cụ giúp giáo viên soạn bài giảng một cách thuận tiện, nhanh chóng. - Hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System): Là hệ thống quản lý quá trình học tập của người học, nguồn tài nguyên học tập. - Lớp học ảo: Virtual classroom, ...

  $1399 (Avg Bid)
  $1399 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Tạo Wordpress Template Đã kết thúc left

  Tôi đang sử dụng một plugin của Wordpress để tạo các câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi hoàn thành các câu hỏi, plugin sẽ đưa ra màn hình kết quả: Số câu trả lời đúng, tổng số câu hỏi, thời gian thực tế để trả lời các câu hỏi. Hiện tại plugin này mới chỉ lưu số câu trả lời đúng, tổng số câu hỏi vào hệ thống và cho phép xuất ra báo cáo file excel. Tôi muốn lưu cả thời gian thực tế để trả lời câu hỏi và đưa vào thêm một cột nữa trong file excel (chi tiết như file đính kèm). Bạn nào làm được cho tôi xin báo giá càng sớm càng tốt. Thông ti...

  $171 (Avg Bid)
  $171 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I'm seeking an experienced developer with thorough knowledge in MongoDB, and particularly React. The project at hand is an LMS with live class functionality. Ideal Skills: - Proficiency in MERN stack - Strong experience with React.js - Familiarity with MongoDB and You are more likely to be successful in your application if you have: - Solid hands-on experience with MERN stack development - Previous experience with LMS or similar projects Please include relevant experience in your application. I look forward to working with you.

  $1384 (Avg Bid)
  $1384 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to create an online e-learning curriculum (Edison Coding and Robotics ) for students focuses on coding and robotics. Create the lesson resources( instructional video , step by step guide , quizzes , lesson plan etc) to be currate into our LMS Looking into developing 3 levels ( basic , intermediate and advance ) per course. 36 lessons x 1 hour per level . course delivery include : -modify/create online lesson into our LMS for students self learning (elearning) - modify/create Quiz and interactive gamification during the learning . - modify/create Assessment and upload of project at this end of the day - modify/create Lesson plan briefing guide - modify/create Teacher Planning guide - Each lesson will comprise of lab assignments-100% practical ...

  $608 (Avg Bid)
  $608 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I need to add a quiz on to a course, the quiz is produced but I can not "drag" it to its postion, should be Quiz 1 lesson 1

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I'm seeking a proficient developer to build an e-learning platform that includes an aspect of certificate generation. The following encapsulate...e-learning interface that is user-friendly and intuitive - Integration of a certificate generation feature. Key to note is that the certificates generated should be for course completion. This means the system should be capable of tracking course progress to determine when a user has successfully finished a course and is eligible for a certificate. The ideal bidder should not only have experience with LMS platform development, but also in the integration of certificate generation and progress tracking tools. Knowledge in e-learning systems will be an added advantage. This project will favor those with a successful track record in si...

  $3959 (Avg Bid)
  $3959 Giá đặt trung bình
  109 lượt đặt giá

  Crear contenido e-learning dinámico y atractivo, para facilitar la retención de información de los empleados de una cadena hotelera. Alcance: 7 cursos al mes de máximo 5 minutos, durante los próximos 7 meses. Total de 50 cursos. Se facilitarán licencias de Canva para diseño, Software de video de AI para composición del curso (maquetación, voz y avatar), y licencia de iSpring para configuración de curso en formato Scorm. Los recursos gráficos como fotografías e ilustraciones serán proporcionados por nosotros. Nivel de complejidad de los cursos "básico".

  $7573 (Avg Bid)
  $7573 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  As a business, we are seeking a qualified developer who is well-versed in integrating APIs, specifically 's private LMS. Details: - Key functionality: We anticipate the API to facilitate Content Management, User Authentication, and Data Analytics. Skills & Experience: - Proven experience with API integration - Specific knowledge of API is highly desirable. - Strong understanding of information Management System and data handling Your main task will be to seamlessly connect our platform with via their API, ensuring that the integration functions smoothly and effectively for users. This project is a great opportunity for anyone with a deep understanding of APIs and how to leverage them for optimal platform operation. If that sounds like you, don't hesitate

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  PHP Developer for LMS script 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of a skilled developer with PHP/Laravel to make modifications to my educational courses platform. Based on a script from Codecanyon, the site requires adjustments in three key areas: the course card, header, and category card. I have the designs ready for each one.

  $181 (Avg Bid)
  $181 Giá đặt trung bình
  64 lượt đặt giá

  I require a spanish speaking knowledgeable developer who can effectively create an all-encompassing Learning Management System (LMS), specific to Venezuela. Key Features: - Course Management - User Management - Assessment Tools The LMS should have a low-code platform where complex applications can be developed with minimal coding. Moreover, the system should seamlessly integrate with resources from Khan Academy while also having a custom-tailored learning approach. Ideal Skills: - Extensive low-code development - Proven expertise in LMS development - Experience with Khan Academy integrations - Ability to customize a learning system Your work will directly contribute to elevating the online learning experience for users in Venezuela.

  $519 (Avg Bid)
  $519 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I'm in urgent need of skilled designers and developers to create both a logo and edtech lms that are primarily aimed at increasing brand recognition. - I have no specific aesthetic style in mind, leaving you creative freedom to design a unique and attention-grabbing logo and website. - Given the tight deadline of 15 days, efficient time management skills are essential for this project. - I appreciate professionals with expertise in creating engaging content and have a knack for capturing a company's essence through design. Remember, brand recognition is key, your works should effectively represent my brand's identity, aim to leave a lasting impression and improve my company's visibility.

  $72 (Avg Bid)
  $72 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I'm in need of an experienced mobile app developer to create an Android-based Learning Management System (LMS) app that will serve two primary functions: content delivery and student assessment. This app will be used to facilitate the learning process by offering video lessons, PDF documents for reading materials, and interactive quizzes. **Key Requirements:** - **Design:** - The interface should be modern and visually appealing to keep students engaged. - It must also be customizable and flexible to cater to different learning styles. - **Features:** - Video playback functionality for lessons. - A library for storing and accessing PDF documents. - Quiz modules that support multiple-choice questions, true/false, and other interactive elements. - Tracking and repo...

  $789 (Avg Bid)
  $789 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  I'm in need of an experienced Learndash expert who can help me promptly. I'm not certain of the Learndash version I'm using, therefore proficiency in multiple versions is vital. The primary concern I have is with the course accessibility settings. For some reason, my courses remain closed when they should be freely accessible. I am keen to have this issue addressed immediately. Key Skills: - Experience with various Learndash versions - Proficiency in course accessibility troubleshooting DONT respond if you can not start work now!! use the reference BIGwaves

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  ...core services: a job portal, Learning Management System (LMS), and remote IT labs. This platform aims to empower users with comprehensive career development and IT skill enhancement opportunities. Responsibilities: Collaborate on platform design and implementation. Develop job portal features: job posting, application management, and candidate profiles. Create LMS modules for online courses, assessments, and progress tracking. Integrate remote IT labs for hands-on practice and skill development. Ensure seamless service integration for a cohesive user experience. Requirements: Proficiency in relevant programming languages and web technologies. Experience with web application development and API integration. Familiarity with job portals, LMS, and virtualized IT enviro...

  $2320 (Avg Bid)
  $2320 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá
  FleetOps: Blockchain-Powered Management 22 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...and optimizing fuel usage across the fleet. - **Learning Management System (LMS) for Driver Education:** A built-in module to facilitate continuous learning and certification for drivers. - **Blockchain Integration:** For secure and transparent contract management between service providers and clients. - **Payment Gateway:** Integration with Stripe to enable smooth and secure financial transactions within the app. - **Marketplace Functionality:** An integrated platform where service demanders and providers can post requirements and offers, respectively. **Ideal Skills and Experience:** - Experience with Android app development - Proficiency in integrating Stripe and blockchain technology - Familiarity with building LMS systems - Knowledgeable in vehicle tracking and flee...

  $4700 (Avg Bid)
  $4700 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I'm looking for a Moodle developer with specific expertise in customization and integration to enhance our online learning platform. My project involves intricate adjustments and the integration of essential third-party services to streamline our operations and user experience. **Key Requirements:** - **Custom Plugin Development:** We need custom plugins or modules that cater to our unique operational needs. The ideal candidate should be capable of conceptualizing, developing, and implementing these custom solutions within Moodle. - **Fnalize Home page to provide a guide to select language and then create three sites for three languages. This should facilitate a smooth blend of these services within our Moodle platform without compromising user experience or system stability. - **...

  $436 (Avg Bid)
  $436 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I am seeking to develop a highly functional and accessible learning management system (LMS) tailored to meet specific needs, enabling online course delivery, secure document management, and robust user authentication. This system is set to revolutionize education access in rural areas by supporting low-bandwidth operations and ensuring engagement for a vast number of users concurrently. Here’s what I’m aiming for: eg 1. **Core Features:** - **Online Course Delivery:** The ability to deliver courses seamlessly to students in diverse geographical locations. - **Document Management:** Securely storing educational material, such as PDFs, in a format that is readable but cannot be downloaded or printed. - **User Authentication:** Create individualized access for...

  $2808 (Avg Bid)
  $2808 Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá
  School LMS Development Đã kết thúc left

  Seeking a robust Learning Management System (LMS) tailored for educational institutions. My aim is to enhance the teaching and learning experience through an intuitive platform that facilitates course management, student progress tracking, and online assessments effectively. **Key Features and Functionalities:** - **Course Management:** The system should allow for easy course creation and organization. Teachers must be able to upload materials, manage assignments, and foster student engagement through discussion forums. - **Student Progress Tracking:** An integral part of the platform is tracking and reporting on student progress. It must offer detailed analytics that teachers can use to gauge student understanding and adapt their teaching methods accordingly. - **Online Assess...

  $1303 (Avg Bid)
  $1303 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  I am seeking a highly skilled mobile app developer or team to create an engaging Learning Management System (LMS) designed to cater to educational institutions at various levels. The app should embody efficiency, user-friendliness, and a comprehensive set of features that streamline both teaching and learning experiences. ### Ideal Features: - **Course Management:** Ability to create, manage, and distribute course materials seamlessly. - **User Authentication:** Secure login processes for students, teachers, and admin staff. - **Progress Tracking:** Real-time tracking of student progress and teacher assessments. ### Platforms: The application needs to be cross-platform, functioning impeccably on both iOS and Android systems to ensure wide accessibility. ### Essential Skills: - Pr...

  $1407 (Avg Bid)
  $1407 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  ...Management System from Codecanyon, tailored to educational content delivery. My goal is to enrich this system’s functionality to better serve my audience. To achieve this, I seek a skilled Laravel developer with experience in implementing e-commerce features within Laravel projects. Here's what I need: Note: Updation required For both Backend and Flutter App Project: - **Offline Payment Integration**: Allow users to purchase courses, eBooks, and bundles through bank transfer or cash transfer. This feature is crucial for accommodating users without access to online payment methods. - **eBook Sales Feature**: Introduce the capability to sell eBooks. This function must include: - A preview option for

  $158 (Avg Bid)
  $158 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá
  LMS Website Wireframe Design Đã kết thúc left

  I'm in need of a proficient UI/UX designer to design a wireframe for a Learning Management System (LMS) website primarily aimed at students and teachers/instructors. Key Responsibilities: - Consider and include main features such as course management, user registration/authentication, and progress tracking. - Design a user-friendly homepage prominently featuring courses. - Please note, this project focuses solely on design; no development work is required. Ideal Skills: - Strong knowledge of UI/UX design principles. - Prior experience designing educational/LMS websites. - Understanding of user behaviors and preferences in an educational context.

  $108 (Avg Bid)
  $108 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...website for online courses - generally look whether website is working - look whether payment is working (paypal and so on) - I need to receive email once the client booked the course (information who the client is and email and name) - Client need to receive invoice (best option for now here is that I receive an email with the client datas) - We are using - Client should not change the speed of the video - Client should not forward the video - Client only can watch the video without going to another minutes, only backwards - I should recieve an email that client has compelted the course so I can send him the certificate - Later this should be automated - When registering, people should verify email and then proceed - When registering, user

  $568 (Avg Bid)
  $568 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá
  Dynamic LMS Platform Creation Đã kết thúc left

  I am seeking to develop a robust Learning Management System (LMS) portal that is both user-friendly and comprehensive. My vision is for this platform to enable seamless interactions between users (teachers and students) and the content provided. Below are the specific requirements and features expected from this project: **Core Features:** - **User Registration and Login:** A straightforward, secure process for both instructors and learners to create and access their accounts. - **Course Management:** The ability to create, modify, and organize courses with ease. This includes tools for instructors to upload and manage content efficiently. - **Progress Tracking:** Features that allow both learners and instructors to monitor progress throughout a course. This should include tra...

  $584 (Avg Bid)
  $584 Giá đặt trung bình
  69 lượt đặt giá
  lms developing Đã kết thúc left

  Developing a lms course for a dog training startup

  $506 (Avg Bid)
  $506 Giá đặt trung bình
  136 lượt đặt giá

  Hello, We need an Angular or React dev to assist with giving our asp.net build LMS (learning management system) a facelift so that it looks more elegant and user-friendly. Currently, the system looks old and dated. but the system is highly functional and effective, it just looks old, we want it to look and feel modern. I've attached screenshots of the system - we need something aesthetic, easy to navigate, intuitive and playful. I am happy to explore other options besides angular and react as long as the ENTIRE facelift can be done and we do not need to hire an additional developer to integrate it into the code. We have our senior dev who built the system but he does not do UI/UX or any design work. We have a team of designers that can assist if needed.

  $1120 (Avg Bid)
  $1120 Giá đặt trung bình
  153 lượt đặt giá

  I'm searching for a proficient educational technology freelancer with experience in working with ThemeForest's Edumall LMS. Key tasks will include: - Uploading a collection of video course materials to the platform - Uploading Quizzes It will be beneficial if you have: - Previous experience in uploading video files onto a LMS - Detailed understanding of Edumall's upload process I'm not looking for a new theme design. The main objective is the professional and successful upload of my course content.

  $276 (Avg Bid)
  $276 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I need a proficient freelancer to install Moodle for my Learning Management System application on a shared hosting. This project entails: - Installing Moodle on a shared hosting platform. - Implementing key features into the LMS, such as: - Custom grading methods - Progress tracking - Role-based permissions This platform is expected to cater to more than 500 users, therefore experience with handling large user bases is critical. Effective communication, understanding of Moodle and LMS, and experience with shared hosting are all needed for this task.

  $168 (Avg Bid)
  $168 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  Moodle lms Đã kết thúc left

  Tengo un diseño en HTML para la web y otro para Dashboard, necesito alguien que conecte Moodle lms con los dos diseños de front que tengo en html

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I need a dedicated WordPress professional to seamlessly integrate my Moodle LMS capabilities with my customized WordPress theme. I have Moodle already installed, and the desired features for this project include: - Dashboard after student and teacher log in must look and behave exactly like - Dashboard - My Courses section is a carousel of all courses that the student or teacher are in. Every time a student goews for a new course, the course icon is added to the carousel. User must be able to click left and right to view their courses Engagement: this section is for shortcuts for the plugins that we will be integrating: - Progress Check: Feature that allows both the students and teachers to check and track progress. - Course Certificate: Automated course

  $164 (Avg Bid)
  $164 Giá đặt trung bình
  85 lượt đặt giá

  ...operation and user experience of our Canvas LMS platform. **Required Skills & Experience:** - **Ruby Programming**: Proficient in writing efficient, clean, and maintainable Ruby code. - **GitHub Integration**: Experience with code versioning tools, particularly GitHub, including branch management and pull requests. - **API Development**: Skilled in developing APIs for integrating with third-party services and internal tools, with specific experience in Canvas LMS APIs. - **Understanding of LMS**: Familiarity with Canvas or a strong willingness to quickly get up to speed. Experience with other LMSs (like Blackboard or Unified LMS) would be advantageous but is not mandatory. **Project Goals:** - Develop new features and integrations for our Canvas LM...

  $41 (Avg Bid)
  $41 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  In need of an expert in elearning platforms, particularly with Learndash and TinCanny, to refine my WordPress website, courtcomplianceeducation.com. The website sells a single elearning course and requires improvements in the flow of checkout, registration, and course viewability. The enhancements needed are: - Simplified steps: The current checkout and registration steps are too complicated and drive away potential learners. - Enhanced user experience: The checkout, registration and course navigation should be effortless and intuitive. - Increased visibility: The course is currently not shown on the page, which also needs rectification. Additional, specific features required include: - A user-friendly interface to attract and retain users. - Mobile-responsive design ...

  $208 (Avg Bid)
  $208 Giá đặt trung bình
  91 lượt đặt giá

  I urgently require a LearnDash expert to perform a sophisticated LMS integration for a learning platform. With immediate start. Please share me your example which you have completed. - Successfully integrate LearnDash with an unspecified LMS. - Troubleshoot potential problems during the integration phase. The ideal freelancer for this task will have: - In-depth knowledge and experience with LearnDash - Strong experience in LMS integration, regardless of the platform used. - Excellent troubleshooting skills - Ability to begin work immediately.

  $30 - $250
  Niêm phong
  $30 - $250
  31 lượt đặt giá

  ...the skills and experiences that are crucial for successfully carrying out the assignments: - **Programming Skills**: Proficiency in JavaScript and PHP is a must. You should be able to write clean, efficient, and well-documented code. - **Framework and Technology Experience**: Familiarity with React and NextJS (is a bonus) for front-end development tasks, as well as a solid understanding of WordPress and Elementor for content management system tasks. - **E-Commerce Platforms**: Experience with Shopify; capable of implementing custom blocks, extending themes and building a theme using liquid and best practice. - **Server and Deployment**: Knowledge in server configuration, comfortable with migrations, and FTP processes to handle site transfers and backups efficiently. - **Desi...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr Giá đặt trung bình
  160 lượt đặt giá

  For this project, I need a Moodle developer team skilled in PHP and databases to construct a highly custom LMS platform. An experience in previous Moodle customization is a must-have. Detailed requirements for this task have been developed and will be further provided. Key customization areas are: - User interface - Classes - Courses Integrate with existing react native front end UI Your ability to work with precision, adhering strictly to the requirements while employing creative cognition, will be much appreciated. Please demonstrate your past Moodle customizations in your bid.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  92 lượt đặt giá

  Pretendo desenvolver uma plataforma e-learning (LMS), com características específicas baseadas nos seguintes pontos: - criação de cursos/formações por categorias e temas; - suporte de diversos tipos de conteúdo (ex: página, vídeo, pdf, ppt, quizz, questionário, SCORM); - responsividade (capacidade para funcionar corretamente em diferentes formatos e tamanhos de ecrãs); - adaptação a dispositivo móvel (telemóvel/tablet) - possibilidade de personalização; - usabilidade para o utilizador (intuitivo); - gamificação - ferramentas de gestão; - canais de comunicação; - gestão de dados e relatórios - integração ...

  $15484 (Avg Bid)
  $15484 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  I am seeking a PhP Laravel expert who can modify my Learning Management System (LMS) to not only rearrange the layout but also to integrate key features such as one-on-one messaging and group chat. Key Requirements: - Experience in PhP Laravel and LMS systems - Ability to rearrange the current layout per my specifications - Ability to create and integrate message and group chat features Please apply if you have a proven track record in PhP Laravel and LMS system development. Your bid should reflect your understanding of the project requirements.

  $162 (Avg Bid)
  $162 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá
  Moodle LMS Mobile App Đã kết thúc left

  We are looking for Mobile App of Moodle LMS.

  $694 (Avg Bid)
  $694 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  Trophy icon Tinymce 3 Plugin Update & Integration Đã kết thúc left

  I'm seeking an experienced freelancer, who can help update our newly found theme called 'ribbon' with the plugins we use in our LMS with Tinymce 3. This is a task that requires in-depth knowledge of Tinymce 3 and plugin integration. All plugins are available on recent template and all works. Only design update and integration in new template needed! If you have previously worked on similar projects, please feel free to apply. Specific tasks include: - Updating 'ribbon' theme with our working plugins - Ensuring seamless performance on our demo server - Adjusting plugin files as provided (Will share the zip-file for reference) Ideally, you should have: - Deep understanding of Tinymce 3 and its plugins - Proven experience in similar tasks - Detail-oriente...

  $190 (Avg Bid)
  $190
  10 bài tham dự

  I own an lms platform in php, i have implemented a quiz part (multiple choice question, true-false, etc) and now i need to create a script for handwrited answers autocorrection in Greek language). First part is system to recognize characters from mobile camera and second part is to find mistakes and grade automatically.

  $43 / hr (Avg Bid)
  $43 / hr Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  Busco apoyo para transcribir/ traspasar contenido de cursos online actualmente en plataforma de enseñanza (LMS) a documento word online. El contenido en su mayoría está en inglés. Los cursos son de TI y de materias técnicas y están organizados en distintos módulos (de contenido, de tareas, de pruebas). Este formato de módulos está pre-establecido, y se debe seguir ese mismo formato en el archivo word. Se debe crear un índice al principio del documento, con los títulos de cada módulo y descripción del contenido. Imágenes se deben copiar y adjuntar, y links a contenido y video también se deben agregar.

  $112 (Avg Bid)
  $112 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  In this project, I'm looking for a proficient freelancer with Moodle experience to update existing fields on the enrolment page of my Moodle site. More specifically, your role would be to modify the Enrolment page to show the custom insta...the enrolment page of my Moodle site. More specifically, your role would be to modify the Enrolment page to show the custom instance field on the payment method option. See image attached. Currently 2 payment options are listed but it is not showing the Custom Instance Field which is present in Moodle and I have labelled as Member & Non Member. Ideal Skills and Experience: - Expertise in Moodle LMS - Experience in web development - Strong knowledge of various payment methods and their integration - Strong problem-solving skills and ...

  $124 (Avg Bid)
  $124 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Maximize Learning Online Portal Đã kết thúc left

  ...Course Uploads:** Facilitate learning through pre-recorded video courses. - **Class Recordings and Materials:** A repository for students to access after live sessions. - **Learning Management System (LMS):** Manage, track, and deliver educational courses and programs. - **Automated Emails:** For updates, course information, and engagement. - **About Coach Page:** To connect personally with my audience including a gallery. -** Form to gather customer requirements and feedbacks **Ideal Skills and Experience:** - Strong experience in building multi-functional websites, especially with e-commerce and LMS capabilities. - Proficiency in secure user authentication and payment gateway integration. - Experience in integrating websites with various social media platforms for sea...

  $454 (Avg Bid)
  $454 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  ...interaction, such as quiz and games. Knowledge of coding and robotics is essential for this project. Microbit / lego Prime spike / Edison or other robotics or coding curriculum development Create the lesson resources( instructional video , step by step guide , quizzes , lesson plan etc) to be currate into our LMS Looking into developing 3 levels ( basic , intermediate and advance ) per course. 36 lessons x 1 hour per level . All courses delivery include : -modify/create online lesson into our LMS for students self learning (elearning) - modify/create Quiz and interactive gamification during the learning . - modify/create Assessment and upload of project at this end of the day - modify/create Lesson plan briefing guide - modify/create Teacher Planning guide - Each less...

  $765 (Avg Bid)
  $765 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Erstellung eines Pentest-LMs Đã kết thúc left

  Debug diesen Code und lass die eine "sinnvolle" Ausgabe erstellen. Das Ziel ist es das der Code läuft und nicht, dass das LLM erfolgreich pentest durchführt

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I'm seeking assistance with an e...send it to all employees. The main purpose of this campaign is to drive employees to our LMS and engage with a particular type of learning content. The audience will be all employees, ranging from entry level to senior leadership. Through driving traffic to the LMS content, my ultimate intent is achieving increased learning adoption among employees. For the job, the freelancer must possess: - Exceptional writing skills to craft engaging emails and a captivating video script. - Experience in email marketing and video content creation. - Understanding of employee engagement strategies and how to optimise content for this purpose. Your contribution will play a critical role in driving traffic to our LMS content and increasing lea...

  $282 (Avg Bid)
  $282 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Eductaional Website Needed Đã kết thúc left

  ...can bring my vision to life. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record of developing educational websites or platforms, preferably with a focus on higher education. - Expertise in UI/UX design, especially in creating user-friendly interfaces for both students and educators. - Strong background in web development, including but not limited to, HTML, CSS, JavaScript, and knowledge of LMS (Learning Management Systems). - Experience in creating and managing databases that securely handle student and educator information. - Ability to integrate multimedia resources including video tutorials, digital documents, and interactive guides. - Knowledge of SEO best practices to ensure the platform is easily discoverable by our target audience. In summary, I'm looking for...

  $7 - $18
  Niêm phong
  $7 - $18
  37 lượt đặt giá

  Vui lòng Đăng Ký hoặc Đăng Nhập để xem thông tin.

  Nổi bật Gấp Niêm phong NDA