Litigation expertcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 litigation expert công việc được tìm thấy, giá theo USD

  meri apk download site hai muje google me top 3 krvana hai

  $57 (Avg Bid)
  $57 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Chào w4web, tôi thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Chào ♛ White Hat SEO Expert ♛, tôi thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  ONE EXPERT NETWORK Đã kết thúc left

  Trước đây tôi có nhờ 1 người lập trình trang web chuyển đổi điểm Token bằng ngôn ngữ PHP với Laravel. Nay do mất thông tin liên lạc người đó, nhưng tôi lại có nhu cầu làm thêm vài tính năng mới chưa có trong web này cùng việc mở rộng 1 vài tính năng đã có ở web đó. Tôi cần liên hệ bạn nào trên cộng đồng Freelancer dày dạn kinh nghiệm về PHP với Laravel và có thể đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu của tôi. Tôi đồng ý sẽ trả chi phí thực hiện tốt nhất mà bạn mong muốn. LH - 091 9 40 50 80.

  $4000 (Avg Bid)
  Địa phương
  $4000 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Đồng bộ triển khai các hoạt động digital marketing trên 3 nền tảng: GG adword, Facebook & Website.

  $3098 (Avg Bid)
  Địa phương
  $3098 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Bước 1: tạo kho đề thi theo cây phân cấp thư mục của các khối lớp Bước 2: xây dựng ma trận đề Bước 3:thành lập đề theo ma trận Bước 4:tính độ khó câu hỏi theo công thức Bước 5: tính độ khó đề thi ban đầu Bước 6: cho hs làm bài và lấy kết quả Bước 7: điều chỉnh lại độ khó câu cho hợp lý

  $555 (Avg Bid)
  $555 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  $300 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Wordpress Expert VN Đã kết thúc left

  Tôi có cần làm việc với chuyên gia về Wordpress lâu dài. chỉ làm việc với người nói được tiếng Việt. Thanks

  $194 (Avg Bid)
  $194 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Cần làm việc lâu dài với chuyên gia về php và wordpress, là người Việt Nam hoặc nói được tiếng Việt, ai đủ tự tin xin mời bid nhé. Thanks

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I NEED A SEO EXPERT for Main keywords : Thuoc La IQOS Target Main Page : IQOS Chinh Hang IQOS VietNam Target Main Page : IQOS 2.4 PLUS or IQOS MARLBORO IQOS PARLIEMENT IQOS HEETS

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  $86 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  $295 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  Hire a spreadsheet expert Đã kết thúc left

  Tìm kiếm nhà cung cấp các sản phẩm về nội thất, cơ khí chính xác, phụ kiện, công cụ hỗ trợ... cho các doanh nghiệp nước ngoài mới thành lập

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 lượt đặt giá

  thanh lap mot cong ty kinh doanh da quoc gia

  $101 (Avg Bid)
  $101 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá
  $102 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  Cần tuyển 1 expert về html để chuyển từ psd sang html. Yêu cầu rất khắt khe nên chỉ tuyển Pro, kinh nghiệm ít nhất 3, 4 năm cắt responsive.

  $1029 (Avg Bid)
  $1029 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Cần lập trình viên android expert, có khả năng làm việc với server tốt. Để lại skype để tiện contact.

  $303 (Avg Bid)
  $303 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Tôi cần tìm một chuyên gia về sharepoint tại TP, Hồ Chí Minh. Mong các freelancer nào có đủ điều kiện để lại thông tin, mình sẽ liên hệ lại. Nice day.

  $541 (Avg Bid)
  $541 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer who is proficient in FusionPBX, with a specific focus on enhancing our call routing and VoIP settings. FusionPBX is now installed and ready. However, I need to address some issues and make necessary configurations, including SIP Trunk settings, adjustments to display incoming numbers, and real-time listening capabilities (using mod_event_socket and the Event Socket Library), among others. **Key Requirements:** - Expertise in FusionPBX setup and configuration - Ability to implement efficient call forwarding and call transfer systems **Project Objectives:** - Configure FusionPBX to streamline our call routing processes - Optimize VoIP settings for improved call quality and reliability - Implement call forwarding and transfer functionalities to ensure...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I'm seeking a seasoned Kubernetes professional to assist in deploying Tiledesk on my Azure cloud environment. I have tried to install it using helm, and everything functions correctly, but I've hit a roadblock when it comes to making it accessible externally. Now, I need your expertise to not only ensure a smooth installation but also to make sure Tiledesk is fully exposed and operational. **Requirements:** - Profound knowledge in Kubernetes and Helm charts - Experience with Azure cloud services - Ability to troubleshoot and resolve access issues - Familiarity with Tiledesk installation is a plus, but not mandatory The main focus of this project is to get Tiledesk up and running while ensuring it's accessible for external use. Although my immediate need is for installation...

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Shopify Custom Development Expert Required 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an expert Shopify Custom Developer. Must be able to do custom code (not just theme-based work).

  $82 (Avg Bid)
  $82 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Please write "Yo!" in your first sentence so that I know that this is not an automatic bid. I am looking for somebody who is really smart and who can handle tricky tasks which require a good understanding of code. I am specifically talking about pipertts and espeak and pipertraining. If you are interested and can start to work right now and for the next day, please write me a message, and I will tell you what I need exactely. Thank you!

  $152 (Avg Bid)
  $152 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  need z brush expert -- 42073 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  more info will b sha red in chat

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I need a proficient marketing specialist equipped with advanced Geofencing skills. The objective of this campaign is to stimulate foot traffic to our dental office and generate substantial business leads. The main focus will be on targeting local residents, as well as tourists, and local residents visiting our competitors. If you have never done Geofencing please do not reply as I will not respond to you. Key Responsibilities: - Design and administer a compelling Geofencing marketing strategy. - Generate leads and businesses. - Drive local foot traffic to our store. - Provide us a click to call action so we can track the effectiveness of their efforts. Ideal Skills: - Comprehensive knowledge of Geofencing marketing strategies. - Proven experience in lead generation and foot traffic stim...

  $86 (Avg Bid)
  $86 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am in search of a highly skilled React Native developer who possesses profound knowledge and expertise in system design, web sockets ,mongo dB, NodeJS, to take the lead on my project. Company: IT SPHERE HUB **Responsibilities:** - Develop and maintain React Native applications for iOS and Android. - Design scalable backend systems using Node.js and MongoDB. - Integrate web sockets for real-time communication. - Optimize performance and ensure responsiveness. - Conduct code reviews and propose architectural improvements. **Requirements:** - 3+ years of React Native and system design experience. - Proficiency in web sockets, MongoDB, and Node.js. - Strong problem-solving skills and attention to detail.

  $102 (Avg Bid)
  $102 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I'm seeking an AI expert specializing in generating hyper-realistic images to revolutionize our marketing and advertisement visuals. The ideal candidate will possess strong capabilities in AI-driven image creation, focusing on producing images that are indistinguishable from real photographs. Key Requirements: - Proven experience in AI image generation, especially in creating realistic photographic images. - Ability to innovate and create high-quality, eye-catching images tailored for various marketing campaigns. - Familiarity with the latest AI technologies and tools specific to image generation. - Strong understanding of marketing principles to ensure images align with brand identity and campaign goals. Ideal Skills: - Proficiency in AI generative models like GANs (Generat...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I have Designed a Bid Template in Corel Draw However i need it converted into a word format. Key Points: - Prior experience in creating reports using Word 365 - Keen attention to detail and formatting excellence - Ability to offer suggestions for layout optimization - Skills in ensuring coherence and readability - Swift response times as this project is time-sensitive Due to an omission in my responses, no specific formatting style is expected. However, consistency in the chosen style is required. Your expertise in Word 365 will be beneficial to clearly and effectively present the information in the report.

  $107 (Avg Bid)
  $107 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I'm looking for a specialized real estate agent who can assist me in selling a small piece of land. The agent must possess: - Proven track record in quickly selling land in Pondicherry and be fluent in Tamil. Ideally a local. - Extensive network of potential buyers interested in acquiring land, ranging from individual investors to commercial entities. - Experience in marketing properties effectively to attract the right audience swiftly. - Ability to advise on pricing strategies that align with the goal of a quick sale while ensuring a fair market value is achieved. - Excellent negotiation skills to handle offers and counteroffers efficiently. - Familiarity with all legal requirements and ideally, connections in the sub-registrar offices in Tamil Nadu and knowledge of paperwork invo...

  $261 (Avg Bid)
  $261 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I'm in search of a structural analysis expert, specifically well-versed in Structural Dynamics Analysis. The project will concentrate on analyzing building structures. Knowledge of various building materials is a bonus, as the primary building material for these structures was not specified. Ideal candidates should exhibit: - Proficiency in Structural Dynamics Analysis - Experience in analyzing building structures - Understanding of diverse building materials Your specific experience with similar projects and your proposed approach will greatly influence my decision. Let's build this collaboration on solid ground!

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Need z brush expert -- 886 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  need something basic shapes on character

  $1 - $5 / hr
  Niêm phong
  $1 - $5 / hr
  4 lượt đặt giá
  I need a Shopify expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a freelance Shopify expert, I'll share more details with the preselected freelancers. Only freelancers who are native Spanish speakers.

  $129 (Avg Bid)
  $129 Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá
  GoHighLevel Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are looking for a GoHighLevel assistant to build flows, pull custom reports, connect lead forms and general CRM maintenance. This will be on an ongoing basis, part-time. GoHighLevel and CRM experience is a MUST. We only work with ONE franchise business with the exact same setup across all locations so this will be very simple once you learn the business. The main task will be pulling reports on a weekly basis for 15 locations.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Expert Mechanical Drawing Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking to hire a skilled freelancer to create detailed component and assembly drawings for a solar project of mine. With a focus on precision and accuracy, these drawings will play a crucial role in the development and fabrication process of my product. Here's what I need: - **Conversion of Digital Models/CAD Files**: I will provide digital models or CAD files as the base for these drawings. Your task will be to refine and convert these into detailed assembly drawings. - **Detail Requirements**: The final drawings should include all necessary details for assembly, including component names, dimensions, materials, and any special notes for assembly or fabrication. - **Skills and Experience**: Ideal candidates will have: - Proficiency in CAD software (such as AutoCAD or S...

  $19 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled photo retoucher who specializes in beauty products, to enhance the visual appeal of our product images. Our aim is to showcase our products in the most attractive and professional manner possible, emphasizing their details and qualities. I currently need two final images like the ones below, I have the product photographed and it needs to be mounted as in the reference. **Key Requirements:** - Mastery in photo composition adjustments. - Experience in handling beauty product images. - Proficiency in skin smoothing and color correction techniques. **Photo Compositions Needed:** - **Close-up Shots:** To highlight the product's texture and quality. - **Lifestyle Shots:** To show the product in a real-life context, enhancing its desirability. **Ideal Sk...

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá

  I am seeking a talented animator to design a captivating 30-second animated advertisement for my brand. The ad should target young adults and fervently communicate my company's firm commitment to sustainability. Animation experience within advertising is desired, along with a keen understanding of how to appeal to this demographic. Additionally, it should align with themes of health and wellness to further resonate with our audience.

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I'm in desperate need of a skilled product photographer who excels especially in stationary product photography. Key Responsibilities: - Capture high-quality images - Reflect the essence of our stationary products - Enhance product appearance with creative lighting techniques Ideal Candidate: - Proven experience in product photography - Portfolio showcasing stationary product images - Ability to manipulate lighting to enhance photoshoots - Familiarity with image editing software. Let's make our stationary products pop with your photography skills!

  $30 - $250
  Địa phương
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  I'm seeking a highly experienced stenographer for an upcoming project requiring general transcription services. The successful candidate must: - Have expert-level skills in English language transcriptions. - Have a track record in delivering high-quality and accurate transcriptions. - Be able to handle a fast-paced work environment and adhere to strict deadlines. Previous experience in general transcription projects is a must as the content and nature of the recordings require a highly experienced stenographer. Your skillset should demonstrate excellent command of the English language, outstanding listening abilities, fast and accurate typing skills.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  This project is an offer for the following: • Expertly Crafted Graphics: 2 posts per week • Engaging Content and Strategic Hashtags: Included • Advanced Scheduling: Ensure systematic posting • Story Conversion: Resize 2 posts weekly for Stories • Reel Creation: 2 reels per month

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I need to edit a plugin, so that when we export a csv, it includes some more data from the website. The plugin is GiveWP

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  Java Oracle DB - Expert -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a highly skilled developer with and knowledge and experience in Oracle Database to utilize Java code exists in an SDK file. Then, to compile it and store it in Oracle DB. This Java code is used to call some APIs to integrate with other system. Required Skills and Experience: - Profound knowledge in Java and Oracle Database integration. - Experience with Java SDK, including extracting and utilizing Java classes. - Ability to diagnose and troubleshoot integration issues effectively if needed

  $152 (Avg Bid)
  $152 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  We are seeking a highly skilled SAP FI consultant to join our team on a project basis. This is an excellent opportunity for a talented individual with extensive SAP FI expertise to contribute to diverse projects and deliver high-quality solutions. Location: Remote/ Turkey, Italy, France, Spain, Germany Start: ASAP End: 31.12.2024 Volume: full-time Industry: Production Language: English Must: Schengen Visa Job Description: • Gather requirements for business processes from a client for SAP ECC system (within SAP-FI module). • Design solutions for the gaps identified. • Interact with the internal team, including colleagues from SD/MM/CO/Migration streams for integrative topics. • Perform customizing in SAP ECC system according to requirements. A ...

  $46 / hr (Avg Bid)
  $46 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  ...focus on community interaction, I desire a platform that facilitates effortless question submissions and answers, supported by a robust user engagement mechanism. Key features my project will include: - **User Registration and Login:** A seamless process to welcome new community members. - **Question Submission and Answering:** A core functionality that allows users to post queries and receive expert replies. - **Rating and Review System:** To ensure quality and credibility, users can rate answers, fostering a culture of excellence and reliability. - **Modern and Visually Appealing Design:** The interface must captivate users at first glance, marrying aesthetic appeal with functionality. - **Integrated Payment System:** A streamlined mechanism for premium services, enabling tran...

  $575 (Avg Bid)
  $575 Giá đặt trung bình
  91 lượt đặt giá

  I am in dire need of a digital marketing professional with a key focus on social media management. Your main responsibilities will revolve around managing my business's Facebook and Instagram profiles. I have a three-pronged expectation for this project: I want to drastically increase brand awareness, drive considerable amounts of traffic to our website and generate ample leads or sales. To ensure success, the ideal candidate would possess: • Extensive experience in managing social media platforms, particularly Facebook and Instagram, and optimizing them for business. • A deep understanding and proven track record in implementing strategies to boost brand awareness, drive web traffic and generate leads/sales. • Proficiency in social media trends and how to leverage th...

  $69 (Avg Bid)
  $69 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  Seeking a skilled WordPress developer for optimizing a site to handle high traffic, migrating hosting to AWS, integrating Cloudflare, and improving frontend design and SEO. The project involves backend corrections, performance optimization, domain management, design updates, and setting up automations, including automatic email responses. Key Deliverables: Performance Optimization: Ensure backend readiness for high traffic. AWS Migration: Transition hosting to AWS for scalability. Cloudflare Integration: Set up for DNS and caching. Design and SEO Updates: Implement frontend design changes and Google SEO best practices. Automations: Automate email responses and other workflows. Skills Required: Experience in WordPress backend and frontend optimizations. Proven track record with AWS hosti...

  $174 (Avg Bid)
  $174 Giá đặt trung bình
  105 lượt đặt giá

  The Spreadsheet must be able to retrieve data from Database/AWS S3 storage and save the file at the same time, in addition application users can also do data entry in the spreadsheet to update tables in the application. The spreadsheet must look like Excel and must be able to manage Validations, Pivot tables, Charts. Important component is the pop up to configure the creation of multiple complex matrix tables within the spreadsheet. Application end users can Input data manually, Import data from external sources, Export data to other formats into Database or AWS S3

  $477 (Avg Bid)
  $477 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  Seeking a skilled WordPress developer for optimizing a site to handle high traffic, migrating hosting to AWS, integrating Cloudflare, and improving frontend design and SEO. The project involves backend corrections, performance optimization, domain management, design updates, and setting up automations, including automatic email responses. Key Deliverables: Performance Optimization: Ensure backend readiness for high traffic. AWS Migration: Transition hosting to AWS for scalability. Cloudflare Integration: Set up for DNS and caching. Design and SEO Updates: Implement frontend design changes and Google SEO best practices. Automations: Automate email responses and other workflows. Skills Required: Experience in WordPress backend and frontend optimizations. Proven track record with AWS hosti...

  $443 (Avg Bid)
  $443 Giá đặt trung bình
  170 lượt đặt giá

  I have a powerpoint and I need that someone with experience will replace the pictures as described direct into the powerpoint slides The result is a powerpoint good looking with the new pictures inside. Pls keep the overall design

  $130 (Avg Bid)
  $130
  42 bài tham dự

  I have existing Sass project for a Laravel-based web application with the aim of developing my business website. I need to some change this for our business. - **Skills Required** - Expertise in Laravel Framework, livewire - Strong background in PHP and MySQL - Experience in Frontend Technologies such as HTML, CSS and JavaScript - Understanding in creating database schemas Ideal developers should have extensive experience in building a wide range of business websites using Laravel.

  $170 (Avg Bid)
  $170 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  ...Constantly checking the performance of the ads to optimize for better results. - **Audience Targeting:** Identifying and targeting specific audience groups that would be most interested in our products/services. - **Daily Reports:** Providing comprehensive daily reports on the performance of the ad campaigns, including insights and recommendations for adjustments. **Skills and Experience:** - Expert knowledge of Facebook Ads Manager - Proven track record of successful ad campaigns - Strong analytical skills to monitor ad performance - Excellent communication skills for effective reporting - Ability to work independently and make informed decisions about ad strategies This role is critical for ensuring the success of our online advertising efforts. You will be a key player in dr...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá