Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  12,559 ll công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Project for Nam Trung T. Đã kết thúc left

  Hi Nam. Tôi cần người giúp trong lảnh vực IT. CT tôi tại Đồng THáp. Nếu được xin LL với tôi qua z a l o, + một bảy sáu không chín bảy nam chin ba bay tam. Sơn

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Lam H. Đã kết thúc left

  Hi Phung. Tôi cần người giúp trong lảnh vực IT. CT tôi tại Đồng THáp. Nếu được xin LL với tôi qua z a l o, + một bảy sáu không chín bảy nam chin ba bay tam. Sơn

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Khoa B. Đã kết thúc left

  Hi Phung. Tôi cần người giúp trong lảnh vực IT. CT tôi tại Cao Lảnh, Đồng THáp. Nếu được xin LL với tôi qua z a l o, + một bảy sáu không chín bảy nam chin ba bay tam. Sơn

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Thien D. Đã kết thúc left

  Hi Thien. Tôi cần người giúp trong lảnh vực IT. CT tôi tại Đồng THáp. Nếu được xin LL với tôi qua z a l o, + một bảy sáu không chín bảy nam chin ba bay tam. Sơn

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Phung V. Đã kết thúc left

  Hi Phung. Tôi cần người giúp trong lảnh vực IT. CT tôi tại Đồng THáp. Nếu được xin LL với tôi qua z a l o, + một bảy sáu không chín bảy nam chin ba bay tam. Sơn

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Truong N. -- 2 Đã kết thúc left

  Hi Truong N., cần người giúp đở Logistic và nhiều chuyện khác. Em cho tôi xin số phôn LL nha. Hay gọi cho tôi qua za lo, phay tem, hay vi bơ, một bảy sau khong chin bay nam chin ba bay tam.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Hoa N. Đã kết thúc left

  Hi Hoa N., cần người giúp đở Logistic và nhiều chuyện khác. Em cho tôi xin số phôn LL nha. Hay gọi cho tôi qua za lo, phay tem, hay vi bơ, một bảy sau khong chin bay nam chin ba bay tam.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for huynhthuy96 Đã kết thúc left

  Hi huynhthuy96, cần người giúp đở Logistic và nhiều chuyện khác. Em cho tôi xin số phôn LL nha. Hay gọi cho tôi qua za lo, phay tem, hay vi bơ, một bảy sau khong chin bay nam chin ba bay tam.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for dongdanghai1986 Đã kết thúc left

  Hi dongdanghai1986, tôi cần người giúp đở Solidworks và nhiều chuyện khác. Em cho tôi xin số phôn LL nha. Hay gọi cho tôi qua za lo, phay tem, hay vi bơ, một bảy sau khong chin bay nam chin ba bay tam.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Loc D. Đã kết thúc left

  Hi Loc D., tôi cần người giúp đở Solidworks và nhiều chuyện khác. Em cho tôi xin số phôn LL nha. Hay gọi cho tôi qua za lo, phay tem, hay vi bơ, một bảy sau khong chin bay nam chin ba bay tam.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for phanthanhkysam Đã kết thúc left

  Hi phanthanhkysam, tôi cần người giúp đở Solidworks và nhiều chuyện khác. Em cho tôi xin số phôn LL nha. Hay gọi cho tôi qua za lo, phay tem, hay vi bơ, một bảy sau khong chin bay nam chin ba bay tam.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Phuc H. Đã kết thúc left

  Hi Phuc H., tôi cần người giúp đở Solidworks và nhiều chuyện khác. Em cho tôi xin số phôn LL nha. Hay gọi cho tôi qua za lo, phay tem, hay vi bơ, một bảy sau khong chin bay nam chin ba bay tam.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Canh Ha N. Đã kết thúc left

  Hi Canh Ha N., tôi cần người giúp đở Solidworks và nhiều chuyện khác. Em cho tôi xin số phôn LL nha. Hay gọi cho tôi qua za lo, phay tem, hay vi bơ, một bảy sau khong chin bay nam chin ba bay tam.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Tuyen T. Đã kết thúc left

  Hi Tuyen T., tôi cần người giúp đở Solidworks và nhiều chuyện khác. Em cho tôi xin số phôn LL nha. Hay gọi cho tôi qua za lo, phay tem, hay vi bơ, một bảy sau khong chin bay nam chin ba bay tam.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Koi D. Đã kết thúc left

  Hi Koi D., cần người giúp đở Solidworks và nhiều chuyện khác. Em cho tôi xin số phôn LL nha. Hay gọi cho tôi qua za lo, phay tem, hay vi bơ, một bảy sau khong chin bay nam chin ba bay tam.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Vo L. -- 2 Đã kết thúc left

  Hi Vo L., tôi cần người giúp đở Solidworks và nhiều chuyện khác. Em cho tôi xin số phôn LL nha. Hay gọi cho tôi qua za lo, phay tem, hay vi bơ, một bảy sau khong chin bay nam chin ba bay tam.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Truong N. Đã kết thúc left

  Hi Truong N., cần người giúp đở Solidworks và nhiều chuyện khác. Em cho tôi xin số phôn LL nha. Hay gọi cho tôi qua za lo, phay tem, hay vi bơ, một bảy sau khong chin bay nam chin ba bay tam.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Duc D. Đã kết thúc left

  Hi Duc D., tôi cần giúp làm FPGA Altera. Nếu giúp được, xin LL với tôi. Za lo, vi bơ của tôi là bay sau khong chin bay nam chin ba bay tam. Locson

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Khanh L. Đã kết thúc left

  Hi Khanh L., tôi cần giúp làm FPGA Altera. Nếu giúp được, xin LL với tôi. Za lo, vi bơ của tôi là bay sau khong chin bay nam chin ba bay tam. Locson

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Kevin N. Đã kết thúc left

  Hi Kevin N., tôi cần giúp làm FPGA Altera. Nếu giúp được, xin LL với tôi. Za lo, vi bơ của tôi là bay sau khong chin bay nam chin ba bay tam. Locson

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Tiep N. Đã kết thúc left

  Hi Tiep N., tôi cần giúp làm FPGA Altera. Nếu giúp được, xin LL với tôi. Za lo, vi bơ của tôi là bay sau khong chin bay nam chin ba bay tam. Locson

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Lic T. Đã kết thúc left

  Hi Lic T., tôi cần giúp làm FPGA Altera. Nếu giúp được, xin LL với tôi. Za lo, vi bơ của tôi là bay sau khong chin bay nam chin ba bay tam. Locson

  PHP
  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Quang T. Đã kết thúc left

  Hi Quang T., tôi cần giúp làm FPGA Altera. Nếu giúp được, xin LL với tôi. Za lo, vi bơ của tôi là bay sau khong chin bay nam chin ba bay tam. Locson

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Huy L. -- 2 Đã kết thúc left

  Huy, tôi cần giúp làm FPGA Altera. Nếu giúp được, xin LL với tôi. Za lo, vi bơ của tôi là bay sau khong chin bay nam chin ba bay tam. Locson

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Hong L. Đã kết thúc left

  Hi Hong L., tôi cần giúp làm FPGA Altera. Nếu giúp được, xin LL với tôi. Za lo, vi bơ của tôi là bay sau khong chin bay nam chin ba bay tam. Locson

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Van Phu H. Đã kết thúc left

  Van Phu, tôi cần giúp làm FPGA Altera. Nếu giúp được, xin LL với tôi. Za lo, vi bơ của tôi là mot bay sau khong chin bay nam chin ba bay tam. Locson

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Quan D. Đã kết thúc left

  Quan, tôi cần giúp làm FPGA Altera. Nếu giúp được, xin LL với tôi. Za lo, vi bơ của tôi là mot bay sau khong chin bay nam chin ba bay tam. Locson

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for hoangvsm Đã kết thúc left

  Long, tôi cần giúp làm FPGA Altera. Nếu giúp được, xin LL với tôi. Za lo, vi bơ của tôi là bay sau khong chin bay nam chin ba bay tam. Locson

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Long D. Đã kết thúc left

  Long, ti6i cần giúp làm FPGA Altera. Nếu giúp được, xin LL với tôi. Za lo tôi là bay sau khong chin bay nam chin ba bay tam. Locson

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for mchau191 Đã kết thúc left

  Hi mchau191, Our company is looking for a team to design our ASIC in VN. If you can help, please LL voi toi tai qua vai bơ, gia lô hay phây tem: mot bay sau khong chin bay nam chin ba bay tam. Sơn

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Thien P. Đã kết thúc left

  Hi Thien P., I need help for our company website. If you can help, please LL qua Vai bơ, da lô or phây tem tại số mot bay sau khong chin bay nam chin ba bay tam. Sơn

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Duong Viet H. Đã kết thúc left

  Chào Dương. Cần Dương giúp đở về Altium. Nếu được có thể LL với tôi qua vib er, za lo, hay face time, một bảy sáu o chín bảy năm chín ba bảy sáu. Sơn

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Build a Website of 5 page 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  looking for someone who can design a website similar to [đăng nhập để xem URL] please check the home page properly there a 3d effect use desktop/laptop & mouse & try doing drag & drop u ll see 3d effect need same like that design will be provided from our side there will be only 5 page Stack react.js 1) home - need same as per the design of above link 2) about us & other page will ...

  $141 (Avg Bid)
  $141 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  From here [đăng nhập để xem URL] I want all the stations names from all lines and GPS coordinates. Please deliver as an excel table.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá
  webflow-dropdown 7 ngày left

  Hi Smith S., thank for the video call. Iám glad, that you´ll help me :).

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  1. Merchandise store : creators can upload products and attach product with their video and live video and also manage order , same with admin 2. Pre ticket system - Viewers will need to purchase e-tickets before joining the live stream. 3. Adding frame/background during live stream 4. Paid video pre upload and live video save archive NOTE: This is a script customization , meaning I have ...

  $353 (Avg Bid)
  $353 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Hi Sinthia Akter Sathi, are you online? I´d like to offer you a job. Thing is you´d need to start now, for the next hours! If you are available, I´ll tell you more. Thank you! Ben

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  As a Plant Based Nutrition consultant, my business depends on a good website to help clients find me. I need a website built that has great SEO. Once it's done I 'll need you to show me how to manage social media. Also need Paypal functionality as well.

  $568 (Avg Bid)
  $568 Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá

  I´m working as a broker and valuer of investment properties in Germany. For the presentation of my services on my planned new website, I need professional unique texts. I prepared some documents about my profession what kind of work I do exactly. For getting a first rough idea of what I´m doing for a living, please check the websites of the global players like JLL, CBRE, or Cushman &am...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  Make 2D animated Video 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hi everybody! I need 2d animated videos. They are 12 in total, but I will do 1 by 1 with the best candidate, and I will pay as soon as it is done and delivered. I´ll do 1 by 1 with you. I mean, you do 1 and i pay you 1, you do the next and i pay you once it´s delivered, and so on until the 12th. The videos have approximately 60 seconds each, but the Intro and the Outro are already do...

  $59 (Avg Bid)
  $59 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  vidoe edit Đã kết thúc left

  reference I ll make this like video [đăng nhập để xem URL] [đăng nhập để xem URL] [đăng nhập để xem URL] when screen changes [đăng nhập để xem URL] subtitle templete [đăng nhập để xem URL] Quote templete [đăng nhập để xem URL] bili irsh pic for video zoon in out and voice file [đăng nhập để xem URL] [đăng nhập để xem URL] outro [đăng nhập để xem URL] chracter you put …...

  $37 (Avg Bid)
  $37 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  We need (dedicated) 3D Modelers/Sculpters who gives our 3D Models (based from photogrammetry/laser scans) a finish/detail refinement and make them ready/optimize for 3D printing process for our cultural heritage/preservation projects. The results need to maintain maximum realism/accuracy and in some cases we will also request reconstruction work on the models for on location replacements for deg...

  $468 (Avg Bid)
  $468 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  check file .. footage [đăng nhập để xem URL] I ll make this like video [đăng nhập để xem URL] #d animation shperman [đăng nhập để xem URL] when screen changes [đăng nhập để xem URL] subtitle templete [đăng nhập để xem URL] Quote templete [đăng nhập để xem URL] bili irsh pic for video zoon in out [đăng nhập để xem URL] the script and storyboard for the video its below

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  RUSLE MODELLING Đã kết thúc left

  A project on soil erosion modelling using RUSLE (preferably ArcGIS). Project will be carried out on a hilly mining region. I ll send the synopsis of the project once communicated

  $2355 (Avg Bid)
  $2355 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I m looking for an expert who can review my Facebook ads for clickbank products / affiliate marketing (healh and fitness niche) Everything is already set up (main ads, retargeting ads, pixel, email sequence). I have traffic but I don't see the leads in my auto responder. I will need to have a Zoom first with you before giving the job. I want to do the review job for $10 in less than 24 ...

  $44 (Avg Bid)
  $44 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  transfer website to new private server where i am hosting multiple website i ll provide back up and domain and WHM details for server urgent requirement need to do it immedietly budget 20$

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  There are some functions I want to be added to my contract. Blacklist system, is an anti-bot feature, this should be automatic and block an address from selling (permanent all coins) if they buy 3 or more times during 5 seconds (make sure it only detects successful transactions and not failed ones, or it might block incorrectly. Remove wallets (dev, marketing, and utility) from the fees so we co...

  $187 (Avg Bid)
  $187 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  There are some functions I want to be added to my contract. Blacklist system, is an anti-bot feature, this should be automatic and block an address from selling (permanent all coins) if they buy 3 or more times during 5 seconds (make sure it only detects successful transactions and not failed ones, or it might block incorrectly. Remove wallets (dev, marketing, and utility) from the fees so we co...

  $235 (Avg Bid)
  $235 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  There are some functions I want to be added to my contract. Blacklist system, is an anti-bot feature, this should be automatic and block an address from selling (permanent all coins) if they buy 3 or more times during 5 seconds (make sure it only detects successful transactions and not failed ones, or it might block incorrectly. Remove wallets (dev, marketing, and utility) from the fees so we co...

  $593 (Avg Bid)
  $593 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  An organisation has launched a web service and has specified a data model in GML, with restrictions and constraints, defined and validated by several application schemes (XSD) and GML-1, GML-2. Data often needs to be updated with new data, before upload (as GML) to the webservice. What I need I need a setup that: - lets me append new data to an existing dataset and preserve the restric...

  $882 (Avg Bid)
  NDA
  $882 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Các bài viết top ll cộng đồng