Lua programming beginnerscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  2,000 lua programming beginners công việc được tìm thấy, giá theo USD

  ...to understand what's happening. Requirements for bidding: Provide examples of previous apps you've worked on. It's okay if you only participated in a part of the app but specify which part are u in. To weed out those who don't read this description, please include the keyword "unread" at the beginning of your bid. Thank you. I am a developer and currently want to create an Android app. My programming language is not related to Kotlin, and I also have my own projects, so I don't have time for this side project. Therefore, I'm looking for someone to handle the tasks mentioned above....

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  mình cần 1 bạn giúp mình viết code lập trình cho công việc chứng khoán của mình. Project khá nhỏ, chỉ chừng 50 code lines ạ. Ví dụ tương tự là thế này: Nếu bạn có thể nhắn tin communicate tiếng anh thì tốt quá ạ.

  $83 (Avg Bid)
  $83 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  mình cần bạn giúp mình viết code lập trình cho công việc chứng khoán của mình. Ví dụ tương tự là thế này: Nếu bạn có thể nhắn tin communicate tiếng anh thì tốt quá ạ.

  $350 (Avg Bid)
  $350 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Mình tìm 1 bạn có kinh nghiệm về giải thuật di truyền biết python để giúp mình sửa đoạn code (tối ưu hàm số nhiều biến). Mọi thứ có hết rồi bạn chỉ cần giúp mình sửa code để chạy được và giúp mình 1 số thứ sau khi có kết quả (như vẻ biểu đồ, so sánh kết quả). Mình không học IT nên k biết nhiều về code Giá cả: Thương lượng theo mức độ

  $176 (Avg Bid)
  $176 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Mình tìm 1 bạn có kinh nghiệm về giải thuật di truyền biết python để giúp mình sửa đoạn code (tối ưu hàm số nhiều biến). Mọi thứ có hết rồi bạn chỉ cần giúp mình sửa code để chạy được và giúp mình 1 số thứ sau khi có kết quả (như vẻ biểu đồ, so sánh kết quả). Mình không học IT nên k biết nhiều về code Giá cả: Thương lượng theo mức độ

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Code đoạn bài luận văn Đã kết thúc left

  hiện tại mình có 1 đoạn code trên R nhưng thiếu mất 1 đoạn phải xây dựng bằng module DEAP trên python nên cần tìm 1 người giúp code đoạn này và nối 2 đoạn lại với nhau (1 đoạn bạn viết bằng python và 1 đoạn bằng R mình có). Chi tiết bài toán mình sẽ mô tả cho bạn liên quan lĩnh vực genetic programming và machine learning.

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Làm server fivemzombie Đã kết thúc left

  Tui cần một coder làm dự án game gta zombie fivem biết về .lua file đã từng làm coder cho gta fivem

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Mình đang cần một tools có thể giải mã và mã hóa lại một tệp Lua với một thư viện của nhà làm game tên game : Cửu Âm Chân Kinh PC file thư viện và file lua mình có đính kèm bên dưới https://www.vn.freelancer.com/projects/reverse-engineering/tools-tin-Lua/files

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  tôi cần một bạn viết tools đễ mã hóa và giải mã tập tin Lua đã được mã hóa, tập tin đính kèm chứa file lua và thư viện game. game : Age of wushu (vietnamese: Cửu Âm Chân Kinh PC)

  $20 - $40
  $20 - $40
  0 lượt đặt giá

  Công việc: - Upgrade game có sẵn viết trên engine cocos2d-x 3.9 lên version mới nhất là 4.0 - Game viết bằng Lua - Build cho iOS & Android - Fix crashes (nếu có) - Commit source code lên git

  $1200 (Avg Bid)
  $1200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Fuzzy goal programming Đã kết thúc left

  Dự án nói về cách giảm chi phí sản xuất và giảm tồn kho thông qua phương pháp fuzzy goal programming. Bây giờ mình chỉ cần code theo cái model mẫu đã gửi bên dưới và add data của mình vô sao cho nó chạy ra kết quả là được, nếu thiếu gì có thể hỏi mình hoặc chế data vô . Bài mẫu mình là dùng Lingo

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá
  Project for goldenstar0406 Đã kết thúc left

  Xin chào ! bạn có thể làm được dự án này https://www.freelancer.com/projects/C-Programming/Pubg-Cheat-BattlEye-bypass/ Skype : vominhdoi Tôi ở Việt Nam

  $250 - $250
  $250 - $250
  0 lượt đặt giá
  Build a Website Đã kết thúc left

  how to do it, can you write language object-oriented programming, i'm not understand code , instruction feedback me great

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Thiết kế giao dien Website Đã kết thúc left

  Tôi cần thiết kế lại website Qui trinh thiet ke duoc thuc hien nhu sau: 1. Thiet ke file photoshop hoac ilustrator de demo giao dien, gom 2 trang: trang chu va trang detail. Co 2 mau de khach hang chon lua 2. Sau khi khach hang dong y: Se tien hanh chinh sua tren giao dien khach hang da chon va cat html va css (Trong file attach la mot so tong mau ma khach hang yeu thich)

  $172 (Avg Bid)
  $172 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I want to find one freelancer or 1 small team of Web Programming, Web Design (Web developing) to handle all the Web develop problems my system (from the works of new design, develop current website to operate, maintenance website systems, ..). If you are a freelancer, you can work full time for a certain company and cooperate with us part-time. Vietnamese freelancer or Vietnamese team is an advantage! Mình muốn tìm 1 freelancer hoặc 1 team nhỏ về Lập trình Web, thiết kế Web để xử lý tất cả các vấn đề Web cho các hệ thống bên tớ (từ thiết kế mới, phát triển website cũ tới vận hành, bảo trì,...). Nếu là freelancer có thể làm cho 1 công ty nào đó rồi hợp tác ngo...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  I'm seeking an experienced app developer who can create a strong indoor wayfinding and navigation application, specifically for finding specific locations. The ...specific locations. The scope of the project entails: - Unity experience required - Use of mobile sensors is required - No use of Wifi, becons and AR - Also be done for WebGL - The app should be primarily compatible with the Android ans IOS Operating System. The perfect candidate for this project would be someone who has prior experience with Unity in mobile app development. Knowledge of Android programming, sensor fusion, and user interface design are essential for the successful completion of this project. The ultimate goal is to provide users with a seamless and efficient way of finding their desired specific loc...

  $114 (Avg Bid)
  $114 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I'm focused on increasing revenue through a system that will engage the general public. Key Requirements: - Implementation of a user registr...user-friendly and encourage a smooth sign-up process - It has to be designed with the general public in mind, being intuitive and easy to use Ideal Skills and Experience: - Proven track record in developing user registration and login systems - Strong understanding of user experience principles - Experience with designing for the general public, making the process engaging - Proficiency in relevant programming languages and frameworks to ensure smooth integration with the existing website - A creative approach to encourage user sign-ups and boost sales Proven track record in developing user registration and login systems Ideal skills...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I'm seeking a DevOps Engineer to facilitate the deployment of our website. Your role will involve CICD automation using Github actions, Docker, and AWS. Key Responsibilities: - Setup and automate the Continuous Integration and Continuous Deployment (CICD) pipeline - Integrate Git...actions for CICD - Utilize AWS services such as EC2, ECS, and S3 for hosting and deployment Ideal Skills and Experience: - Proven experience in DevOps and deployment automation - Proficiency in setting up CICD pipelines using Github actions - Strong knowledge of Docker for containerization - Hands-on experience with AWS services, specifically EC2, ECS, and S3 - Prior experience with JavaScript programming is a plus Your work will be crucial in ensuring a seamless and efficient deployment process f...

  $556 (Avg Bid)
  $556 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá
  Home Automation KNX Programming 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a KNX specialist to support in programming KNX automation for my home. This is a home automation project focused on lighting and HVAC control. We have already a working KNX Installation in our house. We added now an additional part of the house. But this new part, I cannot program with the software, the keys are gray. I need an specialist to look over all with me together, I think it could be done in one hour to fix this issue, after that I can program the new actors by my own.

  $216 (Avg Bid)
  $216 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Job Opportunity: Join our exciting project focusing on recording conversations in Canadian Quebec French accent for training purposes. We're in search of enthusiastic individuals to partake in casual discussions lasting 1.5 hours. The objective is to compi...whom you'd like to recommend, feel free to do so. Note: Participants are responsible for finding their recording partner. Ideal Skills: * Experienced in adult education * Proven track record in French language teaching, specifically Quebecois * Exceptional command over Quebec French * Abilities to structure lessons for beginners Responsibilities: * Designing and delivering Quebec French language lessons * Crafting course material that is appropriate for adult beginners * Assessing learners' progress a...

  $44 (Avg Bid)
  $44 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I'm in need of a professional experienced with R, RStudio, and data science to handle a series of tasks for insights generation. Key Tasks: - Data Analysis - Statistical Modeling - Data Visualization Your primary focus will be on deriving insights, non to deep, from the data provided. The report should be 3-4 page long. Ideal Candidate: - Proficient in R and RStudio - Skilled in data interpretation and statistical modeling - Proven experience in data visualization - Ability to distill complex data into actionable insights You also have to use the package cran to create a report. The file is attached.

  $153 (Avg Bid)
  $153 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  ...and SEO-optimized blog articles. - The primary goal of the articles is to improve the search engine ranking of my website. Therefore, it is crucial that the chosen freelancer has a good understanding of SEO principles and can seamlessly integrate relevant keywords into the text. - While the subject matter can be complex, the content should be written in a way that is easy to understand for beginners. This means that the selected writer should be able to break down intricate topics into simple, straightforward explanations. - I'm looking for someone who not only has a flair for writing but also a keen understanding of how to tailor content for SEO purposes. The ideal candidate should be able to create articles that are both informative and optimized for search engines. ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá
  App development 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...a mobile application for both iOS and Android platforms for an upcoming CoWorking Space. The main functionality of the app will be focused on e-commerce, allowing users to browse and purchase products through the app. Ideal Skills and Experience: - Experience in app development for both iOS and Android platforms - Strong knowledge of e-commerce functionality and integration - Proficiency in programming languages such as Swift, Kotlin, or React Native - Familiarity with payment gateway integration for secure transactions Visual Style: Since the client did not provide a preference for the app's visual style, the developer has flexibility in choosing a design that aligns with the e-commerce functionality. This allows for creativity and the opportunity to create a visually app...

  $380 (Avg Bid)
  $380 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I require a dedicated professional to develop a Tinkercad microcontroller program for alarm functionality....how alarm functionality can be implemented in the Tinkercad environment using virtual components. * Functionality Required: - The microcontroller should be able to set off an alarm when triggered. The required alarm will be shown in text format. * Ideal Skills: - Expertise in working with Tinkercad - Solid knowledge of microcontrollers - Understanding of alarm systems - Excellent programming skills Bids from freelancers, who have previously undertaken similar alarm system projects using Tinkercad, will seriously be considered. A comprehensive demonstration of how the microcontroller triggers the alarm in the Tinkercad environment will be required to complete thi...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I'm seeking skilled videographers to create a series of instructive, specialized technical training videos. These videos - each an average of 4 hours in length - will be based on ready curriculum texts. The main purpose is threefold: 1. To introduce new concepts 2. Boost existing skills 3. Address common troubleshooting issues Key areas to be covered include: - Programming Languages - Networking Concepts - Data Analysis Tools Regarded skills and experience include: - Expertise in converting text to video - Excellent understanding of mentioned technical skills - Ability to create quality, engaging long-duration training videos - Previous experience in educational or instructional video creation The goal is to deliver informative, impactful content that's both educatio...

  $82 (Avg Bid)
  $82 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  ...**Expertise in Websockets**: Must have proven experience in using websockets for real-time data streaming. - **Financial Market Knowledge**: Solid understanding of financial markets to make informed decisions based on live data. - **Third-party APIs Integration**: Experience in integrating with various financial market data APIs for comprehensive market insights. **Proficiency in Python**: Strong programming skills in Python, preferred for its efficiency in financial applications. The ideal candidate will have a strong background in software development with specific experience in the financial sector. We are aiming to develop a system that is both robust and scalable, capable of handling high volumes of data with minimal latency. **Deliverables**: 1. A fully functional real-ti...

  $477 (Avg Bid)
  $477 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...search of a skilled full stack developer who can help with the design and implementation of a Decentralized Application (DApp) on the Ethereum platform. Responsibilities: - Developing smart contracts in Solidity - Creating the frontend using HTML, CSS. JavaScript and React - Testing and deployment using Truffle and Ganache, Metamask Ideal Skills and Experience: - Proficiency in the Solidity programming language - Capability to work with JavaScript, especially React.js - Familiarity with Ethereum blockchain and DApp development - Previous experience with Truffle and Ganache for testing and deployment processes - Background in creating secure, efficient blockchain networks and transactions Candidates who combine the above technical expertise with strong problem-solving skills a...

  $304 (Avg Bid)
  $304 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Data entry 6 ngày left

  Hello everyone we are in need of new freelancer,s to handle a content writing and copy paste Job. Zero experience guidelines will be given (Beginners/experiences) Apply and get started as soon as possible

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  145 lượt đặt giá

  I'm in need of a professional with advanced experience and knowledge in operating and programming the Mazak QTN35 CNC machine. I am seeking assistance with the following: - Programming new parts - Modifying existing programs - Troubleshooting and debugging For the successful completion of these tasks, you should have the ability to work with DXF and STL file formats. The parts to be programmed are of moderate complexity, therefore, the ideal candidate should have prior work experience handling similar complexity. You should be well-versed with the nuances of Mazak QTN35 CNC machine operation and demonstrate proficiency in CNC programming. Excellent problem-solving skills and attention to detail will be critical to this role.

  $469 (Avg Bid)
  $469 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Steel Welding Robotstation Project 18 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Technical Specifications Robot Type: IRB1200, Standard, 0.9m reach, and 5 kg capacity Controller: "from Layout" Tool: Welding gun "Fronius Robacta MTG4000" Table: Choose "Table Small" or create your own table under the "Modeling" and "Equipment Builder" tabs. The table can be placed in any position. Programming Requirements Create two programs (Path_10 and Path_20) to be included in a separate "main" program. The robot should start and stop in the "Home position" in both programs. Path_10 The robot should weld the part to the plate. Weld the part where it is marked "Sveis" on the drawing (PDF). The part should be welded to the plate, not the plate to the table!! Free choice of the part's placement...

  $22 / hr (Avg Bid)
  Gấp
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...Specifically, I aim to boost my website traffic, enhance search engine rankings, and amplify my online visibility. Key Requirements: - SEO: I need you to optimize my landing pages to attract more visitors. - Web Design & Programming: I require assistance in website design and programming, to ensure that the changes implemented are reflected correctly on the website. Ideal Skills: - Profound knowledge in SEO strategies, with a proven track record of increasing website traffic, improving search engine rankings, and boosting online visibility. - Proficiency in web design and programming to guarantee seamless integration of the SEO strategies on the website. Please provide examples of similar projects you've tackled successfully, and your suggested approach...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  105 lượt đặt giá

  ...will include: - Designing and implementing machine learning models - Handling all aspects of object detection Unfortunately, the type of machine learning model development wasn't specified, thus a well-rounded understanding of all machine learning models, including both supervised and unsupervised learning is expected. The ideal candidate will have proficiency in the following: - Python programming language: for designing and implementing the models. - TensorFlow and PyTorch: for developing deep learning models and other machine learning tasks. In your proposal, please provide a brief experience of your background in Python AI development, your experiences using TensorFlow or PyTorch, and any successful projects of similar nature you've completed. Your demonstrated...

  $112 (Avg Bid)
  $112 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I am interested in a project centered on learning the skill of fiction writing. As a novice in this field, my prim...conflict, and resolution. - Engaging in activities that improve my creativity and help cultivate a unique writing style. - Gaining a comprehensive understanding of the various genres of fiction. To successfully guide me on this journey, your skills and experience should ideally include: - Advanced knowledge and hands-on experience in fiction writing. - Proven experience in teaching or coaching beginners. - Ability to give constructive feedback and track progress. - Patience, dedication, and a dynamic approach to teaching. By the end of this project, my goal is to have a robust understanding of the workings of fiction writing and to produce at least one complete sh...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  5+ years of experience in .NET development with C# as the programming language Strong proficiency in React and other front-end technologies such as HTML5, CSS3, and JavaScript. Experience with ASP.NET MVC, .Net Corr, Web API, Entity Framework, and other .NET frameworks. Solid understanding of software design principles and patterns. Experience with database technologies such as SQL Server and MongoDB. Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment. Relevant certifications (e.g., Microsoft Certified: Azure Developer Associate) are a bonus. DevOps experience is an added advantage. Experience in python is an added advantage IT is a work from home full time job role.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  I'm seeking a virtual assistant who can assist with setting up and updating an unspecified platform. The tasks involved will require: - Setting up a platform (which will be disclosed and training provided) - Regular updates and maintenance of the platform as needed -Beginners welcome Customer service Data entry Admin tasks Virtual assistance Email handling Excel The ideal candidate will be: - Comfortable with basic tech tasks - A fast learner and able to follow instructions closely - Proactive in suggesting improvements - Available to work on the project immediately - Proficient in written and spoken English

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  ...Technology payment gateway and logistics systems from Taiwan Post, 7-Eleven, and FamilyMart. - Admin Panel: A backend admin panel is required for managing customer orders. - Google Maps Integration: The website should be linked to Google Maps. - Image Slider: The site should have a feature allowing a full site image carousel, where products can be replaced or uploaded. Further Details: - Frontend Programming: The website should include an introduction to our banner services, a process flowchart, material descriptions, a design option page, and an FAQ page. - Function Requirements: The site should allow for display of different banner layouts (one-section, two-section, three-section). Ideal candidates for this project should have: - Experience with multi-faceted website developm...

  $119 (Avg Bid)
  $119 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  Web Scraping Project 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...prices from existing sublinks (5 sublinks). Required information: product reference, description, and price. Other Three Web Pages: Extract product reference, description, and price based on specified keywords. Keywords will be taken from a flat file. The script should store keywords in memory and allow reloading the flat file to update keywords or use the ones already in memory. Technology: Programming language: Python. Output Format: Extracted data should be stored in a CSV file with the following structure: reference, description, price, page, and capture date. It should be possible to download the CSV file and allow the user to choose the default download path. Automation: The script should be able to run automatically on a weekly basis. Option for manual execution when de...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled ...develop engaging and immersive gameplay - Implement user-friendly controls and interfaces - Ensure the game is compatible with mobile devices - Incorporate features that cater to adult gamers - Integrate monetization strategies, such as ads or in-app purchases, if necessary Ideal candidates will have: - A strong portfolio showcasing similar game development projects - Proficiency in relevant programming languages and game development tools (e.g., Unity, Unreal Engine) - An understanding of mobile game design principles - A passion for creating captivating and entertaining game experiences - Proven experience in catering to adult audiences in game development Please provide examples of your previous work and describe your approach to developing thi...

  $137 (Avg Bid)
  $137 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  Desktop Text-to-Speech Program Development 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a skilled developer to bring my unique text-to-speech program vision to fruition. This software will cater mainly to authors and publishers who wish to convert their manuscripts into audiobooks and will be aimed at the desktop platform. Sce...effective text-to-speech programs. - Experience with API integrations - Experience with AI voice models - Prior experience with multi-language support in software is a plus. - A keen grasp of user experience principles. This is an exciting opportunity for a developer who is passionate about creating software that can truly make a difference in the content creation space. I am not sure which programming languages are required for this project, but if you possess the requisite skills and are up for the challenge, I'd lo...

  $516 (Avg Bid)
  $516 Giá đặt trung bình
  98 lượt đặt giá
  Java User Registration & Editing Fix 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm having some issues with the user registration, editing, and user list screens on my system. The main problems are: - Unable to register new users - Unable to edit existing user information - U...user list screens on my system. The main problems are: - Unable to register new users - Unable to edit existing user information - Unable to view the list of registered users I'm looking for a skilled Java developer who can help me fix these issues as soon as possible. The system is built using Java and uses a Postgres database management system. Ideal Skills and Experience: - Strong Java programming skills - Experience with Postgres database - Previous work with user registration and editing functionalities in Java applications - Ability to troubleshoot and resolve issue...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  I'm seeking an expert in LED programming, specifically for light panels (more specifically led flood lights), to create a system that allows for color changes and customizable patterns. The panels will be used for outdoor events. Key tasks: - Design a system for LED panels, allowing for color modulation - Enable customizable light pattern features Ideal freelancer: - Experience in LED programming - The ability to devise user-friendly interfaces for light customization

  $140 (Avg Bid)
  $140 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I'm looking for an experienced Python developer to consult with me on a code I'm working on. I'm looking for someone who is: - Highly proficient in Python programming language - Experienced in software development, data analysis, web scraping and/or GUI development - Excellent communication skills to effectively discuss the code and offer guidance - Familiarity with popular Python libraries/frameworks like Django, Flask, and Pandas I look forward to collaborating with a professional who can help me understand and improve my Python code.

  $318 (Avg Bid)
  $318 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  ...charitable; rather, I am being practical. ✻ PAYING YOU TO LEARN ✻ No. You aren't dreaming. I value intelligence and problem-solving ability over experience. I'd prefer to work with someone who is clever and learns quickly rather than someone experienced but is not very intelligent and/or does not solve problems scientifically. Would I hire an Isaac Newton or an Albert Einstein even if he had no programming experience? Of course I would. ✻ TESTS ✻ You must pass several difficult logic tests to work with me. The first logic test you complete for me will be an unpaid logic test. In other words, I would not pay you any money whatsoever if you were to pass the first logic test. However, I would pay you $25 (Twenty-Five Dollars) if you were to pass the second logic tes...

  $1124 (Avg Bid)
  $1124 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá
  AI Integration in Education Live Classes 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm searching ...professionals with a beginner level of understanding of the subject matter. Key Requirements: - Proficient in the field of Artificial Intelligence, particularly in the context of its integration in education - Prior experience in conducting live classes or workshops - Ability to tailor content for beginners in the field of AI - Familiarity with Google Meet, as this will be the platform of choice for the live classes Your role will be crucial in ensuring that the content is engaging and accessible to beginners in the field of AI. You should be able to keep the sessions interactive and informative, encouraging active participation from the attendees. Your expertise will play a significant role in shaping the understanding of AI integration in education a...

  $158 (Avg Bid)
  $158 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  ...visualizing data. Your primary tasks will involve both frontend and backend development. Key features and functionalities: - User Registration and Login: Implement a secure and user-friendly registration and login system. - Data Visualization: Develop interactive, visually appealing data visualization tools. Ideal skills and experience: - Proficiency in Python: You should be well-versed in Python programming, particularly in web development. - Full-Stack Development: Experience in both frontend and backend development is crucial for this project. - GIS Knowledge: Any experience with Geographic Information Systems (GIS) would be a plus. - Data Visualization: Familiarity with data visualization libraries or tools is highly desirable. This project presents a great opportunity to ...

  $194 (Avg Bid)
  $194 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  I'm in need of custom I2C code for Raspberry Pi to control a buck/boost IC for battery charging. The code should control all register settings for voltage and current and include safety features - specifically, overcharge protection and temperature monitoring. Ideal skills and experience for this job include: - Proficient in Raspberry Pi programming - Experience with I2C communication - Familiarity with buck/boost IC control - Previous work in battery charging systems - Knowledge of safety features like overcharge protection and temperature monitoring.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  As a Senior Digital Design Engineer, I'm recruiting a highly experienced individual to wor...development of new hardware products - Undertake top-level design tasks - Engage in RTL design work Key Skills: - Expertise in hardware design - Specific strength in RTL Design - Proficiency in FPGA programming - Strong understanding of PCB layout Experience: - Minimum 5 years of experience in digital design engineering - Previous work on hardware products development - Familiarity with full digital design cycle The ideal candidate for this role will be an experienced digital design engineer with specific expertise in hardware design and RTL design. You must have a strong understanding of FPGA programming, and PCB layout. Previous experience in developing new hardware products...

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I'm in need of seasoned software developers who specialize in high-frequency trading algorithms. Here are more specifics: - Algo Type: My trading preference is high-frequency, so experience in this area is highly valued. - Programming: The algorithm needs to be developed in Python, therefore requiring significant expertise with this language. - Complexity: I'm after an advanced level of trading algorithm. It's key that you have the technical skills and prior experience in designing and optimizing complex trading systems. Ideal candidates must be well-versed in Python, with a proven track record in high-frequency algo trading. Good understanding of financial markets and trading concepts is also desired.

  $1647 (Avg Bid)
  $1647 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá