Mathematica matlab econometricscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  39,038 mathematica matlab econometrics công việc được tìm thấy, giá theo USD
  R code cho geoinfomatics Đã kết thúc left

  Cần tìm người support R code/Matlab để thực hiện công thức toán liên quan đến dự đoán khoảng cách giữa các điểm trong trục không gian Xy

  $427 (Avg Bid)
  $427 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Lương: • thử việc: 50.000VND/h • chính thức: 65.000VND/h Loại việc làm: bán thời gian Mô tả công việc: hỗ trợ debug code matlab và/hoặc python cơ bản Yêu cầu công việc: • đang học hoặc làm việc trong các ngành kĩ thuật. biết lập trình cơ bản Liên lạc: • fb: • insta: • zalo: +61 406559271

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  code Matlab cho tôi Đã kết thúc left

  Chúng tôi đưa đầu bài và yêu cầu, các bạn sẽ triển khai code theo đầu bài đó. Bài toán dao động dầm chịu tải cưỡng bức

  $138 (Avg Bid)
  $138 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  viết code matlab so sánh hệ thống MIMO-NOMA với SISO-NOMA, hoặc so sánh MIMO-NOMA với MIMO-OMA về hiệu quả sử dụng phổ, hiệu quả kênh truyền, ...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá

  Lọc nhiễu Gaussian trong ảnh bằng bộ lọc hướng dẫn nhanh (Fast Guided Filter), đồng thời sử dụng biến đổi Wavelet rời rạc. Áp dụng thuật toán vào ảnh y học

  $127 (Avg Bid)
  $127 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Matlab task help Đã kết thúc left

  I'd like help handling a matlab task.

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  hỗ trợ mô phỏng, đánh giá khả năng ứng dụng của bộ lọc Kalman trong hoạt động định vị chính xác RTK

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Lập trình matlab Đã kết thúc left

  Lập trình matlab một số thuật toán cơ bản trong các bài báo như về: KNN, ELM, Hồi quy, Random forest và suy diễn mờ FIS như Mamdani, sugeno

  $407 (Avg Bid)
  $407 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  tôi cần mô phỏng các kết quả quadcopter bằng việc là simulink matlab

  $51 (Avg Bid)
  $51 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Viết phần mềm Đã kết thúc left

  Mình cần cài đặt các thuật toán như RootSift, Soft assignment, Spatial reranking, Asymmetric distance, Query expansion, Tf-idf trong xử lý ảnh bằng matlab. Bạn nào chuyên về matlab thì giúp mình với nhé

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  HI anh, Em có đồ án matlab về xử lý ảnh và nhận dạng đối tượng, mong anh giúp đỡ. Chi tiết cụ thể anh em mình có thể làm việc qua mail [The administrator removed this message for containing contact details which breaches our Terms and Conditions - Section 13:Communication With Other Users.] . Rất mong được hợp tác cùng anh Em cảm ơn.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  HI anh, Em có đồ án matlab về xử lý ảnh và nhận dạng đối tượng, mong anh giúp đỡ. Chi tiết cụ thể anh em mình có thể làm việc qua mail mhoang2503@gmail.com. Rất mong được hợp tác cùng anh Em cảm ơn.

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Yêu cầu: 1. Viết code phải rõ ràng, không dùng hàm có trong matlab cho một số khối quan trọng như: giải thuật SOS, xác định ma trận mơ hồ C, khối STBC, MIMO, Fading Rayleigh, AWGN... 2. về Phần ước lượng kênh bán mù (semi-blind) dùng phương pháp SOS (theo giải thuật đã có từ bài báo IEEE), xuất ra được mô hình BER vs SNR cho kênh truyền thực và kênh truyền có ước lượng. 3. Có chú thích giải thích code rõ ràng. 4. Tuyệt đối không sao chép bất kì tài liệu nào đã có.

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá
  MATLAB + Deep Learning Expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have used multiple models to train a dataset and then I extracted features , and fuses best models , and I got a higher accuracy through the classification learner app, now I would like to test individual small dataset and create multiple image via Grad-cam and Lime. But I have some issues with the codes. I have no issue with testing with individual models but I have an issue with the fused model developed.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...and 200-400 Hz) and then apply the (1) segmented to different cardiac cycles using PCG segmentation using Shannon energy the 1 and save each segment as wav files. Requirements: - Expertise in audio signal processing and segmentation techniques - In-depth understanding of Shannon energy and its application in signal segmentation - Proficiency in relevant programming languages and tools (e.g., MATLAB, Python, etc.) - Strong analytical and problem-solving skills - Ability to work independently and efficiently to meet project deadlines Deliverables: - Segmented audio signal with high accuracy - Documentation of the segmentation process and methodology used Ideal Freelancer: The ideal freelancer for this project would have experience in audio signal processing, specifically in seg...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled individual who can design a control system for a passenger carrying drone using Matlab Simulink. The desired level of stability for the drone is medium. Requirements and Features: - Although I have a general idea for the control system, I do not have any specific requirements. Therefore, I am looking for someone who can provide expertise and guidance in developing the control system. - The control system should prioritize stability while ensuring the safe transportation of passengers. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Matlab Simulink and control system design. - Knowledge of drone stability and control principles. - Experience in designing control systems for passenger carrying drones would be highly advantageous. Communicatio...

  $420 (Avg Bid)
  $420 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...suggestions for the approach, I am looking for someone with expertise in this area who can provide innovative and novel solutions. Skills and Experience: - Experience in 3D brain tumor segmentation - Strong research background in medical imaging and computer vision - Familiarity with relevant literature and techniques in brain tumor segmentation - Proficiency in programming languages such as Python or MATLAB for implementing the segmentation approach - Ability to work with 3D brain scans and manipulate them for accurate segmentation The main purpose of this project is for research purposes, aiming to develop a novel approach for 3D brain tumor segmentation. The freelancer should have a strong understanding of the challenges and complexities involved in this area of study. Res...

  $93 (Avg Bid)
  $93 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I need a freelancer from Pakistan who has good skills in Matlab I need one work of Counting the objects I need work with easy interface and coding

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Matlab Project 5 ngày left

  Hello I need a simulation in matlab and mechanical engineering design. Please apply if you have the required expertise.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a MATLAB programmer who can help me with a data analysis task. Specifically, I need assistance with generating random numbers, creating diagrams, and implementing a loop to calculate the mean value. Requirements: - Proficiency in MATLAB programming - Experience in data analysis and manipulation - Knowledge of random number generation and creating diagrams in MATLAB - Understanding of loops and calculations The project needs to be completed within 1 day, so I am looking for someone who can work quickly and efficiently.

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  This project aims to explore the IEEE 5-Bus Network using MATLAB or PowerWorld simulator, focusing on conducting load flow analysis using the Gauss-Seidel method. Additionally, the project will investigate the impact of losing one line on the network, analyzing its effects on the voltage profile and other lines within the system. Furthermore, we will evaluate the feasibility and effectiveness of adding capacitor banks to voltage-affected nodes within the IEEE 5-Bus System to ensure compliance with the EN 50160 standard (European Standard on voltage characteristics of electricity supplied by public electric distribution system). Please read carefully and if you can do that work please start with I can do.

  $93 (Avg Bid)
  $93 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Matlab simulation 5 ngày left

  I am looking for a freelancer who can assist me with control system design in Matlab simulation. I have detailed specifications for the design of the control system. The timeline for this project is flexible, with more than 5 days available for completion. Skills and Experience Required: - Strong knowledge and experience in Matlab simulation - Proficiency in control system design - Ability to work with detailed specifications - Time management skills to meet flexible deadlines I wants same output as in research paper

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I need a freelancer from Pakistan who has good skills in Matlab I need one work of Counting the objects I need work with easy interface and coding

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with LDPC encoding and decoding for my project on performance analysis of LDPC coded M-APSK using the DVBS-2 standard and write the report. I have a Matlab code and a Simulink model that can be used for this purpose. The specific tasks that I need assistance with are: - LDPC Encoding: I require help in implementing LDPC encoding using the Tanner graph approach. - LDPC Decoding: I need assistance in implementing LDPC decoding using the Bit-flipping method or the Sum algorithm. The report for this project needs to be written in a specific format that I will provide. I am open to guidance on the structure and content of the report, but I do have a preferred format in mind. The deadline for the report is within 1 week. Therefore, I am see...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Aerospace Engineering - Matlab 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  need some help with Analytical Methods for Aerospace Engineering. please bid if you can assist me

  $49 (Avg Bid)
  $49 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I need a freelancer from Pakistan who has good skills in Matlab I need one work of Counting the objects I need work with easy interface and coding

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Matlab gui 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have code gui matlab i want to fix it

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  need some help with my Matlab project

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  mahalanobis taguchi system 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  mahalanobis taguchi system In matlab data classification

  $42 (Avg Bid)
  $42 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  https://www.freelancer.com/projects/matlab-mathematica/Design-digital-PID-control-motor/proposals

  $80 (Avg Bid)
  $80 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced freelancer who can design a digital PID ...looking for an experienced freelancer who can design a digital PID controller in MATLAB to control the speed of a DC motor. Please see the attached file for the project requirements. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in designing digital PID controllers in MATLAB. - Familiarity with DC motor control and understanding of the speed range requirements. - Proficiency in tuning PID controllers to meet performance specifications. - Ability to analyze and optimize settling time for the DC motor speed control. If you have the required skills and experience, please submit your proposal along with relevant past projects demonstrating your expertise in designing digital PID contr...

  $115 (Avg Bid)
  $115 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Hello I need an expert in Mechanical Engineering and Matlab to design a machine. Please apply if you have the required expertise. No teams or companies please.

  $93 (Avg Bid)
  $93 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Project Title: 2D Animation We are looking for a talented animator who can create a 2D animation for us. Our animation should be less than 1 minute long and we already...Experience: - Experience in 2D animation - Proficiency in animation software such as Adobe After Effects, Toon Boom Harmony, or similar - Ability to bring our storyboard or concept to life through animation - Attention to detail and ability to create smooth and fluid animations - Creativity to add visual effects and enhance the overall animation experience - Expert in using Matlab where the animation should be done through MATLAB! If you have a passion for animation and can deliver high-quality 2D animations within our timeframe, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous work ...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá
  Matlab project -- 2 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  write one page essay. This project is to decode a text that was encoded by using a different random shift for each letter. You are told how the random shifts were chosen, except for the choice of the seed, which is less than a million. (1) The file contains the encryption of the first chapter of a book using the MATLAB code rs.m. This program takes in a file name and an integer that is used to seed the random number generator in MATLAB.

  $82 (Avg Bid)
  $82 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Prototyping new products 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Programming and Hardware Designing PCB Designing Schematic/Circuit Designing PCB Assembling 3D Design and Printing Automation AI-assisted development App Development, both Android and iOS Web Application Development Your verifiable expertise should extend to tools like Altium, Eagle, KiCad, Orcad, Proteus EasyEDA, Solidworks, Fusion 360, Arduino IDE, STM32 IDE, MPLAB, MATLAB, Microchip Studio, Eclipse, Intellij, Netbeans, Atom, FlatCAM, Android Studio, XCode, VSCode, WinAVR. Avoid using copy/paste bids; only bid if you're proficient and capable of handling the jobs we offer. In your first reply, provide a comprehensive portfolio with references outside Freelancer for verification. NOTE! Failure to check our profile will disqualify you. E...

  $456 (Avg Bid)
  $456 Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá

  Hello I need an expert in Mechanical Engineering and Matlab to design a machine. Please apply if you have the required expertise. No teams or companies please.

  $85 (Avg Bid)
  $85 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I want to make a drowsiness detection program that works by recognizing mouth and eye positioning (open or close) and head Tilt position. I already have workings for eyes and mouth, I am looking for someone to add head-tilt to the equation after creating a trained SVM model. ONLY QUOTE WITH THE PRICE YOU WILL WORK WITH. DO NOT QUOTE ME SOMETHING ELSE ON THE BID AND A TOTALLY DIFFERENT PRICE WHEN WE TALK ABOUT WORK. Conditions: 1- Please read the paper I will send you, I will require graphs and tables similar to the one in the result section with head-tilt added to the equation. 2- The complete system should show an Accuracy higher or equal to 95%. 3- I would require the description of head-tilt, how it's working, which algorithm we used etc as I would need that. 4- Make the system ...

  $172 (Avg Bid)
  $172 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I am looking for a Matlab coder who specializes in image processing. I have specific image processing techniques in mind and need someone who can help me implement them. The project has a tight timeline and needs to be completed in less than 1 week. Skills and Experience: - Strong proficiency in Matlab - Experience with image processing techniques - Ability to work efficiently under tight deadlines

  $7 - $66
  Niêm phong
  $7 - $66
  12 lượt đặt giá

  ...detailed 2D models for our collision avoidance project. The ideal candidate should have experience in 2D modeling using MATLAB. Requirements: - Proficiency in MATLAB for 2D modeling is a must. - Experience in collision avoidance systems or related projects is preferred. - Ability to create detailed representations of the models. - Strong attention to detail and accuracy in modeling. - Good communication skills to understand and implement the project requirements. Deliverables: - Detailed 2D models depicting the collision avoidance system. - Accurate representations of the models with a focus on detail. - Timely delivery of the completed models. If you are an experienced MATLAB user with a background in 2D modeling and are interested in working on a challenging pr...

  $82 (Avg Bid)
  $82 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer who can help me with an end to end 5G mmWave simulation using Matlab. Specific features to be simulated include: - Beamforming - Channel Modeling - Interference Analysis I do not have any specific requirements or parameters for the simulation as I trust the expertise of the freelancer. It is preferred to use the latest version of Matlab for the simulation. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Matlab - Knowledge of 5G mmWave technology - Experience in end to end simulation If you have the necessary skills and expertise, please bid on this project.

  $94 (Avg Bid)
  $94 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  This activity consists of carrying out a program that allows evaluating the Mohr circle at a specified point of a Simply Supported Beam type element, at a specific height of the section and allowing it to be rotated by a desired angle. For this, the program must consider a beam made of THREE materials in type I section and heights and thicknesses specified by the user. • It must be programmed in Matlab code. • Should be applicable to any Simply Supported beam. The beam must have one ascending and one descending triangular load, one rectangular load, two point loads and at least one bending moment. • Diagrams of shear, moment, rotation and vertical deflection of the selected beam must be included. • Graphs of axial and shear forces must be included in the element...

  $91 (Avg Bid)
  $91 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Observe the path of vehicles on a road. The output is a 3D rendition of the object motion over a time period lasting 10 seconds or more, and a vector map showing the vehicle velocities. Check files for clarity

  $158 (Avg Bid)
  $158 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  MATLAB CODING 23 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a MATLAB expert to assist me with simulation and modeling. Specifically, I need help with the following tasks: - Developing algorithms for simulation and modeling - Implementing the specific model parameters that I already have - Completing the project within an urgent timeline of 1-3 days Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in MATLAB coding and simulation techniques - Strong background in algorithm development and data analysis - Excellent understanding of simulation and modeling principles If you have experience in these areas and can work within a tight deadline, please submit your proposal. Thank you.

  $491 (Avg Bid)
  $491 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  convert MATLAB code to python code, create a report which includes description of the dataset

  $8 (Avg Bid)
  $8 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a Freelancer to convert a MATLAB code to the equivalent python code, and also create a comprehensive report which includes a description of the dataset. The MATLAB code has intermediate complexity; the report should include visualizations and insights. The prospect should have expertise in both MATLAB and Python languages and have experience in dealing with various types of datasets. It is preferred(not compulsory) if the prospect has experience in creating reports with visualizations, as this will help to gain additional insights from the dataset. I have attached relevant papers which have links to github repository for matlab code.

  $86 (Avg Bid)
  $86 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I'm looking for expertise in MATLAB for a solar tracking system design and control project with high accuracy. I need someone who can produce just a MATLAB model without requiring any physical prototype. In addition, I have some specific requirements which must be fulfilled in the design. I'm seeking an experienced MATLAB designer who is familiar with high accuracy solar tracking designs and controls, and who is capable of providing tailored and creative solutions to unique problems. I have attached the file providing a brief description

  $143 (Avg Bid)
  $143 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Matlab code 1 giờ left

  I'm looking for a freelancer to create a Matlab code that meets my specific requirements. The code is intended for data analysis, image processing, and/or simulation, depending on what's most appropriate for the job. My requirements are detailed and specific, and I expect a well-crafted and functional code. Beyond my requirements, the choice of libraries and packages to be used in the code will be left up to whoever takes on the project. I'm expecting an efficient code that meets the functions I've outlined, and I'm willing to pay well for a job done right. Here attched to you a file shows the solution partially i expect someone to help me with the missing part and explain it to me Thank you

  $31 (Avg Bid)
  $31 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am looking for a MATLAB Simulink Model Designer to help with our complex control system. As the complexity level is high, I need someone with expertise in MATLAB and Simulink to handle this project. Key Requirements: - Proficiency in MATLAB and Simulink - Experience in designing complex control systems - Strong problem-solving skills The client is open to suggestions regarding the control system design method, so the ideal candidate should have the ability to propose and implement effective design methods. The project has a desired deadline of 1 month, so the candidate should be able to work efficiently and deliver within the given timeframe. If you have the necessary skills and experience in MATLAB and Simulink, and are capable of handling complex control...

  $314 (Avg Bid)
  $314 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for a Freelancer to convert a MATLAB code to the equivalent python code, and also create a comprehensive report which includes a description of the dataset. The MATLAB code has intermediate complexity; the report should include visualizations and insights. The prospect should have expertise in both MATLAB and Python languages and have experience in dealing with various types of datasets. It is preferred(not compulsory) if the prospect has experience in creating reports with visualizations, as this will help to gain additional insights from the dataset. I have attached relevant papers which have links to github repository for matlb code.

  $36 (Avg Bid)
  $36 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for a person who can assist me with MATLAB simulations and modeling in Simulink. The specific tasks I need help with include MATLAB coding. I have specific requirements and goals for these simulations and modeling tasks. The timeline for this project is urgent, less than a week. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in MATLAB and Simulink - Experience in coding for MATLAB simulations - Strong understanding of statistical analysis and optimization algorithms

  $51 (Avg Bid)
  $51 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá