Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 maya công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Thiết kế 3D chiếc ô tô Đã kết thúc left

  Mình cần thuê thiết kế 1 chiếc ô tô 3D + showroom đơn giản để trưng bày ô tô đó. Dùng được bằng phần mềm Maya thì càng tốt ạ. Thời gian thì mình cũng chưa cần quá gấp ạ, ai nhận đc job này thì vui lòng báo mình với ạ. Mình cảm ơn

  $207 (Avg Bid)
  $207 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Mình đưa hình ảnh quần áo , làm thiết kế bằng 3D xong gửi lại cho mình.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Mình cần tìm 1 bạn làm 3D modelling từ ảnh 2D của quần áo. Mình làm phần mềm nên mong muốn có sự hợp tác lâu dài. Yêu cầu: + Biết 3ds Max hoặc Maya, Blender + Biết VRay hoặc Cycles của Blender + Biết baking là 1 lợi thế. Rất mong được hợp tác lâu dài.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  Mình cần tìm 1 bạn làm 3D modelling từ ảnh 2D của quần áo. Mình làm phần mềm nên mong muốn có sự hợp tác lâu dài. Yêu cầu: + Biết 3ds Max hoặc Maya, Blender + Biết VRay hoặc Cycles của Blender + Biết baking là 1 lợi thế. Rất mong được hợp tác lâu dài.

  $153 (Avg Bid)
  $153 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Modelling nhân vật 3d và giáp 1 nhân vật concept do mình chọn. Không cần texture và đặt đèn các kiểu.

  $1107 (Avg Bid)
  $1107 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Do some 3D Modelling Đã kết thúc left

  Cần người làm giúp 15s Maya Animation

  $74 (Avg Bid)
  $74 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Thiết kế Icon Đã kết thúc left

  thiết kế các icon và dựng hình maya nhân vật cho game

  $47 (Avg Bid)
  $47 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Làm mô hình 3D Đã kết thúc left

  ...cân bằng tiếng, cắt nối hình ảnh) theo yêu cầu – Bảo mật thông tin liên quan đến công việc được giao – Tham gia lập kế hoạch công việc và triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu về thời gian và chất lượng đề ra - Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Mỹ thuật, hội họa,Truyền hình, Điện ảnh,… - Có kinh nghiệm làm phim quảng cáo 3D – Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm 3D như: Autodesk Maya, 3D max studio, diễn xuất 3D. – Sử dụng các phần mềm hỗ trợ 3D như: After Effect, AI 2. QUYỀN LỢI: – Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp. – Lương từ 8.0...

  $519 (Avg Bid)
  $519 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Mình có 2 template website, cần chuyển coding thành website: - Web bán hàng - thương mại điện tử - Nội dung: thông tin sản phẩm, thông tin công ty, tương tác với khách hàng thông qua tài khoản c...Template có sẵn phiên bản mobile: chuyển đổi coding cho cả phiên bản mobile - Kết nối với tài khoản mạng xã hội của công ty để theo dõi tin tức. - Trang tư vấn, giới thiệu sản phẩm. - Cài đặt SEO, thực hiện bảo mật website. - Chuyển đổi màu sắc về concept chủ đạo của công ty Yêu cầu: dự toán thời gian, phương án thực hiện và báo giá - Nội dung template wordpress: - Nội dung template magento:

  $547 (Avg Bid)
  $547 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Thiết kế Logo Đã kết thúc left

  Kỹ năng • Kỷ năng : - Thiết kế banner , namecard, tên thương hiệu , logo , catalouge, brochure, folder. - Thiết kế website: html , flash , banner flash, layout web. - Làm video, animation flim, showroom 3Dmax. - Ngoại thất 3D Maya, animation flim hoạt hình, model nhân vật hoạt hình. • Phần mềm học: - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Indeisgn, Premiere Pro. - After Effects, Corel Draw, Flash , Dreamweaver. - 3Dmax, Maya. CÁC PHẦN MỀM PHỤ KHÁC: • Sothink SWF Decompiler, photoshop text effects tutorials, neat image , bảng vẽ wacom, Phần mềm photoshop xiuxiu.

  $61 (Avg Bid)
  $61 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I require a thorough 3D model on a female base model from the Winx Club. This model is intended for use in Autodesk Maya for animation purposes. I want a female base model with texture and small details such as eyelashes and nails on hands and feet. example: • Detail: This model should be of high resolution and entail extensive detail, accurately capturing the essence of the character. • Rigging: The model needs complete rigging to be animated effectively within Autodesk Maya. As a successful freelancer, you should have extensive experience in character modeling, ideally within Autodesk Maya, and a portfolio demonstrating your capacity to create models at a high level of detail. You should be adept at rigging, providing me with a model ready

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  Trophy icon 3D Logo & Dynamic Animation 4 ngày left

  ...- Create an engaging animated logo for social media, incorporating unspecified special effects. - **Requirements:** - Proficiency in 3D modeling and animation. - Creativity in implementing dynamic and visually appealing special effects. - Ability to suggest and execute special effects that can elevate the logo's impact. - **Ideal Skills:** - Experience with 3D software (e.g., Blender, Maya). - Proficiency in after-effects or similar for animation. - Strong portfolio showcasing previous logo animations. - **Project Timeline:** - Flexible; quality is prioritized over completion time. I am eager to collaborate with a freelancer who can offer creative inputs and propose innovative special effects, truly making the logo stand out. If you have a flair for bringin...

  $25 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $25
  4 bài tham dự
  Office Pool VFX Magic 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking to transform our office space with an extraordinary visual effect that will make it appear as if there's a stunning pool inside. This project aims to mesmerize visitors and employees alike by incorporating high-fidelity CGI to create a realistic yet magical pool illusion. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in CGI and visual effects software such as Houdini, Maya, or Adobe After Effects. - Solid experience in creating water-related visual effects (e.g., water ripples, reflections). - Ability to conceptualize and execute depth illusion in a confined space. **Project Requirements:** - Create a convincing visual effect of a pool within an office environment. - The simulated pool must exhibit realistic characteristics, such as water ripples and reflect...

  $436 (Avg Bid)
  $436 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  I'm seeking a talented 3D artist to create a new, highly detailed hairstyle for Daz Studio Genesis 8 and 9 females. The hairstyle is ponytail. The hair would be based on an inage I provide. Here's what I'm looking for in a freelancer: **Hair Designs:** - Ponytail: A high, tight ponytail tha...with an emphasis on texture, hair shine, and natural flow, despite the hairstyles being static in their animations. **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in 3D modeling and texturing, with a portfolio showcasing detailed character assets. - Previous experience creating hair for 3D characters, especially for Daz Studio. - Proficiency with tools necessary for high-detail modeling (ZBrush, Maya, Blender, etc.). - Knowledge of Daz Studio’s compatibility requirements to...

  $174 (Avg Bid)
  $174 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  ...product, making the video more relatable and engaging. - Dynamic Text Effects: To emphasize key points and details about the product, ensuring they stand out. - Motion Graphics: For a sleek, modern look that grabs attention. - A Bit of Animation: To bring creativity and fun, making the video memorable. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling and animation tools (e.g., Blender, Maya). - Strong background in creating marketing videos, especially those that include animated characters and dynamic text effects. - Creative storytelling ability to weave product features into an engaging narrative. - Excellent grasp of motion graphics design and animation to make every second of the video captivating. - Experience in producing concise but impactful videos aimed at pro...

  $275 (Avg Bid)
  $275 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  ...poppy field under a dark, moody sky. This animation will be used as an outro for historical educational videos. See photo as a reference. I was thinking of a wide shot of a poppy field with the child running through it running his hands through the poppies. You can add audio of the child laughing if you wish. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in 2D or 3D animation software (e.g., Maya, Blender, Cinema 4D) - Strong portfolio showcasing expertise in creating emotionally compelling short animations - Ability to work with dark, moody color palettes while maintaining clarity and focus on the subject - Experience in storytelling through animation, capable of conveying profound messages in brief formats **Project Requirements:** - Develop a visually striking 2D/3D anima...

  $151 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $151
  16 bài tham dự

  ...and distinguishing our product in the marketplace. - While I do not have a concrete concept or storyline established, I am open to creative suggestions that align with the project's goals. - The core message must revolve around innovation, showcasing the product as a groundbreaking development in its field. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in 3D animation software (e.g., Blender, Maya, or 3ds Max). - A strong portfolio demonstrating experience in producing high-quality animations for advertising purposes. - Creative storytelling abilities to convey the message of innovation effectively. - Ability to work collaboratively to refine concepts and ideas. - Excellent communication skills to ensure the vision for the project is clearly understood and executed. **Exp...

  $58 (Avg Bid)
  $58 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...cornerstone piece that combines storytelling with breathtaking visuals to captivate an audience in the world of digital entertainment. **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in 3D animation with a portfolio that showcases diverse and captivating projects. - Creative storytelling skills to translate ideas into engaging animation narratives. - Proficiency in various animation software (e.g., Blender, Maya, Cinema 4D) with the ability to choose the best tool for the job. - Strong understanding of animation principles and techniques, tailored towards creating entertainment content. **Project Essentials:** - Development of a 3D animation video from concept to final render. - Collaboration on the storyboarding process to ensure the vision and entertainment value are fully align...

  $114 (Avg Bid)
  $114 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  ...animation is crucial for our brand as it will be used to highlight what sets our product apart in a competitive market. Ideal Skills & Experience: - Expertise in 3D animation and motion graphics - Strong background in creating animations for a B2B audience - Ability to translate complex product benefits into simple, engaging visual stories - Proficiency with animation software such as Blender, Maya, or Adobe After Effects - Understanding of marketing and advertisement strategies targeting professionals - Portfolio showcasing previous work on similar projects Project Requirements: - Develop a concept that encapsulates our product's benefits in an innovative way - Design and animate a 30-60 second video suitable for social media platforms and presentations - Work closely...

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  We're on the lookout for a skilled and creative 3D Motion Designer for a project! If you have a passion for bringing designs to life through captivating animations, we want to hear from you. Responsibilities: - Replicate existing designs into stunning 3D...life through captivating animations, we want to hear from you. Responsibilities: - Replicate existing designs into stunning 3D motion animations for our website. - need to create 4-5 designs - Ensure the animations align with our brand and enhance the user experience. Requirements: - Proven experience in 3D design and motion graphics. - Proficiency in industry-standard software (e.g., Blender, Maya, Cinema 4D). - Strong portfolio showcasing previous 3D motion design work. - Attention to detail and ability to replicate desi...

  $95 (Avg Bid)
  $95 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  ...Style: Must be highly realistic, capturing detailed textures and lifelike movements. - Length: The final product should be between 30 seconds and 1 minute. - Concept: I have a specific storyline in mind, which I will share. It requires a keen eye for detail and a strong ability to convey narrative through visuals. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in 3D animation software such as Maya, Blender, or 3ds Max. - Strong portfolio showcasing previous work in realistic animation, ideally within the advertising domain. - Ability to work closely with a client to bring a predetermined concept to life, making necessary artistic suggestions to enhance the end product. - Excellent time-management skills to ensure the project is completed within the deadline. The successful fre...

  $177 (Avg Bid)
  $177 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  ...design. This will require proficiency in Spatial's search API or equivalent. - Social media integration: Users should be able to share elements of the design on various social media platforms, requiring familiarity with integration between Spatial and social media APIs. 1. Experience with 3D Modeling and Design: The developer should have proficiency in 3D modeling and design tools such as Blender, Maya, or 3ds Max. They should be able to manipulate and optimize 3D assets for use in virtual environments. 2. Knowledge of Virtual Reality (VR) Development: Familiarity with VR development frameworks and platforms is essential. This includes knowledge of platforms like Unity as well as experience in developing VR applications and experiences. 3. Understanding of Metaverse...

  $498 (Avg Bid)
  $498 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  3D Animation 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...client to ensure their vision is realized in the animation - Bring characters to life with realistic movements, expressions, and interactions - Pay close attention to detail to ensure a highly polished and visually appealing animation Skills and Experience: - Proven experience in character animation, preferably in a similar project or industry - Proficiency in relevant software and tools such as Maya, Blender, or 3ds Max - Strong understanding of 3D animation principles and techniques - Ability to work collaboratively and take direction from the client - Excellent attention to detail and ability to produce highly detailed animations If you possess the skills and experience required for this project, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous charac...

  $559 (Avg Bid)
  $559 Giá đặt trung bình
  76 lượt đặt giá

  Hace veinte años trabaje en la Riviera Maya mexicana, como gerente general de un grupo corporativo, ahí me di cuenta que el mercado vacacional de playa es muy basto, tenía bajo mi gestión nueve empresas de comercio al menudeo, en las cuales se tenían ventas promedio de casi diez mil dolares diarios, en las ciudades turísticas de Cancún, Playa del Carmén y Cozumel, en esos establecimientos comerciales se disponía para los turístas una gran variedad y diversidad de productos artesanales, semiartesanales, de origen semi industrial e industrial. En aquel momento uno de los principales problemas era la imposibilidad de estar fácil y constantemente en contacto con los proveedores, que estaban diseminados por todo...

  $567 (Avg Bid)
  $567 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  ...design. This will require proficiency in Spatial's search API or equivalent. - Social media integration: Users should be able to share elements of the design on various social media platforms, requiring familiarity with integration between Spatial and social media APIs. 1. Experience with 3D Modeling and Design: The developer should have proficiency in 3D modeling and design tools such as Blender, Maya, or 3ds Max. They should be able to manipulate and optimize 3D assets for use in virtual environments. 2. Knowledge of Virtual Reality (VR) Development: Familiarity with VR development frameworks and platforms is essential. This includes knowledge of platforms like Unity as well as experience in developing VR applications and experiences. 3. Understanding of Metaverse...

  $185 (Avg Bid)
  $185 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  I am seeking a person with a strong background in 3D modeling to help design an electronic device from scratch. Here's what I expect: - Design a detailed 3D model of an electronic device from conceptualization. - Ability to create a 3D model with little to no existing sketches or blueprints. Ideal experience and skills include: - Proficient in 3D modeling software such as Blender, Maya, 3DS Max, or equivalent software. - Have a strong understanding of electronic devices. - Have excellent attention to detail. - Ability to translate ideas into highly detailed 3D models. - Have a portfolio showcasing previous 3D modeling projects, specifically electronic devices is a plus. - Previous product design experience is appreciated.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  ? Hi, Maya?Foremost, I deliver full-cycle HR & Recruiting services and specialize in finding Specialists for Sales&Marketing companies and departments, having closed dozens of positions for them.⚡ And I'll gladly help you source, prescreen, interview, and hire the right Digital Marketing and BizDev roles for your media company. ⭐️I use LinkedIn Recruiter Pro, which is an advanced paid version of LinkedIn, for a quick and specific search, which really helps to find precisely what we are looking for in concise terms. Also, I can see candidates open to work who will likely respond. ➡️ A few words about my professional competencies: ? I provide full-cycle HR services along with the end-to-end recruiting processes, including pay-per-hire recruiting and subscription-based r...

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  3D Product Animation 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...instrumental in showcasing the features and benefits of our product, aiming to capture the audience's attention without the use of voice-over or music. The focus will be purely on the visual storytelling of the product's functionality and appeal. **Key Requirements:** - Expertise in 3D animation, with a portfolio showcasing product animations. - Proficiency in animation software such as Blender, Maya, or similar. - Ability to create detailed and realistic product models from provided images or sketches. - Skill in lighting, texturing, and rendering to make the product look appealing and true-to-life. - Capability to deliver a high-quality, engaging animation within the stipulated time frame. **Ideal Skills:** - Strong visual storytelling ability, to convey the product...

  $194 (Avg Bid)
  $194 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  ...characteristics of the beads. **For 3D Mockups:** - Development of detailed 3D mockups presenting a full 360-degree view. This will help in delivering a comprehensive visual experience of the beads from every angle. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop and Adobe Illustrator, with particular skills in 3D modeling software like Blender or Autodesk Maya. - Strong understanding of color theory, texture representation, and sizing accuracy in digital mockups. - Experience in creating realistic lighting and shadow effects for 3D visualizations. - Ability to communicate effectively and translate feedback into refinements to meet the project requirements. This project is a fantastic opportunity for freelancers who excel in d...

  $120 (Avg Bid)
  $120 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  Engaging 3D Educational Shorts 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...It will be for Youtube **Project Scope:** - Creation of an initial 3D animated clips, ranging from 3-5 minutes each. - The content will be educational, covering a specific topic intended for 18-35 year olds - The style should be visually appealing, detailed, and sophisticated enough to capture and maintain the interest of adults. **Requirements:** - Proficiency in 3D animation software (e.g., Maya, Blender, Cinema 4D). - A strong portfolio showcasing previous animation work, especially in educational content or content aimed at adults. - Ability to convey information in a clear, engaging, and visually appealing manner. - Excellent communication skills to ensure project vision alignment. - Creativity and the ability to contribute ideas for making the educational content compelli...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  ...freelancer skilled in 3D modeling and animation to create a detailed model of the Nike Air Max 90 sneaker, complemented by a 5-second animation showcasing the model. This needs to capture the essence and specific details of the sneaker, presenting it in an engaging and visually appealing manner. **Key Requirements:** - **3D Modeling Skills:** Proficiency in 3D modeling software such as Blender, Maya, or similar is essential. A strong portfolio demonstrating experience with detailed product models, especially footwear, will be highly regarded. - **Animation Capabilities:** The ability to create smooth, appealing animations that highlight the sneaker’s features. Experience with animation software that integrates well with your 3D modeling tool of choice is required. - **A...

  $104 (Avg Bid)
  $104 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...enhance the storytelling. **What I'll Provide:** - All necessary assets including video clips, images, and additional materials will be at your disposal. This should streamline your workflow and focus your energies on the creative and technical execution of the project. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in industry-standard VFX and animation software (such as After Effects, Blender, or Maya). - A strong portfolio showcasing projects in realistic settings. - Experience in video editing, with a keen eye for storytelling through visuals. - Ability to work collaboratively, incorporating feedback and vision into your creative process. This project is not just about technical execution; it's about creating moments that feel as real as life itself. If you'...

  $159 (Avg Bid)
  $159 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  ...have your version match any of these in particular) - Ability to work closely with our team to incorporate specific design features and animations synchronizing with VR hardware capabilities. **Ideal Skills and Experience:** - Strong portfolio showcasing 3D models, particularly cartoon-style characters designed for VR environments. - Proficiency in 3D modeling and rigging software (e.g., Blender, Maya, or similar). - Experience in game development, specifically for VR platforms, with an understanding of performance optimization for VR. - Creativity and ability to translate concepts into engaging character designs. - Effective communication skills for collaboration and feedback. Successful completion of this project will enable several future projects, as we have 10-20 planned l...

  $537 (Avg Bid)
  $537 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá
  High-Detail Human 3D Model Đã kết thúc left

  ...3D modeler to create a highly detailed and realistic model of a human figure for 3D printing purposes. This model will not require articulation, as it will be in a static pose. The final output needs to showcase intricate details suited for close-up viewing, emphasizing lifelike qualities and textures. ## Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software (e.g., ZBrush, Blender, Maya) - Strong portfolio showcasing realistic human figures - Experience with models intended for 3D printing - Knowledge of human anatomy for accurate representation - Ability to create high-resolution textures - Understanding of 3D printing processes and material limitations ## Requirements: - Create a static pose, highly detailed 3D model of a human - Model should be optimized for 3D ...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...This project is for a piece where visuals take center stage, demanding high-quality and convincingly realistic effects. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in motion graphics and CGI animations. - Expertise in creating realistic special effects, especially with a focus on explosions, fire, and water simulations. - Strong command over VFX software such as Adobe After Effects, Blender, or Maya. - Creative eye for detail and a knack for blending effects seamlessly into live-action footage or animated scenes. - Ability to work collaboratively, taking feedback and direction as part of the creative process. **Project Requirements:** - Develop and implement high-impact visual effects that encompass explosions, fire, and water simulations. - Ensure effects are realistic and ...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  ...model surfaces using a program such as Adobe substance painter. - Adhere to the realistic style for all assets and animations - Deliver four or five completed scenes as tiff image sequences - the animations need to be done with Ray trace rendering. Needs to look like a real car and a real product. Ideal Skills and Experience: - 3D Modeling and Animation - Proficient in motion graphic software, like Maya or Blender --if using Blender, I already have some scenes completely created. They just need some material, painting work and some animation. - Previous experience working on realistic style animations The painting part of this project needs to be realistic. I will be using the rendered scenes in a separate, edited video that I will be doing myself. I will provide detailed d...

  min $50 / hr
  Gấp Niêm phong
  min $50 / hr
  23 lượt đặt giá

  ...trailer that effectively communicates the story's suspense, drama, and character development. Produce a polished animated trailer, including voice-over narration, sound design, and music. Ensure the final torch meets Angel Studios' submission criteria. Qualifications: Strong portfolio in 3D animation, character design, and environmental storytelling. Proficiency in animation software (e.g., Blender, Maya). Excellent communication skills for a close collaboration with the author. Creative and detail-oriented with a passion for literary adaptations. Preference will be given to candidates with experience or a strong familiarity with Angel Studios, including an understanding of their content, storytelling preferences, and submission guidelines. If you have relevant experien...

  $427 (Avg Bid)
  $427 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  Realistic CG Animation Needed Đã kết thúc left

  ...capable of producing a high-quality, realistic video that captures the essence of my vision. This project demands someone who can blend creativity with technical skill to create an engaging and lifelike animation. Due to the nature of my requirements, I'll be prioritizing applicants based on the strength of their previous works. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in CG software (e.g., Maya, Blender, Cinema 4D) - Strong portfolio showcasing realistic animations - Experience with VFX and motion graphics - Ability to adhere to a given theme and style guidelines - Strong communication skills for effective collaboration **What to Include in Your Application:** - A link to your portfolio, emphasizing past work that demonstrates your ability to produce realistic anima...

  $231 (Avg Bid)
  $231 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  Dental Chart Design: 2D & 3D Đã kết thúc left

  ...when I'm talking about Charts that means each tooth will be separately designed and to be able to apply medication on it then these medications are to be communicated to SQL DB. - The charts will be delivered to be used in WebApp and to be able to communicate with SQL DB, to save records there **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in 3D modeling and animation tools (e.g., Blender, 3ds Max, Maya, or similar). - Knowledge or background in dental or medical science to ensure accurate representation of anatomical features. - Strong portfolio showcasing previous work in detailed 3D modeling, preferably with some medical or dental projects. - Excellent communication skills to discuss and implement feedback throughout the design process. This project requires a creative a...

  $3857 (Avg Bid)
  $3857 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  ...resonates with young viewers. Here's what I'm envisioning: animated and fun style, as well as educational and spiritual - Engaging, high-quality 3D animation. - A vibrant, adventure-packed storyline appealing to children. - Characters and settings that are colorful, imaginative, and encourage exploration. spiritual self-knowledge confidence - Proficiency in 3D animation software (e.g., Blender, Maya). - Previous experience creating animated content for children. - Ability to conceptualize and execute exciting, adventurous storylines. - Strong understanding of visual storytelling tailored to a young audience. - Excellent communication skills to collaborate closely on bringing this vision to life. Ultimately, the goal is to produce a series that not only entertains but...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  ...experienced motion graphics designer with expertise in 3D. The project involves the creation of a video lasting less than a minute. Familiarity with any, or all, of the software tools: Blender, Cinema 4D, and Maya is key. The style of design needed encompasses both realistic and abstract themes. Major responsibilities: - Design and create enticing motion graphics for video deliverables - Work with art and creative teams to understand project scope and objectives - Assist in selecting audio, video, colors, animation, etc for graphic design Skills Required: - Proficiency in Blender, Cinema 4D, Maya - Solid understanding of realistic and abstract design - Ability to work in a fast-paced environment and meet deadlines Deliverables: - Execution of ideas into fluid and ...

  $399 (Avg Bid)
  $399 Giá đặt trung bình
  99 lượt đặt giá
  Realistic Adult 3D Human Model Đã kết thúc left

  ...needs to boast a high level of detail, achieving a lifelike representation. This includes but is not limited to facial expressions, body language, and attire appropriate to various educational contexts. - Experience in creating 3D models for educational purposes is a plus, with a portfolio that showcases examples of highly detailed human characters. - Proficiency in 3D modeling software such as Maya, Blender, or ZBrush is essential. - Ability to work closely with me to incorporate specific educational objectives into the character’s design. - Skills in texturing, rigging, and possibly animating the character are advantageous, aiming for a model that can be adapted to different scenarios and learning environments. - A strong understanding of human anatomy, to ensure the char...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá
  Expert 3D Animator Needed Đã kết thúc left

  I'm seeking an elite freelancer, ...and tagline video, with a duration of 15-20 seconds • Music must not be dramatic and look and feel nice and modern • Must be proficient in 3D animation, with a demonstrated ability to bring concepts to life from direction The tag line is PASSION. PRIDE. PRESTON. this needs to animate in and be the highlight under the club logo • I have no specific software preference - whether you use Blender, Maya, or Cinema 4D, I expect high-quality results. Ideal Skills and Experience: • Expertise in 3D animation. • Strong portfolio showcasing a variety of animation styles. • Knowledge of various 3D software platforms. Your creative prowess and professional judgment will be key to the success of this project. Let...

  $95 (Avg Bid)
  $95 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá
  Epic 3D Ad Animation Needed Đã kết thúc left

  I'm seeking a skilled freelancer to create a captivating 3D animation for commercial use, aiming to leave a lasting impression on our audience. This animation will exceed 3 minutes, serving not only as an advertisement but also as a compelling narrative about our brand and its values. **Essential Qualities:** - Proficiency in 3D animation software (e.g., Blender, Maya) - Strong storytelling ability - Experience in creating commercial advertisements - Ability to work within deadlines - Excellent communication skills for regular updates **Project Requirements:** - Develop a unique concept that aligns with our brand - Create detailed storyboards for approval before full-scale production - Design, model, and animate characters, settings, and props - Collaborate closely with our ...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  Elevate 3D YouTube Shorts Đã kết thúc left

  ...of YouTube shorts. - Capability to incorporate text overlays, transitions, and color correction for a polished final product. - Excellent communication skills to understand my vision and bring it to life effectively. Need to edit like this: Ideal skills and experience: - Expert in 3D modeling and animation tools (e.g., Blender, Maya, 3ds Max). - Experienced with video editing software that supports advanced 3D features. - Strong portfolio showcasing previous work with 3D video content, especially for platforms like YouTube. - Detail-oriented with a keen eye for aesthetics and visual storytelling. This collaboration seeks to push the boundaries of traditional YouTube shorts, making content that stands out and captivates the

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...Docks Scene**: Depiction of truck loading and unloading actions at the loading docks, emphasizing the logistics of truck transportation. - **Realism and Accuracy**: The renderings should capture the bustling atmosphere of a logistics site, accurately reflecting scale, dimensions, and operational flow. **Ideal Skills and Experience**: - Proficiency in 3D rendering software (e.g., Blender, 3Ds Max, Maya) - Experience with architectural or site modeling - Ability to create detailed, accurate, and realistic models - Strong understanding of logistics operations, particularly warehousing and truck transportation - Portfolio showcasing similar projects or detailed architectural renderings This project is not just about creating a model but bringing a logistics operation to life throug...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá
  Vibrant 3D Kids' Animation Đã kết thúc left

  ...someone who can contribute ideas and flesh out the concept to make it not only visually striking but also fun and educational for children. - **Audience Understanding:** An understanding of what appeals to children in terms of themes, complexity, and humor is crucial. The animation should be suitable and engaging for kids. - **Technical Skills:** Proficiency in animation software (e.g., Blender, Maya) is necessary. Experience with sound design and voice-over integration would be a plus, as these elements will bring our characters to life. - **Collaboration and Communication:** Openness to feedback and the ability to work collaboratively will be key. Regular updates and milestones will be part of the workflow. This project not only requires technical animation skills but also ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...principles and be able to produce high-quality cartoon-style animations that are vibrant and engaging. - **Creativity in Storytelling:** The ability to convey stories through engaging animations is crucial. I'm looking for someone who can breathe life into characters and settings in a way that resonates with audiences. - **Technical Skills:** Proficiency with 3D animation software (e.g., Blender, Maya, or Cinema 4D) is a must. Familiarity with rigging, texturing, and lighting in a cartoon aesthetic will be highly regarded. - **Portfolio of Relevant Work:** Showcasing previous work that aligns with the cartoon and entertainment realm will significantly strengthen your application. **Ideal Candidate:** - Has experience creating animations for entertainment purposes, such as ...

  $714 (Avg Bid)
  $714 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Teen 3D Animation Series Đã kết thúc left

  ...balance between conveying a captivating story and maintaining the audience's attention. Ideal Skills and Experience: - Expertise in 3D animation with a portfolio showcasing previous work targeted at a teenage audience. - Strong storytelling abilities, capable of crafting engaging and relatable narratives for the 13-18 age group. - Proficiency with 3D animation software such as Blender, Autodesk Maya, or Cinema 4D. - Ability to collaborate and take direction to bring creative ideas to life while adhering to the project's vision. - Experience in short-form content development, preferably in the animation field, with a clear understanding of pacing and visual storytelling tailored to a teenage demographic. Project Goals: - Capture the vibrant and dynamic world of teena...

  $130 (Avg Bid)
  $130 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  ...Proficiency in developing for web applications, with a focus on performance, scalability, and security. - **Cybersecurity Knowledge:** Familiarity with security incidents and their implications is a plus. Understanding the type of data that SOC deals with will be helpful in creating meaningful visualizations. **Ideal Skills and Experience:** - **Proficiency in 3D Graphics Software:** Such as Blender, Maya, or Unity. - **Web Development Skills:** Strong command over HTML, CSS, JavaScript, and frameworks that support real-time data processing and visualization, like React or Angular. - **Cybersecurity Background:** While not a must, knowledge or experience in cybersecurity, especially in SOC operations, would be highly beneficial. - **UI/UX Design:** Ability to design intuitive, ...

  $526 (Avg Bid)
  $526 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  Các bài viết top maya cộng đồng