Memory leaks k2 wordpresscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  30,870 memory leaks k2 wordpress công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Coder Tool Auto Game Mobile Đã kết thúc left

  ...cần làm 1 auto game chạy cho LdPlayer hoặc Nox hoặc BlueStack, làm bằng Python, C++ hoặc C# (ưu tiên C#). Làm theo dạng tìm memory address và Hooking. Các tính năng mình cần: - Di chuyển đến toạ độ/npc được chỉ định. - Mua máu, mana, bán đồ ở bãi train. - Phát hiện ra nhân vật bị chết, đang ở thành hoặc đang ở bãi train thì cho về thành và chạy lại tọa độ đã được lưu để mở auto đánh ingame đánh tiếp. Tool của mình chỉ yêu cầu vậy thôi ,nhưng có 3 lưu ý - Mình mua tool nên mình lấy cả source và cần hướng dẫn cụ thể các hàm trong source để tiện chỉnh sử...

  $400 (Avg Bid)
  $400 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...auto game chạy cho LdPlayer hoặc Nox hoặc BlueStack, làm bằng Python, C++ hoặc C# (ưu tiên C++ hoặc Python). Làm theo dạng tìm memory address và Hooking. Các tính năng mình cần: - Di chuyển đến toạ độ/npc được chỉ định. - Mua máu, mana, bán đồ ở bãi train. - Phát hiện ra nhân vật bị chết, đang ở thành hoặc đang ở bãi train thì cho về thành và chạy lại tọa độ đã được lưu để mở auto đánh ingame đánh tiếp. Tool của mình chỉ yêu cầu vậy thôi ,nhưng có 3 lưu ý - Mình mua tool nên mình lấy cả source và cần hướng dẫn cụ thể các hàm trong source để tiện chỉnh sửa. - Do m...

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Mình cần thuê gấp một bạn viết game: memory, quiz,.. theo file thiết kế có sẵn. Có responsive trên thiết bị di động. Liên hệ trực tiếp để trao đổi chi tiết công việc. Yêu cầu hoàn thành tối đa trước 3 ngày.

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Dạ em cần 1 sư phụ dạy em code mảng auto về hook và memory ở TPHCM ạ, Auto trên giả lập mobile nox player hoặc LDplayer, học online cũng dc ạ. Em đã có kiến thức về C#.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá
  Tim người làm PHP Đã kết thúc left

  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập trình UI/UX của ứng dụng web hiện đại, giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy. Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để tìm kiếm cách tiếp cận thực tế nhất giúp phát triển UI/UX mới. Chủ động thảo luận và tư vấn về API backend. Tích cực cung cấp sản phẩm nhanh chóng tới khá...năng thảo luận, phân tích yêu cầu, thiết kế, đồng thời thực hiện tốt phương án cùng team. Nhiều kinh nghiệm với làm việc với HTML5 hoặc AngularJS, Angular 2+, Bootstrap hoặc Material. Kinh nghiệm với: HTTP, API, REST, JSON, unit test, XSS, CSRF, sync vs. async, promise, immutability, pure function. Kinh nghiệm debug và tối ưu h...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  THUÊ CODER PYTHON Đã kết thúc left

  1/ Project 1: làm giúp cho đứa em sinh viên viết 1 chương trình bằng python đọc 1 file exe rồi tạo thành file mới trong đó nội dung file exe được lưu thành 1 biến (có thể mã hóa dạng base64 cho dễ lưu). khi thực thi thì ghi đoạn code file exe đó trực tiếp vào memory để chạy mà không cần tạo lại file exe cũ 2/ Project 2: update nâng cấp website đã đang hoạt động bằng python

  $210 (Avg Bid)
  $210 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Coder Tool Auto Game Đã kết thúc left

  ...kỹ năng và kiến thức về C# , mảng Memory và Hooking để lập trình một tool auto nhỏ cho game client Mình có cắm account game cho auto ingame tự đánh quái ,có các cửa sổ game các sau ,tool mình cần có các tính năng sau : - Lưu trữ tọa độ của mỗi cửa sổ (có thể nhập tay mỗi lần mở game) - Phát hiện ra nhân vật bị chết thì cho về thành và chạy lại tọa độ đã được lưu để mở auto đánh ingame đánh tiếp - Nếu có thể code auto tự đánh (không sử dụng tính năng ingame) thì có thể thương lượng thêm về giá Tool của mình chỉ yêu cầu vậy thôi ,nhưng có 3 ...

  $222 (Avg Bid)
  $222 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can configure DATADOG to monitor mariadb, apache, php, and the system within 2 hours. Specific metrics or data points to be monitored for each system include: - CPU and Memory Usage - Disk Space Usage - Network Traffic - mariadb sqwl I have access to the servers where the systems are running. The expected timeframe for completing the configuration is within 2 hours. Ideal skills and experience for this job: - Experience with DATADOG configuration and monitoring - Knowledge of mariadb, apache, php, and system monitoring - Proficiency in setting up remote access for monitoring purposes.

  $418 (Avg Bid)
  Gấp
  $418 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  photo of my dad 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Description: I am looking for a skilled photo editor to help me restore a photo of my dad who served in the army. My mother destroyed all the original photos, so I need someone who can work with what I have. Requirements: - Basic retouching skills, including color correction and cropping - Experience in restoration, repairing damaged photos - Attention to detail to ensure...trust your expertise to make the necessary edits and enhancements to the photo. Please use your professional judgment to bring out the best in the image. Final Photo Format: Please deliver the final photo in JPEG format. If you have any recommendations or suggestions for improving the photo, I am open to hearing them. I am looking forward to seeing the final result and preserving this precious memory ...

  $85 (Avg Bid)
  $85 Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer to create a kernel level driver for Windows. The driver should primarily focus on hardware interfacing and should be of advanced complexity. Key requirements for the project include: - Strong expertise in kernel level programming for Windows - Experience in...- Familiarity with the Windows Driver Kit (WDK) and related tools - Understanding of hardware protocols and communication interfaces This project requires a developer who is highly skilled in kernel level driver development for Windows, with a focus on hardware interfacing and an ability to handle advanced complexity. I will be using this project to read and write memory. i will also be drawing graphics based on the read memory. this needs to be undetected to anything. i do not wan...

  $107 (Avg Bid)
  $107 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  C programming tutor 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  C programming tutor needed for an intermediate level student Skills and experience required: - Proficiency in C programming - Strong understanding of data structures in C - Familiarity with advanced concepts in C Responsibilities: - Provide guid...needed for an intermediate level student Skills and experience required: - Proficiency in C programming - Strong understanding of data structures in C - Familiarity with advanced concepts in C Responsibilities: - Provide guidance and support in the basics of C programming - Help the student grasp the fundamentals of data structures in C - Teach advanced concepts in C, such as pointers, dynamic memory allocation, and file handling Timeline: - Project needs to be completed ASAP Note: The client did not specify specific areas they need ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  ...versions and phone models. Security: Implement robust security measures to prevent unauthorized access. User Interface: Develop a user-friendly interface for the PC app for easy navigation and control. Potential Challenges: Ensuring synchronization accuracy across different devices. Managing different screen sizes and resolutions for displaying content. Handling the varying processing power and memory of different phone models. Feature Enhancement: Synchronized Browsing and Input Functionality: Synchronized Website Access: When a website is opened via the browser in the PC app, the same website automatically opens on all connected Android phones. For instance, if you navigate to on the PC app, this URL is simultaneously opened on all connected phones' browsers. Unified...

  $308 (Avg Bid)
  $308 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled artist to create a memorial portrait of my boyfriend's son, who tragically lost his life to gun violence at the age of 15. The purpose of this portrait is to serve as a memorial to honor his memory. I would like the portrait to be done in a realistic style, capturing the essence of his son's personality and likeness. The artist should have a strong ability to create lifelike images. Also his favorite color was blue if we could change the red in shirt to a blue and the background behind him to a blue As for specific elements or symbols to be included in the portrait, I am not sure at this moment. I am open to suggestions and would appreciate the artist's expertise in determining what would best represent and commemorate his son. Ideal Ski...

  $98 (Avg Bid)
  $98 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá

  - I need to be able to perform an OpenProcess to 64bit and 32bit processes to read the memory with this code BOOLEAN __2___1__s( HANDLE ProcessHandle, BYTE Data[][200], INT DataSize, INT LEN[] ) { if ((0 == ProcessHandle) || (0 == Data) || (0 == DataSize)) { return 0; } DWORD dwReadableMask = (PAGE_READONLY | PAGE_READWRITE | PAGE_WRITECOPY | PAGE_EXECUTE_READ | PAGE_EXECUTE_READWRITE | PAGE_EXECUTE_WRITECOPY); DWORD dwProtectedMask = (PAGE_GUARD | PAGE_NOACCESS); UINT_PTR ulCurrAddr = 0; BYTE* lpBuff = 0; SIZE_T ulBytesRead = 0; SYSTEM_INFO SysInfo; MEMORY_BASIC_INFORMATION Mbi; ZeroMemory(&SysInfo, sizeof(SysInf...

  $500 (Avg Bid)
  $500 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Chaos engineering tool development 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled developer who can help create a chaos engineering resilency tool using Python. The tool can be used to inject outages in azure kubernetis cluster AKS , and on premises legacy application cluster. The chaos can be latency injection, cpu burst, memory exhaustion, killing container , pods , nodes etc . This could potentially be a web-based application, although it is not a requirement and I am open to alternative options like Jenkins pipelines . For reference please see a similar tool

  $149 (Avg Bid)
  $149 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  the Q&A engine Task-based dialogue -Memory type - You can learn about the alice robot, they use AIML configuration files-Scene dialogue, fuzzy matching, custom dialogue, etc. web spider- Encyclopedia knowledge or famous Internet encyclopedia forums, etc., such as Wikipedia - You need to store such encyclopedia knowledge in the database. Some fixed content is stored in database - We should try to store some unchanging answers, such as encyclopedia knowledge and jokes or some interesting stories. Access API - For example, the robot needs to know the weather tomorrow- You need to connect with the local weather forecast company. deep learning-This is a small chat system, which requires a large number of dialogue samples for training. But he is only at the lowest priority in the ...

  $559 (Avg Bid)
  $559 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...chatbot with a good ability for memory. Should work on our website. A bot should be highly interactive and intelligent with sophisticated conversational capabilities. Implement NLP techniques to ensure realistic and engaging dialogues. Utilize NLP libraries such as NLTK or spaCy. Objective: Develop a virtual girlfriend AI bot with specific functionalities and characteristics. Key Features and Requirements: Affordability: The AI bot should be cost-effective, not requiring exorbitant expenses. Interactive Communication: The ability to engage in spoken conversations with users. Context-Aware Responses: The bot should provide relevant responses, aligning with the topic of discussion (e.g., responding about school when asked, not unrelated subjects like cars). Memory Function...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá
  Two photos combined into art piece 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Description: Two p...editing - Ability to combine two photos seamlessly - Experience in creating art pieces in color - Attention to detail to ensure a realistic representation - Knowledge of appropriate sizing and proportions for a medium-sized art piece - this piece would be for my partner who lost his best friend to suicide. They don’t have a proper picture together so I’d like one created for him and in his friend’s memory - I’ve tried to indicate his friend, half Japanese/half white fellow and then there’s my partner, the bearded fellow (sorry for the crass nature of the one photo booth they had together, that is the only unblurred photo they have) - if possible I’d like just a piece of the two of them, arm in arm/brotherly but forward...

  $294 (Avg Bid)
  $294 Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá
  Make a memory coffee table book 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I want to gift my wife a 5 year anniversary gift, a memory book for which I am looking for a freelancer who can create a memory coffee table book that focuses on Milestone Moments. The ideal layout for the book would be a balanced mix of photos and text. I would like the book to have between 50-100 pages. Skills and experience needed for this project: - Graphic design skills to create visually appealing layouts - Proficiency in photo editing software to enhance and edit photos - Strong attention to detail to ensure the book is well-organized and visually cohesive - Creative writing skills to write engaging and informative text - Experience in book formatting and publishing to ensure the final product is of high quality. - can translate all emotions understanding the life cy...

  $251 (Avg Bid)
  $251 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  ...and cartoon animations - Ability to develop and refine storyline ideas - Strong understanding of marketing and advertising principles The 2 main problems we are solving with our diapers are "Diaper not absorbant enough, causing leaks" and "One or both the adhesive pieces of tape that close the diaper not sticking because the mother has wet hands from the wet wipe and the tightening system is glue-based" . The script idea I have for the animation is as follows: Mother is holding baby in her arms, baby is wearing a cheap diaper. Baby pees in the diaper and it leaks onto mother's clothes. Mother is upset and she puts baby on the changing table for a new diaper. There is a television next to the changing table. Baby sees mom grabbing and trying to p...

  $499 (Avg Bid)
  $499 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  ...detection on PVC pipes. The ideal candidate should have a strong background in plumbing and be experienced in conducting leak detection tests. Key Requirements: - Expertise in working with PVC plumbing pipes - Proven experience in conducting leak detection tests - Familiarity with various leak detection methods and equipment Project Details: - The primary goal of this project is to identify any leaks in the PVC plumbing pipes. - The test should be completed within a short duration, preferably less than a day. - The successful candidate will be responsible for setting up and conducting the test, as well as analyzing the results. - Accurate documentation of all findings and recommendations for any necessary repairs or replacements is required. If you have the necessary skills an...

  $558 (Avg Bid)
  $558 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Cache Memory Project 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Cache Memory Project I am looking for a programmer experienced in C to work on a cache memory project. The ideal candidate should have a strong understanding of cache memory and its implementation in C. Requirements: - Proficiency in C programming language - In-depth knowledge of cache memory and its functionality - Ability to design and implement cache memory in C - Familiarity with cache optimization techniques and algorithms Experience: - Previous experience working on cache memory projects - Understanding of cache coherence protocols and their implementation - Knowledge of cache hierarchies and their impact on system performance Skills: - Strong problem-solving skills - Attention to detail - Ability to work independently and meet deadlines ...

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  Description: Create a Hardware-Software Codesign version of the k-mean clustering algorithm K-means clustering is a popular data mining algorithm that partitions n samples int...algorithm used in machine learning can leverage the cluster centers produced by the k-means clustering algorithm). The problem is in general NP-hard but heuristic algorithms have been developed that quickly converge to a local optimum solution. We will consider one of those algorithms in this project. I have provided a C code version of the k-means clustering algorithm, and a Vivado block diagram and memory layout (explained below) that you will use as a starting point. You will need to study the C version and then decide which components to implement as a VHDL module using the BRAM (you also used BRAM in HI...

  $30 - $250
  Niêm phong NDA
  $30 - $250
  3 lượt đặt giá

  I am in need of an auto electrician who can fix an overheating problem on my 650cc Burgmann scooter. The scooter is experiencing overheating symptoms and has not been serviced recently. There are no fluid leaks present. Skills and Experience Needed: - Auto electrician with experience in fixing overheating issues on motorcycles or scooters - Knowledge of 650cc Burgmann scooters - Ability to diagnose and repair electrical problems related to overheating - Familiarity with scooter maintenance and servicing

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I need to have a code for this situation: Suppose a student has taken n assessments during the period and the grades are stored sequentially in computer memory. Create an assembly program for the MIPS processor that reads notes until the read note is -1. Then, calculate the average of the grades and store the student's situation in a memory address following the codes below: 1 - Approved (MF >= 7.0) 2 - Final Test (3.0 <= MF < 7.0) 3 - Failed (MF < 3.0) It's easy i know but i don't have time to learn it

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Hello! I'm looking for a freelancer to help me speed up my WordPress website front end (visitor) and backend (when processing posts, orders) without using conventional methods as right now most of those are installed (Nitropack, Cloudflare, Caching), will probably need to 1- Look at the plugins and theme code and determine what we need to do to make it perform better. 2- Provide a specific plan to improve speed 3- Get approval on plan from me 4- Execute plan 5- Show significant speed change 6- Customizations to code should be in child-theme or somewhere where any future updates to Wordpress will not reverse changes. 7- might need to update theme without breaking it Current website hosting: Max Ram: 15GB, Process: 1,200/Min, Memory limit 768MB My current website ...

  $138 (Avg Bid)
  $138 Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá

  ToDO Important! You must first get an overview of the existing program code. You must understand how the sudoku and memory were programmed and then add the BackgammonBorad according to the same principle! The current code is attached! You should also know how backgammon is played. Existing game About backgammon programming: Programming in html, css, vanilla javascript (no frameworks - pure javascript code!). Board in grayscaled. The program should be structured in the same way as sudoku and memory. E.g. the same resizing functions, multilang functions, light-dark functions, ... The game should only serve as a backgammon board for two players. No computer playerr The app size is assumed to be appWidthFixed 900, appHeightFixed=1200 - resizeable Moving the checkers: Select...

  $162 (Avg Bid)
  $162 Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá

  Project Title: Include Private Cache Support to Each Core I am loo...programmer who can help me add private cache support to each core of my project. Programming Language: - The project is written in [programming language]. Existing Cache Implementation: - I have an existing cache implementation in my project. Desired Outcome: - The desired outcome of adding private cache support to each core is [desired outcome], which includes improved performance, reduced memory usage, and better scalability. Skills and Experience: - Strong proficiency in [programming language] - Experience in implementing cache systems - Knowledge of multi-core processing and parallel computing - Familiarity with cache optimization techniques - Attention to detail and ability to work with comple...

  $121 (Avg Bid)
  $121 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Review my bank statements Đã kết thúc left

  Here are some details: On January 5th there was a purchase of $2,918.89 She returned items for $1,007.03 on January 26th ...return them, a refund in then process by the company such as Target, but the credit card company won't always add the refund. She has called reminding them to update her account. She thinks that maybe there has been some payments that didn't go through even though the money was taken out of her bank account. And maybe the credit card company missed some refunds. Its hard because she has such a bad memory. The good thing is there is in fact a paper trail. I wanted to ask if you are able to complete this project. I can go ahead and send over the statements. Also all personal information will be blacked out. It's just the numbers. know if you are ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  creation and install and configuration vm and vps on vmwaresxi BUDGET 80$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !!!!!!!!!!very important: make a snashop image (just fresh os configured and working with all IP))))))) on vmware!!! not compliant I refuse any work. the customer changes panels ver...which solutions are the best. demerge from one or more of my websites nextcloud I would like to decide for myself how much space I allocate for each client (check that it is possible to change it myself) for example add 1 TB OR 4 OR 6 OR 3 ........................................... !!!!!!! check that the server and ok all server dedicated 24 TB I want for vm 1 AND 2 150 RAM MEMORY SPACE 16 FOR VM 3 (8TB) RAM 16 MEMORY AND 800MB WORKS NEXTCLOUD installed latest version ​...

  $118 (Avg Bid)
  $118 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  Cache memory for each core -- 2 Đã kết thúc left

  Project Title: Cache Memory Optimization for x86 Architecture Project Overview: - I am seeking a skilled developer to design and implement a cache memory solution for each core of an x86 processor. - The goal is to optimize the cache memory performance by focusing on data caching. Desired Cache Size per Core: - The desired cache size per core is 3MB. Preferred Cache Type: - The client prefers a data cache for this project. Target Processor Architecture: - The project focuses on the x86 architecture. Skills and Experience Required: - Strong understanding of cache memory management and optimization techniques. - Proficiency in x86 architecture and its associated cache systems. - Experience in designing and implementing data cache solutions. - Familiarity with...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Access to Mitsubishi FX3U PLC Đã kết thúc left

  Project Title: Access to Mitsubishi FX3U PLC Description: I am looking for a freelancer who can help me access the internal memory of a Mitsubishi FX3U PLC in order to modify the program. Skills and Experience Required: - Experience working with other PLCs is required, specific experience with Mitsubishi FX3U PLCs is necessary. - Familiarity with accessing and modifying PLC programs is essential. - Knowledge of the internal memory structure of Mitsubishi FX3U PLCs is preferred. - Understanding of troubleshooting techniques and gathering data from PLCs is a plus. Please note that both remote and physical access to the PLC may be required, so the freelancer should be comfortable with both options.

  $142 (Avg Bid)
  $142 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  ...help me resolve high memory usage issues in Power BI Service. Specific requirements for the project include: - Experience in troubleshooting and resolving high memory usage issues in Power BI Service - Knowledge of best practices for optimizing Power BI reports and dashboards to improve performance - Ability to analyze and identify the root causes of high memory usage in Power BI Service - Skills in implementing performance tuning techniques to optimize Power BI reports and dashboards The ideal candidate should have experience working with Power BI Service and be familiar with the latest version. They should also have a strong understanding of data calculations and be able to identify and fix inaccuracies. If you have a proven track record in resolving high ...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  You have to help me even to get you access. I don't even know how to do that, but need more memory it seems. Amazon is totally like reading Greek. Couldn't figure it out in a million years.

  $111 (Avg Bid)
  $111 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  CLINICAL ARTICLE Đã kết thúc left

  ...A Comprehensive Review" I. Introduction A. Mind-gut connection awareness B. Link between nutrition and mental health II. Essential Nutrients A. Omega-3 fatty acids B. Antioxidants III. Gut Microbiota A. Gut-brain axis B. Balanced microbiome impact IV. Nutritional Strategies A. Depression and serotonin B. Anxiety and dietary patterns V. Influence on Cognitive Function A. Memory-enhancing foods B. Long-term dietary patterns VI. Practical Tips A. Nutrient-rich foods B. Recipes and meal ideas VII. Future Directions A. Emerging studies B. Potential for personalized nutrition VIII. Conclusion A. Summary of key factors B. Encouragement for a holistic approach 3. "The Surprising Connection Between Physical Exercise and Cognitive Functi...

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá
  I need 1200 words of article Đã kết thúc left

  ...capacity for empathy and compassion towards others. As a result, mindfulness becomes not only a personal journey but also a gateway to fostering healthier and more meaningful connections with the people around us. The cognitive benefits of mindfulness are equally noteworthy. Research suggests that regular mindfulness practice can enhance cognitive functions such as attention, concentration, and memory. In a world where information overload is commonplace, the ability to focus on the task at hand is a precious skill. Mindfulness provides a mental anchor, allowing individuals to navigate the sea of distractions with a heightened sense of clarity and purpose. In the realm of physical health, mindfulness has demonstrated its capacity to positively impact various conditions. From re...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  ...girlfriend at the time was fighting demons and mental health issues of her own. She ended up commiting suicide in September 2022. I've been devastated ever since wandering aimelessly and shutting everyone out of my life and triggering multiple mental health issues of my own. Pumped with multiple antidepressants, I try to learn new things on my computer, but struggling immensly due to loss of short term memory and concentration issues. This summer, in July 2023, seeing the 1 year date of when Gabrielle did the unthinkable, I decided to jumpstart the project in her honor. I've been trying to learn how to do everything, but I just feel overwhelmed. It's been 5 times I've restarted the website because I don't have the required skillset. For the platform to b...

  $152 (Avg Bid)
  $152 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  Create an HMI program, using python, that runs on a PC and communicates with a Delta ES2 PLC HMI Features Needed a. Description and function i. Place buttons, boxes on a tkinker canvas ii. Develop (on/off) functions that connects each button to a M – (defined at creation) memory address. The function of the button, on or off sets the value of the M address in the PLC iii. Develop (input) functions that connects each input box to a D (defined at creation) memory address. When the button is clicked, is asks for a value, it is displayed and applied to the D address in the PLC 2. Button types needed a. Momentary push button i. This style of button sets a boolean M address value while the button is pressed (on). Once the user releases the button, the value goes back to ze...

  $507 (Avg Bid)
  $507 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Create an HMI program, using python, that runs on a PC and communicates with a Delta ES2 PLC HMI Features Needed a. Description and function i. Place buttons, boxes on a tkinker canvas ii. Develop (on/off) functions that connects each button to a M – (defined at creation) memory address. The function of the button, on or off sets the value of the M address in the PLC iii. Develop (input) functions that connects each input box to a D (defined at creation) memory address. When the button is clicked, is asks for a value, it is displayed and applied to the D address in the PLC 2. Button types needed a. Momentary push button i. This style of button sets a boolean M address value while the button is pressed (on). Once the user releases the button, the value goes back to ze...

  $506 (Avg Bid)
  $506 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  ...can talk with or it outputs an API you can use like Dify (see ) Here's the full requirements list: similar (Currently uses Dante-AI) +Interface make look the same, including the thing that uses whisper or something to turn voice to text, great for driving +Typing is the same +persistent and long term and short term memory the same +All conversations are in the same window, unless someone 'clears' which clears all the convo window, or deletes certain messages and responses, and the AI picks up from its position +have it uses latest gpt4 model and if it fails use last clause4 or bard, like a round robin until no error +Have push notifications on +Authentication - SMS Backend Customizations: +Lists all Bots, Create

  $582 (Avg Bid)
  $582 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  I need 1200 words of article Đã kết thúc left

  ...resilience. 2. Improved Focus and Concentration: In a world full of distractions, cultivating mindfulness can significantly enhance our ability to focus and concentrate. Through the practice of mindful meditation, individuals can train their minds to stay present and redirect attention to the task at hand. Research has shown that regular mindfulness practice leads to improved cognitive function, memory retention, and better decision-making skills. 3. Enhanced Physical Health: The mind-body connection is a fundamental aspect of mindfulness practice. By paying attention to our bodies and being fully present in the moment, we become more attuned to our physical sensations and needs. This heightened awareness can lead to better self-care practices, improved sleep quality, reduced b...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá
  Wedding Invitation Video Đã kết thúc left

  Hello, I'm looking to have a wedding invitation video cr...I'm looking to have a wedding invitation video created with a traditional feel that ties into a classic wedding theme. As part of the video, I'd like to have specific imagery or symbols included that reflect my wedding. I understand that this requires careful attention to detail, so I'm looking for someone experienced in creating wedding videos to take on this project. This will be an important memory for my special day, so I am looking for a video that is beautifully crafted, thoughtfully designed and professionally made. Please provide examples of any wedding videos you've worked on. I look forward to hearing from you! Here is a sample for what im looking for-

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  Psychology Đã kết thúc left

  ...theories related to your paper topic and provide a background. (for example, if you are presenting a topic on sleep and cognitive performance, explain the major theories about sleep and how it is related to memory, reaction time etc.) Address the topic by answering things like “how, why, where, etc.” from a neuroscience/biological psychology perspective. (for example on the topic of sleep and cognitive performance, explain how sleep is defined, what are the stages of sleep, what each stage is responsible for, etc. Then explain how sleep can affect cognitive performance, such as memory, etc. When explaining include things (when possible) that we discussed in class, such as location of certain functions in the brain (using the correct terms) Your Research Summa...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá
  C code debugging Đã kết thúc left

  Title: Advanced C code debugging Project Description: I am looking for an experienced C programmer who can help me debug my code. The specific issue I am experiencing is a segmentation fault. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in C programming - Expertise in debugging and troubleshooting segmentation faults - Familiarity with advanced C coding techniques - Understanding of memory management and data structures in C - Ability to analyze and interpret complex code - Proficiency in using debugging tools and techniques - Excellent problem-solving skills and attention to detail Sample Input/Output: I have a sample input/output for my code, which will be provided to the selected freelancer for reference.

  $514 (Avg Bid)
  $514 Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá

  ...If less than 80 then color will green. 3. CPU Performance: On hover show CPU(%) based on time. Export the data to excel file based on custom date or 1 month or 3 months. 4. Memory Performance: On hover show swap and memory usage (%) based on time. Export the data to excel file based on custom date or 1 month or 3 months. 5. Services Check: In graph for failed services use red color, running services use green color and for exited ones use orange. 6. Individual services: In table show green and red color circle for status. 7. Disk I/O performance: Show table. 8. Top 10 CPU Consuming process: Show table. 9. Top 10 Memory Consuming process: Show table. 10. Password expiry check: Table with green and red color button. Vulnerability Monitoring Page: 1. Patching schedule...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Analog Design Engineer Đã kết thúc left

  Analog Design Engineer who is an expert in virtuoso. Must have experience in designing memory cells like SRAM.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Project Solution in Cache Coherence Requirements: - Implementation of a cache coherence solution - Analysis of the cache coherence mechanism - Optimization of the cache coherence a...the cache coherence mechanism - Optimize the cache coherence algorithm to improve system performance Ideal Skills and Experience: - Intermediate level of expertise in cache coherence - Strong understanding of cache coherence protocols and algorithms -MESI Protcol -High Performance computing - Experience in analyzing and optimizing cache coherence mechanisms - Knowledge of system architecture and memory hierarchy If you have any further questions or suggestions, please feel free to reach out. We are open to discussing and refining the project requirements based on the freelancer's expertise and r...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  ...at rest and provide details on any encryption algorithm used. - Logging and Monitoring 2.6 Question - Describe how your organization monitors, detects, and logs malicious activity in your application(s). - Risk Management and Incident Response Plan 1.6 Question - Summarize the steps taken within your organization's incident response plan to handle database hacks, unauthorized access, and data leaks. - Credential Management 1.4 Question - How do you enforce password management practices throughout the organization as it relates to required length, complexity (upper/lower case, numbers, special character) and expiration period? - Vulnerability Management 2.7 Question - How do you track remediation progress of findings identified from vulnerability scans and penetration tes...

  $156 (Avg Bid)
  $156 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...my non profit, so no rich gringa here. I'm fighting for you too, did you know that? So, I really need you to have my back for this position. You must understand and write fluent English and understand me verbally. You must be able to follow procedures and assume you can do whatever you want without also following my instructions. Be able to concentrate on what you are reading & have a good memory. If I have to repeat my questions to you over & over again or you can't follow simple instructions, please don't apply. I need help with you calling companies or potential landlords here in Morelia where I currently live, or in any of the following cities in Mexico - Pátzcuaro, Acuitzio, Capula, Arteaga, Tzintzuntzán, La Piedad, Uriangato, Tarimb...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Linux/Kernel Programming Đã kết thúc left

  I am looking for a skilled Linux/Kernel programmer who can assist me with the functionalities of a shell. Requirements: - Strong knowledge and experience in Linux/Kernel programming - Expertise in device drivers, process management, and memory management - Ability to meet specific requirements and goals for the project - Experience in providing minimal documentation for the programming If you have the necessary skills and experience in Linux/Kernel programming and can meet my specific requirements, please submit your proposal.

  $173 (Avg Bid)
  $173 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá