Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 mern stack công việc được tìm thấy, giá theo USD

  - Yêu cầu: + Có kinh nghiệm về framework: Laravel, Vuejs. + Ưu tiên những bạn đã làm qua nhiều dự án Full-stack với Laravel và Vuejs. + Yêu cầu bổ sung: Code thành thạo PHP, SQL, CSS, HTML, JS..

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá
  Xây dựng website E-learning Đã kết thúc left

  mình cần bạn lâp trình full stack xây dựng website E-learning, gồm tính năng như sau: Hệ thống quản lý học tập: Đây là hệ thống hỗ trợ công tác quản lý giáo dục, quản lý bài giảng. Giúp cho việc phân phối tài liệu học tập đến với số lượng lớn thành viên. Hệ thống quản lý nội dung học tập: Hệ thống này cho phép đào tạo, điều chỉnh, bổ sung, xem xét. Giúp quản lý các nội dung học tập đảm bảo khoa học, hiệu quả nhất.

  $773 (Avg Bid)
  $773 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Project for Hoang Q. Đã kết thúc left

  Em hiện đang phụ trách 1 số tài khoản Upwork Mỹ cần tìm cá nhân/tổ chức hợp tác làm những dự án outsource. Hiện tại account full stack web and mobile development của em đang có 100% job completion và là top rated nên rất dễ bid và win contract. Team em quá tải ko làm hết nên đang cần hợp tác với single dev/team. Em nhận mọi loại dự án từ làm app, làm web (nodejs, laravel, angular, react, flutter vv), đến data scraping, Wordpress, Shopify, Wix (set up server, PHP, javascript, custom themes, plugins vv), thiết kế đồ hoạ (web, app, brand identity, vv) và những task debug hoặc phức tạp như building AI/machine learning models. Mọi người ai l&agra...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Thu B. Đã kết thúc left

  Em hiện đang phụ trách 1 số tài khoản Upwork Mỹ cần tìm cá nhân/tổ chức hợp tác làm những dự án outsource. Hiện tại account full stack web and mobile development của em đang có 100% job completion và là top rated nên rất dễ bid và win contract. Team em quá tải ko làm hết nên đang cần hợp tác với single dev/team. Em nhận mọi loại dự án từ làm app, làm web (nodejs, laravel, angular, react, flutter vv), đến data scraping, Wordpress, Shopify, Wix (set up server, PHP, javascript, custom themes, plugins vv), thiết kế đồ hoạ (web, app, brand identity, vv) và những task debug hoặc phức tạp như building AI/machine learning models. Mọi người ai l&agra...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Nguyen D. Đã kết thúc left

  Em hiện đang phụ trách 1 số tài khoản Upwork Mỹ cần tìm cá nhân/tổ chức hợp tác làm những dự án outsource. Hiện tại account full stack web and mobile development của em đang có 100% job completion và là top rated nên rất dễ bid và win contract. Team em quá tải ko làm hết nên đang cần hợp tác với single dev/team. Em nhận mọi loại dự án từ làm app, làm web (nodejs, laravel, angular, react, flutter vv), đến data scraping, Wordpress, Shopify, Wix (set up server, PHP, javascript, custom themes, plugins vv), thiết kế đồ hoạ (web, app, brand identity, vv) và những task debug hoặc phức tạp như building AI/machine learning models. Mọi người ai l&agra...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Nguyen V. Đã kết thúc left

  Em hiện đang phụ trách 1 số tài khoản Upwork Mỹ cần tìm cá nhân/tổ chức hợp tác làm những dự án outsource. Hiện tại account full stack web and mobile development của em đang có 100% job completion và là top rated nên rất dễ bid và win contract. Team em quá tải ko làm hết nên đang cần hợp tác với single dev/team. Em nhận mọi loại dự án từ làm app, làm web (nodejs, laravel, angular, react, flutter vv), đến data scraping, Wordpress, Shopify, Wix (set up server, PHP, javascript, custom themes, plugins vv), thiết kế đồ hoạ (web, app, brand identity, vv) và những task debug hoặc phức tạp như building AI/machine learning models. Mọi người ai l&agra...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for An N. Đã kết thúc left

  Xin chào, em hiện đang phụ trách 1 số tài khoản Up work Mỹ cần tìm cá nhân/tổ chức hợp tác làm những dự án outsource. Hiện tại account full stack web and mobile development của em đang có 100% job completion và là top rated nên rất dễ bid và win contract. Team em quá tải ko làm hết nên đang cần hợp tác với mọi người. Em nhận mọi loại dự án từ làm app, làm web (nodejs, laravel, angular, react, flutter vv), đến data scraping, Wordpress, Shopify, Wix (set up server, PHP, javascript, custom themes, plugins vv), thiết kế đồ hoạ (web, app, brand identity, vv) và những task debug hoặc phức tạp như building AI/machine learning models. Ai l&ag...

  $30 - $30 / hr
  $30 - $30 / hr
  0 lượt đặt giá
  Viết Scripts cho Adobe Bridge Đã kết thúc left

  Mình có sẵn các Group Stack hình ảnh trong Adobe Bridge Mình cần 1 đoạn script để có thể mở thành các layer SMART OBJECTS trong Photoshop. chạy 1 action photoshop chỉ định, sau đó save file psd.và chạy các file khác tương tự

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá

  Bên mình là công ty startup chạy được 4 năm, mô hình dự án đã xong nay kiếm IT Full Stack để phát triển và scale up mô hình. Cần thuê các bạn Full Stack để làm dự án e-commerce trong ngành hàng đặc thù Yêu cầu công việc sẽ làm: 1. Xây dựng B2C website (bán hàng online) 2. Xây dựng website cho các store bán hàng giống POS (cùng cho các đối tác trong hệ thống), quản lý store chức năng gần giống KiotViet, các Stores này không bán hàng Online, chỉ bán Offline. Vì dự án startup và phụ thuộc nhiều v&...

  $4333 (Avg Bid)
  $4333 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Mình cần làm theo nội dung trong file đính kèm, dùng c++, Visual studio, giao diện console. Bài tập khá đơn giản.

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Job Title: Python/Django Developer Introduction: Join an innovative project aimed at revolutionizing the health economics and outcomes research (HEOR) field. We are developing an advanced AI-driven platform to enhance the efficiency and accuracy of cost-effectiveness analyses in the pharmaceutical industry. Job Description: We are seeking a skilled Python/Django Developer with 3-5 years of experience to join our team as a full-time freelancer. This role involves working closely with our technical lead to develop and refine an AI-powered tool that automates health economic modeling and analysis. Responsibilities: - Develop and maintain web applications using Django, Python, and other technologies - Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features - Ensure ...

  $16654 (Avg Bid)
  $16654 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá
  Angular 10 Dashboard Development Expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a skilled full-stack developer well-versed in Angular 10 and .Net Core for fixing a dashboard. - The primary feature of the dashboard is data visualization. It's crucial for the developer to have an extensive background in integrating this feature into this type of platform. - This project requires the optimization and design fixing of a dashboard, so a keen understanding of the design and functional dynamics of an intuitive, user-friendly interface is a necessity. - Additionally, any experience in developing dashboard for different industries or sectors would be an advantage as it could offer valuable insights on the work ahead. - Having a strong foundation in full-stack development using the Angular 10 framework will be essential for smooth, eff...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  81 lượt đặt giá
  Laravel Application 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a full-stack developer to build a Laravel application. Requirement: 1. The application has 2 user roles - Super admin and user SuperAdmin: A) Users - Edit/Add/Delete B) Packages - Edit/Add/Delete (There will be a limit of capturing the data) - Assign package to user (comes under edit/add user) C) Licencing - Add user generate licence key - Delete user delete licence key D) Settings - Enable/disable autoresponder-like platforms User: All the information will be captured by webhook and each user has his different webhook A) Dashboard - Show a list of recently captured user details B) Connected account lists - Dashboard - channel-wise counts: On channel click, show users under that channel - All users - list all captured details with th...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  Project Title: Sports Talent Support Platform Overview: The Sports Talent Support Platform connects athletes with sponsors and provides inspiration through stories. Athletes can create profiles, livestream for donations, and access sponsorship opportunities. The platform fosters community engagement through forums. Technology Stack: Built on the MERN stack (MongoDB, , React.js, Node.js). Target Audience: Athletes seeking support, companies offering sponsorships, and sports enthusiasts. Benefits: Empowers athletes, facilitates sponsor connections, and inspires through motivational content. Future Developments: Potential integration of blockchain for secure transactions, expanded partnerships, and continuous feature enhancements based on user feedback.

  $408 (Avg Bid)
  $408 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I'm looking for an ex...and knowledge in user interface design, database setup, and PHP coding. Key Features: - Exam Scheduling and Notifications: The portal should allow the scheduling of exams and send out appropriate notifications to concerned parties. - Exam Results Generation: It should also facilitate the quick generation and publication of exam results. Key Skills: - PHP development expertise; depth in full-stack is a must-have. - Experience in developing web-based education platforms or similar. - Proficiency in database management and security mechanisms. - Ability to balance functionality and aesthetics in user interface design. Your ability to work towards a seamless experience for users, incorporating these features using PHP, will be integral to the success o...

  $86 (Avg Bid)
  $86 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  In my existing project, a persistent bug has been causing significant issues. It is occurring due to a component within the React and Node.js layers of the MERN stack. Specifically, there is a need to substitute a subscription error screen with an in-app purchase modal due to an incorrect data fetching. The ideal response from you to this task would involve: • A deep understanding of React and Node.js. Proficiency in addressing the specific error mentioned is crucial. • An ability to create a bug-free, efficient Modal that includes product details with a host of purchase options. • Previous experience working with MERN stack would be useful. • A collaborative attitude and good communication skills to understand and meet my requirements. I...

  $39 (Avg Bid)
  $39 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I'm on the hunt for an experienced and dedicated UI/UX designer or frontend developer who holds proficiency in UI design and React development. As someone who appreciates a classic and elegant design aesthetic, I'm expecting work that embodies sophistication and cleans lines. In addition, you should have expertise in Figma and React Native, as I value these tools for their versatility and user-friendliness. A skilled backend developer fluent in Node.js and Python technologies is also sought after to round out my project requirements. I am planning to create an e-commerce website, therefore related experience in designing and developing this genre of sites will be beneficial. To summarise, the ideal freelancer for this project should possess the following skills: - Strong UI/UX...

  $2537 (Avg Bid)
  $2537 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  I'm on the hunt for an experienced and dedicated UI/UX designer or frontend developer who holds proficiency in UI design and React development. As someone who appreciates a classic and elegant design aesthetic, I'm expecting work that embodies sophistication and cleans lines. In addition, you should have expertise in Figma and React Native, as I value these tools for their versatility and user-friendliness. A skilled backend developer fluent in Node.js and Python technologies is also sought after to round out my project requirements. I am planning to create an e-commerce website, therefore related experience in designing and developing this genre of sites will be beneficial. To summarise, the ideal freelancer for this project should possess the following skills: - Strong UI/UX...

  $2523 (Avg Bid)
  $2523 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I'm in need of a skill...would primarily be web-based, making it accessible through a website. Key Features: - Exam Scheduling and Notifications: The portal should allow the scheduling of exams and send out appropriate notifications to concerned parties. - Exam Results Generation: It should also facilitate the quick generation and publication of exam results. Key Skills: - PHP development expertise; depth in full-stack is a must-have. - Experience in developing web-based education platforms or similar. - Proficiency in database management and security mechanisms. - Ability to balance functionality and aesthetics in user interface design. Your ability to work towards a seamless experience for users, incorporating these features using PHP, will be integral to the success o...

  $37 (Avg Bid)
  $37 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  WooCommerce Full stack developer needed (JS, HTML, PHP, CSS) We need an expert full stack developer to customize our custom login, registration form for our website. (Max budget $120) 1) make the form on mobile and tablets view when changing so it change and show the content with a smooth animations. 2) make the reset password be on the my account form rather than home page popup. 3) after reset password on my account so it show the customer a button called back to login rather than redirect to home page. 4) make all form input same as the reference ()

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  88 lượt đặt giá
  Web Developer for Online Platform 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need an ace developer to create a comprehensive online platform similar to Although specifi...ace developer to create a comprehensive online platform similar to Although specific features were overlooked, it is imperative to me that a functional and user-friendly online platform is developed. The ideal freelancer should have: - A proven track record in web development; - Ability to demonstrate their past work that aligns with my project needs. As for technology stack preferences, it's not specified, allowing potential freelancers the freedom to use their optimum technologies. Remember, the key focus is on the quality of the final product and not specifically on the means used to achieve it. Flex your creative muscles and show me what you've got!

  $4006 (Avg Bid)
  $4006 Giá đặt trung bình
  111 lượt đặt giá
  WooCommerce Full stack developer needed. 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  WooCommerce Full stack developer needed (JS, HTML, PHP, CSS) We need an expert full stack developer to customize our custom login, registration form for our webiste. 1) make the form on mobile and tablets view when changing so it change and show the content with a smooth animations. 2) make the reset password be on the my account form rather than home page popup. 3) after reset password on my account so it show the customer a button called back to login rather than redirect to home page. 4) make all form input same as the reference ()

  $152 (Avg Bid)
  $152 Giá đặt trung bình
  130 lượt đặt giá

  I'm seeking an experienced JavaScript developer skilled in AngularJS and ReactJS. The perfect candidate for this job would be savvy in both front-end and back-end development, including database management. If you ...following skills, this is the job for you: - Mastery of JavaScript - Proven experience with AngularJS and ReactJS - Comprehensive skills in front-end and back-end development - Proficiency in database management This project demands a developer who can handle a complete stack from the user interface to the data storage. Your primary task will be building a robust and user-friendly application with an interactive UI and a sturdy database structure. If you're comfortable working with these technologies and managing full stack development, then this proj...

  $310 (Avg Bid)
  $310 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  ...started with our first activity: 'Building Blocks Fun'." [Therapist and child pick up colorful building blocks and start stacking them.] Therapist: "Stacking blocks may seem simple, but it's a fantastic way to improve your child's hand-eye coordination and concentration. Encourage them to carefully place each block on top of the other, building upwards." [Cut to the child concentrating as they stack the blocks.] Narrator: "Next up, we have 'Buttoning and Unbuttoning'." [Therapist presents a shirt with large buttons, demonstrating how to button and unbutton them.] Therapist: "Buttoning and unbuttoning clothes is a practical skill that also strengthens your child's finger muscles and coordination. Start with lar...

  $6 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $6
  1 bài tham dự
  WooCommerce Full stack developer needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  WooCommerce Full stack developer needed (JS, HTML, PHP, CSS) We need an expert full stack developer to customize our custom login, registration form for our webiste. 1) make the form on mobile and tablets view when changing so it change and show the content with a smooth animations. 2) make the reset password be on the my account form rather than home page popup. 3) after reset password on my account so it show the customer a button called back to login rather than redirect to home page. 4) make all form input same as the reference ()

  $158 (Avg Bid)
  $158 Giá đặt trung bình
  160 lượt đặt giá

  I'm looking to create a full-stack e-commerce website to sell approximately 50-100 products. This project will require both front-end and back-end development expertise. Key Requirements: - E-commerce Experience: You should have a strong portfolio of e-commerce sites you've developed. - Front-end skills: Proficiency in HTML, CSS, and Javascript is required. Experience with libraries such as React or Angular is a plus. - Back-end skills: You should be adept in server-side languages like Node.js, Python, or Ruby as well as database management (e.g. MySQL, MongoDB). - Payment Integration: I'd like the site to accept Credit Card and WIO payments. Experience with these payment gateways is a must. - Security: Ensuring the site is secure for financial transactions is param...

  $367 (Avg Bid)
  $367 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá
  Professional Front-end Full Stack Developer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a professional and creative front-end full stack developer who can assist me with various branding projects. Here's what I'm looking for: - **Logo Design**: I require a unique, modern and appealing logo that can represent the brand effectively. - **Brand Identity Guidelines**: The developer should help in creating cohesive brand identity guidelines which will set the tone for the brand's visual elements. - **Website Design**: I need assistance in creating a website that's not only visually engaging but also user-friendly. The ideal developer should have experience in Wordpress and Web UI/UX. The primary goal of the website is not specified, but I'm looking for someone who can create a site that effectively serves the needs of the busine...

  $479 (Avg Bid)
  $479 Giá đặt trung bình
  176 lượt đặt giá

  I'm in need of a proficient .NET backend engineer accustomed to working within the US timezone. Your expertise should lay primarily within middle level experience, roughly between 4 to 7 years. The technology stack that will be central to your responsibilities include: - Entity Framework - Strong SQL - Strong Java/ Java Spring experience Considering the technical nature of this project, a sound understanding of these technologies will drive its success. Being familiar with the US timezone is a crucial factor to ensure seamless communication and timely progress. It'd be great if you have experience working with teams spread across various geographies like India, Pakistan, Turkey, and the Philippines. I look forward to reviewing your bids and collaborating on this project.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  73 lượt đặt giá

  I'm seeking a highly experienced MERN Development professional to help create my ecommerce site. I have designs and wireframes prepared already and would like them to be used in the creation of this site. Key features of the site will include: - Product catalog, to showcase a variety of products - Shopping cart, allowing customers to add multiple products - Payment gateway, to process customer payments Ideally, I would like the developer to prioritize the payment option integration first to ensure the functionality is seamless. Therefore, having experience in similar projects with knowledge of integrating payment options would be extremely desirable. Being a detail-oriented, reliable, and efficient developer with a profound understanding of the MERN stack cou...

  $41 (Avg Bid)
  $41 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I’m in need of an experienced Full Stack Developer proficient in Python, JavaScript, Java, and Linux. The project involves: - Web development - Database management - Linux server administration Despite not specifying a preferred framework or technology stack, familiarity with Django, Node.js, or ASP.NET will be highly appreciated. Strong experience in these areas is essential for the successful completion of this project.

  $552 (Avg Bid)
  $552 Giá đặt trung bình
  98 lượt đặt giá

  As the project holder, I'm seeking a detailed appraisal of several 3D planner software platforms, comprised of Saninet 3D planner, MATICAD DOMUS3D, PALETTE CAD, TILE LOOK, VISOFT, and SPARK VISION. The purpose is to see how they stack up against each other in terms of pricing, functionality, and user interface. Key Project Requirements: - Pricing Comparison: We need accurate, up-to-date information about the different subscription plans offered by each platform, and any additional fees or charges they may impose. -Dive deep into each website you've provided, extracting all the relevant data about their offerings and pricing structures. All compile this information into a comprehensive table, highlighting key features and subscription plans for easy comparison. Additiona...

  $127 (Avg Bid)
  $127 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I have to learn how to host projects on VPS, how to install Docker, Connect Domain, Install SSL, Host MongoDB, Node Js, React Js MERN Stack Projecs, Lamp stak projects,, I need practicle guidance,

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  hey brother, I want a web developer who works for my company, does tasks at a good speed, and does excellent work and at a good price or salary.

  $267 (Avg Bid)
  $267 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  I'm in need of a skilled full-stack developer to create a comprehensive backend system for my ecommerce platform. The primary features I require include: - User authentication: The system must allow for the registration, login, and management of user accounts. This includes secure password handling and session management. - Product inventory management: The backend needs to have the ability to manage products, i.e., listing, editing, and categorizing products. It should also allow for the addition of new products, including relevant details like images, pricing, and stock levels. - Order processing: A crucial part of the system is to handle orders. This includes creating new orders, updating order status, and managing order histories. - Payment gateway integration: I am specif...

  $657 (Avg Bid)
  $657 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  I'm seeking a full-time full-stack developer to create a Hotel/Restaurant Management Application. The ideal candidate will bring extensive experience in application development, particularly within the hospitality sector. Key requirements: - Features: The application should have an online reservation system, inventory management, and employee scheduling. While the specifics of these features will be provided as needed, a comprehensive understanding of these functionalities is essential for the successful implementation of the project. - Platforms: The application should be compatible with web browsers, mobile devices, and desktop computers. A developer who can ensure a seamless user experience across these platforms is crucial. - User Interface: The UI/UX design of the applica...

  $912 (Avg Bid)
  $912 Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá

  I'm in need of a skilled full-stack Android and iOS developer to work on a comprehensive healthcare app that's designed for both patients. For Detailed app requirement kindly go through the attachment doc. Key Features: - Appointment Scheduling: The app should allow users to book, reschedule and cancel appointments with ease. - Electronic Medical Records: Users should be able to access and update their medical records securely. - Medication Reminders: The app should support medication management by sending timely reminders to users. - Book lab tests for home visit sample collection and book appointments for Lab visits. - Doctor consultation types required - In clinic, Video Call, Chat. - Lab Appointment type - Home sample collection, Lab visits for tests. Compatibili...

  $1010 (Avg Bid)
  $1010 Giá đặt trung bình
  72 lượt đặt giá

  i try to run npm run build but got this error 3 verbose stack Error: globus@0.1.0 build: `next build` 13 verbose stack Exit status 1 13 verbose stack at EventEmitter.<anonymous> (/root/.nvm/versions/node/v14.18.3/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/:16) 13 verbose stack at (:28) 13 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/root/.nvm/versions/node/v14.18.3/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/:14) 13 verbose stack at (:28) 13 verbose stack at maybeClose (internal/:16) 13 verbose stack at (internal/:5) 14 verbose pkgid globus@0.1.0 15 verbose cwd /home/admin/web/

  $36 (Avg Bid)
  $36 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Hello, I understand that you are looking for a freelancer to redesign and enhance your react website. As a senior full-stack developer with over 10 years of experience in the field, I have the necessary skills and expertise to undertake this project. I am confident that I can deliver a successful redesign and SEO implementation that will increase traffic on your website and improve audience engagement. Plus, with my support, you can reach out to a wider audience of patrons and donors. If you give me the chance to work on this project please let me know what specific features are needed to make your website user-friendly and SEO-friendly. We can discuss this further if needed! Regards!!

  $144 (Avg Bid)
  $144 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am seeking an experienced full-stack developer to integrate Cashfree payment gateway into my PHP website. Key Project Details: - The selected freelancer will need to integrate Debit/Credit Card, Net banking, and UPI payment methods. - Experience with Cashfree payment gateway integration is a must. - The project must include complete support for handling refunds through the payment gateway. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with full-stack development, especially in PHP. - A strong background in payment gateway integrations and familiarity with Cashfree. - A solid understanding of e-commerce and payment processing. - Excellent communication skills. Please include relevant experience in your application. I look forward to working with a talented, experienc...

  $67 (Avg Bid)
  $67 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I'm looking for an experienced Node.js developer with a strong knowledge of React.js and PostgreSQL. I am starting a new application from scratch. The primary goal of this project is to build a new application from the ground up. To be the ideal candidate for this project, you should have a solid experience and understanding of these technologies and be able to translate complex requirements into a functional, scalable, and maintainable application. Key Skills: - Proficiency in Node.js and React.js is a must - Deep understanding of PostgreSQL for database management - Previous experience in building applications from scratch is highly valued - Excellent problem-solving skills - Proven track record of delivering high-quality work Your application should highlight your experience in...

  $391 (Avg Bid)
  $391 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  Node.js & React.js Full Stack Developer 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for an experienced Node.js developer with a strong knowledge of React.js and PostgreSQL. I am starting a new application from scratch. The primary goal of this project is to build a new application from the ground up. To be the ideal candidate for this project, you should have a solid experience and understanding of these technologies and be able to translate complex requirements into a functional, scalable, and maintainable application. Key Skills: - Proficiency in Node.js and React.js is a must - Deep understanding of PostgreSQL for database management - Previous experience in building applications from scratch is highly valued - Excellent problem-solving skills - Proven track record of delivering high-quality work Your application should highlight your experience in...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  We need a capable developer to build our website utilizing the MERN stack. This platform's purpose is to connect individuals of various mindsets such as co-founders, founding members, idea providers, interns, and advisors for startups. - **User Registration and Authentication:** We envision a hybrid system combining email/password registration and social media login options like Facebook or Google. This would increase convenience for our users while maintaining secure access. - **Interaction:** The key mode of interaction between users is through private messaging. This enables direct and fruitful conversations, fostering collaboration and innovation. - **User Profiles:** We want our users to create in-depth profiles that include their skills, experience, and portfoli...

  $191 (Avg Bid)
  $191 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  As someone with proficiency in both Laravel and MERN stack (specifically 14), your task is to port over an existing Laravel based PHP application. Your role would include taking the open source package that can be found on GitHub at: and building a full-stack MERN version using 14, TailwindCSS, Typescript, Prisma, (Auth v.5), Supabase, and more - Migrating key features such as user authentication, database interactions, and payment processing modules. - Implementing comprehensive accounting functions such as income/expense tracking, profit/loss calculations, tax calculations, payroll, balance sheet and cash flow management functionalities. - Preparing the application to efficiently handle a large user base (more than 10,000 users)

  $1500 - $3000
  Niêm phong
  $1500 - $3000
  139 lượt đặt giá

  I am looking for a senior Full Stack web developer to create a professional website. The project needs to be completed within 2 months. The ideal candidate should have a strong understanding of both front-end development and be able to work independently. Key Requirements: - Detailed knowledge of JavaScript, with particular emphasis on the advanced features of React and Node.js. - Experience with server-side frameworks(ex: Express) - Detailed knowledge of database systems like MySQL or MongoDB - A well-structured approach to development, favoring clean, efficient, and maintainable code. I look forward to receiving informed bids from candidates who can meet these specifications. This project promises to be an exciting opportunity for any full stack developer looking to f...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  170 lượt đặt giá
  Responsive React.js Developer Wanted 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...great and functions well across various devices and screen sizes is a top priority. - General public target audience: The web application is intended for use by the general public. This means that the user interface and overall user experience should be designed with a broad audience in mind. Ideal Skills and Experience: - In-depth knowledge and experience in React.js: As the primary technology stack for this project, a deep understanding of React.js is a must. - User interface and user experience design skills: Experience in designing user-friendly interfaces that cater to a general audience will be highly beneficial. - Responsive web design: Proven experience in creating responsive web applications that work seamlessly across different devices and screen sizes. If you're...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  154 lượt đặt giá

  I need a talented full stack developer with exceptional knowledge in Java Spring boot and Angular to bring my blogging website to life. The website will have a home page, account management system and blog post management system (to add, remove, edit). Key Functions: - Account management: - Profile creation and editing - Secure login/logout - Password management - Blog post handling: The ability to add, remove, edit posts and comment. Expertise in user-friendly design and efficient coding is highly valued. The completion timeframe is urgent, so only apply if able to commit full time. Thank you.

  $465 (Avg Bid)
  $465 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá
  Opensource Geolocation Stack Development 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm currently seeking an expert in opensource geolocation stack services including PostgreSQL, Postgis, Geodjango, Geoserver, and Leeflet. Key responsibilities: - Implement crucial mapping and geolocation features on the platform. - Incorporate real-time tracking, geofencing, and route planning capabilities. - Optimize fleet management within the geolocation framework. Requirements: - Extensive experience in PostgreSQL, Postgis, Geodjango, Geoserver, and Leeflet. - Proven proficiency in mapping and geolocation. - Reliable track record with real-time tracking, geofencing and route planning functionalities. - Background in fleet optimization is an advantage. Please note that I will be providing all the necessary geographical data for this project. Your primary role will inv...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  ...11. Tailwind 12. TaigaUI 13. Chrome Extensions (please rate yourself and provide any examples you might have) 14. Google Add-on 15. Keyword research tool experience 16. Web scripts 17. AI / ChatGPT experience 18. Web scraping 19. Logo design 20. Figma 21. MongoDB 22. MySQL Next, please answer these "get to know you" questions: Why are you interested in this job/project? What's your favorite stack? How many & what other projects are you currently working on? Do you work with a team, agency, or as an individual? Why should I choose you? How can you make it better or different than keywords research tools already out there? How long will it take? If this turns out well and we enjoy working together, would you like to continue helping with our project? Ho...

  $432 (Avg Bid)
  $432 Giá đặt trung bình
  192 lượt đặt giá

  As a full stack React Native developer, I'm currently seeking assistance with tackling some UI/UX issues and functional bugs present in my project. Key Tasks: - Resolving UI/UX issues: I'm encountering difficulties in user interactions within the app. Your role would involve identifying the root of these issues and implementing solutions that enhance the overall user experience. - Fixing Functional Bugs: On top of the UI/UX issues, there are a number of functional bugs that need to be addressed. Ensuring that the app is smooth and error-free is crucial. Ideal Candidate: - Proficient in React Native: You should have a proven track record of working with React Native, and be able to demonstrate your skills in fixing UI/UX and functional issues. - Strong Understanding of ...

  $507 (Avg Bid)
  $507 Giá đặt trung bình
  116 lượt đặt giá