Mixed signal design companies indiacông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  2,000 mixed signal design companies india công việc được tìm thấy, giá theo USD

  ...extension nhỏ với 3 chức năng: 1. tự động thêm 1 mã hàng định sẵn vào đơn hàng, 2. Tự động điền mã khách hàng trong danh sách cho sẵn, 3. Thay đổi mẫu in với nội dung cho sẵn thay vì thay đổi theo thông tin từng khách hàng. Bạn code đã hoàn thành công việc tốt, extension hoạt động tốt sau 1 tháng thì trang web thay đổi từ http sang https thì extension không còn hoạt động với lỗi sau: Mixed Content: The page at 'https://xxxxx/sales' was loaded over HTTPS, but requested an insecure resource 'http://xxxxx/api/v1/customers?searchKeywords=CUS.DA40111.03669'. This request has been blocked; the content must be served...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Tôi đang cần - Viết phần mềm proxy server (quản lý bằng licsence):- Nhận và quản lý USB 4G kết nối vào server (tên thiết bị, imel,nhãn,signal, nhà mạng), điều khiển thiết bị USB 4G (reboot, sms, ussd) - Tạo Proxy (http/sock) ipv4/ipv6 từ các USB 4G (đổi ip, xác thực proxy = user:pass/ip_allow) - Quản lý và theo dõi trạng thái Proxy (tốc độ, băng thông) - Ghi lại nhật ký/ lưu lượng của từng proxy - Mở API để bên thứ 3 kết nối

  $2036 (Avg Bid)
  $2036 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  cần code verilog theo bài báo này

  $62 (Avg Bid)
  $62 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Làm logo công ty của tôi Đã kết thúc left

  ...giao cả về thời gian và chất lượng ============================================================================== *********************** ENGLISH TRANSLATION ************************ New logo design for BSC securities company. The logo must show the following characteristics of my company: Mission: "Contributing to the development of the stock market, bringing benefits to customers, investors and shareholders of the Company"  Vision: “Restructuring customer base in the direction of sustainable and secure development full. Maintain and gradually improve the ranking among the top securities companies, become an Investment Bank "  Core values: - Creativity: Constantly thinking, learning, proposing ideas to find ways work effectively, serve the ...

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Về chúng tôi Công ty Nhật Bản (đặt văn phòng tại Singapore) hiện đang điều hành một số website tại thị trường Indonesia và India, với 25 triệu người sử dụng mỗi tháng. Chúng tôi đang phát triển website cho thị trường Việt Nam, vì vậy cần tuyển đội ngũ nghiên cứu và viết bài trên website với nội dung về quà tặng, sản phẩm, phong cách sống,… Bạn có thể xem các bài viết của chúng tôi tại website: Nếu bạn có kĩ năng viết tiếng Việt tốt đặc biệt có thể viết bài về các nội dung nghiên cứu, hoặc bạn có kĩ năng tìm kiếm thông tin tài liệu, Công ty chúng tôi ...

  $1580 (Avg Bid)
  $1580 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Về chúng tôi Công ty Nhật Bản (đặt văn phòng tại Singapore) hiện đang điều hành một số website tại thị trường Indonesia và India, với 25 triệu người sử dụng mỗi tháng. Chúng tôi chuẩn bị thiết lập website cho thị trường Việt Nam, vì vậy cần tuyển đội ngũ nghiên cứu và viết bài trên website với nội dung về quà tặng, sản phẩm, phong cách sống,… Nếu bạn có kĩ năng viết tiếng Việt tốt đặc biệt có thể viết bài về các nội dung nghiên cứu, hoặc bạn có kĩ năng tìm kiếm thông tin tài liệu, Công ty chúng tôi có dự án dài hạn dành cho bạn. Chi tiết cụ thể như dưới đây:...

  $1090 (Avg Bid)
  $1090 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Tuyển người viết bài tiếng Việt trên website cho dự án dài hạn Về chúng tôi Công ty Nhật Bản (đặt văn phòng tại Singapore) hiện đang điều hành một số website tại thị trường Indonesia và India, với 25 triệu người sử dụng mỗi tháng. Chúng tôi chuẩn bị thiết lập website cho thị trường Việt Nam, vì vậy cần tuyển đội ngũ nghiên cứu và viết bài trên website với nội dung về quà tặng, sản phẩm, phong cách sống,… Nếu bạn có kĩ năng viết tiếng Việt tốt đặc biệt có thể viết bài về các nội dung nghiên cứu, hoặc bạn có kĩ năng tìm kiếm thông tin tài liệu, Công ty chúng tôi c&...

  $1635 (Avg Bid)
  $1635 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Project for Dinh Lam N. Đã kết thúc left

  Hi Em. anh can giup chinh sua thiet ke tren tuong va outside cua shop do an - quan an nhanh. hien tai la quan an India anh muon doi lai quan Vietnam co hinh hien tai cua shop.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Motivation Center Đã kết thúc left

  Motivation center là một dự án lưu trữ các tài liệu, video, phim ảnh về tạo động lực cho bản thân, ch...liệu, video, phim ảnh về tạo động lực cho bản thân, cho doanh nghiệp, công việc bây giờ là tìm người làm wordpress tốt *Tôi cần một người có các yếu tố sau:* _thành thạo wordpress _có năng lượng làm việc _tích cực _(ưu tiên người biết SEO) _(ưu tiên người ở Việt Nam) Motivation center is a project for saving, containing documents, videos, images, films about self-motivation, for companies too. The job now is to find a good wordpress-builder *We need someone who:* _proficient as wordpress _Having GREET energy _Positive _(priori...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I'm in need of a seasoned professional in Facebook, Instagram, and Google advertising, to help run targeted ad campaigns for my Salon based in Bangalore, India. Key Requirements: - Targeted Audiences: The primary focus will be running ads targeting individuals within a 5Kms radius of my Salon. This requires a deep understanding of location-based targeting on the aforementioned platforms. - Primary Goal: The main objective of the campaign is to increase brand awareness. The ideal candidate should have experience in crafting ad campaigns that focus on this goal specifically. If the service is good and desired footfall is achieved , i want to sign 2 Years contact.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...Logo Design: I'm looking for a logo that incorporates the name 'Berry Limpio' and conveys the essence of cleanliness, professionalism and trustworthiness. The primary colors should be white and purple, which should be reflected in the logo. - Social Media Assets: Apart from the logo, I also need a set of social media assets (cover photos, profile pictures) that are consistent with the logo. These should help reinforce the brand's identity on platforms like Facebook, Instagram, and Twitter. Icons & Symbols: - In addition to the name Berry Limpio, I would like the logo to include some elements related to cleaning like a sofa, chairs, and a house. This will help potential customers quickly understand the nature of my business when they see the logo. Ideal S...

  $77 (Avg Bid)
  $77 Giá đặt trung bình
  98 lượt đặt giá
  Professional Mixed Media Ad for Brand 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a skilled video ad artist to create a compelling mixed media promotional video for my business. The primary goal of this video is to enhance brand awareness amongst professionals, particularly those aged between 35-50 years. Key Project Details: - The video should be a combination of animation and live-action. This mixed media approach is crucial in capturing the attention of my target audience and making the content engaging and memorable. - The video needs to be professional in tone and content, appealing to the sensibilities and interests of the professional demographic. - The ad should be optimized for social media platforms, where it will be primarily displayed. This includes being concise, attention-grabbing and shareable. Ideal Candidate: - Prove...

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am seeking an experienced AGI32 professional to handle the calculation of il...calculation of illuminance levels for a project that encompasses both indoor and outdoor environments. Key Responsibilities: - Perform accurate calculations of illuminance levels using AGI32 software - Ensure that the illumination levels meet the necessary standards for both indoor and outdoor spaces Ideal Candidate: - Proficiency in AGI32 software - Experience in calculating illuminance levels for mixed indoor and outdoor environments - Excellent attention to detail and ability to ensure that all calculations meet required standards Your role in this project will be crucial in ensuring that the lighting in both indoor and outdoor spaces meets the necessary standards for functionality, aesthetics, a...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Manual Web Scraping for Company Information 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need someone to collect information from the internet about various companies. This project is about finding specific information about companies online. If you're good at web scraping, this is the project for you. Ideal Candidate: - Proficient in web scraping - Attention to detail - Experience in data collection - Knowledge of various sources of company information Please bid if you have the necessary skills and experience.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  70 lượt đặt giá

  I'm in need of a proficient .NET backend engineer accustomed to working within the US timezone. Your expertise should lay primarily within middle level experience, roughly between 4 to 7 years. The technology stack that will be central to your responsibilities include: - Entit...include: - Entity Framework - Strong SQL - Strong Java/ Java Spring experience Considering the technical nature of this project, a sound understanding of these technologies will drive its success. Being familiar with the US timezone is a crucial factor to ensure seamless communication and timely progress. It'd be great if you have experience working with teams spread across various geographies like India, Pakistan, Turkey, and the Philippines. I look forward to reviewing your bids and collaborat...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá
  Word Documents Data Migration into website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Prefer someone from North India I'm looking for a detail-oriented professional to migrate data from several word documents to an online platform. This task involves: * Precise extraction of data from Word files. * Accurate migration of the data to an online platform. The right candidate should have: * Familiarity with Word and usage of website. * Proficiency in data entry and data migration. Please take note that while it's vital to ensure the accuracy and integrity of the data during the migration process, you won't need to handle any sensitive information. I welcome your expertise and look forward to working with you.

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  Financial Model 9 ngày left

  Working on model for both the companies and improving reporting and cost drivers for the model

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Vegetables -- 3 6 ngày left

  The name of this vegetable is chayote (Jipang). In Indonesia, chayote is a secondary vegetable but can almost always be found in the market. The fruit is usually boiled briefly to remove the sap and then eaten with shrimp paste chili sauce as a salad or as a mixture of clear vegetables and bobor vegetables. The fruit can also be chopped and mixed to soften the dumplings. The young shoots can be eaten, usually made into cah, vegetables (such as bobor vegetables), or boiled and then eaten with chili sauce. And this vegetable has lots of vitamins and nutrients, so many people like it, from parents, teenagers and children, everyone likes it. and these vegetables are very good for digestion. And this is one of the most favorite foods in Indonesia, because it tastes delicious.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...highly proficient researcher to build a comprehensive contact list for me. The list will contain relevant information including the company name, their website, the specific role of the contact, the contact's LinkedIn profile, the company's LinkedIn page, and of course, the contact's first and last name, email address, and phone number. Here are the specifics: Industry: - Technology sector companies only. Roles of Interest: - Executive roles, technical roles, and marketing roles. Geographical Location: - The United States. Ideal Skills: - Sound knowledge of the technology sector - Strong ability in the use of LinkedIn and other investigative tools - Excellent attention to detail, ensuring accurate data collection - Significant experience in web research ...

  $110 (Avg Bid)
  $110 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  I need a creative and skilled graphic designer to design a unique, modern, and sleek logo for my Indian restaurant Maison Indian Curry. I want the logo to seamlessly blend traditional Indian cuisine with a modern spin. Also Please do not send AI Generated logo I could do that myself too. Key elements of the logo: - I am envisioning the inclusion of aspects like Indian spices, traditional Indian patterns, and Indian architecture. - An idea could be a depiction of an Indian man cooking. - As for the color palette, I am open to suggestion but the colours should celebrate the heritage and vibrancy of India. Ideal skills for this job: - Extensive experience in logo design and graphic design. - A solid portfolio demonstrating a breadth of design talent. - Ap...

  $73 (Avg Bid)
  $73
  102 bài tham dự

  I need some Android developer for some easy tasks I need work at low budget I need coder from Pakistan or India We need work for long term

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  New freelancers from Pakistan and India. I need some Coders of Python, Sentiment Analysis for some easy tasks I need work for long term I need work at low budget I need a serious and hard working persons

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  New freelancers from Pakistan and India. I need some Coders of Python, Flask for some easy tasks I need work for long term It is low budget work I need a serious and hard working persons

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Power BI Dashboard Integration 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Requirements: - Develop a live dashboard: The end goal is to have a dynamic, real-time dashboard that displays relevant information from our orders and stocks. - Implement shipment logic: The dashboard needs to determine the shipment location based on the stock availability. If an item is not in stock at either of our regional warehouses (Belmont and Richmond), the order should be fulfilled from our India warehouse. Ideal Candidate: - Proficient in Power BI: You should have a solid understanding of Power BI and previous experience in creating live dashboards. - Skilled in SQL: Knowledge of SQL is crucial for working with our MySQL databases. - Experience with inventory management: Any background in inventory management systems or similar projects would be beneficial. - Able...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I am looking for a savvy business coach with a particul...need to hire an assistant. Part of the job would be to help me finalize the roles and optimum tasks distribution. * Hiring Support: The assistant's main task would include managing scheduling and calendars, dealing with bookings, assigning performers, handling invoices, follow ups and other assorted tasks. Skills and Experience: * Ideally, you should have previously worked with entertainment companies or have been a business coach in the creative space. * Experience in guiding hiring processes and team management will be highly valued. I look forward to completing this project within the next month, so only those who are able to dedicate time to this project promptly need to bid. Let's take my company to the ...

  $130 (Avg Bid)
  $130 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I'm looking for a talented freelancer with experience in creating detailed and informative infographics. The task at hand is to design an India map infographic that will provide an in-depth look at various aspects related to the country. Although I haven't specified the exact data points that should be included, the successful applicant should be able to research and decide on the most relevant information to include in the infographic. Skills and Experience: - Prior experience in creating infographics, especially detailed and informative ones, is a must. - A strong understanding of data visualization and the ability to present complex data in a visually appealing and easy-to-understand manner. - Experience in geographic infographics or a strong understanding of c...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Lead Scoring Software Development 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hi, We are a Medical tourism company and we are looking to generate client leads in areas such as US, UK, Asia, Africa. We are looking for people who would want to travel for medical purposes to places such as Turkey, Thailand, India, etc. They can be critical cases or aesthetic cases. We would then provide end to end service for them to get these medical treatments at discounted prices with quality service. Ideal skills and experience for this job include: - Proven track record in developing lead management. - Expertise in lead scoring methodologies. - Understanding of sales and lead management processes. If you have the skills and experience necessary to develop an effective leads, I'd love to hear from you.

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Trophy icon Custom Logo Design 9 ngày left

  We need a unique logo created, not one copied from the internet. We will close the contest earlier once we've chosen the best logo. We might choose more than 1 winner. Logo Name: Mr Electrician Slogan: Expert Electrical Service Style: Modern and Mature; Combination (Words and images mixed together to create the perfect combo) Color: I'm open Industry: Electrical Repair Output Versions: With/ Without Website (Blue, Color and White) and With/ Without Tel (Blue, Color and White) Output Resolution: Low res, medium res and high res Output Format: JPEG, EPS, PDF,Transparent PNG and AI. Thank you and we looking forward to receiving some good designs.

  $30 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $30
  315 bài tham dự

  ...based file editor. This editor allows you to edit/load/download DBC files, which is a standardized database file format used within our industry. You can read about DBC files here: The editor both enables the creation of the DBC file itself, but it also allows users to view the logic of how signals are encoded in the DBC file via the Signal Preview section. Further, users can test how raw data bytes are going to be decoded via the DBC file using the payload decoding section. You can find the latest source code for the editor below: The current version of the editor has some bugs and we are looking for a person to fix these, as well as help with future development

  $173 (Avg Bid)
  $173 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled designer to create a modern, bold and dynamic logo and letterhead for my technology company. Key Requirements: - Design a dynamic and memorable logo that reflects the essence of my brand - Create a matching letterhead to maintain a consistent brand image - Color preferences: Cool tones, such as blues and greens The ideal candidate will have experience with: - Modern and minimalist design - Branding, particularly for technology companies - Strong understanding of color psychology, particularly cool tones I'm excited to see your creative interpretations!

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am seeking an expert in React Native to provide a ready-made paper trading app for the Indian stock market compatible with web, Android, and iOS platforms. Skills and Requirements: - Advanced proficiency and experience in React Native development - Demonstrated ability in developing applications supporting user authentication, real-time stock data, and portfolio tracking - Prior experience developing trading apps, ideally for the Indian market, is an advantage Project Specifics: - I require an application that supports user authentication, allows real-time tracking of stock data and maintains a portfolio track record. Importance is given to the authenticity and accuracy of real-time data. - The application should be readily available for deployment following minor customizati...

  $2811 (Avg Bid)
  $2811 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Digital Marketing Strategist Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  As a business owner with a website catering to both individuals and companies, I'm looking for a skilled digital marketing strategist to implement high-value strategies that will significantly increase the site's visibility. Key Requirements: - Experience in both B2C and B2B digital marketing - Proven track record in increasing site visibility - Proficiency in using social media and SEO channels Your key responsibilities will include: - Working on a comprehensive digital marketing strategy with a focus on both social media and SEO. - Increasing the site's visibility to a broader audience. - Driving more traffic to the site. - Improving the site's conversion rates. Your work will be pivotal in helping my site reach a larger audience, generate more traffic, and ...

  $64 (Avg Bid)
  $64 Giá đặt trung bình
  76 lượt đặt giá

  I'm looking for an experienced analyst proficient in R to conduct a thorough investigation on how macroeconomic variables affect house prices in India. We have some reference articles we want to use and replicate some of the results, in addition to adding something new. We have a dataset for the given variables ready and an R code that need adjustments in order to run properly and fix some bugs. Key Project Details: - **Scope:** Your task will involve examining the impact of the following macroeconomic variables on Indian house prices (HPI): GDP growth rate, CPI, Interest rates, FDI, and REER. - **Time Period:** The analysis should cover both short-term and long-term trends, typically an ARDL model. We also would like to separate out the Covid years in order to see these ef...

  $118 (Avg Bid)
  $118 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  Perfex CRM Expert for SAAS Module 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of an experienced Perfex CRM expert who can utilize the SAAS module to create a 2-level company structure. Here is the breakdown of the requirements: - Utilize Perfex CRM's SAAS module efficiently - Create a 2-level company structure with parent and child companies - Enable the Admin to create a parent company, which can in turn create its own child companies - Ensure the child company has login capabilities to manage its own customers The ideal freelancer should be proficient in: - Perfex CRM - SAAS module implementation - Company hierarchy management - User management - Past experience in similar projects I'm particularly interested in detailed project proposals that demonstrate your understanding of the scope and your approach to delivering a ...

  $30 - $250
  Niêm phong
  $30 - $250
  9 lượt đặt giá

  ...closely with our customers and undertake full accountability of their goals by providing end to end support at every stage of the IT hardware lifecycle i.e., from consulting, procurement, maintenance support all the way to Green Disposal and data destruction – all under one roof. Rextech Global propagates agility and delivers service excellence to our customers comprising Global Multi-National Companies across more than 180 countries worldwide. Our URL: - JOB DESCRIPTION: - Desktop Support Engineer Roles & responsibilities: Desktop Technician will provide day to day localremote desktop support, receive inbound calls, answer questions, troubleshoot and document steps performed to resolve challenges with hardware, software, and application issues in a ticketing

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Dynamics CRM & Power BI Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a seasoned Dynamics CRM developer who is also proficient in Power BI. The project ent...and dashboards: - Customer Insights: The freelancer should be able to create detailed reports that provide a comprehensive view of customer data. - Operational Efficiency: Proficiency in creating dashboards that track and improve operational efficiency is crucial. -If you read up to here start your post with I read it or something similar so we know you are real and only apply if you are from India and accept our budget ranges. The ideal candidate should have a proven track record in both Dynamics CRM and Power BI, with demonstrable experience in customization, workflow automation, integration, and report/dashboard development. Prior experience in similar projects will be...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...- Video Types: The work will primarily involve creating explainer, branding, and promotional videos. - Target Audience: The videos will be tailored to B2B audiences, so experience with this demographic is essential. - Video Style: We're keen on a mixed media approach, blending animation with live-action to create engaging, dynamic content. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of creating engaging and high-quality explainer, branding, and promotional videos. - Experience developing content for B2B audiences. - Proficiency in mixed media video production, specifically combining animation and live-action. - Creative flair and ability to bring a vision to life. - Strong communication skills and ability to understand and implement client's briefs. ...

  $380 (Avg Bid)
  $380 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  ...smooth execution with specified SDR receiver models, which are RTL SDR and HackRF One. The ideal freelancer for this project should have: - Proficiency in software development with relevant experience, particularly in broadcasting and communication technology. - In-depth understanding and experience working with SDR receivers, specifically RTL SDR and HackRF One models. - Familiarity with broadcast signal processing and analysis would be highly desirable for successful project completion. - Experience in creating software capable of processing WAV-format audio files is essential. This project is a compelling opportunity for those who excel in software development projects, particularly with SDRs. It presents a rich combination of challenges that should prove interesting and re...

  $607 (Avg Bid)
  $607 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...marketing agency. While I have both a domain and hosting, the expertise needed for this job involves: - Comprehensive understanding and application of the WordPress CMS platform - Ability to craft an intuitive, engaging, and professional website design - Familiarity with marketing industry trends, specifically geared toward digital marketing agencies - Proven experience in developing websites for e-commerce and informational purposes We are looking to build a website for Australian customers and are happy to tie up with a partner company in India. Our website will cater to startups, brands, and entrepreneurs for all their PR and Brand Promotion needs. I want the site to have a very catchy home page, an About Us page, a Blog section, Pricing, Case Studies, and a couple of...

  $276 (Avg Bid)
  $276 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá

  ...Deep product knowledge - Proficient customer service abilities - Proven sales techniques Support Staff Role: - Responsibilities include: - Setting up promotional booths - Assisting customers - Distributing marketing materials - Taking registrations Date: May 4, 2024. Venue: Reedy Creek Park Time: 10:30 AM to 02:30 PM EDT Responsibilities: - Coordinate with our team in India to understand event objectives and promotional strategies. - Receive and set up a promotional canopy, signage, and other marketing materials at the event venue. - Manage the distribution of flyers and other promotional items to event attendees. - Engage with attendees, explaining our programs and the benefits of enrolling their children. - Facilitate on-site registrations and direc...

  $25 - $35 / hr
  Địa phương
  $25 - $35 / hr
  0 lượt đặt giá
  SaaS Chatbot for Small Businesses 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a skilled developer who can create a Chatbot Software as a Service (SaaS) product that specifically caters to small businesses. This chatbot will primarily be designed to answer Frequently Asked Questions (FAQs) for these companies. Key Requirements: - The chatbot should be able to effectively and accurately answer FAQs. - It needs to be user-friendly and easily integratable into small business websites. - The system should have the capacity to support multiple languages. Ideal Skills and Experience: - Strong background in AI and chatbot development. - Experience in developing SaaS products. - Familiarity with small business needs and preferences. - Proficiency in multiple language support is a plus. This is a great opportunity for someone who is passionate ...

  $238 (Avg Bid)
  $238 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  Figma Developer for Website Design 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...prototyping. Your tasks: - Design UI/UX: You will channel your creativity and technical skills to design an appealing and intuitive user interface and experience for our website. - Prototyping: Your role also demands to first create a prototype of the final design to facilitate discussions among team members and make any necessary changes. Website Purpose: The prime library of this project is to develop a unique and fascinating website design. Compatibility: The website design should be compatible with iOS and Android platforms. Ideal freelance developers for this project should have a solid background in Figma, with a portfolio displaying past UI/UX design projects, and a proven track record in producing effective prototypes. Your exc...

  $326 (Avg Bid)
  $326 Giá đặt trung bình
  75 lượt đặt giá

  I'm on the hunt for a proficient mobile app developer who can work seamlessly on both Android and iOS platfo...proficient mobile app developer who can work seamlessly on both Android and iOS platforms. You should be conversant with Java for Android development and Swift for iOS development. An integral part of the app design is its integration with a Signal server, therefore, your prior experience in similar projects will be a significant advantage. Key Requirements: - Proficiency in Java and Swift - Experience in cross-platform mobile app development - Prior work with Signal server integration In summary, I'm looking for a competent developer who can build a robust cross-platform mobile app with Signal server integration. If you meet the above-menti...

  $229 (Avg Bid)
  $229 Giá đặt trung bình
  70 lượt đặt giá

  Center for ASEAN-Indian Studies at Institution of Foreign Affairs and National Security is seeking dedicated South Asian journalists or scholars to conduct research on the political, economic and security dynamics in the Bay of Bengal region, focusing on the latest developments in Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Northeast India and Sri Lanka. The primary emphasis will be on the situation in Bhutan. Responsibilities: Conduct in-depth research and analysis on political, economic and security developments in the Bay of Bengal region. Provide insights and perspectives on the evolving dynamics within the region. Produce well-researched reports and articles based on latest developments. Qualifications: Bangladeshi, Bhutanese(preferred), Indian or Sri Lankan nationality. Familiarity with th...

  $316 (Avg Bid)
  $316 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  Android App and AWS Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a professional who have rich experience in AWS and signal messenger private server installation management.

  $124 (Avg Bid)
  $124 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  We're looking for someone to perform due diligence about a specific real estate company based ...estate company based in Islamabad/Rawalpindi area. This is for an overseas based investor looking to decide whether or not to proceed with investment partnership. Tasks: - Contact via phone major agents in the area to see company's reputation - Preferably also 1-2 site visits on prior projects that the company has done (meal and transportation costs will be provided) - Contact construction companies that company has worked with in the past You can also suggest other ideas related to this project. Our goal is we need someone to help us decide whether or not to proceed with the investment. Person must be based in Pakistan, preferably ISB area. Preference for someone with rea...

  $360 (Avg Bid)
  $360 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...flexible hours with a focus on results and performance. **Responsibilities:** - **Contact Identification and Research:** - Utilize various online tools and databases to research and compile a list of key music industry professionals, such as A&R executives, playlist curators, music managers, and record label executives. - Maintain an organized database of contacts, including names, positions, companies, and contact details. - **Email & Socials Campaign Management:** - Draft compelling and personalized email pitches and outreach messages to introduce demo tracks and artists. - Send out emails and social media messages through a managed and systematic campaign, ensuring high levels of professionalism and adherence to industry standards. - Schedule follow-up com...

  $2 - $8 / hr
  Nổi bật Niêm phong
  $2 - $8 / hr
  3 lượt đặt giá

  We're in search of a freelancer with prior experience installing and managing the Signal Server. The task involves rebranding the Signal Android app with our provided logo and splash screen, accessible here: Additionally, you'll need to set up our AWS environment to support the Signal Server. Finally, you'll be responsible for the installation, setup, and configuration of the Signal Server, using the resources available at: Please confirm your experience with Signal Server installation in your response.

  $171 (Avg Bid)
  $171 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...website designer who can refine an existing website to better market a SaaS platform for employers. The primary target audience includes small businesses, enterprise companies, and startups. Your task will involve: - Enhancing the website's existing look (its been built by us on Wix by us but needs to look better) - Making the design visually appealing, intuitive, and user-friendly - Ensuring the SaaS platform is effectively marketed to our diverse audience Ideal skills: - Strong track record in web development and using Wix (we don't want to move off Wix for now), particularly with SaaS platforms - Proven experience in UI/UX design Here is the Please only apply if you're able to deliver a professional and attractive website that caters to a var...

  $1356 (Avg Bid)
  $1356 Giá đặt trung bình
  117 lượt đặt giá
  Trophy icon Logo Design Paid Pixels 6 ngày left

  I need a logo for a new website. This website allows people (men, women, models, photographers) to sell/lease photos and videos to other brands and companies. The name of the website is Paid Pixels (). I'm open to any ideas and colors.

  $125 (Avg Bid)
  Nổi bật Bảo đảm Cuộc thi hàng đầu
  $125
  509 bài tham dự