Monitoring seleniumcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  42,259 monitoring selenium công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Mình đang cần tìm một bạn để dạy kèm cho mình sử dụng python để làm webscraping cho mình. Mình prefer các bạn có kinh nghiệm làm việc với thư viện selenium. (10 đô/ 1h)

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Your task is to plan, how would you implement IoT-management and monitoring system. The overall architecture and used technologies. Just main ideas, not detailed architecture or implementation details. System needs to run on azure. IoT-devices communicate using Azure IoT Hub. IoT-sensors are configured through Device Twins. Data is sent from IoT-sensors as standards IoT Hub telemetry messages once every 20s. Same system will be used by multiple end-customers, so the access needs to be limited to data of their own devices.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  viết tool trên sàn giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của mình. Tool đơn giản và không phức tạp, quan trọng là sau khi viết tool xong dạy lại mình cách viết code.

  $437 (Avg Bid)
  $437 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Tự dộng đăng ký facebook bằng chrome selenium. Yêu cầu hỗ trợ đa tác vụ và sắp xếp vị trí các cửa sổ chrome gọn gàng trên màn hình

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  QA Automation Engineer Đã kết thúc left

  Gear Inc. đang tìm 1 bạn QA Automation Engineer có thể làm việc tại công ty ở Hà Nội trong vòng 2 tháng, giờ hành chính. Yêu cầu: - Có thể làm việc giờ hành chính tại công ty ở Hà Nội - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về automation testing - Có kiến thức về HTML, CSS, JavaScrip, etc - Có kinh nghiệm về automation test trên web-based và mobile application, sử dụng automation tools như Selenium, Appium, Cucumber, etc Quyền lợi - Lương thỏa thuận cạnh tranh up to $2000/tháng cho công việc freelancer - Cơ hội hợp tác lâu dài, trở thành nhân viên chính thức của công ty (Remove...

  $1464 (Avg Bid)
  $1464 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Viết phần mềm Đã kết thúc left

  Start-up của Singapore cần tuyển: on Rails developer: Phát triển hệ thống back end, hỗ trợ tính năng mới. 3+ năm kinh nghiệm phát triển backend trên Ruby on Rails (RoR) Chuyên môn trong RoR  và các công nghệ web. Có khả năng giải quyết ác vấn đề phức tạp. Kinh nghiệm thử nghiệm TDD (RSpec, Capybara, Selenium) Phát triển và nâng cấp backend của App dựa trên cấu trúc tổng quan, tăng thêm tính năng cho App. Khả năng học hỏi nhanh và cao. Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh developer: 2+ năm kinh nghiệm với JavaScript, phát triển front end phần mềm. Kỹ năng: JavaScript, HTML5, CSS3, ngôn ngữ phát triển web và ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Mô tả công việc: - Lên kế hoạch, triển khai và giám sát các hoạt động Digital Marketing. - Nắm vững và tối ưu các kênh truyền thông và công cụ liên quan tới Digital Marketing (SEO, GDN, GSP, social media, social monitoring, email marketing, adnetwork…) - Phân tích dữ liệu, dự trù ngân sách truyền thông, đảm bảo KPIs của các chương trình/ kênh trực tuyến. - Thiết lập và phát triển các mối quan hệ với các đối tác truyền thông cùng lĩnh vực chuyên môn. Chuyên Môn Của Bạn Yêu cầu: - Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản tr...

  $499 (Avg Bid)
  $499 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  We are looking for Python and Selenium expert to assist me with web scraping. The specific tasks include scraping data from a specific website. Response data updated every 2 seconds must be obtained from D247.com. The ideal candidate should be able to perform this task with Selenium. There is a code written by a memeber of our team, but the part that gets the response does not work. You can use this code as reference. Experience scraping betting sites is a plus. Please bid if our requirements are clear to you and you can do the job. Deadline is 2 days and price is negotiable from $300. However, no payment will be made until the project is completed.

  $253 - $505
  Niêm phong
  $253 - $505
  54 lượt đặt giá

  Seeking a Resource to Improve Our App Ratings on Stores Description: The primary objective is to enhance the ...objective is to enhance the reputation of the application by increasing the number of positive ratings and effectively addressing negative feedback. The Rating Expert for App Stores will assist us in developing a solution to manage and enhance user ratings on various distribution platforms, such as Apple's App Store and the Google Play Store. Implementation of top-notch tools (alerts) for real-time monitoring of new user ratings and comments on the app stores. Skills Required: Real expertise in the rules and knowledge of tools available on app stores, and how to optimize ratings and customer acquisition strategy. Deadline/Timeframes: 3 weeks Budget Range: To Be D...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...include: - Conducting keyword research and targeting specific keywords to optimize the website for search engines. - Analyzing competitors and implementing strategies to outperform them in search engine rankings. - Creating and implementing an SEO plan to improve website visibility and drive organic traffic. - Optimizing website content, meta tags, and headings to improve search engine rankings. - Monitoring and analyzing website performance using tools such as Google Analytics. - Providing regular reports and updates on the progress of the SEO campaign. Ideal skills and experience for this project include: - Proven experience in SEO, preferably in the healthcare industry. - Strong knowledge of keyword research and optimization techniques. - Familiarity with tools such as Goog...

  $342 (Avg Bid)
  $342 Giá đặt trung bình
  99 lượt đặt giá
  Mikrotik Netflow 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking a freelancer who can help me with implementing Mikrotik Netflow for network monitoring. I have a small network size, consisting of 1-10 devices. As I am new to Mikrotik Netflow, I will need guidance on the setup process. Requirements: - Experience with Mikrotik Netflow implementation - Knowledge of network monitoring tools and techniques - Ability to provide guidance and suggestions for the setup process Ideal Skills and Experience: - Familiarity with Mikrotik routers and their configuration - Proficiency in network monitoring and analysis - Strong understanding of bandwidth management and security analysis If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss further details of the project.

  $76 (Avg Bid)
  $76 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Experienced Automation Tester Needed for Web Application Testing Skills and Experience Required: - Proficiency in Java programming language - Knowledge of Selenium testing framework - Previous experience in testing web applications - Cucumber experience is must - Knows the use of source tree / GitHub

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Our selenium python script burns a lot of proxy bandwidth, we want it to use far less bandwidth but not affect performance of the script. It fills in a form

  $37 (Avg Bid)
  $37 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...innovative mindset, with a passion for developing unique solutions to complex challenges. A strong commitment to promoting inclusion, diversity, and freedom of speech, coupled with an understanding of the ethical considerations in social media monitoring. Extensive experience in social media scraping, data extraction, and manipulation, with a proven track record of handling large datasets and extracting meaningful insights. Proficiency in programming languages and tools relevant to data scraping and manipulation (e.g., Python, R, SQL, BeautifulSoup, Selenium). Expertise in data analysis and visualization tools (e.g., Tableau, Power BI, D3.js) to present insights in a clear and impactful manner. Familiarity with machine learning techniques and natural language processi...

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me prevent my Wikipedia page from being deleted or vandalized. The main reason for potential deletion or vandalism is the lack of reliable source...sources into Wikipedia pages - Knowledge of how to effectively monitor and prevent vandalism on Wikipedia The freelancer should be able to provide assistance in two main areas: 1. Finding reliable sources: If necessary, the freelancer should be able to help me find new and credible sources to justify the content on the page. However, I am not sure if this will be needed at the moment. 2. Monitoring the page: It is important to me that the freelancer can regularly monitor the page for potential future vandalism. This will help ensure the page's integrity and prevent any malicious edit...

  $218 (Avg Bid)
  $218 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Real-Time Visual analysis of High-Volume Social Media Posts - Purpose of the presentation: To give presentation to techers about the real-time visual analysis of high-volume social media posts - Target audience: Professionals - Visual design or style: Data-driven Skills and experience required: - Expertise in data analysis and visualization - Proficiency in real-time social media monitoring and analysis tools - Strong knowledge of social media trends and patterns - Ability to create visually appealing and informative slides using data-driven visuals - Understanding of the needs and preferences of professionals in terms of presentation content and design - Excellent communication and presentation skills to effectively convey complex information to the target audience.

  $8 (Avg Bid)
  $8 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Mobile App UI/Functional Designer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are seeking a skilled and motivated Mobile App UI/Functional Designer to join our team on a freelance basis. The primary focus of this role is to create a visually appealing and se...in UI/UX design for mobile applications. Proficiency in design tools such as Adobe XD, Sketch, Figma, etc. Strong understanding of mobile app development and user interface principles. Experience in implementing UI designs into functional code. Familiarity with mobile app authentication processes (login/registration). Ability to create an Admin Console or administration panel for user activity monitoring. Duration and Compensation: This is a freelance position with the possibility of further collaboration on the second phase of the project. Compensation will be discussed based on experience and del...

  $152 (Avg Bid)
  $152 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  ...me with promoting home decor products in Facebook groups. The ideal candidate should have experience in social media marketing and be familiar with Facebook and Reddit. Specific requirements for the project include: - Promoting home decor products in Facebook groups targeted towards middle-aged adults (36-55) - Creating engaging and persuasive social media posts to drive traffic and sales - Monitoring and analyzing the performance of the promotions and making necessary adjustments - Collaborating with me to come up with effective strategies to reach the target audience and maximize the impact of the promotions Skills and experience required: - Proven experience in social media marketing, specifically in promoting products in Facebook groups - Excellent knowledge of Facebook an...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Project Title: Mikrotik & Li...& LibreNMS - Device Times Out I am looking for a freelancer who can help me resolve a timeout issue on my MikroTik Router. The router is consistently experiencing timeout problems, and I need someone with the necessary skills and experience to troubleshoot and fix this issue. Skills and Experience Required: - Strong knowledge and experience with MikroTik RouterOS - Familiarity with network monitoring tools, specifically LibreNMS - Ability to diagnose and troubleshoot network connectivity issues - Experience in configuring and optimizing network devices - Knowledge of SNMP and network protocols - Strong problem-solving and analytical skills If you have the expertise and experience in dealing with timeout issues on MikroTik Routers, please sub...

  $108 (Avg Bid)
  $108 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Modificar macro vba excel 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Buenas, cuento con macros que interactuan con selenium vba desde excel a una pagina web, lo que quiero es agregar validaciones para evitar errores en caso no encontrar algun elemento de la pagina. la macro transfiere valores desde excel a una pagina web, quiero poder agregar validaciones para que interactue de cierta manera al encontrarse con un caso u otro. todo el codigo es funcional, lo que necesito es modificarlo para agregarle mejoras, optimizaciones. mas detalles inbox.

  $107 (Avg Bid)
  $107 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  ...content - Ability to create engaging visuals for social media posts - Familiarity with various social media platforms and their best practices - Knowledge of analytics tools to track and measure social media performance -Website updates in wordpress Responsibilities: - Creating and curating promotional/advertising content for social media - Scheduling and posting content on a monthly basis - Monitoring and responding to comments and messages on social media - Analyzing social media performance and making recommendations for improvement -Updating the website per the social media campaign. -Google ads, Facebook ads, Instagram ads. We will be providing you the raw material from time to time if applicable for the ads campaign. If you have experience in managing social media ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  ...app must have all the same features as the Mspy app - I am open to custom features based on my requirements, so the developer must be able to understand and implement my specific needs Ideal Skills and Experience: - Strong experience in developing mobile applications for iOS and Android platforms - Familiarity with the Mspy application and its features - Good understanding of data tracking and monitoring capabilities - Ability to work within a tight schedule and deliver a high quality product It is important to highlight that the app is connected to a web panel where the customer (father or mother) can have all the information on their cell phone tracked. An example of Mspy itself: *1t3ge9e*_ga*MTAxMTA5NTQ1My4xNjk2MTEwMDIw*_ga_3K4X2CHH70*M

  $3054 (Avg Bid)
  $3054 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  Create a simple application for site monitoring (add site like and see if it's up or down using uptime or other method)

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I am looking for a QNX C developer to help me develop an aircraft monitoring system within a timeline of 5 days. The main purpose of this project is to create a system that focuses on basic monitoring and alerting functionalities. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in QNX C programming - Knowledge of aircraft systems and monitoring requirements - Experience in developing real-time systems - Familiarity with communication protocols and data acquisition - Ability to work within tight deadlines and deliver high-quality code If you have the necessary skills and are confident in your ability to complete this project within the given timeline, please submit your proposal.

  $374 (Avg Bid)
  $374 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...recommendations for ongoing optimization Responsibilities: - Conducting a thorough SEO audit of the website to identify areas for improvement - Optimizing website content, including page titles, meta descriptions, and headings - Conducting keyword research to identify relevant and high-ranking keywords for targeting - Implementing on-page SEO techniques to improve website visibility and ranking - Monitoring website performance and making necessary adjustments to optimize SEO efforts - Collaborating with the content team to ensure SEO-friendly content creation and optimization - Keeping up-to-date with SEO trends and best practices to continuously improve website performance and ranking If you have a proven track record in on-page SEO and Off-page SEO and keyword optimization,...

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  74 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can assist me with a project titled "GRACE based groundwater storage change and quality accessing". The purpose of this project is to monitor water availability using satellite data. Skills and experience required for this job...availability using satellite data. Skills and experience required for this job include: - Proficiency in analyzing satellite data - Knowledge of groundwater systems and storage change assessment - Ability to interpret and visualize data effectively The ideal freelancer will be able to provide both a detailed report and data visualization of the assessment results. This project is crucial for monitoring water availability and ensuring its sustainability. If you have the necessary skills and experience, please s...

  $344 (Avg Bid)
  $344 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...visibility. 3. Technical SEO: Perform regular website audits to identify and address technical SEO issues. Implement on-page SEO elements, including meta tags, header tags, and schema markup. 4. Link Building: Develop and execute effective link-building strategies to enhance the website's authority. Monitor and analyze backlink profiles, identifying opportunities for improvement. 5. Performance Monitoring: Utilize analytics tools to track and report on key SEO metrics. Provide regular performance reports and actionable insights to the project manager. Requirements: - Proven experience as an SEO Specialist with a focus on cryptocurrencies. - Solid understanding of search engine algorithms and ranking factors. - Experience with SEO tools, analytics, and webmaster tools...

  $986 (Avg Bid)
  $986 Giá đặt trung bình
  60 lượt đặt giá

  i've little experince in coding and i want some help from an experinced devleper the idea is that i'll guide him with small tasks, take the code and run it on my computer. you should be very familiar with : pytohon, selenium and working with open AI ***** pleae specify your experince in these fields ********** i'll need the source code, and then a help with applying them on my windows on visual stuio code. the first project i need help with is: i need the following changes: convert it to work with chrome instead of FF create an entry page where the user will : enter his FB credentials fill list of groups to scrape from (up to 5) choose the number of post to scrap from each group then: store the scrapred data in a local CSV

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá
  Affiliate Tracking & Management System 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Features: Separate user login for different brands/partners. Campaign scheduling and tracking to effectively manage and monitor our affiliate campaignsReporting module, this section will comprise all possible standard reports along with the facility of generating custom reports. Ideal Skills and Experience:- Experience in developing affiliate tracking and management tools- Proficiency in real-time monitoring and metrics and analytics capabilities for comprehensive affiliate performance analysis Technical Stack:Front-End: SPA preferably in React JS (Typescript)Back-End: Docker-based Node js(Typescript) ReST APIs with proper encryption and : Any RDBMS, preferably MySQL. The database needs to be normalized along with the proper use of PK, FK, indexes, etc. The team needs to follow

  $999 (Avg Bid)
  $999 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  The HTTPS Load Polling App is a secure and efficient tool designed to manage and monitor HTTP(s) loads within a network or application. This application ensures secure data transmission by utilizing the HTTPS protocol, making it suitable for handling sensitive inf...suitable for handling sensitive information. The app facilitates real-time polling, allowing users to gauge and manage the load on their servers or network resources effectively. With its user-friendly interface, administrators can easily configure and customize polling parameters, ensuring optimal performance and responsiveness. Whether used for load balancing, resource optimization, or performance monitoring, the HTTPS Load Polling App provides a reliable solution for maintaining a secure and high-performing network en...

  $560 (Avg Bid)
  $560 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can create a Python script using Selenium to scroll up and down in the Google Maps window. Skills and experience required: - Proficiency in Python and Selenium - Experience in creating scripts to interact with web pages - Familiarity with the Google Maps API and its functionality Additional details: - The client already has an existing Selenium script that needs to be modified to include the scrolling functionality. - The purpose of scrolling through the Google Maps window is not specified, so the freelancer may need to clarify this with the client. in the attached script you can input a country and a city and a zoom level and the script should get the boundaries of the city from google maps api and try to scroll over the whole cit...

  $36 (Avg Bid)
  $36 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  We are seeking a skilled developer proficient in web automation to enhance resolution capabilities. Our goal is to improve user experience without violating any platform's terms ...captchas either directly or after user interactions, as depicted in the attached screenshots. We aim to enhance the captcha resolution process while adhering to website guidelines and maintaining security standards. Solution Criteria: Proficiency in utilizing the Selenium/standalone-chrome image within a Docker environment to address challenges. Ensure compliance with website policies and security protocols throughout the development process. Note: We are solely seeking enhancements that align with the specified criteria using Selenium/standalone-chrome image. Please refrain from proposing ...

  $586 (Avg Bid)
  $586 Giá đặt trung bình
  83 lượt đặt giá

  ...in the workflow. ### 7. Training and Support - Provide necessary training materials or sessions for the development and maintenance teams. - Plan for ongoing support during the initial phase post-upgrade. ### 8. Deployment - Plan for a phased deployment starting with a staging environment. - Implement rollback strategies in case of unexpected issues during deployment. ### 9. Post-Deployment Monitoring - Monitor system performance and stability post-deployment. - Quickly address any issues or bugs that arise. ## Deliverables - Upgraded source code compatible with CakePHP 5.0.1. - Updated and expanded documentation. - Test cases and reports. - Deployment plan and rollback strategy. ## Timeline and Budget - Proposed timeline for completion: 10 days - Budget: To be negotiated ba...

  $170 (Avg Bid)
  $170 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...developer to create an onboarding software/app specifically for Windows. The main feature that I require is customizable workflows and checklists. Key Requirements: - Compatibility with Windows platform - Customizable workflows and checklists functionality Additional Information: I run a small care agency, I am looking to implement and automatization to the Hr : enrolling of the employees, monitoring of expiry date of trainings, Identity documents, etc. Ideal should be an app or may be a link where the candidate can upload their documents, they will complete some forms( these are currently done on pan and paper) like : some details about their address, names, health questionnaire, able to upload their CV, passport pictures etc.. - No integrations with any existing systems ar...

  $856 (Avg Bid)
  $856 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá
  ENTC specialist 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...iterate designs to optimize device performance, reliability, and efficiency. 4. Sensor Selection and Configuration: Choose appropriate sensors for specific applications, configure sensor networks, and ensure compatibility with IoT platforms. 5. IoT Platform Proficiency: Work with IoT platforms and protocols (such as MQTT, CoAP, or HTTP) to enable device communication, data transfer, and remote monitoring. 6. Security Implementation: Implement robust security measures to protect IoT devices and networks against potential cyber threats and vulnerabilities. and Documentation: Collaborate with cross-functional teams, document design processes, specifications, and provide technical support when needed. Required Skills and Qualifications: 1. Experience: Proven experience in IoT devi...

  $351 (Avg Bid)
  $351 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Creating and managing Google Ads - Goal: Lead ge...different campaign goals and strategies - Ability to target specific audiences effectively - Experience in optimizing ads to maximize results within the given budget - Strong understanding of digital marketing and advertising principles Scope of work: - Doing Keyword searches and keyword research for maximum monthly searches - Targeting of specific audiences - Setting up analytics and trackers for monitoring progress, if not already done - Creating ads with compelling graphics and description and keeping in mind goals and strategies - Making analysis and tracking of ad performance and making changes - Minimizing cost per click, cost per lead and cost of acquisition - Maximization of return on investment - Providing reports on we...

  $95 (Avg Bid)
  $95 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá
  Trophy icon Selenium Tester 13 ngày left

  For Functional Testing of a Web UI, we need some test cases. Please submit at least 1 test cases for testing this interface https://menu-management-lilac.vercel.app. The test cases must be written using selenium IDE scripts for chrome, Firefox and edge and must be capable of running headlessly. Whoever supplies the maximum working genuinely different test cases will be awarded. OFFERS WITHOUT either a video of the test script running, or the test script itself, will be REJECTED IMMEDIATELY.

  $250 (Avg Bid)
  Niêm phong
  $250
  9 bài tham dự

  I am looking for a freelancer who can integrate Selenium into my existing project, which is already set up on an Ubuntu VM in Microsoft Azure. The project is a simple python project and I need assistance with automated testing using Selenium. Skills and experience required: - Proficiency in Docker, Kubernetes, and Jenkins (setup is already done but you need to fire up all three services they are currently inactive) - Experience with Selenium for automated testing - Basic knowledge of Python and handling Python projects

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Fplippa scraper 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to help me with a project titled "Flippa Software scraper". I need a cloud based scraper software to pull the following info from Flippa It will perform one function as follows: Search for esta...Search for established websites ONLY for sale earning $50 - $500pm in profit, and monetization from affiliate sales I will provide a domain to host it on. Simple interface, with just the parameters above. Skills and Experience: - Experience in web scraping and data extraction - Proficiency in programming languages such as Python or Ruby - Familiarity with web scraping tools and libraries such as Selenium or BeautifulSoup - Ability to clean and organize the scraped data for immediate use - Strong attention to detail and ability to accurately scrape...

  $158 (Avg Bid)
  $158 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer with experience in AWS to help me with my project on AWS programmatically load balancing. Load Balancing Type: Network Load Balancer Number of Instances: Less than 10 Preferred Method of Monitoring Health Checks: AWS Console Skills and Experience Needed: - Strong knowledge and experience in AWS load balancing, specifically with Network Load Balancer - Familiarity with AWS Console for monitoring health checks - Ability to programmatically configure and manage load balancers in AWS - Experience with scripting languages such as Python or PowerShell for automation - Understanding of networking principles and protocols If you have the necessary skills and experience, please apply with your relevant qualifications and past projects related to AWS...

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Listing Optimiser 4 ngày left

  ...member will play a pivotal role in conducting comprehensive keyword research, formulating and refining listings, monitoring keyword trends, and ensuring that all copy and listings maintain SEO optimisation both at launch and continuously thereafter. This role holds considerable significance for the business as it guarantees that our products are strategically positioned and visible to potential customers on the Amazon platform, ultimately fostering sales growth and enhancing brand presence. Key Responsibilities: ? Conducting thorough keyword research. ? Crafting listings that are optimised for relevant keywords. ? Creating compelling copy for listings and other content. ? Monitoring keyword changes on a weekly basis. ? Implementing initiatives to improve keyword rank...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  ...specific sources (Will be provided). The position requires a monthly commitment and entails daily monitoring of designated WhatsApp channels and websites. The tasks include downloading magazines and other materials and uploading them to a specific platforms. Key Details: Work Frequency: Part-time Job Responsibilities: Daily monitoring of designated WhatsApp channels and websites. Downloading magazines and relevant materials. Uploading the collected files to our platforms. Work Schedule: Morning hours, but the workload can be divided between morning and evening sessions. Approximately 4-5 hours of work per day. Requirements: Basic data entry skills. Regular availability for daily monitoring. Proficiency in downloading and uploading files. No advanced technical...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  ...specific sources (Will be provided). The position requires a monthly commitment and entails daily monitoring of designated WhatsApp channels and websites. The tasks include downloading magazines and other materials and uploading them to a specific platforms. Key Details: Work Frequency: Part-time Job Responsibilities: Daily monitoring of designated WhatsApp channels and websites. Downloading magazines and relevant materials. Uploading the collected files to our platforms. Work Schedule: Morning hours, but the workload can be divided between morning and evening sessions. Approximately 4-5 hours of work per day. Requirements: Basic data entry skills. Regular availability for daily monitoring. Proficiency in downloading and uploading files. No advanced technical...

  $102 (Avg Bid)
  $102 Giá đặt trung bình
  138 lượt đặt giá

  ...optimize technical elements for search engines. - Troubleshoot and resolve technical issues specific to Next.js. Key Requirements: 1. Proven experience as a Technical SEO Expert with a focus on coding. 2. In-depth knowledge and practical experience in programmatic SEO techniques. 3. Proficiency in working with websites built on Next.js. What we use: 1. Ahrefs: For website performance monitoring, backlinks and KWs ranking reporting 2. HubSpot: CRM & Landing Pages creation and hosting 3. (in vercel container): Website development and hosting...

  $108 (Avg Bid)
  $108 Giá đặt trung bình
  76 lượt đặt giá

  ...( forex/crypto) is a big plus Responsibilities: - Engaging with community members on a daily basis through text and voice channels - Responding to questions, concerns, and feedback promptly and professionally - Initiating and facilitating discussions to encourage community interaction and participation - Providing guidance and support to new members to ensure they feel welcome and included - Monitoring and moderating conversations to enforce community rules and guidelines - Try to convert members into clients Ideal Skills and Experience: - Strong communication skills and the ability to effectively engage with individuals from the fintech world - Experience in community management, preferably in a Discord - Proficiency in Discord features and tools, including bots and moderatio...

  $467 (Avg Bid)
  $467 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for a VoIP developer who can create a VoIP application for my project. The ideal candidate should have experience in developing VoIP applications with the following functionalities: - Call routing and forwarding - Call recording and monitoring - Voice recognition and transcription I have no specific requirements or preferences for the programming language to be used, so the developer can choose the most suitable language for the project. The VoIP application is expected to be used by: - Less than 100 users - 100-500 users - More than 500 users If you have experience in VoIP development and can fulfill the above requirements, please submit your proposal.

  $325 (Avg Bid)
  $325 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  Experienced Automation Tester Needed for Web Application Testing Skills and Experience Required: - Proficiency in Java programming language - Knowledge of Selenium testing framework - Previous experience in testing web applications - Cucumber experience is must - Knows the use of source tree / GitHub

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Looking for Selenium Expert !!!!! 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I would like Selenium software made. Being able to help me do searches. Desired Programming Language: Python * I'm open for new ideas from you when applying * $ released on successful test and is bug free * I will need source code upon payment * Please type "I've read everything" when applying to be considered.

  $101 (Avg Bid)
  $101 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá